• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2006

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER, Harun BALCIOĞLU
TOPLUMSAL YAPI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ "SAĞLIK SİSTEMLERİNE NASIL BAKMALI?"
Yavuz ÜÇKUYU
SAĞLIK TEK BAŞINA SINIF MÜCADELESİNİN BİR ARACI OLABİLİR Mİ? TARİHSEL SÜRECİ YENİDEN İNCELEME: BİSMARCK ÖNCESİNDE SOSYAL GÜVENLİK
Onur HAMZAOĞLU
BİRLEŞİK KRALLIK’TA ULUSAL SAĞLIK HİZMETİNİN ÖYKÜSÜ
Gazanfer AKSAKOĞLU, Hatice GİRAY
İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ
Mehtap TÜRKAY
FİNLANDİYA SAĞLIK SİSTEMİ
Yeşim ŞENOL
İSVEÇ: SOSYAL DEVLETİN DÜŞEN KALESİNDE SAĞLIK NEREYE?
Hakan TÜZÜN
NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ
Galip EKUKLU
SEKSENLİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE İTALYAN SAĞLIK SİSTEMİ
Mine KAYA
KOMŞU ÜLKE YUNANİSTAN’DA DA REÇETE AYNI: SAĞLIKTA REFORM
Evin ARAS, Hakan TÜZÜN
KANADA SAĞLIK SİSTEMİ
Ayhan ALPAR
İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ
Umut ÖZCAN
YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ’NİN ORGANİZASYONU VE FİNANSMANI
Binali ÇATAK, Melih Kaan SÖZMEN
DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMİ
Aysun ÖZŞAHİN, Melih Kaan SÖZMEN
BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ'NDE DEĞİŞİM
Cavit Işık YAVUZ
POLONYA SAĞLIK SİSTEMİ
Çiğdem ÇAĞLAYAN, Melike ERKOÇ
ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ
Nilay ETİLER
KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ, PARADOKS MU, SOSYALİZM Mİ?
Melike ERKOÇ, Çiğdem ÇAĞLAYAN
KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ
Selim YÜKSEL, Nilay ETİLER