• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2011

EDİTÖRDEN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Cavit Işık YAVUZ, Alpaslan TÜRKKAN
SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI*
Koray KARASU
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*
Mine Kasapoğlu TURHAN
DÜNYADA SAĞLIKTA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI: KAVRAM VE DEĞİŞİMLER*
David PRICE
KÜRESEL KAMU-ÖZEL SAĞLIK İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ: GAVI (GLOBAL ALLİANCE FOR VACCİNES AND IMMUNİZATİON)
Işıl ERGİN
SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI
Şafak TANER, Saliha ALTIPARMAK