• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2005

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ DARALMA NE GETİRECEK?
Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
MİLLİYETÇİ KAMPTAN BİR AVRUPA BİRLİĞİ GÜZELLEMESİ YILDIRIM KOÇ'A CEVAP
Sungur SAVRAN
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE TİCARET: KANITA DAYALI BİR DERLEME*
Chris HOLDEN, Özlem ÖZKAN
DÜNYA BANKASI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ DEĞERLENDİRME BELGESİ*
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HEMŞİRE NEREDE?*
Aynur UYSAL
AYNAYI KENDİNE DOĞRULTMAK: BİR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DEĞİŞKENLERİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İLİŞKİSİ*
Mustafa N. İLHAN, Hakan TÜZÜN, Mustafa N. CEYHAN, Işıl MARAL, Remzi AYGÜN
YÜKSEKÖĞRETİM KONUSU VE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI SORUNU
İzzettin ÖNDER
YOKSULLUK ÇALIŞMASI SONUÇLARI, 2004
Türkiye İstatistik Kurumu