• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül - Ekim 2020

EDİTÖR YAZISI
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE
UNIVERSITY IN THE WORLD AND TURKEY
Aynur ÖZUĞURLU, Onur HAMZAOĞLU
ÜNİVERSİTE SINIF KAVGASI VE BİLİM
UNIVERSITY CLASS STRUGGLE AND SCIENCE
Taner TİMUR
SORUNLU ÜNİVERSİTE GEÇMİŞİMİZ ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZ ÜNİVERSİTELERİNDE BİR İLİM-BİLİM-TIP TARTIŞMASI
A DEBATE ON “İLIM”, SCIENCE AND MEDICINE IN CURRENT UNIVERSITIES THROUGH THE PROBLEMATIC HISTORY OF UNIVERSITIES
Alâeddin ŞENEL
TIP EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ
HISTORY OF MEDICAL EDUCATION
Kevser VATANSEVER
ÜNİVERSİTELERİN PİYASALAŞMA SÜRECİ
COMMERCIALIZATION PROCESS OF UNIVERSITIES
İzge GÜNAL
TIP EĞİTİMİNDE POSTMODERN PROFESYONELLİK EĞİTİMİ: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
POSTMODERN PROFESSIONALISM EDUCATION IN MEDICAL EDUCATION: PROS AND CONS
Özlem MIDIK
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN DÖNÜŞÜMÜ: KÜRESELİ YAKALAMAK YA DA ULUSAL VE YERELLE BÜTÜNLEŞEREK TAŞRALAŞMAK
TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY: CATCHING UP WITH THE GLOBAL OR PROVINCIALIZATION BY INTEGRATING WITH THE NATIONAL AND THE LOCAL
Hülya KENDİR