• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım - Aralık 2022

EDİTÖR’DEN
HAPİSHANELERDE SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
HEALTH AND HEALTH SERVıCES IN PRıS
Aslı DAVAS, Halis YERLİKAYA, Onur HAMZAOĞLU
HAPİSHANELER, MEKÂNLAR VE ŞİDDET KONSEPTİ
PRISONS, SPACES AND THE CONCEPT OF VIOLENCE
Hasan KIVRCIK
BİR CEZA YÖNTEMİ OLARAK MAHPUSLARIN ÇALIŞTIRILMASI
PRISONER LABOR AS A FORM OF PUNISHMENT
Mustafa EREN
TÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE MAHPUSLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR
HEALTH SERVICES IN TURKISH PRISONS AND PROBLEMS FROM PRISONERSS
Mutlu SERELİ KAAN
HAPİSHANELERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ
PRIMARY HEALTH SERVICES IN PRISONS
Zeynep Sedef VAROL
CEZAEVİ HEMŞİRELİĞİ
PRISON NURSING
Emine ÖNCÜ, Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞU
Son Sayı