• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2004

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE'DE KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖLÇÜTLER İLE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR EKOLOJİK ÇALIŞMA
Semra AY, Erhan ESER, CemiL ÖZCAN
SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN DEĞİŞİMİ ANTALYA’DA BEŞ YILLIK BİR ARAŞTIRMA
İlker BELEK
KORE CUMHURİYETİ’NDE SON EKONOMİK KRİZDEN SONRA MORBİDİTE VE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER*
Hanjoong KIM, Woo Jin CHUNG, Özlem GÜNDÜZ
DOĞUDA MAMOGRAFİ İLE TARAMA YAPMAK YARARDAN ÇOK ZARAR MI GETİRİR?*
Gabriel M. LEUNG, Tai-Hing LAM, Tuan Q. THACH, Authony J. HEDLEY, Didem GÜLMEZ, İlker BELEK
BİR SÖZDE-BİLİM OLARAK İLAÇ ARAŞTIRMALARI
Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
TOPLUM SAĞLIĞI VE ETİK AÇIDAN İLAÇ REKLAMI
Semih ŞEMİN, Şahbal ARAS, Dilek GÜLDAL
ADLİ TIP HİZMETLERİ KİM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR/SUNULMALIDIR?: SAĞLIK BAKANLIĞI MI? ADALET BAKANLIĞI MI?
Başar ÇOLAK, Nilay ETİLER, Ümit BİÇER
TRABZON İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI*
Havva KARADENİZ MUMCU, Nesrin NURAL
MİKRO-DAĞILIM: HASTALAR ARASINDA SEÇİM YAPMA*
John HARRIS, Murat CİVANER
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTERN DOKTORLARININ TIP EĞİTİMİNE VE TIPTA UZMANLIK SINAVINA BAKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İskender GÜN, Ahmet ÖZTÜRK, Yusuf ÖZTÜRK
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004