• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2017

HAKEM KURULU’NDAN
DOĞA İÇİN MÜCADELE
STRUGGLE FOR NATURE
Gaye YILMAZ, Onur HAMZAOĞLU
ÖZEL MÜLKİYET: DOĞANIN VE İNSANLIĞIN YOK EDİLİŞİ
PRIVATE PROPERTY: DESTRUCTION OF THE NATURE AND THE HUMANITY
Onur HAMZAOĞLU
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERE KARŞI MÜCADELELERDEN ÖRNEKLER
THE EXAMPLES OF THE STRUGGLES AGAINST COAL-FIRED THERMAL POWER PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY
Kayıhan PALA
NÜKLEER KARŞITI MÜCADELENİN KISA TARİHİ
A BRIEF HISTORY OF ANTI-NUCLEAR MOVEMENT
Yılmaz KİLİM
BİR MÜŞTEREK OLARAK SUYU SAVUNMAK: DİRENİŞE KUŞBAKIŞI BİR BAKIŞ
DEFENDING WATER AS ONE OF THE COMMONS: A PANAROMIC VIEW OF THE RESISTANCE
Ömür KURT
DERENİN DERDİ: HES KARŞITI MÜCADELENİN İMKÂN VE SINIRLARI
PROBLEM OF THE CREEK: POSSIBILITIES AND LIMITS OF ANTI-HEPP STRUGGLE
Sinan ERENSÜ
NASIL YAPMALI ? GEÇİM ARAÇLARINA ULAŞMA İYİ YAŞAMA VE KENT HAKKI
HOW TO DO IT? ACCESS TO MEANS OF SUBSISTENCE FAIR LIVING AND RIGHT TO THE CITY
Fevzi ÖZLÜER
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORMAN İÇİN MÜCADELE
STRUGGLE FOR FORESTS IN THE WORLD AND IN TURKEY
Salih USTA
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNE KARŞI MÜCADELE
THE STRUGGLE AGAINST WIND POWER PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY
İpar BUĞRA
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEMİZ HAVA İÇİN MÜCADELE
THE STRUGGLE FOR CLEAN AIR IN TURKEY AND IN THE WORLD
Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Çiğdem ÇAĞLAYAN
TOHUMLAR CANLIDIR YAŞARLAR
SEEDS ARE ALIVE, THEY LIVE
Abdullah AYSU
ÖZDEŞLİKLER FARKLILIKLAR VE ÖZGÜNLÜKLER: SINIF MÜCADELELERİ VS. ÇEVRE MÜCADELELERİ
IDENTICALNESS DIVERSITIES AND TYPICALNESS: CLASS WARFARE VS. STRUGGLES FOR NATURE
Gaye YILMAZ