• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2015

HAKEM KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME , BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
THOUGHTS ON THE PRECARISATION, THE UNCERTAINITY, AND THE FEAR IN WORKING LIFE
Elif HACISALIHOĞLU
CHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAK
CHARLIE CHAPLIN’S MODERN TIMES OR LOOKING AT MODERN TIMES WITH THE EYES OF CHARLOT
Yavuz ÜÇKUYU
EMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAH
HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCING LABOUR POWER: AN INTERDISCIPLINARY ACCOUNT
Hakan TÜZÜN
PİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAM
REMUNERATION AD EMPLOYMENT IN MARKET-ORIENTED HEALTH ENVIRONMENTS
İlker BELEK
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRME
FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN THE PRIVATE HEALTH SECTOR
Kemal ÖZAY
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”
TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBILE TRAINING SEMINAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVICES AND WORK ACCIDENTS”
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI
ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVICES IN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLIA DURING CLASHES BREAKING OUT AFTER JULY 20TH
Türk Tabipleri Birliği
HAKEM KURULU’NDAN
ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME, BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
THOUGHTS ON THE PRECARISATION, THE UNCERTAINITY, AND THE FEAR IN WORKING LIFE
Elif HACISALIHOĞLU
CHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAK
CHARLIE CHAPLIN’S MODERN TIMES OR LOOKING AT MODERN TIMES WITH THE EYES OF CHARLOT
Yavuz ÜÇKUYU
EMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAH
HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCING LABOUR POWER: AN INTERDISCIPLINARY ACCOUNT
Hakan TÜZÜN
PİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAM
REMUNERATION AD EMPLOYMENT IN MARKET-ORIENTED HEALTH ENVIRONMENTS
İlker BELEK
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRME
FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN THE PRIVATE HEALTH SECTOR
Kemal ÖZAY
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”
TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBILE TRAINING SEMINAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVICES AND WORK ACCIDENTS”
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”
GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI
RAPID ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVICES IN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLIA DURING CLASHES BREAKING OUT AFTER JULY 20TH