• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2018

HAKEM KURULU’NDAN
DİNİN SİYASALLAŞMASI VE SAĞLIK
POLITICIZATION OF RELIGION AND HEALTH
Özlem ÖZKAN, Yücel DEMİRER
BAŞLANGICINDAN ÇAĞIMIZA DİNİN İNSANLIĞA GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ BİR DİN TARİHÇESİ DENEMESİ
POSITIVE AND NEGATIVE CONTRIBUTIONS OF THE RELIGION ON HUMANITY FROM THE BEGINNINGS TO MODERN TIMES
Alâeddin ŞENEL
TÜRKİYE’DE DİN VE SİYASAL ALAN
RELIGION AND POLITICAL SPHERE IN TURKEY
Yücel DEMİRER
AKP İSLAM FAŞİZM VE KADINLAR
AKP, ISLAM FASCISM AND WOMEN
Sibel ÖZBUDUN
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN KESİŞME NOKTALARI: AYRIMCILIK
INTERSECTIONS OF SOCIAL INEQUALITY: DISCRIMINATION
Aslı KAYHAN
KUTSAL ŞEYLERİN MATERYAL EKONOMİSİ: HELAL TIBBİ TÜKETİM
THE MATERIAL ECONOMY OF SACRED THINGS: HALAL MEDICAL CONSUMPTION
Deniz PARLAK
KADIN VE DİN BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ
FAMILY PLANNING SERVICES IN CONTEXT TO RELIGION AND WOMEN IN TURKEY
Ayşe AKIN
KADIN GENİTAL MUTİLASYONU: ATAERKİ VE DİNCİLİK ELİYLE BİR İNSAN HAKKI İHLALİ
FEMALE GENITAL MUTILATION:A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS BY THE HANDS OF PATRIARCHY AND RELIGIONIZATION
Hande ARPAT