• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2009

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK DOSYASI
Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER
MARKSİST PERSPEKTİFTEN KRİZE BAKIŞ: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR ... *
Ahmet Haşim KÖSE, Ahmet ÖNCÜ
NEOLİBERAL KÜRESELLEŞMENİN YAPILANDIRILMASI VE ULUSLARARASI YENİ İŞBÖLÜMÜ
A. Erinç YELDAN
ULUSLARARASI KRİZ, TÜRKİYE VE SEÇENEKLER
Korkut BORATAV
KÜRESEL KRİZİN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELERDE YAŞANMA BİÇİMLERİ
Mustafa SÖNMEZ
KAPİTALİZM KRİZİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Onur HAMZAOĞLU
MEKSİKA, ARJANTİN VE PERU KRİZLERİ ÖRNEKLERİ İLE LATİN AMERİKA KRİZLERİNİN SAĞLIĞA/SAĞLIK HİZMETİNE ETKİLERİ
Mehmet ZENCİR
1997-1998 GÜNEYDOĞU ASYA KRİZİNİN SAĞLIĞA YANSIMALARI
Nilay ETİLER
GLOBAL TEĞET
Ersin YARIŞ
SERMAYENİN KRİZİNİN BEDELİNİ SERMAYEYE ÖDETTİRMENİN ÖZNESİ GÜCÜ VE GÜVENCESİ BİZLERİZ!
Bedriye YORGUN
KAPİTALİZMİN KRİZİ NEDENİYLE "BİZİM" KRİZİMİZE DAİR ...
Eriş BİLALOĞLU
SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIKTA REFORM MU, DÖNÜŞÜM MÜ? SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİSTEMİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Oğuz TOPAK
YOKSULLUK DURUMU VE SAĞLIKTA HAKKANİYET: BANGLADEŞ KIRSALINDAN KANIT*
F. Karim, A. TRIPURA, A.M.R. CHOWDHURY, Hakan TÜZÜN