• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2008

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SOPA KİMİN HAVUÇ KİME: SAĞLIK EMEK GÖÇÜ
Hakan TÜZÜN
ÖLÇEKLER, MEKANLAR DEĞİŞİRKEN EMEK VE SERMAYE (21. YÜZYIL SERMAYESİ 19. YÜZYIL İŞÇİSİNİ ARIYOR)
Yüksel AKKAYA
DÜŞ, UMUT, ACI VE TRAVMANIN SENTEZİ: SERMAYE BİRİKİMİNDE GÖÇMEN EMEĞİ
Gaye YILMAZ
ULUSLARARASI SAĞLIK EMEK GÖÇÜ: NE, NASIL, NEDEN?*
Özlem ÖZKAN, Onur HAMZAOĞLU
SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN DİNAMİKLERİ
Zeliha Aslı ÖCEK, Feride AKSU, Şafak Taner GÜRSOY
SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: AVRUPA
Hür HASSOY, Şafak Taner GÜRSOY
SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: BİRLEŞİK DEVLETLER, KANADA, BİRLEŞİK KRALLIK
Hatice Giray ŞİMŞEK
SAHRAALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE SAĞLIK EMEK GÖÇÜ
Nasır NESANIR
ULUSLARARASI HEMŞİRE GÖÇÜ: KİM(LER) İÇİN VE NEDEN BİR SORUNDUR?
Özlem ÖZKAN
TÜRKİYE'DE İTHAL HEKİM TARTIŞMALARI
Eriş BİLALOĞLU
SAĞLIK EMEK GÖÇÜNE KARŞI BİR İŞ LİSTESİ İÇİN TARTIŞMA NOTLARI
Hakan TÜZÜN