• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2005

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: DÜZCE ÖRNEĞİ *
Kayıhan PALA, Cavit Işık YAVUZ
AİLE HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME KAVRAMLARINA HALKIN YAKLAŞIMI - BİR ÖN ÇALIŞMA*
S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Aylin ÖGETÜRK, Canan GÜLBAYRAK, A. Tevfik OZAN
BURSA MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
Kayıhan PALA, Dilnaz SARISÖZEN, Alpaslan TÜRKKAN, Nazmi GÜNAY
AVRUPA’NIN SAĞLIKSIZ SAĞLIK POLİTİKASI*
Polde VAS, Harrie DEWITLE, Patric Van Der STUYFF, Çiğdem ÇAĞLAYAN
GEBZE’DEKİ HIZLI KENTLEŞMENİN SAĞLIK GÖSTERGELERE OLAN ETKİSİ
Hüseyin UKUŞLU
EMEĞİN ANAYASALLAŞMASI, KOLEKTİF HAKLAR VE SAĞLIK HAKKI: CHAVEZ VENEZÜELLA'SINDA DEMOKRASİ VERSUS KAPİTALİZM
Ali Murat ÖZDEMİR
BOLİVARCI VENEZÜELLA CUMHURİYETİ’NDE KAMUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Özlem ÖZKAN, Aslıhan ÇATlKER
SITMA KONTROLÜNDE SORUNLAR: ENTEGRASYON, TOPLUM KATILIMI, SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ
Günay SAKA, Melikşah ERTEM
ENGELLİLİK: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TIP EĞİTİMİNİN BAKIŞ AÇISI NEDİR?
Hatice ŞAHİN
ELAZIĞ İL MERKEZİNDE 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI*
S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Canan GÜLBAYRAK, Mehmet TOKDEMİR
HALK SAĞLIĞI UZMANLIK ÖGRENCİLERİ NEREYE KOŞUYOR?
Servet AKER, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN
SAYILARIN DİLİ