• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2016

HAKEM KURULU’NDAN
Hakem Kurulu’ndan
YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: İHMAL EDİLEN BİR BAŞLIK
A NEGLECTED TOPIC: END-OF-LIFE CARE
M. Murat CİVANER
YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?
HEALTH CARE AT THE END OF LIFE: WHAT IS THE SITUATION OF NEEDS AND SERVICES?
ReyhanUÇKU
UTANÇ VERİCİ OLANI MEŞRULAŞTIRMAK: YAŞAMIN SON DÖNEMİNE ETİK YAKLAŞIMI VE ÖLÜMÜN EKONOMİ-POLİTİĞİ
LEGITIMIZING THE SHAMEFUL: END-OF-LIFE ETHICS AND THE POLITICAL ECONOMY OF DEATH
Miran EPSTEIN
HAYATIN SON DÖNEMİNDE KRONİK AĞRI VE TEDAVİYE ERİŞİM
CHRONIC PAIN AND ACCESS TO TREATMENT AT THE END OF LIFE
Meltem UYAR, Halil ÇETİNGÖK, N. Süleyman ÖZYALÇIN
PALYATİF BAKIM
PALLIATIVE CARE
Ayşegül BİLEN
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
ADAPTATION OF THE CRITICAL CARE FAMILY NEED INVENTORY TO TURKISH AND IT’S PSYCHOM ETRIC PROPERTIES
Sibel BÜYÜKÇOBA, Nezih VAROL, M. Murat CIVANER, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YAŞAMIN SONUNA GELMİŞ HASTALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ
PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS FACED WITH THE TERMINALLY ILL INTENSIVE CARE PATIENTS: VIEWS FROM THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE
Prof. Dr. Halil Kaya Yorgancı, Doç. Dr. Melda Türkoğlu
YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANESTEZİ VE REANİMASYON, YOĞUN BAKIM UZMANLARININ ROLÜ
THE CONTRIBUTION OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION CONSULTANTS, AND INTENSIVISTS ON HEALTH SERVICE DURING END OF LIFE PERIOD AND RELATED ISSUES - THE STUDY OF TSAR
Doç. Dr. Tuğhan Utku, , Doç. Dr. Nedim Çekmen, Prof. Dr. İsmail Cinel, Prof. Dr. M. Kemal Bayar , Prof. Dr. İ. Özkan Akıncı, Prof. Dr. Sibel Temur, Prof. Dr. Özge Köner
YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
THE OPINIONS AND THE SUGGESTIONS OF TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE ON HEALTHCARE DURING END-OF-LIFE PERIOD
Prof. Dr. Lütfi Telci
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAŞAMIN SONUNA İLİŞKİN ETİK BİLDİRGE
DECLARATION ON ETHICS RELATING TO END-OF-LIFE BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION
Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı
YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE TIBBİ TEDAVİDE KARAR VERME SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZ
GUIDELINE ON THE DECISION-MAKING PROCESS REGARDING MEDICAL TREATMENT IN END-OF-LIFE PERIOD
Avrupa Konseyi
YETERLİ AĞRI TEDAVİSİNE ERİŞİME İLİŞKİN DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ KARARI
WMA RESOLUTION ON THE ACCESS TO ADEQUATE PAIN TREATMENT
Dünya Tabipler Birliği