• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2006

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Alpay AZAP, Gamze UĞURLUER
SAĞLIK MESLEKLERİ VE MESLEK RİSKLERİ HAKKINDA KURAMSAL BİR ÇERÇEVE DENEMESİ
Yavuz ÜÇKUYU
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: 1999'DAN BUGÜNE VE GELECEĞE
Önder ERGÖNÜL
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KİME EMANET?!
Sedat ABBASOĞLU, Celal EMİROĞLU, Mustafa N. İLHAN, Levent KOŞAR, Sıtkı KESEDAR, Arif MÜEZZİNOĞLU
SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYULMASI GEREKLİ İŞYERİ KURALLARI, DENETLEME, YAPTIRIM
Bülent ASLANHAN, Arif MÜEZZİNOĞLU
ÖZELEŞTİRMELER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE PSİKOSOSYAL ETMENLER
İ. Tolga BİNBAY, Burhanettin KAYA
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN MESLEKİ HASTALIKLAR VE ÖLÜMLER
Bayazıt İLHAN
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SÖZLÜĞÜ
Gamze UĞURLUER, Alpay AZAP
ALMANYA’DA BİR HASTANIN ÖLÜMÜNDEN DOKTORLARIN GREVLERİ SORUMLU TUTULDU*
Gamze UĞURLUER, Clare CHAPMAN
SAĞLIK REFORMLARI ALMANYA'DA GREV YAPAN DOKTORLARIN ÖFKESİNİ ARTIRIYOR*
Clare CHAPMAN, Gamze UĞURLUER
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI I. ULUSAL KONGRESİ 26-28 KASIM 1999
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI II. ULUSAL KONGRESİ 16-18 KASIM 2001
2007 BÜTÇESİ: IMF KISKACINDA BİR SEÇİM BÜTÇESİ
Aziz KONUKMAN
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRMESİ*
İzzettin ÖNDER
TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIĞI BİLİMİ VE UYGULAMALARINDA NEREDEYİZ?
Necati DEDEOĞLU
MANİSA’DA BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARLNDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISIYLA PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE UYGULAMASI
Nasır NESANIR, Ali EREM, Bedri BİLGE, Ahmet SALTIK
SAYILARIN DİLİ