• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2016

HAKEM KURULU’NDAN
Hakem Kurulu’ndan
15 TEMMUZ SONRASINDA DEVLET YENİDEN İNŞA EDİLİRKEN YAPILABİLECEKLER-YAPABİLECEKLERİMİZ
WHAT CAN BE DONE, WHAT CAN WE DO AFTER JULY 15 AS THE STATE IS BEING RECONSTRUCTED?
Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜTFÜOĞLU, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri, Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
EVDE SAĞLIK SOSYAL VE DESTEK HİZMETLERİNDE DÖRT DÖNEM DÖRT ÖZELLİK
FOUR PERIODS, FOUR CHARACTERISTICS IN HOME HEALTH, SOCIAL AND SUPPORT SERVICES
Özlem ÖZKAN
DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
HOME HEALTH CARE IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT
Eft al YILDIRIM
TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ: OYLAR NASIL KULLANILIYOR?
AN ASSESSMENT ON 67TH GRAND CONGRESS OF TMA (TURKISH MEDICAL ASSOCIATION) HOW THE VOTES ARE CAST?
Onur HAMZAOĞLU
TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME
THE STATE OF MEDICAL EDUCATION IN TURKEY: A BRIEF ASSESSMENT ON BEHALF OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION
Bayazıt İLHAN, Dilek ASLAN, Gülriz ERİŞGEN, Orhan ODABAŞI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞI MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (22.9.1979)
TO THE PRESIDENCY OF THE CENTRAL COUNCIL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION: SEPTEMBER 22, 1979 MONTHLY ACTIVITY REPORT
SAMSUN SİNOP TABİP ODASI, Erdal ATABEK
OKUMA ÖNERİLERİ: EVRİMSEL TIP İLE İLGİLİ KİTAPLAR
READING RECOMMENDATION: BOOKS ON EVOLUTIONARY MEDICINE
Battal ÇIPLAK
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2016 YILI MAKALE DİZİNİ