• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak - Şubat 2021

EDİTÖR’DEN
EDİTÖR’DEN
ALMA-ATA’DAN ASTANA’YA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ
PRIMARY CARE FROM ALMA-ATA TO ASTANA
Kayıhan PALA, Onur HAMZAOĞLU
REFAH DEVLETİ NOSTALJİSİ
Ögür ÖZTÜRK
KAPİTALİZMİN KRİZİNDEN KAOTİK KAPİTALİZME 1980 VE 1990’LARIN HERKESÇE BİLİNEN KISA HİKAYESİ
FROM THE CRISIS OF CAPITALISM TO THE CHAOTIC CAPITALISM: THE SHORT STORY OF THE 1980S AND 1990S AS KNOWN TO ALL
Serdal BAHÇE
1970’Lİ YILLARDA DÜNYANIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ
HEALTH OF THE WORLD AND HEALTH SYSTEMS IN THE YEARS OF 1970
Bülent KILIÇ
YENİ DEĞERLENME ALANI OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SERMAYELEŞMESİ
CAPITALIZATION OF HEALTH SERVICES AS A NEW AREA OF VALUATION
Mehmet ZENCİR
ALMA ATA KONFERANSI’NIN HAZIRLANMASI VE SONRASI
PREPARATıON OF THE ALMA ATA CONFERENCE AND ITS SUBSEQUENCE
Necati DEDEDOĞLU
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: SORULAR VE YANITLAR
PRIMARY HEALTH CARE: QUESTIONS AND ANSWERS
Zafer ÖZTEK
ALMA-ATA BİLDİRGESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLDİ Mİ?
COULD THE ALMA-ATA DECLARATION AFF ECT THE HEALTH SYSTEMS OF THE COUNTRIES?
Zeliha Aslı ÖCEK
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KONFERANSI 2018 VE ASTANA BİLDİRGESİ
PRIMARY HEALTH CARE GLOBAL CONFERENCE 2018 AND ASTANA DECLARATION
Melike YAVUZ