• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart - Nisan 2019

EDİTÖR’DEN
MESLEKİ ÖZERKLİĞE VE HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER: DÜNYA ÖRNEKLERİ
THREATS TO PROFESSIONAL AUTONOMY AND PHYSICIAN’S INDEPENDENCE: WORLD EXPERIENCES
Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
CİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ MUAYENELERİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR VE HUKUKİ SONUÇLARI
ETHICAL APPROACHES TO THE EXAMINATION OF VICTIMS OF SEXUAL OFF ENCES AND LEGAL CONSEQUENCES
Gürcan ALTUN, Ziynet ÖZÇELİK, Deniz KARACA
TERAPİ NOTLARI TERAPİSTİNDİR!
THERAPY NOTES BELONG TO THE THERAPIST!
Hande KARAKILIÇ ÜÇER
MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ SAVUNUSU
PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND DEFENDING PEACE
Feride AKSU TANIK, Otmar KLOİBER, Jacques de HALLER, A. Özdemir AKTAN
KÜLTÜR DERGİCİLİĞİMİZE KISA BİR BAKIŞ
BRIEF OVERVIEW OF CULTURAL PERIODICALS
Turgay FİŞEKÇİ
“GÜNÜMÜZDE BİLİMSEL SÜRELİ YAYINCILIK: NEDEN? NASIL?”
”SCIENTIFIC PERIODICALS IN OUR TIME: WHY? HOW?”
Aylin ULUŞAHİN
FİKİR DERGİCİLİĞİNİN 100 YILLIK SERÜVENİ ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ
A BRIEF OVERVIEW OF 100 YEARS OF INTELLECTUAL PERIODICALS IN
Emir Ali TÜRKMEN
TEMEL SAĞLIK HİZMETL ERİ DÜNYA KONFERANSI ALMA-ATA’DAN EVRENSEL SAĞLIK KAPSAYICILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE DOĞRU ASTANA KAZAKİSTAN 25-26 EKİM 2018
ASTANA DECLARATION WORLD CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE FROM ALMA-ATA TOWARDS UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ASTANA, KAZAKHSTAN 25-26 OCTOBER 2018
Zafer ÖZTEK
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİ
FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN PRIVATE HEALTH SECTOR