• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2004

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Ersin YARIŞ
SINAİ ÜRÜN BOYUTUYLA İLAÇ PAZARI VE ULUSLARARASILAŞMA
Nurettin ABACIOĞLU
JENERİK VE ÖZGÜN İLAÇ: BİYOYARARLANIM ÇALIŞMALARI VE BİYOEŞDEĞERLİK
Süleyman ÇELİK
SAĞLIK BAKANLIĞI 2003 YILI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERİNİN 2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TASLAĞI'NA GÖRE İNCELENMESİ*
Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu
ETİK KURULLAR
Mehmet MELLİ, S. Oğuz KAYAALP
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN TOPLUMA YANSIMASI*
Cem SOMEL
DÜZENİN KURUMLARI EMEK GÜÇLERİNİ SİNDİRMEK İÇİN VARDIR
İhsan ÇARALAN
YASALARIN ANLAMI
Eriş BİLALOĞLU
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 16. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: "MADENLER VE SAĞLIK" (27 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2004)
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005
The United Nations Children's Fund