• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2007

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ
Meral TÜRK
ARJANTİN SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORMLAR
Işıl ERGİN
GUATEMALA SAĞLIK SİSTEMİ
Eftal YILDIRIM
MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM SOSYALİST SAĞLIK SİSTEMİNDEN ÖZELLEŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİNE
Mehmet ZENCİR
YAKIN VE UZAK GELECEKTE DÜNYA, TÜRKİYE VE SAĞLIK*
Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu Üyeleri, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
SAĞLIK SİSTEMLERİ DOSYASINDAN AKILDA KALANLAR
Onur HAMZAOĞLU