• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2010

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIK NEDİR? NASIL TANIMLANMALIDIR?*
Onur HAMZAOĞLU
"YENİ SAĞLIK ANLAYIŞI VE YENİ TIP" ÜZERİNE DEĞİNMELER*
Cavit Işık YAVUZ
SAĞLIKTA BİR "ALTERNATİF" TARTIŞMASI*
Ata SOYER
"PERFORMANS" VE HEKİMLİK
Osman ELBEK
TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİNİN PİYASALAŞMASI VE TIP EĞİTİMİ*
Volkan KAVAS, İnci Özgür İLHAN
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 22. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU 3-9 TEMMUZ 2010 "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu