• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2014

HAKEM KURULU’NDAN
GEZİ’DEN TABİP ODALARINA KALAN: YARGILAMALAR
WHAT REMAINS TO CHAMBERS OF MEDICINE FROM GEZI: TRIALS
Eriş BİLALOĞLU
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ANKARA TABİP ODASI ORGANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİ
GRİ VE YEŞİL: GEZİ’YE GENEL BİR BAKIŞ
GRAY AND GREEN: AN OVERALL OUTLOOK TO GEZI
Eriş BİLALOĞLU
HAZİRAN SOKAKLARINDA TIBBIN İNSANLIKLA İMTİHANI
TEST OF HUMANITY OF MEDICINE IN THE STREETS OF JUNE
Feride Aksu TANIK
HEKİMLİK YARGILAMALARI
TRIALS OF PHYSICIANS
Ziynet ÖZÇELİK
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞ KURGUSU
ERRONEOUS CASE BY THE MINISTRY OF HEALTH
Kerem ALTIPARMAK
HEKİMLERİN İLK YARDIM VE ACİL YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELERİ GEREKTİREN OLAYLARDA TABİP ODALARININ GÖREVLERİ
TASKS OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN CASES WHERE PHYSICIANS HAVE TO FULFIL THEIR FIRST AID AND URGENT INTERVENTION OBLIGATIONS
Onur KARAHANOĞULLARI
GÖSTERİ/EYLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KULLANILMASINA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLMESİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU VE HEKİMLERİN ROLÜ
THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND INTERVENTION TO THE RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY/DEMONSTRATION BY USING TEAR GAS AND THE ROLE OF PHYSICIANS
H. Burak GEMALMAZ
ANKARA TABİP ODASI GEZİ DAVASI’NA MÜTALAA, PHR DANIŞMAN RAPORU VE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR
OPINIONS ON THE COURT CASE AGAINST ANKARA CHAMBER OF MEDICINE, PHR CONSULTANT REPORT AND PHILOSOPHICAL APPROACHES
Işıl GÜL, Ulaş KARAN, Vincent IACOPINO, Donna McKAY, Hayrettin ÖKÇESİZ, Ahmet İNAM, Betül ÇOTUKSÖKEN, İoanna KUÇURADİ, Harun TEPE