• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart - Nisan 2022

EDİTÖR’DEN
COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ
HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: FINLAND
Özge YAVUZ SARI
NEOLİBERALİZMİN GÖLGESİNDEKİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ PANDEMİYE NE KADAR DAYANABİLİR? ALMANYA ÖRNEĞİ
HOW LONG CAN A HEALTH SYSTEM UNDER THE SHADOW OF NEOLIBERALISM ENDURE A PANDEMIC? THE CASE OF GERMANY
Zeliha Aslı ÖCEK
İSVEÇ VE COVID-19 PANDEMİSİ
SWEDEN AND COVID-19 PANDEMIC
Şafak TANER
MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITI
MEXICO HEALTH SYSTEM AND PANDEMIC RESPONSE
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
COVID- 19 PANDEMİSİNDE PERU SAĞLIK SİSTEMİ
PERUVIAN HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC
Seval ÇOKER