• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2008

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DAHA ESNEK İSTİHDAM DAHA AZ SAĞLIK: TAŞERONLAŞMANIN ÇALIŞANLARIN SAĞLLĞINA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ
Hakan TÜZÜN
TÜRKİYE' DE KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNDE SİLİKOZİS; KURALSIZ, KAYIT DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI GELİŞEN DÜNYA/ TARİHSEL DRAMATİK BİR OLGU
Zeki KILIÇASLAN
TAŞERON İŞÇİ OLMAK
Tufan SERTLEK
TAŞERON FİRMALARDA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ VE KORUNMA YOLLARI
Önder ERGÖNÜL
SOSYAL POLİTİKA KONULU GÜZ OKULU VE DOSYASI
Ata SOYER
TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK: BİR ÇERÇEVE DENEMESİ
Fuat ERCAN
DÜNYADA SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ*
Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
REFAH REJİMLERİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ, HAKKANİYET VE DEĞİŞİM
Asena GÜNAL
NEOLİBERALİZM VE SOSYAL POLİTİKANIN YENİDEN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ*
Osman SAVAŞKAN
SERMAYE BİRİKİMİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ VE EV İÇİ HİZMETLER*
Gaye YILMAZ
TOPLUMSAL CİNSİYET GÖZÜYLE SOSYAL POLİTİKA REFORMU
Azer KILIÇ