• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2007

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ: YERİNDEN YÖNETMEK MERKEZDEN YÖNETİME GÖRE DAHA MI İYİ?
Alpay AZAP
HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ
Reci MESERİ
BELÇİKA SAĞLIK SİSTEMİ
Hatice GİRAY, Gazanfer AKSAKOĞLU
KÜRESEL YANILSAMANIN İŞÇİ AYAĞI
Yavuz ABAMOR
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDE NELER OLUYOR? YAKLAŞAN DSÖ GENEL SEKRETERİ SEÇİMLERİ*
Vicente NAVARRO, Necati DEDEOĞLU
ÜÇÜNCÜ YOL OLASI MI?
M. Akif AKALIN
SAĞLIĞIN PİYASALAŞTIRILMASI SÜRECİNE ÖNEMLİ BİR KATKI: DÖNER SERMAYE VE SAĞLIK HİZMETİ SUNANLARA ÖDEME YÖNTEMLERİ*
Nasır NESANIR
İLAÇTA PATENT VE VERİ İMTİYAZI: DÜNYADAKİ DURUM VE TÜRKİYE'YE YANSIMASI
Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
PATENT YASASI VE TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETİMİNİN KOŞULLARI
Feride AKSU, Şafak Taner GÜRSOY
DR. BETHUNE: ÖRNEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ
M. Akif AKALIN
ALLENDE'NİN SOSYAL TIP YAKLAŞIMI
Deniz AKGÜN
AÇLIK EYLEMLERİ VE TOPLUMDA ETİKDIŞI TUTUMLAR*
Yaman ÖRS
DEVLET VE KADIN(LAR)
Sibel ÖZBUDUN