• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2007

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE'DE ÇOCUK POLİTİKALARI
Nilay ETİLER
KARDEŞ CİNSİYET BİLEŞİMİ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK ÇIKTILARI*
Ali BERKER
YENİ LİBERAL POLİTİKALAR VE TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA REFORM-DÖNÜŞÜM*
Onur HAMZAOĞLU
2007 SONU İTİBARİYLE SAĞLIK HARCAMALARI BAĞLAMINDA, AKP'NİN SAĞLIKTAKİ "PEMBE TABLOSU"NUN AKIBETİ
Ata SOYER
SAĞLIKTA PİYASALAŞMA VE TIP FAKÜLTELERİ
Cem TERZİ
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ AÇISINDAN SON UYGULAMALAR NASIL GÖZÜKÜYOR?
B. Faruk ERDEN
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİ KARARIYLA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞ
Ali Rıza AYDIN
TERSANE İŞYERLERİNDE İŞ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
Şeref ÖZCAN
AİLE HEKİMLİĞİ ESKİŞEHİR AYAĞI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*
Bülent Nazım YILMAZ
EDİRNE'DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE ÇALIŞMAK
Gamze Varol SARAÇOĞLU
SAMSUN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASINDA TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU
Canan ÇAKIR
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ
Birtürk ÖZKAVAK