• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2011

EDİTÖRDEN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
KAMU HİZMETLERİ PİYASA İLİŞKİSİNDE DÖRDÜNCÜ TİP: EKSİK İMTİYAZ (KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI)
Onur KARAHANOĞULLARI
AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
Necati DEDEOĞLU
TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM
Cavit Işık YAVUZ
VAN DEPREMİNDEN ALINACAK DERSLER
Necati DEDEOĞLU
ANTALYA KENT MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN KİŞİLERDE AFET RİSK ALGILAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Necati DEDEOĞLU, K. Hakan ERENGİN, Hasan Hüseyin POLAT
TÜTÜN KONTROLÜNDE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN YANSIMASI VE SAĞLIK EĞİTİMİ*
Hülya YÜKSEL