• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2018

HAKEM KURULU’NDAN
GÖÇ
MIGRATION
Feride Aksu TANIK, Aslı DAVAS
HANNAH ARENDT VE “HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI”
HANNAH ARENDT AND THE “RIGHT TO HAVE RIGHTS”
Serdar TEKİN
GÖÇ, GÖÇMEN, MÜLTECİ: GÖÇ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVE
MIGRATION, MIGRANT, REFUGEE: BASIC CONCEPTS AND LEGAL FRAMEWORK OF MIGRATION
Cansu AKBAŞ DEMİREL
MODERNLİĞİN LANETLİ ARMAĞANI: MÜLTECİLİK
REFUGEES: A CURSED GIFT OF MODERNITY
Zerrin KURTOĞLU ŞAHİN
VATANDAŞLIK VE GÖÇ
CITIZENSHIP AND MIGRATION
Lülüfer KÖRÜKMEZ KAYA
MÜLTECİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ
REFUGEES ACCESS TO HEALTH CARE
Feride AKSU TANIK
GÖÇMENLERİN MEDYADAKİ TEMSİLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT OF IMMIGRANTS’ REPRESENTATIONS IN THE MEDIA
Hanifi KURT
İKLİM ADALETSİZLİĞİ VE GÖRÜNMEZ MÜLTECİLER:“ÇEVRE/İKLİM MÜLTECİLERİ”
CLIMATE INJUSTICE AND IGNORED REFUGEES: “ENVIRONMENTAL / CLIMATE REFUGEES”
Nermin BİTER
TOPLUMSAL CİNSİYET, GÖÇ VE SAĞLIK
GENDER, MIGRATION AND HEALTH
Zeynep Sedef VAROL
SURİYELİ KADIN “MÜLTECİLERİN”1 EMEK VE İSTİHDAM KOŞULLARI
LABOUR AND EMPLOYMENT CONDITIONS OF SYRIAN WOMEN “REFUGEES”
Melda YAMAN
YAŞAMIN SINIRLARI SULARDA ÇİZİLİRKEN: DENİZDEKİ ATEŞ
WHILE DRAWING BOUNDARIES OF LIFE AT SEA: FUOCAMMARE
Zeynep ÖZEN BARKOT