• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ABONELİK SUBSCRIPTION

Türkiye için derginin bir yıllık abonelik bedeli

300,00 TL, tek sayı bedeli 60,00 TL'dir.

Abone olmak için

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin
Garanti Bankası
IBAN: TR77 0006 2000 7110 0006 2933 11
No’lu hesabına (300,00 TL) yatırılarak, derginin postalanması istenilen adres ile birlikte banka havale dekontunun fotokopisinin TTB Merkez Konseyi adresine gönderilmesi ya da dekontun [email protected] adresine elektronik posta yolu ile iletilmesi yeterlidir.

Adres değişikliği dergiye bildirildikten 1 ay sonraki postalamalar için geçerlidir. Eski ve yeni adresler belirtilerek posta kodu ile birlikte yazılmalıdır.

Yazışma Adresi

Toplum ve Hekim Dergisi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No: 2 Kat: 4
06570, Maltepe/Ankara
Tel : (0 312) 231 31 79 (pbx)
Faks : (0 312) 231 19 52-53

E-Posta

[email protected]