• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2018

HAKEM KURULU’NDAN
24 HAZİRAN SONRASINDA TÜRKİYE: NE YAPMALI(YIZ)? N ASIL YAPMALI(YIZ)?
TURKEY AFTER JUNE 24TH: WHAT AND HOW SHOULD (WE) DO?
Kenan KALYON, Metin KAYAOĞLU, Ahmet Haşim KÖSE, Haluk YURTSEVER, Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜTFÜTOĞLU, Cem SOMEL, TTB -MK Üyeleri Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
BÜTÇE 2019 VE SAĞLIK
BUDGET 2019 AND HEALTH
Onur HAMZAOĞLU
SAĞLIĞIN KÜLTÜREL BOYUTLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARI: TÜRKİYE’DE TÜTÜN KONTROLÜ VE KADINLARIN SİGARA İÇMESİNE ATFEDİLEN ANLAMLAR
CULTURAL ASPECTS OF HEALTH AND GENDER NORMS: TOBACCO CONTROL AND MEANINGS ATTRIBUTED TO THE WOMEN’S SMOKING IN TURKEY
Ayşecan TERZİOĞLU
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI: NE DEDİLER? NE OLDU?
TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ AİLE HEKİMLİĞİ: NE DEDİLER, NE OLDU?
TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE : WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: NE DEDİLER, NE OLDU?
TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2018 YILI MAKALE DİZİNİ