• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2014

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YERELLEŞTİRİLMESİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE
Melike YAVUZ, Onur HAMZAOĞLU
HAKEM KURULU’NDAN
CİNSEL YÖNELİMLER, CİNSEL KİMLİKLER VE SAĞLIK
SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITIES AND HEALTH
Remzi ALTUNPOLAT, Onur HAMZAOĞLU
FARKLI YÖNLERİ İLE CİNSEL KİMLİK: BEDENSEL CİNSİYET, CİNSİYET KİMLİĞİ, CİNSİYET ROLÜ VE CİNSEL YÖNELİM
DIFF ERENT FACETS OF SEXUAL İDENTITY: SEX, GENDER İDENTITY, GENDER ROLE, AND SEXUAL ORIENTATION
Koray BAŞAR
HETEROSEKSİST TIP
HETEROSEXIST MEDICINE
Selçuk CANDANSAYAR
EŞCİNSELLER, SOSYAL DIŞLAMA VE RUH SAĞLIĞI
HOMOSEXUALS, SOCIAL EXCLUSION AND MENTAL HEALTH
Seven KAPTAN, Şahika YÜKSEL
HERKES İÇİN SAĞLIK: LGBTİ BİREYLERİN ESENLİĞİNİ HEDEFLEYEN SAĞLIK HİZMETLERİNE DOĞRU
HEALTH FOR ALL: TOWARDS HEALTH CARE SERVICES AIMING FOR THE WELL-BEING OF LGBTI INDIVIDUALS
Volkan YILMAZ, İpek GÖÇMEN, Cansu ATLAY
EŞCİNSEL KURTULUŞ HAREKETİ’NİN TÜRKİYE SEYRİ
THE JOURNEY OF GAY LIBERATION MOVEMENT IN TURKEY
Ali EROL
EŞCİNSEL (LGBTİ) HAREKETİN TIP BİLİMİYLE İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN HOMOSEXUAL (LGBTI) MOVEMENT AND SCIENCE OF MEDICINE
İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN
TRANSFEMİNİZM: FEMİNİZM HERKES İÇİN Mİ?
TRANS-FEMINISM: FEMINISM FOR ALL?
Selin BERGHAN
QUEER TAHAYYÜL: CİNSİYET KİMLİĞİNDE VE CİNSEL YÖNELİMDE İKİLİĞİN ÖTESİ
QUEER IMAGINATION: BEYOND BINARISMS IN GENDER AND SEXUALITY
Sibel YARDIMCI
IRK VE CİNSİYETTEN, ETNİK VE CİNSEL YÖNELİM KİMLİĞİNE KÜLTÜREL KİMLİK OLUŞUMLARI : YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KÜRT-LGBTİ HAREKETİ
FORMATION OF CULTURAL IDENTITIES FROM RACE AND SEX TO ETHNIC AND SEXUAL ORIENTATION : KURD-LGBTI MOVEMENT IN TURKEY IN THE CONTEXT OF NEW SOCIAL MOVEMENTS
Özgür ÇALIŞKAN
LGBTİ ÖZNELLİKLER VE YARGISAL SEMBOLİK ŞİDDETİN MİMARİSİ: BİR BOŞLUKLARI DOLDURMA DENEMESİ OLARAK YARGININ “NEFRET” AĞZI
LGBTI SUBJECTIVITIES AND ARCHITECTURE OF SYMBOLIC VIOLENCE IN THE JUDICIARY: “HATE SPEECH” BY THE JUDICIARY AS AN ATTEMPT TO FILL IN GAPS
Sinem HUN
NORMALLİĞİN TAHAKKÜMÜ : HETERONORMATİF EĞİTİM KISKACINDA LGBTİ’LER
DOMINANCE OF NORMALITY : LGBTI PEOPLE WITHIN THE GRIP OF HETERONORMATIVE EDUCATION
Remzi ALTUNPOLAT