• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

KÜNYE EDITORIAL TEAM

Editör / Editor in Chief

Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Kocaeli

Yardımcı Editör / Assocate Editor

Cavit Işık Yavuz, Doç. Dr., Ankara

Hakem Kurulu / Editorial Board

Harun Balcıoğlu, Dr. İzmir
Aslı Davas, Doç. Dr. İzmir
Osman Öztürk, Dr. İstanbul
Cegerğun Polat, Dr.,Öğr. Üyesi İstanbul
Hakan Tüzün, Doç.,Dr. Ankara
Yavuz Üçkuyu, Dr., Antalya
Melike Yavuz, Dr., Öğr. Üyesi İstanbul
Halis Yerlikaya, Uzm. Dr. Diyarbakır
M.İrem Yıldız, Doç. Dr.,Ankara
Bülent N. Yılmaz, Dr. Eskişehir

Araştırma Danışma Kurulu / Research Advisory Board

Gazanfer Aksakoğlu, Prof. Dr., İzmir
Çiğdem Çağlayan, Prof. Dr., Kocaeli
Meltem Çiçeklioğlu, Prof. Dr.,İzmir
Meltem Çöl, Prof. Dr., Ankara
Necati Dedeoğlu, Prof. Dr., Ankara
Nimet Karataş, Prof. Dr., Nevşehir
Ferit Koçoğlu, Prof. Dr., Sivas
Zeliha Öcek, Prof. Dr.,Münih/Almanya
Özlem Özkan, Doç. Dr., Kocaeli
Şevkat Bahar Özvarış, Prof. Dr., Ankara
Şafak Taner, Prof. Dr., İzmir
Meral Türk, Prof. Dr., İzmir
Mahir Ulusoy, Prof. Dr., Ankara
Burcu Şentürk Yıldız, Doç. Dr., İzmir

Danışma Kurulu / Scientific Advisory Board

Yüksel Akkaya, Prof. Dr., Ankara
Özgür Müftüoğlu, Yrd. Doç., İstanbul
Tülin Öngen, Prof. Dr., İstanbul
Cem Somel, Prof. Dr., Ankara

Dizgi / Typographic

İsmail Hasta

Tasarım / Design

Sinan Solmaz