• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs - Haziran 2024

EDİTÖR’DEN
IRKÇILIK VE SAĞLIK
RACISM AND HEALTH
M. İrem YILDIZ
IRK-IRKÇILIK-SÖMÜRGECİLİK-EMPERYALİZM VE SINIF BAĞLANTILARI
RACE-RACISM-COLONIALISM-IMPERIALISM AND CLASS CONNECTIONS
Alaeddin ŞENEL
LANCET DERGİSİ “IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, AYRIMCILIK VE SAĞLIK” SAYISI ÜZERİNE NOTLAR
NOTES ON THE LANCET SERIES ‘RACISM, XENOPHOBIA, DISCRIMINATION AND HEALTH’
Cavit Işık YAVUZ
HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GİZLİ BARİKATLAR: AYRIMCILIK VE MİKRO SALDIRGANLIK
HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONS
Ahmet Selim BAŞARAN, Selçuk CANDANSAYAR
SİSTEMSEL IRKÇILIK VE KİTLESEL ACİL DURUMLAR
SYSTEMIC RACISM AND MASS EMERGENCIES
Selin TEKİN, Banu YILMAZ
ANADİLİNDE YAŞAMAK
LIVING IN YOUR MOTHER TONGUE
Fatma GÖK
IRKÇILIĞA MARUZ BIRAKILMANIN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ
HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONS
M. İrem YILDIZ
ZİNCİRLERDEN MODERN ESARETE: GÖÇMENLER VE KAPİTALİST IRKÇI ÜRETİM
FROM CHAINS TO MODERN SLAVERY: IMMIGRANTS AND CAPITALIST RACIST PRODUCTION
Ercüment AKDENİZ
TÜRKİYE’DE SAĞLIK İLETİŞİMİ: SINIRLAR VE OLANAKLAR
HEALTH COMMUNICATION IN TURKEY: LIMITATIONS AND POSSIBILITIES
Vahdet Mesut AYAN
SAĞLIĞIN TİCARİ BELİRLEYİCİLERİ ÇERÇEVESİYLE TÜRKİYE’DE KONUTUN FİNANSALLAŞMASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
FINANCIALIZATION OF HOUSING IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP WITH HEALTH WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMERCIAL DETERMINANTS OF HEALTH
İrem ŞEVİK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Son Sayı