• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2011

EDİTÖRDEN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Yavuz ÜÇKUYU, Onur HAMZAOĞLU
DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI
Tülin ÖNGEN
CUMHURİYET EĞİTİMİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMLER VE KHK’LERLE YENİDEN YAPILANMA
Rıfat OKÇABOL
NEO MALİYE
Süleyman ÜÇKUYU
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER: KAMU HİZMETLERİNDE “ATROFİ”
Ziynet ÖZÇELİK, Birkan KARADUMAN
TÜRKİYE’DEKİ ÜST KURULLAR VE KHK’LARLA YAPILAN DÜZENLEMELER
Kürşat BAFRA
YARGININ ”DÖNÜŞÜM”Ü
Tülay EKİCİ, Semra DEMİR
“TTB BAŞKANI DR. ERİŞ BİLALOĞLU İLE SÖYLEŞİ” DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI VE SAĞLIK
Toplum ve Hekim Dergisi, Eriş BİLALOĞLU
ÜLKEMİZDE BEBEK ÖLÜM HIZI VE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI GÖSTERGELERİNDEKİ İYİLEŞME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME*
Mahir ULUSOY