• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

KÜNYE EDITORIAL TEAM

Editör / Editor in Chief

Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Kocaeli

Yardımcı Editör / Assocate Editor

Cavit Işık Yavuz, Doç. Dr., Ankara

Hakem Kurulu / Editorial Board

Harun Balcıoğlu, Dr., İzmir
Aslı Davas, Doç. Dr., İzmir
Osman Öztürk, Dr., İstanbul
Cegerğun Polat, Uzm. Dr., İstanbul
Hakan Tüzün, Uzm. Dr., Ankara
Yavuz Üçkuyu, Dr., Antalya
Melike Yavuz, Dr., Öğr. Üyesi, İstanbul
Halis Yerlikaya, Uzm. Dr., Diyarbakır
M. İrem Yıldız, Dr., Öğr. Üyesi, Ankara
Bülent N. Yılmaz, Dr., Eskişehir

Araştırma Danışma Kurulu / Research Advisory Board

Gazanfer Aksakoğlu, Prof. Dr., İzmir
Necati Dedeoğlu, Prof. Dr., Ankara
Nimet Karataş, Prof. Dr., Nevşehir
Ferit Koçoğlu, Prof. Dr., Sivas
Mahir Ulusoy, Prof. Dr., Ankara

Danışma Kurulu / Scientific Advisory Board

Yüksel Akkaya, Prof. Dr., Ankara
Metin Çulhaoğlu, Ankara
Özgür Müftüoğlu, Yrd. Doç., İstanbul
Cem Somel, Prof. Dr., Ankara
Tülin Öngen, Prof. Dr., İstanbul

Dizgi / Typographic

İsmail Hasta

Tasarım / Design

Sinan Solmaz