• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2010

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
M. Nisa MENCET, Hakan TÜZÜN
TARIMDA KAPİTALİST DÖNÜŞÜMÜN KLASİK MODELİ: İLKEL BİRİKİMDEN TARIMSAL KAPİTALİZME İNGİLİZ TARIMI
Muammer KAYMAK
CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA TOPRAK MÜLKİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Nevzat Evrim ÖNAL
KÖY HANE HALKI ANKETLERİNDEN KIRSAL SINIFLARA*
Korkut BORATAV
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER
Oğuz OYAN
BİYOGÜVENLİK YASASI, TOPLUMSAL ŞİZOFRENİ VE DOĞANIN DEĞİŞİM DEĞERİ
Ilgın Özkaya ÖZLÜER, Fevzi ÖZLÜER
TARIMDA SENDİKALAŞMA HAREKETLERİ
Satılmış BAŞKAVAK