• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2007

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: ÇOCUK VE SAĞLIK
Osman ÖZTÜRK
ÇOCUKLUĞUN SOSYAL TARİHİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Kemal İNAL
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE BEDENSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İzzet DUYAR
DÜNDEN BUGÜNE ÇOCUK EMEĞİ*
Aziz ÇELİK
MÜLTECİ VE ÇOCUK OLMAK
Kıvılcım Turanlı YÜCEL
OYUN: ÇOCUKLAR İÇİN HASTALIKLA BAŞ ETME SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR PSİKO-SOSYAL DESTEK ARACI
Eda KARGI
MEDYA VE ÇOCUK
Levent KAYAALP
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÇOCUK HAKLARI
Seda AKÇO
SAHİBİNDEN SATILIK AZ KULLANILMIŞ HAYAT PARÇASI : ÇOCUKLUK
Hakan TÜZÜN
SAVAŞ VE ÇOCUK SAĞLIĞI: IRAK SAVAŞININ BEŞİNCİ YILINA GİRERKEN YENİDEN DÜŞÜNMEK ZAMANI
Çiğdem ÇAĞLAYAN
ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET YA DA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
Halis DOKGÖZ, Lale TIRTIL