• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2011

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SON SAĞLIK ÇALIŞANI EYLEMLERİ; YENİ BİR "DALGA"NIN HABERCİSİ Mİ?
Ata SOYER
SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SON EYLEMLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ (TAMAMLAYICI) NOT
Yalçın BÜRKEV
13 MART MİTİNGİNDEN 19-20 NİSAN GÖREVLERİNE SAĞLIKTA GÜVENCESİZLİK
DİSK/Dev Sağlık İş Merkez Yönetim Kurulu
GÖÇ YOLDA DÜZÜLSE DE, ARAÇSIZ VE EMEKSİZ OLMAZ
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu
13 MART, 19-20 NİSAN: ÖNCESİ SONRASINA KISA NOTLAR ...
Eriş BİLALOĞLU
TIP FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE BİR GİRİŞİMİN ÖYKÜSÜ
Raşit TÜKEL
ANKARA
Bayazıt İLHAN, Selçuk ATALAY, Özden ŞENER
AĞRI
Heval BOZDAĞ, Halis YERLİKAYA
ANTALYA
Nihan KEYSAN, Zeynep TURGUT
AYDIN
Osman ELBEK
BATMAN
Selahattin OĞUZ
ÇANAKKALE
Çanakkale Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu
DENİZLİ
Adil ZORLU
EDİRNE
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları
İSTANBUL
Tunçalp DEMİR, Aysen GÜRBÜZ, Ali MALKOÇ
İZMİR
Deniz CEYLAN, Ali İhsan UYSAL, Sevilay AYDOĞDU, Hediye GÜRBÜZ, Günseli UĞUR, Ege Üniversitesi Hastanesi SES İşyeri Temsilciliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu, Hülya ULAŞOĞLU, Rukiye ÇAKIR
KOCAELİ
Emine Zahide ÖZDEMİR, Hasret AKTAŞ, Şeyda KOÇARSLAN, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
MARDİN/MİDYAT
Sadık ÇAYAN