• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2004

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
İlker BELEK
EMEK SÜRECİNDE YENİ HEDEF: ESNEKLİK ÇALIŞANLAR İÇİN NE DEMEK?
Hacer ANSAL
TEKNOLOJİK DEĞİŞİM, KÜRESELLEŞME VE EMEĞİN VASFI ÜZERİNE
Meltem Kayıran DİKMEN
TEKNOLOJİ, ESNEKLİK, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SENDİKACILIK
Yüksel AKKAYA
HER DERDE DEVA İKSİR: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Meltem Kayıran DİKMEN, Ahmet Alpay DİKMEN
ESNEK İSTİHDAM, ESNEK ÜCRETLENDİRME EKONOMİ POLİTİK
İlker BELEK
HEKİM ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR? HEKİMLERİN ÜCRET MÜCADELESİNİN EKONOMİ-POLİTİK ZEMİNİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Yavuz ÜÇKUYU
HEKİM ÖDEME SİSTEMLERİ*
R.B. SALTMAN, J. FIGUERAS, İlker BELEK
DSÖ YOL GÖSTERİYOR, HÜKÜMET UYGULUYOR: "SAĞLIK SİSTEMİNDE BENİMSENEBİLECEK TEK VE BASİT BİR PİYASA KAVRAMI YOKTUR"
Cavit Işık YAVUZ
KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA TAŞERONLAŞTIRMA DÖNEMİ
Osman ÖZTÜRK
PERFORMANSIN BAŞARISI!!!
Eriş BİLALOĞLU
HEKİMLER; NEREDEN NEREYE? "BİR UZUN YÜRÜYÜŞ GEREKÇESİ YERİNE ... "
Ata SOYER
AKP'NİN SALDIRISI DURDURULABİLİR Mİ?
Osman ÖZTÜRK
SAYILARIN DİLİ