• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2004

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Ersin YARIŞ
KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YENİDEN ELE ALINAN İLAÇ ENDÜSTRİSİ*
Joan BUSFIELD, Ersin YARIŞ
ON SORUDA KLİNİKTE İLAÇ ARAŞTIRMALARI
B. Faruk ERDEN, Hafize ERDEN
TÜRKİYE’NİN KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARIYLA İLGİLİ POLİTİKASI NE OLMALIDIR?*
Mehmet MELLİ
İLAÇ VE PROMOSYON*
Semih ŞEMİN, Şahbal ARAS
AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HEKİM SORUMLULUĞU
Nuri İhsan KALYONCU, Ersin YARIŞ
İLAÇ VE HASTA HAKLARI
Mustafa SÜTLAŞ
TEZGAHÜSTÜ İLAÇ SATILMASI VE İLAÇTA REKLAMLA İLİŞKİSİ
Ersin YARIŞ
İLAÇTA GERİ ÖDEME TEKNİKLERİ: NEDEN, NASIL?
Özlem ÖZKAN
BİRİNCİ BASAMAKTA İLAÇ KISITLAMALARI VE HASTA HAKLARI
Mustafa SÜTLAŞ
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE'DE İLAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK FİKRİ MÜLKİYET REJİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİYASAL İKTİSADI
İpek EREN
TÜRKİYE'DE İLAÇTA PATENT VE VERİ KORUMASI'NIN BUGÜNÜ VE YARINI
İlker KANZIK
İLAÇLA İLGİLİ BAZI RAKAMLAR