• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2008

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TOPLUM VE HEKİM'İN 30. YILINDA: 1978-2008 TÜRKİYE'DE SİYASET, TOPLUMSAL MUHALEFET, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE YAYINCILIK FAALİYETLERİ
Aydın ÇUBUKÇU, Cem SOMEL, Feride Aksu TANIK, Gazanfer AKSAKOĞLU, A. Hamdi AYTEKiN, Mahir ULUSOY, Özgür MÜFTÜOĞLU, Yücel DEMİRER, Yüksel AKKAYA, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
BUGÜNÜN TÜRKİYE'SİNDE SOSYAL POLİTİKA
Mehmet BEŞELİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
CUMHURİYETTEN BUGÜNE BULAŞICI HASTALIKLARDA DEĞİŞME VE SAĞLIK POLİTİKALARI İLE İLİŞKİSİ
Necati DEDEOĞLU
ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN YARATTIĞI YIKIMI NEDEN TAM OLARAK ORTAYA KOYAMIYORUZ? POLİTİK, FİNANSAL VE YÖNTEMSEL SORUNLAR
Zeliha Aslı ÖCEK, Ali Osman KARABABA
ŞİDDET VE KAPİTALİZM: ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ*
Sibel ÖZBUDUN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLER
Ebru TURHAN, Selim MATKAP, Riyat KIRMIZIOĞLU, Tacettin İNANDI
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 20. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ, HAZİRAN 2008*
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu