• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2017

HAKEM KURULU’NDAN
SAĞLIK “REFORMU” : NEREDEN NEREYE?
HEALTH “REFORM”: WHERE IS IT HEADING FOR?
Osman ÖZTÜRK
TÜRKİYE’DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: 2002-2017
STATE OF MATERNAL AND CHILD HEALTH SERVICES IN TURKEY: 2002-2017
Muzaff er ESKİOCAK
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE 15 YILLIK DÖNÜŞÜM
15 YEARS OF TRANSFORMATION IN MINISTRY OF HEALTH HOSPITALS
Bayazıt İLHAN
RIZAYLA VEYA ZORLA: ŞEHİR HASTANELERİ
CITY HOSPITALS: EITHER ON CONSENT OR BY FORCE
Özgür ERBAŞ
TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİ: ONBEŞ YILDA (2002-2017) NELER DEĞİŞTİ?
MEDICAL EDUCATION IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN FIFTEEN YEARS (2002-2017)
İskender SAYEK
SAĞLIKTA ŞİDDET
VIOLENCE IN HEALTHCARE
Raşit TÜKEL
AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: CEPTEN DEVLETE, DEVLETTEN PATRONA
FINANCING OF HEALTH SERVICES UNDER AKP FROM POCKET TO STATE, FROM STATE TO BOSSES
Onur HAMZAOĞLU
YENİ DÖNEMDE NASIL BİR STRATEJİ
WHAT KIND OF STRATEGY FOR THE NEW PERIOD
Nazmi ALGAN, Eriş BİLALOĞLU, Ali ÇERKEZOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, Güray KILIÇ, Osman ÖZTÜRK
EVRENSEL MESLEK AHLAKI KURALLARI / HEKİMLİK ANDI”NI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI
REVISING WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF GENEVA - PHYSICIANS’ PLEDGE
M. Murat CIVANER
2017 DİZİN