• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak - Şubat 2022

EDİTÖR’DEN
PAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI
THE RESPONSE OF THE PAKISTAN HEALTHCARE SYSTEM TO THE COVID-19 PANDEMIC
Didem DAYMAZ
COVID-19 PANDEMİSİNDE BELÇİKA
BELGIUM IN THE COVID-19 PANDEMIC
Selim KILIÇ
COVID-19 PANDEMİSİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ
COVID-19 PANDEMIC AND THE UNITED STATES HEALTH SYSTEM
Çiğdem ÇAĞLAYAN
PANDEMİDE ENDONEZYA SAĞLIK SİSTEMİ
INDONESIA HEALTH SYSTEM IN THE PANDEMIC
Deniz AKGÜN
COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: PORTEKİZ ÖRNEĞİ
HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF PORTUGAL
Burcu TOKUÇ
BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ: GENEL ÖZELLİKLERİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDEKİ YANITI
HEALTH SYSTEM IN BULGARIA: GENERAL FEATURES AND ITS RESPONSE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
İshak PEYNİRCİ