• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz - Ağustos 2020

EDİTÖR’DEN
KÜRESEL SAĞLIK SORUNLARI VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARA GENEL BİR BAKIŞ
GLOBAL HEALTH CHALLENGES AND COMMUNITY MENTAL HEALTH: AN OVERVIEW OF FUTURE POLICIES
Özge KARADAĞ ÇAMAN
CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: BİREYİN VE KLİNİĞİN ÖTESİNDE TIP
SEXUAL & GENDER IDENTITY AND HEALTH INEQUITIES: MEDICINE BEYOND THE INDIVIDUAL AND THE CLINIC
Koray BAŞAR
RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ‘ÖRSELENEBİLİR’ OLMA KONUMUNUN ARAŞTIRMA VE PSİKİYATRİ ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
INVESTIGATION OF INDIVIDUALS WITH MENTAL İLLNESS ‘VULNERABLE’ POSITION IN TERMS OF RESEARCH AND PSYCHIATRIC ETHICS
Şükrü KELEŞ
TOPLUM RUH SAĞLIĞINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
SOCIAL WORK PRACTICE IN COMMUNITY MENTAL HEALTH
Hande ALBAYRAK
YAS VE SALDIRGANLIK-ANILAMAYANIN GÖLGESİ
MOURNING AND RAGE: THE SHADOW OF THE NEVER COMMEMORATED
Banu BÜLBÜL, R. Neslihan RUGANCI
ANA DİLİNDE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ
MENTAL HEALTH SERVICE IN MOTHER TONGUE
İsrafil BÜLBÜL
YAŞLILIK VE RUH SAĞLIĞI
ELDERLY AND MENTAL HEALTH
Özlem ERDEN AKİ
İNSANLIĞIN MUTLULUKLA İLGİLİ HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
A SAD STORY OF HUMAN HAPPINESS
İlker KÜÇÜKPARLAK
TÜRKİYE’NİN RUH SAĞLIĞI YASASI İLE İMTİHANI
TURKEY’S EXAM WıTH MENTAL HEALTH ACT
Fatih ÖNCÜ