• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2013

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
POLONYA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YENİDEN YAPILANMASI
Çiğdem ÇAĞLAYAN
SAĞLIK REFORMLARI VE SLOVAKYA SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİM
Aslı DAVAS
BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ REFORMLAR NE SONUÇ VERDİ?
İlker KAYI
ÇİN’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÜNCEL YAPISAL DÖNÜŞÜM: SOSYAL YÖNELİMLİ MÜDAHALE (?)
Mehmet ZENCİR
İRLANDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Mehtap TÜRKAY
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 23. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU BÜYÜK KENTLERDE DEĞİŞEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ*
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 24. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA YENİ YAPILANMA
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu