• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

CEZAEVİ HEMŞİRELİĞİ

 • PRISON NURSING

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 466-480
 • Emine ÖNCÜ, Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞU
prıson nursıngcezaevi hemşireliğid376kasım - aralık2022466-480 PRISON NURSINGCEZAEVİ HEMŞİRELİĞİD376KASIM - ARALIK2022466-480
Dosya-Derleme

HAPİSHANELERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PRIMARY HEALTH SERVICES IN PRISONS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 448-465
 • Zeynep Sedef VAROL
prımary health servıces ın prısonshapishanelerde birinci basamak sağlık hizmetlerid376kasım - aralık2022448-465 PRIMARY HEALTH SERVICES IN PRISONSHAPİSHANELERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİD376KASIM - ARALIK2022448-465
Dosya-Derleme

TÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE MAHPUSLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR

 • HEALTH SERVICES IN TURKISH PRISONS AND PROBLEMS FROM PRISONERSS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 438-447
 • Mutlu SERELİ KAAN
health servıces ın turkısh prısons and problems from prısonersstürkiye hapishanelerinde sağlık hizmetleri ve mahpusların yaşadıkları sorunlard376kasım - aralık2022438-447 HEALTH SERVICES IN TURKISH PRISONS AND PROBLEMS FROM PRISONERSSTÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE MAHPUSLARIN YAŞADIKLARI SORUNLARD376KASIM - ARALIK2022438-447
Dosya-Derleme

BİR CEZA YÖNTEMİ OLARAK MAHPUSLARIN ÇALIŞTIRILMASI

 • PRISONER LABOR AS A FORM OF PUNISHMENT

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 414-437
 • Mustafa EREN
prısoner labor as a form of punıshmentbir ceza yöntemi olarak mahpusların çalıştırılmasıd376kasım - aralık2022414-437 PRISONER LABOR AS A FORM OF PUNISHMENTBİR CEZA YÖNTEMİ OLARAK MAHPUSLARIN ÇALIŞTIRILMASID376KASIM - ARALIK2022414-437
Dosya-Derleme

HAPİSHANELER, MEKÂNLAR VE ŞİDDET KONSEPTİ

 • PRISONS, SPACES AND THE CONCEPT OF VIOLENCE

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 405-413
 • Hasan KIVRCIK
prısons, spaces and the concept of vıolencehapishaneler, mekânlar ve şiddet konseptid376kasım - aralık2022405-413 PRISONS, SPACES AND THE CONCEPT OF VIOLENCEHAPİSHANELER, MEKÂNLAR VE ŞİDDET KONSEPTİD376KASIM - ARALIK2022405-413
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

HAPİSHANELERDE SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • HEALTH AND HEALTH SERVıCES IN PRıS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 403-404
 • Aslı DAVAS, Halis YERLİKAYA, Onur HAMZAOĞLU
health and health servıces ın prıshapishanelerde sağlık ve sağlık hizmetlerid376kasım - aralık2022403-404 HEALTH AND HEALTH SERVICES IN PRISHAPİSHANELERDE SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİD376KASIM - ARALIK2022403-404
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 401-402
editör’dend376kasım - aralık2022401-402 EDİTÖR’DEND376KASIM - ARALIK2022401-402
Çeviri

İSVİÇRE’DE SOSYOEKONOMİK DURUM VE TESTTEN ÖLÜME DOĞRU COVID-19 BAKIM BASAMAKLARI: NÜFUS TEMELLİ BİR ANALİZ

 • SOCIOECONOMIC POSITION AND THE COVID-19 CARE CASCADE FROM TESTING TO MORTALITY IN SWITZERLAND: A POPULATION-BASED ANALYSIS

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 391-400
 • Merve Selek, Birgül PİYAL
socıoeconomıc posıtıon and the covıd-19 care cascade from testıng to mortalıty ın swıtzerland: a populatıon-based analysısisviçre’de sosyoekonomik durum ve testten ölüme doğru covıd-19 bakım basamakları: nüfus temelli bir analizd375eylül - ekim2022391-400 SOCIOECONOMIC POSITION AND THE COVID-19 CARE CASCADE FROM TESTING TO MORTALITY IN SWITZERLAND: A POPULATION-BASED ANALYSISİSVİÇRE’DE SOSYOEKONOMİK DURUM VE TESTTEN ÖLÜME DOĞRU COVID-19 BAKIM BASAMAKLARI: NÜFUS TEMELLİ BİR ANALİZD375EYLÜL - EKİM2022391-400
Derleme

COVID19 PANDEMİSİ IŞIĞINDA EVSİZLİK VE BARINMA YOKSUNLUĞUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

 • RETHINKING HOMELESSNESS AND HOUSING DEPRIVATION IN THE LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 377-390
 • İrem ŞEVİK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
rethınkıng homelessness and housıng deprıvatıon ın the lıght of the covıd-19 pandemıccovıd19 pandemisi ışığında evsizlik ve barınma yoksunluğunu yeniden düşünmek d375eylül - ekim2022377-390 RETHINKING HOMELESSNESS AND HOUSING DEPRIVATION IN THE LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMICCOVID19 PANDEMİSİ IŞIĞINDA EVSİZLİK VE BARINMA YOKSUNLUĞUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK D375EYLÜL - EKİM2022377-390
Dosya Gözlem ve Görüşler

44 ÜLKEDE COVID-19 PANDEMİSİ: FARKLILIKLAR BENZERLİKLER VE NEDENLERİ

 • COVID-19 PANDEMIC IN 44 COUNTRIES: DIFFERENCES, SIMILARITIES AND REASONS BEHIND

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 369-376
 • Onur HAMZAOĞLU
covıd-19 pandemıc ın 44 countrıes: dıfferences, sımılarıtıes and reasons behınd44 ülkede covıd-19 pandemisi: farklılıklar benzerlikler ve nedenlerid375eylül - ekim2022369-376 COVID-19 PANDEMIC IN 44 COUNTRIES: DIFFERENCES, SIMILARITIES AND REASONS BEHIND44 ÜLKEDE COVID-19 PANDEMİSİ: FARKLILIKLAR BENZERLİKLER VE NEDENLERİD375EYLÜL - EKİM2022369-376
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE TAYLAND VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • THAILAND AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 358-368
 • Kevser DURGUN
thaıland and health system ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde tayland ve sağlık sistemid375eylül - ekim2022358-368 THAILAND AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE TAYLAND VE SAĞLIK SİSTEMİD375EYLÜL - EKİM2022358-368
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE VİETNAM VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • VIETNAM AND HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 349-357
 • Sera ŞİMŞEK
vıetnam and healthcare system ın covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde vietnam ve sağlık sistemid375eylül - ekim2022349-357 VIETNAM AND HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE VİETNAM VE SAĞLIK SİSTEMİD375EYLÜL - EKİM2022349-357
Dosya-Derleme

SALGIN KONTROLÜNDE GEVŞEMENİN BEDELİ: KOLOMBİYA ÖRNEĞİ

 • COST OF LOOSENING IN PANDEMIC CONTROL: CASE OF COLOMBIA

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 330-348
 • Mehmet ZENCİR
cost of loosenıng ın pandemıc control: case of colombıasalgın kontrolünde gevşemenin bedeli: kolombiya örneğid375eylül - ekim2022330-348 COST OF LOOSENING IN PANDEMIC CONTROL: CASE OF COLOMBIASALGIN KONTROLÜNDE GEVŞEMENİN BEDELİ: KOLOMBİYA ÖRNEĞİD375EYLÜL - EKİM2022330-348
Dosya-Derleme

COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

 • HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF KAZAKHSTAN

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 323-329
 • Alpaslan TÜRKKAN
health systems ın the covıd-19 pandemıc: the case of kazakhstancovid-19 pandemisinde sağlık sistemleri: kazakistan örneğid375eylül - ekim2022323-329 HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF KAZAKHSTANCOVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİD375EYLÜL - EKİM2022323-329
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 321-322
editör’dend375eylül - ekim2022321-322 EDİTÖR’DEND375EYLÜL - EKİM2022321-322
Dosya-Derleme

TAYVAN SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID 19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELESİ

 • TAIWAN HEALTH SYSTEM AND FIGHTING THE COVID 19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 303-320
 • Zeynep Sedef VAROL
taıwan health system and fıghtıng the covıd 19 pandemıctayvan sağlık sistemi ve covıd 19 pandemisi ile mücadelesid374temmuz - ağustos2022303-320 TAIWAN HEALTH SYSTEM AND FIGHTING THE COVID 19 PANDEMICTAYVAN SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID 19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELESİD374TEMMUZ - AĞUSTOS2022303-320

İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19

 • SPAIN HEALTH SYSTEM AND COVID-19

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 282-302
 • Aslı DAVAS
spaın health system and covıd-19ispanya sağlık sistemi ve covıd-19d374temmuz - ağustos2022282-302 SPAIN HEALTH SYSTEM AND COVID-19İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19D374TEMMUZ - AĞUSTOS2022282-302
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE URUGUAY VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • URUGUAY AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 269-281
 • Gamze VAROL
uruguay and health system ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde uruguay ve sağlık sistemid374temmuz - ağustos2022269-281 URUGUAY AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE URUGUAY VE SAĞLIK SİSTEMİD374TEMMUZ - AĞUSTOS2022269-281
Dosya-Derleme

SOSYALİST KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 İLE MÜCADELE

 • SOCIALIST CUBAN HEALTH SYSTEM AND THE FIGHT AGAINST COVID-19

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 260-268
 • Bülent KILIÇ
socıalıst cuban health system and the fıght agaınst covıd-19sosyalist küba sağlık sistemi ve covıd-19 ile mücadeled374temmuz - ağustos2022260-268 SOCIALIST CUBAN HEALTH SYSTEM AND THE FIGHT AGAINST COVID-19SOSYALİST KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 İLE MÜCADELED374TEMMUZ - AĞUSTOS2022260-268
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: YUNANİSTAN

 • HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC: GREECE

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 252-259
 • Kadir Onur ŞİMŞEK, Ayşe Rumeysa DOĞRUYOL, Nuray ÖZGÜLNAR
health systems ın covıd-19 pandemıc: greececovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: yunanistand374temmuz - ağustos2022252-259 HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC: GREECECOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: YUNANİSTAND374TEMMUZ - AĞUSTOS2022252-259
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: NORVEÇ

 • HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC: NORWAY

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 243-251
 • Cavit Işık YAVUZ, Eray ÖNTAŞ
health systems ın covıd-19 pandemıc: norwaycovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: norveçd374temmuz - ağustos2022243-251 HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC: NORWAYCOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: NORVEÇD374TEMMUZ - AĞUSTOS2022243-251
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 241-242
editör’dend374temmuz - ağustos2022241-242 EDİTÖR’DEND374TEMMUZ - AĞUSTOS2022241-242
Dosya-Derleme

FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITI

 • FRANCE HEALTH SYSTEM AND PANDEMI RESPONSE

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 231-240
 • Meral TÜRK
france health system and pandemı responsefransa sağlık sistemi ve pandemi yanıtıd373mayıs - haziran2022231-240 FRANCE HEALTH SYSTEM AND PANDEMI RESPONSEFRANSA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITID373MAYIS - HAZİRAN2022231-240
Dosya-Derleme

BREZİLYA’NIN COVID-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK YANITLARI

 • BRAZIL’S RESPONSES TO COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 200-230
 • Özlem ÖZKAN
brazıl’s responses to covıd-19 pandemıcbrezilya’nın covıd-19 pandemisine yönelik yanıtlarıd373mayıs - haziran2022200-230 BRAZIL’S RESPONSES TO COVID-19 PANDEMICBREZİLYA’NIN COVID-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK YANITLARID373MAYIS - HAZİRAN2022200-230
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİYLE MÜCADELEDE BİR BAŞARI HİKAYESİ: SİNGAPUR

 • SUCCESSFUL FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC: SINGAPORE

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 184-199
 • İlker KAYI, Cem TANRIÖVER, Duygu UÇKU
successful fıght agaınst the covıd-19 pandemıc: sıngaporecovıd-19 pandemisiyle mücadelede bir başarı hikayesi: singapurd373mayıs - haziran2022184-199 SUCCESSFUL FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC: SINGAPORECOVID-19 PANDEMİSİYLE MÜCADELEDE BİR BAŞARI HİKAYESİ: SİNGAPURD373MAYIS - HAZİRAN2022184-199
Dosya-Derleme

MACARİSTAN’IN COVID-19 YANITI

 • HUNGARY’S COVID-19 RESPONSE

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 172-183
 • Sibel SAKARYA
hungary’s covıd-19 responsemacaristan’ın covıd-19 yanıtıd373mayıs - haziran2022172-183 HUNGARY’S COVID-19 RESPONSEMACARİSTAN’IN COVID-19 YANITID373MAYIS - HAZİRAN2022172-183
Dosya-Derleme

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ VE COVID-19

 • REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND COVID-19

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 163-171
 • Meryem Merve ÖREN, Tuba SARIKAYA
republıc of south afrıca and covıd-19güney afrika cumhuriyeti ve covıd-19d373mayıs - haziran2022163-171 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND COVID-19GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ VE COVID-19D373MAYIS - HAZİRAN2022163-171
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 161-162
editör’dend373mayıs - haziran2022161-162 EDİTÖR’DEND373MAYIS - HAZİRAN2022161-162
Dosya-Derleme

COVID- 19 PANDEMİSİNDE PERU SAĞLIK SİSTEMİ

 • PERUVIAN HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 142-160
 • Seval ÇOKER
peruvıan healthcare system ın covıd-19 pandemıccovıd- 19 pandemisinde peru sağlık sistemid372mart - nisan2022142-160 PERUVIAN HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID- 19 PANDEMİSİNDE PERU SAĞLIK SİSTEMİD372MART - NİSAN2022142-160
Dosya-Derleme

MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITI

 • MEXICO HEALTH SYSTEM AND PANDEMIC RESPONSE

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 129-141
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
mexıco health system and pandemıc responsemeksika sağlık sistemi ve pandemi yanıtıd372mart - nisan2022129-141 MEXICO HEALTH SYSTEM AND PANDEMIC RESPONSEMEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITID372MART - NİSAN2022129-141
Dosya-Derleme

İSVEÇ VE COVID-19 PANDEMİSİ

 • SWEDEN AND COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 115-128
 • Şafak TANER
sweden and covıd-19 pandemıcisveç ve covıd-19 pandemisid372mart - nisan2022115-128 SWEDEN AND COVID-19 PANDEMICİSVEÇ VE COVID-19 PANDEMİSİD372MART - NİSAN2022115-128
Dosya-Derleme

NEOLİBERALİZMİN GÖLGESİNDEKİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ PANDEMİYE NE KADAR DAYANABİLİR? ALMANYA ÖRNEĞİ

 • HOW LONG CAN A HEALTH SYSTEM UNDER THE SHADOW OF NEOLIBERALISM ENDURE A PANDEMIC? THE CASE OF GERMANY

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 96-114
 • Zeliha Aslı ÖCEK
how long can a health system under the shadow of neolıberalısm endure a pandemıc? the case of germanyneoliberalizmin gölgesindeki bir sağlık sistemi pandemiye ne kadar dayanabilir? almanya örneğid372mart - nisan202296-114 HOW LONG CAN A HEALTH SYSTEM UNDER THE SHADOW OF NEOLIBERALISM ENDURE A PANDEMIC? THE CASE OF GERMANYNEOLİBERALİZMİN GÖLGESİNDEKİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ PANDEMİYE NE KADAR DAYANABİLİR? ALMANYA ÖRNEĞİD372MART - NİSAN202296-114
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

 • HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: FINLAND

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 83-95
 • Özge YAVUZ SARI
healthcare systems durıng covıd-19 pandemıc: fınlandcovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: finlandiya örneğid372mart - nisan202283-95 HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: FINLANDCOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİD372MART - NİSAN202283-95
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 81-82
editör’dend372mart - nisan202281-82 EDİTÖR’DEND372MART - NİSAN202281-82
Dosya-Derleme

BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ: GENEL ÖZELLİKLERİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDEKİ YANITI

 • HEALTH SYSTEM IN BULGARIA: GENERAL FEATURES AND ITS RESPONSE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 69-80
 • İshak PEYNİRCİ
health system ın bulgarıa: general features and ıts response durıng the covıd-19 pandemıcbulgaristan sağlık sistemi: genel özellikleri ve covıd-19 pandemisi sürecindeki yanıtıd371ocak - şubat202269-80 HEALTH SYSTEM IN BULGARIA: GENERAL FEATURES AND ITS RESPONSE DURING THE COVID-19 PANDEMICBULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ: GENEL ÖZELLİKLERİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDEKİ YANITID371OCAK - ŞUBAT202269-80
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: PORTEKİZ ÖRNEĞİ

 • HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF PORTUGAL

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 44-68
 • Burcu TOKUÇ
health systems ın the covıd-19 pandemıc: the case of portugalcovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: portekiz örneğid371ocak - şubat202244-68 HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF PORTUGALCOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: PORTEKİZ ÖRNEĞİD371OCAK - ŞUBAT202244-68
Dosya-Derleme

PANDEMİDE ENDONEZYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • INDONESIA HEALTH SYSTEM IN THE PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 50-54
 • Deniz AKGÜN
ındonesıa health system ın the pandemıcpandemide endonezya sağlık sistemid371ocak - şubat202250-54 INDONESIA HEALTH SYSTEM IN THE PANDEMICPANDEMİDE ENDONEZYA SAĞLIK SİSTEMİD371OCAK - ŞUBAT202250-54
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • COVID-19 PANDEMIC AND THE UNITED STATES HEALTH SYSTEM

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 26-49
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
covıd-19 pandemıc and the unıted states health systemcovıd-19 pandemisi ve amerika birleşik devletleri sağlık sistemid371ocak - şubat202226-49 COVID-19 PANDEMIC AND THE UNITED STATES HEALTH SYSTEMCOVID-19 PANDEMİSİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİD371OCAK - ŞUBAT202226-49
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE BELÇİKA

 • BELGIUM IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 11-25
 • Selim KILIÇ
belgıum ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde belçikad371ocak - şubat202211-25 BELGIUM IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE BELÇİKAD371OCAK - ŞUBAT202211-25
Dosya-Derleme

PAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • THE RESPONSE OF THE PAKISTAN HEALTHCARE SYSTEM TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 3-10
 • Didem DAYMAZ
the response of the pakıstan healthcare system to the covıd-19 pandemıcpakistan sağlık sisteminin covıd-19 pandemisine yanıtıd371ocak - şubat20223-10 THE RESPONSE OF THE PAKISTAN HEALTHCARE SYSTEM TO THE COVID-19 PANDEMICPAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITID371OCAK - ŞUBAT20223-10
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 1-2
editör’dend371ocak - şubat20221-2 EDİTÖR’DEND371OCAK - ŞUBAT20221-2
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE HİNDİSTAN

 • INDIA IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 470-480
 • Ömer Faruk TEKBAŞ
ındıa ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde hindistand366kasım - aralık2021470-480 INDIA IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE HİNDİSTAND366KASIM - ARALIK2021470-480
Dosya-Derleme

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ VE COVID-19 PANDEMİSİ

 • THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 446-469
 • Raziye ÖZDEMİR
the ıslamıc republıc of ıran and the covıd-19 pandemıciran islam cumhuriyeti ve covıd-19 pandemisid366kasım - aralık2021446-469 THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE COVID-19 PANDEMICİRAN İSLAM CUMHURİYETİ VE COVID-19 PANDEMİSİD366KASIM - ARALIK2021446-469
Dosya-Derleme

SAĞLIK SİSTEMİ BAĞLAMINDA COVID-19 SALGINI: GÜNEY KORE

 • COVID-19 OUTBREAK IN THE CONTEXT OF THE HEALTH SYSTEM; SOUTH KOREA

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 403-411
 • Caner BAYSAN
covıd-19 outbreak ın the context of the health system; south koreasağlık sistemi bağlamında covıd-19 salgını: güney kored366kasım - aralık2021403-411 COVID-19 OUTBREAK IN THE CONTEXT OF THE HEALTH SYSTEM; SOUTH KOREASAĞLIK SİSTEMİ BAĞLAMINDA COVID-19 SALGINI: GÜNEY KORED366KASIM - ARALIK2021403-411
Dosya-Derleme

FİLİPİNLER SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELE

 • THE PHILIPPINES HEALTH SYSTEM AND FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 434-445
 • Ahmet Alp AKER
the phılıppınes health system and fıght agaınst covıd-19 pandemıcfilipinler sağlık sistemi ve covıd-19 pandemisi ile mücadeled366kasım - aralık2021434-445 THE PHILIPPINES HEALTH SYSTEM AND FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMICFİLİPİNLER SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELED366KASIM - ARALIK2021434-445
Dosya-Derleme

KORONA VİRÜS SALGIN SÜRECİNDE ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 • PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA DURING THE CORONAVIRUS EPIDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 424-433
 • Hilal DÜZEL
people’s republıc of chına durıng the coronavırus epıdemıckorona virüs salgın sürecinde çin halk cumhuriyetid366kasım - aralık2021424-433 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA DURING THE CORONAVIRUS EPIDEMICKORONA VİRÜS SALGIN SÜRECİNDE ÇİN HALK CUMHURİYETİD366KASIM - ARALIK2021424-433
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE AVUSTRALYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • AUSTRALIAN HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 412-423
 • Ferda ÖZYURDA
australıan health system ın covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde avustralya sağlık sistemid366kasım - aralık2021412-423 AUSTRALIAN HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE AVUSTRALYA SAĞLIK SİSTEMİD366KASIM - ARALIK2021412-423
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 401-402
editör’dend366kasım - aralık2021401-402 EDİTÖR’DEND366KASIM - ARALIK2021401-402
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 321-322
editör’dend365eylül - ekim2021321-322 EDİTÖR’DEND365EYLÜL - EKİM2021321-322
Dosya-Derleme

İTALYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ YANITI

 • THE HEALTH SYSTEM AND RESPONSE TO COVİD-19 PANDEMIC IN ITALY

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 388-400
 • Meltem ÇÖL
the health system and response to covid-19 pandemıc ın ıtalyitalya’da sağlık sistemi ve covıd-19 pandemisi yanıtıd365eylül - ekim2021388-400 THE HEALTH SYSTEM AND RESPONSE TO COVİD-19 PANDEMIC IN ITALYİTALYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ YANITID365EYLÜL - EKİM2021388-400
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ VE KANADA

 • COVID-19 PANDEMIC AND CANADA

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 373-387
 • Sevilcan Başak ÜNAL, Cansu KÖSE
covıd-19 pandemıc and canadacovıd-19 pandemisi ve kanadad365eylül - ekim2021373-387 COVID-19 PANDEMIC AND CANADACOVID-19 PANDEMİSİ VE KANADAD365EYLÜL - EKİM2021373-387
Dosya-Derleme

KATAR SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ

 • QATAR HEALTH SYSTEM AND COVİD-19 PANDEMIC PROCESS

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 366-372
 • Mehmet Ertan GÜNER
qatar health system and covid-19 pandemıc processkatar sağlık sistemi ve covıd-19 pandemisi sürecid365eylül - ekim2021366-372 QATAR HEALTH SYSTEM AND COVİD-19 PANDEMIC PROCESSKATAR SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİD365EYLÜL - EKİM2021366-372
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ

 • ENGLAND HEALTH SYSTEM IN COVİD-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 350-365
 • Ayşe Nur USTURALI MUT
england health system ın covid-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde ingiltere sağlık sistemid365eylül - ekim2021350-365 ENGLAND HEALTH SYSTEM IN COVİD-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİD365EYLÜL - EKİM2021350-365
Dosya-Derleme

İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ’NİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • İSRAEL HEALTH SYSTEM’S RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 342-349
 • Öykü TURUNÇ
israel health system’s response to the covıd-19 pandemıcisrail sağlık sistemi’nin covıd-19 pandemisine yanıtıd365eylül - ekim2021342-349 İSRAEL HEALTH SYSTEM’S RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMICİSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ’NİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITID365EYLÜL - EKİM2021342-349
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • NEW ZEALAND HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 333-341
 • Ahmet Naci EMECEN, Buket Yıldırım ÜSTÜNER
new zealand health system ın covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde yeni zelanda sağlık sistemid365eylül - ekim2021333-341 NEW ZEALAND HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİD365EYLÜL - EKİM2021333-341
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ – POLONYA

 • COVID-19 PANDEMIC- POLAND

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 323-332
 • Mehmet AKTEKİN
covıd-19 pandemıc- polandcovıd-19 pandemisi – polonyad365eylül - ekim2021323-332 COVID-19 PANDEMIC- POLANDCOVID-19 PANDEMİSİ – POLONYAD365EYLÜL - EKİM2021323-332
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 321-322
editör’dend364temmuz - ağustos2021321-322 EDİTÖR’DEND364TEMMUZ - AĞUSTOS2021321-322
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: JAPONYA ÖRNEĞİ

 • HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: JAPAN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 295-320
 • Süleyman CEYLAN
healthcare systems durıng covıd-19 pandemıc: japancovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: japonya örneğid364temmuz - ağustos2021295-320 HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: JAPANCOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: JAPONYA ÖRNEĞİD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021295-320
Dosya-Derleme

SUUDİ ARABİSTAN VE COVID-19

 • SAUDI ARABIA AND COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 288-294
 • Sevgi CANBAZ, Esra KARACA
saudı arabıa and covıd-19suudi arabistan ve covıd-19d364temmuz - ağustos2021288-294 SAUDI ARABIA AND COVID-19SUUDİ ARABİSTAN VE COVID-19D364TEMMUZ - AĞUSTOS2021288-294
Dosya-Derleme

RUSYA FEDERASYONU’NDA COVID-19 PANDEMİSİ

 • COVID-19 PANDEMIC IN THE RUSSIAN FEDERATION

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 277-287
 • Coşkun BAKAR
covıd-19 pandemıc ın the russıan federatıonrusya federasyonu’nda covıd-19 pandemisid364temmuz - ağustos2021277-287 COVID-19 PANDEMIC IN THE RUSSIAN FEDERATIONRUSYA FEDERASYONU’NDA COVID-19 PANDEMİSİD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021277-287
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • ROMANIA HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIA

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 270-278
 • Gamze ÇAN
romanıa health system ın covıd-19 pandemıacovıd-19 pandemisinde romanya sağlık sistemid364temmuz - ağustos2021270-278 ROMANIA HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIACOVID-19 PANDEMİSİNDE ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021270-278
Dosya-Derleme

ZAMANIN İZİNDE COVID-19 SALGININA BAKMAK

 • LOOKING AT THE COVID-19 PANDEMIC THROUGH THE FOOTSTEPS OF HISTORY

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 250-269
 • Elif KARAÇİMEN, Ahmet Haşim KÖSE
lookıng at the covıd-19 pandemıc through the footsteps of hıstoryzamanın izinde covıd-19 salgınına bakmakd364temmuz - ağustos2021250-269 LOOKING AT THE COVID-19 PANDEMIC THROUGH THE FOOTSTEPS OF HISTORYZAMANIN İZİNDE COVID-19 SALGININA BAKMAKD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021250-269
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA IMF: BAZI GÖZLEMLER, ÖRNEKLER

 • IMF AFTER COVID-19 PANDEMIC: SOME OBSERVATIONS AND CASES

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 243-249
 • Korkut BORATAV
ımf after covıd-19 pandemıc: some observatıons and casescovıd-19 pandemisi sonrasında ımf: bazı gözlemler, örneklerd364temmuz - ağustos2021243-249 IMF AFTER COVID-19 PANDEMIC: SOME OBSERVATIONS AND CASESCOVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA IMF: BAZI GÖZLEMLER, ÖRNEKLERD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021243-249
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 241-242
editör’dend364temmuz - ağustos2021241-242 EDİTÖR’DEND364TEMMUZ - AĞUSTOS2021241-242
Dosya-Derleme

BİLİM OTOKRASİ GERÇEĞİNİ ÖRTEN KILIF OLABİLİR Mİ?

 • IS IT POSSIBLE FOR SCIENCE TO BE THE VEIL OF THE FACT OF AUTOCRACY?

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 231
 • Mehmet Ruhi DEMİRAY
ıs ıt possıble for scıence to be the veıl of the fact of autocracy? bilim otokrasi gerçeğini örten kılıf olabilir mi? d363mayıs - haziran2021231 IS IT POSSIBLE FOR SCIENCE TO BE THE VEIL OF THE FACT OF AUTOCRACY? BİLİM OTOKRASİ GERÇEĞİNİ ÖRTEN KILIF OLABİLİR Mİ? D363MAYIS - HAZİRAN2021231
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ GEREKÇESİYLE İKTİDARLARCA GETİRİLEN KISITLARIN SİYASAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

 • THE SOCIAL AND POLITICAL EFFECTS OF CONSTRAINTS IMPOSED BY GOVERNMENTS IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 218
 • Zeynep GAMBETTİ
the socıal and polıtıcal effects of constraınts ımposed by governments ın response to the covıd-19 pandemıc covıd-19 pandemisi gerekçesiyle iktidarlarca getirilen kısıtların siyasal ve toplumsal etkilerid363mayıs - haziran2021218 THE SOCIAL AND POLITICAL EFFECTS OF CONSTRAINTS IMPOSED BY GOVERNMENTS IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC COVID-19 PANDEMİSİ GEREKÇESİYLE İKTİDARLARCA GETİRİLEN KISITLARIN SİYASAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİD363MAYIS - HAZİRAN2021218
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE COVID-19

 • SOCIAL INEQUALITIES AND COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 198
 • Necati ÇITAK
socıal ınequalıtıes and covıd-19 toplumsal eşitsizlikler ve covıd-19 d363mayıs - haziran2021198 SOCIAL INEQUALITIES AND COVID-19 TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE COVID-19 D363MAYIS - HAZİRAN2021198
Dosya-Derleme

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN YAPISI COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ITS RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 190
 • Nuriye ORTAYLI
world health organızatıon and ıts response to the covıd-19 pandemıcdünya sağlık örgütü’nün yapısı covıd-19 pandemisine yanıtıd363mayıs - haziran2021190 WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ITS RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMICDÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN YAPISI COVID-19 PANDEMİSİNE YANITID363MAYIS - HAZİRAN2021190
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

 • TRUTH AND WRONGS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 180
 • Selim BADUR
truth and wrongs ın the covıd-19 pandemıc perıod covıd-19 pandemisi sürecinde doğrular ve yanlışlar d363mayıs - haziran2021180 TRUTH AND WRONGS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DOĞRULAR VE YANLIŞLAR D363MAYIS - HAZİRAN2021180
Dosya-Derleme

COVID-19 HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİ VE TEDAVİSİ: BİLİM VE BİLİM ETİĞİ AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR İRDELEME

 • THE EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF COVıD-19 DıSEASE: A CRITICAL APPRAISAL OF THE SCıENCE AND SCıENTIFIC ETHICS

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 165
 • Banu ÇAKIR, Volkan KORTEN, Hasan YAZICI
the epıdemıology and management of covıd-19 dısease: a crıtıcal appraısal of the scıence and scıentıfıc ethıcs covıd-19 hastalığının epidemiyoloji ve tedavisi: bilim ve bilim etiği açısından eleştirel bir irdelemed363mayıs - haziran2021165 THE EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF COVID-19 DISEASE: A CRITICAL APPRAISAL OF THE SCIENCE AND SCIENTIFIC ETHICS COVID-19 HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİ VE TEDAVİSİ: BİLİM VE BİLİM ETİĞİ AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR İRDELEMED363MAYIS - HAZİRAN2021165
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 163-164
 • Onur HAMZAOĞLU
health systems ın covıd-19 pandemıcdosya editörü’nden covıd-19 pandemisinde sağlık sistemlerid363mayıs - haziran2021163-164 HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMICDOSYA EDİTÖRÜ’NDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİD363MAYIS - HAZİRAN2021163-164
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 161-162
editör’dend363mayıs - haziran2021161-162 EDİTÖR’DEND363MAYIS - HAZİRAN2021161-162
Araştırma

İSTANBUL’DA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIRILAN KIZ ÇOCUK VE GENÇLERİN FİZİKSEL BÜYÜME VE GELİŞİMLERİ

 • THE PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF FEMALE APPRENTICES LIVING IN ISTANBUL

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 147-160
 • Mevsim DEMİR, İzzet DUYAR
the physıcal growth and development of female apprentıces lıvıng ın ıstanbulistanbul’da çırak olarak çalıştırılan kız çocuk ve gençlerin fiziksel büyüme ve gelişimlerid362mart - nisan2021147-160 THE PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF FEMALE APPRENTICES LIVING IN ISTANBULİSTANBUL’DA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIRILAN KIZ ÇOCUK VE GENÇLERİN FİZİKSEL BÜYÜME VE GELİŞİMLERİD362MART - NİSAN2021147-160
Araştırma

GÖZETLEMEK VE GÖZETMEK ARASINDA: AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE GÖZETİM, MAHREMİYET VE BİYOPOLİTİKA İLİŞKİSİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

 • BETWEEN TAKE CARE AND MONITOR: A SOCIOLOGIC EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVACY, SURVEILLANCE, BIOPOLITICS IN THE FAMILY HEALTH-CARE INFORMATION SYSTEM

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 135-146
 • Tuğçe Zeynep ABALI AKGÜL
between take care and monıtor: a socıologıc evaluatıon of the relatıonshıp between prıvacy, surveıllance, bıopolıtıcs ın the famıly health-care ınformatıon systemgözetlemek ve gözetmek arasında: aile hekimliği bilgi sisteminde gözetim, mahremiyet ve biyopolitika ilişkisine dair sosyolojik bir değerlendirmed362mart - nisan2021135-146 BETWEEN TAKE CARE AND MONITOR: A SOCIOLOGIC EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVACY, SURVEILLANCE, BIOPOLITICS IN THE FAMILY HEALTH-CARE INFORMATION SYSTEMGÖZETLEMEK VE GÖZETMEK ARASINDA: AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE GÖZETİM, MAHREMİYET VE BİYOPOLİTİKA İLİŞKİSİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRMED362MART - NİSAN2021135-146
Rapor

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE MESLEKİ MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS, ECONOMIC AND SOCIAL STATUS AND PROFESSIONAL CONTENTMENT OF PHYSICIANS IN PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 126-134
 • Emel BAYRAK, Hasan OGAN, Mustafa TURAN
assessment of workıng condıtıons, economıc and socıal status and professıonal contentment of physıcıans ın prıvate health sectorözel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları ile mesleki memnuniyetlerinin değerlendirilmesid362mart - nisan2021126-134 ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS, ECONOMIC AND SOCIAL STATUS AND PROFESSIONAL CONTENTMENT OF PHYSICIANS IN PRIVATE HEALTH SECTORÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE MESLEKİ MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİD362MART - NİSAN2021126-134
Derleme

COVID-19 İÇİN İŞLE İLİŞKİLİ RİSK VE MESLEKİ COVID-19

 • WORK-RELATED COVID-19 RISK AND OCCUPATIONAL COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 117-125
 • Abdulsamet SANDAL
work-related covıd-19 rısk and occupatıonal covıd-19covıd-19 için işle ilişkili risk ve mesleki covıd-19d362mart - nisan2021117-125 WORK-RELATED COVID-19 RISK AND OCCUPATIONAL COVID-19COVID-19 İÇİN İŞLE İLİŞKİLİ RİSK VE MESLEKİ COVID-19D362MART - NİSAN2021117-125
Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 MARUZİYETLERİNİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ASSESSMENT OF SARS-COV-2 EXPOSURE OF HEALTHCARE WORKERS AS OCCUPATIONAL DISEASE

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 109-116
 • Süleyman AKKAYA
assessment of sars-cov-2 exposure of healthcare workers as occupatıonal dıseasesağlık çalışanlarının sars-cov-2 maruziyetlerinin meslek hastalığı olarak değerlendirilmesid362mart - nisan2021109-116 ASSESSMENT OF SARS-COV-2 EXPOSURE OF HEALTHCARE WORKERS AS OCCUPATIONAL DISEASESAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 MARUZİYETLERİNİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİD362MART - NİSAN2021109-116
Dosya-Derleme

HALKIN SAĞLIK HAREKETİ VE SİVİL TOPLUM ALTERNATİF ASTANA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLDİRGESİ

 • PEOPLE’S HEALTH MOVEMENT AND CIVIL SOCIETY ALTERNATIVE ASTANA PRIMARY HEALTH CARE DECLARATION

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 97-108
 • Feride AKSU TANIK
people’s health movement and cıvıl socıety alternatıve astana prımary health care declaratıonhalkın sağlık hareketi ve sivil toplum alternatif astana temel sağlık hizmetleri bildirgesid362mart - nisan202197-108 PEOPLE’S HEALTH MOVEMENT AND CIVIL SOCIETY ALTERNATIVE ASTANA PRIMARY HEALTH CARE DECLARATIONHALKIN SAĞLIK HAREKETİ VE SİVİL TOPLUM ALTERNATİF ASTANA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLDİRGESİD362MART - NİSAN202197-108
Dosya-Derleme

ALMA–ATA BİLDİRGESİ İLE ASTANA BİLDİRGESİ’NİN BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI

 • SIMILARITIES AND DIFF ERENCES BETWEEN DECLARATIONS OF ALMA–ATA AND ASTANA

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 92-96
 • Kayıhan PALA
sımılarıtıes and dıff erences between declaratıons of alma–ata and astanaalma–ata bildirgesi ile astana bildirgesi’nin benzerlikleri ve farklılıklarıd362mart - nisan202192-96 SIMILARITIES AND DIFF ERENCES BETWEEN DECLARATIONS OF ALMA–ATA AND ASTANAALMA–ATA BİLDİRGESİ İLE ASTANA BİLDİRGESİ’NİN BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARID362MART - NİSAN202192-96
Dosya-Derleme

ALMA ATA’DA BELİRLENEN HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?

 • HOW FAR HAVE THE GOALS SET IN ALMA ATA BEEN REACHED?

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 83-91
 • Kevser DURGUN, Sera ŞİMŞEK
how far have the goals set ın alma ata been reached?alma ata’da belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldı?d362mart - nisan202183-91 HOW FAR HAVE THE GOALS SET IN ALMA ATA BEEN REACHED?ALMA ATA’DA BELİRLENEN HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?D362MART - NİSAN202183-91
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 81-82
editör’dend362mart - nisan202181-82 EDİTÖR’DEND362MART - NİSAN202181-82
Dosya-Derleme

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KONFERANSI 2018 VE ASTANA BİLDİRGESİ

 • PRIMARY HEALTH CARE GLOBAL CONFERENCE 2018 AND ASTANA DECLARATION

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 75-80
 • Melike YAVUZ
prımary health care global conference 2018 and astana declaratıontemel sağlık hizmetleri küresel konferansı 2018 ve astana bildirgesid361ocak - şubat202175-80 PRIMARY HEALTH CARE GLOBAL CONFERENCE 2018 AND ASTANA DECLARATIONTEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KONFERANSI 2018 VE ASTANA BİLDİRGESİD361OCAK - ŞUBAT202175-80
Dosya-Derleme

ALMA-ATA BİLDİRGESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLDİ Mİ?

 • COULD THE ALMA-ATA DECLARATION AFF ECT THE HEALTH SYSTEMS OF THE COUNTRIES?

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 61-74
 • Zeliha Aslı ÖCEK
could the alma-ata declaratıon aff ect the health systems of the countrıes?alma-ata bildirgesi ülkelerin sağlık sistemlerini etkileyebildi mi?d361ocak - şubat202161-74 COULD THE ALMA-ATA DECLARATION AFF ECT THE HEALTH SYSTEMS OF THE COUNTRIES?ALMA-ATA BİLDİRGESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLDİ Mİ?D361OCAK - ŞUBAT202161-74
Dosya Gözlem ve Görüşler

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: SORULAR VE YANITLAR

 • PRIMARY HEALTH CARE: QUESTIONS AND ANSWERS

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 52-60
 • Zafer ÖZTEK
prımary health care: questıons and answerstemel sağlık hizmetleri: sorular ve yanıtlard361ocak - şubat202152-60 PRIMARY HEALTH CARE: QUESTIONS AND ANSWERSTEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: SORULAR VE YANITLARD361OCAK - ŞUBAT202152-60
Dosya-Derleme

ALMA ATA KONFERANSI’NIN HAZIRLANMASI VE SONRASI

 • PREPARATıON OF THE ALMA ATA CONFERENCE AND ITS SUBSEQUENCE

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 47-51
 • Necati DEDEDOĞLU
preparatıon of the alma ata conference and ıts subsequencealma ata konferansı’nın hazırlanması ve sonrasıd361ocak - şubat202147-51 PREPARATION OF THE ALMA ATA CONFERENCE AND ITS SUBSEQUENCEALMA ATA KONFERANSI’NIN HAZIRLANMASI VE SONRASID361OCAK - ŞUBAT202147-51
Dosya-Derleme

YENİ DEĞERLENME ALANI OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SERMAYELEŞMESİ

 • CAPITALIZATION OF HEALTH SERVICES AS A NEW AREA OF VALUATION

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 35-46
 • Mehmet ZENCİR
capıtalızatıon of health servıces as a new area of valuatıon yeni değerlenme alanı olarak sağlık hizmetlerinin sermayeleşmesid361ocak - şubat202135-46 CAPITALIZATION OF HEALTH SERVICES AS A NEW AREA OF VALUATION YENİ DEĞERLENME ALANI OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SERMAYELEŞMESİD361OCAK - ŞUBAT202135-46
Dosya-Derleme

1970’Lİ YILLARDA DÜNYANIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • HEALTH OF THE WORLD AND HEALTH SYSTEMS IN THE YEARS OF 1970

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 27-34
 • Bülent KILIÇ
health of the world and health systems ın the years of 19701970’li yıllarda dünyanın sağlığı ve sağlık sistemlerid361ocak - şubat202127-34 HEALTH OF THE WORLD AND HEALTH SYSTEMS IN THE YEARS OF 19701970’Lİ YILLARDA DÜNYANIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK SİSTEMLERİD361OCAK - ŞUBAT202127-34
Dosya-Derleme

KAPİTALİZMİN KRİZİNDEN KAOTİK KAPİTALİZME 1980 VE 1990’LARIN HERKESÇE BİLİNEN KISA HİKAYESİ

 • FROM THE CRISIS OF CAPITALISM TO THE CHAOTIC CAPITALISM: THE SHORT STORY OF THE 1980S AND 1990S AS KNOWN TO ALL

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 20-26
 • Serdal BAHÇE
from the crısıs of capıtalısm to the chaotıc capıtalısm: the short story of the 1980s and 1990s as known to allkapitalizmin krizinden kaotik kapitalizme 1980 ve 1990’ların herkesçe bilinen kısa hikayesid361ocak - şubat202120-26 FROM THE CRISIS OF CAPITALISM TO THE CHAOTIC CAPITALISM: THE SHORT STORY OF THE 1980S AND 1990S AS KNOWN TO ALLKAPİTALİZMİN KRİZİNDEN KAOTİK KAPİTALİZME 1980 VE 1990’LARIN HERKESÇE BİLİNEN KISA HİKAYESİD361OCAK - ŞUBAT202120-26
Dosya-Derleme

REFAH DEVLETİ NOSTALJİSİ

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 5-19
 • Ögür ÖZTÜRK
refah devleti nostaljisid361ocak - şubat20215-19 REFAH DEVLETİ NOSTALJİSİD361OCAK - ŞUBAT20215-19
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

ALMA-ATA’DAN ASTANA’YA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PRIMARY CARE FROM ALMA-ATA TO ASTANA

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 3-4
 • Kayıhan PALA, Onur HAMZAOĞLU
prımary care from alma-ata to astana alma-ata’dan astana’ya birinci basamak sağlık hizmetlerid361ocak - şubat20213-4 PRIMARY CARE FROM ALMA-ATA TO ASTANA ALMA-ATA’DAN ASTANA’YA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİD361OCAK - ŞUBAT20213-4
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 1,2
editör’deneditör’dend361ocak - şubat20211,2 EDİTÖR’DENEDİTÖR’DEND361OCAK - ŞUBAT20211,2

2020 MAKALE VE YAZAR DİZİNİ

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 477
2020 makale ve yazar dizinid356kasım - aralık2020477 2020 MAKALE VE YAZAR DİZİNİD356KASIM - ARALIK2020477
Derleme

BÜTÇE 2021 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TEKLİFİ

 • BUDGET 2021 MINISTRY OF HEALTH CENTRAL GOVERNMENT BUDGET PROPOSAL

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 469
 • Onur HAMZAOĞLU
budget 2021 mınıstry of health central government budget proposal bütçe 2021 sağlık bakanlığı merkezi yönetim bütçe teklifid356kasım - aralık2020469 BUDGET 2021 MINISTRY OF HEALTH CENTRAL GOVERNMENT BUDGET PROPOSAL BÜTÇE 2021 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TEKLİFİD356KASIM - ARALIK2020469
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2018 ELEŞTİRİSİ

 • TURKEY DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2018 CRITICISM

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa
 • Mahir ULUSOY
turkey demographıc and health survey 2018 crıtıcısm türkiye nüfus ve sağlık araştırması 2018 eleştirisid356kasım - aralık2020 TURKEY DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2018 CRITICISM TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2018 ELEŞTİRİSİD356KASIM - ARALIK2020
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITLIĞI VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER: TÜRKİYE’DE KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ

 • ANTI-GENDERISM AND ACADEMIC FREEDOMS: THE CASE OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES IN TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 456
 • Aynur ÖZUĞURLU, Cansu DAYAN
antı-genderısm and academıc freedoms: the case of women’s and gender studıes ın turkey toplumsal cinsiyet karşıtlığı ve akademik özgürlükler: türkiye’de kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları örneğid356kasım - aralık2020456 ANTI-GENDERISM AND ACADEMIC FREEDOMS: THE CASE OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES IN TURKEY TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITLIĞI VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER: TÜRKİYE’DE KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİD356KASIM - ARALIK2020456
Dosya-Derleme

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BARIŞ BİLDİRİSİ KARARI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE DEVLETE SADAKAT KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

 • THE DECISION OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT ON THE PEACE PETITION: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION, ACADEMIC FREEDOM AND THE CONCEPT OF LOYALTY TO THE STATE

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 419
 • Reyda ERGÜN, Berke ÖZENÇ
the decısıon of the turkısh constıtutıonal court on the peace petıtıon: an analysıs ın the context of freedom of expressıon, academıc freedom and the concept of loyalty to the state anayasa mahkemesi’nin barış bildirisi kararı: ifade özgürlüğü, akademik özgürlük ve devlete sadakat kavramı çerçevesinde bir incelemed356kasım - aralık2020419 THE DECISION OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT ON THE PEACE PETITION: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION, ACADEMIC FREEDOM AND THE CONCEPT OF LOYALTY TO THE STATE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BARIŞ BİLDİRİSİ KARARI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE DEVLETE SADAKAT KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEMED356KASIM - ARALIK2020419
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTENİN OLAĞANÜSTÜ HÂLİ: İKİLİ DEVLET BASKIDA ÖZERKLİK VE AKADEMİSYEN İHRAÇLARI

 • STATE OF EMERGENCY AT THE UNIVERSITY: THE DUAL STATE, REPRESSIVE AUTONOMY AND THE ACADEMIC PURGE

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 403
 • Serdar TEKİN
state of emergency at the unıversıty: the dual state, repressıve autonomy and the academıc purge üniversitenin olağanüstü hâli: ikili devlet baskıda özerklik ve akademisyen ihraçlarıd356kasım - aralık2020403 STATE OF EMERGENCY AT THE UNIVERSITY: THE DUAL STATE, REPRESSIVE AUTONOMY AND THE ACADEMIC PURGE ÜNİVERSİTENİN OLAĞANÜSTÜ HÂLİ: İKİLİ DEVLET BASKIDA ÖZERKLİK VE AKADEMİSYEN İHRAÇLARID356KASIM - ARALIK2020403
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 401
editör’dend356kasım - aralık2020401 EDİTÖR’DEND356KASIM - ARALIK2020401
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN DÖNÜŞÜMÜ: KÜRESELİ YAKALAMAK YA DA ULUSAL VE YERELLE BÜTÜNLEŞEREK TAŞRALAŞMAK

 • TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY: CATCHING UP WITH THE GLOBAL OR PROVINCIALIZATION BY INTEGRATING WITH THE NATIONAL AND THE LOCAL

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 389-400
 • Hülya KENDİR
transformatıon of the unıversıtıes ın turkey: catchıng up wıth the global or provıncıalızatıon by ıntegratıng wıth the natıonal and the local türkiye’de üniversitelerin dönüşümü: küreseli yakalamak ya da ulusal ve yerelle bütünleşerek taşralaşmakd355eylül - ekim2020389-400 TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY: CATCHING UP WITH THE GLOBAL OR PROVINCIALIZATION BY INTEGRATING WITH THE NATIONAL AND THE LOCAL TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN DÖNÜŞÜMÜ: KÜRESELİ YAKALAMAK YA DA ULUSAL VE YERELLE BÜTÜNLEŞEREK TAŞRALAŞMAKD355EYLÜL - EKİM2020389-400
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNDE POSTMODERN PROFESYONELLİK EĞİTİMİ: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

 • POSTMODERN PROFESSIONALISM EDUCATION IN MEDICAL EDUCATION: PROS AND CONS

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 378-388
 • Özlem MIDIK
postmodern professıonalısm educatıon ın medıcal educatıon: pros and cons tıp eğitiminde postmodern profesyonellik eğitimi: güçlü ve zayıf yönleri d355eylül - ekim2020378-388 POSTMODERN PROFESSIONALISM EDUCATION IN MEDICAL EDUCATION: PROS AND CONS TIP EĞİTİMİNDE POSTMODERN PROFESYONELLİK EĞİTİMİ: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ D355EYLÜL - EKİM2020378-388
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTELERİN PİYASALAŞMA SÜRECİ

 • COMMERCIALIZATION PROCESS OF UNIVERSITIES

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 371-377
 • İzge GÜNAL
commercıalızatıon process of unıversıtıes üniversitelerin piyasalaşma sürecid355eylül - ekim2020371-377 COMMERCIALIZATION PROCESS OF UNIVERSITIES ÜNİVERSİTELERİN PİYASALAŞMA SÜRECİD355EYLÜL - EKİM2020371-377
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ

 • HISTORY OF MEDICAL EDUCATION

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 352-370
 • Kevser VATANSEVER
hıstory of medıcal educatıon tıp eğitiminin tarihçesid355eylül - ekim2020352-370 HISTORY OF MEDICAL EDUCATION TIP EĞİTİMİNİN TARİHÇESİD355EYLÜL - EKİM2020352-370
Dosya-Derleme

SORUNLU ÜNİVERSİTE GEÇMİŞİMİZ ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZ ÜNİVERSİTELERİNDE BİR İLİM-BİLİM-TIP TARTIŞMASI

 • A DEBATE ON “İLIM”, SCIENCE AND MEDICINE IN CURRENT UNIVERSITIES THROUGH THE PROBLEMATIC HISTORY OF UNIVERSITIES

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 330-351
 • Alâeddin ŞENEL
a debate on “ilım”, scıence and medıcıne ın current unıversıtıes through the problematıc hıstory of unıversıtıes sorunlu üniversite geçmişimiz üzerinden günümüz üniversitelerinde bir ilim-bilim-tıp tartışmasıd355eylül - ekim2020330-351 A DEBATE ON “İLIM”, SCIENCE AND MEDICINE IN CURRENT UNIVERSITIES THROUGH THE PROBLEMATIC HISTORY OF UNIVERSITIES SORUNLU ÜNİVERSİTE GEÇMİŞİMİZ ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZ ÜNİVERSİTELERİNDE BİR İLİM-BİLİM-TIP TARTIŞMASID355EYLÜL - EKİM2020330-351
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTE SINIF KAVGASI VE BİLİM

 • UNIVERSITY CLASS STRUGGLE AND SCIENCE

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 325-329
 • Taner TİMUR
unıversıty class struggle and scıence üniversite sınıf kavgası ve bilimd355eylül - ekim2020325-329 UNIVERSITY CLASS STRUGGLE AND SCIENCE ÜNİVERSİTE SINIF KAVGASI VE BİLİMD355EYLÜL - EKİM2020325-329
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE

 • UNIVERSITY IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 323-324
 • Aynur ÖZUĞURLU, Onur HAMZAOĞLU
unıversıty ın the world and turkey dünyada ve türkiye’de üniversited355eylül - ekim2020323-324 UNIVERSITY IN THE WORLD AND TURKEY DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTED355EYLÜL - EKİM2020323-324
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR YAZISI

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 321-322
editör yazısıd355eylül - ekim2020321-322 EDİTÖR YAZISID355EYLÜL - EKİM2020321-322
Dosya Gözlem ve Görüşler

TÜRKİYE’NİN RUH SAĞLIĞI YASASI İLE İMTİHANI

 • TURKEY’S EXAM WıTH MENTAL HEALTH ACT

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 316-320
 • Fatih ÖNCÜ
turkey’s exam wıth mental health acttürkiye’nin ruh sağlığı yasası ile imtihanıd354temmuz - ağustos2020316-320 TURKEY’S EXAM WITH MENTAL HEALTH ACTTÜRKİYE’NİN RUH SAĞLIĞI YASASI İLE İMTİHANID354TEMMUZ - AĞUSTOS2020316-320
Dosya-Derleme

İNSANLIĞIN MUTLULUKLA İLGİLİ HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

 • A SAD STORY OF HUMAN HAPPINESS

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 313-314
 • İlker KÜÇÜKPARLAK
a sad story of human happınessinsanlığın mutlulukla ilgili hüzünlü hikayesid354temmuz - ağustos2020313-314 A SAD STORY OF HUMAN HAPPINESSİNSANLIĞIN MUTLULUKLA İLGİLİ HÜZÜNLÜ HİKAYESİD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020313-314
Dosya-Derleme

YAŞLILIK VE RUH SAĞLIĞI

 • ELDERLY AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 308-312
 • Özlem ERDEN AKİ
elderly and mental healthyaşlılık ve ruh sağlığıd354temmuz - ağustos2020308-312 ELDERLY AND MENTAL HEALTHYAŞLILIK VE RUH SAĞLIĞID354TEMMUZ - AĞUSTOS2020308-312

ANA DİLİNDE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 • MENTAL HEALTH SERVICE IN MOTHER TONGUE

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 300-307
 • İsrafil BÜLBÜL
mental health servıce ın mother tongueana dilinde ruh sağlığı hizmetlerid354temmuz - ağustos2020300-307 MENTAL HEALTH SERVICE IN MOTHER TONGUEANA DİLİNDE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020300-307
Dosya-Derleme

YAS VE SALDIRGANLIK-ANILAMAYANIN GÖLGESİ

 • MOURNING AND RAGE: THE SHADOW OF THE NEVER COMMEMORATED

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 293-299
 • Banu BÜLBÜL, R. Neslihan RUGANCI
mournıng and rage: the shadow of the never commemoratedyas ve saldırganlık-anılamayanın gölgesid354temmuz - ağustos2020293-299 MOURNING AND RAGE: THE SHADOW OF THE NEVER COMMEMORATEDYAS VE SALDIRGANLIK-ANILAMAYANIN GÖLGESİD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020293-299
Dosya-Derleme

TOPLUM RUH SAĞLIĞINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

 • SOCIAL WORK PRACTICE IN COMMUNITY MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 282-291
 • Hande ALBAYRAK
socıal work practıce ın communıty mental healthtoplum ruh sağlığında sosyal hizmet uygulamalarıd354temmuz - ağustos2020282-291 SOCIAL WORK PRACTICE IN COMMUNITY MENTAL HEALTHTOPLUM RUH SAĞLIĞINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARID354TEMMUZ - AĞUSTOS2020282-291
Dosya-Derleme

RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ‘ÖRSELENEBİLİR’ OLMA KONUMUNUN ARAŞTIRMA VE PSİKİYATRİ ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • INVESTIGATION OF INDIVIDUALS WITH MENTAL İLLNESS ‘VULNERABLE’ POSITION IN TERMS OF RESEARCH AND PSYCHIATRIC ETHICS

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 269-281
 • Şükrü KELEŞ
ınvestıgatıon of ındıvıduals wıth mental illness ‘vulnerable’ posıtıon ın terms of research and psychıatrıc ethıcsruhsal hastalığı olan bireylerin ‘örselenebilir’ olma konumunun araştırma ve psikiyatri etiği açısından değerlendirilmesid354temmuz - ağustos2020269-281 INVESTIGATION OF INDIVIDUALS WITH MENTAL İLLNESS ‘VULNERABLE’ POSITION IN TERMS OF RESEARCH AND PSYCHIATRIC ETHICSRUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ‘ÖRSELENEBİLİR’ OLMA KONUMUNUN ARAŞTIRMA VE PSİKİYATRİ ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020269-281
Dosya-Derleme

CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: BİREYİN VE KLİNİĞİN ÖTESİNDE TIP

 • SEXUAL & GENDER IDENTITY AND HEALTH INEQUITIES: MEDICINE BEYOND THE INDIVIDUAL AND THE CLINIC

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 252-268
 • Koray BAŞAR
sexual & gender ıdentıty and health ınequıtıes: medıcıne beyond the ındıvıdual and the clınıccinsel kimlik ve sağlıkta eşitsizlik: bireyin ve kliniğin ötesinde tıpd354temmuz - ağustos2020252-268 SEXUAL & GENDER IDENTITY AND HEALTH INEQUITIES: MEDICINE BEYOND THE INDIVIDUAL AND THE CLINICCİNSEL KİMLİK VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: BİREYİN VE KLİNİĞİN ÖTESİNDE TIPD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020252-268
Dosya-Derleme

KÜRESEL SAĞLIK SORUNLARI VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARA GENEL BİR BAKIŞ

 • GLOBAL HEALTH CHALLENGES AND COMMUNITY MENTAL HEALTH: AN OVERVIEW OF FUTURE POLICIES

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 243-252
 • Özge KARADAĞ ÇAMAN
global health challenges and communıty mental health: an overvıew of future polıcıesküresel sağlık sorunları ve toplum ruh sağlığı: geleceğe yönelik politikalara genel bir bakışd354temmuz - ağustos2020243-252 GLOBAL HEALTH CHALLENGES AND COMMUNITY MENTAL HEALTH: AN OVERVIEW OF FUTURE POLICIESKÜRESEL SAĞLIK SORUNLARI VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARA GENEL BİR BAKIŞD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020243-252
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 241-242
editör’dend354temmuz - ağustos2020241-242 EDİTÖR’DEND354TEMMUZ - AĞUSTOS2020241-242
Dosya-Derleme

ZORLA KAYBEDİLENLERİN TUTULAMAYAN YASI

 • UNCOMPLETED MOURNIG OF THE FORCIBLY DISAPPEARED

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 238-240
 • Cem KAPTANOĞLU
uncompleted mournıg of the forcıbly dısappearedzorla kaybedilenlerin tutulamayan yasıd353mayıs - haziran2020238-240 UNCOMPLETED MOURNIG OF THE FORCIBLY DISAPPEAREDZORLA KAYBEDİLENLERİN TUTULAMAYAN YASID353MAYIS - HAZİRAN2020238-240
Dosya Araştırma

SİVİL ÖLÜM UYGULAMALARININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: BARIŞ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

 • THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF CIVIL DEATH SENTENCES: A STUDY ON ACADEMICS FOR PEACE

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 229.237
 • Banu YILMAZ
the psychosocıal ımpact of cıvıl death sentences: a study on academıcs for peacesivil ölüm uygulamalarının psikososyal etkileri: barış akademisyenleri üzerinden bir incelemed353mayıs - haziran2020229.237 THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF CIVIL DEATH SENTENCES: A STUDY ON ACADEMICS FOR PEACESİVİL ÖLÜM UYGULAMALARININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: BARIŞ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEMED353MAYIS - HAZİRAN2020229.237
Dosya-Derleme

KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİ ŞİDDET VE RUH SAĞLIĞI

 • DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 216-228
 • Leyla GÜLSEREN
domestıc vıolence agaınst women and mental healthkadına yönelik cinsiyetçi şiddet ve ruh sağlığıd353mayıs - haziran2020216-228 DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTHKADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİ ŞİDDET VE RUH SAĞLIĞID353MAYIS - HAZİRAN2020216-228
Dosya-Derleme

KİTLESEL ŞİDDET OLAYLARI SONRASI YENİ BİR RUH SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI DENEYİMİ

 • A NEW MENTAL HEALTH ORGANIZATION AFTER MASS VIOLENCE PSYCHOSOSCIAL SUPPORT NETWORK EXPERIENCE

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 205-215
 • Zerrin OĞLAĞU, Şahika YÜKSEL
a new mental health organızatıon after mass vıolence psychososcıal support network experıencekitlesel şiddet olayları sonrası yeni bir ruh sağlığı örgütlenmesi psikososyal dayanışma ağı deneyimid353mayıs - haziran2020205-215 A NEW MENTAL HEALTH ORGANIZATION AFTER MASS VIOLENCE PSYCHOSOSCIAL SUPPORT NETWORK EXPERIENCEKİTLESEL ŞİDDET OLAYLARI SONRASI YENİ BİR RUH SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI DENEYİMİD353MAYIS - HAZİRAN2020205-215
Dosya-Derleme

GÖÇ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: ARAFTA KALAN YAŞAMLAR

 • DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 188-204
 • Okan TAYCAN, Esin UYGUN, Evindar KARABULUT
domestıc vıolence agaınst women and mental healthgöç ve toplum ruh sağlığı: arafta kalan yaşamlard353mayıs - haziran2020188-204 DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTHGÖÇ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: ARAFTA KALAN YAŞAMLARD353MAYIS - HAZİRAN2020188-204
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE RUHSAL HASTALIKLARIN YAYGINLIĞI VE RUHSAL TEDAVİ İHTİYACI KONUSUNDA NEREDEYİZ?

 • CURRENT STATUS OF PREVALENCE OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND THEIR TREATMENT IN TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 179-187
 • Cengiz KILIÇ
current status of prevalence of psychıatrıc dısorders and theır treatment ın turkeytürkiye’de ruhsal hastalıkların yaygınlığı ve ruhsal tedavi ihtiyacı konusunda neredeyiz?d353mayıs - haziran2020179-187 CURRENT STATUS OF PREVALENCE OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND THEIR TREATMENT IN TURKEYTÜRKİYE’DE RUHSAL HASTALIKLARIN YAYGINLIĞI VE RUHSAL TEDAVİ İHTİYACI KONUSUNDA NEREDEYİZ?D353MAYIS - HAZİRAN2020179-187
Dosya-Derleme

DÜNDEN BUGÜNE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: NASILDI NASIL OLMALI?

 • COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES FROM PAST TO PRESENT: HOW WAS IT, HOW SHOULD IT BE?

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 165-178
 • Raşit TÜKEL
communıty mental health servıces from past to present: how was ıt, how should ıt be?dünden bugüne toplum ruh sağlığı hizmetleri: nasıldı nasıl olmalı?d353mayıs - haziran2020165-178 COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES FROM PAST TO PRESENT: HOW WAS IT, HOW SHOULD IT BE?DÜNDEN BUGÜNE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: NASILDI NASIL OLMALI?D353MAYIS - HAZİRAN2020165-178
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TOPLUM RUH SAĞLIĞI

 • COMMUNITY MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 163-164
 • Mevhibe İrem YILDIZ
communıty mental healthtoplum ruh sağlığıd353mayıs - haziran2020163-164 COMMUNITY MENTAL HEALTHTOPLUM RUH SAĞLIĞID353MAYIS - HAZİRAN2020163-164
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 161-162
editör’dend353mayıs - haziran2020161-162 EDİTÖR’DEND353MAYIS - HAZİRAN2020161-162
Dosya-Derleme

AYRIMCILIĞIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NASIL GÖRÜNÜR KILINIR?

 • HOW HEALTH IMPACTS OF DISCRIMINATION COULD BE MADE VISIBLE?

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 153-160
 • Feride Aksu TANIK
how health ımpacts of dıscrımınatıon could be made vısıble?ayrımcılığın sağlığa etkileri nasıl görünür kılınır?d352mart - nisan2020153-160 HOW HEALTH IMPACTS OF DISCRIMINATION COULD BE MADE VISIBLE?AYRIMCILIĞIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NASIL GÖRÜNÜR KILINIR?D352MART - NİSAN2020153-160
Dosya-Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMINDA AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION IN THE USE OF HEALTH SERVICES

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 143-152
 • Mehmet ZENCİR, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
dıscrımınatıon ın the use of health servıcessağlık hizmetlerinin kullanımında ayrımcılıkd352mart - nisan2020143-152 DISCRIMINATION IN THE USE OF HEALTH SERVICESSAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMINDA AYRIMCILIKD352MART - NİSAN2020143-152
Dosya-Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION RELATING TO HEALTH PROFESSIONALS

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 134-142
 • Kevser VATANSEVER
dıscrımınatıon relatıng to health professıonalssağlık çalışanları açısından ayrımcılıkd352mart - nisan2020134-142 DISCRIMINATION RELATING TO HEALTH PROFESSIONALSSAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN AYRIMCILIKD352MART - NİSAN2020134-142
Dosya-Derleme

HERKES İÇİN SAĞLIK: KİMSE DIŞARIDA KALMASIN!

 • HEALTH FOR ALL: NO ONE STAY OUT!

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 123-133
 • Selma KARABEY, HAcer NALBANT
health for all: no one stay out!herkes için sağlık: kimse dışarıda kalmasın!d352mart - nisan2020123-133 HEALTH FOR ALL: NO ONE STAY OUT!HERKES İÇİN SAĞLIK: KİMSE DIŞARIDA KALMASIN!D352MART - NİSAN2020123-133
Dosya-Derleme

KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION FROM WOMEN’S HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 111-122
 • Saliha ÖZPINAR
dıscrımınatıon from women’s healthkadın sağlığı açısından ayrımcılıkd352mart - nisan2020111-122 DISCRIMINATION FROM WOMEN’S HEALTHKADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN AYRIMCILIKD352MART - NİSAN2020111-122
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN AYRIMCILIK: KADINLARIN DIŞLANMALARI MI HİZAYA SOKULMALARI MI?

 • GENDER DISCRIMINATION: EXCLUSION OR BRINGING INTO LINE?

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 109-110
 • Aksu BORA
gender dıscrımınatıon: exclusıon or brıngıng ınto lıne?toplumsal cinsiyet açısından ayrımcılık: kadınların dışlanmaları mı hizaya sokulmaları mı?d352mart - nisan2020109-110 GENDER DISCRIMINATION: EXCLUSION OR BRINGING INTO LINE?TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN AYRIMCILIK: KADINLARIN DIŞLANMALARI MI HİZAYA SOKULMALARI MI?D352MART - NİSAN2020109-110
Dosya-Derleme

KAPİTALİST EMEK SÜRECİNDE AYRIMCILIK OYUNLARI: ÖTEKİLEŞTİR BÖL SÖMÜR!

 • DISCRIMINATION GAMES IN THE PROCESS OF CAPITALIST LABOR: OTHERISATION DIVIDE AND EXPLOITATION!

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 102-108
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
dıscrımınatıon games ın the process of capıtalıst labor: otherısatıon dıvıde and exploıtatıon!kapitalist emek sürecinde ayrımcılık oyunları: ötekileştir böl sömür!d352mart - nisan2020102-108 DISCRIMINATION GAMES IN THE PROCESS OF CAPITALIST LABOR: OTHERISATION DIVIDE AND EXPLOITATION!KAPİTALİST EMEK SÜRECİNDE AYRIMCILIK OYUNLARI: ÖTEKİLEŞTİR BÖL SÖMÜR!D352MART - NİSAN2020102-108
Dosya-Derleme

KAMU HİZMETLERİNDE AYRIMCILIK: BİR REFERANSİYEL OKUMASI

 • DISCRIMINATION IN PUBLIC SERVICES: A REFERANTIAL BASED ANALYSIS

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 95-101
 • Ulaş BAYRAKTAR
dıscrımınatıon ın publıc servıces: a referantıal based analysıskamu hizmetlerinde ayrımcılık: bir referansiyel okumasıd352mart - nisan202095-101 DISCRIMINATION IN PUBLIC SERVICES: A REFERANTIAL BASED ANALYSISKAMU HİZMETLERİNDE AYRIMCILIK: BİR REFERANSİYEL OKUMASID352MART - NİSAN202095-101
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL DIŞLAMANIN SOSYOLOJİK ZEMİNLERİ

 • SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIAL EXCLUSION

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 85-94
 • Aslıhan AYKAÇ
socıologıcal analysıs of socıal exclusıontoplumsal dışlamanın sosyolojik zeminlerid352mart - nisan202085-94 SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIAL EXCLUSIONTOPLUMSAL DIŞLAMANIN SOSYOLOJİK ZEMİNLERİD352MART - NİSAN202085-94
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIKTA AYRIMCILIK VE ÖTEKİLEŞTİRME

 • DISCRIMINATION AND OTHERING IN HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 83-84
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Şafak TANER
dıscrımınatıon and otherıng ın healthsağlıkta ayrımcılık ve ötekileştirmed352mart - nisan202083-84 DISCRIMINATION AND OTHERING IN HEALTHSAĞLIKTA AYRIMCILIK VE ÖTEKİLEŞTİRMED352MART - NİSAN202083-84
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 81-82
editör’dend352mart - nisan202081-82 EDİTÖR’DEND352MART - NİSAN202081-82
Araştırma

ÇOKLU DAMGALANMA KOŞULLARINDA TIBBİ BİR DURUM OLARAK HIV İLE YAŞAMAK

 • LIVING WITH HIV AS A MEDICAL SITUATION IN MULTIPLE STIGMATIZATION CONDITIONS

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 65-80
 • Mihriban ŞENGÜL, Murat SAYAN, Furkan HANCIOĞLU, Esra CANPOLAT GÖKÇE
living with hıv as a medical situation in multiple stigmatization conditionsçoklu damgalanma koşullarında tıbbi bir durum olarak hıv ile yaşamakd351ocak - şubat202065-80 LİVİNG WİTH HIV AS A MEDİCAL SİTUATİON İN MULTİPLE STİGMATİZATİON CONDİTİONSÇOKLU DAMGALANMA KOŞULLARINDA TIBBİ BİR DURUM OLARAK HIV İLE YAŞAMAKD351OCAK - ŞUBAT202065-80
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HARCAMALARININ KAYNAĞI

 • SOURCE OF GHI SPENDING BY THE SSI

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 59-64
 • Onur HAMZAOĞLU
source of ghı spending by the ssısosyal güvenlik kurumu’nun genel sağlık sigortası harcamalarının kaynağıd351ocak - şubat202059-64 SOURCE OF GHI SPENDİNG BY THE SSISOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HARCAMALARININ KAYNAĞID351OCAK - ŞUBAT202059-64
Belge

21. YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ ON YILINA BAŞLARKEN TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI-2019

 • HEALTH IN TURKEY AT THE START OF THE THIRD DECADE OF THE 21ST CENTURY TURKEY’S HEALTH - 2019

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 55-58
health ın turkey at the start of the thırd decade of the 21st century turkey’s health - 201921. yüzyılın üçüncü on yılına başlarken türkiye’nin sağlığı türkiye’nin sağlığı-2019d351ocak - şubat202055-58 HEALTH IN TURKEY AT THE START OF THE THIRD DECADE OF THE 21ST CENTURY TURKEY’S HEALTH - 201921. YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ ON YILINA BAŞLARKEN TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI-2019D351OCAK - ŞUBAT202055-58
Gözlemler ve Görüşler

2019 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİNİN DURUMU

 • STATE OF WORLD AND TURKISH ECONOMY IN 2019

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 51-54
 • Korkut BORATAV
state of world and turkish economy in 20192019 yılında dünya ve türkiye’de ekonominin durumud351ocak - şubat202051-54 STATE OF WORLD AND TURKİSH ECONOMY İN 20192019 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİNİN DURUMUD351OCAK - ŞUBAT202051-54
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI

 • CLIMATE CRISIS AND ENERGY POLICIES OF TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 46-50
 • Özgür GÜRBÜZ
climate crisis and energy policies of turkeyiklim krizi ve türkiye’nin enerji politikalarıd351ocak - şubat202046-50 CLİMATE CRİSİS AND ENERGY POLİCİES OF TURKEYİKLİM KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARID351OCAK - ŞUBAT202046-50
Dosya-Derleme

İKLİM POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM: PARİS ANLAŞMASI VE HAK TEMELLİ YAKLAŞIM

 • A NEW PERIOD IN CLIMATE POLICIES: PARIS AGREEMENT AND RIGHTS-BASED APPROACH

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 37-45
 • Ümit ŞAHİN
a new period in climate policies: paris agreement and rights-based approachiklim politikalarında yeni dönem: paris anlaşması ve hak temelli yaklaşımd351ocak - şubat202037-45 A NEW PERİOD İN CLİMATE POLİCİES: PARİS AGREEMENT AND RİGHTS-BASED APPROACHİKLİM POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM: PARİS ANLAŞMASI VE HAK TEMELLİ YAKLAŞIMD351OCAK - ŞUBAT202037-45
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENFEKSİYONLAR

 • CLIMATE CHANGE AND INFECTIONS

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 32-36
 • Alpay AZAP
climate change and ınfectionsiklim değişikliği ve enfeksiyonlard351ocak - şubat202032-36 CLİMATE CHANGE AND INFECTİONSİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENFEKSİYONLARD351OCAK - ŞUBAT202032-36
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ -II

 • PHYSICAL SCIENCE BASIS OF CLIMATE CHANGE II:

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 3-31
 • Murat TÜRKEŞ
physıcal scıence basıs of clımate change ıı:iklim değişikliğinin fiziksel bilim temeli -ııd351ocak - şubat20203-31 PHYSICAL SCIENCE BASIS OF CLIMATE CHANGE II:İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ -IID351OCAK - ŞUBAT20203-31
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 1-2
editör’dend351ocak - şubat20201-2 EDİTÖR’DEND351OCAK - ŞUBAT20201-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2019 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 476-480
toplum ve hekim dergisi 2019 yılı makale dizinid346kasım-aralık2019476-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2019 YILI MAKALE DİZİNİD346KASIM-ARALIK2019476-480
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ-I

 • WHAT ARE CLIMATE, CLIMATE SYSTEM AND CLIMATE CHANGE? WHAT ARE THE MAJOR CAUSES OF CLIMATE CHANGE?

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 457-475
 • Murat TÜRKEŞ
what are climate, climate system and climate change? what are the major causes of climate change?iklim değişikliğinin fiziksel bilim temeli-ıd346kasım-aralık2019457-475 WHAT ARE CLİMATE, CLİMATE SYSTEM AND CLİMATE CHANGE? WHAT ARE THE MAJOR CAUSES OF CLİMATE CHANGE?İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ-ID346KASIM-ARALIK2019457-475
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’NİN VE KENTLERİN İKLİMİ DEĞİŞTİREN POLİTİKALARI

 • CLIMATE CHANGING POLICY OF TURKEY AND CITIES

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 441-456
 • Önder ALGEDİK
climate changing policy of turkey and citiestürkiye’nin ve kentlerin iklimi değiştiren politikalarıd346kasım-aralık2019441-456 CLİMATE CHANGİNG POLİCY OF TURKEY AND CİTİESTÜRKİYE’NİN VE KENTLERİN İKLİMİ DEĞİŞTİREN POLİTİKALARID346KASIM-ARALIK2019441-456
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI GÖÇ HAREKETLERİ VE İKLİM GÖÇMENLERİ

 • MIGRATION MOVEMENTS DEPENDENT ON CLIMATE CHANGE AND CLIMATE MIGRANTS

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 426-440
 • Nermin BİTER
migration movements dependent on climate change and climate migrantsiklim değişikliğine bağlı göç hareketleri ve iklim göçmenlerid346kasım-aralık2019426-440 MİGRATİON MOVEMENTS DEPENDENT ON CLİMATE CHANGE AND CLİMATE MİGRANTSİKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI GÖÇ HAREKETLERİ VE İKLİM GÖÇMENLERİD346KASIM-ARALIK2019426-440
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE GIDA

 • CLIMATE CRISIS AND FOOD

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 418-425
 • Bülent ŞIK
climate crisis and foodiklim krizi ve gıdad346kasım-aralık2019418-425 CLİMATE CRİSİS AND FOODİKLİM KRİZİ VE GIDAD346KASIM-ARALIK2019418-425
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

 • CLIMATE CRISIS AND HEALTH EFF ECTS

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 409-417
 • Kayıhan PALA
climate crisis and health eff ectsiklim krizi ve sağlık etkilerid346kasım-aralık2019409-417 CLİMATE CRİSİS AND HEALTH EFF ECTSİKLİM KRİZİ VE SAĞLIK ETKİLERİD346KASIM-ARALIK2019409-417
Dosya Gözlem ve Görüşler

İKLİM KRİZİ VE SERMAYE MANTIĞI

 • CLIMATE CRISIS AND LOGIC OF CAPITAL

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 405-408
 • Kenan KALYON
climate crisis and logic of capitaliklim krizi ve sermaye mantığıd346kasım-aralık2019405-408 CLİMATE CRİSİS AND LOGİC OF CAPİTALİKLİM KRİZİ VE SERMAYE MANTIĞID346KASIM-ARALIK2019405-408
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

İKLİM KRİZİ VE SAĞLIK

 • CLIMATE CRISIS AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 403-404
 • Cavit Işık YAVUZ
climate crisis and healthiklim krizi ve sağlıkd346kasım-aralık2019403-404 CLİMATE CRİSİS AND HEALTHİKLİM KRİZİ VE SAĞLIKD346KASIM-ARALIK2019403-404
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 401-402
editör’dend346kasım-aralık2019401-402 EDİTÖR’DEND346KASIM-ARALIK2019401-402
Belge

KANADA TABİPLER BİRLİĞİ’NE KAZ DAĞLARI İÇİN MEKTUP

 • LETTER TO CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION FOR KAZ MOUNTAINS

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 399-400
letter to canadian medical association for kaz mountainskanada tabipler birliği’ne kaz dağları için mektupd345eylül-ekim2019399-400 LETTER TO CANADİAN MEDİCAL ASSOCİATİON FOR KAZ MOUNTAİNSKANADA TABİPLER BİRLİĞİ’NE KAZ DAĞLARI İÇİN MEKTUPD345EYLÜL-EKİM2019399-400
Belge

TIP EĞİTİMİNDE İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ETKİSİNİN ÖNLENMESİ İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME YÖNETMELİĞİNE ORTAK YANIT

 • REGULATING FOR BIAS IN MEDICAL EDUCATION: JOINT RESPONSE TO THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY SELF-REGULATORY CODE

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 396-398
regulating for bias in medical education: joint response to the pharmaceutical ındustry self-regulatory codetıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisinin önlenmesi ilaç şirketlerinin öz-düzenleme yönetmeliğine ortak yanıtd345eylül-ekim2019396-398 REGULATİNG FOR BİAS İN MEDİCAL EDUCATİON: JOİNT RESPONSE TO THE PHARMACEUTİCAL INDUSTRY SELF-REGULATORY CODETIP EĞİTİMİNDE İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ETKİSİNİN ÖNLENMESİ İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME YÖNETMELİĞİNE ORTAK YANITD345EYLÜL-EKİM2019396-398
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN TEMEL NEDENİ OLABİLİR Mİ?

 • CAN SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH BE THE FUNDAMENTAL CAUSE OF INEQUALITIES IN HEALTH?

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 374-395
 • Özlem ÖZKAN
can social determinants of health be the fundamental cause of ınequalities in health?sağlığın sosyal belirleyicileri sağlıktaki eşitsizliklerin temel nedeni olabilir mi?d345eylül-ekim2019374-395 CAN SOCİAL DETERMİNANTS OF HEALTH BE THE FUNDAMENTAL CAUSE OF INEQUALİTİES İN HEALTH?SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN TEMEL NEDENİ OLABİLİR Mİ?D345EYLÜL-EKİM2019374-395
Dosya-Derleme

EKOLOJİK TARIM: NEDİR? NE OLMALIDIR? TÜRKİYE’Yİ BESLER Mİ?

 • WHAT IS ECOLOGICAL FARMING? WHAT SHOULD IT BE? DOES IT FEED TURKEY?

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 369-373
 • Yonca DEMİR
what is ecological farming? what should it be? does it feed turkey?ekolojik tarım: nedir? ne olmalıdır? türkiye’yi besler mi?d345eylül-ekim2019369-373 WHAT İS ECOLOGİCAL FARMİNG? WHAT SHOULD İT BE? DOES İT FEED TURKEY?EKOLOJİK TARIM: NEDİR? NE OLMALIDIR? TÜRKİYE’Yİ BESLER Mİ?D345EYLÜL-EKİM2019369-373
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE HALKIN GIDA HAREKETİ ! SİYASAL TEMSİLİ MÜŞTEREKLEŞTİRMEK VE YABANCILAŞMAYI AŞMAK

 • PUBLIC FOOD MOVEMENT IN TURKEY! COMMONIZING POLITICAL REPRESENTATION AND OVERCOMING

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 356-368
 • Fevzi ÖZLÜER
public food movement in turkey! commonizing political representation and overcomingtürkiye’de halkın gıda hareketi ! siyasal temsili müşterekleştirmek ve yabancılaşmayı aşmakd345eylül-ekim2019356-368 PUBLİC FOOD MOVEMENT İN TURKEY! COMMONİZİNG POLİTİCAL REPRESENTATİON AND OVERCOMİNGTÜRKİYE’DE HALKIN GIDA HAREKETİ ! SİYASAL TEMSİLİ MÜŞTEREKLEŞTİRMEK VE YABANCILAŞMAYI AŞMAKD345EYLÜL-EKİM2019356-368
Dosya-Derleme

YAŞAMSAL BİLİNMEZLİK: İKLİM KRİZİ VE GIDA

 • A VITAL OBSCURITY: CLIMATE CRISIS AND FOOD

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 348-355
 • Ali Alper AKYÜZ
a vital obscurity: climate crisis and foodyaşamsal bilinmezlik: iklim krizi ve gıdad345eylül-ekim2019348-355 A VİTAL OBSCURİTY: CLİMATE CRİSİS AND FOODYAŞAMSAL BİLİNMEZLİK: İKLİM KRİZİ VE GIDAD345EYLÜL-EKİM2019348-355
Dosya-Derleme

TOKSİK YAŞAMIN BİLGİSİ: KANIT SİYASETİNDEN “MÜŞTEREK BİLİM”E

 • THE KNOWLEDGE OF A TOXIC LIFE: FROM THE POLITICS OF EVIDENCE TO CIVIC SCIENCE

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 340-347
 • Duygu KAŞDOĞAN
the knowledge of a toxic life: from the politics of evidence to civic sciencetoksik yaşamın bilgisi: kanıt siyasetinden “müşterek bilim”ed345eylül-ekim2019340-347 THE KNOWLEDGE OF A TOXİC LİFE: FROM THE POLİTİCS OF EVİDENCE TO CİVİC SCİENCETOKSİK YAŞAMIN BİLGİSİ: KANIT SİYASETİNDEN “MÜŞTEREK BİLİM”ED345EYLÜL-EKİM2019340-347
Dosya Araştırma

TÜRKİYE’DE YAZILI BASIN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN GIDA VE BESLENME HABERLERİNİN AKTARILIŞINDAKİ SORUNLAR

 • THE ISSUES ABOUT THE FOOD AND NUTRITION NEWS THROUGH THE EXAMPLES OF TURKISH PRESS MEDIA

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 333-339
 • Mutlu SERELİ KAAN
the ıssues about the food and nutrition news through the examples of turkish press mediatürkiye’de yazılı basın örnekleri üzerinden gıda ve beslenme haberlerinin aktarılışındaki sorunlard345eylül-ekim2019333-339 THE ISSUES ABOUT THE FOOD AND NUTRİTİON NEWS THROUGH THE EXAMPLES OF TURKİSH PRESS MEDİATÜRKİYE’DE YAZILI BASIN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN GIDA VE BESLENME HABERLERİNİN AKTARILIŞINDAKİ SORUNLARD345EYLÜL-EKİM2019333-339
Dosya-Derleme

TÜRKİYE TARIM GIDA SİSTEMİ VE GIDA FİYATLARINDA DALGALANMALAR

 • AGRI-FOOD SYSTEM OF TURKEY AND FLUCTUATION OF FOOD PRICES

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 323-332
 • Murat ÖZTÜRK
agri-food system of turkey and fluctuation of food pricestürkiye tarım gıda sistemi ve gıda fiyatlarında dalgalanmalard345eylül-ekim2019323-332 AGRİ-FOOD SYSTEM OF TURKEY AND FLUCTUATİON OF FOOD PRİCESTÜRKİYE TARIM GIDA SİSTEMİ VE GIDA FİYATLARINDA DALGALANMALARD345EYLÜL-EKİM2019323-332
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 321-322
editör’dend345eylül-ekim2019321-322 EDİTÖR’DEND345EYLÜL-EKİM2019321-322
Dosya-Derleme

GÜVENCESİZ HAYATLAR: GÖÇ GÖÇMENLİK BESLENME VE SAĞLIK

 • UNSECURED LIVES: MIGRATION IMMIGRATION NUTRITION AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 216-320
 • Zeynep ALTIN
unsecured lives: migration ımmigration nutrition and healthgüvencesiz hayatlar: göç göçmenlik beslenme ve sağlıkd344temmuz-ağustos2019216-320 UNSECURED LİVES: MİGRATİON IMMİGRATİON NUTRİTİON AND HEALTHGÜVENCESİZ HAYATLAR: GÖÇ GÖÇMENLİK BESLENME VE SAĞLIKD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019216-320
Dosya-Derleme

SAVAŞ GIDA GÜVENCESİ İÇİN NASIL BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR?

 • WHAT THREAT THAT WAR POSES TO FOOD SECURITY?

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 313-315
 • Zeki GÜL
what threat that war poses to food security?savaş gıda güvencesi için nasıl bir tehdit oluşturuyor?d344temmuz-ağustos2019313-315 WHAT THREAT THAT WAR POSES TO FOOD SECURİTY?SAVAŞ GIDA GÜVENCESİ İÇİN NASIL BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR?D344TEMMUZ-AĞUSTOS2019313-315
Dosya-Derleme

ENDOKRİN BOZUCULAR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE ENDOCRINE DISRUPTERS AND THEIR EFF ECTS ON HUMAN HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 305-312
 • Mehmet Nuri ÖZBEK
the endocrine disrupters and their eff ects on human healthendokrin bozucular ve insan sağlığına etkilerid344temmuz-ağustos2019305-312 THE ENDOCRİNE DİSRUPTERS AND THEİR EFF ECTS ON HUMAN HEALTHENDOKRİN BOZUCULAR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019305-312
Dosya-Derleme

GIDA KATKILARININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF FOOD ADDITIVES ON CHILD HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 297-304
 • Bülent KARA
the eff ects of food additives on child healthgıda katkılarının çocuk sağlığı üzerine etkilerid344temmuz-ağustos2019297-304 THE EFF ECTS OF FOOD ADDİTİVES ON CHİLD HEALTHGIDA KATKILARININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019297-304
Dosya Gözlem ve Görüşler

TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL DURUM: BİYOGÜVENLİK YASASI - GDO’LU GIDALAR / KAMU KURUMLARININ YETKİLERİ

 • LEGISLATION RELATED TO BIOSAFETY IN TURKEY - GM FOODS / AUTHORITIES OF PUBLIC INSTITUTIONS

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 289-296
 • Tülay EKİCİ
legislation related to biosafety in turkey - gm foods / authorities of public ınstitutionstürkiye’de gıda güvenliğinde hukuksal durum: biyogüvenlik yasası - gdo’lu gıdalar / kamu kurumlarının yetkilerid344temmuz-ağustos2019289-296 LEGİSLATİON RELATED TO BİOSAFETY İN TURKEY - GM FOODS / AUTHORİTİES OF PUBLİC INSTİTUTİONSTÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL DURUM: BİYOGÜVENLİK YASASI - GDO’LU GIDALAR / KAMU KURUMLARININ YETKİLERİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019289-296
Dosya-Derleme

GIDADA TAĞŞİŞİN TARİHİ VE POLİTİK EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 • AN INQUIRY ON THE HISTORY AND POLITICAL ECONOMY OF FOOD ADULTERATION

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 273-288
 • Orkun DOĞAN
an ınquiry on the history and political economy of food adulterationgıdada tağşişin tarihi ve politik ekonomisi üzerine bir incelemed344temmuz-ağustos2019273-288 AN INQUİRY ON THE HİSTORY AND POLİTİCAL ECONOMY OF FOOD ADULTERATİONGIDADA TAĞŞİŞİN TARİHİ VE POLİTİK EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEMED344TEMMUZ-AĞUSTOS2019273-288
Dosya-Derleme

YEREL TOHUMLAR BİYOÇEŞİTLİLİK VE AGROEKOLOJİK TARIM İLE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 • RELATIONS BETWEEN LOCAL SEEDS, BIODIVERSITY, AGRO-ECOLOGICAL FARMING AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 268-272
 • Tayfun ÖZKAYA
relations between local seeds, biodiversity, agro-ecological farming and healthyerel tohumlar biyoçeşitlilik ve agroekolojik tarım ile sağlık arasındaki ilişkilerd344temmuz-ağustos2019268-272 RELATİONS BETWEEN LOCAL SEEDS, BİODİVERSİTY, AGRO-ECOLOGİCAL FARMİNG AND HEALTHYEREL TOHUMLAR BİYOÇEŞİTLİLİK VE AGROEKOLOJİK TARIM İLE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019268-272
Dosya-Derleme

SERMAYENİN “GIDA”SI GEÇİMLİK TARIM

 • CAPITAL FEEDS ITSELF BY DESTROYING SUBSISTENCE AGRICULTURE

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 257-267
 • Gaye YILMAZ
capital feeds ıtself by destroying subsistence agriculturesermayenin “gıda”sı geçimlik tarımd344temmuz-ağustos2019257-267 CAPİTAL FEEDS ITSELF BY DESTROYİNG SUBSİSTENCE AGRİCULTURESERMAYENİN “GIDA”SI GEÇİMLİK TARIMD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019257-267
Dosya-Derleme

GIDA VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE BİRBİRİNE BAĞLI ÜÇ KAVRAM: GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ VE GIDA EGEMENLİĞİ

 • THREE INTERDEPENDENT CONCEPTS IN FOOD-HEALTH RELATIONS: FOOD SECURITY FOOD SAFETY AND FOOD SOVEREIGNTY

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 251-256
 • Umut KOCAGÖZ
three ınterdependent concepts in food-health relations: food security food safety and food sovereigntygıda ve sağlık ilişkisinde birbirine bağlı üç kavram: gıda güvenliği gıda güvencesi ve gıda egemenliğid344temmuz-ağustos2019251-256 THREE INTERDEPENDENT CONCEPTS İN FOOD-HEALTH RELATİONS: FOOD SECURİTY FOOD SAFETY AND FOOD SOVEREİGNTYGIDA VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE BİRBİRİNE BAĞLI ÜÇ KAVRAM: GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ VE GIDA EGEMENLİĞİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019251-256
Dosya-Derleme

ARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK BİLGİLER EŞLİĞİNDE BESLENME SAĞLIK İLİŞKİSİ

 • RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION AND HEALTH WITH ARCHAEOLOGICAL AND ARCHAEOMETRIC INFORMATION

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 245-250
 • Ahmet UHRI
relationship between nutrition and health with archaeological and archaeometric ınformationarkeolojik ve arkeometrik bilgiler eşliğinde beslenme sağlık ilişkisid344temmuz-ağustos2019245-250 RELATİONSHİP BETWEEN NUTRİTİON AND HEALTH WİTH ARCHAEOLOGİCAL AND ARCHAEOMETRİC INFORMATİONARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK BİLGİLER EŞLİĞİNDE BESLENME SAĞLIK İLİŞKİSİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019245-250
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GIDA VE SAĞLIK

 • FOOD AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 243-244
 • Bülent ŞIK, Onur HAMZAOĞLU
food and healthgıda ve sağlıkd344temmuz-ağustos2019243-244 FOOD AND HEALTHGIDA VE SAĞLIKD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019243-244
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 241-242
editör’dend344temmuz-ağustos2019241-242 EDİTÖR’DEND344TEMMUZ-AĞUSTOS2019241-242
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZ/KRİZLER VE LGBTİQ+ BİREYLER

 • ECONOMIC CRISIS/CRISES AND LGBTIQ+ INDIVIDUALS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 229-240
 • Filiz AK
economic crisis/crises and lgbtıq+ ındividualsekonomik kriz/krizler ve lgbtiq+ bireylerd343mayıs-haziran2019229-240 ECONOMİC CRİSİS/CRİSES AND LGBTIQ+ INDİVİDUALSEKONOMİK KRİZ/KRİZLER VE LGBTİQ+ BİREYLERD343MAYIS-HAZİRAN2019229-240
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZLERİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON WOMEN’S MENTAL HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 224-228
 • Banu ASLANTAŞ ERTEKİN, Zerrin OĞLAĞU
the eff ects of economic crisis on women’s mental healthekonomik krizlerin kadın ruh sağlığına etkilerid343mayıs-haziran2019224-228 THE EFF ECTS OF ECONOMİC CRİSİS ON WOMEN’S MENTAL HEALTHEKONOMİK KRİZLERİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİD343MAYIS-HAZİRAN2019224-228
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 218-223
 • Zeynep Sedef VAROL
the eff ects of economic crisis on sexual and reproductive healthekonomik krizin cinsel sağlık ve üreme sağlığına etkilerid343mayıs-haziran2019218-223 THE EFF ECTS OF ECONOMİC CRİSİS ON SEXUAL AND REPRODUCTİVE HEALTHEKONOMİK KRİZİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİD343MAYIS-HAZİRAN2019218-223
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN YAŞLI KADINLARIN KRONİK HASTALIKLARINA VE BAKIMLARINA ETKİSİ

 • THE EFF ECT OF ECONOMIC CRISIS ON CHRONIC DISEASES AND CARE OF OLDER WOMEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 211-217
 • Reyhan UÇKU
the eff ect of economic crisis on chronic diseases and care of older womenekonomik krizin yaşlı kadınların kronik hastalıklarına ve bakımlarına etkisid343mayıs-haziran2019211-217 THE EFF ECT OF ECONOMİC CRİSİS ON CHRONİC DİSEASES AND CARE OF OLDER WOMENEKONOMİK KRİZİN YAŞLI KADINLARIN KRONİK HASTALIKLARINA VE BAKIMLARINA ETKİSİD343MAYIS-HAZİRAN2019211-217
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN KADINLARIN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİNE ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON WOMEN’S ACCESS TO HEALTH SERVICE

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 203-210
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
the eff ects of economic crisis on women’s access to health serviceekonomik krizin kadınların sağlık hizmetine erişimine etkilerid343mayıs-haziran2019203-210 THE EFF ECTS OF ECONOMİC CRİSİS ON WOMEN’S ACCESS TO HEALTH SERVİCEEKONOMİK KRİZİN KADINLARIN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİNE ETKİLERİD343MAYIS-HAZİRAN2019203-210
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN VE SENDİKALARIN CİNSİYETİ

 • GENDER OF ECONOMIC CRISIS AND TRADE UNIONS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 198-202
 • Necla AKGÖKÇE
gender of economic crisis and trade unionsekonomik krizin ve sendikaların cinsiyetid343mayıs-haziran2019198-202 GENDER OF ECONOMİC CRİSİS AND TRADE UNİONSEKONOMİK KRİZİN VE SENDİKALARIN CİNSİYETİD343MAYIS-HAZİRAN2019198-202
Dosya-Derleme

GÖÇ PREKARYALAŞMA VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE’DE SURİYELİ KADINLARIN MEVSİMLİK TARIMSAL ÜRETİMDEKİ YERİ

 • MIGRATION PRECARISATION AND WOMEN’S LABOUR: THE ROLE OF SYRIAN WOMEN IN TURKEY’S SEASONAL AGRICULTURAL WORK

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 187-197
 • Saniye DEDEOĞLU
migration precarisation and women’s labour: the role of syrian women in turkey’s seasonal agricultural workgöç prekaryalaşma ve kadın emeği: türkiye’de suriyeli kadınların mevsimlik tarımsal üretimdeki yerid343mayıs-haziran2019187-197 MİGRATİON PRECARİSATİON AND WOMEN’S LABOUR: THE ROLE OF SYRİAN WOMEN İN TURKEY’S SEASONAL AGRİCULTURAL WORKGÖÇ PREKARYALAŞMA VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE’DE SURİYELİ KADINLARIN MEVSİMLİK TARIMSAL ÜRETİMDEKİ YERİD343MAYIS-HAZİRAN2019187-197
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİ TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDAN OKUMAK: HANEHALKI GEÇİNME STRATEJİLERİ VE KADINLAR

 • READING THE ECONOMICAL CRISIS FROM THE LENS OF GENDER: HOUSEHOLD SURVIVAL STRATEGIES AND WOMEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 182-186
 • Ecehan BALTA
reading the economical crisis from the lens of gender: household survival strategies and womenekonomik krizi toplumsal cinsiyet bağlamından okumak: hanehalkı geçinme stratejileri ve kadınlard343mayıs-haziran2019182-186 READİNG THE ECONOMİCAL CRİSİS FROM THE LENS OF GENDER: HOUSEHOLD SURVİVAL STRATEGİES AND WOMENEKONOMİK KRİZİ TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDAN OKUMAK: HANEHALKI GEÇİNME STRATEJİLERİ VE KADINLARD343MAYIS-HAZİRAN2019182-186
Dosya-Derleme

KRİZLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET BOYUTU İLE ANALİZİ

 • GENDER ANALYSIS OF ECONOMICAL CRISIS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 176-181
 • Ayşe Gül YILGÖR
gender analysis of economical crisiskrizlerin toplumsal cinsiyet boyutu ile analizid343mayıs-haziran2019176-181 GENDER ANALYSİS OF ECONOMİCAL CRİSİSKRİZLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET BOYUTU İLE ANALİZİD343MAYIS-HAZİRAN2019176-181
Dosya Araştırma

KRİZ İŞSİZLER VE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ HALDE İŞSİZ SAYILMAYANLAR

 • CRISIS UNEMPLOYED AND THE UNCOUNTED

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 164-175
 • Seçil Aysed BAHÇE, Emel MEMİŞ
crisis unemployed and the uncountedkriz işsizler ve çalışmak istediği halde işsiz sayılmayanlard343mayıs-haziran2019164-175 CRİSİS UNEMPLOYED AND THE UNCOUNTEDKRİZ İŞSİZLER VE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ HALDE İŞSİZ SAYILMAYANLARD343MAYIS-HAZİRAN2019164-175
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

KAPİTALİZMİN KRİZİNDE KADIN VE SAĞLIK

 • WOMEN AND HEALTH IN THE CRISIS OF CAPITALISM

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 163
 • Aslı DAVAS, Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
women and health in the crisis of capitalismkapitalizmin krizinde kadın ve sağlıkd343mayıs-haziran2019163 WOMEN AND HEALTH İN THE CRİSİS OF CAPİTALİSMKAPİTALİZMİN KRİZİNDE KADIN VE SAĞLIKD343MAYIS-HAZİRAN2019163
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 161-162
editör’dend343mayıs-haziran2019161-162 EDİTÖR’DEND343MAYIS-HAZİRAN2019161-162
TTB Raporu

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİ

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 147-160
forms of employment and remuneration in private health sectorözel sağlık sektöründe çalışma ve ücretlendirme biçimlerid342mart-nisan2019147-160 FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATİON İN PRİVATE HEALTH SECTORÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİD342MART-NİSAN2019147-160
Belge

TEMEL SAĞLIK HİZMETL ERİ DÜNYA KONFERANSI ALMA-ATA’DAN EVRENSEL SAĞLIK KAPSAYICILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE DOĞRU ASTANA KAZAKİSTAN 25-26 EKİM 2018

 • ASTANA DECLARATION WORLD CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE FROM ALMA-ATA TOWARDS UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ASTANA, KAZAKHSTAN 25-26 OCTOBER 2018

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 144-146
 • Zafer ÖZTEK
astana declaration world conference on primary health care from alma-ata towards universal health coverage and sustainable development goals astana, kazakhstan 25-26 october 2018temel sağlık hizmetl eri dünya konferansı alma-ata’dan evrensel sağlık kapsayıcılığı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru astana kazakistan 25-26 ekim 2018d342mart-nisan2019144-146 ASTANA DECLARATİON WORLD CONFERENCE ON PRİMARY HEALTH CARE FROM ALMA-ATA TOWARDS UNİVERSAL HEALTH COVERAGE AND SUSTAİNABLE DEVELOPMENT GOALS ASTANA, KAZAKHSTAN 25-26 OCTOBER 2018TEMEL SAĞLIK HİZMETL ERİ DÜNYA KONFERANSI ALMA-ATA’DAN EVRENSEL SAĞLIK KAPSAYICILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE DOĞRU ASTANA KAZAKİSTAN 25-26 EKİM 2018D342MART-NİSAN2019144-146
Bildiri

FİKİR DERGİCİLİĞİNİN 100 YILLIK SERÜVENİ ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ

 • A BRIEF OVERVIEW OF 100 YEARS OF INTELLECTUAL PERIODICALS IN

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 130-143
 • Emir Ali TÜRKMEN
a brief overview of 100 years of ıntellectual periodicals infikir dergiciliğinin 100 yıllık serüveni üzerine kısa bir bakışd342mart-nisan2019130-143 A BRİEF OVERVİEW OF 100 YEARS OF INTELLECTUAL PERİODİCALS İNFİKİR DERGİCİLİĞİNİN 100 YILLIK SERÜVENİ ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞD342MART-NİSAN2019130-143
Bildiri

“GÜNÜMÜZDE BİLİMSEL SÜRELİ YAYINCILIK: NEDEN? NASIL?”

 • ”SCIENTIFIC PERIODICALS IN OUR TIME: WHY? HOW?”

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 125-129
 • Aylin ULUŞAHİN
”scientific periodicals in our time: why? how?”“günümüzde bilimsel süreli yayıncılık: neden? nasıl?”d342mart-nisan2019125-129 ”SCİENTİFİC PERİODİCALS İN OUR TİME: WHY? HOW?”“GÜNÜMÜZDE BİLİMSEL SÜRELİ YAYINCILIK: NEDEN? NASIL?”D342MART-NİSAN2019125-129
Bildiri

KÜLTÜR DERGİCİLİĞİMİZE KISA BİR BAKIŞ

 • BRIEF OVERVIEW OF CULTURAL PERIODICALS

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 120-124
 • Turgay FİŞEKÇİ
brief overview of cultural periodicalskültür dergiciliğimize kısa bir bakışd342mart-nisan2019120-124 BRİEF OVERVİEW OF CULTURAL PERİODİCALSKÜLTÜR DERGİCİLİĞİMİZE KISA BİR BAKIŞD342MART-NİSAN2019120-124
DOSYA/PANEL

MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ SAVUNUSU

 • PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND DEFENDING PEACE

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 110-119
 • Feride AKSU TANIK, Otmar KLOİBER, Jacques de HALLER, A. Özdemir AKTAN
professional ındependence and defending peacemesleki bağımsızlık ve barış savunusud342mart-nisan2019110-119 PROFESSİONAL INDEPENDENCE AND DEFENDİNG PEACEMESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ SAVUNUSUD342MART-NİSAN2019110-119
Dosya Gözlem ve Görüşler

TERAPİ NOTLARI TERAPİSTİNDİR!

 • THERAPY NOTES BELONG TO THE THERAPIST!

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 106-109
 • Hande KARAKILIÇ ÜÇER
therapy notes belong to the therapist!terapi notları terapistindir!d342mart-nisan2019106-109 THERAPY NOTES BELONG TO THE THERAPİST!TERAPİ NOTLARI TERAPİSTİNDİR!D342MART-NİSAN2019106-109
Dosya-Derleme

CİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ MUAYENELERİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR VE HUKUKİ SONUÇLARI

 • ETHICAL APPROACHES TO THE EXAMINATION OF VICTIMS OF SEXUAL OFF ENCES AND LEGAL CONSEQUENCES

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 93-105
 • Gürcan ALTUN, Ziynet ÖZÇELİK, Deniz KARACA
ethical approaches to the examination of victims of sexual off ences and legal consequencescinsel suç mağdurlarının muayenelerinde etik yaklaşımlar ve hukuki sonuçlarıd342mart-nisan201993-105 ETHİCAL APPROACHES TO THE EXAMİNATİON OF VİCTİMS OF SEXUAL OFF ENCES AND LEGAL CONSEQUENCESCİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ MUAYENELERİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR VE HUKUKİ SONUÇLARID342MART-NİSAN201993-105
Dosya-Derleme

MESLEKİ ÖZERKLİĞE VE HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER: DÜNYA ÖRNEKLERİ

 • THREATS TO PROFESSIONAL AUTONOMY AND PHYSICIAN’S INDEPENDENCE: WORLD EXPERIENCES

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 83-92
 • Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
threats to professional autonomy and physician’s ındependence: world experiencesmesleki özerkliğe ve hekim bağımsızlığına yönelik tehditler: dünya örneklerid342mart-nisan201983-92 THREATS TO PROFESSİONAL AUTONOMY AND PHYSİCİAN’S INDEPENDENCE: WORLD EXPERİENCESMESLEKİ ÖZERKLİĞE VE HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER: DÜNYA ÖRNEKLERİD342MART-NİSAN201983-92
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 81-82
editör’dend342mart-nisan201981-82 EDİTÖR’DEND342MART-NİSAN201981-82
Dosya Gözlem ve Görüşler

19 LİRA 20 KURUŞLUK OLAY

 • AN EVENT WORTH 19 LIRA AND 20 KURUş

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 75-80
 • Naki BULUT
an event worth 19 lira and 20 kuruş19 lira 20 kuruşluk olayd341ocak-şubat201975-80 AN EVENT WORTH 19 LİRA AND 20 KURUŞ19 LİRA 20 KURUŞLUK OLAYD341OCAK-ŞUBAT201975-80
Dosya Gözlem ve Görüşler

TORBA YASA MECLİS GÖRÜŞMELERİ İZLENİMLERİ

 • IMPRESSIONS FROM PARLIAMENTARY DISCUSSION ON OMNIBUS LAW

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 70-74
 • Ali ŞEKER
ımpressions from parliamentary discussion on omnibus lawtorba yasa meclis görüşmeleri izlenimlerid341ocak-şubat201970-74 IMPRESSİONS FROM PARLİAMENTARY DİSCUSSİON ON OMNİBUS LAWTORBA YASA MECLİS GÖRÜŞMELERİ İZLENİMLERİD341OCAK-ŞUBAT201970-74
Dosya Gözlem ve Görüşler

YAPISAL ŞİDDETİN MECLİSTE TEZAHÜRÜ: TORBA YASA GÖRÜŞMELERİ

 • MANIFESTATION OF STRUCTURAL VIOLENCE IN TH E PARLIAMENT: OMNIBUS LAW DISCUSSIONS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 67-69
 • Necdet İPEKYÜZ
manifestation of structural violence in th e parliament: omnibus law discussionsyapısal şiddetin mecliste tezahürü: torba yasa görüşmelerid341ocak-şubat201967-69 MANİFESTATİON OF STRUCTURAL VİOLENCE İN TH E PARLİAMENT: OMNİBUS LAW DİSCUSSİONSYAPISAL ŞİDDETİN MECLİSTE TEZAHÜRÜ: TORBA YASA GÖRÜŞMELERİD341OCAK-ŞUBAT201967-69
Dosya-Derleme

HUKUKLA BAĞINI KOPARTAN İKTİDARIN TORBA YASASI

 • OMNIBUS LAW OF A RULING PARTY BROKEN APART FROM LAW

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 62-66
 • Mustafa GÜLER
omnibus law of a ruling party broken apart from lawhukukla bağını kopartan iktidarın torba yasasıd341ocak-şubat201962-66 OMNİBUS LAW OF A RULİNG PARTY BROKEN APART FROM LAWHUKUKLA BAĞINI KOPARTAN İKTİDARIN TORBA YASASID341OCAK-ŞUBAT201962-66
Dosya-Derleme

GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ HAKLARDAN “ARINDIRMA”

 • SECURITY CLEARANCE / “CLEANSING” OF RIGHTS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 57-61
 • Ziynet ÖZÇELİK
security clearance / “cleansing” of rightsgüvenlik soruşturması/ haklardan “arındırma”d341ocak-şubat201957-61 SECURİTY CLEARANCE / “CLEANSİNG” OF RİGHTSGÜVENLİK SORUŞTURMASI/ HAKLARDAN “ARINDIRMA”D341OCAK-ŞUBAT201957-61
Dosya-Derleme

TTB VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, MESLEK ÖRGÜTÜ BAĞIMSIZLIĞI MÜCADELESİ

 • TMA AND STRUGGLE FOR PROFESSIONAL AUTONOMY, AUTONOMY OF THE PROFESSIONAL INSTITUTION

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 52-56
 • Bayazıt İLHAN
tma and struggle for professional autonomy, autonomy of the professional ınstitutionttb ve mesleki bağımsızlık, meslek örgütü bağımsızlığı mücadelesid341ocak-şubat201952-56 TMA AND STRUGGLE FOR PROFESSİONAL AUTONOMY, AUTONOMY OF THE PROFESSİONAL INSTİTUTİONTTB VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, MESLEK ÖRGÜTÜ BAĞIMSIZLIĞI MÜCADELESİD341OCAK-ŞUBAT201952-56
Dosya-Derleme

“6023”TE TTB’YE RAĞMEN YAPILAN DÜZENLEMELERLE HEDEFLENEN NE?

 • WHAT IS THE AIM OF ARRANGEMENTS IN THE LAW NO. 6023 AGAINST THE TMA?

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 44-51
 • Eriş BİLALOĞLU
what is the aim of arrangements in the law no. 6023 against the tma?“6023”te ttb’ye rağmen yapılan düzenlemelerle hedeflenen ne?d341ocak-şubat201944-51 WHAT İS THE AİM OF ARRANGEMENTS İN THE LAW NO. 6023 AGAİNST THE TMA?“6023”TE TTB’YE RAĞMEN YAPILAN DÜZENLEMELERLE HEDEFLENEN NE?D341OCAK-ŞUBAT201944-51
Dosya-Derleme

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BELGELERİNDE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK

 • PROFESSIONAL AUTONOMY IN WORLD MEDICAL ASSOCIATION’S POLICIES

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 38-43
 • M. Murat CİVANER, Feride Aksu TANIK
professional autonomy in world medical association’s policiesdünya tabipler birliği belgelerinde mesleki bağımsızlıkd341ocak-şubat201938-43 PROFESSİONAL AUTONOMY İN WORLD MEDİCAL ASSOCİATİON’S POLİCİESDÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BELGELERİNDE MESLEKİ BAĞIMSIZLIKD341OCAK-ŞUBAT201938-43
Dosya-Derleme

PROFESYONEL MESLEKLERDE BAĞIMSIZLIK VE ÖZERKLİK : SAĞLIK TORBA YASASI GEREKÇELERİ KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRME

 • INDEPENDENCE AND AUTONOMY IN PROFESSIONAL OCCUPATIONS: AN EVALUATION WITHIN THE LIGHT OF THE HEALTH OMNIBUS ACT’S RATIONALE, THE COMMISSION AND GENERAL ASSEMBLY MINUTES

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 26-37
 • Kasım AKBAŞ
ındependence and autonomy in professional occupations: an evaluation within the light of the health omnibus act’s rationale, the commission and general assembly minutesprofesyonel mesleklerde bağımsızlık ve özerklik : sağlık torba yasası gerekçeleri komisyon ve genel kurul tutanakları çerçevesinde değerlendirmed341ocak-şubat201926-37 INDEPENDENCE AND AUTONOMY İN PROFESSİONAL OCCUPATİONS: AN EVALUATİON WİTHİN THE LİGHT OF THE HEALTH OMNİBUS ACT’S RATİONALE, THE COMMİSSİON AND GENERAL ASSEMBLY MİNUTESPROFESYONEL MESLEKLERDE BAĞIMSIZLIK VE ÖZERKLİK : SAĞLIK TORBA YASASI GEREKÇELERİ KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMED341OCAK-ŞUBAT201926-37
Dosya-Derleme

MESLEKLER ÜZERİNE KISA BİR DENEME

 • A SHORT ESSAY ON OCCUPATIONS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 17-25
 • Yavuz ÜÇKUYU
a short essay on occupationsmeslekler üzerine kısa bir denemed341ocak-şubat201917-25 A SHORT ESSAY ON OCCUPATİONSMESLEKLER ÜZERİNE KISA BİR DENEMED341OCAK-ŞUBAT201917-25
Dosya-Derleme

SAĞLIK REFORMLARI VE ESNEK ÜRETİM HEKİM ÖZERKLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?

 • HOW DO HEALTH REFORMS AND FLEXIBLE PRODUCTION AFF ECT PHYSICIAN AUTONOMY?

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 5-16
 • Onur HAMZAOĞLU, Özlem ÖZKAN
how do health reforms and flexible production aff ect physician autonomy?sağlık reformları ve esnek üretim hekim özerkliğini nasıl etkiliyor?d341ocak-şubat20195-16 HOW DO HEALTH REFORMS AND FLEXİBLE PRODUCTİON AFF ECT PHYSİCİAN AUTONOMY?SAĞLIK REFORMLARI VE ESNEK ÜRETİM HEKİM ÖZERKLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?D341OCAK-ŞUBAT20195-16
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÖZERKLİĞİ

 • PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND AUTONOMY OF PROFESSIONAL ORGANIZATION

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 3-4
 • Feride Aksu TANIK, Osman ÖZTÜRK
professional ındependence and autonomy of professional organizationmesleki bağımsızlık ve meslek örgütünün özerkliğid341ocak-şubat20193-4 PROFESSİONAL INDEPENDENCE AND AUTONOMY OF PROFESSİONAL ORGANİZATİONMESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÖZERKLİĞİD341OCAK-ŞUBAT20193-4
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 1-2
editör’dend341ocak-şubat20191-2 EDİTÖR’DEND341OCAK-ŞUBAT20191-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2018 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 476-480
toplum ve hekim dergisi 2018 yılı makale dizinid336kasım-aralık2018476-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2018 YILI MAKALE DİZİNİD336KASIM-ARALIK2018476-480
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: NE DEDİLER, NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 473-475
transformation ın health programme collapses: general health ınsurance: what did they say, what did actually happen?sağlıkta dönüşüm programı çöktü kamu hastane birlikleri: ne dediler, ne oldu?d336kasım-aralık2018473-475 TRANSFORMATİON IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DİD THEY SAY, WHAT DİD ACTUALLY HAPPEN?SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: NE DEDİLER, NE OLDU?D336KASIM-ARALIK2018473-475
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ AİLE HEKİMLİĞİ: NE DEDİLER, NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE : WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 470-472
transformation in health programme collapses: general health ınsurance : what did they say, what did actually happen?sağlıkta dönüşüm programı çöktü aile hekimliği: ne dediler, ne oldu?d336kasım-aralık2018470-472 TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE : WHAT DİD THEY SAY, WHAT DİD ACTUALLY HAPPEN?SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ AİLE HEKİMLİĞİ: NE DEDİLER, NE OLDU?D336KASIM-ARALIK2018470-472
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI: NE DEDİLER? NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 465-469
transformation in health programme collapses: general health ınsurance: what did they say, what did actually happen?sağlıkta dönüşüm programı çöktü genel sağlık sigortası: ne dediler? ne oldu?d336kasım-aralık2018465-469 TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DİD THEY SAY, WHAT DİD ACTUALLY HAPPEN?SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI: NE DEDİLER? NE OLDU?D336KASIM-ARALIK2018465-469
Araştırma

SAĞLIĞIN KÜLTÜREL BOYUTLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARI: TÜRKİYE’DE TÜTÜN KONTROLÜ VE KADINLARIN SİGARA İÇMESİNE ATFEDİLEN ANLAMLAR

 • CULTURAL ASPECTS OF HEALTH AND GENDER NORMS: TOBACCO CONTROL AND MEANINGS ATTRIBUTED TO THE WOMEN’S SMOKING IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 455-464
 • Ayşecan TERZİOĞLU
cultural aspects of health and gender norms: tobacco control and meanings attributed to the women’s smoking in turkeysağlığın kültürel boyutları ve toplumsal cinsiyet normları: türkiye’de tütün kontrolü ve kadınların sigara içmesine atfedilen anlamlard336kasım-aralık2018455-464 CULTURAL ASPECTS OF HEALTH AND GENDER NORMS: TOBACCO CONTROL AND MEANİNGS ATTRİBUTED TO THE WOMEN’S SMOKİNG İN TURKEYSAĞLIĞIN KÜLTÜREL BOYUTLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARI: TÜRKİYE’DE TÜTÜN KONTROLÜ VE KADINLARIN SİGARA İÇMESİNE ATFEDİLEN ANLAMLARD336KASIM-ARALIK2018455-464
Gözlemler ve Görüşler

BÜTÇE 2019 VE SAĞLIK

 • BUDGET 2019 AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 443-454
 • Onur HAMZAOĞLU
budget 2019 and healthbütçe 2019 ve sağlıkd336kasım-aralık2018443-454 BUDGET 2019 AND HEALTHBÜTÇE 2019 VE SAĞLIKD336KASIM-ARALIK2018443-454
Yuvarlak Masa

24 HAZİRAN SONRASINDA TÜRKİYE: NE YAPMALI(YIZ)? N ASIL YAPMALI(YIZ)?

 • TURKEY AFTER JUNE 24TH: WHAT AND HOW SHOULD (WE) DO?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 403-442
 • Kenan KALYON, Metin KAYAOĞLU, Ahmet Haşim KÖSE, Haluk YURTSEVER, Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜTFÜTOĞLU, Cem SOMEL, TTB -MK Üyeleri Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
turkey after june 24th: what and how should (we) do?24 haziran sonrasında türkiye: ne yapmalı(yız)? n asıl yapmalı(yız)?d336kasım-aralık2018403-442 TURKEY AFTER JUNE 24TH: WHAT AND HOW SHOULD (WE) DO?24 HAZİRAN SONRASINDA TÜRKİYE: NE YAPMALI(YIZ)? N ASIL YAPMALI(YIZ)?D336KASIM-ARALIK2018403-442
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 401-402
hakem kurulu’ndand336kasım-aralık2018401-402 HAKEM KURULU’NDAND336KASIM-ARALIK2018401-402
TTB Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 28. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: MARMARA BÖLGESİ ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE MÜCADELESİ

 • THE 28TH OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: “MARMARA REGION ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL STRUGGLE”

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 391
 • TTB Halk Sağlığı Kolu
the 28th of the turkish medical association public health mobile training seminar: “marmara region environmental problems and environmental struggle”türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu 28. gezici eğitim semineri raporu: marmara bölgesi çevre sorunları ve çevre mücadelesid335eylül-ekim2018391 THE 28TH OF THE TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON PUBLİC HEALTH MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR: “MARMARA REGİON ENVİRONMENTAL PROBLEMS AND ENVİRONMENTAL STRUGGLE”TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 28. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: MARMARA BÖLGESİ ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE MÜCADELESİD335EYLÜL-EKİM2018391
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNE

 • ON WORLD HEALTH ORGANIZATION, ALMA ATA DECLARATION, IDEOLOGY ETC...

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 384
 • Ata SOYER
on world health organization, alma ata declaration, ıdeology etc...dünya sağlık örgütü, alma ata bildirgesi, ideoloji vb. üzerined335eylül-ekim2018384 ON WORLD HEALTH ORGANİZATİON, ALMA ATA DECLARATİON, IDEOLOGY ETC...DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNED335EYLÜL-EKİM2018384
Gözlemler ve Görüşler

REEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİ

 • A HINT FOR THE DISSOLUTION OF REEL SOCIALISM: ALMA ATA DECLARATION

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 379
 • Onur HAMZAOĞLU
a hint for the dissolution of reel socialism: alma ata declarationreel sosyalizmin çözülüşünün ipucu : alma ata bildirgesid335eylül-ekim2018379 A HİNT FOR THE DİSSOLUTİON OF REEL SOCİALİSM: ALMA ATA DECLARATİONREEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİD335EYLÜL-EKİM2018379
Dosya Gözlem ve Görüşler

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI

 • INTERNATIONAL ALMA-ATA CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 372
 • Kayıhan PALA
ınternational alma-ata conference on primary health caretemel sağlık hizmetleriyle ilgili uluslararası alma ata toplantısı d335eylül-ekim2018372 INTERNATİONAL ALMA-ATA CONFERENCE ON PRİMARY HEALTH CARETEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI D335EYLÜL-EKİM2018372
Dosya-Derleme

YENİ MUHAFAZAKÂRLIĞIN SOSYAL KORUMA ANLAYIŞI OLARAK ÇALIŞTIRMACI POLİTİKALAR

 • SOCIAL PROTECTION UNDERSTANDING OF NEOCONSERVATISM: WORKFARE POLICIES

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 360
 • Aslı Güleç TAŞDEMİR
social protection understanding of neoconservatism: workfare policiesyeni muhafazakârlığın sosyal koruma anlayışı olarak çalıştırmacı politikalard335eylül-ekim2018360 SOCİAL PROTECTİON UNDERSTANDİNG OF NEOCONSERVATİSM: WORKFARE POLİCİESYENİ MUHAFAZAKÂRLIĞIN SOSYAL KORUMA ANLAYIŞI OLARAK ÇALIŞTIRMACI POLİTİKALARD335EYLÜL-EKİM2018360
Dosya-Derleme

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: SAĞLIK HİZMETLERİNİN PİYASALAŞTIRILMASINDA BİR İNŞA VE TASFİYE SÜRECİ

 • PUBLIC HOSPITAL UNIONS: A CONSTRUCTION AND DISSOLUTION PROCESS IN THE MARKETIZATION OF HEALTH CARE SERVICES

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 348
 • Bilge ŞENTÜRK
public hospital unions: a construction and dissolution process in the marketization of health care serviceskamu hastane birlikleri: sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasında bir inşa ve tasfiye sürecid335eylül-ekim2018348 PUBLİC HOSPİTAL UNİONS: A CONSTRUCTİON AND DİSSOLUTİON PROCESS İN THE MARKETİZATİON OF HEALTH CARE SERVİCESKAMU HASTANE BİRLİKLERİ: SAĞLIK HİZMETLERİNİN PİYASALAŞTIRILMASINDA BİR İNŞA VE TASFİYE SÜRECİD335EYLÜL-EKİM2018348
Dosya-Derleme

GÖÇMEN KİMLİĞİ VE EMEĞİ, SIĞINMACI KİMLİĞİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI

 • IMMIGRANT IDENTITY AND LABOR ASYLUM SEEKERS IDENTITY AND THE LABOR MARKET

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 337
 • Polat S. ALPMAN
ımmigrant ıdentity and labor asylum seekers ıdentity and the labor marketgöçmen kimliği ve emeği, sığınmacı kimliği ve işgücü piyasasıd335eylül-ekim2018337 IMMİGRANT IDENTİTY AND LABOR ASYLUM SEEKERS IDENTİTY AND THE LABOR MARKETGÖÇMEN KİMLİĞİ VE EMEĞİ, SIĞINMACI KİMLİĞİ VE İŞGÜCÜ PİYASASID335EYLÜL-EKİM2018337
Dosya-Derleme

GÖÇMEN İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI NELER BELİRLER?

 • WHAT DETERMINES THE HEALTH OF MIGRANT WORKERS?

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 327
 • Aslı DAVAS
what determines the health of migrant workers?göçmen işçilerin sağlığını neler belirler?d335eylül-ekim2018327 WHAT DETERMİNES THE HEALTH OF MİGRANT WORKERS?GÖÇMEN İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI NELER BELİRLER?D335EYLÜL-EKİM2018327
Dosya-Derleme

GÖÇMENLİK İNSAN KALMA MÜCADELESİNİN ADIDIR

 • STATE OF IMMIGRATION IS THE NAME OF STAYING AS HUMAN

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 323
 • Nilgün TOKER
state of ımmigration is the name of staying as humangöçmenlik insan kalma mücadelesinin adıdırd335eylül-ekim2018323 STATE OF IMMİGRATİON İS THE NAME OF STAYİNG AS HUMANGÖÇMENLİK İNSAN KALMA MÜCADELESİNİN ADIDIRD335EYLÜL-EKİM2018323
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 321
hakem kurulu’ndand335eylül-ekim2018321 HAKEM KURULU’NDAND335EYLÜL-EKİM2018321
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SINIRLARI SULARDA ÇİZİLİRKEN: DENİZDEKİ ATEŞ

 • WHILE DRAWING BOUNDARIES OF LIFE AT SEA: FUOCAMMARE

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 314-320
 • Zeynep ÖZEN BARKOT
while drawing boundaries of life at sea: fuocammareyaşamın sınırları sularda çizilirken: denizdeki ateşd334temmuz-ağustos2018314-320 WHİLE DRAWİNG BOUNDARİES OF LİFE AT SEA: FUOCAMMAREYAŞAMIN SINIRLARI SULARDA ÇİZİLİRKEN: DENİZDEKİ ATEŞD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018314-320
Dosya-Derleme

SURİYELİ KADIN “MÜLTECİLERİN”1 EMEK VE İSTİHDAM KOŞULLARI

 • LABOUR AND EMPLOYMENT CONDITIONS OF SYRIAN WOMEN “REFUGEES”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 306-311
 • Melda YAMAN
labour and employment conditions of syrian women “refugees”suriyeli kadın “mültecilerin”1 emek ve istihdam koşullarıd334temmuz-ağustos2018306-311 LABOUR AND EMPLOYMENT CONDİTİONS OF SYRİAN WOMEN “REFUGEES”SURİYELİ KADIN “MÜLTECİLERİN”1 EMEK VE İSTİHDAM KOŞULLARID334TEMMUZ-AĞUSTOS2018306-311
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET, GÖÇ VE SAĞLIK

 • GENDER, MIGRATION AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 297-305
 • Zeynep Sedef VAROL
gender, migration and healthtoplumsal cinsiyet, göç ve sağlıkd334temmuz-ağustos2018297-305 GENDER, MİGRATİON AND HEALTHTOPLUMSAL CİNSİYET, GÖÇ VE SAĞLIKD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018297-305
Dosya-Derleme

İKLİM ADALETSİZLİĞİ VE GÖRÜNMEZ MÜLTECİLER:“ÇEVRE/İKLİM MÜLTECİLERİ”

 • CLIMATE INJUSTICE AND IGNORED REFUGEES: “ENVIRONMENTAL / CLIMATE REFUGEES”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 284-296
 • Nermin BİTER
climate ınjustice and ıgnored refugees: “environmental / climate refugees”iklim adaletsizliği ve görünmez mülteciler:“çevre/iklim mültecileri”d334temmuz-ağustos2018284-296 CLİMATE INJUSTİCE AND IGNORED REFUGEES: “ENVİRONMENTAL / CLİMATE REFUGEES”İKLİM ADALETSİZLİĞİ VE GÖRÜNMEZ MÜLTECİLER:“ÇEVRE/İKLİM MÜLTECİLERİ”D334TEMMUZ-AĞUSTOS2018284-296
Dosya-Derleme

GÖÇMENLERİN MEDYADAKİ TEMSİLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

 • AN ASSESSMENT OF IMMIGRANTS’ REPRESENTATIONS IN THE MEDIA

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 277-283
 • Hanifi KURT
an assessment of ımmigrants’ representations in the mediagöçmenlerin medyadaki temsillerine ilişkin bir değerlendirmed334temmuz-ağustos2018277-283 AN ASSESSMENT OF IMMİGRANTS’ REPRESENTATİONS İN THE MEDİAGÖÇMENLERİN MEDYADAKİ TEMSİLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMED334TEMMUZ-AĞUSTOS2018277-283
Dosya-Derleme

MÜLTECİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

 • REFUGEES ACCESS TO HEALTH CARE

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 268-276
 • Feride AKSU TANIK
refugees access to health caremültecilerin sağlık hizmetlerine erişimid334temmuz-ağustos2018268-276 REFUGEES ACCESS TO HEALTH CAREMÜLTECİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018268-276
Dosya-Derleme

VATANDAŞLIK VE GÖÇ

 • CITIZENSHIP AND MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 262-267
 • Lülüfer KÖRÜKMEZ KAYA
citizenship and migrationvatandaşlık ve göçd334temmuz-ağustos2018262-267 CİTİZENSHİP AND MİGRATİONVATANDAŞLIK VE GÖÇD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018262-267
Dosya-Derleme

MODERNLİĞİN LANETLİ ARMAĞANI: MÜLTECİLİK

 • REFUGEES: A CURSED GIFT OF MODERNITY

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 255-261
 • Zerrin KURTOĞLU ŞAHİN
refugees: a cursed gift of modernitymodernliğin lanetli armağanı: mültecilikd334temmuz-ağustos2018255-261 REFUGEES: A CURSED GİFT OF MODERNİTYMODERNLİĞİN LANETLİ ARMAĞANI: MÜLTECİLİKD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018255-261
Dosya-Derleme

GÖÇ, GÖÇMEN, MÜLTECİ: GÖÇ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVE

 • MIGRATION, MIGRANT, REFUGEE: BASIC CONCEPTS AND LEGAL FRAMEWORK OF MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 249-254
 • Cansu AKBAŞ DEMİREL
migration, migrant, refugee: basic concepts and legal framework of migrationgöç, göçmen, mülteci: göç alanında temel kavramlar ve hukuki çerçeved334temmuz-ağustos2018249-254 MİGRATİON, MİGRANT, REFUGEE: BASİC CONCEPTS AND LEGAL FRAMEWORK OF MİGRATİONGÖÇ, GÖÇMEN, MÜLTECİ: GÖÇ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVED334TEMMUZ-AĞUSTOS2018249-254
Dosya-Derleme

HANNAH ARENDT VE “HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI”

 • HANNAH ARENDT AND THE “RIGHT TO HAVE RIGHTS”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 245-248
 • Serdar TEKİN
hannah arendt and the “right to have rights”hannah arendt ve “haklara sahip olma hakkı”d334temmuz-ağustos2018245-248 HANNAH ARENDT AND THE “RİGHT TO HAVE RİGHTS”HANNAH ARENDT VE “HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI”D334TEMMUZ-AĞUSTOS2018245-248
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GÖÇ

 • MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 243-244
 • Feride Aksu TANIK, Aslı DAVAS
migrationgöçd334temmuz-ağustos2018243-244 MİGRATİONGÖÇD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018243-244
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 241-242
hakem kurulu’ndand334temmuz-ağustos2018241-242 HAKEM KURULU’NDAND334TEMMUZ-AĞUSTOS2018241-242
Gözlemler ve Görüşler

VICENTE NAVARRO İLE SÖYLEŞİ

 • INTERVIEW WITH VICENTE NAVARRO

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 236-240
 • Feride AKSU TANIK, Özlem ÖZKAN
ınterview with vicente navarrovıcente navarro ile söyleşid333mayıs-haziran2018236-240 INTERVİEW WİTH VİCENTE NAVARROVICENTE NAVARRO İLE SÖYLEŞİD333MAYIS-HAZİRAN2018236-240
Derleme

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜTÇE TEMELLİ DÖNÜŞÜM VE PERSONEL ÖDEMELERİ

 • BUDGET-BASED TRANSFORMATİON IN PUBLIC HEALTHCARE SERVICES AND PAYMENTS TO STAFF

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 223-240
 • Kubilay YALÇINKAYA
budget-based transformation in public healthcare services and payments to staffkamu sağlık hizmetlerinde bütçe temelli dönüşüm ve personel ödemelerid333mayıs-haziran2018223-240 BUDGET-BASED TRANSFORMATİON İN PUBLİC HEALTHCARE SERVİCES AND PAYMENTS TO STAFFKAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜTÇE TEMELLİ DÖNÜŞÜM VE PERSONEL ÖDEMELERİD333MAYIS-HAZİRAN2018223-240
Dosya-Derleme

AŞILANMAMA, AŞILATMAMA VE TÜRKİYE’DE “AŞI REDDİ” TARTIŞMASINA KISA BİR KATKI

 • A SHORT CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON UNVACCINATED, DON’T VACCINATED AND “VACCINE REFUSAL” IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 220-222
 • Muzaffer ESKİOCAK
a short contribution to the discussion on unvaccinated, don’t vaccinated and “vaccine refusal” in turkeyaşılanmama, aşılatmama ve türkiye’de “aşı reddi” tartışmasına kısa bir katkıd333mayıs-haziran2018220-222 A SHORT CONTRİBUTİON TO THE DİSCUSSİON ON UNVACCİNATED, DON’T VACCİNATED AND “VACCİNE REFUSAL” İN TURKEYAŞILANMAMA, AŞILATMAMA VE TÜRKİYE’DE “AŞI REDDİ” TARTIŞMASINA KISA BİR KATKID333MAYIS-HAZİRAN2018220-222
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞININ TOPLUMSAL SONUÇLARI

 • THE SOCIAL CONSEQUENCES OF UNVACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 217-219
 • Alpay AZAP
the social consequences of unvaccinationaşı karşıtlığının toplumsal sonuçlarıd333mayıs-haziran2018217-219 THE SOCİAL CONSEQUENCES OF UNVACCİNATİONAŞI KARŞITLIĞININ TOPLUMSAL SONUÇLARID333MAYIS-HAZİRAN2018217-219
Dosya-Derleme

OTİZM VE AŞILAR ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

 • IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN VACCINES AND AUTISM

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 213-216
 • Işık KARAKAYA
ıs there a relationship between vaccines and autismotizm ve aşılar arasında bir ilişki var mı?d333mayıs-haziran2018213-216 IS THERE A RELATİONSHİP BETWEEN VACCİNES AND AUTİSMOTİZM VE AŞILAR ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?D333MAYIS-HAZİRAN2018213-216
Dosya-Derleme

EBEVEYNLERİN AŞI KARARI

 • REASONS OF PARENTS FOR VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 207-212
 • Hatice İKİIŞIK
reasons of parents for vaccine refusalebeveynlerin aşı kararıd333mayıs-haziran2018207-212 REASONS OF PARENTS FOR VACCİNE REFUSALEBEVEYNLERİN AŞI KARARID333MAYIS-HAZİRAN2018207-212
Dosya-Derleme

SIK RASTLANAN AŞI KARŞITI İDDİALARA YANITLAR

 • RESPONSES TO COMMON ANTI-VACCINE CLAIMS

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 195-206
 • Işıl ARICAN
responses to common anti-vaccine claimssık rastlanan aşı karşıtı iddialara yanıtlard333mayıs-haziran2018195-206 RESPONSES TO COMMON ANTİ-VACCİNE CLAİMSSIK RASTLANAN AŞI KARŞITI İDDİALARA YANITLARD333MAYIS-HAZİRAN2018195-206
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞININ TARİHÇESİ

 • HISTORY OF ANTI-VACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 187-194
 • Melike YAVUZ
history of anti-vaccinationaşı karşıtlığının tarihçesid333mayıs-haziran2018187-194 HİSTORY OF ANTİ-VACCİNATİONAŞI KARŞITLIĞININ TARİHÇESİD333MAYIS-HAZİRAN2018187-194
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞI

 • VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 175-186
 • Ahmet Alp AKER
vaccine refusalaşı karşıtlığıd333mayıs-haziran2018175-186 VACCİNE REFUSALAŞI KARŞITLIĞID333MAYIS-HAZİRAN2018175-186
Dosya-Derleme

BAĞIŞIKLAMAYI KİM TEHDİT EDİYOR: AŞI KARŞITLARI? AŞI PİYASASI?

 • WHO IS THREATENING IMMUNITY? ANTI-VACCINE MOVEMENT? VACCINE MARKET?

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 165-174
 • Şafak TANER
who is threatening ımmunity? anti-vaccine movement? vaccine market?bağışıklamayı kim tehdit ediyor: aşı karşıtları? aşı piyasası?d333mayıs-haziran2018165-174 WHO İS THREATENİNG IMMUNİTY? ANTİ-VACCİNE MOVEMENT? VACCİNE MARKET?BAĞIŞIKLAMAYI KİM TEHDİT EDİYOR: AŞI KARŞITLARI? AŞI PİYASASI?D333MAYIS-HAZİRAN2018165-174
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

AŞI KARŞITLIĞI

 • ANTI-VACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 163-164
 • Melike YAVUZ
anti-vaccinationaşı karşıtlığıd333mayıs-haziran2018163-164 ANTİ-VACCİNATİONAŞI KARŞITLIĞID333MAYIS-HAZİRAN2018163-164
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 161-162
hakem kurulu’ndand333mayıs-haziran2018161-162 HAKEM KURULU’NDAND333MAYIS-HAZİRAN2018161-162
Araştırma

SAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞINI NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİ

 • HOW DOES VIOLENCE TOWARDS HEALTHCARE WORKERS AFF ECT STUDENTS’ OPINIONS ON THEIR PROFESSION AND PATIENTS? AN EXAMPLE FROM A MEDICAL SCHOOL

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 148-160
 • Setenay S. YALINBAŞ, Filiz BULUT, M. Murat CİVANER
how does violence towards healthcare workers aff ect students’ opinions on their profession and patients? an example from a medical schoolsağlıkta şiddet tıp öğrencilerinin mesleğe ve hastalara bakışını nasıl etkiliyor? bir fakülte örneğid332mart-nisan2018148-160 HOW DOES VİOLENCE TOWARDS HEALTHCARE WORKERS AFF ECT STUDENTS’ OPİNİONS ON THEİR PROFESSİON AND PATİENTS? AN EXAMPLE FROM A MEDİCAL SCHOOLSAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞINI NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİD332MART-NİSAN2018148-160
Dosya-Derleme

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ

 • TRADITIONAL AND COMPLETE MEDICAL EDUCATION AND PRACTICE CENTERS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 143-147
 • Ebru BASA
traditional and complete medical education and practice centersgeleneksel ve tamamlayıcı tıbbın eğitim ve uygulama merkezlerid332mart-nisan2018143-147 TRADİTİONAL AND COMPLETE MEDİCAL EDUCATİON AND PRACTİCE CENTERSGELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİD332MART-NİSAN2018143-147
Dosya-Derleme

KÜRTAJ YASAKLARININ TARİHSEL DAYANAKLARI VE DİNLERİN ETKİSİ

 • HISTORICAL BASES OF ABORTION PROHIBITIONS AND THE EFF ECTS OF RELIGIONS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 137-142
 • Lale TIRTIL
historical bases of abortion prohibitions and the eff ects of religionskürtaj yasaklarının tarihsel dayanakları ve dinlerin etkisid332mart-nisan2018137-142 HİSTORİCAL BASES OF ABORTİON PROHİBİTİONS AND THE EFF ECTS OF RELİGİONSKÜRTAJ YASAKLARININ TARİHSEL DAYANAKLARI VE DİNLERİN ETKİSİD332MART-NİSAN2018137-142
Dosya-Derleme

DİNİN SİYASALLAŞMASININ DİŞHEKİMLERİ VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YANSIMALARI HAKKINDA BİR DENEME

 • AN ESSAY ABOUT REFL ECTIONS ON DENTISTS AND ORAL HEALTH SERCIVES OF POLITICIZATION OF THE RELIGION

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 126-136
 • A.R. İlker CEBECİ, Neslihan SEVİM
an essay about refl ections on dentists and oral health sercives of politicization of the religiondinin siyasallaşmasının dişhekimleri ve ağız-diş sağlığı hizmetlerine yansımaları hakkında bir denemed332mart-nisan2018126-136 AN ESSAY ABOUT REFL ECTİONS ON DENTİSTS AND ORAL HEALTH SERCİVES OF POLİTİCİZATİON OF THE RELİGİONDİNİN SİYASALLAŞMASININ DİŞHEKİMLERİ VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YANSIMALARI HAKKINDA BİR DENEMED332MART-NİSAN2018126-136
Dosya-Derleme

AMELİYATHANEDE HİZMET ALAN HASTALARDA DİNİ İNANCIN ETKİSİ

 • THE EFF ECTS OF RELIGIOUS BELIEFS IN PATIENTS RECEIVING SERVICES IN THE OPERATING ROOM

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 121-125
 • Nursel ŞAHİN
the eff ects of religious beliefs in patients receiving services in the operating roomameliyathanede hizmet alan hastalarda dini inancın etkisid332mart-nisan2018121-125 THE EFF ECTS OF RELİGİOUS BELİEFS İN PATİENTS RECEİVİNG SERVİCES İN THE OPERATİNG ROOMAMELİYATHANEDE HİZMET ALAN HASTALARDA DİNİ İNANCIN ETKİSİD332MART-NİSAN2018121-125
Dosya-Derleme

HASTANELERDE MANEVİ DESTEK UYGULAMALARI VE YASAL DAYANAKLARI

 • SPIRITUAL SUPPORT PRACTICES IN HOSPITALS AND ITS LEGAL BASIS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 112-120
 • Osman ÖZTÜRK
spiritual support practices in hospitals and its legal basishastanelerde manevi destek uygulamaları ve yasal dayanaklarıd332mart-nisan2018112-120 SPİRİTUAL SUPPORT PRACTİCES İN HOSPİTALS AND İTS LEGAL BASİSHASTANELERDE MANEVİ DESTEK UYGULAMALARI VE YASAL DAYANAKLARID332MART-NİSAN2018112-120
Dosya-Derleme

PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ UYGULAMALARINDA DİN VE MUHAFAZAKÂRLAŞMA: GÖRÜNENİN ALTINDAKİ GERÇEK

 • RELIGION AND CONSERVATISM IN PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY PRACTICE: REALITY BEHIND THE APPARENT

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 98-111
 • Burhanettin KAYA
religion and conservatism in psychology and psychiatry practice: reality behind the apparentpsikoloji ve psikiyatri uygulamalarında din ve muhafazakârlaşma: görünenin altındaki gerçekd332mart-nisan201898-111 RELİGİON AND CONSERVATİSM İN PSYCHOLOGY AND PSYCHİATRY PRACTİCE: REALİTY BEHİND THE APPARENTPSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ UYGULAMALARINDA DİN VE MUHAFAZAKÂRLAŞMA: GÖRÜNENİN ALTINDAKİ GERÇEKD332MART-NİSAN201898-111
Dosya-Derleme

AŞI REDDİNİN BAĞLAMI VE SONUÇLARI

 • THE CONTEXT AND CONSEQUENCES OF VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 83-97
 • Feride AKSU TANIK
the context and consequences of vaccine refusalaşı reddinin bağlamı ve sonuçlarıd332mart-nisan201883-97 THE CONTEXT AND CONSEQUENCES OF VACCİNE REFUSALAŞI REDDİNİN BAĞLAMI VE SONUÇLARID332MART-NİSAN201883-97
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 81-82
hakem kurulu’ndand332mart-nisan201881-82 HAKEM KURULU’NDAND332MART-NİSAN201881-82
Dosya-Derleme

KADIN GENİTAL MUTİLASYONU: ATAERKİ VE DİNCİLİK ELİYLE BİR İNSAN HAKKI İHLALİ

 • FEMALE GENITAL MUTILATION:A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS BY THE HANDS OF PATRIARCHY AND RELIGIONIZATION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 72-80
 • Hande ARPAT
female genital mutilation:a violation of human rights by the hands of patriarchy and religionizationkadın genital mutilasyonu: ataerki ve dincilik eliyle bir insan hakkı ihlalid331ocak-şubat201872-80 FEMALE GENİTAL MUTİLATİON:A VİOLATİON OF HUMAN RİGHTS BY THE HANDS OF PATRİARCHY AND RELİGİONİZATİONKADIN GENİTAL MUTİLASYONU: ATAERKİ VE DİNCİLİK ELİYLE BİR İNSAN HAKKI İHLALİD331OCAK-ŞUBAT201872-80
Dosya-Derleme

KADIN VE DİN BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ

 • FAMILY PLANNING SERVICES IN CONTEXT TO RELIGION AND WOMEN IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 61-71
 • Ayşe AKIN
family planning services in context to religion and women in turkeykadın ve din bağlamında türkiye’de aile planlaması hizmetlerid331ocak-şubat201861-71 FAMİLY PLANNİNG SERVİCES İN CONTEXT TO RELİGİON AND WOMEN İN TURKEYKADIN VE DİN BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİD331OCAK-ŞUBAT201861-71
Dosya-Derleme

KUTSAL ŞEYLERİN MATERYAL EKONOMİSİ: HELAL TIBBİ TÜKETİM

 • THE MATERIAL ECONOMY OF SACRED THINGS: HALAL MEDICAL CONSUMPTION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 52-60
 • Deniz PARLAK
the material economy of sacred things: halal medical consumptionkutsal şeylerin materyal ekonomisi: helal tıbbi tüketimd331ocak-şubat201852-60 THE MATERİAL ECONOMY OF SACRED THİNGS: HALAL MEDİCAL CONSUMPTİONKUTSAL ŞEYLERİN MATERYAL EKONOMİSİ: HELAL TIBBİ TÜKETİMD331OCAK-ŞUBAT201852-60
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN KESİŞME NOKTALARI: AYRIMCILIK

 • INTERSECTIONS OF SOCIAL INEQUALITY: DISCRIMINATION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 43-51
 • Aslı KAYHAN
ıntersections of social ınequality: discriminationtoplumsal eşitsizliğin kesişme noktaları: ayrımcılıkd331ocak-şubat201843-51 INTERSECTİONS OF SOCİAL INEQUALİTY: DİSCRİMİNATİONTOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN KESİŞME NOKTALARI: AYRIMCILIKD331OCAK-ŞUBAT201843-51
Dosya-Derleme

AKP İSLAM FAŞİZM VE KADINLAR

 • AKP, ISLAM FASCISM AND WOMEN

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 36-42
 • Sibel ÖZBUDUN
akp, ıslam fascism and womenakp islam faşizm ve kadınlard331ocak-şubat201836-42 AKP, ISLAM FASCİSM AND WOMENAKP İSLAM FAŞİZM VE KADINLARD331OCAK-ŞUBAT201836-42
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE DİN VE SİYASAL ALAN

 • RELIGION AND POLITICAL SPHERE IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 28-35
 • Yücel DEMİRER
religion and political sphere in turkeytürkiye’de din ve siyasal aland331ocak-şubat201828-35 RELİGİON AND POLİTİCAL SPHERE İN TURKEYTÜRKİYE’DE DİN VE SİYASAL ALAND331OCAK-ŞUBAT201828-35
Dosya-Derleme

BAŞLANGICINDAN ÇAĞIMIZA DİNİN İNSANLIĞA GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ BİR DİN TARİHÇESİ DENEMESİ

 • POSITIVE AND NEGATIVE CONTRIBUTIONS OF THE RELIGION ON HUMANITY FROM THE BEGINNINGS TO MODERN TIMES

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 6-27
 • Alâeddin ŞENEL
positive and negative contributions of the religion on humanity from the beginnings to modern timesbaşlangıcından çağımıza dinin insanlığa getirisi götürüsü bir din tarihçesi denemesid331ocak-şubat20186-27 POSİTİVE AND NEGATİVE CONTRİBUTİONS OF THE RELİGİON ON HUMANİTY FROM THE BEGİNNİNGS TO MODERN TİMESBAŞLANGICINDAN ÇAĞIMIZA DİNİN İNSANLIĞA GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ BİR DİN TARİHÇESİ DENEMESİD331OCAK-ŞUBAT20186-27
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DİNİN SİYASALLAŞMASI VE SAĞLIK

 • POLITICIZATION OF RELIGION AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 4-5
 • Özlem ÖZKAN, Yücel DEMİRER
politicization of religion and healthdinin siyasallaşması ve sağlıkd331ocak-şubat20184-5 POLİTİCİZATİON OF RELİGİON AND HEALTHDİNİN SİYASALLAŞMASI VE SAĞLIKD331OCAK-ŞUBAT20184-5
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 1-3
hakem kurulu’ndand331ocak-şubat20181-3 HAKEM KURULU’NDAND331OCAK-ŞUBAT20181-3
Dizin

2017 DİZİN

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 475-480
2017 dizind326kasım-aralık2017475-480 2017 DİZİND326KASIM-ARALIK2017475-480
Gözlemler ve Görüşler

EVRENSEL MESLEK AHLAKI KURALLARI / HEKİMLİK ANDI”NI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

 • REVISING WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF GENEVA - PHYSICIANS’ PLEDGE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 469-475
 • M. Murat CIVANER
revising world medical association declaration of geneva - physicians’ pledgeevrensel meslek ahlakı kuralları / hekimlik andı”nı güncelleme çalışmalarıd326kasım-aralık2017469-475 REVİSİNG WORLD MEDİCAL ASSOCİATİON DECLARATİON OF GENEVA - PHYSİCİANS’ PLEDGEEVRENSEL MESLEK AHLAKI KURALLARI / HEKİMLİK ANDI”NI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARID326KASIM-ARALIK2017469-475
DOSYA/YUVARLAK MASA TOPLANTISI

YENİ DÖNEMDE NASIL BİR STRATEJİ

 • WHAT KIND OF STRATEGY FOR THE NEW PERIOD

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 450-468
 • Nazmi ALGAN, Eriş BİLALOĞLU, Ali ÇERKEZOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, Güray KILIÇ, Osman ÖZTÜRK
what kind of strategy for the new periodyeni dönemde nasıl bir stratejid326kasım-aralık2017450-468 WHAT KİND OF STRATEGY FOR THE NEW PERİODYENİ DÖNEMDE NASIL BİR STRATEJİD326KASIM-ARALIK2017450-468
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: CEPTEN DEVLETE, DEVLETTEN PATRONA

 • FINANCING OF HEALTH SERVICES UNDER AKP FROM POCKET TO STATE, FROM STATE TO BOSSES

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 443-449
 • Onur HAMZAOĞLU
financing of health services under akp from pocket to state, from state to bossesakp’li yıllarda sağlık hizmetlerinin finasmanı: cepten devlete, devletten patronad326kasım-aralık2017443-449 FİNANCİNG OF HEALTH SERVİCES UNDER AKP FROM POCKET TO STATE, FROM STATE TO BOSSESAKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: CEPTEN DEVLETE, DEVLETTEN PATRONAD326KASIM-ARALIK2017443-449
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA ŞİDDET

 • VIOLENCE IN HEALTHCARE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 436-442
 • Raşit TÜKEL
violence in healthcaresağlıkta şiddetd326kasım-aralık2017436-442 VİOLENCE İN HEALTHCARESAĞLIKTA ŞİDDETD326KASIM-ARALIK2017436-442
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİ: ONBEŞ YILDA (2002-2017) NELER DEĞİŞTİ?

 • MEDICAL EDUCATION IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN FIFTEEN YEARS (2002-2017)

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 432-435
 • İskender SAYEK
medical education in turkey: what has changed in fifteen years (2002-2017)türkiye’de tıp eğitimi: onbeş yılda (2002-2017) neler değişti?d326kasım-aralık2017432-435 MEDİCAL EDUCATİON İN TURKEY: WHAT HAS CHANGED İN FİFTEEN YEARS (2002-2017)TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİ: ONBEŞ YILDA (2002-2017) NELER DEĞİŞTİ?D326KASIM-ARALIK2017432-435
Dosya Gözlem ve Görüşler

RIZAYLA VEYA ZORLA: ŞEHİR HASTANELERİ

 • CITY HOSPITALS: EITHER ON CONSENT OR BY FORCE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 427-431
 • Özgür ERBAŞ
city hospitals: either on consent or by forcerızayla veya zorla: şehir hastanelerid326kasım-aralık2017427-431 CİTY HOSPİTALS: EİTHER ON CONSENT OR BY FORCERIZAYLA VEYA ZORLA: ŞEHİR HASTANELERİD326KASIM-ARALIK2017427-431
Dosya-Derleme

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE 15 YILLIK DÖNÜŞÜM

 • 15 YEARS OF TRANSFORMATION IN MINISTRY OF HEALTH HOSPITALS

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 422-426
 • Bayazıt İLHAN
15 years of transformation in ministry of health hospitalssağlık bakanlığı hastanelerinde 15 yıllık dönüşümd326kasım-aralık2017422-426 15 YEARS OF TRANSFORMATİON İN MİNİSTRY OF HEALTH HOSPİTALSSAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE 15 YILLIK DÖNÜŞÜMD326KASIM-ARALIK2017422-426
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: 2002-2017

 • STATE OF MATERNAL AND CHILD HEALTH SERVICES IN TURKEY: 2002-2017

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 410-421
 • Muzaff er ESKİOCAK
state of maternal and child health services in turkey: 2002-2017türkiye’de ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin durumu: 2002-2017d326kasım-aralık2017410-421 STATE OF MATERNAL AND CHİLD HEALTH SERVİCES İN TURKEY: 2002-2017TÜRKİYE’DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: 2002-2017D326KASIM-ARALIK2017410-421
Derleme

SAĞLIK “REFORMU” : NEREDEN NEREYE?

 • HEALTH “REFORM”: WHERE IS IT HEADING FOR?

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 403-409
 • Osman ÖZTÜRK
health “reform”: where is it heading for?sağlık “reformu” : nereden nereye?d326kasım-aralık2017403-409 HEALTH “REFORM”: WHERE İS İT HEADİNG FOR?SAĞLIK “REFORMU” : NEREDEN NEREYE?D326KASIM-ARALIK2017403-409
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 401-402
hakem kurulu’ndand326kasım-aralık2017401-402 HAKEM KURULU’NDAND326KASIM-ARALIK2017401-402
Dosya-Derleme

SAĞLIK EMEK GÜCÜNÜN AKP İLE GEÇEN 15 YILI

 • HEALTH LABOUR FORCE’S 15 YEARS WITH AKP

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 381-400
 • Özlem ÖZKAN
health labour force’s 15 years with akpsağlık emek gücünün akp ile geçen 15 yılıd325eylül-ekim2017381-400 HEALTH LABOUR FORCE’S 15 YEARS WİTH AKPSAĞLIK EMEK GÜCÜNÜN AKP İLE GEÇEN 15 YILID325EYLÜL-EKİM2017381-400
Dosya-Derleme

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI SON 15 YILDA NASIL “DÖNÜŞTÜ”

 • HOW OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH POLICIES “TRANSFORMED” WITHIN THE LAST 15 YEARS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 376-380
 • Celal EMİROĞLU
how occupational safety and health policies “transformed” within the last 15 yearsişçi sağlığı ve güvenliği politikaları son 15 yılda nasıl “dönüştü”d325eylül-ekim2017376-380 HOW OCCUPATİONAL SAFETY AND HEALTH POLİCİES “TRANSFORMED” WİTHİN THE LAST 15 YEARSİŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI SON 15 YILDA NASIL “DÖNÜŞTÜ”D325EYLÜL-EKİM2017376-380
Dosya-Derleme

AKP VE TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN BAŞKALAŞMA ÖYKÜSÜ

 • JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND THE METAMORPHOSIS OF PRIMARY CARE SERVICES IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 361-375
 • Zeliha Aslı ÖCEK
justice and development party and the metamorphosis of primary care services in turkeyakp ve türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinin başkalaşma öyküsüd325eylül-ekim2017361-375 JUSTİCE AND DEVELOPMENT PARTY AND THE METAMORPHOSİS OF PRİMARY CARE SERVİCES İN TURKEYAKP VE TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN BAŞKALAŞMA ÖYKÜSÜD325EYLÜL-EKİM2017361-375
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI: SERMAYEYE CENNET, EMEĞE CEHENNEM

 • WORKING LIFE IN AKP YEARS: HEAVEN FOR CAPITAL, HELL FOR WORKERS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 341-360
 • İrfan KAYGISIZ
working life in akp years: heaven for capital, hell for workersakp’li yıllarda çalışma yaşamı: sermayeye cennet, emeğe cehennemd325eylül-ekim2017341-360 WORKİNG LİFE İN AKP YEARS: HEAVEN FOR CAPİTAL, HELL FOR WORKERSAKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI: SERMAYEYE CENNET, EMEĞE CEHENNEMD325EYLÜL-EKİM2017341-360
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ: COŞKU, DURGUNLUK VE TASFİYE EĞİLİMLERİYLE SALINIM

 • THE TURKISH ECONOMY UNDER JDP YEARS: OSCILLATION UNDER EUPHORIA, STAGNATION AND DESTRUCTION TENDENCIES

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 328-340
 • Ekin DEĞİRMENCİ, Elif KARAÇİMEN, Ahmet Haşim KÖSE
the turkish economy under jdp years: oscillation under euphoria, stagnation and destruction tendenciesakp’li yıllarda türkiye ekonomisi: coşku, durgunluk ve tasfiye eğilimleriyle salınımd325eylül-ekim2017328-340 THE TURKİSH ECONOMY UNDER JDP YEARS: OSCİLLATİON UNDER EUPHORİA, STAGNATİON AND DESTRUCTİON TENDENCİESAKP’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ: COŞKU, DURGUNLUK VE TASFİYE EĞİLİMLERİYLE SALINIMD325EYLÜL-EKİM2017328-340
Dosya Gözlem ve Görüşler

ON BEŞ YILIN BİLANÇOSU: ÇELİŞKİLER YUMAĞI

 • BALANCE SHEET OF 15 YEARS: BALL OF CONTRASTS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 325-327
 • Metin ÇULHAOĞLU
balance sheet of 15 years: ball of contrastson beş yılın bilançosu: çelişkiler yumağıd325eylül-ekim2017325-327 BALANCE SHEET OF 15 YEARS: BALL OF CONTRASTSON BEŞ YILIN BİLANÇOSU: ÇELİŞKİLER YUMAĞID325EYLÜL-EKİM2017325-327
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

AKP’Lİ 15 YILIN BİLANÇOSU

 • BALANCE SHEET OF THE LAST 15 YEARS WITH AKP

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 323-324
 • Osman ÖZTÜRK, Onur HAMZAOĞLU
balance sheet of the last 15 years wıth akpakp’li 15 yılın bilançosud325eylül-ekim2017323-324 BALANCE SHEET OF THE LAST 15 YEARS WITH AKPAKP’Lİ 15 YILIN BİLANÇOSUD325EYLÜL-EKİM2017323-324
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 321-322
hakem kurulu’ndand325eylül-ekim2017321-322 HAKEM KURULU’NDAND325EYLÜL-EKİM2017321-322
Derleme

TIBBİ ANTROPOLOJİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

 • WHY DOES MEDICAL ANTHROPOLOGY MATTER?

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 316-320
 • Başak CAN
why does medical anthropology matter?tıbbi antropoloji niçin önemlidir?d324temmuz-ağustos2017316-320 WHY DOES MEDİCAL ANTHROPOLOGY MATTER?TIBBİ ANTROPOLOJİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?D324TEMMUZ-AĞUSTOS2017316-320
Araştırma

HASTANE ENFEKSİYONLARINA SOSYOMEDİKOJENİK YAKLAŞIM: MEDİKAL ANTROPOLOJİK BİR ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

 • SOCIOMEDICOGENIC APPROACH TO HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS:RESULTS OF A MEDICAL ANTHROPOLOGICAL RESEARCH

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 308-315
 • Serhat ERDAL, İzzet DUYAR
sociomedicogenic approach to hospital-acquired ınfections:results of a medical anthropological researchhastane enfeksiyonlarına sosyomedikojenik yaklaşım: medikal antropolojik bir araştırmanın sonuçlarıd324temmuz-ağustos2017308-315 SOCİOMEDİCOGENİC APPROACH TO HOSPİTAL-ACQUİRED INFECTİONS:RESULTS OF A MEDİCAL ANTHROPOLOGİCAL RESEARCHHASTANE ENFEKSİYONLARINA SOSYOMEDİKOJENİK YAKLAŞIM: MEDİKAL ANTROPOLOJİK BİR ARAŞTIRMANIN SONUÇLARID324TEMMUZ-AĞUSTOS2017308-315
Derleme

TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ TARİHSEL SEYRİ: BETİMLEYİCİ BİR DEĞERLENDİRME

 • HISTORICAL TRAJECTORY OF PUBLIC HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 295-307
 • Volkan YILMAZ, Nurhan YENTÜRK
historical trajectory of public health expenditures in turkey: a descriptive analysistürkiye’de kamu sağlık harcamalarının tarihsel seyri: betimleyici bir değerlendirmed324temmuz-ağustos2017295-307 HİSTORİCAL TRAJECTORY OF PUBLİC HEALTH EXPENDİTURES İN TURKEY: A DESCRİPTİVE ANALYSİSTÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ TARİHSEL SEYRİ: BETİMLEYİCİ BİR DEĞERLENDİRMED324TEMMUZ-AĞUSTOS2017295-307
Derleme

TÜRKİYE’DE GİZLENEN BEBEK ÖLÜMLERİ VE BÖLGELERARASI EŞİTSİZLİKLER

 • HIDDEN MORTALITY AMONG THE INFANTS AND THE REGIONAL INEQUALITIES IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 288-294
 • Onur HAMZAOĞLU
hidden mortality among the ınfants and the regional ınequalities in turkeytürkiye’de gizlenen bebek ölümleri ve bölgelerarası eşitsizliklerd324temmuz-ağustos2017288-294 HİDDEN MORTALİTY AMONG THE INFANTS AND THE REGİONAL INEQUALİTİES İN TURKEYTÜRKİYE’DE GİZLENEN BEBEK ÖLÜMLERİ VE BÖLGELERARASI EŞİTSİZLİKLERD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017288-294
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİ KANUN TASLAĞI VE MEVZUATI

 • MEDICAL TOURISM DRAFT LAW AND LEGISLATION

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 282-287
 • Özgür ERBAŞ
medical tourism draft law and legislationsağlık turizmi kanun taslağı ve mevzuatıd324temmuz-ağustos2017282-287 MEDİCAL TOURİSM DRAFT LAW AND LEGİSLATİONSAĞLIK TURİZMİ KANUN TASLAĞI VE MEVZUATID324TEMMUZ-AĞUSTOS2017282-287
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİ, ŞEHİR HASTANELERİ VE SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ

 • MEDICAL TOURISM, CITY HOSPITA LS AND FREE HEALTHCARE ZONES

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 275-281
 • Ebru BASA
medical tourism, city hospita ls and free healthcare zonessağlık turizmi, şehir hastaneleri ve sağlık serbest bölgelerid324temmuz-ağustos2017275-281 MEDİCAL TOURİSM, CİTY HOSPİTA LS AND FREE HEALTHCARE ZONESSAĞLIK TURİZMİ, ŞEHİR HASTANELERİ VE SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017275-281
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİNDE YÖNETİŞİM MANTIĞI VE KÖRFEZ ÜLKELERİ

 • GOVERNANCE LOGIC IN MEDICAL TOURISM AND THE GULF COUNTRIES

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 266-274
 • Kansu YILDIRIM
governance logic in medical tourism and the gulf countriessağlık turizminde yönetişim mantığı ve körfez ülkelerid324temmuz-ağustos2017266-274 GOVERNANCE LOGİC İN MEDİCAL TOURİSM AND THE GULF COUNTRİESSAĞLIK TURİZMİNDE YÖNETİŞİM MANTIĞI VE KÖRFEZ ÜLKELERİD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017266-274
Dosya-Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSÖTESİ TAŞERONLAŞTIRILMASI: TIBBİ TURİZM

 • TRANSNATIONAL SUBCONTRACTING OF HE ALTH CARE SERVICES: MEDICAL TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 254-265
 • Aslı DAVAS
transnational subcontracting of he alth care services: medical tourismsağlık hizmetlerinin ulusötesi taşeronlaştırılması: tıbbi turizmd324temmuz-ağustos2017254-265 TRANSNATİONAL SUBCONTRACTİNG OF HE ALTH CARE SERVİCES: MEDİCAL TOURİSMSAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSÖTESİ TAŞERONLAŞTIRILMASI: TIBBİ TURİZMD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017254-265
Dosya-Derleme

KÜRESEL KAPİTALİZMİN TIBBA DOKUNUŞU: SAĞLIK TURİZMİ

 • TOUCH OF GLOBAL CAPITALISM TO MEDICINE: HEALTH TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 245-253
 • Melike YAVUZ
touch of global capitalism to medicine: health tourismküresel kapitalizmin tıbba dokunuşu: sağlık turizmid324temmuz-ağustos2017245-253 TOUCH OF GLOBAL CAPİTALİSM TO MEDİCİNE: HEALTH TOURİSMKÜRESEL KAPİTALİZMİN TIBBA DOKUNUŞU: SAĞLIK TURİZMİD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017245-253
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIK TURİZMİ

 • HEALTH TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 243-244
 • Cavit Işık YAVUZ
health tourismsağlık turizmid324temmuz-ağustos2017243-244 HEALTH TOURİSMSAĞLIK TURİZMİD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017243-244
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 241-242
hakem kurulu’ndand324temmuz-ağustos2017241-242 HAKEM KURULU’NDAND324TEMMUZ-AĞUSTOS2017241-242
Dosya-Derleme

ÖZDEŞLİKLER FARKLILIKLAR VE ÖZGÜNLÜKLER: SINIF MÜCADELELERİ VS. ÇEVRE MÜCADELELERİ

 • IDENTICALNESS DIVERSITIES AND TYPICALNESS: CLASS WARFARE VS. STRUGGLES FOR NATURE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 236-240
 • Gaye YILMAZ
ıdenticalness diversities and typicalness: class warfare vs. struggles for natureözdeşlikler farklılıklar ve özgünlükler: sınıf mücadeleleri vs. çevre mücadelelerid323mayıs-haziran2017236-240 IDENTİCALNESS DİVERSİTİES AND TYPİCALNESS: CLASS WARFARE VS. STRUGGLES FOR NATUREÖZDEŞLİKLER FARKLILIKLAR VE ÖZGÜNLÜKLER: SINIF MÜCADELELERİ VS. ÇEVRE MÜCADELELERİD323MAYIS-HAZİRAN2017236-240
Dosya Gözlem ve Görüşler

TOHUMLAR CANLIDIR YAŞARLAR

 • SEEDS ARE ALIVE, THEY LIVE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 228-235
 • Abdullah AYSU
seeds are alive, they livetohumlar canlıdır yaşarlard323mayıs-haziran2017228-235 SEEDS ARE ALİVE, THEY LİVETOHUMLAR CANLIDIR YAŞARLARD323MAYIS-HAZİRAN2017228-235
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEMİZ HAVA İÇİN MÜCADELE

 • THE STRUGGLE FOR CLEAN AIR IN TURKEY AND IN THE WORLD

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 219-227
 • Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Çiğdem ÇAĞLAYAN
the struggle for clean air in turkey and in the worlddünyada ve türkiye’de temiz hava için mücadeled323mayıs-haziran2017219-227 THE STRUGGLE FOR CLEAN AİR İN TURKEY AND İN THE WORLDDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEMİZ HAVA İÇİN MÜCADELED323MAYIS-HAZİRAN2017219-227
Dosya Gözlem ve Görüşler

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNE KARŞI MÜCADELE

 • THE STRUGGLE AGAINST WIND POWER PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 214-218
 • İpar BUĞRA
the struggle against wind power plants in the world and turkeydünyada ve türkiye’de rüzgâr enerji santrallerine karşı mücadeled323mayıs-haziran2017214-218 THE STRUGGLE AGAİNST WİND POWER PLANTS İN THE WORLD AND TURKEYDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNE KARŞI MÜCADELED323MAYIS-HAZİRAN2017214-218
Dosya Gözlem ve Görüşler

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORMAN İÇİN MÜCADELE

 • STRUGGLE FOR FORESTS IN THE WORLD AND IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 203-213
 • Salih USTA
struggle for forests in the world and in turkeydünyada ve türkiye’de orman için mücadeled323mayıs-haziran2017203-213 STRUGGLE FOR FORESTS İN THE WORLD AND İN TURKEYDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORMAN İÇİN MÜCADELED323MAYIS-HAZİRAN2017203-213
Dosya Gözlem ve Görüşler

NASIL YAPMALI ? GEÇİM ARAÇLARINA ULAŞMA İYİ YAŞAMA VE KENT HAKKI

 • HOW TO DO IT? ACCESS TO MEANS OF SUBSISTENCE FAIR LIVING AND RIGHT TO THE CITY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 193-202
 • Fevzi ÖZLÜER
how to do it? access to means of subsistence fair living and right to the citynasıl yapmalı ? geçim araçlarına ulaşma iyi yaşama ve kent hakkıd323mayıs-haziran2017193-202 HOW TO DO İT? ACCESS TO MEANS OF SUBSİSTENCE FAİR LİVİNG AND RİGHT TO THE CİTYNASIL YAPMALI ? GEÇİM ARAÇLARINA ULAŞMA İYİ YAŞAMA VE KENT HAKKID323MAYIS-HAZİRAN2017193-202
Dosya-Derleme

DERENİN DERDİ: HES KARŞITI MÜCADELENİN İMKÂN VE SINIRLARI

 • PROBLEM OF THE CREEK: POSSIBILITIES AND LIMITS OF ANTI-HEPP STRUGGLE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 187-192
 • Sinan ERENSÜ
problem of the creek: possibilities and limits of anti-hepp strugglederenin derdi: hes karşıtı mücadelenin imkân ve sınırlarıd323mayıs-haziran2017187-192 PROBLEM OF THE CREEK: POSSİBİLİTİES AND LİMİTS OF ANTİ-HEPP STRUGGLEDERENİN DERDİ: HES KARŞITI MÜCADELENİN İMKÂN VE SINIRLARID323MAYIS-HAZİRAN2017187-192
Dosya-Derleme

BİR MÜŞTEREK OLARAK SUYU SAVUNMAK: DİRENİŞE KUŞBAKIŞI BİR BAKIŞ

 • DEFENDING WATER AS ONE OF THE COMMONS: A PANAROMIC VIEW OF THE RESISTANCE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 181-186
 • Ömür KURT
defending water as one of the commons: a panaromic view of the resistancebir müşterek olarak suyu savunmak: direnişe kuşbakışı bir bakışd323mayıs-haziran2017181-186 DEFENDİNG WATER AS ONE OF THE COMMONS: A PANAROMİC VİEW OF THE RESİSTANCEBİR MÜŞTEREK OLARAK SUYU SAVUNMAK: DİRENİŞE KUŞBAKIŞI BİR BAKIŞD323MAYIS-HAZİRAN2017181-186
Dosya Gözlem ve Görüşler

NÜKLEER KARŞITI MÜCADELENİN KISA TARİHİ

 • A BRIEF HISTORY OF ANTI-NUCLEAR MOVEMENT

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 177-180
 • Yılmaz KİLİM
a brief history of anti-nuclear movementnükleer karşıtı mücadelenin kısa tarihid323mayıs-haziran2017177-180 A BRİEF HİSTORY OF ANTİ-NUCLEAR MOVEMENTNÜKLEER KARŞITI MÜCADELENİN KISA TARİHİD323MAYIS-HAZİRAN2017177-180
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERE KARŞI MÜCADELELERDEN ÖRNEKLER

 • THE EXAMPLES OF THE STRUGGLES AGAINST COAL-FIRED THERMAL POWER PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 168-176
 • Kayıhan PALA
the examples of the struggles against coal-fired thermal power plants in the world and turkeydünyada ve türkiye’de kömürlü termik santrallere karşı mücadelelerden örneklerd323mayıs-haziran2017168-176 THE EXAMPLES OF THE STRUGGLES AGAİNST COAL-FİRED THERMAL POWER PLANTS İN THE WORLD AND TURKEYDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERE KARŞI MÜCADELELERDEN ÖRNEKLERD323MAYIS-HAZİRAN2017168-176
Dosya-Derleme

ÖZEL MÜLKİYET: DOĞANIN VE İNSANLIĞIN YOK EDİLİŞİ

 • PRIVATE PROPERTY: DESTRUCTION OF THE NATURE AND THE HUMANITY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 165-167
 • Onur HAMZAOĞLU
private property: destruction of the nature and the humanityözel mülkiyet: doğanın ve insanlığın yok edilişid323mayıs-haziran2017165-167 PRİVATE PROPERTY: DESTRUCTİON OF THE NATURE AND THE HUMANİTYÖZEL MÜLKİYET: DOĞANIN VE İNSANLIĞIN YOK EDİLİŞİD323MAYIS-HAZİRAN2017165-167
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DOĞA İÇİN MÜCADELE

 • STRUGGLE FOR NATURE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 163-164
 • Gaye YILMAZ, Onur HAMZAOĞLU
struggle for naturedoğa için mücadeled323mayıs-haziran2017163-164 STRUGGLE FOR NATUREDOĞA İÇİN MÜCADELED323MAYIS-HAZİRAN2017163-164
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 161-162
hakem kurulu’ndand323mayıs-haziran2017161-162 HAKEM KURULU’NDAND323MAYIS-HAZİRAN2017161-162
Dosya-Derleme

MEDYADA YAŞLANMA KARŞITI SÖYLEM VE YAŞLILIĞIN TEMSİLİ

 • REPRESENTATION OF AGING AND ANTI-AGING DISCOURSE IN MEDIA

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 152-160
 • Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL, Selda BULUT
representation of aging and anti-aging discourse in mediamedyada yaşlanma karşıtı söylem ve yaşlılığın temsilid322mart-nisan2017152-160 REPRESENTATİON OF AGİNG AND ANTİ-AGİNG DİSCOURSE İN MEDİAMEDYADA YAŞLANMA KARŞITI SÖYLEM VE YAŞLILIĞIN TEMSİLİD322MART-NİSAN2017152-160
Dosya-Derleme

DOKTOR KORKUSU

 • THE FEAR OF DOCTORS

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 149-151
 • İlker KÜÇÜKPARLAK
the fear of doctorsdoktor korkusud322mart-nisan2017149-151 THE FEAR OF DOCTORSDOKTOR KORKUSUD322MART-NİSAN2017149-151
Dosya-Derleme

KADINA KARŞI ŞİDDET VE KORKU

 • VIOLENCE AGAINST WOMAN AND FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 141-148
 • Suzan SANER
violence against woman and fearkadına karşı şiddet ve korkud322mart-nisan2017141-148 VİOLENCE AGAİNST WOMAN AND FEARKADINA KARŞI ŞİDDET VE KORKUD322MART-NİSAN2017141-148
Dosya-Derleme

AKADEMİSYEN KADINLARIN KORKULARI

 • FEARS OF ACADEMICIAN WOMEN

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 128-140
 • Gökçe ZEYBEK KABAKCI
fears of academician womenakademisyen kadınların korkularıd322mart-nisan2017128-140 FEARS OF ACADEMİCİAN WOMENAKADEMİSYEN KADINLARIN KORKULARID322MART-NİSAN2017128-140
Dosya-Derleme

KORKU REJİMLERİNDE DİRENİŞİN İMKÂNI

 • THE OPPORTUNITY FOR RESISTANCE UNDER THE REGIMES OF FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 123-127
 • İnan GÜNDOĞDU
the opportunity for resistance under the regimes of fearkorku rejimlerinde direnişin imkânıd322mart-nisan2017123-127 THE OPPORTUNİTY FOR RESİSTANCE UNDER THE REGİMES OF FEARKORKU REJİMLERİNDE DİRENİŞİN İMKÂNID322MART-NİSAN2017123-127
Dosya-Derleme

KORKUDAN ÖZGÜR OLMAK

 • FREEDOM FROM FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 119-122
 • Kerem ALTIPARMAK
freedom from fearkorkudan özgür olmakd322mart-nisan2017119-122 FREEDOM FROM FEARKORKUDAN ÖZGÜR OLMAKD322MART-NİSAN2017119-122
Dosya-Derleme

BİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKU

 • THE FEAR AS AN INSTRUMENT OF POWER

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 113-118
 • Sibel ÖZBUDUN
the fear as an ınstrument of powerbir iktidar aracı olarak korkud322mart-nisan2017113-118 THE FEAR AS AN INSTRUMENT OF POWERBİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKUD322MART-NİSAN2017113-118
Dosya-Derleme

HEP DİKEN ÜSTÜNDE: KAYGI VE TÜRKİYE

 • ALWAYS ON TENTERHOOKS: TURKEY AND ANXIETY

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 108-112
 • Berkant SAĞIR, Tolga BİNBAY
always on tenterhooks: turkey and anxietyhep diken üstünde: kaygı ve türkiyed322mart-nisan2017108-112 ALWAYS ON TENTERHOOKS: TURKEY AND ANXİETYHEP DİKEN ÜSTÜNDE: KAYGI VE TÜRKİYED322MART-NİSAN2017108-112
Dosya-Derleme

KORKU TOPLUMUNDA ŞİDDETİ “İZLEMEK”: PSİKO-ANTROPOLOJİK BİR TAHLİL

 • WATCHING VIOLENCE IN FEAR SOCIETY: A PSYCHO-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 95-107
 • Hülya DOĞAN
watching violence in fear society: a psycho-anthropological analysiskorku toplumunda şiddeti “izlemek”: psiko-antropolojik bir tahlil d322mart-nisan201795-107 WATCHİNG VİOLENCE İN FEAR SOCİETY: A PSYCHO-ANTHROPOLOGİCAL ANALYSİSKORKU TOPLUMUNDA ŞİDDETİ “İZLEMEK”: PSİKO-ANTROPOLOJİK BİR TAHLİL D322MART-NİSAN201795-107
Dosya-Derleme

KORKUDAN KORKMAK

 • FEAR OF FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 85-94
 • M. İrem YILDIZ
fear of fearkorkudan korkmakd322mart-nisan201785-94 FEAR OF FEARKORKUDAN KORKMAKD322MART-NİSAN201785-94
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

KORKU

 • FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 83-84
 • M. İrem YILDIZ, Eriş BİLALOĞLU
fearkorkud322mart-nisan201783-84 FEARKORKUD322MART-NİSAN201783-84
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 81-82
hakem kurulu’ndanhakem kurulu’ndand322mart-nisan201781-82 HAKEM KURULU’NDANHAKEM KURULU’NDAND322MART-NİSAN201781-82
Dosya-Belge

TIPTA UZMANLIK DERNEKLERİNİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIP YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

 • THE OPINIONS OF THE MEDICAL SPECIALTY SOCIETIES REGARDING THE DRAFT REGULATION ON TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 62-80
 • TTB-UDEK
the opinions of the medical specialty societies regarding the draft regulation on traditional and alternative medicinetıpta uzmanlık derneklerinin geleneksel ve alternatif tıp yönetmeliği taslağı hakkındaki görüşlerid321ocak-şubat201762-80 THE OPİNİONS OF THE MEDİCAL SPECİALTY SOCİETİES REGARDİNG THE DRAFT REGULATİON ON TRADİTİONAL AND ALTERNATİVE MEDİCİNETIPTA UZMANLIK DERNEKLERİNİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIP YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİD321OCAK-ŞUBAT201762-80
Dosya-Belge

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TTB TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN BAŞVURU METNİ

 • THE APPLICATION TEXT FOR THE LEGAL ACTION BROUGHT BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION (TMA) AGAINST BY-LAW ON TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE PRACTICES

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 53-61
 • Türk Tabipleri Birliği
the application text for the legal action brought by turkish medical association (tma) against by-law on traditional and complementary medicine practicesgeleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğine ilişkin ttb tarafından açılan davanın başvuru metnid321ocak-şubat201753-61 THE APPLİCATİON TEXT FOR THE LEGAL ACTİON BROUGHT BY TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON (TMA) AGAİNST BY-LAW ON TRADİTİONAL AND COMPLEMENTARY MEDİCİNE PRACTİCESGELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TTB TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN BAŞVURU METNİD321OCAK-ŞUBAT201753-61
Dosya-Belge

AVRUPALI HEKİMLER DAİMİ KOMİTESİ (CPME) TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF UYGULAMALAR ÜZERİNE TUTUM BELGESİ

 • STANDING COMMITTEE OF EUROPEAN DOCTORS (CPME) POSITION PAPER ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE TREATMENTS

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 51-52
 • Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi
standing committee of european doctors (cpme) position paper on complementary and alternative treatmentsavrupalı hekimler daimi komitesi (cpme) tamamlayıcı ve alternatif uygulamalar üzerine tutum belgesid321ocak-şubat201751-52 STANDİNG COMMİTTEE OF EUROPEAN DOCTORS (CPME) POSİTİON PAPER ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATİVE TREATMENTSAVRUPALI HEKİMLER DAİMİ KOMİTESİ (CPME) TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF UYGULAMALAR ÜZERİNE TUTUM BELGESİD321OCAK-ŞUBAT201751-52
Dosya-Derleme

ZİYA ÖZEL/ZAKKUM OLAYI: YAZIŞMALARDAN TTB VE MERKEZİ OTORİTE TUTUMU

 • THE CASE OF DR. ZIYA ÖZEL/OLEANDER (ZAKKUM): THE ATTITUDES OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION (TMA) AND CENTRAL AUTHORITY ON THE BASIS OF PAST CORRESPONDENCE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 47-50
 • Eriş BİLALOĞLU
the case of dr. ziya özel/oleander (zakkum): the attitudes of turkish medical association (tma) and central authority on the basis of past correspondenceziya özel/zakkum olayı: yazışmalardan ttb ve merkezi otorite tutumud321ocak-şubat201747-50 THE CASE OF DR. ZİYA ÖZEL/OLEANDER (ZAKKUM): THE ATTİTUDES OF TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON (TMA) AND CENTRAL AUTHORİTY ON THE BASİS OF PAST CORRESPONDENCEZİYA ÖZEL/ZAKKUM OLAYI: YAZIŞMALARDAN TTB VE MERKEZİ OTORİTE TUTUMUD321OCAK-ŞUBAT201747-50
Dosya-Derleme

GERİCİLİĞİN KISKACINDA SAĞLIK

 • HEALTH TRAPPED BY RELIGIONIZATION

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 38-46
 • Hande ARPAT
health trapped by religionizationgericiliğin kıskacında sağlıkd321ocak-şubat201738-46 HEALTH TRAPPED BY RELİGİONİZATİONGERİCİLİĞİN KISKACINDA SAĞLIKD321OCAK-ŞUBAT201738-46
Dosya-Derleme

HALK HEKİMLİĞİ VE TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • A REVIEW OF TRADITIONAL MEDICINE AND COMPLEMENTARY ALTERNATIVE MEDICINE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 29-37
 • H. Hüseyin POLAT
a review of traditional medicine and complementary alternative medicinehalk hekimliği ve tamamlayıcı alternatif tıp üzerine bir değerlendirmed321ocak-şubat201729-37 A REVİEW OF TRADİTİONAL MEDİCİNE AND COMPLEMENTARY ALTERNATİVE MEDİCİNEHALK HEKİMLİĞİ VE TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED321OCAK-ŞUBAT201729-37
Dosya-Derleme

SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL TEDAVİ UYGULAMALARI

 • TRADITIONAL MEDICINE PRACTICES FROM THE POINT OF HEALTH ANTHROPOLOGY

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 21-28
 • Nuran ELMACI
traditional medicine practices from the point of health anthropologysağlık antropolojisi açısından geleneksel tedavi uygulamalarıd321ocak-şubat201721-28 TRADİTİONAL MEDİCİNE PRACTİCES FROM THE POİNT OF HEALTH ANTHROPOLOGYSAĞLIK ANTROPOLOJİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL TEDAVİ UYGULAMALARID321OCAK-ŞUBAT201721-28
Dosya-Derleme

BİLİME KARŞI YALANCI BİLİM (PSEUDOBİLİM) ÖRNEĞİ: HOMEOPATİ

 • THE EXAMPLE OF PSEUDOSCIENCE VERSUS SCIENCE: HOMEOPATHY

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 18-20
 • Alper B. İSKİT
the example of pseudoscience versus science: homeopathy bilime karşı yalancı bilim (pseudobilim) örneği: homeopatid321ocak-şubat201718-20 THE EXAMPLE OF PSEUDOSCİENCE VERSUS SCİENCE: HOMEOPATHY BİLİME KARŞI YALANCI BİLİM (PSEUDOBİLİM) ÖRNEĞİ: HOMEOPATİD321OCAK-ŞUBAT201718-20
Dosya-Derleme

MOLEKÜLDEN İLACA AMA BİTKİDEN NEREYE?

 • FROM MOLECULE TO DRUG, BUT WHERE TO FROM HERB?

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 14-17
 • Ersin YARIŞ
from molecule to drug, but where to from herb?molekülden ilaca ama bitkiden nereye?d321ocak-şubat201714-17 FROM MOLECULE TO DRUG, BUT WHERE TO FROM HERB?MOLEKÜLDEN İLACA AMA BİTKİDEN NEREYE?D321OCAK-ŞUBAT201714-17
Dosya-Derleme

HEKİMİN MODERN TIP DIŞI YÖNTEMLERE YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?

 • HOW SHOULD PHYSICIANS’ APPROACH BE TO THE METHODS OUTSIDE MODERN MEDICINE?

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 9-13
 • M. Murat CİVANER
how should physicians’ approach be to the methods outside modern medicine?hekimin modern tıp dışı yöntemlere yaklaşımı nasıl olmalı?d321ocak-şubat20179-13 HOW SHOULD PHYSİCİANS’ APPROACH BE TO THE METHODS OUTSİDE MODERN MEDİCİNE?HEKİMİN MODERN TIP DIŞI YÖNTEMLERE YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?D321OCAK-ŞUBAT20179-13
Dosya Gözlem ve Görüşler

GERİCİLİK DÖNEMİNDE TIBBA “ALTERNATİF” DAYATMASI

 • FORCING “ALTERNATIVE” ON MEDICINE IN THE PERIOD OF REACTIONISM

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 5-8
 • İlker BELEK
forcing “alternative” on medicine in the period of reactionismgericilik döneminde tıbba “alternatif” dayatmasıd321ocak-şubat20175-8 FORCİNG “ALTERNATİVE” ON MEDİCİNE İN THE PERİOD OF REACTİONİSMGERİCİLİK DÖNEMİNDE TIBBA “ALTERNATİF” DAYATMASID321OCAK-ŞUBAT20175-8
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI

 • TRADITIONAL, COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE PRACTICES

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 3-4
 • Osman ÖZTÜRK, Nilay ETİLER, M. Murat CİVANER
traditional, complementary and alternative medicine practicesgeleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarıd321ocak-şubat20173-4 TRADİTİONAL, COMPLEMENTARY AND ALTERNATİVE MEDİCİNE PRACTİCESGELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARID321OCAK-ŞUBAT20173-4
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 2-3
hakem kurulu’ndand321ocak-şubat20172-3 HAKEM KURULU’NDAND321OCAK-ŞUBAT20172-3
TTB Raporu

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

 • RAPID ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVICES IN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLIA DURING CLASHES BREAKING OUT AFTER JULY 20TH

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 310-320
rapid assessment on the state of health services in south-eastern and eastern anatolia during clashes breaking out after july 20thgüneydoğu ve doğu anadolu bölgesinde 20 temmuz 2015 sonrası çatışma döneminde sağlık hizmetleri hızlı değerlendirme araştırmasıd304temmuz-ağustos2015310-320 RAPİD ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVİCES İN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLİA DURİNG CLASHES BREAKİNG OUT AFTER JULY 20THGÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASID304TEMMUZ-AĞUSTOS2015310-320
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”

 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBILE TRAINING SEMINAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVICES AND WORK ACCIDENTS”

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 296-309
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”
turkish medical association public health branch report on the 26. mobile training seminar: “workers’ health, health services and work accidents”ttb halk sağlığı kolu 26. gezici eğitim semineri raporu “çalışan sağlığı, sağlık hizmetleri ve iş kazaları”d304temmuz-ağustos2015296-309 TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON PUBLİC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVİCES AND WORK ACCİDENTS”TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”D304TEMMUZ-AĞUSTOS2015296-309
Dosya Gözlem ve Görüşler

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRME

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN THE PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 290-295
 • Kemal ÖZAY
forms of employment and remuneration in the private health sectorözel sağlık sektöründe çalışma biçimleri ve ücretlendirmed304temmuz-ağustos2015290-295 FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATİON İN THE PRİVATE HEALTH SECTORÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRMED304TEMMUZ-AĞUSTOS2015290-295
Dosya-Derleme

PİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAM

 • REMUNERATION AD EMPLOYMENT IN MARKET-ORIENTED HEALTH ENVIRONMENTS

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 285-289
 • İlker BELEK
remuneration ad employment in market-oriented health environmentspiyasacı sağlık ortamında ücretlendirme ve istihdamd304temmuz-ağustos2015285-289 REMUNERATİON AD EMPLOYMENT İN MARKET-ORİENTED HEALTH ENVİRONMENTSPİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAMD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015285-289
Dosya-Derleme

EMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAH

 • HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCING LABOUR POWER: AN INTERDISCIPLINARY ACCOUNT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 268-284
 • Hakan TÜZÜN
health as a factor ın reproducing labour power: an ınterdisciplinary accountemek gücü üretim faktörü olarak sağlık: disiplinler arası bir izahd304temmuz-ağustos2015268-284 HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCİNG LABOUR POWER: AN INTERDİSCİPLİNARY ACCOUNTEMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAHD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015268-284
Dosya-Derleme

CHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAK

 • CHARLIE CHAPLIN’S MODERN TIMES OR LOOKING AT MODERN TIMES WITH THE EYES OF CHARLOT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 251-267
 • Yavuz ÜÇKUYU
charlie chaplin’s modern times or looking at modern times with the eyes of charlotcharlie chaplin’in modern zamanları ya da şarlo’nun gözüyle modern zamanlara bakmakd304temmuz-ağustos2015251-267 CHARLİE CHAPLİN’S MODERN TİMES OR LOOKİNG AT MODERN TİMES WİTH THE EYES OF CHARLOTCHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAKD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015251-267
Dosya-Derleme

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME, BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • THOUGHTS ON THE PRECARISATION, THE UNCERTAINITY, AND THE FEAR IN WORKING LIFE

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 243-250
 • Elif HACISALIHOĞLU
thoughts on the precarisation, the uncertainity, and the fear in working lifeçalışma yaşamında güvencesizleşme, belirsizlik ve korku üzerine düşüncelerd304temmuz-ağustos2015243-250 THOUGHTS ON THE PRECARİSATİON, THE UNCERTAİNİTY, AND THE FEAR İN WORKİNG LİFEÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME, BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015243-250
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 241-242
hakem kurulu’ndand304temmuz-ağustos2015241-242 HAKEM KURULU’NDAND304TEMMUZ-AĞUSTOS2015241-242
Portre

RUDOLF VIRCHOW: HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRE

 • RUDOLF VIRCHOW: A PORTRAIT IN PUBLIC HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 74-80
 • Hande ARPAT
rudolf virchow: a portrait in public healthrudolf vırchow: halk sağlığında bir portred301ocak-şubat201574-80 RUDOLF VİRCHOW: A PORTRAİT İN PUBLİC HEALTHRUDOLF VIRCHOW: HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRED301OCAK-ŞUBAT201574-80
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”

 • REPORT ON TMA’S 25. PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR “COMMUNICABLE DISEASES, REFUGEES AND HEALTH SERVICES”

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 64-73
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”
report on tma’s 25. public health mobile training seminar “communicable diseases, refugees and health services”ttb halk sağlığı kolu 25. gezici eğitim semineri raporu “bulaşıcı hastalıklar, sığınmacılar ve sağlık hizmetleri”d301ocak-şubat201564-73 REPORT ON TMA’S 25. PUBLİC HEALTH MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR “COMMUNİCABLE DİSEASES, REFUGEES AND HEALTH SERVİCES”TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”D301OCAK-ŞUBAT201564-73
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA HAKKANİYETİ ARTIRMAK VE SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİ VURGULAMAK İÇİN ULUSAL TABİP BİRLİKLERİNİN VE HEKİMLERİN ROLÜ SEMPOZYUMU

 • SYMPOSIUM: THE ROLE OF PHYSICIANS AND NATIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS IN ADDRESSING THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH AND INCREASING HEALTH EQUITY

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 59-63
 • Kayıhan PALA
symposium: the role of physicians and national medical associations in addressing the social determinants of health and ıncreasing health equitysağlıkta hakkaniyeti artırmak ve sağlığın sosyal belirleyicilerini vurgulamak için ulusal tabip birliklerinin ve hekimlerin rolü sempozyumud301ocak-şubat201559-63 SYMPOSİUM: THE ROLE OF PHYSİCİANS AND NATİONAL MEDİCAL ASSOCİATİONS İN ADDRESSİNG THE SOCİAL DETERMİNANTS OF HEALTH AND INCREASİNG HEALTH EQUİTYSAĞLIKTA HAKKANİYETİ ARTIRMAK VE SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİ VURGULAMAK İÇİN ULUSAL TABİP BİRLİKLERİNİN VE HEKİMLERİN ROLÜ SEMPOZYUMUD301OCAK-ŞUBAT201559-63
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ 200. KONSEY TOPLANTISINDAN NOTLAR

 • NOTES FROM 200TH COUNCIL MEETING OF WORLD MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 56-58
 • Bayazıt İLHAN, Murat CİVANER
notes from 200th council meeting of world medical associationdünya tabipler birliği 200. konsey toplantısından notlard301ocak-şubat201556-58 NOTES FROM 200TH COUNCİL MEETİNG OF WORLD MEDİCAL ASSOCİATİONDÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ 200. KONSEY TOPLANTISINDAN NOTLARD301OCAK-ŞUBAT201556-58
Derleme

NÜKLEER ENERJİ VE TÜRKİYE’NİN İLK NÜKLEER SANTRALİ “AKKUYU”

 • NUCLEAR ENERGY AND TURKEY’S FıRST NUCLEAR POWER PLANT “AKKUYU”

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 42-55
 • Gülçin YAPICI
nuclear energy and turkey’s fırst nuclear power plant “akkuyu”nükleer enerji ve türkiye’nin ilk nükleer santrali “akkuyu”d301ocak-şubat201542-55 NUCLEAR ENERGY AND TURKEY’S FIRST NUCLEAR POWER PLANT “AKKUYU”NÜKLEER ENERJİ VE TÜRKİYE’NİN İLK NÜKLEER SANTRALİ “AKKUYU”D301OCAK-ŞUBAT201542-55
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYE

 • SOCIAL CAPITAL: THE INTERMEDIARY DETERMINANT IN THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH FRAMEWORK

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 29-41
 • İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR
social capital: the ıntermediary determinant in the social determinants of health frameworksağlığın sosyal belirleyicileri içinde ara halka: sosyal sermayed301ocak-şubat201529-41 SOCİAL CAPİTAL: THE INTERMEDİARY DETERMİNANT İN THE SOCİAL DETERMİNANTS OF HEALTH FRAMEWORKSAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYED301OCAK-ŞUBAT201529-41
Derleme

BİR “HERKESE SAĞLIK” VE SOSYAL DÖNÜŞÜM MODELİ: BARRİO ADENTRO

 • A “HEALTH FOR ALL” AND SOCIAL TRANSFORMATION MODEL: BARRIO ADENTRO

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 17-28
 • İnci ÖZGÜR-İLHAN, Zelal Deniz DEMİR
a “health for all” and social transformation model: barrio adentrobir “herkese sağlık” ve sosyal dönüşüm modeli: barrio adentrod301ocak-şubat201517-28 A “HEALTH FOR ALL” AND SOCİAL TRANSFORMATİON MODEL: BARRİO ADENTROBİR “HERKESE SAĞLIK” VE SOSYAL DÖNÜŞÜM MODELİ: BARRİO ADENTROD301OCAK-ŞUBAT201517-28
Dosya-Derleme

ÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİM

 • LEGAL CHANGE IN THE TRANSFORMATION OF PRIVATE HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 13-16
 • Mustafa GÜLER
legal change in the transformation of private hospitalsözel hastanelerin dönüşümünde hukuksal değişimd301ocak-şubat201513-16 LEGAL CHANGE İN THE TRANSFORMATİON OF PRİVATE HOSPİTALSÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİMD301OCAK-ŞUBAT201513-16
Dosya-Derleme

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HASTANELERDE YAPISAL DÖNÜŞÜM

 • PUBLIC HOSPITAL UNIONS AND STRUCTURAL TRANSFORMATION IN HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 3-12
 • Cavit IŞIK YAVUZ
public hospital unions and structural transformation in hospitalskamu hastane birlikleri ve hastanelerde yapısal dönüşümd301ocak-şubat20153-12 PUBLİC HOSPİTAL UNİONS AND STRUCTURAL TRANSFORMATİON İN HOSPİTALSKAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HASTANELERDE YAPISAL DÖNÜŞÜMD301OCAK-ŞUBAT20153-12
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 1-2
hakem kurulu’ndand301ocak-şubat20151-2 HAKEM KURULU’NDAND301OCAK-ŞUBAT20151-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2014 YILI (MAKALE) DİZİNİ

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 475-480
toplum ve hekim dergisi 2014 yılı (makale) dizini d296kasım-aralık2014475-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2014 YILI (MAKALE) DİZİNİ D296KASIM-ARALIK2014475-480
Dosya Gözlem ve Görüşler

MODERN HASTANELERİN DOĞUŞU

 • EMERGENCE OF MODERN HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 471-474
 • Ata SOYER
emergence of modern hospitalsmodern hastanelerin doğuşud296kasım-aralık2014471-474 EMERGENCE OF MODERN HOSPİTALSMODERN HASTANELERİN DOĞUŞUD296KASIM-ARALIK2014471-474
Dosya-Derleme

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE SES

 • ORGANIZATION OF HEALTH WORKERS IN PUBLIC HOSPITALS AND SES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 468-470
 • Fikret ÇALAĞAN
organization of health workers in public hospitals and seskamu hastanelerinde sağlık emekçilerinin örgütlenmesi ve sesd296kasım-aralık2014468-470 ORGANİZATİON OF HEALTH WORKERS İN PUBLİC HOSPİTALS AND SESKAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE SESD296KASIM-ARALIK2014468-470
Dosya-Derleme

HASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI

 • HEALTH WORKERS’ HEALTH SERVICES IN HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 460-467
 • Aslı DAVAS
health workers’ health services in hospitalshastanelerde sağlık çalışanlarının sağlığıd296kasım-aralık2014460-467 HEALTH WORKERS’ HEALTH SERVİCES İN HOSPİTALSHASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞID296KASIM-ARALIK2014460-467
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SÜRECİNDE TTB HUKUK MÜCADELESİ

 • TMA’S LEGAL STRUGGLE IN THE PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 455-459
 • Özgür ERBAŞ
tma’s legal struggle in the process of public-private partnership in healthsağlıkta kamu özel ortaklığı sürecinde ttb hukuk mücadelesid296kasım-aralık2014455-459 TMA’S LEGAL STRUGGLE İN THE PROCESS OF PUBLİC-PRİVATE PARTNERSHİP İN HEALTHSAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SÜRECİNDE TTB HUKUK MÜCADELESİD296KASIM-ARALIK2014455-459
Dosya-Derleme

BİR ZAMANLAR SSK HASTANELERİ

 • ONCE UPON A TIME SSK HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 448-454
 • Osman ÖZTÜRK
once upon a time ssk hospitalsbir zamanlar ssk hastanelerid296kasım-aralık2014448-454 ONCE UPON A TİME SSK HOSPİTALSBİR ZAMANLAR SSK HASTANELERİD296KASIM-ARALIK2014448-454
Dosya-Derleme

PİYASALAŞMIŞ SAĞLIK HİZMETLERİNE KAMU OTORİTESİNİN MÜDAHALE ARACI OLARAK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

 • HEALTH PRACTICES COMMUNIQUE (HPC) AS AN INSTRUMENT FOR PUBLIC AUTHORITY INTERVENTION TO MARKETED HEALTH SERVICES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 443-447
 • Güray KILIÇ, Ergün DEMİR
health practices communique (hpc) as an ınstrument for public authority ıntervention to marketed health servicespiyasalaşmış sağlık hizmetlerine kamu otoritesinin müdahale aracı olarak sağlık uygulama tebliği (sut)d296kasım-aralık2014443-447 HEALTH PRACTİCES COMMUNİQUE (HPC) AS AN INSTRUMENT FOR PUBLİC AUTHORİTY INTERVENTİON TO MARKETED HEALTH SERVİCESPİYASALAŞMIŞ SAĞLIK HİZMETLERİNE KAMU OTORİTESİNİN MÜDAHALE ARACI OLARAK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)D296KASIM-ARALIK2014443-447
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ “İŞLETMELEŞME VEYA BATMA” SARMALINDAN KURTULABİLİR Mİ?

 • IT POSSIBLE TO RESCUE UNIVERSITY HOSPITALS FROM THE DILEMMA OF “BECOMING BUSINESS OR CRASH ?

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 439
 • Alpay AZAP, İsmail AĞIRBAŞ
ıt possible to rescue university hospitals from the dilemma of “becoming business or crash ?üniversite hastaneleri “işletmeleşme veya batma” sarmalından kurtulabilir mi?d296kasım-aralık2014439 IT POSSİBLE TO RESCUE UNİVERSİTY HOSPİTALS FROM THE DİLEMMA OF “BECOMİNG BUSİNESS OR CRASH ?ÜNİVERSİTE HASTANELERİ “İŞLETMELEŞME VEYA BATMA” SARMALINDAN KURTULABİLİR Mİ?D296KASIM-ARALIK2014439
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELER: SERMAYENİN YENİ BİRİKİM ALANI YA DA AKP’NİN PATRON SEVGİSİ

 • PRIVATE HOSPITALS IN TURKEY: NEW DOMAIN FOR CAPITAL ACCUMULATION OR AKP’S AFF ECTION FOR BOSSES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 430-438
 • Onur HAMZAOĞLU
private hospitals in turkey: new domain for capital accumulation or akp’s aff ection for bossestürkiye’de özel hastaneler: sermayenin yeni birikim alanı ya da akp’nin patron sevgisid296kasım-aralık2014430-438 PRİVATE HOSPİTALS İN TURKEY: NEW DOMAİN FOR CAPİTAL ACCUMULATİON OR AKP’S AFF ECTİON FOR BOSSESTÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELER: SERMAYENİN YENİ BİRİKİM ALANI YA DA AKP’NİN PATRON SEVGİSİD296KASIM-ARALIK2014430-438
Dosya-Derleme

NEOLİBERAL SAĞLIK REFORMLARININ ETKİSİ: KAMU HASTANELERİNDE FİNANSMAN YAPISI DEĞİŞİYOR

 • THE IMPACT OF NEOLIBERAL HEALTH REFORMS: FINANCIAL STRUCTURE IS CHANGING IN PUBLIC HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 414-429
 • Kayıhan PALA
the ımpact of neoliberal health reforms: financial structure is changing in public hospitalsneoliberal sağlık reformlarının etkisi: kamu hastanelerinde finansman yapısı değişiyord296kasım-aralık2014414-429 THE IMPACT OF NEOLİBERAL HEALTH REFORMS: FİNANCİAL STRUCTURE İS CHANGİNG İN PUBLİC HOSPİTALSNEOLİBERAL SAĞLIK REFORMLARININ ETKİSİ: KAMU HASTANELERİNDE FİNANSMAN YAPISI DEĞİŞİYORD296KASIM-ARALIK2014414-429
Dosya-Derleme

1980 SONRASINDA HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ

 • TRANSFORMATION OF HOSPITALS AFTER 1980

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 405-413
 • Feride AKSU TANIK
transformation of hospitals after 19801980 sonrasında hastanelerin dönüşümüd296kasım-aralık2014405-413 TRANSFORMATİON OF HOSPİTALS AFTER 19801980 SONRASINDA HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜD296KASIM-ARALIK2014405-413
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TÜRKİYE’DE HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ

 • TRANSFORMATION OF HOSPITALS IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 403-404
 • Cavit Işık YAVUZ, Harun BALCIOĞLU
transformation of hospitals in turkeytürkiye’de hastanelerin dönüşümüd296kasım-aralık2014403-404 TRANSFORMATİON OF HOSPİTALS İN TURKEYTÜRKİYE’DE HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜD296KASIM-ARALIK2014403-404
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 401-402
hakem kurulu’ndand296kasım-aralık2014401-402 HAKEM KURULU’NDAND296KASIM-ARALIK2014401-402
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2013 YILI DÜNYA SITMA RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • THE EVALUATION OF WORLD HEALTH ORGANIZATION WORLD MALARIA REPORT 2013

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 399-400
 • Barış CAN
the evaluation of world health organization world malaria report 2013dünya sağlık örgütü 2013 yılı dünya sıtma raporu’nun değerlendirilmesid295eylül-ekim2014399-400 THE EVALUATİON OF WORLD HEALTH ORGANİZATİON WORLD MALARİA REPORT 2013DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2013 YILI DÜNYA SITMA RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİD295EYLÜL-EKİM2014399-400
Dosya-Derleme

MUHAFAZAKÂRLIK VE PİYASA KISKACINDA KÜRTAJ HAKKI

 • ABORTION RIGHTS IN THE CROSSFIRE BETWEEN CONSERVATISM AND MARKET ECONOMY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 387-398
 • Fatma ÖZDEMİR
abortion rights ın the crossfire between conservatism and market economymuhafazakârlık ve piyasa kıskacında kürtaj hakkıd295eylül-ekim2014387-398 ABORTİON RİGHTS IN THE CROSSFİRE BETWEEN CONSERVATİSM AND MARKET ECONOMYMUHAFAZAKÂRLIK VE PİYASA KISKACINDA KÜRTAJ HAKKID295EYLÜL-EKİM2014387-398
Dosya-Derleme

MEDYANIN BİÇİMLENDİRDİĞİ TARAFTARLIK

 • FANS SHAPED BY THE MEDIA

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 381-386
 • Ahmet TALİMCİLER
fans shaped by the mediamedyanın biçimlendirdiği taraftarlıkd295eylül-ekim2014381-386 FANS SHAPED BY THE MEDİAMEDYANIN BİÇİMLENDİRDİĞİ TARAFTARLIKD295EYLÜL-EKİM2014381-386
Dosya-Derleme

VÜCUT GELİŞTİRME ALANINDA BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ:’’ABİ BEN YENİ BAŞLADIM, BENİM ALMAMA GEREK VAR MI?”

 • A SOCIOLOGICAL UNDERSTANDING OF SUPPLEMENT USE IN RECREATIONAL BODYBUILDING: “I HAVE JUST STARTED PUMPING UP AND DO I NEED TO USE THEM?”

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 366-380
 • Mustafa Şahin KARAÇAM, Canan KOCA
a sociological understanding of supplement use ın recreational bodybuilding: “ı have just started pumping up and do ı need to use them?”vücut geliştirme alanında besin desteği kullanımına sosyolojik açıdan bir bakış:’’abi ben yeni başladım, benim almama gerek var mı?”d295eylül-ekim2014366-380 A SOCİOLOGİCAL UNDERSTANDİNG OF SUPPLEMENT USE IN RECREATİONAL BODYBUİLDİNG: “I HAVE JUST STARTED PUMPİNG UP AND DO I NEED TO USE THEM?”VÜCUT GELİŞTİRME ALANINDA BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ:’’ABİ BEN YENİ BAŞLADIM, BENİM ALMAMA GEREK VAR MI?”D295EYLÜL-EKİM2014366-380
Dosya-Derleme

FİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞI GELİŞTİRMEDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ: PROBLEMİ BELİRLE, KANITA DAYALI UYGUN MODELİ SEÇ VE UYGULA

 • EFF ECTIVE TEACHING STRATEGIES IN DEVELOPING PHYSICAL ACTIVITY BEHAVIOR: IDENTIFY THE PROBLEM, CHOOSE EVIDENCE-BASED APPROPRIATE MODEL AND APPLY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 356-365
 • Mustafa Levent İNCE, Deniz HÜNÜK, Mine MÜFTÜLER
eff ective teaching strategies in developing physical activity behavior: ıdentify the problem, choose evidence-based appropriate model and applyfiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri: problemi belirle, kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygulad295eylül-ekim2014356-365 EFF ECTİVE TEACHİNG STRATEGİES İN DEVELOPİNG PHYSİCAL ACTİVİTY BEHAVİOR: IDENTİFY THE PROBLEM, CHOOSE EVİDENCE-BASED APPROPRİATE MODEL AND APPLYFİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞI GELİŞTİRMEDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ: PROBLEMİ BELİRLE, KANITA DAYALI UYGUN MODELİ SEÇ VE UYGULAD295EYLÜL-EKİM2014356-365
Dosya-Derleme

SPORTİF DEĞERLER VE EĞİTİMİ

 • SPORTS VALUES AND THEIR EDUCATION

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 351-355
 • Gıyasettin DEMİRHAN
sports values and their educationsportif değerler ve eğitimid295eylül-ekim2014351-355 SPORTS VALUES AND THEİR EDUCATİONSPORTİF DEĞERLER VE EĞİTİMİD295EYLÜL-EKİM2014351-355
Dosya-Derleme

EGZERSİZ VE PSİKOLOJİSİ

 • EXERCISE AND IT’S PSYCHOLOGY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 344-350
 • Ziya KORUÇ
exercise and ıt’s psychologyegzersiz ve psikolojisid295eylül-ekim2014344-350 EXERCİSE AND IT’S PSYCHOLOGYEGZERSİZ VE PSİKOLOJİSİD295EYLÜL-EKİM2014344-350
Dosya-Derleme

EGZERSİZ VE PERFORMANS SPORUNDA BEDEN POLİTİKALARI

 • BODY POLITICS IN EXERCISE AND PERFORMANCE SPORT

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 333-343
 • Pınar ÖZTÜRK, Canan KOCA
body politics in exercise and performance sportegzersiz ve performans sporunda beden politikalarıd295eylül-ekim2014333-343 BODY POLİTİCS İN EXERCİSE AND PERFORMANCE SPORTEGZERSİZ VE PERFORMANS SPORUNDA BEDEN POLİTİKALARID295EYLÜL-EKİM2014333-343
Dosya-Derleme

TÜKETİM BAĞIMLISI TOPLUM VE SPOR/FİZİKSEL AKTİVİTE

 • CONSUMPTION ADDICTED SOCIETY AND SPORTS/PHYSICAL ACTIVITY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 325-332
 • Nefise BULGU
consumption addicted society and sports/physical activitytüketim bağımlısı toplum ve spor/fiziksel aktivited295eylül-ekim2014325-332 CONSUMPTİON ADDİCTED SOCİETY AND SPORTS/PHYSİCAL ACTİVİTYTÜKETİM BAĞIMLISI TOPLUM VE SPOR/FİZİKSEL AKTİVİTED295EYLÜL-EKİM2014325-332
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

FİZİKSEL AKTİVİTE SPOR VE SAĞLIK

 • PHYSICAL ACTIVITY, SPORTS AND HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 323-324
 • Eriş BİLALOĞLU, Eft al YILDIRIM
physical activity, sports and healthfiziksel aktivite spor ve sağlıkd295eylül-ekim2014323-324 PHYSİCAL ACTİVİTY, SPORTS AND HEALTHFİZİKSEL AKTİVİTE SPOR VE SAĞLIKD295EYLÜL-EKİM2014323-324
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 321-322
hakem kurulu’ndand295eylül-ekim2014321-322 HAKEM KURULU’NDAND295EYLÜL-EKİM2014321-322
Dosya-Derleme

NORMALLİĞİN TAHAKKÜMÜ : HETERONORMATİF EĞİTİM KISKACINDA LGBTİ’LER

 • DOMINANCE OF NORMALITY : LGBTI PEOPLE WITHIN THE GRIP OF HETERONORMATIVE EDUCATION

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 314-320
 • Remzi ALTUNPOLAT
dominance of normality : lgbtı people within the grip of heteronormative educationnormalliğin tahakkümü : heteronormatif eğitim kıskacında lgbti’lerd294temmuz-ağustos2014314-320 DOMİNANCE OF NORMALİTY : LGBTI PEOPLE WİTHİN THE GRİP OF HETERONORMATİVE EDUCATİONNORMALLİĞİN TAHAKKÜMÜ : HETERONORMATİF EĞİTİM KISKACINDA LGBTİ’LERD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014314-320
Dosya-Derleme

LGBTİ ÖZNELLİKLER VE YARGISAL SEMBOLİK ŞİDDETİN MİMARİSİ: BİR BOŞLUKLARI DOLDURMA DENEMESİ OLARAK YARGININ “NEFRET” AĞZI

 • LGBTI SUBJECTIVITIES AND ARCHITECTURE OF SYMBOLIC VIOLENCE IN THE JUDICIARY: “HATE SPEECH” BY THE JUDICIARY AS AN ATTEMPT TO FILL IN GAPS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 310-313
 • Sinem HUN
lgbtı subjectivities and architecture of symbolic violence in the judiciary: “hate speech” by the judiciary as an attempt to fill ın gapslgbti öznellikler ve yargısal sembolik şiddetin mimarisi: bir boşlukları doldurma denemesi olarak yargının “nefret” ağzıd294temmuz-ağustos2014310-313 LGBTI SUBJECTİVİTİES AND ARCHİTECTURE OF SYMBOLİC VİOLENCE İN THE JUDİCİARY: “HATE SPEECH” BY THE JUDİCİARY AS AN ATTEMPT TO FİLL IN GAPSLGBTİ ÖZNELLİKLER VE YARGISAL SEMBOLİK ŞİDDETİN MİMARİSİ: BİR BOŞLUKLARI DOLDURMA DENEMESİ OLARAK YARGININ “NEFRET” AĞZID294TEMMUZ-AĞUSTOS2014310-313
Dosya-Derleme

IRK VE CİNSİYETTEN, ETNİK VE CİNSEL YÖNELİM KİMLİĞİNE KÜLTÜREL KİMLİK OLUŞUMLARI : YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KÜRT-LGBTİ HAREKETİ

 • FORMATION OF CULTURAL IDENTITIES FROM RACE AND SEX TO ETHNIC AND SEXUAL ORIENTATION : KURD-LGBTI MOVEMENT IN TURKEY IN THE CONTEXT OF NEW SOCIAL MOVEMENTS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 302-309
 • Özgür ÇALIŞKAN
formation of cultural ıdentities from race and sex to ethnic and sexual orientation : kurd-lgbtı movement in turkey in the context of new social movementsırk ve cinsiyetten, etnik ve cinsel yönelim kimliğine kültürel kimlik oluşumları : yeni toplumsal hareketler bağlamında türkiye’de kürt-lgbti hareketid294temmuz-ağustos2014302-309 FORMATİON OF CULTURAL IDENTİTİES FROM RACE AND SEX TO ETHNİC AND SEXUAL ORİENTATİON : KURD-LGBTI MOVEMENT İN TURKEY İN THE CONTEXT OF NEW SOCİAL MOVEMENTSIRK VE CİNSİYETTEN, ETNİK VE CİNSEL YÖNELİM KİMLİĞİNE KÜLTÜREL KİMLİK OLUŞUMLARI : YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KÜRT-LGBTİ HAREKETİD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014302-309
Dosya-Derleme

QUEER TAHAYYÜL: CİNSİYET KİMLİĞİNDE VE CİNSEL YÖNELİMDE İKİLİĞİN ÖTESİ

 • QUEER IMAGINATION: BEYOND BINARISMS IN GENDER AND SEXUALITY

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 299-301
 • Sibel YARDIMCI
queer ımagination: beyond binarisms in gender and sexualityqueer tahayyül: cinsiyet kimliğinde ve cinsel yönelimde ikiliğin ötesid294temmuz-ağustos2014299-301 QUEER IMAGİNATİON: BEYOND BİNARİSMS İN GENDER AND SEXUALİTYQUEER TAHAYYÜL: CİNSİYET KİMLİĞİNDE VE CİNSEL YÖNELİMDE İKİLİĞİN ÖTESİD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014299-301
Dosya-Derleme

TRANSFEMİNİZM: FEMİNİZM HERKES İÇİN Mİ?

 • TRANS-FEMINISM: FEMINISM FOR ALL?

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 293-295
 • Selin BERGHAN
trans-feminism: feminism for all?transfeminizm: feminizm herkes için mi?d294temmuz-ağustos2014293-295 TRANS-FEMİNİSM: FEMİNİSM FOR ALL?TRANSFEMİNİZM: FEMİNİZM HERKES İÇİN Mİ?D294TEMMUZ-AĞUSTOS2014293-295
Dosya Gözlem ve Görüşler

EŞCİNSEL (LGBTİ) HAREKETİN TIP BİLİMİYLE İLİŞKİSİ

 • RELATIONSHIP BETWEEN HOMOSEXUAL (LGBTI) MOVEMENT AND SCIENCE OF MEDICINE

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 288-292
 • İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN
relationship between homosexual (lgbtı) movement and science of medicineeşcinsel (lgbti) hareketin tıp bilimiyle ilişkisid294temmuz-ağustos2014288-292 RELATİONSHİP BETWEEN HOMOSEXUAL (LGBTI) MOVEMENT AND SCİENCE OF MEDİCİNEEŞCİNSEL (LGBTİ) HAREKETİN TIP BİLİMİYLE İLİŞKİSİD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014288-292
Dosya Gözlem ve Görüşler

EŞCİNSEL KURTULUŞ HAREKETİ’NİN TÜRKİYE SEYRİ

 • THE JOURNEY OF GAY LIBERATION MOVEMENT IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 277-287
 • Ali EROL
the journey of gay liberation movement in turkeyeşcinsel kurtuluş hareketi’nin türkiye seyrid294temmuz-ağustos2014277-287 THE JOURNEY OF GAY LİBERATİON MOVEMENT İN TURKEYEŞCİNSEL KURTULUŞ HAREKETİ’NİN TÜRKİYE SEYRİD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014277-287
Dosya-Derleme

HERKES İÇİN SAĞLIK: LGBTİ BİREYLERİN ESENLİĞİNİ HEDEFLEYEN SAĞLIK HİZMETLERİNE DOĞRU

 • HEALTH FOR ALL: TOWARDS HEALTH CARE SERVICES AIMING FOR THE WELL-BEING OF LGBTI INDIVIDUALS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 266-276
 • Volkan YILMAZ, İpek GÖÇMEN, Cansu ATLAY
health for all: towards health care services aiming for the well-being of lgbtı ındividualsherkes için sağlık: lgbti bireylerin esenliğini hedefleyen sağlık hizmetlerine doğrud294temmuz-ağustos2014266-276 HEALTH FOR ALL: TOWARDS HEALTH CARE SERVİCES AİMİNG FOR THE WELL-BEİNG OF LGBTI INDİVİDUALSHERKES İÇİN SAĞLIK: LGBTİ BİREYLERİN ESENLİĞİNİ HEDEFLEYEN SAĞLIK HİZMETLERİNE DOĞRUD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014266-276
Dosya-Derleme

EŞCİNSELLER, SOSYAL DIŞLAMA VE RUH SAĞLIĞI

 • HOMOSEXUALS, SOCIAL EXCLUSION AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 259-265
 • Seven KAPTAN, Şahika YÜKSEL
homosexuals, social exclusion and mental healtheşcinseller, sosyal dışlama ve ruh sağlığıd294temmuz-ağustos2014259-265 HOMOSEXUALS, SOCİAL EXCLUSİON AND MENTAL HEALTHEŞCİNSELLER, SOSYAL DIŞLAMA VE RUH SAĞLIĞID294TEMMUZ-AĞUSTOS2014259-265
Dosya-Derleme

HETEROSEKSİST TIP

 • HETEROSEXIST MEDICINE

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 252-258
 • Selçuk CANDANSAYAR
heterosexist medicineheteroseksist tıpd294temmuz-ağustos2014252-258 HETEROSEXİST MEDİCİNEHETEROSEKSİST TIPD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014252-258
Dosya-Derleme

FARKLI YÖNLERİ İLE CİNSEL KİMLİK: BEDENSEL CİNSİYET, CİNSİYET KİMLİĞİ, CİNSİYET ROLÜ VE CİNSEL YÖNELİM

 • DIFF ERENT FACETS OF SEXUAL İDENTITY: SEX, GENDER İDENTITY, GENDER ROLE, AND SEXUAL ORIENTATION

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 245-251
 • Koray BAŞAR
diff erent facets of sexual identity: sex, gender identity, gender role, and sexual orientationfarklı yönleri ile cinsel kimlik: bedensel cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet rolü ve cinsel yönelimd294temmuz-ağustos2014245-251 DİFF ERENT FACETS OF SEXUAL İDENTİTY: SEX, GENDER İDENTİTY, GENDER ROLE, AND SEXUAL ORİENTATİONFARKLI YÖNLERİ İLE CİNSEL KİMLİK: BEDENSEL CİNSİYET, CİNSİYET KİMLİĞİ, CİNSİYET ROLÜ VE CİNSEL YÖNELİMD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014245-251
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

CİNSEL YÖNELİMLER, CİNSEL KİMLİKLER VE SAĞLIK

 • SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITIES AND HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 243-244
 • Remzi ALTUNPOLAT, Onur HAMZAOĞLU
sexual orientation, gender ıdentities and healthcinsel yönelimler, cinsel kimlikler ve sağlıkd294temmuz-ağustos2014243-244 SEXUAL ORİENTATİON, GENDER IDENTİTİES AND HEALTHCİNSEL YÖNELİMLER, CİNSEL KİMLİKLER VE SAĞLIKD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014243-244
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 241-242
hakem kurulu’ndand294temmuz-ağustos2014241-242 HAKEM KURULU’NDAND294TEMMUZ-AĞUSTOS2014241-242
Dosya Gözlem ve Görüşler

ANKARA TABİP ODASI GEZİ DAVASI’NA MÜTALAA, PHR DANIŞMAN RAPORU VE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR

 • OPINIONS ON THE COURT CASE AGAINST ANKARA CHAMBER OF MEDICINE, PHR CONSULTANT REPORT AND PHILOSOPHICAL APPROACHES

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 227-240
 • Işıl GÜL, Ulaş KARAN, Vincent IACOPINO, Donna McKAY, Hayrettin ÖKÇESİZ, Ahmet İNAM, Betül ÇOTUKSÖKEN, İoanna KUÇURADİ, Harun TEPE
opinions on the court case against ankara chamber of medicine, phr consultant report and philosophical approachesankara tabip odası gezi davası’na mütalaa, phr danışman raporu ve felsefi yaklaşımlard293mayıs-haziran2014227-240 OPİNİONS ON THE COURT CASE AGAİNST ANKARA CHAMBER OF MEDİCİNE, PHR CONSULTANT REPORT AND PHİLOSOPHİCAL APPROACHESANKARA TABİP ODASI GEZİ DAVASI’NA MÜTALAA, PHR DANIŞMAN RAPORU VE FELSEFİ YAKLAŞIMLARD293MAYIS-HAZİRAN2014227-240
Dosya Gözlem ve Görüşler

GÖSTERİ/EYLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KULLANILMASINA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLMESİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU VE HEKİMLERİN ROLÜ

 • THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND INTERVENTION TO THE RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY/DEMONSTRATION BY USING TEAR GAS AND THE ROLE OF PHYSICIANS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 220-226
 • H. Burak GEMALMAZ
the european convention on human rights and ıntervention to the right to peaceful assembly/demonstration by using tear gas and the role of physiciansgösteri/eylem özgürlüğünün kullanılmasına biber gazıyla müdahale edilmesinin avrupa insan hakları sözleşmesine uygunluğu ve hekimlerin rolüd293mayıs-haziran2014220-226 THE EUROPEAN CONVENTİON ON HUMAN RİGHTS AND INTERVENTİON TO THE RİGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY/DEMONSTRATİON BY USİNG TEAR GAS AND THE ROLE OF PHYSİCİANSGÖSTERİ/EYLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KULLANILMASINA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLMESİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU VE HEKİMLERİN ROLÜD293MAYIS-HAZİRAN2014220-226
Dosya Gözlem ve Görüşler

HEKİMLERİN İLK YARDIM VE ACİL YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELERİ GEREKTİREN OLAYLARDA TABİP ODALARININ GÖREVLERİ

 • TASKS OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN CASES WHERE PHYSICIANS HAVE TO FULFIL THEIR FIRST AID AND URGENT INTERVENTION OBLIGATIONS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 215-219
 • Onur KARAHANOĞULLARI
tasks of medical organizations in cases where physicians have to fulfil their first aid and urgent ıntervention obligationshekimlerin ilk yardım ve acil yardım yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerektiren olaylarda tabip odalarının görevlerid293mayıs-haziran2014215-219 TASKS OF MEDİCAL ORGANİZATİONS İN CASES WHERE PHYSİCİANS HAVE TO FULFİL THEİR FİRST AİD AND URGENT INTERVENTİON OBLİGATİONSHEKİMLERİN İLK YARDIM VE ACİL YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELERİ GEREKTİREN OLAYLARDA TABİP ODALARININ GÖREVLERİD293MAYIS-HAZİRAN2014215-219
Dosya Gözlem ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞ KURGUSU

 • ERRONEOUS CASE BY THE MINISTRY OF HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 208-214
 • Kerem ALTIPARMAK
erroneous case by the ministry of healthsağlık bakanlığı’nın yanlış kurgusud293mayıs-haziran2014208-214 ERRONEOUS CASE BY THE MİNİSTRY OF HEALTHSAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞ KURGUSUD293MAYIS-HAZİRAN2014208-214
Dosya-Derleme

HEKİMLİK YARGILAMALARI

 • TRIALS OF PHYSICIANS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 193-207
 • Ziynet ÖZÇELİK
trials of physicianshekimlik yargılamalarıd293mayıs-haziran2014193-207 TRİALS OF PHYSİCİANSHEKİMLİK YARGILAMALARID293MAYIS-HAZİRAN2014193-207
Dosya-Derleme

HAZİRAN SOKAKLARINDA TIBBIN İNSANLIKLA İMTİHANI

 • TEST OF HUMANITY OF MEDICINE IN THE STREETS OF JUNE

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 186-192
 • Feride Aksu TANIK
test of humanity of medicine in the streets of junehaziran sokaklarında tıbbın insanlıkla imtihanıd293mayıs-haziran2014186-192 TEST OF HUMANİTY OF MEDİCİNE İN THE STREETS OF JUNEHAZİRAN SOKAKLARINDA TIBBIN İNSANLIKLA İMTİHANID293MAYIS-HAZİRAN2014186-192

GRİ VE YEŞİL: GEZİ’YE GENEL BİR BAKIŞ

 • GRAY AND GREEN: AN OVERALL OUTLOOK TO GEZI

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 172-185
 • Eriş BİLALOĞLU
gray and green: an overall outlook to gezigri ve yeşil: gezi’ye genel bir bakışd293mayıs-haziran2014172-185 GRAY AND GREEN: AN OVERALL OUTLOOK TO GEZİGRİ VE YEŞİL: GEZİ’YE GENEL BİR BAKIŞD293MAYIS-HAZİRAN2014172-185
Dosya-Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ANKARA TABİP ODASI ORGANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİ

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 167-171
sağlık bakanlığı’nın ankara tabip odası organlarının görevlerine son verilmesi talepli dava dilekçesi d293mayıs-haziran2014167-171 SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ANKARA TABİP ODASI ORGANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİ D293MAYIS-HAZİRAN2014167-171
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GEZİ’DEN TABİP ODALARINA KALAN: YARGILAMALAR

 • WHAT REMAINS TO CHAMBERS OF MEDICINE FROM GEZI: TRIALS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 163-166
 • Eriş BİLALOĞLU
what remains to chambers of medicine from gezi: trialsgezi’den tabip odalarına kalan: yargılamalard293mayıs-haziran2014163-166 WHAT REMAİNS TO CHAMBERS OF MEDİCİNE FROM GEZİ: TRİALSGEZİ’DEN TABİP ODALARINA KALAN: YARGILAMALARD293MAYIS-HAZİRAN2014163-166
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 3, mayıs haziran, 2014, Sayfa 161-162
hakem kurulu’ndand293mayıs haziran2014161-162 HAKEM KURULU’NDAND293MAYIS HAZİRAN2014161-162
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2016 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 475-480
toplum ve hekim dergisi 2016 yılı makale dizinid316kasım-aralık2016475-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2016 YILI MAKALE DİZİNİD316KASIM-ARALIK2016475-480
Kitap

OKUMA ÖNERİLERİ: EVRİMSEL TIP İLE İLGİLİ KİTAPLAR

 • READING RECOMMENDATION: BOOKS ON EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 472-474
 • Battal ÇIPLAK
reading recommendation: books on evolutionary medicineokuma önerileri: evrimsel tıp ile ilgili kitaplard316kasım-aralık2016472-474 READİNG RECOMMENDATİON: BOOKS ON EVOLUTİONARY MEDİCİNEOKUMA ÖNERİLERİ: EVRİMSEL TIP İLE İLGİLİ KİTAPLARD316KASIM-ARALIK2016472-474
TTB Raporları

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞI MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (22.9.1979)

 • TO THE PRESIDENCY OF THE CENTRAL COUNCIL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION: SEPTEMBER 22, 1979 MONTHLY ACTIVITY REPORT

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 468-471
 • SAMSUN SİNOP TABİP ODASI, Erdal ATABEK
to the presidency of the central council of turkish medical association: september 22, 1979 monthly activity reporttürk tabipleri birliğı merkez konseyi başkanlığı’na aylık çalışma raporu (22.9.1979)d316kasım-aralık2016468-471 TO THE PRESİDENCY OF THE CENTRAL COUNCİL OF TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON: SEPTEMBER 22, 1979 MONTHLY ACTİVİTY REPORTTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞI MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (22.9.1979)D316KASIM-ARALIK2016468-471
TTB Raporu

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME

 • THE STATE OF MEDICAL EDUCATION IN TURKEY: A BRIEF ASSESSMENT ON BEHALF OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 463-467
 • Bayazıt İLHAN, Dilek ASLAN, Gülriz ERİŞGEN, Orhan ODABAŞI
the state of medical education in turkey: a brief assessment on behalf of turkish medical associationtürkiye’de tıp eğitiminin durumu: türk tabipleri birliği adına kısa değerlendirmed316kasım-aralık2016463-467 THE STATE OF MEDİCAL EDUCATİON İN TURKEY: A BRİEF ASSESSMENT ON BEHALF OF TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİONTÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRMED316KASIM-ARALIK2016463-467
Gözlemler ve Görüşler

TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ: OYLAR NASIL KULLANILIYOR?

 • AN ASSESSMENT ON 67TH GRAND CONGRESS OF TMA (TURKISH MEDICAL ASSOCIATION) HOW THE VOTES ARE CAST?

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 460-462
 • Onur HAMZAOĞLU
an assessment on 67th grand congress of tma (turkish medical association) how the votes are cast?ttb 67. büyük kongresi’nin değerlendirmesi: oylar nasıl kullanılıyor?d316kasım-aralık2016460-462 AN ASSESSMENT ON 67TH GRAND CONGRESS OF TMA (TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON) HOW THE VOTES ARE CAST?TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ: OYLAR NASIL KULLANILIYOR?D316KASIM-ARALIK2016460-462
Derleme

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • HOME HEALTH CARE IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 443-459
 • Eft al YILDIRIM
home health care ın turkey from past to presentdünden bugüne türkiye’de evde sağlık hizmetlerid316kasım-aralık2016443-459 HOME HEALTH CARE IN TURKEY FROM PAST TO PRESENTDÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİD316KASIM-ARALIK2016443-459
Derleme

EVDE SAĞLIK SOSYAL VE DESTEK HİZMETLERİNDE DÖRT DÖNEM DÖRT ÖZELLİK

 • FOUR PERIODS, FOUR CHARACTERISTICS IN HOME HEALTH, SOCIAL AND SUPPORT SERVICES

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 424-442
 • Özlem ÖZKAN
four periods, four characteristics in home health, social and support servicesevde sağlık sosyal ve destek hizmetlerinde dört dönem dört özellikd316kasım-aralık2016424-442 FOUR PERİODS, FOUR CHARACTERİSTİCS İN HOME HEALTH, SOCİAL AND SUPPORT SERVİCESEVDE SAĞLIK SOSYAL VE DESTEK HİZMETLERİNDE DÖRT DÖNEM DÖRT ÖZELLİKD316KASIM-ARALIK2016424-442
Yuvarlak Masa

15 TEMMUZ SONRASINDA DEVLET YENİDEN İNŞA EDİLİRKEN YAPILABİLECEKLER-YAPABİLECEKLERİMİZ

 • WHAT CAN BE DONE, WHAT CAN WE DO AFTER JULY 15 AS THE STATE IS BEING RECONSTRUCTED?

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 403-423
 • Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜTFÜOĞLU, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri, Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
what can be done, what can we do after july 15 as the state ıs being reconstructed?15 temmuz sonrasında devlet yeniden inşa edilirken yapılabilecekler-yapabileceklerimizd316kasım-aralık2016403-423 WHAT CAN BE DONE, WHAT CAN WE DO AFTER JULY 15 AS THE STATE IS BEİNG RECONSTRUCTED?15 TEMMUZ SONRASINDA DEVLET YENİDEN İNŞA EDİLİRKEN YAPILABİLECEKLER-YAPABİLECEKLERİMİZD316KASIM-ARALIK2016403-423
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 401-402
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand316kasım-aralık2016401-402 HAKEM KURULU’NDAND316KASIM-ARALIK2016401-402
Dosya-Derleme

ŞİZOFRENİ; EVRİME ÖDENEN BİR BEDEL Mİ?

 • IS SCHIZOPHRENIA A PRICE OF HUMAN EVOLUTION ?

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 2-400
 • Ejder Akgün YILDIRIM, Eren YILDIZHAN, Nur ÖZTÜRK
ıs schizophrenia a price of human evolution ?şizofreni; evrime ödenen bir bedel mi?d315eylül-ekim20162-400 IS SCHİZOPHRENİA A PRİCE OF HUMAN EVOLUTİON ?ŞİZOFRENİ; EVRİME ÖDENEN BİR BEDEL Mİ?D315EYLÜL-EKİM20162-400
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNDE EVRİMİ KONUMLANDIRMAK: EVRİMSEL TIP DİSİPLİNİ

 • FINDING A PLACE FOR EVOLUTIONARY MEDICINE IN MEDICAL EDUCATION : EVOLUTIONARY MEDICINE DISCIPLINE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 389-391
 • Mehmet Cem MÜDERRİSOĞLU, Necdet ERSÖZ
finding a place for evolutionary medicine in medical education : evolutionary medicine disciplinetıp eğitiminde evrimi konumlandırmak: evrimsel tıp disiplinid315eylül-ekim2016389-391 FİNDİNG A PLACE FOR EVOLUTİONARY MEDİCİNE İN MEDİCAL EDUCATİON : EVOLUTİONARY MEDİCİNE DİSCİPLİNETIP EĞİTİMİNDE EVRİMİ KONUMLANDIRMAK: EVRİMSEL TIP DİSİPLİNİD315EYLÜL-EKİM2016389-391
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ, EVRİMSEL TIP VE TIP EĞİTİMİ: DÜNYA VE TÜRKİYE

 • EVOLUTIONARY BIOLOGY, EVOLUTIONARY MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION: CURRENT STATE IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 385-388
 • İskender SAYEK
evolutionary biology, evolutionary medicine and medical education: current state in the world and turkeyevrimsel biyoloji, evrimsel tıp ve tıp eğitimi: dünya ve türkiyed315eylül-ekim2016385-388 EVOLUTİONARY BİOLOGY, EVOLUTİONARY MEDİCİNE AND MEDİCAL EDUCATİON: CURRENT STATE İN THE WORLD AND TURKEYEVRİMSEL BİYOLOJİ, EVRİMSEL TIP VE TIP EĞİTİMİ: DÜNYA VE TÜRKİYED315EYLÜL-EKİM2016385-388
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP EĞİTİMİ İÇİN YENİ MODÜLLER: AVUSTRALYA VE İSVİÇRE DENEYİMLERİ

 • NOVEL MODULES TO TEACH EVOLUTIONARY MEDICINE: AN AUSTRALIAN AND A SWISS EXPERIENCE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 376-384
 • Frank RUHLI, Martin HAEUSLER, Arthur SANIOTIS, Maciej HENNEBERG, Gülfi rde Akgül
novel modules to teach evolutionary medicine: an australian and a swiss experienceevrimsel tıp eğitimi için yeni modüller: avustralya ve isviçre deneyimlerid315eylül-ekim2016376-384 NOVEL MODULES TO TEACH EVOLUTİONARY MEDİCİNE: AN AUSTRALİAN AND A SWİSS EXPERİENCEEVRİMSEL TIP EĞİTİMİ İÇİN YENİ MODÜLLER: AVUSTRALYA VE İSVİÇRE DENEYİMLERİD315EYLÜL-EKİM2016376-384
Dosya-Derleme

EVRİMSEL DİNAMİKLERİN MEYDAN OKUYAN ÖZNESİ OLARAK HIV

 • HIV AS A CHALLENGING AGENT OF EVOLUTIONARY DYNAMICS

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 371-375
 • Çağatay TARHAN
hıv as a challenging agent of evolutionary dynamicsevrimsel dinamiklerin meydan okuyan öznesi olarak hıvd315eylül-ekim2016371-375 HIV AS A CHALLENGİNG AGENT OF EVOLUTİONARY DYNAMİCSEVRİMSEL DİNAMİKLERİN MEYDAN OKUYAN ÖZNESİ OLARAK HIVD315EYLÜL-EKİM2016371-375
Dosya-Derleme

GÖZÜN EVRİMİ

 • EVOLUTION OF THE EYE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 367-370
 • Mahmut Oğuz ULUSOY, Sinan EMRE
evolution of the eyegözün evrimid315eylül-ekim2016367-370 EVOLUTİON OF THE EYEGÖZÜN EVRİMİD315EYLÜL-EKİM2016367-370
Dosya-Derleme

EVRİMSEL ORTAKLIKLAR TEMELİNDE MODEL ORGANİZMALAR: DROSOPHILA MODELİ VE PARKİNSON HASTALIĞI

 • MODEL ORGANISMS AND COMMON EVOLUTIONARY ORIGINS: DROSOPHILA PARKINSON MODEL

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 359-366
 • Özge DÜZGÜN
model organisms and common evolutionary origins: drosophila parkinson modelevrimsel ortaklıklar temelinde model organizmalar: drosophıla modeli ve parkinson hastalığıd315eylül-ekim2016359-366 MODEL ORGANİSMS AND COMMON EVOLUTİONARY ORİGİNS: DROSOPHİLA PARKİNSON MODELEVRİMSEL ORTAKLIKLAR TEMELİNDE MODEL ORGANİZMALAR: DROSOPHILA MODELİ VE PARKİNSON HASTALIĞID315EYLÜL-EKİM2016359-366
Dosya-Derleme

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE EVRİMSEL TIP

 • INFECTIOUS DISEASES AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 349-358
 • O. Şadi YENEN
ınfectious diseases and evolutionary medicineenfeksiyon hastalıkları ve evrimsel tıpd315eylül-ekim2016349-358 INFECTİOUS DİSEASES AND EVOLUTİONARY MEDİCİNEENFEKSİYON HASTALIKLARI VE EVRİMSEL TIPD315EYLÜL-EKİM2016349-358
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP VE ENDOKRİN FENOTİPLER: ERKEN JUVENİLİTEYE EVRİMSEL BAKIŞ

 • EVOLUTIONARY MEDICINE AND ENDOCRINE PHENOTYPES: EVOLUTIONARY APPROACH TO EARLY JUVENILITY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 345-348
 • Merih BERBEROĞLU
evolutionary medicine and endocrine phenotypes: evolutionary approach to early juvenilityevrimsel tıp ve endokrin fenotipler: erken juveniliteye evrimsel bakışd315eylül-ekim2016345-348 EVOLUTİONARY MEDİCİNE AND ENDOCRİNE PHENOTYPES: EVOLUTİONARY APPROACH TO EARLY JUVENİLİTYEVRİMSEL TIP VE ENDOKRİN FENOTİPLER: ERKEN JUVENİLİTEYE EVRİMSEL BAKIŞD315EYLÜL-EKİM2016345-348
Dosya-Derleme

EVRİMSEL EPİDEMİYOLOJİ: EPİDEMİYOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİNİN SENTEZİ

 • EVOLUTIONARY EPIDEMIOLOGY: A SYNTHESIS FOR EVOLUTION AND EPIDEMIOLOGY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 340-344
 • Efe SEZGİN
evolutionary epidemiology: a synthesis for evolution and epidemiologyevrimsel epidemiyoloji: epidemiyoloji ve evrimsel biyolojinin sentezid315eylül-ekim2016340-344 EVOLUTİONARY EPİDEMİOLOGY: A SYNTHESİS FOR EVOLUTİON AND EPİDEMİOLOGYEVRİMSEL EPİDEMİYOLOJİ: EPİDEMİYOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİNİN SENTEZİD315EYLÜL-EKİM2016340-344
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP PERSPEKTİFİ İLE GENETİK HASTALIKLAR

 • EVOLUTIONARY MEDICINE PERSPECTIVE ON GENETIC DISEASES

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 334-339
 • Ajlan TÜKÜN, Kıvanç BİLECEN
evolutionary medicine perspective on genetic diseasesevrimsel tıp perspektifi ile genetik hastalıklard315eylül-ekim2016334-339 EVOLUTİONARY MEDİCİNE PERSPECTİVE ON GENETİC DİSEASESEVRİMSEL TIP PERSPEKTİFİ İLE GENETİK HASTALIKLARD315EYLÜL-EKİM2016334-339
Dosya-Derleme

UYUMSUZLUK MU? KİTLE PAZARLAMASI MI? TAŞ DEVRİ DİYETLERİ, SANAYİLEŞME VE AŞIRI İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALAR

 • MISMATCH OR MASS MARKETING? STONE AGE DIETS, INDUSTRIALIZATION AND ULTRA-PROCESSED FOODS

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 323-333
 • Sarah ELTON
mismatch or mass marketing? stone age diets, ındustrialization and ultra-processed foodsuyumsuzluk mu? kitle pazarlaması mı? taş devri diyetleri, sanayileşme ve aşırı işlem görmüş gıdalard315eylül-ekim2016323-333 MİSMATCH OR MASS MARKETİNG? STONE AGE DİETS, INDUSTRİALİZATİON AND ULTRA-PROCESSED FOODSUYUMSUZLUK MU? KİTLE PAZARLAMASI MI? TAŞ DEVRİ DİYETLERİ, SANAYİLEŞME VE AŞIRI İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALARD315EYLÜL-EKİM2016323-333
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULUNDAN

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 321-322
hakem kurulundand315eylül-ekim2016321-322 HAKEM KURULUNDAND315EYLÜL-EKİM2016321-322
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ EVRİMSEL TIP DOSYASI TEKNİK TERİMLER İÇİN KILAVUZ

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ EVRİMSEL TIP DOSYASI TEKNİK TERİMLER İÇİN KILAVUZ

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 320
toplum ve hekim dergisi evrimsel tıp dosyası teknik terimler için kılavuzd314temmuz-ağustos2016320 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ EVRİMSEL TIP DOSYASI TEKNİK TERİMLER İÇİN KILAVUZD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016320
Dosya-Derleme

BEDENLERİMİZDEKİ TUHAFLIKLAR

 • QUIRKS OF OUR BODIES

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 317-319
 • Metin BERBEROĞLU
quirks of our bodiesbedenlerimizdeki tuhaflıklard314temmuz-ağustos2016317-319 QUİRKS OF OUR BODİESBEDENLERİMİZDEKİ TUHAFLIKLARD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016317-319
Dosya-Derleme

YAŞLANMANIN EVRİMİ VE TIP

 • EVOLUTION OF AGING AND MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 314-316
 • Abdullah OLGUN
evolution of aging and medicineyaşlanmanın evrimi ve tıpd314temmuz-ağustos2016314-316 EVOLUTİON OF AGİNG AND MEDİCİNEYAŞLANMANIN EVRİMİ VE TIPD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016314-316
Dosya-Derleme

EVRİMSEL PSİKİYATRİ: İNSANIN EVRİMSEL ÖYKÜSÜ VE PSİKOPATOLOJİ

 • EVOLUTIONARY PSYCHIATRY: EVOLUTIONARY HISTORY OF THE HUMAN AND PSCHOPATHOLOGY

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 307-313
 • Ejder Akgün YILDIRIM, Hakan KARAŞ
evolutionary psychiatry: evolutionary history of the human and pschopathologyevrimsel psikiyatri: insanın evrimsel öyküsü ve psikopatolojid314temmuz-ağustos2016307-313 EVOLUTİONARY PSYCHİATRY: EVOLUTİONARY HİSTORY OF THE HUMAN AND PSCHOPATHOLOGYEVRİMSEL PSİKİYATRİ: İNSANIN EVRİMSEL ÖYKÜSÜ VE PSİKOPATOLOJİD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016307-313
Dosya-Derleme

KANSER VE EVRİMSEL TIP

 • CANCER AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 299-306
 • Sarp KAYA
cancer and evolutionary medicinekanser ve evrimsel tıpd314temmuz-ağustos2016299-306 CANCER AND EVOLUTİONARY MEDİCİNEKANSER VE EVRİMSEL TIPD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016299-306
Dosya-Derleme

ADAPTİF MELEZLENME: HOMO SAPİENS’İN DÜNYAYA YAYILIŞINDA ETKİLERİ

 • ADAPTIVE INTROGRESSION: THE IMPACTS ON HOMO SAPIENS’ SPREAD THROUGHOUT THE WORLD

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 295-298
 • Nefize Ezgi ALTINIŞIK
adaptive ıntrogression: the ımpacts on homo sapiens’ spread throughout the worldadaptif melezlenme: homo sapiens’in dünyaya yayılışında etkilerid314temmuz-ağustos2016295-298 ADAPTİVE INTROGRESSİON: THE IMPACTS ON HOMO SAPİENS’ SPREAD THROUGHOUT THE WORLDADAPTİF MELEZLENME: HOMO SAPİENS’İN DÜNYAYA YAYILIŞINDA ETKİLERİD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016295-298
Dosya-Derleme

FİLOGENİ VE TIP: HER TÜRÜN EVRİMSEL BİR TARİHİ VARDIR

 • PHYLOGENY AND MEDICINE: EVERYONE SPECIES HAS AN EVOLUTIONARY HISTORY

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 288-294
 • Hasan H. BAŞIBÜYÜK
phylogeny and medicine: everyone species has an evolutionary historyfilogeni ve tıp: her türün evrimsel bir tarihi vardırd314temmuz-ağustos2016288-294 PHYLOGENY AND MEDİCİNE: EVERYONE SPECİES HAS AN EVOLUTİONARY HİSTORYFİLOGENİ VE TIP: HER TÜRÜN EVRİMSEL BİR TARİHİ VARDIRD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016288-294
Dosya Çeviri

EVRİMSEL BİYOLOJİYİ TIP İÇİN TEMEL BİLİMLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK

 • MAKING EVOLUTIONARY BIOLOGY A BASIC SCIENCE FOR MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 277-287
 • Ertan Mahir KORKMAZ, Randolph M. Nessea,, Carl T. Bergstrom, Peter T. Ellison, Jeff rey S. Flier
making evolutionary biology a basic science for medicineevrimsel biyolojiyi tıp için temel bilimlerden biri haline getirmekd314temmuz-ağustos2016277-287 MAKİNG EVOLUTİONARY BİOLOGY A BASİC SCİENCE FOR MEDİCİNEEVRİMSEL BİYOLOJİYİ TIP İÇİN TEMEL BİLİMLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEKD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016277-287
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ VE EVRİMSEL TIP İLİŞKİSİ

 • RELATION OF EVOLUTIONARY BIOLOGY AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 257-276
 • Battal ÇIPLAK
relation of evolutionary biology and evolutionary medicineevrimsel biyoloji ve evrimsel tıp ilişkisid314temmuz-ağustos2016257-276 RELATİON OF EVOLUTİONARY BİOLOGY AND EVOLUTİONARY MEDİCİNEEVRİMSEL BİYOLOJİ VE EVRİMSEL TIP İLİŞKİSİD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016257-276
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ, DARWİN DEVRİMİ VE DOĞAL SEÇİLİMLE EVRİMLEŞME

 • EVOLUTIONARY BIOLOGY, DARWIN’S REVOLUTION AND EVOLUTION BY NATURAL SELECTION

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 245-256
 • Ergi Deniz ÖZSOY
evolutionary biology, darwin’s revolution and evolution by natural selectionevrimsel biyoloji, darwin devrimi ve doğal seçilimle evrimleşmed314temmuz-ağustos2016245-256 EVOLUTİONARY BİOLOGY, DARWİN’S REVOLUTİON AND EVOLUTİON BY NATURAL SELECTİONEVRİMSEL BİYOLOJİ, DARWİN DEVRİMİ VE DOĞAL SEÇİLİMLE EVRİMLEŞMED314TEMMUZ-AĞUSTOS2016245-256
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

EVRİMSEL TIP

 • EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 143-244
 • Ergi Deniz ÖZSOY, Battal ÇIPLAK, Cem TERZİ
evolutionary medicineevrimsel tıpd314temmuz-ağustos2016143-244 EVOLUTİONARY MEDİCİNEEVRİMSEL TIPD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016143-244
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 241-242
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand314temmuz-ağustos2016241-242 HAKEM KURULU’NDAND314TEMMUZ-AĞUSTOS2016241-242
Rapor

İCAPÇILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • ON-CALL OBLIGATION

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 230-240
 • Türk Tabipleri Birliği
on-call obligationicapçılık yükümlülüğüd313mayıs-haziran2016230-240 ON-CALL OBLİGATİONİCAPÇILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜD313MAYIS-HAZİRAN2016230-240
Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET Mİ, ATAERKİ Mİ?

 • GENDER OR PATRIARCHY?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 226-229
 • Melda YAMAN
gender or patriarchy?toplumsal cinsiyet mi, ataerki mi?d313mayıs-haziran2016226-229 GENDER OR PATRİARCHY?TOPLUMSAL CİNSİYET Mİ, ATAERKİ Mİ?D313MAYIS-HAZİRAN2016226-229
Dosya-Derleme

“YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE YENİ VE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN” MÜ?

 • CAN A NEW AND LIVEABLE WORLD BE POSSIBLE WITH RENEWABLE ENERGY?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 221-225
 • Elif HATMAN
can a new and liveable world be possible with renewable energy?“yenilenebilir enerji ile yeni ve yaşanılabilir bir dünya mümkün” mü?d313mayıs-haziran2016221-225 CAN A NEW AND LİVEABLE WORLD BE POSSİBLE WİTH RENEWABLE ENERGY?“YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE YENİ VE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN” MÜ?D313MAYIS-HAZİRAN2016221-225
Dosya-Derleme

HİDROELEKTRİK SANTRALLERLE GELEN YIKIM

 • DESTRUCTION FROM HYDROELECTRIC POWER PLANT

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 212-220
 • Hür HASSOY
destruction from hydroelectric power planthidroelektrik santrallerle gelen yıkımd313mayıs-haziran2016212-220 DESTRUCTİON FROM HYDROELECTRİC POWER PLANTHİDROELEKTRİK SANTRALLERLE GELEN YIKIMD313MAYIS-HAZİRAN2016212-220
Dosya-Derleme

NÜKLEER SANTRALLER İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE BİASLAR, YALANLARA VE SAFSATALARA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

 • HOW DO MISTAKES AND BIASES RELATED TO NUCLEAR POWER PLANTS TRANSFORM INTO LIES AND FALLACIES?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 201-211
 • Umur GÜRSOY
how do mistakes and biases related to nuclear power plants transform into lies and fallacies?nükleer santraller ile ilgili yanlışlar ve biaslar, yalanlara ve safsatalara nasıl dönüşüyor?d313mayıs-haziran2016201-211 HOW DO MİSTAKES AND BİASES RELATED TO NUCLEAR POWER PLANTS TRANSFORM İNTO LİES AND FALLACİES?NÜKLEER SANTRALLER İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE BİASLAR, YALANLARA VE SAFSATALARA NASIL DÖNÜŞÜYOR?D313MAYIS-HAZİRAN2016201-211
Dosya-Derleme

ATIKTAN ETİĞE; NÜKLEER TARTIŞMASI

 • FROM THE WASTE TO ETHICS; NUCLEAR DEBATE

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 197-200
 • Filiz YAVUZ
from the waste to ethics; nuclear debateatıktan etiğe; nükleer tartışmasıd313mayıs-haziran2016197-200 FROM THE WASTE TO ETHİCS; NUCLEAR DEBATEATIKTAN ETİĞE; NÜKLEER TARTIŞMASID313MAYIS-HAZİRAN2016197-200
Dosya-Derleme

SOMA ÖRNEĞİNDE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE SAĞLIK

 • COAL MINING AND HEALTH THROUGH THE EXAMPLE OF SOMA

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 191-196
 • Ahmet SOYSAL
coal mining and health through the example of somasoma örneğinde kömür madenciliği ve sağlıkd313mayıs-haziran2016191-196 COAL MİNİNG AND HEALTH THROUGH THE EXAMPLE OF SOMASOMA ÖRNEĞİNDE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE SAĞLIKD313MAYIS-HAZİRAN2016191-196
Dosya-Derleme

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER SESSİZCE ÖLDÜRÜYOR

 • COAL-FIRED POWER PLANTS ARE KILLING SILENTLY

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 182-190
 • Melike YAVUZ
coal-fired power plants are killing silentlykömürlü termik santraller sessizce öldürüyord313mayıs-haziran2016182-190 COAL-FİRED POWER PLANTS ARE KİLLİNG SİLENTLYKÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER SESSİZCE ÖLDÜRÜYORD313MAYIS-HAZİRAN2016182-190
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

 • ENERGY USE IN TURKEY AND ALL OVER THE WORLD

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 174-181
 • Aynur UÇKAÇ
energy use in turkey and all over the worlddünyada ve türkiye’de enerji görünümüd313mayıs-haziran2016174-181 ENERGY USE İN TURKEY AND ALL OVER THE WORLDDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜD313MAYIS-HAZİRAN2016174-181
Dosya-Derleme

KAPİTALİZM VE ENERJİ POLİTİKALARI

 • CAPITALISM AND ENERGY POLICY

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 165-173
 • İzzettin ÖNDER
capitalism and energy policykapitalizm ve enerji politikalarıd313mayıs-haziran2016165-173 CAPİTALİSM AND ENERGY POLİCYKAPİTALİZM VE ENERJİ POLİTİKALARID313MAYIS-HAZİRAN2016165-173
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

ENERJİ VE SAĞLIK

 • ENERGY AND HEALTH

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 163-164
 • Melike YAVUZ
energy and healthenerji ve sağlıkd313mayıs-haziran2016163-164 ENERGY AND HEALTHENERJİ VE SAĞLIKD313MAYIS-HAZİRAN2016163-164
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 161-162
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand313mayıs-haziran2016161-162 HAKEM KURULU’NDAND313MAYIS-HAZİRAN2016161-162
TTB Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SOMA A.Ş. EYNEZ YERALTI LİNYİT MADENİ OCAĞI-İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

 • THE INVESTIGATION AND ASSESSMENT REPORT BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION ON THE WORKPLACE HEALTH UNIT OF SOMA INC., EYNEZ UNDERGROUND LIGNITE MINE

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 156-160
the ınvestigation and assessment report by turkish medical association on the workplace health unit of soma ınc., eynez underground lignite minetürk tabipleri birliği soma a.ş. eynez yeraltı linyit madeni ocağı-işyeri sağlık birimi inceleme ve değerlendirme raporud312mart-nisan2016156-160 THE INVESTİGATİON AND ASSESSMENT REPORT BY TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON ON THE WORKPLACE HEALTH UNİT OF SOMA INC., EYNEZ UNDERGROUND LİGNİTE MİNETÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SOMA A.Ş. EYNEZ YERALTI LİNYİT MADENİ OCAĞI-İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUD312MART-NİSAN2016156-160
Belge

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 • THE COMMUNIQUE OF THE SYMPOSIUM “WAR, MIGRATION AND HEALTH”

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 150-155
 • SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
the communique of the symposium “war, migration and health”savaş, göç ve sağlık sempozyumu sonuç bildirgesid312mart-nisan2016150-155 THE COMMUNİQUE OF THE SYMPOSİUM “WAR, MİGRATİON AND HEALTH”SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİD312MART-NİSAN2016150-155
Derleme

COP21 PARİS TOPLANTISI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TTB TUTUMU

 • COP21 PARIS MEETING AND TMA ATTITUDE AGAINST CLIMATE CHANGE

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 146-149
 • Kayıhan PALA, Bayazıt İLHAN
cop21 paris meeting and tma attitude against climate changecop21 paris toplantısı ve iklim değişikliğine karşı ttb tutumud312mart-nisan2016146-149 COP21 PARİS MEETİNG AND TMA ATTİTUDE AGAİNST CLİMATE CHANGECOP21 PARİS TOPLANTISI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TTB TUTUMUD312MART-NİSAN2016146-149
Derleme

KÜRESEL SERMAYENİN “YENİ” SİLAHLARI: TTIP, TPP VE TISA

 • “NEW” WEAPONS OF GLOBAL CAPITAL: TTIP, TPP, AND TISA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 140-145
 • Hande ARPAT, Özgür ERBAŞ
“new” weapons of global capital: ttıp, tpp, and tısaküresel sermayenin “yeni” silahları: ttıp, tpp ve tısad312mart-nisan2016140-145 “NEW” WEAPONS OF GLOBAL CAPİTAL: TTIP, TPP, AND TISAKÜRESEL SERMAYENİN “YENİ” SİLAHLARI: TTIP, TPP VE TISAD312MART-NİSAN2016140-145
Derleme

AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI KADINI İKNA EDEBİLİYOR MU?

 • IS AKP CONSERVATION SUFF ICIENT TO PERSUADE WOMEN?

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 133-139
 • Fatma ÖZDEMİR, Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK
ıs akp conservation suff icient to persuade women?akp’nin muhafazakârlığı kadını ikna edebiliyor mu?d312mart-nisan2016133-139 IS AKP CONSERVATİON SUFF İCİENT TO PERSUADE WOMEN?AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI KADINI İKNA EDEBİLİYOR MU?D312MART-NİSAN2016133-139
Derleme

HEKİMLER VE TOPLUMSAL CİNSİYET

 • PHYSICIANS AND GENDER

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 128-132
 • Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK
physicians and genderhekimler ve toplumsal cinsiyetd312mart-nisan2016128-132 PHYSİCİANS AND GENDERHEKİMLER VE TOPLUMSAL CİNSİYETD312MART-NİSAN2016128-132
Dosya-Derleme

MEDYADA TIBBİ ETİK İHLALLER

 • THE VIOLATIONS OF MEDICAL ETHICS IN THE MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 122-127
 • Naki BULUT
the violations of medical ethics in the mediamedyada tıbbi etik ihlallerd312mart-nisan2016122-127 THE VİOLATİONS OF MEDİCAL ETHİCS İN THE MEDİAMEDYADA TIBBİ ETİK İHLALLERD312MART-NİSAN2016122-127
Dosya Araştırma

TÜRKİYE’DE TELEVİZYON DİZİLERİNDE HEKİM İMAJI

 • THE MEDICAL DOCTOR IMAGE IN THE TELEVISION SERIES IN TURKEY

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 110-121
 • Hande UZ, L. Doğan TILIÇ
the medical doctor ımage in the television series in turkeytürkiye’de televizyon dizilerinde hekim imajıd312mart-nisan2016110-121 THE MEDİCAL DOCTOR IMAGE İN THE TELEVİSİON SERİES İN TURKEYTÜRKİYE’DE TELEVİZYON DİZİLERİNDE HEKİM İMAJID312MART-NİSAN2016110-121
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM : SAĞLIK PARADİGMASI VE MEDYA

 • TRANSFORMATION IN HEALTH: HEALTH PARADIGM AND MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 101-109
 • Deniz SEZGİN
transformation in health: health paradigm and mediasağlıkta dönüşüm : sağlık paradigması ve medyad312mart-nisan2016101-109 TRANSFORMATİON İN HEALTH: HEALTH PARADİGM AND MEDİASAĞLIKTA DÖNÜŞÜM : SAĞLIK PARADİGMASI VE MEDYAD312MART-NİSAN2016101-109
Dosya-Derleme

ÇOCUK İSTİSMARI VE MEDYADAKİ YANSIMALARI

 • CHILD ABUSE AND ITS REFL ECTIONS ON MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 96-100
 • Tevhide Ekin SÜT
child abuse and ıts refl ections on mediaçocuk istismarı ve medyadaki yansımalarıd312mart-nisan201696-100 CHİLD ABUSE AND ITS REFL ECTİONS ON MEDİAÇOCUK İSTİSMARI VE MEDYADAKİ YANSIMALARID312MART-NİSAN201696-100
Dosya-Derleme

MEDYANIN SINIFSAL TEMELLERİ: EMEĞİN GERÇEKLERİ VE SERMAYENİN İLLÜZYONLARI

 • CLASS ANALYSIS OF MEDIA: REALITIES OF LABOUR AND ILLUSIONS OF CAPITAL

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 85-95
 • Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR, Çağrı KADEROĞLU BULUT
class analysis of media: realities of labour and ıllusions of capitalmedyanın sınıfsal temelleri: emeğin gerçekleri ve sermayenin illüzyonlarıd312mart-nisan201685-95 CLASS ANALYSİS OF MEDİA: REALİTİES OF LABOUR AND ILLUSİONS OF CAPİTALMEDYANIN SINIFSAL TEMELLERİ: EMEĞİN GERÇEKLERİ VE SERMAYENİN İLLÜZYONLARID312MART-NİSAN201685-95
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

MEDYA VE SAĞLIK

 • MEDIA AND HEALTH

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 83-84
 • Hande ARPAT
media and healthmedya ve sağlıkd312mart-nisan201683-84 MEDİA AND HEALTHMEDYA VE SAĞLIKD312MART-NİSAN201683-84
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 81-82
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand312mart-nisan201681-82 HAKEM KURULU’NDAND312MART-NİSAN201681-82
Dosya-Belge

YETERLİ AĞRI TEDAVİSİNE ERİŞİME İLİŞKİN DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ KARARI

 • WMA RESOLUTION ON THE ACCESS TO ADEQUATE PAIN TREATMENT

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 79-80
 • Dünya Tabipler Birliği
wma resolution on the access to adequate pain treatmentyeterli ağrı tedavisine erişime ilişkin dünya tabipler birliği kararıd311ocak-şubat201679-80 WMA RESOLUTİON ON THE ACCESS TO ADEQUATE PAİN TREATMENTYETERLİ AĞRI TEDAVİSİNE ERİŞİME İLİŞKİN DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ KARARID311OCAK-ŞUBAT201679-80
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE TIBBİ TEDAVİDE KARAR VERME SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZ

 • GUIDELINE ON THE DECISION-MAKING PROCESS REGARDING MEDICAL TREATMENT IN END-OF-LIFE PERIOD

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 63-78
 • Avrupa Konseyi
guideline on the decision-making process regarding medical treatment ın end-of-life periodyaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuzd311ocak-şubat201663-78 GUİDELİNE ON THE DECİSİON-MAKİNG PROCESS REGARDİNG MEDİCAL TREATMENT IN END-OF-LİFE PERİODYAŞAMIN SON DÖNEMİNDE TIBBİ TEDAVİDE KARAR VERME SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZD311OCAK-ŞUBAT201663-78
Dosya-Belge

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAŞAMIN SONUNA İLİŞKİN ETİK BİLDİRGE

 • DECLARATION ON ETHICS RELATING TO END-OF-LIFE BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 60-62
 • Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı
declaration on ethics relating to end-of-life by turkish medical associationtürk tabipleri birliği yaşamın sonuna ilişkin etik bildirged311ocak-şubat201660-62 DECLARATİON ON ETHİCS RELATİNG TO END-OF-LİFE BY TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİONTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAŞAMIN SONUNA İLİŞKİN ETİK BİLDİRGED311OCAK-ŞUBAT201660-62
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 • THE OPINIONS AND THE SUGGESTIONS OF TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE ON HEALTHCARE DURING END-OF-LIFE PERIOD

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 58-59
 • Prof. Dr. Lütfi Telci
the opinions and the suggestions of turkish society of ıntensive care on healthcare during end-of-life periodyaşamın son döneminde sağlık hizmetlerine dair türk yoğun bakım derneği’nin görüş ve önerilerid311ocak-şubat201658-59 THE OPİNİONS AND THE SUGGESTİONS OF TURKİSH SOCİETY OF INTENSİVE CARE ON HEALTHCARE DURİNG END-OF-LİFE PERİODYAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİD311OCAK-ŞUBAT201658-59
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANESTEZİ VE REANİMASYON, YOĞUN BAKIM UZMANLARININ ROLÜ

 • THE CONTRIBUTION OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION CONSULTANTS, AND INTENSIVISTS ON HEALTH SERVICE DURING END OF LIFE PERIOD AND RELATED ISSUES - THE STUDY OF TSAR

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 47-57
 • Doç. Dr. Tuğhan Utku, , Doç. Dr. Nedim Çekmen, Prof. Dr. İsmail Cinel, Prof. Dr. M. Kemal Bayar , Prof. Dr. İ. Özkan Akıncı, Prof. Dr. Sibel Temur, Prof. Dr. Özge Köner
the contribution of anaesthesiology and reanimation consultants, and ıntensivists on health service during end of life period and related ıssues - the study of tsaryaşamın son döneminde sağlık hizmetlerinde anestezi ve reanimasyon, yoğun bakım uzmanlarının rolüd311ocak-şubat201647-57 THE CONTRİBUTİON OF ANAESTHESİOLOGY AND REANİMATİON CONSULTANTS, AND INTENSİVİSTS ON HEALTH SERVİCE DURİNG END OF LİFE PERİOD AND RELATED ISSUES - THE STUDY OF TSARYAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANESTEZİ VE REANİMASYON, YOĞUN BAKIM UZMANLARININ ROLÜD311OCAK-ŞUBAT201647-57
Dosya-Derleme

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YAŞAMIN SONUNA GELMİŞ HASTALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ

 • PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS FACED WITH THE TERMINALLY ILL INTENSIVE CARE PATIENTS: VIEWS FROM THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 42-46
 • Prof. Dr. Halil Kaya Yorgancı, Doç. Dr. Melda Türkoğlu
problems and possible solutions faced with the terminally ıll ıntensive care patients: views from the turkish society of medical and surgical ıntensive care medicineyoğun bakım ünitelerinde yaşamın sonuna gelmiş hastalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: türk dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım derneği’nin görüşlerid311ocak-şubat201642-46 PROBLEMS AND POSSİBLE SOLUTİONS FACED WİTH THE TERMİNALLY ILL INTENSİVE CARE PATİENTS: VİEWS FROM THE TURKİSH SOCİETY OF MEDİCAL AND SURGİCAL INTENSİVE CARE MEDİCİNEYOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YAŞAMIN SONUNA GELMİŞ HASTALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİD311OCAK-ŞUBAT201642-46
Dosya Çeviri

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

 • ADAPTATION OF THE CRITICAL CARE FAMILY NEED INVENTORY TO TURKISH AND IT’S PSYCHOM ETRIC PROPERTIES

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 31-41
 • Sibel BÜYÜKÇOBA, Nezih VAROL, M. Murat CIVANER, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
adaptation of the critical care family need ınventory to turkish and it’s psychom etric propertiesyoğun bakım ünitesindeki hastaların yakınları için gereksinim ölçeği’nin türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerid311ocak-şubat201631-41 ADAPTATİON OF THE CRİTİCAL CARE FAMİLY NEED INVENTORY TO TURKİSH AND İT’S PSYCHOM ETRİC PROPERTİESYOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİD311OCAK-ŞUBAT201631-41
Dosya-Derleme

PALYATİF BAKIM

 • PALLIATIVE CARE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 25-30
 • Ayşegül BİLEN
palliative carepalyatif bakımd311ocak-şubat201625-30 PALLİATİVE CAREPALYATİF BAKIMD311OCAK-ŞUBAT201625-30
Dosya-Derleme

HAYATIN SON DÖNEMİNDE KRONİK AĞRI VE TEDAVİYE ERİŞİM

 • CHRONIC PAIN AND ACCESS TO TREATMENT AT THE END OF LIFE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 18-24
 • Meltem UYAR, Halil ÇETİNGÖK, N. Süleyman ÖZYALÇIN
chronic pain and access to treatment at the end of lifehayatın son döneminde kronik ağrı ve tedaviye erişimd311ocak-şubat201618-24 CHRONİC PAİN AND ACCESS TO TREATMENT AT THE END OF LİFEHAYATIN SON DÖNEMİNDE KRONİK AĞRI VE TEDAVİYE ERİŞİMD311OCAK-ŞUBAT201618-24
Dosya Çeviri

UTANÇ VERİCİ OLANI MEŞRULAŞTIRMAK: YAŞAMIN SON DÖNEMİNE ETİK YAKLAŞIMI VE ÖLÜMÜN EKONOMİ-POLİTİĞİ

 • LEGITIMIZING THE SHAMEFUL: END-OF-LIFE ETHICS AND THE POLITICAL ECONOMY OF DEATH

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 9-17
 • Miran EPSTEIN
legitimizing the shameful: end-of-life ethics and the political economy of deathutanç verici olanı meşrulaştırmak: yaşamın son dönemine etik yaklaşımı ve ölümün ekonomi-politiğid311ocak-şubat20169-17 LEGİTİMİZİNG THE SHAMEFUL: END-OF-LİFE ETHİCS AND THE POLİTİCAL ECONOMY OF DEATHUTANÇ VERİCİ OLANI MEŞRULAŞTIRMAK: YAŞAMIN SON DÖNEMİNE ETİK YAKLAŞIMI VE ÖLÜMÜN EKONOMİ-POLİTİĞİD311OCAK-ŞUBAT20169-17
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?

 • HEALTH CARE AT THE END OF LIFE: WHAT IS THE SITUATION OF NEEDS AND SERVICES?

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 5-8
 • ReyhanUÇKU
health care at the end of life: what is the situation of needs and services?yaşamın son döneminde sağlık hizmetleri: gereksinim ve sunum ne durumda?d311ocak-şubat20165-8 HEALTH CARE AT THE END OF LİFE: WHAT İS THE SİTUATİON OF NEEDS AND SERVİCES?YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?D311OCAK-ŞUBAT20165-8
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: İHMAL EDİLEN BİR BAŞLIK

 • A NEGLECTED TOPIC: END-OF-LIFE CARE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 3-4
 • M. Murat CİVANER
a neglected topic: end-of-life careyaşamın son döneminde sağlık hizmetleri: ihmal edilen bir başlıkd311ocak-şubat20163-4 A NEGLECTED TOPİC: END-OF-LİFE CAREYAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: İHMAL EDİLEN BİR BAŞLIKD311OCAK-ŞUBAT20163-4
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 1-2
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand311ocak-şubat20161-2 HAKEM KURULU’NDAND311OCAK-ŞUBAT20161-2
Dizin

DİZİN

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 475-480
dizind306kasım-aralık2015475-480 DİZİND306KASIM-ARALIK2015475-480
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 27. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU’’NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI, GÖÇ, SAVAŞ VE SAĞLIK ETKİLERİ, AİLE HEKİMLİĞİNİN 10. YILINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ”

 • TMA PUBLIC HEALTH BRANCH 27. MOBILE TRAINING SEMINAR REPORT: “NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH, MIGRATION, ARMED CONFL ICT AND EFF ECTS ON HEALTH,FIRST STEP HEALTH SERVICES IN THE 10TH YEAR OF FAMILY MEDICINE”

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 465-474
 • Hakkı AKTAŞ, Hande CİHAN, A. Öner KURT, Tacettin İNANDI, GES Katılımcıları
tma public health branch 27. mobile training seminar report: “nuclear energy and environmental health, migration, armed confl ict and eff ects on health,first step health services ın the 10th year of family medicine”ttb halk sağlığı kolu 27. gezici eğitim semineri raporu’’nükleer enerji ve çevre sağlığı, göç, savaş ve sağlık etkileri, aile hekimliğinin 10. yılında birinci basamak sağlık hizmetleri”d306kasım-aralık2015465-474 TMA PUBLİC HEALTH BRANCH 27. MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR REPORT: “NUCLEAR ENERGY AND ENVİRONMENTAL HEALTH, MİGRATİON, ARMED CONFL İCT AND EFF ECTS ON HEALTH,FİRST STEP HEALTH SERVİCES IN THE 10TH YEAR OF FAMİLY MEDİCİNE”TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 27. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU’’NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI, GÖÇ, SAVAŞ VE SAĞLIK ETKİLERİ, AİLE HEKİMLİĞİNİN 10. YILINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ”D306KASIM-ARALIK2015465-474
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞI 2015 YILI GENEL KURULU’NDAN NOTLAR

 • NOTES FROM THE 2015 GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 457-464
 • Bayazıt İLHAN, M. Murat CİVANER
notes from the 2015 general assembly meeting of the world medical associationdünya tabipler birliğı 2015 yılı genel kurulu’ndan notlard306kasım-aralık2015457-464 NOTES FROM THE 2015 GENERAL ASSEMBLY MEETİNG OF THE WORLD MEDİCAL ASSOCİATİONDÜNYA TABİPLER BİRLİĞI 2015 YILI GENEL KURULU’NDAN NOTLARD306KASIM-ARALIK2015457-464
Derleme

AFETLERDE GÖNÜLLÜ HEKİMLİK

 • VOLUNTEER MEDICINE IN DISASTERS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 455-456
 • Necati DEDEDOĞLU
volunteer medicine ın disastersafetlerde gönüllü hekimlikd306kasım-aralık2015455-456 VOLUNTEER MEDİCİNE IN DİSASTERSAFETLERDE GÖNÜLLÜ HEKİMLİKD306KASIM-ARALIK2015455-456
Araştırma

ANTALYA MERKEZ ÖRNEĞİNDE; BİRİNCİ BASAMAKTA HİZMET VEREN HEKİMLERİN AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞ SÜREÇLERİ, UYGULAMA SÜRECİNDEKİ DURUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

 • THE TRANSITION PROCESS OF PRIMARY HEALTH CARE PHYSICIANS TO FAMILY PHYSICIAN SYSTEM, THE SITUATION OF THE IMLEMENTATION AND THE SATIFSFACTION LEVELS OF PHYSICIANS : AN EXAMPLE IN THE CENTRE OF ANTALYA

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 447-454
 • Fatma Yeşim KARAKOÇ, İlker BELEK
the transition process of primary health care physicians to family physician system, the situation of the ımlementation and the satifsfaction levels of physicians : an example in the centre of antalyaantalya merkez örneğinde; birinci basamakta hizmet veren hekimlerin aile hekimliğine geçiş süreçleri, uygulama sürecindeki durum ve memnuniyet düzeylerid306kasım-aralık2015447-454 THE TRANSİTİON PROCESS OF PRİMARY HEALTH CARE PHYSİCİANS TO FAMİLY PHYSİCİAN SYSTEM, THE SİTUATİON OF THE IMLEMENTATİON AND THE SATİFSFACTİON LEVELS OF PHYSİCİANS : AN EXAMPLE İN THE CENTRE OF ANTALYAANTALYA MERKEZ ÖRNEĞİNDE; BİRİNCİ BASAMAKTA HİZMET VEREN HEKİMLERİN AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞ SÜREÇLERİ, UYGULAMA SÜRECİNDEKİ DURUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİD306KASIM-ARALIK2015447-454
Derleme

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YENİ BİR TÜR MÜ, AYKIRILIK MI?

 • UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, IS IT A NEW ORGANIZATIONAL FORM OR AN ANOMALY?

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 431446
 • Sibel BÜYÜKÇOBAN , Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Nilüfer DEMIRAL YILMAZ, M. Murat CIVANER
university of health sciences, ıs it a new organizational form or an anomaly?sağlık bilimleri üniversitesi yeni bir tür mü, aykırılık mı?d306kasım-aralık2015431446 UNİVERSİTY OF HEALTH SCİENCES, IS İT A NEW ORGANİZATİONAL FORM OR AN ANOMALY?SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YENİ BİR TÜR MÜ, AYKIRILIK MI?D306KASIM-ARALIK2015431446
Yuvarlak Masa

TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜMLERİ

 • TURKEY’S PROBLEM AREAS IN NEAR FUTURE AND POSSIBLE SOLUTIONS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 409-430
 • Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Tülin ÖNGEN, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri , Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
turkey’s problem areas in near future and possible solutionstürkiye’nin yakın gelecekteki sorun alanları ve çözümlerid306kasım-aralık2015409-430 TURKEY’S PROBLEM AREAS İN NEAR FUTURE AND POSSİBLE SOLUTİONSTÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜMLERİD306KASIM-ARALIK2015409-430
Dosya-Derleme

HASTANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

 • MANAGEMENT OF MEDICAL WASTE IN HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 403-408
 • Özlem KURT-AZAP
management of medical waste in hospitalshastanelerde tıbbi atık yönetimid306kasım-aralık2015403-408 MANAGEMENT OF MEDİCAL WASTE İN HOSPİTALSHASTANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİD306KASIM-ARALIK2015403-408
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULUN’DAN

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 401-402
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulun’dand306kasım-aralık2015401-402 HAKEM KURULUN’DAND306KASIM-ARALIK2015401-402
Dosya-Belge

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ

 • OPINION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION ON DRAFT REGULATION CONCERNING THE MANAGEMENT OF MEDICAL WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 389-400
 • Türk Tabipleri Birliği
opinion of turkish medical association on draft regulation concerning the management of medical wastestıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği taslağı hakkında türk tabipleri birliği görüşlerid305eylül-ekim2015389-400 OPİNİON OF TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON ON DRAFT REGULATİON CONCERNİNG THE MANAGEMENT OF MEDİCAL WASTESTIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİD305EYLÜL-EKİM2015389-400
Dosya-Derleme

SAĞLIK BAKIM ATIKLARININ AZALTILMASI, YENİDEN KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

 • HEALTH CARE WASTE REDUCTION, REUSE AND RECYCLING

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 380-388
 • Elif KÖSE
health care waste reduction, reuse and recyclingsağlık bakım atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüd305eylül-ekim2015380-388 HEALTH CARE WASTE REDUCTİON, REUSE AND RECYCLİNGSAĞLIK BAKIM ATIKLARININ AZALTILMASI, YENİDEN KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜD305EYLÜL-EKİM2015380-388
Dosya-Derleme

TIBBİ ATIKLAR VE TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASININ TEHLİKELERİ

 • MEDICAL WASTES AND HAZARDS OF IT’S INCINERATION

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 362-379
 • Seval ÇOKER
medical wastes and hazards of ıt’s ıncinerationtıbbi atıklar ve tıbbi atıkların yakılmasının tehlikelerid305eylül-ekim2015362-379 MEDİCAL WASTES AND HAZARDS OF IT’S INCİNERATİONTIBBİ ATIKLAR VE TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASININ TEHLİKELERİD305EYLÜL-EKİM2015362-379
Dosya-Derleme

DÜNYADA TIBBİ ATIK SORUNU

 • MEDICAL WASTE PROBLEM IN THE WORLD

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 359-361
 • Ahmet SOYSAL
medical waste problem in the worlddünyada tıbbi atık sorunud305eylül-ekim2015359-361 MEDİCAL WASTE PROBLEM İN THE WORLDDÜNYADA TIBBİ ATIK SORUNUD305EYLÜL-EKİM2015359-361
Dosya-Derleme

PİYASALAŞMIŞ BİR TIBBİ ATIK YÖNETİMİYLE TIBBİ ATIK VE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KORUNABİLİR Mİ?

 • IS POSSIBLE TO PROTECT MEDICAL WASTE AS WELL AS THE HEALTH OF THE CLEANING STAFF MEMBERS USING A METHOD WHICH IS NOT YET ON THE MARKET?

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 352-358
 • Aslı DAVAS
ıs possible to protect medical waste as well as the health of the cleaning staff members using a method which is not yet on the market?piyasalaşmış bir tıbbi atık yönetimiyle tıbbi atık ve temizlik çalışanlarının sağlığı korunabilir mi?d305eylül-ekim2015352-358 IS POSSİBLE TO PROTECT MEDİCAL WASTE AS WELL AS THE HEALTH OF THE CLEANİNG STAFF MEMBERS USİNG A METHOD WHİCH İS NOT YET ON THE MARKET?PİYASALAŞMIŞ BİR TIBBİ ATIK YÖNETİMİYLE TIBBİ ATIK VE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KORUNABİLİR Mİ?D305EYLÜL-EKİM2015352-358
Dosya-Derleme

ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TIBBİ ATIKLAR

 • MEDICAL WASTE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 343-358
 • Hür HASSOY, Seyfi DURMAZ
medical waste and environmental healthçevre sağlığı açısından tıbbi atıklard305eylül-ekim2015343-358 MEDİCAL WASTE AND ENVİRONMENTAL HEALTHÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TIBBİ ATIKLARD305EYLÜL-EKİM2015343-358
Dosya-Derleme

TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARI

 • MEDICAL AND OTHER HEALTH RELATED WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 337-342
 • Çağatay GÜLER
medical and other health related wastestıbbi ve diğer sağlık kuruluşu atıklarıd305eylül-ekim2015337-342 MEDİCAL AND OTHER HEALTH RELATED WASTESTIBBİ VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARID305EYLÜL-EKİM2015337-342
Dosya-Derleme

TIBBİ BAKIM ATIKLARI; TÜRLERİ, KAYNAKLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ

 • HEALTH- CARE WASTE; TYPES, RESOURCES AND DISPOSAL METHODS

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 325-336
 • Songül A. VAİZOĞLU
health- care waste; types, resources and disposal methodstıbbi bakım atıkları; türleri, kaynakları ve bertaraf yöntemlerid305eylül-ekim2015325-336 HEALTH- CARE WASTE; TYPES, RESOURCES AND DİSPOSAL METHODSTIBBİ BAKIM ATIKLARI; TÜRLERİ, KAYNAKLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİD305EYLÜL-EKİM2015325-336
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TIBBİ ATIKLAR

 • MEDICAL WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 323-324
 • Cavit Işık YAVUZ
medical wastestıbbi atıklard305eylül-ekim2015323-324 MEDİCAL WASTESTIBBİ ATIKLARD305EYLÜL-EKİM2015323-324
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 321-322
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand305eylül-ekim2015321-322 HAKEM KURULU’NDAND305EYLÜL-EKİM2015321-322
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: BİR ŞEY YAPMALI!

 • HEALTHCARE WORKERS’HEALTH IN TURKEY: SOMETHING MUST BE DONE!

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 238-240
 • Özlem KURT AZAP, Yavuz ÜÇKUYU
healthcare workers’health in turkey: something must be done!türkiye’de sağlık çalışanlarının sağlığı: bir şey yapmalı!d303mayıs-haziran2015238-240 HEALTHCARE WORKERS’HEALTH İN TURKEY: SOMETHİNG MUST BE DONE!TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: BİR ŞEY YAPMALI!D303MAYIS-HAZİRAN2015238-240
Dosya-Derleme

ERKEN DÖNEM SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA VE EMEK SÜREÇLERİ

 • THE EARLY PERIOD SOVIET UNION’S WORKING AND LABOR PROCESSES

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 227-237
 • Yüksel AKKAYA
the early period soviet union’s working and labor processeserken dönem sovyetler birliği’nde çalışma ve emek süreçlerid303mayıs-haziran2015227-237 THE EARLY PERİOD SOVİET UNİON’S WORKİNG AND LABOR PROCESSESERKEN DÖNEM SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA VE EMEK SÜREÇLERİD303MAYIS-HAZİRAN2015227-237
Dosya-Derleme

KÜRESEL KAPİTALİZM VE SENDİKALAR: SORUNLAR VE YENİLENME OLANAKLARI ÜZERİNE DEĞİNİLER

 • GLOBAL CAPITALISM AND TRADE UNIONS: COMMENTS ON PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF RENEWAL

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 213-226
 • Denizcan KUTLU
global capitalism and trade unions: comments on problems and possibilities of renewalküresel kapitalizm ve sendikalar: sorunlar ve yenilenme olanakları üzerine değinilerd303mayıs-haziran2015213-226 GLOBAL CAPİTALİSM AND TRADE UNİONS: COMMENTS ON PROBLEMS AND POSSİBİLİTİES OF RENEWALKÜRESEL KAPİTALİZM VE SENDİKALAR: SORUNLAR VE YENİLENME OLANAKLARI ÜZERİNE DEĞİNİLERD303MAYIS-HAZİRAN2015213-226
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YASALARIN YENİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE UYUM SAĞLAMASI: KORUMADAN DENGEYE GERİLEYEN İŞ HUKUKU

 • ADAPTATION OF LEGISLATION TO NEW INDUSTRIAL RELATIONS IN THE WORLD AND IN TURKEY: LABOUR LEGISLATION IN RETROGRESSION FROM PROTECTION TO BALANCE

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 197-212
 • Murat ÖZVERİ
adaptation of legislation to new ındustrial relations in the world and in turkey: labour legislation in retrogression from protection to balancedünyada ve türkiye’de yasaların yeni çalışma ilişkilerine uyum sağlaması: korumadan dengeye gerileyen iş hukukud303mayıs-haziran2015197-212 ADAPTATİON OF LEGİSLATİON TO NEW INDUSTRİAL RELATİONS İN THE WORLD AND İN TURKEY: LABOUR LEGİSLATİON İN RETROGRESSİON FROM PROTECTİON TO BALANCEDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YASALARIN YENİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE UYUM SAĞLAMASI: KORUMADAN DENGEYE GERİLEYEN İŞ HUKUKUD303MAYIS-HAZİRAN2015197-212
Dosya Gözlem ve Görüşler

NEO-LİBERAL DÖNEMDE ÇALIŞMANIN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM

 • TRANSFORMATION OF WORK IN NEO-LIBERAL ERA

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 192-196
 • M. Hakan KOÇAK
transformation of work in neo-liberal eraneo-liberal dönemde çalışmanın geçirdiği dönüşümd303mayıs-haziran2015192-196 TRANSFORMATİON OF WORK İN NEO-LİBERAL ERANEO-LİBERAL DÖNEMDE ÇALIŞMANIN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜMD303MAYIS-HAZİRAN2015192-196
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYE

 • SOCIAL CAPITAL: THE INTERMEDIARY DETERMINANT IN THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH FRAMEWORK

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 181-191
 • İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR
social capital: the ıntermediary determinant in the social determinants of health frameworksağlığın sosyal belirleyicileri içinde ara halka: sosyal sermayed303mayıs-haziran2015181-191 SOCİAL CAPİTAL: THE INTERMEDİARY DETERMİNANT İN THE SOCİAL DETERMİNANTS OF HEALTH FRAMEWORKSAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYED303MAYIS-HAZİRAN2015181-191
Dosya-Derleme

SERMAYEYİ ŞAHA KALDIRAN NEO LİBERAL POLİTİKALAR: ÇİFTENİN ALTINDA KALAN EMEK

 • NEOLIBERAL POLICIES THAT START UP THE CAPITAL: THE TRAMPLED LABOR

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 170-180
 • Berna GÜLER
neoliberal policies that start up the capital: the trampled laborsermayeyi şaha kaldıran neo liberal politikalar: çiftenin altında kalan emekd303mayıs-haziran2015170-180 NEOLİBERAL POLİCİES THAT START UP THE CAPİTAL: THE TRAMPLED LABORSERMAYEYİ ŞAHA KALDIRAN NEO LİBERAL POLİTİKALAR: ÇİFTENİN ALTINDA KALAN EMEKD303MAYIS-HAZİRAN2015170-180
Dosya-Derleme

ÇALIŞMAK: OLMAK YA DA OLMAMAK (MI?)

 • WORKING: TO BE OR NOT TO BE (?)

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 165-169
 • Yüksel AKKAYA, Rana GÜRBÜZ
working: to be or not to be (?)çalışmak: olmak ya da olmamak (mı?)d303mayıs-haziran2015165-169 WORKİNG: TO BE OR NOT TO BE (?)ÇALIŞMAK: OLMAK YA DA OLMAMAK (MI?)D303MAYIS-HAZİRAN2015165-169
Dosya Editörü’nden

ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 • WORK AND FORMS OF WORK

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 163-164
 • Yavuz ÜÇKUYU, Yüksel AKKAYA, Hakan TÜZÜN
work and forms of workçalışma ve çalışma biçimlerid303mayıs-haziran2015163-164 WORK AND FORMS OF WORKÇALIŞMA VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİD303MAYIS-HAZİRAN2015163-164
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 161-162
 • Türkan SAYLAN
hakem kurulu’ndand303mayıs-haziran2015161-162 HAKEM KURULU’NDAND303MAYIS-HAZİRAN2015161-162
Araştırma

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ

 • DETERMINANTS OF JOB SATISFACTION AND BURNOUT LEVELS OF THE PRIMARY HEALTH CARE WORKERS: SAMPLE OF KARABüK PROVINCE

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 150-160
 • Raziye ÖZDEMİR, Hasan YILDIRIM, Meltem ÇINAR, Elnaz Bagheri NABEL, Sevda URAL
determinants of job satisfaction and burnout levels of the primary health care workers: sample of karabük provincebirinci basamak sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin belirleyicileri: karabük ili örneğid302mart-nisan2015150-160 DETERMİNANTS OF JOB SATİSFACTİON AND BURNOUT LEVELS OF THE PRİMARY HEALTH CARE WORKERS: SAMPLE OF KARABÜK PROVİNCEBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİD302MART-NİSAN2015150-160
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TOPLUM SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ AÇISINDAN PERFORMANSI

 • THE PERFORMANCE OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM IN TERMS OF PUBLIC HEALTH INDICATORS

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 141-149
 • Kayıhan PALA
the performance of the health transformation program in terms of public health ındicatorssağlıkta dönüşüm programının toplum sağlığı göstergeleri açısından performansıd302mart-nisan2015141-149 THE PERFORMANCE OF THE HEALTH TRANSFORMATİON PROGRAM İN TERMS OF PUBLİC HEALTH INDİCATORSSAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TOPLUM SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ AÇISINDAN PERFORMANSID302MART-NİSAN2015141-149
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE ÇOCUK SAĞLIĞI

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME AND CHILD HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 127-140
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
transformation in health programme and child healthsağlıkta dönüşüm programı ve çocuk sağlığıd302mart-nisan2015127-140 TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMME AND CHİLD HEALTHSAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE ÇOCUK SAĞLIĞID302MART-NİSAN2015127-140
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEDİ?

 • HOW DID TRANSFORMATION IN HEALTH AFF ECT WOMEN’S HEALTH?

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 120-126
 • Nuray ÖZGÜLNAR
how did transformation in health aff ect women’s health?sağlıkta dönüşüm kadın sağlığını nasıl etkiledi?d302mart-nisan2015120-126 HOW DİD TRANSFORMATİON İN HEALTH AFF ECT WOMEN’S HEALTH?SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEDİ?D302MART-NİSAN2015120-126
Dosya-Derleme

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA SAVAŞIM KAMPANYALARLA BAŞARILIR MI?

 • CAN COMBAT AGAINST NON-COMMUNICABLE DISEASES SUCCEED THROUGH CAMPAIGNS?

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 115-119
 • Hatice ŞİMŞEK KESKİN, Reyhan UÇKU
can combat against non-communicable diseases succeed through campaigns?bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaşım kampanyalarla başarılır mı?d302mart-nisan2015115-119 CAN COMBAT AGAİNST NON-COMMUNİCABLE DİSEASES SUCCEED THROUGH CAMPAİGNS?BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA SAVAŞIM KAMPANYALARLA BAŞARILIR MI?D302MART-NİSAN2015115-119
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI

 • TUBERCULOSIS CONTROL IN TURKEY

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 110-114
 • M. Ferit KOÇOĞLU
tuberculosis control in turkeytürkiye’de verem savaşıd302mart-nisan2015110-114 TUBERCULOSİS CONTROL İN TURKEYTÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞID302MART-NİSAN2015110-114
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNDE GÜNCEL DURUM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

 • PRESENT STATE IN TURKEY IN THE CONTROL OF COMMUNICABLE DISEASES: AN ASSESSMENT ON THE EFF ECTS OF THE TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 96-109
 • Muzaffer ESKİOCAK
present state in turkey in the control of communicable diseases: an assessment on the eff ects of the transformation in health programmetürkiye’de bulaşıcı hastalıkların kontrolünde güncel durum: sağlıkta dönüşüm programının etkilerine yönelik bir değerlendirmed302mart-nisan201596-109 PRESENT STATE İN TURKEY İN THE CONTROL OF COMMUNİCABLE DİSEASES: AN ASSESSMENT ON THE EFF ECTS OF THE TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMMETÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNDE GÜNCEL DURUM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRMED302MART-NİSAN201596-109
Dosya-Derleme

AKP EKONOMİSİ VE ÖNCESİ

 • ECONOMY BEFORE AND AFTER AKP

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 86-95
 • Korkut BORATAV
economy before and after akpakp ekonomisi ve öncesid302mart-nisan201586-95 ECONOMY BEFORE AND AFTER AKPAKP EKONOMİSİ VE ÖNCESİD302MART-NİSAN201586-95
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME AND ITS EFF ECTS ON PUBLIC HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 83-85
 • Melike YAVUZ
transformation in health programme and its eff ects on public healthsağlıkta dönüşüm programı ve toplum sağlığına etkilerid302mart-nisan201583-85 TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMME AND İTS EFF ECTS ON PUBLİC HEALTHSAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİD302MART-NİSAN201583-85
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 81-82
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand302mart-nisan201581-82 HAKEM KURULU’NDAND302MART-NİSAN201581-82
Dosya-Derleme

ÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİM

 • LEGAL CHANGE IN THE TRANSFORMATION OF PRIVATE HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 13-16
 • Mustafa GÜLER
legal change in the transformation of private hospitalsözel hastanelerin dönüşümünde hukuksal değişimd301ocak-şubat201513-16 LEGAL CHANGE İN THE TRANSFORMATİON OF PRİVATE HOSPİTALSÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİMD301OCAK-ŞUBAT201513-16
TTB Raporu

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

 • ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVICES IN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLIA DURING CLASHES BREAKING OUT AFTER JULY 20TH

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 310-320
 • Türk Tabipleri Birliği
assessment on the state of health services in south-eastern and eastern anatolia during clashes breaking out after july 20thgüneydoğu ve doğu anadolu bölgesinde 20 temmuz 2015 sonrası çatışma döneminde sağlık hizmetleri hızlı değerlendirme araştırmasıd304temmuz-ağustos2015310-320 ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVİCES İN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLİA DURİNG CLASHES BREAKİNG OUT AFTER JULY 20THGÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASID304TEMMUZ-AĞUSTOS2015310-320
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”

 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBILE TRAINING SEMINAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVICES AND WORK ACCIDENTS”

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 296-309
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
turkish medical association public health branch report on the 26. mobile training seminar: “workers’ health, health services and work accidents”ttb halk sağlığı kolu 26. gezici eğitim semineri raporu “çalışan sağlığı, sağlık hizmetleri ve iş kazaları”d304temmuz-ağustos2015296-309 TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON PUBLİC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVİCES AND WORK ACCİDENTS”TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”D304TEMMUZ-AĞUSTOS2015296-309
Dosya Gözlem ve Araştırma

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRME

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN THE PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 290-295
 • Kemal ÖZAY
forms of employment and remuneration in the private health sectorözel sağlık sektöründe çalışma biçimleri ve ücretlendirmed304temmuz-ağustos2015290-295 FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATİON İN THE PRİVATE HEALTH SECTORÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRMED304TEMMUZ-AĞUSTOS2015290-295
Dosya-Derleme

PİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAM

 • REMUNERATION AD EMPLOYMENT IN MARKET-ORIENTED HEALTH ENVIRONMENTS

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 285-289
 • İlker BELEK
remuneration ad employment in market-oriented health environmentspiyasacı sağlık ortamında ücretlendirme ve istihdamd304temmuz-ağustos2015285-289 REMUNERATİON AD EMPLOYMENT İN MARKET-ORİENTED HEALTH ENVİRONMENTSPİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAMD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015285-289
Dosya-Derleme

EMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAH

 • HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCING LABOUR POWER: AN INTERDISCIPLINARY ACCOUNT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 268-284
 • Hakan TÜZÜN
health as a factor ın reproducing labour power: an ınterdisciplinary accountemek gücü üretim faktörü olarak sağlık: disiplinler arası bir izahd304temmuz-ağustos2015268-284 HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCİNG LABOUR POWER: AN INTERDİSCİPLİNARY ACCOUNTEMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAHD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015268-284
Dosya-Derleme

CHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAK

 • CHARLIE CHAPLIN’S MODERN TIMES OR LOOKING AT MODERN TIMES WITH THE EYES OF CHARLOT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 251-267
 • Yavuz ÜÇKUYU
charlie chaplin’s modern times or looking at modern times with the eyes of charlotcharlie chaplin’in modern zamanları ya da şarlo’nun gözüyle modern zamanlara bakmakd304temmuz-ağustos2015251-267 CHARLİE CHAPLİN’S MODERN TİMES OR LOOKİNG AT MODERN TİMES WİTH THE EYES OF CHARLOTCHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAKD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015251-267
Dosya-Derleme

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME , BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • THOUGHTS ON THE PRECARISATION, THE UNCERTAINITY, AND THE FEAR IN WORKING LIFE

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 243-250
 • Elif HACISALIHOĞLU
thoughts on the precarisation, the uncertainity, and the fear in working lifeçalışma yaşamında güvencesizleşme , belirsizlik ve korku üzerine düşüncelerd304temmuz-ağustos2015243-250 THOUGHTS ON THE PRECARİSATİON, THE UNCERTAİNİTY, AND THE FEAR İN WORKİNG LİFEÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME , BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015243-250
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
hakem kurulu’ndand304temmuz-ağustos2015241-242 HAKEM KURULU’NDAND304TEMMUZ-AĞUSTOS2015241-242
Derleme

ALFRED GROTJAHN : HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRE

 • ALFRED GROTJAHN: A PORTRAIT IN PUBLIC HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 150-160
 • Hande ARPAT
alfred grotjahn: a portrait in public healthalfred grotjahn : halk sağlığında bir portred292mart-nisan2014150-160 ALFRED GROTJAHN: A PORTRAİT İN PUBLİC HEALTHALFRED GROTJAHN : HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRED292MART-NİSAN2014150-160
Araştırma

VARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DİKKAT DÜZEYLERİ

 • ATTENTION LEVEL OF NURSES THAT WORK IN SHIFTS

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 140-149
 • Ayfer PEKER, Süreyya KARAGÖZ
attention level of nurses that work in shiftsvardiya sistemiyle çalışan hemşirelerin dikkat düzeylerid292mart-nisan2014140-149 ATTENTİON LEVEL OF NURSES THAT WORK İN SHİFTSVARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DİKKAT DÜZEYLERİD292MART-NİSAN2014140-149
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA UYUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM: ‘’SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI”

 • AN ATTEMPT TO ASSESS THE ADAPTION OF HEALTH CARE LABORERS TO HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM: “STUDY OF HEALTH PERSONNEL SATISFACTION STUDY”

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 129-139
 • Zeliha ÖCEK, Meral TÜRK
an attempt to assess the adaption of health care laborers to health transformation program: “study of health personnel satisfaction study”sağlık emekçilerinin sağlıkta dönüşüm programına uyumunu değerlendirmeye yönelik bir girişim: ‘’sağlık personeli memnuniyet araştırması”d292mart-nisan2014129-139 AN ATTEMPT TO ASSESS THE ADAPTİON OF HEALTH CARE LABORERS TO HEALTH TRANSFORMATİON PROGRAM: “STUDY OF HEALTH PERSONNEL SATİSFACTİON STUDY”SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA UYUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM: ‘’SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI”D292MART-NİSAN2014129-139
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ARAŞTIRMALARI VESİLESİ İLE HASTA MEMNUNİYETİ

 • PATIENT SATISFACTION ON THE OCCASION OF STUDIES OF MINISTRY OF HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 118-128
 • Zeliha ÖCEK
patient satisfaction on the occasion of studies of ministry of healthsağlık bakanlığı’nın araştırmaları vesilesi ile hasta memnuniyetid292mart-nisan2014118-128 PATİENT SATİSFACTİON ON THE OCCASİON OF STUDİES OF MİNİSTRY OF HEALTHSAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ARAŞTIRMALARI VESİLESİ İLE HASTA MEMNUNİYETİD292MART-NİSAN2014118-128
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE “MEMNU-NİYET”

 • PATIENT SATISFACTION (!)

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 114-117
 • Songül A. VAİZOĞLU
patient satisfaction (!)sağlık hizmetlerinde “memnu-niyet”d292mart-nisan2014114-117 PATİENT SATİSFACTİON (!)SAĞLIK HİZMETLERİNDE “MEMNU-NİYET”D292MART-NİSAN2014114-117
Derleme

YURTTAŞLARDAN TÜKETİCİLERE, HAKLAR VE İHTİYAÇLARDAN MEMNUNİYETLERE

 • FROM CITIZENS TO CONSUMERS, FROM RIGHTS AND NEEDS TO SATISFACTIONS

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 105-113
 • Ferda DÖNMEZ ATBAŞI
from citizens to consumers, from rights and needs to satisfactionsyurttaşlardan tüketicilere, haklar ve ihtiyaçlardan memnuniyetlered292mart-nisan2014105-113 FROM CİTİZENS TO CONSUMERS, FROM RİGHTS AND NEEDS TO SATİSFACTİONSYURTTAŞLARDAN TÜKETİCİLERE, HAKLAR VE İHTİYAÇLARDAN MEMNUNİYETLERED292MART-NİSAN2014105-113
Dosya Araştırma

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARDA ALGILANAN SAĞLIK VE SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ*

 • PERCEIVED HEALTH STATUS AND SOCIAL DETERMINANTS IN APPLICANTS TO PRIMARY HEALTH SERVICES

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 91-104
 • Hakan TÜZÜN, Sefer AYCAN, Mustafa N. İLHAN
perceived health status and social determinants in applicants to primary health servicesbirinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranlarda algılanan sağlık ve sosyal belirleyicileri*d292mart-nisan201491-104 PERCEİVED HEALTH STATUS AND SOCİAL DETERMİNANTS İN APPLİCANTS TO PRİMARY HEALTH SERVİCESBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARDA ALGILANAN SAĞLIK VE SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ*D292MART-NİSAN201491-104
Dosya Araştırma

OBEZİTEDE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ VE TÜRKİYE’YE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

 • HEALTH INEQUALITIES IN OBESITY AND AN EVALUATION FOR TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 83-90
 • Işıl ERGİN
health ınequalities in obesity and an evaluation for turkeyobezitede sağlık eşitsizlikleri ve türkiye’ye dair bir değerlendirmed292mart-nisan201483-90 HEALTH INEQUALİTİES İN OBESİTY AND AN EVALUATİON FOR TURKEYOBEZİTEDE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ VE TÜRKİYE’YE DAİR BİR DEĞERLENDİRMED292MART-NİSAN201483-90
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
hakem kurulu’ndand292mart-nisan201481-82 HAKEM KURULU’NDAND292MART-NİSAN201481-82
Dosya-Derleme

YİRMİNCİ YÜZYILIN ÜTOPYASI: HERKES İÇİN REFORM! HERKES İÇİN EŞİT(SİZ)LİK!

 • UTOPIA IN THE TWENTIETH CENTURY: REFORM FOR EVERYONE! (IN)EQUALITY FOR EVERYONE!

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 61-80
 • Coşkun BAKAR
utopia in the twentieth century: reform for everyone! (in)equality for everyone!yirminci yüzyılın ütopyası: herkes için reform! herkes için eşit(siz)lik!d291ocak-şubat201461-80 UTOPİA İN THE TWENTİETH CENTURY: REFORM FOR EVERYONE! (İN)EQUALİTY FOR EVERYONE!YİRMİNCİ YÜZYILIN ÜTOPYASI: HERKES İÇİN REFORM! HERKES İÇİN EŞİT(SİZ)LİK!D291OCAK-ŞUBAT201461-80
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÇOCUK SAĞLIĞINDA EŞİTSİZLİKLER

 • CHILD HEALTH INEQUALITIES IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 56-60
 • Deniz AKGÜN
child health ınequalities in turkeytürkiye’de çocuk sağlığında eşitsizliklerd291ocak-şubat201456-60 CHİLD HEALTH INEQUALİTİES İN TURKEYTÜRKİYE’DE ÇOCUK SAĞLIĞINDA EŞİTSİZLİKLERD291OCAK-ŞUBAT201456-60
Dosya-Derleme

DÜNYADA ÇOCUK SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUALITIES IN CHILD HEALTH IN THE WORLD

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 49-55
 • Neriman AYDIN
ınequalities in child health in the worlddünyada çocuk sağlığındaki eşitsizliklerd291ocak-şubat201449-55 INEQUALİTİES İN CHİLD HEALTH İN THE WORLDDÜNYADA ÇOCUK SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLERD291OCAK-ŞUBAT201449-55
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUALITIES IN WOMEN’S HEALTH IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 41-48
 • Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
ınequalities in women’s health in turkeytürkiye’de kadın sağlığındaki eşitsizliklerd291ocak-şubat201441-48 INEQUALİTİES İN WOMEN’S HEALTH İN TURKEYTÜRKİYE’DE KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLERD291OCAK-ŞUBAT201441-48
Dosya-Derleme

DÜNYA’DA KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUITIES IN WOMEN’S HEALTH IN EARTH

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 32-40
 • Gamze VAROL SARAÇOĞLU
ınequities in women’s health in earthdünya’da kadın sağlığındaki eşitsizliklerd291ocak-şubat201432-40 INEQUİTİES İN WOMEN’S HEALTH İN EARTHDÜNYA’DA KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLERD291OCAK-ŞUBAT201432-40
Dosya-Derleme

EŞİTLİK HAKKANİYET HAK

 • EQUALITY EQUITY RIGTH

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 24-31
 • Onur HAMZAOĞLU
equality equity rigtheşitlik hakkaniyet hakd291ocak-şubat201424-31 EQUALİTY EQUİTY RİGTHEŞİTLİK HAKKANİYET HAKD291OCAK-ŞUBAT201424-31
Dosya-Derleme

TOPLUM BİÇİMLERİ BOYUNCA EŞİTLİK-EŞİTSİZLİK KAVGASI

 • EQUALITY-INEQUALITY STRUGGLE THROUGHOUT SOCIAL FORMATIONS

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 5-23
 • Alâeddin ŞENEL
equality-ınequality struggle throughout social formationstoplum biçimleri boyunca eşitlik-eşitsizlik kavgasıd291ocak-şubat20145-23 EQUALİTY-INEQUALİTY STRUGGLE THROUGHOUT SOCİAL FORMATİONSTOPLUM BİÇİMLERİ BOYUNCA EŞİTLİK-EŞİTSİZLİK KAVGASID291OCAK-ŞUBAT20145-23

EŞİTLİK VE SAĞLIK

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 3-4
 • Onur HAMZAOĞLU, Hakan TÜZÜN
eşitlik ve sağlıkd291ocak-şubat20143-4 EŞİTLİK VE SAĞLIKD291OCAK-ŞUBAT20143-4
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
hakem kurulu’ndand291ocak-şubat20141-2 HAKEM KURULU’NDAND291OCAK-ŞUBAT20141-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2013 YILI (MAKALE) DİZİNİ

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 475-480
toplum ve hekim dergisi 2013 yılı (makale) dizinid286kasım-aralık2013475-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2013 YILI (MAKALE) DİZİNİD286KASIM-ARALIK2013475-480
Derleme

ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA TIBBİ ARAŞTIRMA

 • MEDICAL RESEARCH ON VULNERABLE GROUPS

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 466-474
 • M. Cumhur İZGİ
medical research on vulnerable groupsörselenebilir gruplarda tıbbi araştırmad286kasım-aralık2013466-474 MEDİCAL RESEARCH ON VULNERABLE GROUPSÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA TIBBİ ARAŞTIRMAD286KASIM-ARALIK2013466-474
Derleme

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ KAYNAĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUMU

 • THE SOURCE OF HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY AND MINISTRY OF HEALTH 2014 BUDGET PRESENTATION

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 459-465
 • Onur HAMZAOĞLU
the source of health expenditures in turkey and ministry of health 2014 budget presentationtürkiye’de sağlık harcamalarının kaynağı ve sağlık bakanlığı 2014 yılı bütçe sunumud286kasım-aralık2013459-465 THE SOURCE OF HEALTH EXPENDİTURES İN TURKEY AND MİNİSTRY OF HEALTH 2014 BUDGET PRESENTATİONTÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ KAYNAĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUMUD286KASIM-ARALIK2013459-465
Araştırma

PİYASA MEKANİZMALARININ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ BASKISI ALTINDAKİ BİR SAĞLIK MESLEK ALANI: DİŞ HEKİMLİĞİ

 • A HEALTH PROFESSION AREA UNDER THE PRESSURE OF MARKET MECHANISMS AND HEALTH TRANSITION PROJECT: DENTISTRY

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 449-458
 • Zeliha ÖCEK, Kevser VATANSEVER
a health profession area under the pressure of market mechanisms and health transition project: dentistrypiyasa mekanizmalarının ve sağlıkta dönüşüm programının baskısı altındaki bir sağlık meslek alanı: diş hekimliğid286kasım-aralık2013449-458 A HEALTH PROFESSİON AREA UNDER THE PRESSURE OF MARKET MECHANİSMS AND HEALTH TRANSİTİON PROJECT: DENTİSTRYPİYASA MEKANİZMALARININ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ BASKISI ALTINDAKİ BİR SAĞLIK MESLEK ALANI: DİŞ HEKİMLİĞİD286KASIM-ARALIK2013449-458
Rapor

SUÇU MAĞDURA YÜKLEMEK: VAKIF ÖZEL İDARESİ’NİN GÜNEYDOĞU LONDRA PLANI*

 • BLAMING THE VICTIMS: THE TRUST SPECIAL ADMINISTRATOR’S PLANS FOR SOUTH EAST LONDON

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 436-448
 • Allyson Pollock, Elias Kondilis, David Price, Graham Kirkwood, Louisa Harding-Edgar
blaming the victims: the trust special administrator’s plans for south east londonsuçu mağdura yüklemek: vakıf özel idaresi’nin güneydoğu londra planı*d286kasım-aralık2013436-448 BLAMİNG THE VİCTİMS: THE TRUST SPECİAL ADMİNİSTRATOR’S PLANS FOR SOUTH EAST LONDONSUÇU MAĞDURA YÜKLEMEK: VAKIF ÖZEL İDARESİ’NİN GÜNEYDOĞU LONDRA PLANI*D286KASIM-ARALIK2013436-448
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ; BİRLEŞİK KRALLIK DENEYİMİ

 • PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH SECTOR: UNITED KINGDOM EXPERIENCE

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 432-435
 • Kayıhan PALA
public private partnership ın health sector: united kingdom experiencesağlık alanında kamu-özel ortaklığı ; birleşik krallık deneyimid286kasım-aralık2013432-435 PUBLİC PRİVATE PARTNERSHİP IN HEALTH SECTOR: UNİTED KİNGDOM EXPERİENCESAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ; BİRLEŞİK KRALLIK DENEYİMİD286KASIM-ARALIK2013432-435
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ VE 4 ARALIK EYLEMİ

 • FAMILY MEDICINE AND THE ACTION ON DECEMBER 4TH

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 430-431
 • Recep KOÇ
family medicine and the action on december 4thaile hekimliği ve 4 aralık eylemid286kasım-aralık2013430-431 FAMİLY MEDİCİNE AND THE ACTİON ON DECEMBER 4THAİLE HEKİMLİĞİ VE 4 ARALIK EYLEMİD286KASIM-ARALIK2013430-431
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ NEREDEN NEREYE?

 • FAMILY MEDICINE: FROM WHERE TO WHERE?

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 427-429
 • Ersan TAŞÇI
family medicine: from where to where?aile hekimliği nereden nereye?d286kasım-aralık2013427-429 FAMİLY MEDİCİNE: FROM WHERE TO WHERE?AİLE HEKİMLİĞİ NEREDEN NEREYE?D286KASIM-ARALIK2013427-429
Gözlemler ve Görüşler

LANCET DERGİSİ’NDE (SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN) TTB ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE...

 • THE ON THE CRITIQUE OF TTB (BY THE MINISTRY OF HEALTH) IN THE LANCET

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 422-426
 • Eriş BİLALOĞLU
the on the critique of ttb (by the ministry of health) in the lancetlancet dergisi’nde (sağlık bakanlığı’nın) ttb eleştirisi üzerine...d286kasım-aralık2013422-426 THE ON THE CRİTİQUE OF TTB (BY THE MİNİSTRY OF HEALTH) İN THE LANCETLANCET DERGİSİ’NDE (SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN) TTB ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE...D286KASIM-ARALIK2013422-426
Gözlemler ve Görüşler

‘THE LANCET’ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN ‘BAŞARILARI’NI DÜNYAYA PAZARLIYOR

 • THE LANCET MARKETS THE ‘SUCCESSES’ OF TRANSFORMATION IN HEALTH INTERNATIONALLY

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 403-421
 • Murat CİVANER, Alpay AZAP, Kayıhan PALA, Akif AKALIN, Gazanfer AKSAKOĞLU, Feride Aksu TANIK, Osman ELBEK, Cavit Işık YAVUZ, Muzaffer ESKİOCAK, Özlem ÖZKAN, Özden ŞENER, Bayazıt İLHAN, Kevser VATANSEVER, Cem TERZİ, Onur HAMZAOĞLU
the lancet markets the ‘successes’ of transformation ın health ınternationally‘the lancet’ sağlıkta dönüşüm programı’nın ‘başarıları’nı dünyaya pazarlıyord286kasım-aralık2013403-421 THE LANCET MARKETS THE ‘SUCCESSES’ OF TRANSFORMATİON IN HEALTH INTERNATİONALLY‘THE LANCET’ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN ‘BAŞARILARI’NI DÜNYAYA PAZARLIYORD286KASIM-ARALIK2013403-421

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand286kasım-aralık2013401-402 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND286KASIM-ARALIK2013401-402

BENİM DOĞAN ABİM...*

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 399-400
 • Ata SOYER
benim doğan abim...*d285eylül-ekim2013399-400 BENİM DOĞAN ABİM...*D285EYLÜL-EKİM2013399-400

ATA SOYER İÇİN

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 397-398
 • Metin ÇULHAOĞLU
ata soyer içind285eylül-ekim2013397-398 ATA SOYER İÇİND285EYLÜL-EKİM2013397-398

ABİLİĞİN KOLEKTİF TRAJEDİSİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 393-396
 • Cem TERZİ
abiliğin kolektif trajedisid285eylül-ekim2013393-396 ABİLİĞİN KOLEKTİF TRAJEDİSİD285EYLÜL-EKİM2013393-396

ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 390-392
 • Reyhan UÇKU
öğretim üyesi olarak ata soyer d285eylül-ekim2013390-392 ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ATA SOYER D285EYLÜL-EKİM2013390-392

KÜRT MÜCADELESİNDE ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 388-389
 • Ata Soyer Sağlık ve Politika Öğrencileri
kürt mücadelesinde ata soyerd285eylül-ekim2013388-389 KÜRT MÜCADELESİNDE ATA SOYERD285EYLÜL-EKİM2013388-389

KADİM KENT DİYARBAKIR, KADİM DOST ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 385-387
 • İlhan DİKEN
kadim kent diyarbakır, kadim dost ata soyerd285eylül-ekim2013385-387 KADİM KENT DİYARBAKIR, KADİM DOST ATA SOYERD285EYLÜL-EKİM2013385-387

HER NEWROZ SABAHI

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 376-384
 • Necdet İPEKYÜZ
her newroz sabahıd285eylül-ekim2013376-384 HER NEWROZ SABAHID285EYLÜL-EKİM2013376-384

İYİ BİR MUHALİF, İYİ OKUYAN, DİK DURAN ENDER BİR ADAM!

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 372-375
 • Selim ÖLÇER, İlhan DİKEN
iyi bir muhalif, iyi okuyan, dik duran ender bir adam!d285eylül-ekim2013372-375 İYİ BİR MUHALİF, İYİ OKUYAN, DİK DURAN ENDER BİR ADAM!D285EYLÜL-EKİM2013372-375

TÜRKİYE'DE BARIŞ MÜCADELESİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 367-371
 • Haluk GERGER
türkiye'de barış mücadelesid285eylül-ekim2013367-371 TÜRKİYE'DE BARIŞ MÜCADELESİD285EYLÜL-EKİM2013367-371

HAK VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞLARI

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 364-366
 • Hüsnü ÖNDÜL
hak ve özgürlük arayışlarıd285eylül-ekim2013364-366 HAK VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞLARID285EYLÜL-EKİM2013364-366

BİR DÜĞÜM NOKTASI OLARAK CEZAEVLERİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 361-363
 • Aydın ÇUBUKÇU
bir düğüm noktası olarak cezaevlerid285eylül-ekim2013361-363 BİR DÜĞÜM NOKTASI OLARAK CEZAEVLERİD285EYLÜL-EKİM2013361-363

12 EYLÜL SONRASI MESLEK ÖRGÜTLERİ, SOL VE HEKİM HAREKETİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 358-360
 • Tanıl BORA
12 eylül sonrası meslek örgütleri, sol ve hekim hareketi üzerine gözlemlerd285eylül-ekim2013358-360 12 EYLÜL SONRASI MESLEK ÖRGÜTLERİ, SOL VE HEKİM HAREKETİ ÜZERİNE GÖZLEMLERD285EYLÜL-EKİM2013358-360

"BİLİM VE SANAT BENİM İÇİN BİR OKUL OLDU"

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 351-357
 • Raşit KAYA
"bilim ve sanat benim için bir okul oldu"d285eylül-ekim2013351-357 "BİLİM VE SANAT BENİM İÇİN BİR OKUL OLDU"D285EYLÜL-EKİM2013351-357

ZOR YILLARDA "AYDIN OLMAK"

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 340-350
 • Temel DEMİRER
zor yıllarda "aydın olmak"d285eylül-ekim2013340-350 ZOR YILLARDA "AYDIN OLMAK"D285EYLÜL-EKİM2013340-350

ANKARA TIP'TA OKUMAK VE TIP-DER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 336-339
 • Sedat ABBASOĞLU
ankara tıp'ta okumak ve tıp-derd285eylül-ekim2013336-339 ANKARA TIP'TA OKUMAK VE TIP-DERD285EYLÜL-EKİM2013336-339

70'LERDE DEVRİMCİ OLMAK

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 333-335
 • Seyfi ÖNGİDER
70'lerde devrimci olmakd285eylül-ekim2013333-335 70'LERDE DEVRİMCİ OLMAKD285EYLÜL-EKİM2013333-335

SOL YÜKSELİRKEN SOSYALİST VE GENÇ OLMAK

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 329-332
 • Haluk YURTSEVER
sol yükselirken sosyalist ve genç olmakd285eylül-ekim2013329-332 SOL YÜKSELİRKEN SOSYALİST VE GENÇ OLMAKD285EYLÜL-EKİM2013329-332

ATA SOYER’İN ÖZGEÇMİŞİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 327-328
ata soyer’in özgeçmişid285eylül-ekim2013327-328 ATA SOYER’İN ÖZGEÇMİŞİD285EYLÜL-EKİM2013327-328

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 321-326
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu'ndand285eylül-ekim2013321-326 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAND285EYLÜL-EKİM2013321-326
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 24. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA YENİ YAPILANMA

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 311-320
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu 24. gezici eğitim semineri raporu değişen sağlık sistemi ve sağlık bakanlığı’nda yeni yapılanmad284temmuz-ağustos2013311-320 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 24. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA YENİ YAPILANMAD284TEMMUZ-AĞUSTOS2013311-320
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 23. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU BÜYÜK KENTLERDE DEĞİŞEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 297-310
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu 23. gezici eğitim semineri raporu büyük kentlerde değişen birinci basamak sağlık hizmetleri*d284temmuz-ağustos2013297-310 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 23. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU BÜYÜK KENTLERDE DEĞİŞEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ*D284TEMMUZ-AĞUSTOS2013297-310
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

İRLANDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 288-296
 • Mehtap TÜRKAY
irlanda sağlık bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasıd284temmuz-ağustos2013288-296 İRLANDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASID284TEMMUZ-AĞUSTOS2013288-296
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

ÇİN’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÜNCEL YAPISAL DÖNÜŞÜM: SOSYAL YÖNELİMLİ MÜDAHALE (?)

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 270-287
 • Mehmet ZENCİR
çin’de sağlık hizmetlerinde güncel yapısal dönüşüm: sosyal yönelimli müdahale (?)d284temmuz-ağustos2013270-287 ÇİN’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÜNCEL YAPISAL DÖNÜŞÜM: SOSYAL YÖNELİMLİ MÜDAHALE (?)D284TEMMUZ-AĞUSTOS2013270-287
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ REFORMLAR NE SONUÇ VERDİ?

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 255-269
 • İlker KAYI
bulgaristan sağlık sistemindeki reformlar ne sonuç verdi?d284temmuz-ağustos2013255-269 BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ REFORMLAR NE SONUÇ VERDİ?D284TEMMUZ-AĞUSTOS2013255-269
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

SAĞLIK REFORMLARI VE SLOVAKYA SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİM

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 249-254
 • Aslı DAVAS
sağlık reformları ve slovakya sağlık bakanlığı’nda son 10 yıldaki değişimd284temmuz-ağustos2013249-254 SAĞLIK REFORMLARI VE SLOVAKYA SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİMD284TEMMUZ-AĞUSTOS2013249-254
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

POLONYA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YENİDEN YAPILANMASI

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 243-248
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
polonya sağlık bakanlığı'nın yeniden yapılanmasıd284temmuz-ağustos2013243-248 POLONYA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YENİDEN YAPILANMASID284TEMMUZ-AĞUSTOS2013243-248

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand284temmuz-ağustos2013241-242 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND284TEMMUZ-AĞUSTOS2013241-242
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ REFORMU: 1989’DAN GELECEĞE Mİ? İNŞADAN ÖZYIKIMA MI?

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 225-240
 • A. Öner KURT
romanya sağlık sistemi reformu: 1989’dan geleceğe mi? inşadan özyıkıma mı?d283mayıs-haziran2013225-240 ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ REFORMU: 1989’DAN GELECEĞE Mİ? İNŞADAN ÖZYIKIMA MI?D283MAYIS-HAZİRAN2013225-240
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

BELÇİKA’DA HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI: SAĞLIK REFORMLARI SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 220-224
 • Hatice ŞİMŞEK, Hande BAHADIR
belçika’da halk sağlığı ve sosyal işler bakanlığı: sağlık reformları sürecindeki değişikliklerd283mayıs-haziran2013220-224 BELÇİKA’DA HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI: SAĞLIK REFORMLARI SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERD283MAYIS-HAZİRAN2013220-224
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DÜNYA BANKASI PROJELERİYLE ARJANTİN’DE NASIL BİR SAĞLIK BAKANLIĞI YAPISI İNŞA EDİLİYOR? BAHANELER VE GERÇEKLER

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 209-219
 • Işıl ERGİN
dünya bankası projeleriyle arjantin’de nasıl bir sağlık bakanlığı yapısı inşa ediliyor? bahaneler ve gerçeklerd283mayıs-haziran2013209-219 DÜNYA BANKASI PROJELERİYLE ARJANTİN’DE NASIL BİR SAĞLIK BAKANLIĞI YAPISI İNŞA EDİLİYOR? BAHANELER VE GERÇEKLERD283MAYIS-HAZİRAN2013209-219
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

SAĞLIK REFORMLARINDA SON NOKTA: BAKANLIĞIN ORGANİK YAPISININ YOK EDİLMESİ

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 205-208
 • İlker BELEK
sağlık reformlarında son nokta: bakanlığın organik yapısının yok edilmesi d283mayıs-haziran2013205-208 SAĞLIK REFORMLARINDA SON NOKTA: BAKANLIĞIN ORGANİK YAPISININ YOK EDİLMESİ D283MAYIS-HAZİRAN2013205-208
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

TÜRKİYE’DE SAĞLIK BAKANLIĞI: 1980 SONRASI

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 192-204
 • Cavit Işık YAVUZ
türkiye’de sağlık bakanlığı: 1980 sonrasıd283mayıs-haziran2013192-204 TÜRKİYE’DE SAĞLIK BAKANLIĞI: 1980 SONRASID283MAYIS-HAZİRAN2013192-204
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ (1920 - 1980)

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 181-191
 • Hamdi AYTEKİN
türkiye’de sağlık hizmetleri (1920 - 1980)d283mayıs-haziran2013181-191 TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ (1920 - 1980)D283MAYIS-HAZİRAN2013181-191
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DÜNYADA SAĞLIK REFORMU TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM: GERÇEKLER VE BELGELERİ

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 172-180
 • Onur HAMZAOĞLU
dünyada sağlık reformu türkiye’de sağlıkta dönüşüm: gerçekler ve belgelerid283mayıs-haziran2013172-180 DÜNYADA SAĞLIK REFORMU TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM: GERÇEKLER VE BELGELERİD283MAYIS-HAZİRAN2013172-180
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

KÜRESEL KAPİTALİZM VE DEVLET

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 165-171
 • Örsan Ö. AKBULUT
küresel kapitalizm ve devletd283mayıs-haziran2013165-171 KÜRESEL KAPİTALİZM VE DEVLETD283MAYIS-HAZİRAN2013165-171
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DOSYA EDİTÖRÜDEN: SAĞLIK BAKANLIKLARININ TÜRKİYE VE DÜNYADA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 163-164
 • Cavit Işık YAVUZ, Onur HAMZAOĞLU
dosya editörüden: sağlık bakanlıklarının türkiye ve dünyada yeniden yapılandırılmasıd283mayıs-haziran2013163-164 DOSYA EDİTÖRÜDEN: SAĞLIK BAKANLIKLARININ TÜRKİYE VE DÜNYADA YENİDEN YAPILANDIRILMASID283MAYIS-HAZİRAN2013163-164

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand283mayıs-haziran2013161-162 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND283MAYIS-HAZİRAN2013161-162
Derleme

HERŞEYE FİYAT BİÇEN, AMA DEĞERİNİ BİLMEYEN BİR SİSTEMİ PROTESTO ETMEK*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 153-160
 • Feride Aksu TANIK, Murat CİVANER
herşeye fiyat biçen, ama değerini bilmeyen bir sistemi protesto etmek*d282mart-nisan2013153-160 HERŞEYE FİYAT BİÇEN, AMA DEĞERİNİ BİLMEYEN BİR SİSTEMİ PROTESTO ETMEK*D282MART-NİSAN2013153-160
Araştırma

AİLE PLANLAMASI HİZMETİ SUNAN BİR BİRİM ÖRNEĞİNDE AİLE PLANLAMASI VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 147-152
 • Deniz EREN, Nazlı ATAK, Ferda ÖZYURDA, Kenan S. KÖSE
aile planlaması hizmeti sunan bir birim örneğinde aile planlaması ve sağlıkta dönüşümd282mart-nisan2013147-152 AİLE PLANLAMASI HİZMETİ SUNAN BİR BİRİM ÖRNEĞİNDE AİLE PLANLAMASI VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMD282MART-NİSAN2013147-152
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

GEZİ DİRENİŞİNDE TABİP ODALARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 145-146
gezi direnişinde tabip odalarının sağlık hizmeti sunumu ile ilgili sağlık bakanlığı yazılarıd282mart-nisan2013145-146 GEZİ DİRENİŞİNDE TABİP ODALARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILARID282MART-NİSAN2013145-146
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE KULLANILAN KİMYASALLARLA İLGİLİ TTB YAZIŞMALARI VE YANITLARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 141-144
toplumsal gösterilerde kullanılan kimyasallarla ilgili ttb yazışmaları ve yanıtlarıd282mart-nisan2013141-144 TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE KULLANILAN KİMYASALLARLA İLGİLİ TTB YAZIŞMALARI VE YANITLARID282MART-NİSAN2013141-144
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

“GEZİ SÜRECİNDE” OLAĞANDIŞI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU: İSTANBUL VE ANKARA PRATİĞİ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 127-140
 • Ali ÖZYURT, Ali ÇERKEZOĞLU, Erdoğan MAZMANOĞLU, Mustafa SÜLKÜ, Savaş ÇÖMLEK, Selçuk ATALAY, Hande ARPAT, Eren YAŞA
“gezi sürecinde” olağandışı sağlık hizmeti sunumu: istanbul ve ankara pratiği d282mart-nisan2013127-140 “GEZİ SÜRECİNDE” OLAĞANDIŞI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU: İSTANBUL VE ANKARA PRATİĞİ D282MART-NİSAN2013127-140
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

TTB KİMYASAL GÖSTERİ KONTROL SİLAHLARIYLA TEMAS EDENLERİN SAĞLIK SORUNLARINI DEĞERLENDİRME RAPORU*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 119-126
 • Türk Tabipleri Birliği
ttb kimyasal gösteri kontrol silahlarıyla temas edenlerin sağlık sorunlarını değerlendirme raporu*d282mart-nisan2013119-126 TTB KİMYASAL GÖSTERİ KONTROL SİLAHLARIYLA TEMAS EDENLERİN SAĞLIK SORUNLARINI DEĞERLENDİRME RAPORU*D282MART-NİSAN2013119-126
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

GÖZ YAŞARTAN GAZLARIN SOLUNUM SAĞLIĞI ÜSTÜNE ETKİLERİ*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 116-118
 • Peri M. ARBAK
göz yaşartan gazların solunum sağlığı üstüne etkileri*d282mart-nisan2013116-118 GÖZ YAŞARTAN GAZLARIN SOLUNUM SAĞLIĞI ÜSTÜNE ETKİLERİ*D282MART-NİSAN2013116-118
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

PSİKOSOSYAL AÇIDAN GEZİ DİRENİŞİ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 105-115
 • Cem KAPTANOĞLU, Altan EŞSİZOĞLU
psikososyal açıdan gezi direnişi ve toplum ruh sağlığına etkilerid282mart-nisan2013105-115 PSİKOSOSYAL AÇIDAN GEZİ DİRENİŞİ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİD282MART-NİSAN2013105-115
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HİZMET SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 100-104
 • Murat CİVANER
olağandışı durumlarda hizmet sunma yükümlülüğüd282mart-nisan2013100-104 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HİZMET SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜD282MART-NİSAN2013100-104
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK KİTLESEL ETKİNLİK VE EYLEMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE “SOKAK” SAĞLIKÇILARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 85-99
 • Kevser VATANSEVER
bir olağandışı durum olarak kitlesel etkinlik ve eylemlerde sağlık hizmetleri ve “sokak” sağlıkçılarıd282mart-nisan201385-99 BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK KİTLESEL ETKİNLİK VE EYLEMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE “SOKAK” SAĞLIKÇILARID282MART-NİSAN201385-99
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK “GEZİ DİRENİŞİ” VE SAĞLIK

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 83-84
 • Harun BALCIOĞLU, Eriş BİLALOĞLU, Cavit Işık YAVUZ
dosya editöründen: bir olağandışı durum olarak “gezi direnişi” ve sağlıkd282mart-nisan201383-84 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK “GEZİ DİRENİŞİ” VE SAĞLIKD282MART-NİSAN201383-84

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand282mart-nisan201381-82 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND282MART-NİSAN201381-82
Derleme

HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİ BESLEYEN SKALA: TEORİK VE PRATİK BOYUT

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 70-80
 • Kansu YILDIRIM
hekime yönelik şiddeti besleyen skala: teorik ve pratik boyutd281ocak-şubat201370-80 HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİ BESLEYEN SKALA: TEORİK VE PRATİK BOYUTD281OCAK-ŞUBAT201370-80
Derleme

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ SİYASALLAŞTIRILIYOR

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 66-69
 • Kayıhan PALA
sağlık istatistikleri siyasallaştırılıyord281ocak-şubat201366-69 SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ SİYASALLAŞTIRILIYORD281OCAK-ŞUBAT201366-69
Derleme

TANI TEMELLİ GRUPLARA BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 54-65
 • İsmail Erdem ERKOYUN
tanı temelli gruplara bir bakış ve türkiyed281ocak-şubat201354-65 TANI TEMELLİ GRUPLARA BİR BAKIŞ VE TÜRKİYED281OCAK-ŞUBAT201354-65
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

"YAŞAYAN BELGE": DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ'Nİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 48-53
 • Murat CİVANER
"yaşayan belge": dünya tabipler birliği helsinki bildirgesi'ni güncelleme çalışmalarıd281ocak-şubat201348-53 "YAŞAYAN BELGE": DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ'Nİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARID281OCAK-ŞUBAT201348-53
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

İLAÇ ENDÜSTRİSİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE HASTALIK ÜRETİMİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 40-47
 • Halis ULAŞ, Burhanettin KAYA
ilaç endüstrisi, bilimsel araştırmalar ve hastalık üretimid281ocak-şubat201340-47 İLAÇ ENDÜSTRİSİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE HASTALIK ÜRETİMİD281OCAK-ŞUBAT201340-47
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

TÜBİTAK VE TÜBA VAKALARI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 30-39
 • Namık Kemal PAK
tübitak ve tüba vakalarıd281ocak-şubat201330-39 TÜBİTAK VE TÜBA VAKALARID281OCAK-ŞUBAT201330-39
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİR BİLGİ-YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK DÜNYA BANKASI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 23-29
 • Filiz ZAPCI
bir bilgi-yönetim sistemi olarak dünya bankasıd281ocak-şubat201323-29 BİR BİLGİ-YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK DÜNYA BANKASID281OCAK-ŞUBAT201323-29
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM İNSANININ TOPLUMSAL SORUMLULUĞU1

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 19-22
 • İzge GÜNAL
bilim insanının toplumsal sorumluluğu1d281ocak-şubat201319-22 BİLİM İNSANININ TOPLUMSAL SORUMLULUĞU1D281OCAK-ŞUBAT201319-22
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİMSEL YÖNTEME TARİHSELCİ YAKAŞIM

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 14-18
 • Erhan NALÇACI
bilimsel yönteme tarihselci yakaşımd281ocak-şubat201314-18 BİLİMSEL YÖNTEME TARİHSELCİ YAKAŞIMD281OCAK-ŞUBAT201314-18
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM'İN KAPİTALİZM İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 8-13
 • Yavuz ÜÇKUYU
bilim'in kapitalizm ile ilişkisi üzerine bir çerçeve denemesid281ocak-şubat20138-13 BİLİM'İN KAPİTALİZM İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇERÇEVE DENEMESİD281OCAK-ŞUBAT20138-13
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 5-7
 • Afşar TİMUÇİN
bilim düşüncesinin gelişimid281ocak-şubat20135-7 BİLİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİD281OCAK-ŞUBAT20135-7
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 3-4
 • Yavuz ÜÇKUYU, Alpay AZAP
dosya editöründen: bilim ve bilimsel araştırmalard281ocak-şubat20133-4 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARD281OCAK-ŞUBAT20133-4

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand281ocak-şubat20131-2 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND281OCAK-ŞUBAT20131-2
Araştırma

TÜRKİYE'DE 2009 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAYAN YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 463-474
 • Raziye ÖZDEMİR, Zeliha Aslı ÖCEK
türkiye'de 2009 yılında uygulanmaya başlayan yeni ölüm bildirim sisteminin işleyişinin izmir ili örneğinde değerlendirilmesid276kasım-aralık2012463-474 TÜRKİYE'DE 2009 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAYAN YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİD276KASIM-ARALIK2012463-474
Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ'NİN TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİNE ETKİSİ HAKKINDA ETİK AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 456-462
 • M. Cumhur İZGİ, Berna ARDA
sağlıkta dönüşüm projesi'nin topluma dayalı tıp eğitimine etkisi hakkında etik açıdan bir değerlendirmed276kasım-aralık2012456-462 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ'NİN TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİNE ETKİSİ HAKKINDA ETİK AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRMED276KASIM-ARALIK2012456-462
Araştırma

ANKARA İL MERKEZİNDE BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN ON SEKİZ YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 449-455
 • Sefer AYCAN, Seçil ÖZKAN, Emine AVCI, Tuğba ÖZDEMİRKAN, E. Füsun ÇİVİL
ankara il merkezinde bazı aile sağlığı merkezlerine başvuran on sekiz yaş üstü kişilerin aile hekimliği uygulamasına ilişkin bilgi, tutum ve memnuniyet değerlendirmesi d276kasım-aralık2012449-455 ANKARA İL MERKEZİNDE BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN ON SEKİZ YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ D276KASIM-ARALIK2012449-455
Yuvarlak Masa

İKİ BİN ON DÖRT

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 422-448
 • Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜFTÜOĞLU, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
iki bin on dörtd276kasım-aralık2012422-448 İKİ BİN ON DÖRTD276KASIM-ARALIK2012422-448
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - III

GEBELİĞİN İSTEĞE BAĞLI SONLANDIRILMASI VE "VİCDANİ RET"

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 418-421
 • Murat CİVANER
gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılması ve "vicdani ret"d276kasım-aralık2012418-421 GEBELİĞİN İSTEĞE BAĞLI SONLANDIRILMASI VE "VİCDANİ RET"D276KASIM-ARALIK2012418-421
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - III

TARİHSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAMDA FRANSA'DA KÜRTAJ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 403-417
 • Özlem ÖZKAN, Kader MERT
tarihsel ve toplumsal bağlamda fransa'da kürtajd276kasım-aralık2012403-417 TARİHSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAMDA FRANSA'DA KÜRTAJD276KASIM-ARALIK2012403-417

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand276kasım-aralık2012401-402 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND276KASIM-ARALIK2012401-402
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE APARTHEİD REJİM'DEN GÜNÜMÜZE KÜRTAJ YASALARI: KÜRTAJ HAKLARINDA EŞİTSİZLİKTEN EŞİTLİĞE (Mİ?)

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 389-400
 • Ummahan YÜCEL
güney afrika cumhuriyeti'nde apartheid rejim'den günümüze kürtaj yasaları: kürtaj haklarında eşitsizlikten eşitliğe (mi?)d275eylül-ekim2012389-400 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE APARTHEİD REJİM'DEN GÜNÜMÜZE KÜRTAJ YASALARI: KÜRTAJ HAKLARINDA EŞİTSİZLİKTEN EŞİTLİĞE (Mİ?)D275EYLÜL-EKİM2012389-400
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

ORTAOĞU ÜLKELERİNDE ÜREME SAĞLIĞI, İSTEYEREK DÜŞÜK VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 376-388
 • Ayla Berkiten ERGİN, Hatice BEKTAŞ
ortaoğu ülkelerinde üreme sağlığı, isteyerek düşük ve düşündürdüklerid275eylül-ekim2012376-388 ORTAOĞU ÜLKELERİNDE ÜREME SAĞLIĞI, İSTEYEREK DÜŞÜK VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİD275EYLÜL-EKİM2012376-388
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

BİRLEŞİK KRALLIK’TA KÜRTAJ

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 361-375
 • Ülkü Zengin İNCE
birleşik krallık’ta kürtajd275eylül-ekim2012361-375 BİRLEŞİK KRALLIK’TA KÜRTAJD275EYLÜL-EKİM2012361-375
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KÜRTAJ KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 349-360
 • Nilay ETİLER
amerika birleşik devletleri'nde kürtaj konusunda yasal düzenlemelerd275eylül-ekim2012349-360 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KÜRTAJ KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELERD275EYLÜL-EKİM2012349-360
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

YENİ KÜRTAJ YASASI, MEDYA VE HATIRLATTIKLARI

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 344-348
 • Nurcan ÖZKAPLAN
yeni kürtaj yasası, medya ve hatırlattıklarıd275eylül-ekim2012344-348 YENİ KÜRTAJ YASASI, MEDYA VE HATIRLATTIKLARID275EYLÜL-EKİM2012344-348
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK VERİLERİ DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE KÜRTAJ KONUSUNDA NE DİYOR?

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 337-343
 • Mahir ULUSOY
türkiye'deki sağlık verileri doğum kontrol yöntemi ve kürtaj konusunda ne diyor?d275eylül-ekim2012337-343 TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK VERİLERİ DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE KÜRTAJ KONUSUNDA NE DİYOR?D275EYLÜL-EKİM2012337-343
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TÜRKİYE'DE NÜFUS, DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE İSTEYEREK DÜŞÜKLERE YÖNELİK POLİTİKALAR: NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 323-336
 • Ayşe AKIN
türkiye'de nüfus, doğum kontrol yöntemi ve isteyerek düşüklere yönelik politikalar: nedenleri ve sonuçlarıd275eylül-ekim2012323-336 TÜRKİYE'DE NÜFUS, DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE İSTEYEREK DÜŞÜKLERE YÖNELİK POLİTİKALAR: NEDENLERİ VE SONUÇLARID275EYLÜL-EKİM2012323-336
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand275eylül-ekim2012321-322 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND275EYLÜL-EKİM2012321-322
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

ÜLKELEDE GÖRE KÜRTAJA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 304-320
 • Özlem ÖZKAN
ülkelede göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakışd274temmuz-ağustos2012304-320 ÜLKELEDE GÖRE KÜRTAJA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞD274TEMMUZ-AĞUSTOS2012304-320
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

KAPİTALİZM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 295-303
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
kapitalizm kadın sağlığını nasıl etkiliyor?d274temmuz-ağustos2012295-303 KAPİTALİZM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?D274TEMMUZ-AĞUSTOS2012295-303
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

İSLAMCI-MUHAFAZAKARIN ZİHİN HARİTASINDA BİR GEZİNTİ: “NASIL BİR KADIN(LIK)”?

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 282-294
 • Sibel ÖZBUDUN
islamcı-muhafazakarın zihin haritasında bir gezinti: “nasıl bir kadın(lık)”?d274temmuz-ağustos2012282-294 İSLAMCI-MUHAFAZAKARIN ZİHİN HARİTASINDA BİR GEZİNTİ: “NASIL BİR KADIN(LIK)”?D274TEMMUZ-AĞUSTOS2012282-294
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

ATAERKİL KAPİTALİST TOPLUMDA KADININ BEDENİ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 274-281
 • Melda Yaman ÖZTÜRK
ataerkil kapitalist toplumda kadının bedenid274temmuz-ağustos2012274-281 ATAERKİL KAPİTALİST TOPLUMDA KADININ BEDENİD274TEMMUZ-AĞUSTOS2012274-281
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

KAPİTALİZM ATAERKİ VE KADIN EMEĞİ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 256-273
 • Ferda Dönmez ATBAŞI, M. Meryem KURTULMUŞ
kapitalizm ataerki ve kadın emeğid274temmuz-ağustos2012256-273 KAPİTALİZM ATAERKİ VE KADIN EMEĞİD274TEMMUZ-AĞUSTOS2012256-273
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

TARİHSEL VE TOPLUMSAL SÜREÇTE KADIN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 246-255
 • Funda Karapehlivan ŞENEL
tarihsel ve toplumsal süreçte kadınd274temmuz-ağustos2012246-255 TARİHSEL VE TOPLUMSAL SÜREÇTE KADIND274TEMMUZ-AĞUSTOS2012246-255
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 243-245
 • Özlem ÖZKAN
dosya editöründend274temmuz-ağustos2012243-245 DOSYA EDİTÖRÜNDEND274TEMMUZ-AĞUSTOS2012243-245

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu'ndand274temmuz-ağustos2012241-242 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAND274TEMMUZ-AĞUSTOS2012241-242
Derleme

SAĞLIKTA "YENİDEN YAPILANMA" VE SAĞLIK MESLEK UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN İDARE TARAFINDAN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 231-240
 • Zeynep ŞİŞLİ
sağlıkta "yeniden yapılanma" ve sağlık meslek uygulamasından doğan zararların idare tarafından uzlaşma yoluyla halledilmesid273mayıs-haziran2012231-240 SAĞLIKTA "YENİDEN YAPILANMA" VE SAĞLIK MESLEK UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN İDARE TARAFINDAN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİD273MAYIS-HAZİRAN2012231-240
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME/ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELE ...

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 223-230
 • Pınar ELÇİ
sağlıkta dönüşüme/özelleştirmeye karşı mücadele ... d273mayıs-haziran2012223-230 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME/ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELE ... D273MAYIS-HAZİRAN2012223-230
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GREV VE ÖĞRETİM ÜYELERİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 217-222
 • İzge GÜNAL, Cem TERZİ
üniversite hastanelerinde grev ve öğretim üyelerid273mayıs-haziran2012217-222 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GREV VE ÖĞRETİM ÜYELERİD273MAYIS-HAZİRAN2012217-222
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE “G(Ö)REV”LER SÜRECİ: UZMAN HEKİMLERİN KATILIMI VE TEPKİLERİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 213-216
 • Güray KILIÇ
eğitim ve araştırma hastanelerinde “g(ö)rev”ler süreci: uzman hekimlerin katılımı ve tepkilerid273mayıs-haziran2012213-216 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE “G(Ö)REV”LER SÜRECİ: UZMAN HEKİMLERİN KATILIMI VE TEPKİLERİD273MAYIS-HAZİRAN2012213-216
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

BİRİNCİ BASAMAK BEKLEMEDE

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 208-212
 • Bülent Nazım YILMAZ
birinci basamak beklemeded273mayıs-haziran2012208-212 BİRİNCİ BASAMAK BEKLEMEDED273MAYIS-HAZİRAN2012208-212
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA VE KIŞKIRTILAN ŞİDDETE KARŞI SÜRESİZ GREV ...!

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 204-207
 • Çetin ERDOLU
sağlık çalışanları mücadeleye devam ediyor; sağlıkta dönüşüm programına ve kışkırtılan şiddete karşı süresiz grev ...!d273mayıs-haziran2012204-207 SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA VE KIŞKIRTILAN ŞİDDETE KARŞI SÜRESİZ GREV ...!D273MAYIS-HAZİRAN2012204-207
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN GREV HAKKININ BAĞLAMI

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 200-203
 • Arzu ÇERKEZOĞLU
taşeron sağlık işçileri için grev hakkının bağlamıd273mayıs-haziran2012200-203 TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN GREV HAKKININ BAĞLAMID273MAYIS-HAZİRAN2012200-203
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

DOKUZ YILDA DOKUZ G(Ö)REV

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 194-199
 • Osman ÖZTÜRK
dokuz yılda dokuz g(ö)revd273mayıs-haziran2012194-199 DOKUZ YILDA DOKUZ G(Ö)REVD273MAYIS-HAZİRAN2012194-199
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

2010-12 EYLEM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİNE DEVAM*

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 191-193
 • Eriş BİLALOĞLU
2010-12 eylem süreci değerlendirmesine devam*d273mayıs-haziran2012191-193 2010-12 EYLEM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİNE DEVAM*D273MAYIS-HAZİRAN2012191-193
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIK HAKKI TALEPLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ MÜCADELESİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 184-190
 • Nilgün Tunçgan ONGAN
sağlık hakkı taleplerinin sağlık çalışanlarının iş mücadelesi ekseninde değerlendirilmesid273mayıs-haziran2012184-190 SAĞLIK HAKKI TALEPLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ MÜCADELESİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİD273MAYIS-HAZİRAN2012184-190
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

GREV HAKKININ TÜRKİYE’DE GEÇMİŞİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GREV HAKKI

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 174-183
 • Sebiha KABLAY
grev hakkının türkiye’de geçmişi ve sağlık çalışanlarının grev hakkıd273mayıs-haziran2012174-183 GREV HAKKININ TÜRKİYE’DE GEÇMİŞİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GREV HAKKID273MAYIS-HAZİRAN2012174-183
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

KAPİTALİST ÜRETİM SİSTEMİNDE EMEĞİN VAROLMA MÜCADELESİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI: GREV

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 167-173
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
kapitalist üretim sisteminde emeğin varolma mücadelesinin vazgeçilmez aracı: grevd273mayıs-haziran2012167-173 KAPİTALİST ÜRETİM SİSTEMİNDE EMEĞİN VAROLMA MÜCADELESİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI: GREVD273MAYIS-HAZİRAN2012167-173
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 162-166
 • Onur HAMZAOĞLU, Murat CİVANER
dosya editöründend273mayıs-haziran2012162-166 DOSYA EDİTÖRÜNDEND273MAYIS-HAZİRAN2012162-166

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu'ndand273mayıs-haziran2012161 TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAND273MAYIS-HAZİRAN2012161
Dosya•Aşı

“DEMOKRAT” HASTALIĞA KARŞI AŞILAR: ROTAVİRUS AŞILARI

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 143-160
 • Sema ALP ÇAVUŞ, Saliha ALTIPARMAK
“demokrat” hastalığa karşı aşılar: rotavirus aşılarıd272mart-nisan2012143-160 “DEMOKRAT” HASTALIĞA KARŞI AŞILAR: ROTAVİRUS AŞILARID272MART-NİSAN2012143-160
Dosya•Aşı

HEPATİT A AŞISI

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 135-142
 • Aslı DAVAS, Hür HASSOY
hepatit a aşısıd272mart-nisan2012135-142 HEPATİT A AŞISID272MART-NİSAN2012135-142
Dosya•Aşı

HPV AŞILARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 118-134
 • Mine Esin OCAKTAN
hpv aşıları ve türkiye açısından bir değerlendirmed272mart-nisan2012118-134 HPV AŞILARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMED272MART-NİSAN2012118-134
Dosya•Aşı

SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI VE AŞISI GÜNCEL TARTIŞMALAR

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 104-117
 • Işıl ERGİN, Raika DURUSOY
suçiçeği hastalığı ve aşısı güncel tartışmalard272mart-nisan2012104-117 SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI VE AŞISI GÜNCEL TARTIŞMALARD272MART-NİSAN2012104-117
Dosya•Aşı

TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 83-103
 • Muzaffer ESKİOCAK
türkiye’de bağışıklama hizmetlerid272mart-nisan201283-103 TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİD272MART-NİSAN201283-103

EDİTÖRDEN

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend272mart-nisan201281-82 EDİTÖRDEND272MART-NİSAN201281-82
Dosya•Aşı

HİNDİSTAN’DA PENTAVALENT AŞI UYGULAMASI: KAMU ÇIKARI DAVASI KANITLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ NASIL ZORUNLU KILDI

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 75-80
 • Jacob PULİYEL, Metin ÇULHAOĞLU
hindistan’da pentavalent aşı uygulaması: kamu çıkarı davası kanıtların yeniden değerlendirilmesini nasıl zorunlu kıldıd271ocak-şubat201275-80 HİNDİSTAN’DA PENTAVALENT AŞI UYGULAMASI: KAMU ÇIKARI DAVASI KANITLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ NASIL ZORUNLU KILDID271OCAK-ŞUBAT201275-80
Dosya•Aşı

HAZİN BİR “ERİŞKİN KIZAMIKÇIK BAĞIŞIKLAMA” KAMPANYA ÖYKÜSÜ: ÖNCE HASTANA ZARAR VERME

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 64-74
 • Ergün DEMİR
hazin bir “erişkin kızamıkçık bağışıklama” kampanya öyküsü: önce hastana zarar vermed271ocak-şubat201264-74 HAZİN BİR “ERİŞKİN KIZAMIKÇIK BAĞIŞIKLAMA” KAMPANYA ÖYKÜSÜ: ÖNCE HASTANA ZARAR VERMED271OCAK-ŞUBAT201264-74
Dosya•Aşı

TÜRKİYE’DE AŞI ÜRETİMİNDE NELER OLUYOR?

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 53-63
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
türkiye’de aşı üretiminde neler oluyor?d271ocak-şubat201253-63 TÜRKİYE’DE AŞI ÜRETİMİNDE NELER OLUYOR?D271OCAK-ŞUBAT201253-63
Dosya•Aşı

AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 41-52
 • Erkan ÖZCENGİZ, Gülay ÖZCENGİZ
aşı araştırma ve geliştirme alanında yeni yaklaşımlard271ocak-şubat201241-52 AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLARD271OCAK-ŞUBAT201241-52
Dosya•Aşı

AŞI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 27-40
 • Ummahan YÜCEL, Meral TÜRK
aşı ve uluslararası örgütlerd271ocak-şubat201227-40 AŞI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERD271OCAK-ŞUBAT201227-40
Dosya•Aşı

AŞI: KUTSALIN METALAŞTIRILMASI

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 14-26
 • Şafak TANER, Feride Aksu TANIK
aşı: kutsalın metalaştırılmasıd271ocak-şubat201214-26 AŞI: KUTSALIN METALAŞTIRILMASID271OCAK-ŞUBAT201214-26
Dosya•Aşı

AŞIDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 4-13
 • Feride Aksu TANIK, Şafak TANER
aşıda paradigma değişimid271ocak-şubat20124-13 AŞIDA PARADİGMA DEĞİŞİMİD271OCAK-ŞUBAT20124-13
Dosya•Aşı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 3
 • Şafak TANER, Feride Aksu TANIK
dosya editöründend271ocak-şubat20123 DOSYA EDİTÖRÜNDEND271OCAK-ŞUBAT20123

EDİTÖRDEN

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend271ocak-şubat20121-2 EDİTÖRDEND271OCAK-ŞUBAT20121-2
Derleme

ÜLKEMİZDE BEBEK ÖLÜM HIZI VE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI GÖSTERGELERİNDEKİ İYİLEŞME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME*

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 473-476
 • Mahir ULUSOY
ülkemizde bebek ölüm hızı ve toplam doğurganlık hızı göstergelerindeki iyileşme üzerine bir değerlendirme*d266kasım-aralık2011473-476 ÜLKEMİZDE BEBEK ÖLÜM HIZI VE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI GÖSTERGELERİNDEKİ İYİLEŞME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME*D266KASIM-ARALIK2011473-476
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

“TTB BAŞKANI DR. ERİŞ BİLALOĞLU İLE SÖYLEŞİ” DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI VE SAĞLIK

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 466-472
 • Toplum ve Hekim Dergisi, Eriş BİLALOĞLU
“ttb başkanı dr. eriş bilaloğlu ile söyleşi” devletin yeniden yapılanması ve sağlıkd266kasım-aralık2011466-472 “TTB BAŞKANI DR. ERİŞ BİLALOĞLU İLE SÖYLEŞİ” DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI VE SAĞLIKD266KASIM-ARALIK2011466-472
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

YARGININ ”DÖNÜŞÜM”Ü

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 458-465
 • Tülay EKİCİ, Semra DEMİR
yargının ”dönüşüm”üd266kasım-aralık2011458-465 YARGININ ”DÖNÜŞÜM”ÜD266KASIM-ARALIK2011458-465
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

TÜRKİYE’DEKİ ÜST KURULLAR VE KHK’LARLA YAPILAN DÜZENLEMELER

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 452-457
 • Kürşat BAFRA
türkiye’deki üst kurullar ve khk’larla yapılan düzenlemelerd266kasım-aralık2011452-457 TÜRKİYE’DEKİ ÜST KURULLAR VE KHK’LARLA YAPILAN DÜZENLEMELERD266KASIM-ARALIK2011452-457
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER: KAMU HİZMETLERİNDE “ATROFİ”

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 444-451
 • Ziynet ÖZÇELİK, Birkan KARADUMAN
kanun hükmünde kararnameler: kamu hizmetlerinde “atrofi”d266kasım-aralık2011444-451 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER: KAMU HİZMETLERİNDE “ATROFİ”D266KASIM-ARALIK2011444-451
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

NEO MALİYE

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 432-443
 • Süleyman ÜÇKUYU
neo maliyed266kasım-aralık2011432-443 NEO MALİYED266KASIM-ARALIK2011432-443
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

CUMHURİYET EĞİTİMİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMLER VE KHK’LERLE YENİDEN YAPILANMA

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 415-431
 • Rıfat OKÇABOL
cumhuriyet eğitiminde yapısal dönüşümler ve khk’lerle yeniden yapılanmad266kasım-aralık2011415-431 CUMHURİYET EĞİTİMİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMLER VE KHK’LERLE YENİDEN YAPILANMAD266KASIM-ARALIK2011415-431
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 406-414
 • Tülin ÖNGEN
devletin yeniden yapılanmasıd266kasım-aralık2011406-414 DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASID266KASIM-ARALIK2011406-414
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 403-405
 • Yavuz ÜÇKUYU, Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründend266kasım-aralık2011403-405 DOSYA EDİTÖRÜNDEND266KASIM-ARALIK2011403-405

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend266kasım-aralık2011401-402 EDİTÖRDEND266KASIM-ARALIK2011401-402
Derleme

TÜTÜN KONTROLÜNDE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN YANSIMASI VE SAĞLIK EĞİTİMİ*

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 390-400
 • Hülya YÜKSEL
tütün kontrolünde neoliberal politikaların yansıması ve sağlık eğitimi*d265eylül-ekim2011390-400 TÜTÜN KONTROLÜNDE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN YANSIMASI VE SAĞLIK EĞİTİMİ*D265EYLÜL-EKİM2011390-400
Araştırma

ANTALYA KENT MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN KİŞİLERDE AFET RİSK ALGILAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 383-389
 • Necati DEDEOĞLU, K. Hakan ERENGİN, Hasan Hüseyin POLAT
antalya kent merkezi sağlık ocaklarına başvuran kişilerde afet risk algılamasına etki eden faktörlerin araştırılmasıd265eylül-ekim2011383-389 ANTALYA KENT MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN KİŞİLERDE AFET RİSK ALGILAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASID265EYLÜL-EKİM2011383-389
Gözlemler ve Görüşler

VAN DEPREMİNDEN ALINACAK DERSLER

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 378-382
 • Necati DEDEOĞLU
van depreminden alınacak derslerd265eylül-ekim2011378-382 VAN DEPREMİNDEN ALINACAK DERSLERD265EYLÜL-EKİM2011378-382
Derleme

TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 366-377
 • Cavit Işık YAVUZ
türkiye’de afet yönetiminde değişimd265eylül-ekim2011366-377 TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMD265EYLÜL-EKİM2011366-377
Derleme

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 348-365
 • Necati DEDEOĞLU
afetlerde sağlık hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu d265eylül-ekim2011348-365 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU D265EYLÜL-EKİM2011348-365
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

KAMU HİZMETLERİ PİYASA İLİŞKİSİNDE DÖRDÜNCÜ TİP: EKSİK İMTİYAZ (KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI)

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 323-347
 • Onur KARAHANOĞULLARI
kamu hizmetleri piyasa ilişkisinde dördüncü tip: eksik imtiyaz (kamu-özel ortaklığı)d265eylül-ekim2011323-347 KAMU HİZMETLERİ PİYASA İLİŞKİSİNDE DÖRDÜNCÜ TİP: EKSİK İMTİYAZ (KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI)D265EYLÜL-EKİM2011323-347

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend265eylül-ekim2011321-322 EDİTÖRDEND265EYLÜL-EKİM2011321-322
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 308-320
 • Şafak TANER, Saliha ALTIPARMAK
sağlıkta kamu özel ortaklığıd264temmuz-ağustos2011308-320 SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞID264TEMMUZ-AĞUSTOS2011308-320
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

KÜRESEL KAMU-ÖZEL SAĞLIK İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ: GAVI (GLOBAL ALLİANCE FOR VACCİNES AND IMMUNİZATİON)

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 297-307
 • Işıl ERGİN
küresel kamu-özel sağlık işbirliği örneği: gavı (global alliance for vaccines and ımmunization)d264temmuz-ağustos2011297-307 KÜRESEL KAMU-ÖZEL SAĞLIK İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ: GAVI (GLOBAL ALLİANCE FOR VACCİNES AND IMMUNİZATİON)D264TEMMUZ-AĞUSTOS2011297-307
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

DÜNYADA SAĞLIKTA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI: KAVRAM VE DEĞİŞİMLER*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 289-296
 • David PRICE
dünyada sağlıkta kamu-özel ortaklığı: kavram ve değişimler*d264temmuz-ağustos2011289-296 DÜNYADA SAĞLIKTA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI: KAVRAM VE DEĞİŞİMLER*D264TEMMUZ-AĞUSTOS2011289-296
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 274-288
 • Mine Kasapoğlu TURHAN
çeşitli ülkelerdeki kamu özel ortaklığı uygulamalarının hukuki açıdan değerlendirilmesi* d264temmuz-ağustos2011274-288 ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* D264TEMMUZ-AĞUSTOS2011274-288
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 245-273
 • Koray KARASU
sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde kamu-özel ortaklığı*d264temmuz-ağustos2011245-273 SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI*D264TEMMUZ-AĞUSTOS2011245-273
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 243-244
 • Cavit Işık YAVUZ, Alpaslan TÜRKKAN
dosya editöründend264temmuz-ağustos2011243-244 DOSYA EDİTÖRÜNDEND264TEMMUZ-AĞUSTOS2011243-244

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend264temmuz-ağustos2011241-242 EDİTÖRDEND264TEMMUZ-AĞUSTOS2011241-242
Yuvarlak Masa

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 219-240
 • Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Özgür MÜFTÜOĞLU, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
seçim değerlendirmesid263mayıs-haziran2011219-240 SEÇİM DEĞERLENDİRMESİD263MAYIS-HAZİRAN2011219-240
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PAZARI NEREYE GİDİYOR?

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 199-218
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Emel COŞKUN
dünya'da ve türkiye'de ağız-diş sağlığı pazarı nereye gidiyor?d263mayıs-haziran2011199-218 DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PAZARI NEREYE GİDİYOR?D263MAYIS-HAZİRAN2011199-218
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

EVDE BAKIM ÖZEL SEKTÖRÜN İLGİSİNİ ÇEKER Mİ?

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 193-198
 • Reyhan UÇKU
evde bakım özel sektörün ilgisini çeker mi?d263mayıs-haziran2011193-198 EVDE BAKIM ÖZEL SEKTÖRÜN İLGİSİNİ ÇEKER Mİ?D263MAYIS-HAZİRAN2011193-198
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ: DİYALİZ ÖRNEĞİ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 182-192
 • Seyfi DURMAZ, Hür HASSOY
özel sağlık hizmetleri: diyaliz örneğid263mayıs-haziran2011182-192 ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ: DİYALİZ ÖRNEĞİD263MAYIS-HAZİRAN2011182-192
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK VE EMEKLİLİK SEKTÖRÜ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 176-181
 • Cahide SARI
özel sağlık ve emeklilik sektörüd263mayıs-haziran2011176-181 ÖZEL SAĞLIK VE EMEKLİLİK SEKTÖRÜD263MAYIS-HAZİRAN2011176-181
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

EMPERYALİZM VE SAĞLIKLI YAŞAM-SAĞLIKLI TOPLUM*

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 163-175
 • Haluk BAŞCIL
emperyalizm ve sağlıklı yaşam-sağlıklı toplum*d263mayıs-haziran2011163-175 EMPERYALİZM VE SAĞLIKLI YAŞAM-SAĞLIKLI TOPLUM*D263MAYIS-HAZİRAN2011163-175

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand263mayıs-haziran2011161-162 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND263MAYIS-HAZİRAN2011161-162
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL TIP LABORATUVARLARI: ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HASTALARLA DAHA AZ KARŞILAŞAN YÜZÜ

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 151-160
 • Raika DURUSOY
özel tıp laboratuvarları: özel sağlık sektörünün hastalarla daha az karşılaşan yüzüd262mart-nisan2011151-160 ÖZEL TIP LABORATUVARLARI: ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HASTALARLA DAHA AZ KARŞILAŞAN YÜZÜD262MART-NİSAN2011151-160
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN PARAMETRELERİ

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 135-150
 • Kansu YILDIRIM
özel sağlık sektörünün parametrelerid262mart-nisan2011135-150 ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN PARAMETRELERİD262MART-NİSAN2011135-150
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SORUNU: FOTOĞRAF VE DİNAMİKLER

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 123-134
 • Nurettin ABACIOĞLU
dünyada ve türkiye'de ilaç sorunu: fotoğraf ve dinamiklerd262mart-nisan2011123-134 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SORUNU: FOTOĞRAF VE DİNAMİKLERD262MART-NİSAN2011123-134
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

KAMUDAKİ ÖZEL

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 113-122
 • H. Aslı DAVAS
kamudaki özeld262mart-nisan2011113-122 KAMUDAKİ ÖZELD262MART-NİSAN2011113-122
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 109-112
 • Güray KILIÇ
özel sağlık sektöründe neler oluyor?d262mart-nisan2011109-112 ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?D262MART-NİSAN2011109-112
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: ÖZEL HASTANE SEKTÖRÜNÜN İNŞA SÜRECİ*

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 84-108
 • Derya Gültekin KARAKAŞ, Ferimah Yusufi YILMAZ
türkiye'de sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi: özel hastane sektörünün inşa süreci*d262mart-nisan201184-108 TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: ÖZEL HASTANE SEKTÖRÜNÜN İNŞA SÜRECİ*D262MART-NİSAN201184-108
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 83
 • Ata SOYER, Tufan KAAN
dosya editöründend262mart-nisan201183 DOSYA EDİTÖRÜNDEND262MART-NİSAN201183

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand262mart-nisan201181-82 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND262MART-NİSAN201181-82
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

MARDİN/MİDYAT

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 79-80
 • Sadık ÇAYAN
mardin/midyatd261ocak-şubat201179-80 MARDİN/MİDYATD261OCAK-ŞUBAT201179-80
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

KOCAELİ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 67-78
 • Emine Zahide ÖZDEMİR, Hasret AKTAŞ, Şeyda KOÇARSLAN, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
kocaelid261ocak-şubat201167-78 KOCAELİD261OCAK-ŞUBAT201167-78
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

İZMİR

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 47-66
 • Deniz CEYLAN, Ali İhsan UYSAL, Sevilay AYDOĞDU, Hediye GÜRBÜZ, Günseli UĞUR, Ege Üniversitesi Hastanesi SES İşyeri Temsilciliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu, Hülya ULAŞOĞLU, Rukiye ÇAKIR
izmird261ocak-şubat201147-66 İZMİRD261OCAK-ŞUBAT201147-66
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

İSTANBUL

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 43-46
 • Tunçalp DEMİR, Aysen GÜRBÜZ, Ali MALKOÇ
istanbuld261ocak-şubat201143-46 İSTANBULD261OCAK-ŞUBAT201143-46
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

EDİRNE

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 41-42
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları
edirned261ocak-şubat201141-42 EDİRNED261OCAK-ŞUBAT201141-42
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

DENİZLİ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 38-40
 • Adil ZORLU
denizlid261ocak-şubat201138-40 DENİZLİD261OCAK-ŞUBAT201138-40
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ÇANAKKALE

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 37
 • Çanakkale Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu
çanakkaled261ocak-şubat201137 ÇANAKKALED261OCAK-ŞUBAT201137
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

BATMAN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 34-36
 • Selahattin OĞUZ
batmand261ocak-şubat201134-36 BATMAND261OCAK-ŞUBAT201134-36
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

AYDIN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 33
 • Osman ELBEK
aydınd261ocak-şubat201133 AYDIND261OCAK-ŞUBAT201133
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ANTALYA

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 30-32
 • Nihan KEYSAN, Zeynep TURGUT
antalyad261ocak-şubat201130-32 ANTALYAD261OCAK-ŞUBAT201130-32
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

AĞRI

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 27-29
 • Heval BOZDAĞ, Halis YERLİKAYA
ağrıd261ocak-şubat201127-29 AĞRID261OCAK-ŞUBAT201127-29
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ANKARA

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 20-26
 • Bayazıt İLHAN, Selçuk ATALAY, Özden ŞENER
ankarad261ocak-şubat201120-26 ANKARAD261OCAK-ŞUBAT201120-26
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

TIP FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE BİR GİRİŞİMİN ÖYKÜSÜ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 17-19
 • Raşit TÜKEL
tıp fakülteleri öğretim üyeleri ve bir girişimin öyküsüd261ocak-şubat201117-19 TIP FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE BİR GİRİŞİMİN ÖYKÜSÜD261OCAK-ŞUBAT201117-19
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

13 MART, 19-20 NİSAN: ÖNCESİ SONRASINA KISA NOTLAR ...

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 14-16
 • Eriş BİLALOĞLU
13 mart, 19-20 nisan: öncesi sonrasına kısa notlar ...d261ocak-şubat201114-16 13 MART, 19-20 NİSAN: ÖNCESİ SONRASINA KISA NOTLAR ...D261OCAK-ŞUBAT201114-16
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

GÖÇ YOLDA DÜZÜLSE DE, ARAÇSIZ VE EMEKSİZ OLMAZ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 11-13
 • Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu
göç yolda düzülse de, araçsız ve emeksiz olmazd261ocak-şubat201111-13 GÖÇ YOLDA DÜZÜLSE DE, ARAÇSIZ VE EMEKSİZ OLMAZD261OCAK-ŞUBAT201111-13
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

13 MART MİTİNGİNDEN 19-20 NİSAN GÖREVLERİNE SAĞLIKTA GÜVENCESİZLİK

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 8-10
 • DİSK/Dev Sağlık İş Merkez Yönetim Kurulu
13 mart mitinginden 19-20 nisan görevlerine sağlıkta güvencesizlikd261ocak-şubat20118-10 13 MART MİTİNGİNDEN 19-20 NİSAN GÖREVLERİNE SAĞLIKTA GÜVENCESİZLİKD261OCAK-ŞUBAT20118-10
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SON EYLEMLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ (TAMAMLAYICI) NOT

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 5-7
 • Yalçın BÜRKEV
sağlık emekçilerinin son eylemleri üzerine birkaç (tamamlayıcı) notd261ocak-şubat20115-7 SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SON EYLEMLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ (TAMAMLAYICI) NOTD261OCAK-ŞUBAT20115-7
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

SON SAĞLIK ÇALIŞANI EYLEMLERİ; YENİ BİR "DALGA"NIN HABERCİSİ Mİ?

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 2-4
 • Ata SOYER
son sağlık çalışanı eylemleri; yeni bir "dalga"nın habercisi mi?d261ocak-şubat20112-4 SON SAĞLIK ÇALIŞANI EYLEMLERİ; YENİ BİR "DALGA"NIN HABERCİSİ Mİ?D261OCAK-ŞUBAT20112-4

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand261ocak-şubat20111 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND261OCAK-ŞUBAT20111
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 22. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU 3-9 TEMMUZ 2010 "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 467-476
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
ttb halk sağlığı kolu 22. gezici eğitim semineri raporu 3-9 temmuz 2010 "sağlıkta dönüşüm programı ve bulaşıcı hastalıklar"d256kasım-aralık2010467-476 TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 22. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU 3-9 TEMMUZ 2010 "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"D256KASIM-ARALIK2010467-476
Derleme

TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİNİN PİYASALAŞMASI VE TIP EĞİTİMİ*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 448-466
 • Volkan KAVAS, İnci Özgür İLHAN
türkiye'de sağlık sisteminin piyasalaşması ve tıp eğitimi*d256kasım-aralık2010448-466 TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİNİN PİYASALAŞMASI VE TIP EĞİTİMİ*D256KASIM-ARALIK2010448-466
Derleme

"PERFORMANS" VE HEKİMLİK

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 432-447
 • Osman ELBEK
"performans" ve hekimlikd256kasım-aralık2010432-447 "PERFORMANS" VE HEKİMLİKD256KASIM-ARALIK2010432-447
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA BİR "ALTERNATİF" TARTIŞMASI*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 425-431
 • Ata SOYER
sağlıkta bir "alternatif" tartışması*d256kasım-aralık2010425-431 SAĞLIKTA BİR "ALTERNATİF" TARTIŞMASI*D256KASIM-ARALIK2010425-431
Derleme

"YENİ SAĞLIK ANLAYIŞI VE YENİ TIP" ÜZERİNE DEĞİNMELER*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 411-424
 • Cavit Işık YAVUZ
"yeni sağlık anlayışı ve yeni tıp" üzerine değinmeler*d256kasım-aralık2010411-424 "YENİ SAĞLIK ANLAYIŞI VE YENİ TIP" ÜZERİNE DEĞİNMELER*D256KASIM-ARALIK2010411-424
Derleme

SAĞLIK NEDİR? NASIL TANIMLANMALIDIR?*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 403-410
 • Onur HAMZAOĞLU
sağlık nedir? nasıl tanımlanmalıdır?*d256kasım-aralık2010403-410 SAĞLIK NEDİR? NASIL TANIMLANMALIDIR?*D256KASIM-ARALIK2010403-410

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand256kasım-aralık2010401-402 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND256KASIM-ARALIK2010401-402
Dosya•Göç ve Sağlık

‘İŞÇİ DÖVİZLERİNİN 1998 SONRASI EĞİLİMİ VE GÖÇMENLERİN TASARRUF DAVRANIŞININ EKONOMİK KRİZLERE DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ’ *

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 391-400
 • Seçil PaçacıI ELİTOK
‘işçi dövizlerinin 1998 sonrası eğilimi ve göçmenlerin tasarruf davranışının ekonomik krizlere duyarlılığı: türkiye örneği’ *d255eylül-ekim2010391-400 ‘İŞÇİ DÖVİZLERİNİN 1998 SONRASI EĞİLİMİ VE GÖÇMENLERİN TASARRUF DAVRANIŞININ EKONOMİK KRİZLERE DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ’ *D255EYLÜL-EKİM2010391-400
Dosya•Klinik Araştırmalar

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 387-390
 • Alpay AZAP
klinik araştırmalar ve sözleşmeli araştırma şirketlerid255eylül-ekim2010387-390 KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİD255EYLÜL-EKİM2010387-390
Dosya•Klinik Araştırmalar

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BİLİMSEL ÖZERKLİĞİ: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 380-386
 • Onur HAMZAOĞLU
üniversite hastanelerinin bilimsel özerkliği: klinik araştırmalar hakkında yönetmelikd255eylül-ekim2010380-386 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BİLİMSEL ÖZERKLİĞİ: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKD255EYLÜL-EKİM2010380-386
Dosya•Klinik Araştırmalar

HEKİMLER GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN TIBBİ LİTERATÜRE GÜVENEMEZLER

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 346-379
 • Cem TERZİ
hekimler geçerli ve güvenilir bilgi için tıbbi literatüre güvenemezlerd255eylül-ekim2010346-379 HEKİMLER GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN TIBBİ LİTERATÜRE GÜVENEMEZLERD255EYLÜL-EKİM2010346-379
Dosya•Klinik Araştırmalar

BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİNİN BELİRLEYENLERİ VE SORUN ALANLARI

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 339-345
 • Murat CİVANER
bilimsel bilgi üretiminin belirleyenleri ve sorun alanlarıd255eylül-ekim2010339-345 BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİNİN BELİRLEYENLERİ VE SORUN ALANLARID255EYLÜL-EKİM2010339-345
Dosya•Klinik Araştırmalar

TIPTA VE TÜPTE AFSUN MU, İLİM Mİ, BİLİM Mİ? TARİH BOYUNCA BİLGİ ÜRETME BİÇİMLERİ

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 325-338
 • Alaeddin ŞENEL
tıpta ve tüpte afsun mu, ilim mi, bilim mi? tarih boyunca bilgi üretme biçimlerid255eylül-ekim2010325-338 TIPTA VE TÜPTE AFSUN MU, İLİM Mİ, BİLİM Mİ? TARİH BOYUNCA BİLGİ ÜRETME BİÇİMLERİD255EYLÜL-EKİM2010325-338
Dosya•Klinik Araştırmalar

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 323-324
 • Murat CİVANER, Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründend255eylül-ekim2010323-324 DOSYA EDİTÖRÜNDEND255EYLÜL-EKİM2010323-324

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand255eylül-ekim2010321-322 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND255EYLÜL-EKİM2010321-322
Dosya•Göç ve Sağlık

KİTAP TANITIMI: MİCHAEL RİCHTER - GELDİLER VE KALDILAR: ALMANYA TÜRKLERİ'NİN YAŞAM ÖYKÜLERİ*

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 319-320
kitap tanıtımı: michael richter - geldiler ve kaldılar: almanya türkleri'nin yaşam öyküleri*d254temmuz-ağustos2010319-320 KİTAP TANITIMI: MİCHAEL RİCHTER - GELDİLER VE KALDILAR: ALMANYA TÜRKLERİ'NİN YAŞAM ÖYKÜLERİ*D254TEMMUZ-AĞUSTOS2010319-320
Dosya•Göç ve Sağlık

"GÖÇMEN KİM?" SORUSUNDAN HAREKETLE, GÖÇEN EMEĞİN ZİHİNSEL SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 309-318
 • Nesligül Nihal OLGUN
"göçmen kim?" sorusundan hareketle, göçen emeğin zihinsel sağlıkla ilişkisid254temmuz-ağustos2010309-318 "GÖÇMEN KİM?" SORUSUNDAN HAREKETLE, GÖÇEN EMEĞİN ZİHİNSEL SAĞLIKLA İLİŞKİSİD254TEMMUZ-AĞUSTOS2010309-318
Dosya•Göç ve Sağlık

KAÇAK GÖÇMENLER VE SAĞLIK

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 296-308
 • Hür HASSOY, H. Aslı DAVAS
kaçak göçmenler ve sağlıkd254temmuz-ağustos2010296-308 KAÇAK GÖÇMENLER VE SAĞLIKD254TEMMUZ-AĞUSTOS2010296-308
Dosya•Göç ve Sağlık

İÇ GÖÇ VE SAĞLIK: TÜRKİYE'DE YAŞANAN İÇ GÖÇ SÜRECİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 285-295
 • Raika DURUSOY, Işıl ERGİN
iç göç ve sağlık: türkiye'de yaşanan iç göç süreci ve sağlığa etkilerid254temmuz-ağustos2010285-295 İÇ GÖÇ VE SAĞLIK: TÜRKİYE'DE YAŞANAN İÇ GÖÇ SÜRECİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİD254TEMMUZ-AĞUSTOS2010285-295
Dosya•Göç ve Sağlık

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÖÇ VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE'DE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ*

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 276-284
 • Demet Özmen YILMAZ, Nihan Ciğerci ULUKAN
küreselleşme sürecinde göç ve kadın emeği: türkiye'de ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar örneği*d254temmuz-ağustos2010276-284 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÖÇ VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE'DE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ*D254TEMMUZ-AĞUSTOS2010276-284
Dosya•Göç ve Sağlık

TARIMDA KADIN VE GÖÇ: TOPLUMSAL MI? EKONOMİK Mİ?

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 265-275
 • Nadide KARKINER
tarımda kadın ve göç: toplumsal mı? ekonomik mi?d254temmuz-ağustos2010265-275 TARIMDA KADIN VE GÖÇ: TOPLUMSAL MI? EKONOMİK Mİ?D254TEMMUZ-AĞUSTOS2010265-275
Dosya•Göç ve Sağlık

YENİ DÖNEM KÜRT GÖÇMENLERİ: KIRILGAN, İSYANKAR, YARATICI

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 254-264
 • Özgür Sevgi GÖRAL
yeni dönem kürt göçmenleri: kırılgan, isyankar, yaratıcıd254temmuz-ağustos2010254-264 YENİ DÖNEM KÜRT GÖÇMENLERİ: KIRILGAN, İSYANKAR, YARATICID254TEMMUZ-AĞUSTOS2010254-264
Dosya•Göç ve Sağlık

NEOLİBERALİZM VE GÖÇ OLGUSUNUN DEĞİŞEN YÜZÜ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 245-253
 • Yasemin ÖZGÜN
neoliberalizm ve göç olgusunun değişen yüzüd254temmuz-ağustos2010245-253 NEOLİBERALİZM VE GÖÇ OLGUSUNUN DEĞİŞEN YÜZÜD254TEMMUZ-AĞUSTOS2010245-253
Dosya•Göç ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 243-244
 • Bülent Nazım YILMAZ, Yasemin ÖZGÜN
dosya editöründend254temmuz-ağustos2010243-244 DOSYA EDİTÖRÜNDEND254TEMMUZ-AĞUSTOS2010243-244

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand254temmuz-ağustos2010241-242 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND254TEMMUZ-AĞUSTOS2010241-242
Gözlemler ve Görüşler

ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 237-240
 • Murat CİVANER
alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları üzerine kişisel görüşd253mayıs-haziran2010237-240 ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞD253MAYIS-HAZİRAN2010237-240
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDE SON AŞAMAYA DOĞRU: HASTANELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YENİ FİNANSMAN MODELİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 230-236
 • Raşit TÜKEL
sağlıkta dönüşümde son aşamaya doğru: hastanelerin yeniden yapılandırılması ve yeni finansman modelid253mayıs-haziran2010230-236 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDE SON AŞAMAYA DOĞRU: HASTANELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YENİ FİNANSMAN MODELİD253MAYIS-HAZİRAN2010230-236
Araştırma

AİLESEL ÖZELLİKLERİN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ*

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 218-229
 • Binali ÇATAK, A. İhsan BOZKURT
ailesel özelliklerin çocuk işçiliği üzerine etkisi*d253mayıs-haziran2010218-229 AİLESEL ÖZELLİKLERİN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ*D253MAYIS-HAZİRAN2010218-229
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

HERKESE BESİN VE YAKIT: GERÇEKÇİ Mİ GÜLÜNÇ MÜ?*

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 212-217
 • Kenneth G. CASSMAN, Adam J. LISKAY, Emrah YELBOĞA
herkese besin ve yakıt: gerçekçi mi gülünç mü?*d253mayıs-haziran2010212-217 HERKESE BESİN VE YAKIT: GERÇEKÇİ Mİ GÜLÜNÇ MÜ?*D253MAYIS-HAZİRAN2010212-217
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

KİTAP TANITIMI: "KAPİTALİZM VE KÖYLÜLÜK: AĞALAR, ÜRETENLER, PATRONLAR"

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 207-211
 • M. Nisa MENCET
kitap tanıtımı: "kapitalizm ve köylülük: ağalar, üretenler, patronlar"d253mayıs-haziran2010207-211 KİTAP TANITIMI: "KAPİTALİZM VE KÖYLÜLÜK: AĞALAR, ÜRETENLER, PATRONLAR"D253MAYIS-HAZİRAN2010207-211
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TÜRKİYE'DE SAĞLIKLI BESLENME POLİTİKA VE UYGULAMALARI

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 198-206
 • Reci MESERİ
türkiye'de sağlıklı beslenme politika ve uygulamalarıd253mayıs-haziran2010198-206 TÜRKİYE'DE SAĞLIKLI BESLENME POLİTİKA VE UYGULAMALARID253MAYIS-HAZİRAN2010198-206
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GIDA GÜVENLİĞİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 192-197
 • Ahmet SOYSAL
gıda güvenliğid253mayıs-haziran2010192-197 GIDA GÜVENLİĞİD253MAYIS-HAZİRAN2010192-197
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

MALNÜTRİSYON EPİDEMİYOLOJİSİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 183-191
 • Deniz AKGÜN
malnütrisyon epidemiyolojisi ve sağlığa etkilerid253mayıs-haziran2010183-191 MALNÜTRİSYON EPİDEMİYOLOJİSİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİD253MAYIS-HAZİRAN2010183-191
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR AÇLIĞA ÇARE MİDİR?

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 177-182
 • Tayfun ÖZKAYA
genetiği değiştirilmiş organizmalar açlığa çare midir?d253mayıs-haziran2010177-182 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR AÇLIĞA ÇARE MİDİR?D253MAYIS-HAZİRAN2010177-182
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GIDA KRİZİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 167-176
 • Işıl ERGİN, Raika DURUSOY
gıda krizid253mayıs-haziran2010167-176 GIDA KRİZİD253MAYIS-HAZİRAN2010167-176
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

NEOLİBERALİZMİN KOÇ BAŞI; GIDA VE TARIM HEGEMONYASI

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 163-166
 • Metin YEĞİN
neoliberalizmin koç başı; gıda ve tarım hegemonyasıd253mayıs-haziran2010163-166 NEOLİBERALİZMİN KOÇ BAŞI; GIDA VE TARIM HEGEMONYASID253MAYIS-HAZİRAN2010163-166

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand253mayıs-haziran2010161-162 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND253MAYIS-HAZİRAN2010161-162
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TARIMDA SENDİKALAŞMA HAREKETLERİ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 157-160
 • Satılmış BAŞKAVAK
tarımda sendikalaşma hareketlerid252mart-nisan2010157-160 TARIMDA SENDİKALAŞMA HAREKETLERİD252MART-NİSAN2010157-160
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

BİYOGÜVENLİK YASASI, TOPLUMSAL ŞİZOFRENİ VE DOĞANIN DEĞİŞİM DEĞERİ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 137-156
 • Ilgın Özkaya ÖZLÜER, Fevzi ÖZLÜER
biyogüvenlik yasası, toplumsal şizofreni ve doğanın değişim değeri d252mart-nisan2010137-156 BİYOGÜVENLİK YASASI, TOPLUMSAL ŞİZOFRENİ VE DOĞANIN DEĞİŞİM DEĞERİ D252MART-NİSAN2010137-156
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 124-136
 • Oğuz OYAN
dünyada ve türkiye'de tarım politikaları üzerine genel değerlendirmelerd252mart-nisan2010124-136 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELERD252MART-NİSAN2010124-136
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

KÖY HANE HALKI ANKETLERİNDEN KIRSAL SINIFLARA*

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 116-123
 • Korkut BORATAV
köy hane halkı anketlerinden kırsal sınıflara*d252mart-nisan2010116-123 KÖY HANE HALKI ANKETLERİNDEN KIRSAL SINIFLARA*D252MART-NİSAN2010116-123
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA TOPRAK MÜLKİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 103-115
 • Nevzat Evrim ÖNAL
cumhuriyet tarihi boyunca toprak mülkiyetinin dönüşümüd252mart-nisan2010103-115 CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA TOPRAK MÜLKİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜD252MART-NİSAN2010103-115
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TARIMDA KAPİTALİST DÖNÜŞÜMÜN KLASİK MODELİ: İLKEL BİRİKİMDEN TARIMSAL KAPİTALİZME İNGİLİZ TARIMI

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 85-102
 • Muammer KAYMAK
tarımda kapitalist dönüşümün klasik modeli: ilkel birikimden tarımsal kapitalizme ingiliz tarımıd252mart-nisan201085-102 TARIMDA KAPİTALİST DÖNÜŞÜMÜN KLASİK MODELİ: İLKEL BİRİKİMDEN TARIMSAL KAPİTALİZME İNGİLİZ TARIMID252MART-NİSAN201085-102
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 83-84
 • M. Nisa MENCET, Hakan TÜZÜN
dosya editöründend252mart-nisan201083-84 DOSYA EDİTÖRÜNDEND252MART-NİSAN201083-84

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand252mart-nisan201081-82 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND252MART-NİSAN201081-82
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 19. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ 2007 "AİLE HEKİMLİĞİ"

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 56-71
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
ttb halk sağlığı kolu 19. gezici eğitim semineri 2007 "aile hekimliği"d251ocak-şubat201056-71 TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 19. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ 2007 "AİLE HEKİMLİĞİ"D251OCAK-ŞUBAT201056-71
Derleme

İZMİR'DE SOSYALLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞTİ? İZMİR'DE SAĞLIK OCAKLARININ KURULUŞ ÖYKÜSÜ*

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 48-55
 • Raika DURUSOY
izmir'de sosyalleştirme nasıl gerçekleşti? izmir'de sağlık ocaklarının kuruluş öyküsü*d251ocak-şubat201048-55 İZMİR'DE SOSYALLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞTİ? İZMİR'DE SAĞLIK OCAKLARININ KURULUŞ ÖYKÜSÜ*D251OCAK-ŞUBAT201048-55
Derleme

RİSK BİLİNCİ VE SAĞLIK

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 39-47
 • Necati DEDEOĞLU
risk bilinci ve sağlıkd251ocak-şubat201039-47 RİSK BİLİNCİ VE SAĞLIKD251OCAK-ŞUBAT201039-47
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI BÖLGE MERKEZLİ SAĞLIK UYGULAMASI GENELGESİNİN İNCELENMESİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 33-38
 • Cavit Işık YAVUZ
sağlık bakanlığı bölge merkezli sağlık uygulaması genelgesinin incelenmesid251ocak-şubat201033-38 SAĞLIK BAKANLIĞI BÖLGE MERKEZLİ SAĞLIK UYGULAMASI GENELGESİNİN İNCELENMESİD251OCAK-ŞUBAT201033-38
Dosya•Madencilik ve Sağlık

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ VE İNAY KÖYÜ VİCDAN HAREKETİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 22-32
 • Muammer SAKARYALI
kışladağ altın madeni ve inay köyü vicdan hareketid251ocak-şubat201022-32 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ VE İNAY KÖYÜ VİCDAN HAREKETİD251OCAK-ŞUBAT201022-32
Dosya•Madencilik ve Sağlık

TÜRKİYE'DE ALTIN MADENCİLİĞİNE KARŞI HALK DİRENİŞLERİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 9-21
 • Ertuğrul BARKA
türkiye'de altın madenciliğine karşı halk direnişlerid251ocak-şubat20109-21 TÜRKİYE'DE ALTIN MADENCİLİĞİNE KARŞI HALK DİRENİŞLERİD251OCAK-ŞUBAT20109-21
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENCİLİK HUKUK(SUZLUĞ)U

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 3-8
 • Arif Ali CANGI
madencilik hukuk(suzluğ)ud251ocak-şubat20103-8 MADENCİLİK HUKUK(SUZLUĞ)UD251OCAK-ŞUBAT20103-8

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand251ocak-şubat20101-2 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND251OCAK-ŞUBAT20101-2
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 470-480
 • Meral TÜRK
madenlerde işçi sağlığıd246kasım-aralık2009470-480 MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞID246KASIM-ARALIK2009470-480
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENCİLİK-MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 462-469
 • Ali Osman KARABABA
madencilik-maden işletmeciliği ve sağlık etkilerid246kasım-aralık2009462-469 MADENCİLİK-MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİD246KASIM-ARALIK2009462-469
Dosya•Madencilik ve Sağlık

ALTIN MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 452-461
 • Cem DOĞAN, Burçak Karaman UYSAL, Ethem TORUNOĞLU
altın madenciliği ve çevre korumad246kasım-aralık2009452-461 ALTIN MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMAD246KASIM-ARALIK2009452-461
Dosya•Madencilik ve Sağlık

KÜRESELLEŞEN MADENCİLİK POLİTİKALARI VE BAĞIMSIZLIK

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 423-451
 • Tahir ÖNGÜR
küreselleşen madencilik politikaları ve bağımsızlıkd246kasım-aralık2009423-451 KÜRESELLEŞEN MADENCİLİK POLİTİKALARI VE BAĞIMSIZLIKD246KASIM-ARALIK2009423-451
Dosya•Madencilik ve Sağlık

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK MADENLERİ

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 404-422
 • Aydoğan AKBULUT
türkiye'nin stratejik madenlerid246kasım-aralık2009404-422 TÜRKİYE'NİN STRATEJİK MADENLERİD246KASIM-ARALIK2009404-422
Dosya•Madencilik ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 403
 • Ali Osman KARABABA, Tufan KAAN
dosya editöründend246kasım-aralık2009403 DOSYA EDİTÖRÜNDEND246KASIM-ARALIK2009403

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand246kasım-aralık2009401-402 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND246KASIM-ARALIK2009401-402
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SOLUN YERELDE BAŞARISI İÇİN ALTERNATİF BİR PROGRAM ÖNERİSİ*

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 394-400
 • Bülent DURU
solun yerelde başarısı için alternatif bir program önerisi*d244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009394-400 SOLUN YERELDE BAŞARISI İÇİN ALTERNATİF BİR PROGRAM ÖNERİSİ*D244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009394-400
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

VENEZUELLA'DAN RAPOR BARRİO ADENTRO VE VENEZUELLA'DA SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN AZALIŞI: İLK YILLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ *

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 377-393
 • Francisco ARMADA, Carles MUNTANER, Haejoo CHUNG, Haejoo CHUNG, Joan BENEACH, Melike YAVUZ
venezuella'dan rapor barrio adentro ve venezuella'da sağlıktaki eşitsizliklerin azalışı: ilk yılların bir değerlendirmesi *d244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009377-393 VENEZUELLA'DAN RAPOR BARRİO ADENTRO VE VENEZUELLA'DA SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN AZALIŞI: İLK YILLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ *D244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009377-393
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

MEKSİKA: EZLN, CARACOLES VE YEREL ÖZERKLİK

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 372-376
 • Sibel ÖZBUDUN
meksika: ezln, caracoles ve yerel özerklikd244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009372-376 MEKSİKA: EZLN, CARACOLES VE YEREL ÖZERKLİKD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009372-376
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TÜRKİYE'DE BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 362-371
 • Melike YAVUZ, Selim YÜKSEL, Onur HAMZAOĞLU
türkiye'de belediyeler ve sağlık hizmetlerid244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009362-371 TÜRKİYE'DE BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009362-371
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK: YENİDEN

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 357-361
 • Necati DEDEOĞLU
yerel yönetimler ve sağlık: yenidend244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009357-361 YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK: YENİDEND244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009357-361
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YERELLEŞTİRİLMESİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE

 • Cilt 24, Sayı 4, Eylül-Ekim , 2009, Sayfa 349-356
 • Melike YAVUZ, Onur HAMZAOĞLU
sağlık hizmetlerinin yerelleştirilmesi: ülke örnekleri ve türkiyed244eylül-ekim 2009349-356 SAĞLIK HİZMETLERİNİN YERELLEŞTİRİLMESİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYED244EYLÜL-EKİM 2009349-356
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 343-348
 • Osman ÖZGÜVEN
demokratik yerel yönetimd244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009343-348 DEMOKRATİK YEREL YÖNETİMD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009343-348
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

ÖZGÜR BELEDİYECİLİK MODELİ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 340-342
 • Abdullah DEMİRBAŞ
özgür belediyecilik modelid244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009340-342 ÖZGÜR BELEDİYECİLİK MODELİD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009340-342
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ 1999-2009 DÖNEMİ SAĞLIK ÇALIŞMALARI

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 337-339
 • Emrullah CİN, Cegerğun POLAT, Onur HAMZAOĞLU
viranşehir belediyesi 1999-2009 dönemi sağlık çalışmalarıd244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009337-339 VİRANŞEHİR BELEDİYESİ 1999-2009 DÖNEMİ SAĞLIK ÇALIŞMALARID244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009337-339
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TANIKLARINDAN FATSA DENEYİMİ*

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 333-336
 • Melih PEKDEMİR
tanıklarından fatsa deneyimi*d244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009333-336 TANIKLARINDAN FATSA DENEYİMİ*D244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009333-336
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRESEL RANT ALANLARI

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 324-332
 • Örgen UĞURLU
yerel yönetimler ve çevresel rant alanlarıd244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009324-332 YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRESEL RANT ALANLARID244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009324-332
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 305-323
 • Can Giray ÖZGÜL
türkiye'de siyasi parti programlarında yerel yönetimlerd244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009305-323 TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA YEREL YÖNETİMLERD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009305-323
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KENT, KENTLİ, KENT YÖNETİMİ VE KATILIM ÜZERİNE GÖZLEMLER

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 289-304
 • Atilla GÖKTÜRK, Mim Sertaç TÜMTAŞ
kent, kentli, kent yönetimi ve katılım üzerine gözlemlerd244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009289-304 KENT, KENTLİ, KENT YÖNETİMİ VE KATILIM ÜZERİNE GÖZLEMLERD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009289-304
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLERDE NEOLİBERAL REFORM: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 280-288
 • Tayfun ÇINAR
yerel yönetimlerde neoliberal reform: büyükşehir belediyelerinin yeniden ölçeklendirilmesid244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009280-288 YEREL YÖNETİMLERDE NEOLİBERAL REFORM: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLMESİD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009280-288
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

İKTİSADİ ZORUNLULUK VE POLİTİK BİR İNŞA OLARAK MEKAN: MERKEZİN VE YERELİN YERSELLİĞİ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 275-279
 • Örsan Ö. AKBULUT
iktisadi zorunluluk ve politik bir inşa olarak mekan: merkezin ve yerelin yerselliğid244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009275-279 İKTİSADİ ZORUNLULUK VE POLİTİK BİR İNŞA OLARAK MEKAN: MERKEZİN VE YERELİN YERSELLİĞİD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009275-279
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME İLİŞKİSİ-MERKEZİYETÇİLİKTEN ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİĞE, ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ BİRLİKLERE VE BÖLGESELLEŞMEYE

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 264-274
 • Şenay ERAY
küreselleşme ve bölgeselleşme ilişkisi-merkeziyetçilikten adem-i merkeziyetçiliğe, ulus devletten ulusüstü birliklere ve bölgeselleşmeyed244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009264-274 KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME İLİŞKİSİ-MERKEZİYETÇİLİKTEN ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİĞE, ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ BİRLİKLERE VE BÖLGESELLEŞMEYED244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009264-274
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KAVRAMLARLA YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 251-263
 • Yeşim Edis ŞAHİN
kavramlarla yerel yönetimlerd244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009251-263 KAVRAMLARLA YEREL YÖNETİMLERD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009251-263
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

UNUTULAN BİR SOSYALİST DENEYİM: PARİS KOMÜNÜ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 245-250
 • Bilge Kağan ŞAKACI
unutulan bir sosyalist deneyim: paris komünüd244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009245-250 UNUTULAN BİR SOSYALİST DENEYİM: PARİS KOMÜNÜD244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009245-250
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: DÜNDEN BUGÜNE YEREL YÖNETİM(LER)

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 243-244
 • Onur HAMZAOĞLU, İlhan DİKEN
dosya editöründen: dünden bugüne yerel yönetim(ler)d244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009243-244 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: DÜNDEN BUGÜNE YEREL YÖNETİM(LER)D244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009243-244

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand244-5temmuz-ağustos-eylül-ekim2009241-242 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND244-5TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009241-242
Belge

TAM SÜRE ÇALIŞMA SONRASI*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 239-240
 • Erdal ATABEK
tam süre çalışma sonrası*d243mayıs-haziran2009239-240 TAM SÜRE ÇALIŞMA SONRASI*D243MAYIS-HAZİRAN2009239-240
Belge

TAM SÜRE ÇALIŞMA*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 236-238
 • Erdal ATABEK
tam süre çalışma*d243mayıs-haziran2009236-238 TAM SÜRE ÇALIŞMA*D243MAYIS-HAZİRAN2009236-238
Belge

MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖRÜŞLERİ TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 235
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
merkez konseyi'nin görüşleri ttb merkez konseyi'nin tam-süre çalışma yasa tasarısı üzerine görüşleri*d243mayıs-haziran2009235 MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖRÜŞLERİ TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ*D243MAYIS-HAZİRAN2009235
Araştırma

İZMİR İLİ "METROPOLİTAN" ALANDA TOPLUMUN SAĞLIK DÜZEYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI *

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 226-234
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Reyhan UÇKU, ZuhaI OKUYAN, Gül ERGÖR, Türkan GÜNAY, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN, Murat CİVANER, Yücel DEMİRAL, Sibel KlRAN, Bülent KILIÇ, Erol GÜRPINAR, Ozan PABUCCUOĞLU, Okan BADILLIOĞLU, Leyla S. ARSLAN, Esin KULAÇ, Canan KAYNAK, Pembe KESKİNOĞLU, Yonca SÖNMEZ, Serap K. KONAKÇI
izmir ili "metropolitan" alanda toplumun sağlık düzeyi ve sağlık hizmetlerinin kullanımı *d243mayıs-haziran2009226-234 İZMİR İLİ "METROPOLİTAN" ALANDA TOPLUMUN SAĞLIK DÜZEYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI *D243MAYIS-HAZİRAN2009226-234
Gözlemler ve Görüşler

NEOLİBERALİZM VE DOMUZ GRİBİ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 216-225
 • Cavit Işık YAVUZ
neoliberalizm ve domuz gribid243mayıs-haziran2009216-225 NEOLİBERALİZM VE DOMUZ GRİBİD243MAYIS-HAZİRAN2009216-225
Gözlemler ve Görüşler

TRAVMA, TOPLUMSAL YAS VE BAĞIŞLAMA*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 212-215
 • Cem KAPTANOĞLU
travma, toplumsal yas ve bağışlama*d243mayıs-haziran2009212-215 TRAVMA, TOPLUMSAL YAS VE BAĞIŞLAMA*D243MAYIS-HAZİRAN2009212-215
Gözlemler ve Görüşler

MEZOPOTAMYA TIP GÜNLERİ*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 210-211
 • Cegerğun POLAT
mezopotamya tıp günleri*d243mayıs-haziran2009210-211 MEZOPOTAMYA TIP GÜNLERİ*D243MAYIS-HAZİRAN2009210-211
Derleme

İŞÇİ "SAĞLIĞI" ÜZERİNDEN EKONOMİK VE EĞİTİM İHTİYACINI HARMANLAYAN SERMAYE-DEVLET

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 203-209
 • Levent KOŞAR
işçi "sağlığı" üzerinden ekonomik ve eğitim ihtiyacını harmanlayan sermaye-devletd243mayıs-haziran2009203-209 İŞÇİ "SAĞLIĞI" ÜZERİNDEN EKONOMİK VE EĞİTİM İHTİYACINI HARMANLAYAN SERMAYE-DEVLETD243MAYIS-HAZİRAN2009203-209
Dosya•Hekim Emeği

"YABAN", YABANCILAŞMA VE HEKİMLİK ÜZERİNE BİR DENEME

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 198-202
 • Yavuz ÜÇKUYU
"yaban", yabancılaşma ve hekimlik üzerine bir denemed243mayıs-haziran2009198-202 "YABAN", YABANCILAŞMA VE HEKİMLİK ÜZERİNE BİR DENEMED243MAYIS-HAZİRAN2009198-202
Dosya•Hekim Emeği

HEKİM EMEKGÜCÜ VE HEKİM ÖDEME BİÇİMLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 188-197
 • Hakan TÜZÜN
hekim emekgücü ve hekim ödeme biçimlerine uluslararası bakışd243mayıs-haziran2009188-197 HEKİM EMEKGÜCÜ VE HEKİM ÖDEME BİÇİMLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞD243MAYIS-HAZİRAN2009188-197
Dosya•Hekim Emeği

SAĞLIK HİZMETLERİNDE METALAŞMA VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SÖMÜRÜSÜ KAPİTALİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 177-187
 • Mehmet ZENCİR
sağlık hizmetlerinde metalaşma ve sağlık emekçilerinin sömürüsü kapitalizm ve sağlık hizmetlerid243mayıs-haziran2009177-187 SAĞLIK HİZMETLERİNDE METALAŞMA VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SÖMÜRÜSÜ KAPİTALİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİD243MAYIS-HAZİRAN2009177-187
Gözlemler ve Görüşler

'SAĞLIK GİZİ' ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 172-176
 • Hasan Ünal NALBANTOĞLU
'sağlık gizi' üzerine bir kaç sözd243mayıs-haziran2009172-176 'SAĞLIK GİZİ' ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZD243MAYIS-HAZİRAN2009172-176
Dosya•Hekim Emeği

(YETKİN MÜHENDİS VE İŞÇİ SINIFI) "YETKİN MÜHENDİS" BERATI YA DA ŞAHSİYETLİ SOYUT EMEKÇİLER: TMMOB NEREYE?*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 163-171
 • Ahmet ÖNCÜ
(yetkin mühendis ve işçi sınıfı) "yetkin mühendis" beratı ya da şahsiyetli soyut emekçiler: tmmob nereye?*d243mayıs-haziran2009163-171 (YETKİN MÜHENDİS VE İŞÇİ SINIFI) "YETKİN MÜHENDİS" BERATI YA DA ŞAHSİYETLİ SOYUT EMEKÇİLER: TMMOB NEREYE?*D243MAYIS-HAZİRAN2009163-171

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand243mayıs-haziran2009161-162 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND243MAYIS-HAZİRAN2009161-162
Dosya•Hekim Emeği

AİLE HEKİMLİĞİ: HEKİM EMEĞİNİN DEĞERSİZLEŞMESİ VE ESNEKLEŞMESİ

 • Cilt 24, Sayı 21, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 159-160
 • Bülent Nazım YILMAZ
aile hekimliği: hekim emeğinin değersizleşmesi ve esnekleşmesid2421mart-nisan2009159-160 AİLE HEKİMLİĞİ: HEKİM EMEĞİNİN DEĞERSİZLEŞMESİ VE ESNEKLEŞMESİD2421MART-NİSAN2009159-160
Dosya•Hekim Emeği

TIPTA UZMANLAŞMA VE AŞIRI UZMANLAŞMA: GENEL CERRAHİ ALANINA ÖZEL OLARAK ODAKLANARAK

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 151-158
 • Cem TERZİ
tıpta uzmanlaşma ve aşırı uzmanlaşma: genel cerrahi alanına özel olarak odaklanarakd242mart-nisan2009151-158 TIPTA UZMANLAŞMA VE AŞIRI UZMANLAŞMA: GENEL CERRAHİ ALANINA ÖZEL OLARAK ODAKLANARAKD242MART-NİSAN2009151-158
Dosya•Hekim Emeği

PROFESYONELDEN PROLETERE, HEKİMLER; DEĞİŞEN NE?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 130-150
 • Ata SOYER
profesyonelden proletere, hekimler; değişen ne?d242mart-nisan2009130-150 PROFESYONELDEN PROLETERE, HEKİMLER; DEĞİŞEN NE?D242MART-NİSAN2009130-150
Dosya•Hekim Emeği

HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU: HEKİM EMEĞİNE NASIL BAKMALI?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 120-129
 • Yavuz ÜÇKUYU
hekimlerin sınıfsal konumu: hekim emeğine nasıl bakmalı?d242mart-nisan2009120-129 HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU: HEKİM EMEĞİNE NASIL BAKMALI?D242MART-NİSAN2009120-129
Dosya•Hekim Emeği

BİYOSİYASET VE YÖNETİM TEKNİKLERİ AÇISINDAN NEOLİBERAL "SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK" POLİTİKALARI

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 115-119
 • Cahide SARI
biyosiyaset ve yönetim teknikleri açısından neoliberal "sağlık ve sosyal güvenlik" politikalarıd242mart-nisan2009115-119 BİYOSİYASET VE YÖNETİM TEKNİKLERİ AÇISINDAN NEOLİBERAL "SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK" POLİTİKALARID242MART-NİSAN2009115-119
Dosya•Hekim Emeği

ZOR KULLANMAK SURETİYLE İRADELERİN "UZLAŞTIRILMASI": İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞME ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 109-114
 • Ali Murat ÖZDEMİR
zor kullanmak suretiyle iradelerin "uzlaştırılması": işçi ve işveren arasındaki sözleşme üzerine mülahazalard242mart-nisan2009109-114 ZOR KULLANMAK SURETİYLE İRADELERİN "UZLAŞTIRILMASI": İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞME ÜZERİNE MÜLAHAZALARD242MART-NİSAN2009109-114
Dosya•Hekim Emeği

HEKİM EMEĞİ

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 98-108
 • Gaye YILMAZ
hekim emeğid242mart-nisan200998-108 HEKİM EMEĞİD242MART-NİSAN200998-108
Dosya•Hekim Emeği

TÜRKİYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN İŞÇİLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 91-97
 • Yiğit KARAHANOĞULLARI, E. Ahmet TONAK
türkiye'de üretken olmayan işçiler sömürülmüyorlar mı?d242mart-nisan200991-97 TÜRKİYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN İŞÇİLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI?D242MART-NİSAN200991-97
Dosya•Hekim Emeği

MARKS (SINIF) VE WEBER (STATÜ) ÇÖZÜMLEMELERİNDE BIR UĞRAK OLARAK MESLEK VE HEKİMLİK

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 83-90
 • Tülin ÖNGEN
marks (sınıf) ve weber (statü) çözümlemelerinde bır uğrak olarak meslek ve hekimlikd242mart-nisan200983-90 MARKS (SINIF) VE WEBER (STATÜ) ÇÖZÜMLEMELERİNDE BIR UĞRAK OLARAK MESLEK VE HEKİMLİKD242MART-NİSAN200983-90
Dosya•Hekim Emeği

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 82
 • Yavuz ÜÇKUYU, Ata SOYER
dosya editöründend242mart-nisan200982 DOSYA EDİTÖRÜNDEND242MART-NİSAN200982

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand242mart-nisan200981 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND242MART-NİSAN200981
Çeviri

YOKSULLUK DURUMU VE SAĞLIKTA HAKKANİYET: BANGLADEŞ KIRSALINDAN KANIT*

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 71-80
 • F. Karim, A. TRIPURA, A.M.R. CHOWDHURY, Hakan TÜZÜN
yoksulluk durumu ve sağlıkta hakkaniyet: bangladeş kırsalından kanıt*d241ocak-şubat200971-80 YOKSULLUK DURUMU VE SAĞLIKTA HAKKANİYET: BANGLADEŞ KIRSALINDAN KANIT*D241OCAK-ŞUBAT200971-80
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIKTA REFORM MU, DÖNÜŞÜM MÜ? SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİSTEMİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 61-70
 • Oğuz TOPAK
sosyal güvenlik ve sağlıkta reform mu, dönüşüm mü? sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin ekonomi politiğid241ocak-şubat200961-70 SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIKTA REFORM MU, DÖNÜŞÜM MÜ? SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİSTEMİNİN EKONOMİ POLİTİĞİD241OCAK-ŞUBAT200961-70
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KAPİTALİZMİN KRİZİ NEDENİYLE "BİZİM" KRİZİMİZE DAİR ...

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 59-60
 • Eriş BİLALOĞLU
kapitalizmin krizi nedeniyle "bizim" krizimize dair ...d241ocak-şubat200959-60 KAPİTALİZMİN KRİZİ NEDENİYLE "BİZİM" KRİZİMİZE DAİR ...D241OCAK-ŞUBAT200959-60
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

SERMAYENİN KRİZİNİN BEDELİNİ SERMAYEYE ÖDETTİRMENİN ÖZNESİ GÜCÜ VE GÜVENCESİ BİZLERİZ!

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 54-58
 • Bedriye YORGUN
sermayenin krizinin bedelini sermayeye ödettirmenin öznesi gücü ve güvencesi bizleriz!d241ocak-şubat200954-58 SERMAYENİN KRİZİNİN BEDELİNİ SERMAYEYE ÖDETTİRMENİN ÖZNESİ GÜCÜ VE GÜVENCESİ BİZLERİZ!D241OCAK-ŞUBAT200954-58
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

GLOBAL TEĞET

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 52-53
 • Ersin YARIŞ
global teğetd241ocak-şubat200952-53 GLOBAL TEĞETD241OCAK-ŞUBAT200952-53
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

1997-1998 GÜNEYDOĞU ASYA KRİZİNİN SAĞLIĞA YANSIMALARI

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 44-51
 • Nilay ETİLER
1997-1998 güneydoğu asya krizinin sağlığa yansımalarıd241ocak-şubat200944-51 1997-1998 GÜNEYDOĞU ASYA KRİZİNİN SAĞLIĞA YANSIMALARID241OCAK-ŞUBAT200944-51
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

MEKSİKA, ARJANTİN VE PERU KRİZLERİ ÖRNEKLERİ İLE LATİN AMERİKA KRİZLERİNİN SAĞLIĞA/SAĞLIK HİZMETİNE ETKİLERİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 36-43
 • Mehmet ZENCİR
meksika, arjantin ve peru krizleri örnekleri ile latin amerika krizlerinin sağlığa/sağlık hizmetine etkilerid241ocak-şubat200936-43 MEKSİKA, ARJANTİN VE PERU KRİZLERİ ÖRNEKLERİ İLE LATİN AMERİKA KRİZLERİNİN SAĞLIĞA/SAĞLIK HİZMETİNE ETKİLERİD241OCAK-ŞUBAT200936-43
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KAPİTALİZM KRİZİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 26-35
 • Onur HAMZAOĞLU
kapitalizm krizi ve sağlık: türkiye örneğid241ocak-şubat200926-35 KAPİTALİZM KRİZİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİD241OCAK-ŞUBAT200926-35
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KÜRESEL KRİZİN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELERDE YAŞANMA BİÇİMLERİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 20-25
 • Mustafa SÖNMEZ
küresel krizin merkez ve çevre ülkelerde yaşanma biçimlerid241ocak-şubat200920-25 KÜRESEL KRİZİN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELERDE YAŞANMA BİÇİMLERİD241OCAK-ŞUBAT200920-25
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

ULUSLARARASI KRİZ, TÜRKİYE VE SEÇENEKLER

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 15-19
 • Korkut BORATAV
uluslararası kriz, türkiye ve seçeneklerd241ocak-şubat200915-19 ULUSLARARASI KRİZ, TÜRKİYE VE SEÇENEKLERD241OCAK-ŞUBAT200915-19
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

NEOLİBERAL KÜRESELLEŞMENİN YAPILANDIRILMASI VE ULUSLARARASI YENİ İŞBÖLÜMÜ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 11-14
 • A. Erinç YELDAN
neoliberal küreselleşmenin yapılandırılması ve uluslararası yeni işbölümüd241ocak-şubat200911-14 NEOLİBERAL KÜRESELLEŞMENİN YAPILANDIRILMASI VE ULUSLARARASI YENİ İŞBÖLÜMÜD241OCAK-ŞUBAT200911-14
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

MARKSİST PERSPEKTİFTEN KRİZE BAKIŞ: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR ... *

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 3-10
 • Ahmet Haşim KÖSE, Ahmet ÖNCÜ
marksist perspektiften krize bakış: başka bir dünya mümkündür ... *d241ocak-şubat20093-10 MARKSİST PERSPEKTİFTEN KRİZE BAKIŞ: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR ... *D241OCAK-ŞUBAT20093-10
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK DOSYASI

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER
dosya editöründen: kapitalizmin krizi ve sağlık dosyasıd241ocak-şubat20092 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK DOSYASID241OCAK-ŞUBAT20092

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand241ocak-şubat20091 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND241OCAK-ŞUBAT20091
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 20. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ, HAZİRAN 2008*

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 469-475
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
ttb halk sağlığı kolu 20. gezici eğitim semineri, haziran 2008*d236kasım-aralık2008469-475 TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 20. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ, HAZİRAN 2008*D236KASIM-ARALIK2008469-475
Araştırma

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLER

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 462-468
 • Ebru TURHAN, Selim MATKAP, Riyat KIRMIZIOĞLU, Tacettin İNANDI
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sıklığı, türleri ve önlemlerd236kasım-aralık2008462-468 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLERD236KASIM-ARALIK2008462-468
Derleme

ŞİDDET VE KAPİTALİZM: ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ*

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 450-461
 • Sibel ÖZBUDUN
şiddet ve kapitalizm: antropolojik bir bakış*d236kasım-aralık2008450-461 ŞİDDET VE KAPİTALİZM: ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ*D236KASIM-ARALIK2008450-461
Derleme

ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN YARATTIĞI YIKIMI NEDEN TAM OLARAK ORTAYA KOYAMIYORUZ? POLİTİK, FİNANSAL VE YÖNTEMSEL SORUNLAR

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 436-449
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Ali Osman KARABABA
altın madeni işletmesinin çevre ve halk sağlığı açısından yarattığı yıkımı neden tam olarak ortaya koyamıyoruz? politik, finansal ve yöntemsel sorunlard236kasım-aralık2008436-449 ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN YARATTIĞI YIKIMI NEDEN TAM OLARAK ORTAYA KOYAMIYORUZ? POLİTİK, FİNANSAL VE YÖNTEMSEL SORUNLARD236KASIM-ARALIK2008436-449
Derleme

CUMHURİYETTEN BUGÜNE BULAŞICI HASTALIKLARDA DEĞİŞME VE SAĞLIK POLİTİKALARI İLE İLİŞKİSİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 430-435
 • Necati DEDEOĞLU
cumhuriyetten bugüne bulaşıcı hastalıklarda değişme ve sağlık politikaları ile ilişkisid236kasım-aralık2008430-435 CUMHURİYETTEN BUGÜNE BULAŞICI HASTALIKLARDA DEĞİŞME VE SAĞLIK POLİTİKALARI İLE İLİŞKİSİD236KASIM-ARALIK2008430-435
Belge

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 426-429
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
iş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarı taslağı üzerine bir değerlendirmed236kasım-aralık2008426-429 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED236KASIM-ARALIK2008426-429
Belge

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 424-425
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
iş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarısı taslağı'nın değerlendirilmesid236kasım-aralık2008424-425 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİD236KASIM-ARALIK2008424-425
Güz Okulu•Sosyal Politika

BUGÜNÜN TÜRKİYE'SİNDE SOSYAL POLİTİKA

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 419-423
 • Mehmet BEŞELİ
bugünün türkiye'sinde sosyal politikad236kasım-aralık2008419-423 BUGÜNÜN TÜRKİYE'SİNDE SOSYAL POLİTİKAD236KASIM-ARALIK2008419-423
Yuvarlak Masa

TOPLUM VE HEKİM'İN 30. YILINDA: 1978-2008 TÜRKİYE'DE SİYASET, TOPLUMSAL MUHALEFET, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE YAYINCILIK FAALİYETLERİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 402-418
 • Aydın ÇUBUKÇU, Cem SOMEL, Feride Aksu TANIK, Gazanfer AKSAKOĞLU, A. Hamdi AYTEKiN, Mahir ULUSOY, Özgür MÜFTÜOĞLU, Yücel DEMİRER, Yüksel AKKAYA, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
toplum ve hekim'in 30. yılında: 1978-2008 türkiye'de siyaset, toplumsal muhalefet, demokratik kitle örgütleri ve yayıncılık faaliyetlerid236kasım-aralık2008402-418 TOPLUM VE HEKİM'İN 30. YILINDA: 1978-2008 TÜRKİYE'DE SİYASET, TOPLUMSAL MUHALEFET, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE YAYINCILIK FAALİYETLERİD236KASIM-ARALIK2008402-418

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand236kasım-aralık2008401 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND236KASIM-ARALIK2008401
Güz Okulu•Sosyal Politika

TOPLUMSAL CİNSİYET GÖZÜYLE SOSYAL POLİTİKA REFORMU

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 396-400
 • Azer KILIÇ
toplumsal cinsiyet gözüyle sosyal politika reformud235eylül-ekim2008396-400 TOPLUMSAL CİNSİYET GÖZÜYLE SOSYAL POLİTİKA REFORMUD235EYLÜL-EKİM2008396-400
Güz Okulu•Sosyal Politika

SERMAYE BİRİKİMİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ VE EV İÇİ HİZMETLER*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 391-395
 • Gaye YILMAZ
sermaye birikimi sürecinde kadın emeği ve ev içi hizmetler*d235eylül-ekim2008391-395 SERMAYE BİRİKİMİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ VE EV İÇİ HİZMETLER*D235EYLÜL-EKİM2008391-395
Güz Okulu•Sosyal Politika

NEOLİBERALİZM VE SOSYAL POLİTİKANIN YENİDEN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 382-390
 • Osman SAVAŞKAN
neoliberalizm ve sosyal politikanın yeniden kurumsallaşma süreci: türkiye örneği*d235eylül-ekim2008382-390 NEOLİBERALİZM VE SOSYAL POLİTİKANIN YENİDEN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ*D235EYLÜL-EKİM2008382-390
Güz Okulu•Sosyal Politika

REFAH REJİMLERİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ, HAKKANİYET VE DEĞİŞİM

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 378-381
 • Asena GÜNAL
refah rejimleri, sağlık sistemleri, hakkaniyet ve değişimd235eylül-ekim2008378-381 REFAH REJİMLERİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ, HAKKANİYET VE DEĞİŞİMD235EYLÜL-EKİM2008378-381
Güz Okulu•Sosyal Politika

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 365-377
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
dünyada sosyal politikanın dönüşümü*d235eylül-ekim2008365-377 DÜNYADA SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ*D235EYLÜL-EKİM2008365-377
Güz Okulu•Sosyal Politika

TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK: BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 354-364
 • Fuat ERCAN
türkiye'yi anlamak: bir çerçeve denemesid235eylül-ekim2008354-364 TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK: BİR ÇERÇEVE DENEMESİD235EYLÜL-EKİM2008354-364
Güz Okulu•Sosyal Politika

SOSYAL POLİTİKA KONULU GÜZ OKULU VE DOSYASI

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 352-353
 • Ata SOYER
sosyal politika konulu güz okulu ve dosyasıd235eylül-ekim2008352-353 SOSYAL POLİTİKA KONULU GÜZ OKULU VE DOSYASID235EYLÜL-EKİM2008352-353
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERON FİRMALARDA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ VE KORUNMA YOLLARI

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 338-351
 • Önder ERGÖNÜL
taşeron firmalarda çalışan sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskleri ve korunma yollarıd235eylül-ekim2008338-351 TAŞERON FİRMALARDA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ VE KORUNMA YOLLARID235EYLÜL-EKİM2008338-351
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERON İŞÇİ OLMAK

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 335-337
 • Tufan SERTLEK
taşeron işçi olmakd235eylül-ekim2008335-337 TAŞERON İŞÇİ OLMAKD235EYLÜL-EKİM2008335-337
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TÜRKİYE' DE KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNDE SİLİKOZİS; KURALSIZ, KAYIT DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI GELİŞEN DÜNYA/ TARİHSEL DRAMATİK BİR OLGU

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 332-334
 • Zeki KILIÇASLAN
türkiye' de kot kumlama işçilerinde silikozis; kuralsız, kayıt dışı çalışma koşullarına bağlı gelişen dünya/ tarihsel dramatik bir olgud235eylül-ekim2008332-334 TÜRKİYE' DE KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNDE SİLİKOZİS; KURALSIZ, KAYIT DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI GELİŞEN DÜNYA/ TARİHSEL DRAMATİK BİR OLGUD235EYLÜL-EKİM2008332-334
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

DAHA ESNEK İSTİHDAM DAHA AZ SAĞLIK: TAŞERONLAŞMANIN ÇALIŞANLARIN SAĞLLĞINA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 322-331
 • Hakan TÜZÜN
daha esnek istihdam daha az sağlık: taşeronlaşmanın çalışanların sağllğına, sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine etkilerid235eylül-ekim2008322-331 DAHA ESNEK İSTİHDAM DAHA AZ SAĞLIK: TAŞERONLAŞMANIN ÇALIŞANLARIN SAĞLLĞINA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİD235EYLÜL-EKİM2008322-331

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand235eylül-ekim2008321 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND235EYLÜL-EKİM2008321
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIKTA HİZMET SATIN ALMA MÜCADELE, ÖRGÜTLENME, DENEYİMLER ...

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 316-320
 • Arzu ÇERKEZOĞLU
sağlıkta hizmet satın alma mücadele, örgütlenme, deneyimler ...d234temmuz-ağustos2008316-320 SAĞLIKTA HİZMET SATIN ALMA MÜCADELE, ÖRGÜTLENME, DENEYİMLER ...D234TEMMUZ-AĞUSTOS2008316-320
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ STATÜ KAYBI: TAŞERONLAŞMANIN YAKIN TARİHİ

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 313-315
 • Mustafa GÜLER
sağlık çalışanlarının statü kaybı: taşeronlaşmanın yakın tarihid234temmuz-ağustos2008313-315 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ STATÜ KAYBI: TAŞERONLAŞMANIN YAKIN TARİHİD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008313-315
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİ VE TAŞERONLAŞTIRMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 309-312
 • Tufan SERTLEK
sağlık hizmetleri ve taşeronlaştırmad234temmuz-ağustos2008309-312 SAĞLIK HİZMETLERİ VE TAŞERONLAŞTIRMAD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008309-312
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

KÜRESELLEŞME, NEOLİBERALİZM VE SAĞLIK BASKI ALTINDA, KONTROL EDİLEMEZ VEYA EVDE TEK BAŞINA? TAŞERONLUK VE EV EKSENLİ ÇALIŞMANIN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE POLİTİK TARTIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ*

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 302-308
 • Michael QUİNLAN, Philip BOHLE, Melike ERKOÇ
küreselleşme, neoliberalizm ve sağlık baskı altında, kontrol edilemez veya evde tek başına? taşeronluk ve ev eksenli çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvenliğine etkileri ile ilgili araştırma ve politik tartışmaların gözden geçirilmesi*d234temmuz-ağustos2008302-308 KÜRESELLEŞME, NEOLİBERALİZM VE SAĞLIK BASKI ALTINDA, KONTROL EDİLEMEZ VEYA EVDE TEK BAŞINA? TAŞERONLUK VE EV EKSENLİ ÇALIŞMANIN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE POLİTİK TARTIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ*D234TEMMUZ-AĞUSTOS2008302-308
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERONLAŞMA VE GEÇİCİ/ÖDÜNÇ İŞÇİLİK GİBİ ESNEK İSTİHDAM REJİMİ FORMLARI, İŞ GÜVENCESİ VE İNSAN SAĞLIĞI: TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN ÖRNEKLER VE TEPKİLER

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 284-301
 • Aslı ODMAN
taşeronlaşma ve geçici/ödünç işçilik gibi esnek istihdam rejimi formları, iş güvencesi ve insan sağlığı: türkiye ve almanya'dan örnekler ve tepkilerd234temmuz-ağustos2008284-301 TAŞERONLAŞMA VE GEÇİCİ/ÖDÜNÇ İŞÇİLİK GİBİ ESNEK İSTİHDAM REJİMİ FORMLARI, İŞ GÜVENCESİ VE İNSAN SAĞLIĞI: TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN ÖRNEKLER VE TEPKİLERD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008284-301
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERONLUK VE İŞ KAZALARINI BİRLEŞTİREN EKSEN: GÜVENCESİZ ÇALIŞMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 276-283
 • Nevra AKDEMİR
taşeronluk ve iş kazalarını birleştiren eksen: güvencesiz çalışmad234temmuz-ağustos2008276-283 TAŞERONLUK VE İŞ KAZALARINI BİRLEŞTİREN EKSEN: GÜVENCESİZ ÇALIŞMAD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008276-283
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

ESNEKLEŞMENİN ULUSLARARASI DAYANAKLARI

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 269-275
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
esnekleşmenin uluslararası dayanaklarıd234temmuz-ağustos2008269-275 ESNEKLEŞMENİN ULUSLARARASI DAYANAKLARID234TEMMUZ-AĞUSTOS2008269-275
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

BELİRSİZLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: TAŞERONLUK MÜESSESESİ ÜZERİNE SAPTAMALAR

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 263-268
 • Ali Murat ÖZDEMİR
belirsizliğin düzenleyici etkisi: taşeronluk müessesesi üzerine saptamalard234temmuz-ağustos2008263-268 BELİRSİZLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: TAŞERONLUK MÜESSESESİ ÜZERİNE SAPTAMALARD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008263-268
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

EMEK SÜRECİ, DENETİM VE EMEK REJİMLERİ: TAŞERON ÇALIŞMA ÜZERİNE İLK NOTLAR

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 254-262
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR
emek süreci, denetim ve emek rejimleri: taşeron çalışma üzerine ilk notlard234temmuz-ağustos2008254-262 EMEK SÜRECİ, DENETİM VE EMEK REJİMLERİ: TAŞERON ÇALIŞMA ÜZERİNE İLK NOTLARD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008254-262
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

FİRMALAR ARASI DEĞİŞİM İLİŞKİSİ : FASONLAŞMA VE TAŞERONLAŞMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 243-253
 • Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU
firmalar arası değişim ilişkisi : fasonlaşma ve taşeronlaşmad234temmuz-ağustos2008243-253 FİRMALAR ARASI DEĞİŞİM İLİŞKİSİ : FASONLAŞMA VE TAŞERONLAŞMAD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008243-253
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 242
 • Özgür MÜFTÜOĞLU, Osman ÖZTÜRK
dosya editöründend234temmuz-ağustos2008242 DOSYA EDİTÖRÜNDEND234TEMMUZ-AĞUSTOS2008242

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand234temmuz-ağustos2008241 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND234TEMMUZ-AĞUSTOS2008241
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNE KARŞI BİR İŞ LİSTESİ İÇİN TARTIŞMA NOTLARI

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 235-240
 • Hakan TÜZÜN
sağlık emek göçüne karşı bir iş listesi için tartışma notlarıd233mayıs-haziran2008235-240 SAĞLIK EMEK GÖÇÜNE KARŞI BİR İŞ LİSTESİ İÇİN TARTIŞMA NOTLARID233MAYIS-HAZİRAN2008235-240
Dosya•Sağlık Emek Göçü

TÜRKİYE'DE İTHAL HEKİM TARTIŞMALARI

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 232-234
 • Eriş BİLALOĞLU
türkiye'de ithal hekim tartışmalarıd233mayıs-haziran2008232-234 TÜRKİYE'DE İTHAL HEKİM TARTIŞMALARID233MAYIS-HAZİRAN2008232-234
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ULUSLARARASI HEMŞİRE GÖÇÜ: KİM(LER) İÇİN VE NEDEN BİR SORUNDUR?

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 222-231
 • Özlem ÖZKAN
uluslararası hemşire göçü: kim(ler) için ve neden bir sorundur?d233mayıs-haziran2008222-231 ULUSLARARASI HEMŞİRE GÖÇÜ: KİM(LER) İÇİN VE NEDEN BİR SORUNDUR?D233MAYIS-HAZİRAN2008222-231
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAHRAALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE SAĞLIK EMEK GÖÇÜ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 212-221
 • Nasır NESANIR
sahraaltı afrika ülkelerinde sağlık emek göçüd233mayıs-haziran2008212-221 SAHRAALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE SAĞLIK EMEK GÖÇÜD233MAYIS-HAZİRAN2008212-221
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: BİRLEŞİK DEVLETLER, KANADA, BİRLEŞİK KRALLIK

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 205-211
 • Hatice Giray ŞİMŞEK
sağlık emek göçünün hareket alanları: birleşik devletler, kanada, birleşik krallıkd233mayıs-haziran2008205-211 SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: BİRLEŞİK DEVLETLER, KANADA, BİRLEŞİK KRALLIKD233MAYIS-HAZİRAN2008205-211
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: AVRUPA

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 194-204
 • Hür HASSOY, Şafak Taner GÜRSOY
sağlık emek göçünün hareket alanları: avrupad233mayıs-haziran2008194-204 SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: AVRUPAD233MAYIS-HAZİRAN2008194-204
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN DİNAMİKLERİ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 184-193
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Feride AKSU, Şafak Taner GÜRSOY
sağlık emek göçünün dinamiklerid233mayıs-haziran2008184-193 SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN DİNAMİKLERİD233MAYIS-HAZİRAN2008184-193
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ULUSLARARASI SAĞLIK EMEK GÖÇÜ: NE, NASIL, NEDEN?*

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 179-183
 • Özlem ÖZKAN, Onur HAMZAOĞLU
uluslararası sağlık emek göçü: ne, nasıl, neden?*d233mayıs-haziran2008179-183 ULUSLARARASI SAĞLIK EMEK GÖÇÜ: NE, NASIL, NEDEN?*D233MAYIS-HAZİRAN2008179-183
Dosya•Sağlık Emek Göçü

DÜŞ, UMUT, ACI VE TRAVMANIN SENTEZİ: SERMAYE BİRİKİMİNDE GÖÇMEN EMEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 172-178
 • Gaye YILMAZ
düş, umut, acı ve travmanın sentezi: sermaye birikiminde göçmen emeğid233mayıs-haziran2008172-178 DÜŞ, UMUT, ACI VE TRAVMANIN SENTEZİ: SERMAYE BİRİKİMİNDE GÖÇMEN EMEĞİD233MAYIS-HAZİRAN2008172-178
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ÖLÇEKLER, MEKANLAR DEĞİŞİRKEN EMEK VE SERMAYE (21. YÜZYIL SERMAYESİ 19. YÜZYIL İŞÇİSİNİ ARIYOR)

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 163-171
 • Yüksel AKKAYA
ölçekler, mekanlar değişirken emek ve sermaye (21. yüzyıl sermayesi 19. yüzyıl işçisini arıyor)d233mayıs-haziran2008163-171 ÖLÇEKLER, MEKANLAR DEĞİŞİRKEN EMEK VE SERMAYE (21. YÜZYIL SERMAYESİ 19. YÜZYIL İŞÇİSİNİ ARIYOR)D233MAYIS-HAZİRAN2008163-171
Dosya•Sağlık Emek Göçü

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SOPA KİMİN HAVUÇ KİME: SAĞLIK EMEK GÖÇÜ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 162
 • Hakan TÜZÜN
dosya editöründen: sopa kimin havuç kime: sağlık emek göçüd233mayıs-haziran2008162 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SOPA KİMİN HAVUÇ KİME: SAĞLIK EMEK GÖÇÜD233MAYIS-HAZİRAN2008162

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand233mayıs-haziran2008161 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND233MAYIS-HAZİRAN2008161
Araştırma

HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 147-160
 • Emin ADAŞ, Osman ELBEK
hekimlere yönelik şiddet üzerine bir değerlendirmed232mart-nisan2008147-160 HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED232MART-NİSAN2008147-160
Panel

SAĞLIK REFORMLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PSI (ULUSLARARASI KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI) POLİTİKA VE STRATEJİK AMAÇLAR

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 143-146
 • Jorge R. MANCILLAS
sağlık reformlarının sağlık çalışanları üzerindeki etkileri psı (uluslararası kamu çalışanları sendikası) politika ve stratejik amaçlard232mart-nisan2008143-146 SAĞLIK REFORMLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PSI (ULUSLARARASI KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI) POLİTİKA VE STRATEJİK AMAÇLARD232MART-NİSAN2008143-146
Panel

LATİN AMERİKA'DA SAĞLIK REFORMLARI

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 134-142
 • Asa Cristina LAURELL
latin amerika'da sağlık reformlarıd232mart-nisan2008134-142 LATİN AMERİKA'DA SAĞLIK REFORMLARID232MART-NİSAN2008134-142
Panel

DÜNYADA "SAĞLIK REFORMLARININ" DİNAMİĞİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 129-133
 • Hans Ulrich DEPPE
dünyada "sağlık reformlarının" dinamiğid232mart-nisan2008129-133 DÜNYADA "SAĞLIK REFORMLARININ" DİNAMİĞİD232MART-NİSAN2008129-133
Panel

"SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI" TOPLANTI HAKKINDA

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 128
 • Ata SOYER
"sosyalleştirmenin 47. yılında dünyada ve türkiye'de sağlık reformları ve sonuçları" toplantı hakkındad232mart-nisan2008128 "SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI" TOPLANTI HAKKINDAD232MART-NİSAN2008128
Çeviri

"YENİ KÜRESEL SAĞLIK" MANTIĞIN, TARİHİN VE İLKELERİN TERSYÜZ EDİLİŞİ*

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 125-127
 • Alison KATZ, Nazmi ZENGİN
"yeni küresel sağlık" mantığın, tarihin ve ilkelerin tersyüz edilişi*d232mart-nisan2008125-127 "YENİ KÜRESEL SAĞLIK" MANTIĞIN, TARİHİN VE İLKELERİN TERSYÜZ EDİLİŞİ*D232MART-NİSAN2008125-127
Derleme

TAM SÜRE ÇALIŞMA DÜZENİNİN KAMUSAL ÖNEMİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 117-124
 • Kayıhan PALA
tam süre çalışma düzeninin kamusal önemid232mart-nisan2008117-124 TAM SÜRE ÇALIŞMA DÜZENİNİN KAMUSAL ÖNEMİD232MART-NİSAN2008117-124
Dosya•Su ve Sağlık

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ULUSLARARASI ÇABALAR VE TÜRKİYE

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 108-116
 • Yunus ARIKAN
iklim değişikliği sürecinde uluslararası çabalar ve türkiyed232mart-nisan2008108-116 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ULUSLARARASI ÇABALAR VE TÜRKİYED232MART-NİSAN2008108-116
Dosya•Su ve Sağlık

GÖZLENEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KURAKLIK: NEDENLERİ VE GELECEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 97-107
 • Murat TÜRKEŞ
gözlenen iklim değişiklikleri ve kuraklık: nedenleri ve geleceğid232mart-nisan200897-107 GÖZLENEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KURAKLIK: NEDENLERİ VE GELECEĞİD232MART-NİSAN200897-107
Dosya•Su ve Sağlık

TOPLUMSAL MÜCADELELERDE YENİ BİR AÇILIM : SU MÜCADELELERİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 87-96
 • Selim YILMAZ
toplumsal mücadelelerde yeni bir açılım : su mücadelelerid232mart-nisan200887-96 TOPLUMSAL MÜCADELELERDE YENİ BİR AÇILIM : SU MÜCADELELERİD232MART-NİSAN200887-96
Dosya•Su ve Sağlık

ULUSLARARASI POLİTİKA BAĞLAMINDA SUYA ERİŞİM SORUNU

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 82-86
 • Nesrin ALGAN
uluslararası politika bağlamında suya erişim sorunud232mart-nisan200882-86 ULUSLARARASI POLİTİKA BAĞLAMINDA SUYA ERİŞİM SORUNUD232MART-NİSAN200882-86

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand232mart-nisan200881 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND232MART-NİSAN200881
Dosya•Su ve Sağlık

SUSUZLUĞUN VE SU KESİNTİLERİNİN YARATACAĞI HALK SAĞLIĞI SORUNLARI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 75-80
 • Çağatay GÜLER
susuzluğun ve su kesintilerinin yaratacağı halk sağlığı sorunlarıd231ocak-şubat200875-80 SUSUZLUĞUN VE SU KESİNTİLERİNİN YARATACAĞI HALK SAĞLIĞI SORUNLARID231OCAK-ŞUBAT200875-80
Dosya•Su ve Sağlık

SUYUN GERİ KAZANIMI VE YENİDEN KULLANIMI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 69-74
 • Leyla ÖZKAN, Emrah ALKAYA, Göksel N. DEMİRER
suyun geri kazanımı ve yeniden kullanımıd231ocak-şubat200869-74 SUYUN GERİ KAZANIMI VE YENİDEN KULLANIMID231OCAK-ŞUBAT200869-74
Dosya•Su ve Sağlık

SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ (KÜRESEL, BÖLGESEL VE ÜLKESEL BAKIŞ)

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 63-68
 • Dursun YILDIZ
su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve yönetimi (küresel, bölgesel ve ülkesel bakış)d231ocak-şubat200863-68 SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ (KÜRESEL, BÖLGESEL VE ÜLKESEL BAKIŞ)D231OCAK-ŞUBAT200863-68
Dosya•Su ve Sağlık

SU ÖZELLEŞTİRMELERİNİN YÖNTEMİ OLARAK YAP-İŞLET DEVRET MODELİ VE KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 53-62
 • Evren HASPOLAT
su özelleştirmelerinin yöntemi olarak yap-işlet devret modeli ve kamu özel işbirliklerid231ocak-şubat200853-62 SU ÖZELLEŞTİRMELERİNİN YÖNTEMİ OLARAK YAP-İŞLET DEVRET MODELİ VE KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİD231OCAK-ŞUBAT200853-62
Dosya•Su ve Sağlık

SU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE MODEL ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 41-52
 • Tayfun ÇINAR
su hizmetlerinin özelleştirilmesinde model ülkeler ve türkiye örneğid231ocak-şubat200841-52 SU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE MODEL ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİD231OCAK-ŞUBAT200841-52
Dosya•Su ve Sağlık

KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ MODELİ: KAMU HİZMETİ HAKKININ PAYLAŞILMASI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 31-40
 • Eda Yazıcıoğlu ÇELİK
kamu özel sektör işbirliği modeli: kamu hizmeti hakkının paylaşılmasıd231ocak-şubat200831-40 KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ MODELİ: KAMU HİZMETİ HAKKININ PAYLAŞILMASID231OCAK-ŞUBAT200831-40
Dosya•Su ve Sağlık

DÜNYA BANKASI VE SU POLİTİKASI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 20-30
 • Asli YILMAZ
dünya bankası ve su politikasıd231ocak-şubat200820-30 DÜNYA BANKASI VE SU POLİTİKASID231OCAK-ŞUBAT200820-30
Dosya•Su ve Sağlık

KURAKLIK VE KENTSEL SU YÖNETİMİ SORUNU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 10-19
 • Tayfun ÇINAR
kuraklık ve kentsel su yönetimi sorunu: türkiye örneğid231ocak-şubat200810-19 KURAKLIK VE KENTSEL SU YÖNETİMİ SORUNU: TÜRKİYE ÖRNEĞİD231OCAK-ŞUBAT200810-19
Dosya•Su ve Sağlık

SU SORUNUNA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM : ÜRETİMİN BİR FAKTÖRÜ OLARAK SU

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 3-9
 • Gaye YILMAZ
su sorununa eleştirel bir yaklaşım : üretimin bir faktörü olarak sud231ocak-şubat20083-9 SU SORUNUNA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM : ÜRETİMİN BİR FAKTÖRÜ OLARAK SUD231OCAK-ŞUBAT20083-9
Dosya•Su ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU, Göksel N. DEMİRER
dosya editöründend231ocak-şubat20082 DOSYA EDİTÖRÜNDEND231OCAK-ŞUBAT20082

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand231ocak-şubat20081 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND231OCAK-ŞUBAT20081
Gözlemler ve Görüşler

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 472-474
 • Birtürk ÖZKAVAK
toplum sağlığı merkezlerid226kasım-aralık2007472-474 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİD226KASIM-ARALIK2007472-474
Gözlemler ve Görüşler

SAMSUN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASINDA TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 470-471
 • Canan ÇAKIR
samsun ili aile hekimliği pilot uygulamasında toplum sağlığı hizmetlerinin durumud226kasım-aralık2007470-471 SAMSUN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASINDA TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMUD226KASIM-ARALIK2007470-471
Gözlemler ve Görüşler

EDİRNE'DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE ÇALIŞMAK

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 463-469
 • Gamze Varol SARAÇOĞLU
edirne'de toplum sağlığı merkezi'nde çalışmakd226kasım-aralık2007463-469 EDİRNE'DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE ÇALIŞMAKD226KASIM-ARALIK2007463-469
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ ESKİŞEHİR AYAĞI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 460-462
 • Bülent Nazım YILMAZ
aile hekimliği eskişehir ayağı ve düşündürdükleri*d226kasım-aralık2007460-462 AİLE HEKİMLİĞİ ESKİŞEHİR AYAĞI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*D226KASIM-ARALIK2007460-462
Derleme

TERSANE İŞYERLERİNDE İŞ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 452-459
 • Şeref ÖZCAN
tersane işyerlerinde iş ilişkileri ve işçi sağlığıd226kasım-aralık2007452-459 TERSANE İŞYERLERİNDE İŞ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SAĞLIĞID226KASIM-ARALIK2007452-459
Gözlemler ve Görüşler

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİ KARARIYLA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 447-451
 • Ali Rıza AYDIN
anayasa mahkemesi'nin iki kararıyla sağlık hizmetlerine bakışd226kasım-aralık2007447-451 ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİ KARARIYLA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞD226KASIM-ARALIK2007447-451
Gözlemler ve Görüşler

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ AÇISINDAN SON UYGULAMALAR NASIL GÖZÜKÜYOR?

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 443-446
 • B. Faruk ERDEN
üniversite hastaneleri açısından son uygulamalar nasıl gözüküyor?d226kasım-aralık2007443-446 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ AÇISINDAN SON UYGULAMALAR NASIL GÖZÜKÜYOR?D226KASIM-ARALIK2007443-446
Derleme

SAĞLIKTA PİYASALAŞMA VE TIP FAKÜLTELERİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 436-442
 • Cem TERZİ
sağlıkta piyasalaşma ve tıp fakültelerid226kasım-aralık2007436-442 SAĞLIKTA PİYASALAŞMA VE TIP FAKÜLTELERİD226KASIM-ARALIK2007436-442
Derleme

2007 SONU İTİBARİYLE SAĞLIK HARCAMALARI BAĞLAMINDA, AKP'NİN SAĞLIKTAKİ "PEMBE TABLOSU"NUN AKIBETİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 432-435
 • Ata SOYER
2007 sonu itibariyle sağlık harcamaları bağlamında, akp'nin sağlıktaki "pembe tablosu"nun akıbetid226kasım-aralık2007432-435 2007 SONU İTİBARİYLE SAĞLIK HARCAMALARI BAĞLAMINDA, AKP'NİN SAĞLIKTAKİ "PEMBE TABLOSU"NUN AKIBETİD226KASIM-ARALIK2007432-435
Derleme

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR VE TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA REFORM-DÖNÜŞÜM*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 418-431
 • Onur HAMZAOĞLU
yeni liberal politikalar ve türkiye'de sağlıkta reform-dönüşüm*d226kasım-aralık2007418-431 YENİ LİBERAL POLİTİKALAR VE TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA REFORM-DÖNÜŞÜM*D226KASIM-ARALIK2007418-431
Dosya•Çocuk ve Sağlık

KARDEŞ CİNSİYET BİLEŞİMİ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK ÇIKTILARI*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 409-417
 • Ali BERKER
kardeş cinsiyet bileşimi ve çocukların sağlık çıktıları*d226kasım-aralık2007409-417 KARDEŞ CİNSİYET BİLEŞİMİ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK ÇIKTILARI*D226KASIM-ARALIK2007409-417
Dosya•Çocuk ve Sağlık

TÜRKİYE'DE ÇOCUK POLİTİKALARI

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 402-408
 • Nilay ETİLER
türkiye'de çocuk politikalarıd226kasım-aralık2007402-408 TÜRKİYE'DE ÇOCUK POLİTİKALARID226KASIM-ARALIK2007402-408

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand226kasım-aralık2007401 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND226KASIM-ARALIK2007401
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET YA DA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 391-399
 • Halis DOKGÖZ, Lale TIRTIL
çocuğa yönelik şiddet ya da çocuk istismarı ve ihmalid225eylül-ekim2007391-399 ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET YA DA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİD225EYLÜL-EKİM2007391-399
Dosya•Çocuk ve Sağlık

SAVAŞ VE ÇOCUK SAĞLIĞI: IRAK SAVAŞININ BEŞİNCİ YILINA GİRERKEN YENİDEN DÜŞÜNMEK ZAMANI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 386-390
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
savaş ve çocuk sağlığı: ırak savaşının beşinci yılına girerken yeniden düşünmek zamanıd225eylül-ekim2007386-390 SAVAŞ VE ÇOCUK SAĞLIĞI: IRAK SAVAŞININ BEŞİNCİ YILINA GİRERKEN YENİDEN DÜŞÜNMEK ZAMANID225EYLÜL-EKİM2007386-390
Dosya•Çocuk ve Sağlık

SAHİBİNDEN SATILIK AZ KULLANILMIŞ HAYAT PARÇASI : ÇOCUKLUK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 379-385
 • Hakan TÜZÜN
sahibinden satılık az kullanılmış hayat parçası : çocuklukd225eylül-ekim2007379-385 SAHİBİNDEN SATILIK AZ KULLANILMIŞ HAYAT PARÇASI : ÇOCUKLUKD225EYLÜL-EKİM2007379-385
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÇOCUK HAKLARI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 373-378
 • Seda AKÇO
uluslararası hukuk açısından çocuk haklarıd225eylül-ekim2007373-378 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÇOCUK HAKLARID225EYLÜL-EKİM2007373-378
Dosya•Çocuk ve Sağlık

MEDYA VE ÇOCUK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 368-372
 • Levent KAYAALP
medya ve çocukd225eylül-ekim2007368-372 MEDYA VE ÇOCUKD225EYLÜL-EKİM2007368-372
Dosya•Çocuk ve Sağlık

OYUN: ÇOCUKLAR İÇİN HASTALIKLA BAŞ ETME SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR PSİKO-SOSYAL DESTEK ARACI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 364-367
 • Eda KARGI
oyun: çocuklar için hastalıkla baş etme sürecinde güçlü bir psiko-sosyal destek aracıd225eylül-ekim2007364-367 OYUN: ÇOCUKLAR İÇİN HASTALIKLA BAŞ ETME SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR PSİKO-SOSYAL DESTEK ARACID225EYLÜL-EKİM2007364-367
Dosya•Çocuk ve Sağlık

MÜLTECİ VE ÇOCUK OLMAK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 356-363
 • Kıvılcım Turanlı YÜCEL
mülteci ve çocuk olmakd225eylül-ekim2007356-363 MÜLTECİ VE ÇOCUK OLMAKD225EYLÜL-EKİM2007356-363
Dosya•Çocuk ve Sağlık

DÜNDEN BUGÜNE ÇOCUK EMEĞİ*

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 350-355
 • Aziz ÇELİK
dünden bugüne çocuk emeği*d225eylül-ekim2007350-355 DÜNDEN BUGÜNE ÇOCUK EMEĞİ*D225EYLÜL-EKİM2007350-355
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE BEDENSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 344-349
 • İzzet DUYAR
çocuk işçiliği ve bedensel gelişim üzerindeki etkilerid225eylül-ekim2007344-349 ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE BEDENSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİD225EYLÜL-EKİM2007344-349
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUKLUĞUN SOSYAL TARİHİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 324-343
 • Kemal İNAL
çocukluğun sosyal tarihi bazı değişkenler açısından genel bir değerlendirmed225eylül-ekim2007324-343 ÇOCUKLUĞUN SOSYAL TARİHİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRMED225EYLÜL-EKİM2007324-343
Dosya•Çocuk ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: ÇOCUK VE SAĞLIK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 323
 • Osman ÖZTÜRK
dosya editöründen: çocuk ve sağlıkd225eylül-ekim2007323 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: ÇOCUK VE SAĞLIKD225EYLÜL-EKİM2007323

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand225eylül-ekim2007321-322 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND225EYLÜL-EKİM2007321-322
Derleme

DEVLET VE KADIN(LAR)

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 313-320
 • Sibel ÖZBUDUN
devlet ve kadın(lar)d224temmuz-ağustos2007313-320 DEVLET VE KADIN(LAR)D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007313-320
Gözlemler ve Görüşler

AÇLIK EYLEMLERİ VE TOPLUMDA ETİKDIŞI TUTUMLAR*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 310-312
 • Yaman ÖRS
açlık eylemleri ve toplumda etikdışı tutumlar*d224temmuz-ağustos2007310-312 AÇLIK EYLEMLERİ VE TOPLUMDA ETİKDIŞI TUTUMLAR*D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007310-312
Dosya•Sağlık Sistemleri

ALLENDE'NİN SOSYAL TIP YAKLAŞIMI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 306-309
 • Deniz AKGÜN
allende'nin sosyal tıp yaklaşımıd224temmuz-ağustos2007306-309 ALLENDE'NİN SOSYAL TIP YAKLAŞIMID224TEMMUZ-AĞUSTOS2007306-309
Derleme

DR. BETHUNE: ÖRNEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 291-305
 • M. Akif AKALIN
dr. bethune: örnek bir yaşam öyküsüd224temmuz-ağustos2007291-305 DR. BETHUNE: ÖRNEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜD224TEMMUZ-AĞUSTOS2007291-305
Derleme

PATENT YASASI VE TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETİMİNİN KOŞULLARI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 287-290
 • Feride AKSU, Şafak Taner GÜRSOY
patent yasası ve türkiye'de aşı üretiminin koşullarıd224temmuz-ağustos2007287-290 PATENT YASASI VE TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETİMİNİN KOŞULLARID224TEMMUZ-AĞUSTOS2007287-290
Derleme

İLAÇTA PATENT VE VERİ İMTİYAZI: DÜNYADAKİ DURUM VE TÜRKİYE'YE YANSIMASI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 280-286
 • Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
ilaçta patent ve veri imtiyazı: dünyadaki durum ve türkiye'ye yansımasıd224temmuz-ağustos2007280-286 İLAÇTA PATENT VE VERİ İMTİYAZI: DÜNYADAKİ DURUM VE TÜRKİYE'YE YANSIMASID224TEMMUZ-AĞUSTOS2007280-286
Derleme

SAĞLIĞIN PİYASALAŞTIRILMASI SÜRECİNE ÖNEMLİ BİR KATKI: DÖNER SERMAYE VE SAĞLIK HİZMETİ SUNANLARA ÖDEME YÖNTEMLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 274-279
 • Nasır NESANIR
sağlığın piyasalaştırılması sürecine önemli bir katkı: döner sermaye ve sağlık hizmeti sunanlara ödeme yöntemleri*d224temmuz-ağustos2007274-279 SAĞLIĞIN PİYASALAŞTIRILMASI SÜRECİNE ÖNEMLİ BİR KATKI: DÖNER SERMAYE VE SAĞLIK HİZMETİ SUNANLARA ÖDEME YÖNTEMLERİ*D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007274-279
Dosya•Sağlık Sistemleri

ÜÇÜNCÜ YOL OLASI MI?

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 272-273
 • M. Akif AKALIN
üçüncü yol olası mı?d224temmuz-ağustos2007272-273 ÜÇÜNCÜ YOL OLASI MI?D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007272-273
Dosya•Sağlık Sistemleri

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDE NELER OLUYOR? YAKLAŞAN DSÖ GENEL SEKRETERİ SEÇİMLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 269-271
 • Vicente NAVARRO, Necati DEDEOĞLU
dünya sağlık örgütünde neler oluyor? yaklaşan dsö genel sekreteri seçimleri*d224temmuz-ağustos2007269-271 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDE NELER OLUYOR? YAKLAŞAN DSÖ GENEL SEKRETERİ SEÇİMLERİ*D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007269-271
Dosya•Sağlık Sistemleri

KÜRESEL YANILSAMANIN İŞÇİ AYAĞI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 266-268
 • Yavuz ABAMOR
küresel yanılsamanın işçi ayağıd224temmuz-ağustos2007266-268 KÜRESEL YANILSAMANIN İŞÇİ AYAĞID224TEMMUZ-AĞUSTOS2007266-268
Dosya•Sağlık Sistemleri

BELÇİKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 260-265
 • Hatice GİRAY, Gazanfer AKSAKOĞLU
belçika sağlık sistemid224temmuz-ağustos2007260-265 BELÇİKA SAĞLIK SİSTEMİD224TEMMUZ-AĞUSTOS2007260-265
Dosya•Sağlık Sistemleri

HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 247-259
 • Reci MESERİ
hollanda sağlık sistemid224temmuz-ağustos2007247-259 HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİD224TEMMUZ-AĞUSTOS2007247-259
Dosya•Sağlık Sistemleri

İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ: YERİNDEN YÖNETMEK MERKEZDEN YÖNETİME GÖRE DAHA MI İYİ?

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 242-246
 • Alpay AZAP
ispanya sağlık sistemi: yerinden yönetmek merkezden yönetime göre daha mı iyi?d224temmuz-ağustos2007242-246 İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ: YERİNDEN YÖNETMEK MERKEZDEN YÖNETİME GÖRE DAHA MI İYİ?D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007242-246

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand224temmuz-ağustos2007241 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND224TEMMUZ-AĞUSTOS2007241
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK SİSTEMLERİ DOSYASINDAN AKILDA KALANLAR

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 239-240
 • Onur HAMZAOĞLU
sağlık sistemleri dosyasından akılda kalanlard223mayıs-haziran2007239-240 SAĞLIK SİSTEMLERİ DOSYASINDAN AKILDA KALANLARD223MAYIS-HAZİRAN2007239-240
Yuvarlak Masa

YAKIN VE UZAK GELECEKTE DÜNYA, TÜRKİYE VE SAĞLIK*

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 226-238
 • Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu Üyeleri, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
yakın ve uzak gelecekte dünya, türkiye ve sağlık*d223mayıs-haziran2007226-238 YAKIN VE UZAK GELECEKTE DÜNYA, TÜRKİYE VE SAĞLIK*D223MAYIS-HAZİRAN2007226-238
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM SOSYALİST SAĞLIK SİSTEMİNDEN ÖZELLEŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİNE

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 198-225
 • Mehmet ZENCİR
çin sağlık sistemi ve sağlık hizmetlerinde dönüşüm sosyalist sağlık sisteminden özelleşmiş sağlık sistemined223mayıs-haziran2007198-225 ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM SOSYALİST SAĞLIK SİSTEMİNDEN ÖZELLEŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİNED223MAYIS-HAZİRAN2007198-225
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 188-197
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
meksika sağlık sistemid223mayıs-haziran2007188-197 MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİD223MAYIS-HAZİRAN2007188-197
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

GUATEMALA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 184-187
 • Eftal YILDIRIM
guatemala sağlık sistemid223mayıs-haziran2007184-187 GUATEMALA SAĞLIK SİSTEMİD223MAYIS-HAZİRAN2007184-187
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

ARJANTİN SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORMLAR

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 171-183
 • Işıl ERGİN
arjantin sağlık sistemi ve reformlard223mayıs-haziran2007171-183 ARJANTİN SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORMLARD223MAYIS-HAZİRAN2007171-183
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 162-170
 • Meral TÜRK
fransa sağlık sistemid223mayıs-haziran2007162-170 FRANSA SAĞLIK SİSTEMİD223MAYIS-HAZİRAN2007162-170

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand223mayıs-haziran2007161 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND223MAYIS-HAZİRAN2007161
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SLOVAKYA SAĞLIK SİSTEMİ VE SON 20 YILDAKİ REFORMLAR

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 152-160
 • H. Aslı DAVAS
slovakya sağlık sistemi ve son 20 yıldaki reformlard221-2ocak-şubat-mart-nisan2007152-160 SLOVAKYA SAĞLIK SİSTEMİ VE SON 20 YILDAKİ REFORMLARD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007152-160
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

ÇEK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORM SÜRECİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 144-151
 • Hür HASSOY
çek cumhuriyeti sağlık sistemi ve reform sürecid221-2ocak-şubat-mart-nisan2007144-151 ÇEK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORM SÜRECİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007144-151
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

BOLİVYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 138-143
 • Şafak Taner GÜRSOY
bolivya sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan2007138-143 BOLİVYA SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007138-143
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİNDE DEĞİŞİM

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 130-137
 • Kayıhan PALA
japonya sağlık sisteminde değişimd221-2ocak-şubat-mart-nisan2007130-137 JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİNDE DEĞİŞİMD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007130-137
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

LÜKSEMBURG: KÜÇÜK BİR ÜLKEDE MERKEZİ, LİBERAL AMA KAMU FİNANSMANLI SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 121-129
 • Raika DURUSOY
lüksemburg: küçük bir ülkede merkezi, liberal ama kamu finansmanlı sağlık sistemi d221-2ocak-şubat-mart-nisan2007121-129 LÜKSEMBURG: KÜÇÜK BİR ÜLKEDE MERKEZİ, LİBERAL AMA KAMU FİNANSMANLI SAĞLIK SİSTEMİ D221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007121-129
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 112-120
 • Yonca SÖNMEZ
isviçre sağlık sistemi d221-2ocak-şubat-mart-nisan2007112-120 İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ D221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007112-120
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 102-111
 • Canan KAYNAK
güney kore sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan2007102-111 GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007102-111
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 96-101
 • Aylin Sena BELİNER
avusturya sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan200796-101 AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200796-101
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 83-95
 • Zeliha Aslı ÖCEK
almanya sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan200783-95 ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200783-95
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

VENEZÜELLA’DA TOPLUMA DAYALI SAĞLIK HİZMETİ MODELİ BARRİO ADENTRO

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 75-82
 • Deniz AKGÜN
venezüella’da topluma dayalı sağlık hizmeti modeli barrio adentrod221-2ocak-şubat-mart-nisan200775-82 VENEZÜELLA’DA TOPLUMA DAYALI SAĞLIK HİZMETİ MODELİ BARRİO ADENTROD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200775-82
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SRİ LANKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 70-74
 • Erce SEVİN
sri lanka sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan200770-74 SRİ LANKA SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200770-74
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ NEREYE GİDİYOR?

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 62-69
 • Kayıhan PALA
türkiye sağlık sistemi nereye gidiyor?d221-2ocak-şubat-mart-nisan200762-69 TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ NEREYE GİDİYOR?D221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200762-69
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SİERRA LEONE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 53-61
 • Rukiye Çetin SEÇKİN
sierra leone sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan200753-61 SİERRA LEONE SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200753-61
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

HİNDİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 45-52
 • Harika GERÇEK
hindistan sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan200745-52 HİNDİSTAN SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200745-52
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

FİLİPİNLER’DE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 39-44
 • Meriç Arzu UTKU
filipinler’de sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan200739-44 FİLİPİNLER’DE SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200739-44
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 29-38
 • Alpaslan TÜRKKAN
brezilya federal cumhuriyeti sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan200729-38 BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200729-38
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

URUGUAY SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 23-28
 • Feride AKSU
uruguay sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan200723-28 URUGUAY SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200723-28
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 2-22
 • Cem TERZİ
amerika birleşik devletleri sağlık sistemid221-2ocak-şubat-mart-nisan20072-22 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİD221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN20072-22
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand221-2ocak-şubat-mart-nisan20071 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND221-2OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN20071
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 470-474
 • Selim YÜKSEL, Nilay ETİLER
kore demokratik halk cumhuriyeti sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006470-474 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006470-474
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ, PARADOKS MU, SOSYALİZM Mİ?

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 459-469
 • Melike ERKOÇ, Çiğdem ÇAĞLAYAN
küba sağlık sistemi, paradoks mu, sosyalizm mi?d215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006459-469 KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ, PARADOKS MU, SOSYALİZM Mİ?D215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006459-469
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 450-458
 • Nilay ETİLER
romanya sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006450-458 ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006450-458
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

POLONYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 437-449
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN, Melike ERKOÇ
polonya sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006437-449 POLONYA SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006437-449
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ'NDE DEĞİŞİM

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 426-436
 • Cavit Işık YAVUZ
bulgaristan sağlık sistemi'nde değişimd215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006426-436 BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ'NDE DEĞİŞİMD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006426-436
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 413-425
 • Aysun ÖZŞAHİN, Melih Kaan SÖZMEN
danimarka sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006413-425 DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006413-425
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ’NİN ORGANİZASYONU VE FİNANSMANI

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 408-412
 • Binali ÇATAK, Melih Kaan SÖZMEN
yeni zelanda sağlık sistemi’nin organizasyonu ve finansmanıd215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006408-412 YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ’NİN ORGANİZASYONU VE FİNANSMANID215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006408-412
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 399-407
 • Umut ÖZCAN
israil sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006399-407 İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006399-407
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KANADA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 394-398
 • Ayhan ALPAR
kanada sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006394-398 KANADA SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006394-398
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KOMŞU ÜLKE YUNANİSTAN’DA DA REÇETE AYNI: SAĞLIKTA REFORM

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 388-393
 • Evin ARAS, Hakan TÜZÜN
komşu ülke yunanistan’da da reçete aynı: sağlıkta reformd215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006388-393 KOMŞU ÜLKE YUNANİSTAN’DA DA REÇETE AYNI: SAĞLIKTA REFORMD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006388-393
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

SEKSENLİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE İTALYAN SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 379-387
 • Mine KAYA
seksenli yıllardan günümüze italyan sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006379-387 SEKSENLİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE İTALYAN SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006379-387
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 372-378
 • Galip EKUKLU
norveç sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006372-378 NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006372-378
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İSVEÇ: SOSYAL DEVLETİN DÜŞEN KALESİNDE SAĞLIK NEREYE?

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 366-371
 • Hakan TÜZÜN
isveç: sosyal devletin düşen kalesinde sağlık nereye?d215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006366-371 İSVEÇ: SOSYAL DEVLETİN DÜŞEN KALESİNDE SAĞLIK NEREYE?D215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006366-371
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

FİNLANDİYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 357-365
 • Yeşim ŞENOL
finlandiya sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006357-365 FİNLANDİYA SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006357-365
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 344-356
 • Mehtap TÜRKAY
irlanda sağlık sistemid215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006344-356 İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006344-356
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

BİRLEŞİK KRALLIK’TA ULUSAL SAĞLIK HİZMETİNİN ÖYKÜSÜ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 335-343
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Hatice GİRAY
birleşik krallık’ta ulusal sağlık hizmetinin öyküsüd215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006335-343 BİRLEŞİK KRALLIK’TA ULUSAL SAĞLIK HİZMETİNİN ÖYKÜSÜD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006335-343
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

SAĞLIK TEK BAŞINA SINIF MÜCADELESİNİN BİR ARACI OLABİLİR Mİ? TARİHSEL SÜRECİ YENİDEN İNCELEME: BİSMARCK ÖNCESİNDE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 330-334
 • Onur HAMZAOĞLU
sağlık tek başına sınıf mücadelesinin bir aracı olabilir mi? tarihsel süreci yeniden inceleme: bismarck öncesinde sosyal güvenlikd215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006330-334 SAĞLIK TEK BAŞINA SINIF MÜCADELESİNİN BİR ARACI OLABİLİR Mİ? TARİHSEL SÜRECİ YENİDEN İNCELEME: BİSMARCK ÖNCESİNDE SOSYAL GÜVENLİKD215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006330-334
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

TOPLUMSAL YAPI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ "SAĞLIK SİSTEMLERİNE NASIL BAKMALI?"

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 325-329
 • Yavuz ÜÇKUYU
toplumsal yapı ve sağlık sistemleri "sağlık sistemlerine nasıl bakmalı?"d215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006325-329 TOPLUMSAL YAPI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ "SAĞLIK SİSTEMLERİNE NASIL BAKMALI?"D215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006325-329
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 322-324
 • Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER, Harun BALCIOĞLU
dosya editöründend215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006322-324 DOSYA EDİTÖRÜNDEND215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006322-324

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand215-6eylül-ekim-kasım-aralık2006321 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND215-6EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006321
Sayıların Dili

YILLAR İTİBARIYLA GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRETLER

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 320
yıllar itibarıyla günlük ve aylık asgari ücretlerd214temmuz-ağustos2006320 YILLAR İTİBARIYLA GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRETLERD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006320
Gözlemler ve Görüşler

HACPP UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 315-318
 • M. Akif AKALIN
hacpp uygulamalarına eleştirel bir yaklaşımd214temmuz-ağustos2006315-318 HACPP UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIMD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006315-318
Derleme

EMPERYALİZMİN GÖLGESİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1908-1923

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 299-314
 • Ferruh Niyazi AYOĞLU
emperyalizmin gölgesinde zonguldak kömür havzası’nın tarihsel gelişimi: 1908-1923d214temmuz-ağustos2006299-314 EMPERYALİZMİN GÖLGESİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1908-1923D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006299-314
Gözlemler ve Görüşler

HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE SEMİNERLER NASIL OLMALI?*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 297-298
 • Kayıhan PALA
halk sağlığı uzmanlık eğitiminde seminerler nasıl olmalı?*d214temmuz-ağustos2006297-298 HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE SEMİNERLER NASIL OLMALI?*D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006297-298
Araştırma

BİRİNCİ BASAMAKTA DÖNER SERMAYE UYGULAMASININ SAMSUN MERKEZ İLÇE SAĞLIK OCAKLARININ HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİ

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 292-296
 • Sevgi CANBAZ, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN
birinci basamakta döner sermaye uygulamasının samsun merkez ilçe sağlık ocaklarının hizmet sunumuna etkilerid214temmuz-ağustos2006292-296 BİRİNCİ BASAMAKTA DÖNER SERMAYE UYGULAMASININ SAMSUN MERKEZ İLÇE SAĞLIK OCAKLARININ HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006292-296
Araştırma

NALDÖKEN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 20-64 YAŞ KADINLARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK ETMENLER

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 280-291
 • Işıl ERGİN, Meral TÜRK
naldöken sağlık ocağı bölgesinde 20-64 yaş kadınlarda obezite sıklığı ve etkileyen sosyoekonomik etmenlerd214temmuz-ağustos2006280-291 NALDÖKEN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 20-64 YAŞ KADINLARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK ETMENLERD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006280-291
Araştırma

TÜRKİYE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 2000-2004 DURUM DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 271-279
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Ata SOYER
türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetleri 2000-2004 durum değerlendirmesid214temmuz-ağustos2006271-279 TÜRKİYE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 2000-2004 DURUM DEĞERLENDİRMESİD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006271-279
Derleme

"EDWİN CHADWİCK"

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 262-270
 • Şafak Taner GÜRSOY
"edwin chadwick"d214temmuz-ağustos2006262-270 "EDWİN CHADWİCK"D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006262-270
Rapor

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YERELLEŞME*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 259-261
 • İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu
sağlık hizmetleri ve yerelleşme*d214temmuz-ağustos2006259-261 SAĞLIK HİZMETLERİ VE YERELLEŞME*D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006259-261
Gözlemler ve Görüşler

ALTERNATİFİMİZ VAR (MI?)*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 256-258
 • Ata SOYER
alternatifimiz var (mı?)*d214temmuz-ağustos2006256-258 ALTERNATİFİMİZ VAR (MI?)*D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006256-258
Gözlemler ve Görüşler

PROF. DR. İZGE GÜNAL OLAYI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANAN İŞTEN ÇIKARILMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SAĞLIKTA VE EĞİTİMDE PİYASALAŞMA

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 252-255
 • Cem TERZİ
prof. dr. izge günal olayı: dokuz eylül üniversitesi'nde yaşanan işten çıkarılma örnekleri üzerinden sağlıkta ve eğitimde piyasalaşmad214temmuz-ağustos2006252-255 PROF. DR. İZGE GÜNAL OLAYI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANAN İŞTEN ÇIKARILMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SAĞLIKTA VE EĞİTİMDE PİYASALAŞMAD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006252-255
Gözlemler ve Görüşler

"AYRIMCILIĞA HUKUKİ ONAY: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (SSGSS) İPTAL KARARI"

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 246-251
 • Tufan KAAN, Osman ÖZTÜRK
"ayrımcılığa hukuki onay: anayasa mahkemesi'nin sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası (ssgss) iptal kararı"d214temmuz-ağustos2006246-251 "AYRIMCILIĞA HUKUKİ ONAY: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (SSGSS) İPTAL KARARI"D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006246-251
Gözlemler ve Görüşler

MESLEKİ GELECEĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA!

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 243-245
 • Güray KILIÇ
mesleki geleceğimiz tehlike altında!d214temmuz-ağustos2006243-245 MESLEKİ GELECEĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA!D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006243-245

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand214temmuz-ağustos2006241-242 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND214TEMMUZ-AĞUSTOS2006241-242
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 240
sayıların dilid213mayıs-haziran2006240 SAYILARIN DİLİD213MAYIS-HAZİRAN2006240
Araştırma

MANİSA’DA BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARLNDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISIYLA PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE UYGULAMASI

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 231-238
 • Nasır NESANIR, Ali EREM, Bedri BİLGE, Ahmet SALTIK
manisa’da birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarlnda çalışan hekimlerin bakış açısıyla performansa dayalı döner sermaye uygulamasıd213mayıs-haziran2006231-238 MANİSA’DA BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARLNDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISIYLA PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE UYGULAMASID213MAYIS-HAZİRAN2006231-238
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIĞI BİLİMİ VE UYGULAMALARINDA NEREDEYİZ?

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 230
 • Necati DEDEOĞLU
türkiye'de halk sağlığı bilimi ve uygulamalarında neredeyiz?d213mayıs-haziran2006230 TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIĞI BİLİMİ VE UYGULAMALARINDA NEREDEYİZ?D213MAYIS-HAZİRAN2006230
Bildiriler

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRMESİ*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 219-229
 • İzzettin ÖNDER
sağlıkta dönüşümün ekonomi politik değerlendirmesi*d213mayıs-haziran2006219-229 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRMESİ*D213MAYIS-HAZİRAN2006219-229
Gözlemler ve Görüşler

2007 BÜTÇESİ: IMF KISKACINDA BİR SEÇİM BÜTÇESİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 212-218
 • Aziz KONUKMAN
2007 bütçesi: ımf kıskacında bir seçim bütçesid213mayıs-haziran2006212-218 2007 BÜTÇESİ: IMF KISKACINDA BİR SEÇİM BÜTÇESİD213MAYIS-HAZİRAN2006212-218
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI II. ULUSAL KONGRESİ 16-18 KASIM 2001

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 208-211
sağlık çalışanlarının sağlığı ıı. ulusal kongresi 16-18 kasım 2001d213mayıs-haziran2006208-211 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI II. ULUSAL KONGRESİ 16-18 KASIM 2001D213MAYIS-HAZİRAN2006208-211
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI I. ULUSAL KONGRESİ 26-28 KASIM 1999

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 205-207
sağlık çalışanlarının sağlığı ı. ulusal kongresi 26-28 kasım 1999d213mayıs-haziran2006205-207 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI I. ULUSAL KONGRESİ 26-28 KASIM 1999D213MAYIS-HAZİRAN2006205-207
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK REFORMLARI ALMANYA'DA GREV YAPAN DOKTORLARIN ÖFKESİNİ ARTIRIYOR*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 203-204
 • Clare CHAPMAN, Gamze UĞURLUER
sağlık reformları almanya'da grev yapan doktorların öfkesini artırıyor*d213mayıs-haziran2006203-204 SAĞLIK REFORMLARI ALMANYA'DA GREV YAPAN DOKTORLARIN ÖFKESİNİ ARTIRIYOR*D213MAYIS-HAZİRAN2006203-204
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

ALMANYA’DA BİR HASTANIN ÖLÜMÜNDEN DOKTORLARIN GREVLERİ SORUMLU TUTULDU*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 202
 • Gamze UĞURLUER, Clare CHAPMAN
almanya’da bir hastanın ölümünden doktorların grevleri sorumlu tutuldu*d213mayıs-haziran2006202 ALMANYA’DA BİR HASTANIN ÖLÜMÜNDEN DOKTORLARIN GREVLERİ SORUMLU TUTULDU*D213MAYIS-HAZİRAN2006202
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SÖZLÜĞÜ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 197-201
 • Gamze UĞURLUER, Alpay AZAP
sağlık çalışanlarının meslek riskleri sözlüğüd213mayıs-haziran2006197-201 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SÖZLÜĞÜD213MAYIS-HAZİRAN2006197-201
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN MESLEKİ HASTALIKLAR VE ÖLÜMLER

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 194-196
 • Bayazıt İLHAN
sağlık çalışanlarında görülen mesleki hastalıklar ve ölümlerd213mayıs-haziran2006194-196 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN MESLEKİ HASTALIKLAR VE ÖLÜMLERD213MAYIS-HAZİRAN2006194-196
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

ÖZELEŞTİRMELER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE PSİKOSOSYAL ETMENLER

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 189-193
 • İ. Tolga BİNBAY, Burhanettin KAYA
özeleştirmeler, sağlık çalışanları ve psikososyal etmenlerd213mayıs-haziran2006189-193 ÖZELEŞTİRMELER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE PSİKOSOSYAL ETMENLERD213MAYIS-HAZİRAN2006189-193
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYULMASI GEREKLİ İŞYERİ KURALLARI, DENETLEME, YAPTIRIM

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 179-188
 • Bülent ASLANHAN, Arif MÜEZZİNOĞLU
sağlık kuruluşlarında uyulması gerekli işyeri kuralları, denetleme, yaptırımd213mayıs-haziran2006179-188 SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYULMASI GEREKLİ İŞYERİ KURALLARI, DENETLEME, YAPTIRIMD213MAYIS-HAZİRAN2006179-188
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KİME EMANET?!

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 173-178
 • Sedat ABBASOĞLU, Celal EMİROĞLU, Mustafa N. İLHAN, Levent KOŞAR, Sıtkı KESEDAR, Arif MÜEZZİNOĞLU
sağlık çalışanlarının sağlığı kime emanet?!d213mayıs-haziran2006173-178 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KİME EMANET?!D213MAYIS-HAZİRAN2006173-178
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: 1999'DAN BUGÜNE VE GELECEĞE

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 170-172
 • Önder ERGÖNÜL
sağlık çalışanlarının sağlığı: 1999'dan bugüne ve geleceğed213mayıs-haziran2006170-172 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: 1999'DAN BUGÜNE VE GELECEĞED213MAYIS-HAZİRAN2006170-172
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK MESLEKLERİ VE MESLEK RİSKLERİ HAKKINDA KURAMSAL BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 164-169
 • Yavuz ÜÇKUYU
sağlık meslekleri ve meslek riskleri hakkında kuramsal bir çerçeve denemesid213mayıs-haziran2006164-169 SAĞLIK MESLEKLERİ VE MESLEK RİSKLERİ HAKKINDA KURAMSAL BİR ÇERÇEVE DENEMESİD213MAYIS-HAZİRAN2006164-169
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 162-163
 • Alpay AZAP, Gamze UĞURLUER
dosya editöründend213mayıs-haziran2006162-163 DOSYA EDİTÖRÜNDEND213MAYIS-HAZİRAN2006162-163

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand213mayıs-haziran2006161 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND213MAYIS-HAZİRAN2006161
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 159
sayıların dilid212mart-nisan2006159 SAYILARIN DİLİD212MART-NİSAN2006159
Çeviri

TEMEL SAĞLIK BAKIMI*

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 143-158
 • Rafael BENGOA, Rania KAWAR, Orvill ADAMS, Yusuf ÖZTÜRK
temel sağlık bakımı*d212mart-nisan2006143-158 TEMEL SAĞLIK BAKIMI*D212MART-NİSAN2006143-158
Söyleşi

KÜRESELLEŞME, AVRUPA SAĞLIK REFOMLARI VE HEKİMLERE ETKİLERİ: BATI AVRUPA’DAN BİR BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 136-142
 • Hans Ulrich DEPPE, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
küreselleşme, avrupa sağlık refomları ve hekimlere etkileri: batı avrupa’dan bir bakış açısı/görüşd212mart-nisan2006136-142 KÜRESELLEŞME, AVRUPA SAĞLIK REFOMLARI VE HEKİMLERE ETKİLERİ: BATI AVRUPA’DAN BİR BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞD212MART-NİSAN2006136-142
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİĞİN SAĞLIK SONUÇLARINI GÖZDEN GEÇİRME

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 129-135
 • Hakan TÜZÜN
işsizliğin sağlık sonuçlarını gözden geçirmed212mart-nisan2006129-135 İŞSİZLİĞİN SAĞLIK SONUÇLARINI GÖZDEN GEÇİRMED212MART-NİSAN2006129-135
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

AKIL SAĞLIĞI PENCERESİNDEN İŞSİZLİK

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 122-128
 • Burhanettin KAYA, İ. Tolga BİNBAY
akıl sağlığı penceresinden işsizlikd212mart-nisan2006122-128 AKIL SAĞLIĞI PENCERESİNDEN İŞSİZLİKD212MART-NİSAN2006122-128
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

SAĞLIK PERSONELİ İŞSİZLİĞİ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 119-121
 • Ata SOYER
sağlık personeli işsizliği d212mart-nisan2006119-121 SAĞLIK PERSONELİ İŞSİZLİĞİ D212MART-NİSAN2006119-121
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİK VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE YÖNTEM SORUNU

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 114-118
 • Özlem ÖZKAN
işsizlik ve sağlık ilişkisinde yöntem sorunud212mart-nisan2006114-118 İŞSİZLİK VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE YÖNTEM SORUNUD212MART-NİSAN2006114-118
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

TÜRKİYE'NİN İŞSİZLERİ KİMLERDİR? CİNSEL, COĞRAFİ, EĞİTİMSEL PROFİL

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 110-113
 • Mustafa SÖNMEZ
türkiye'nin işsizleri kimlerdir? cinsel, coğrafi, eğitimsel profil d212mart-nisan2006110-113 TÜRKİYE'NİN İŞSİZLERİ KİMLERDİR? CİNSEL, COĞRAFİ, EĞİTİMSEL PROFİL D212MART-NİSAN2006110-113
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİK ÜZERİNE ...

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 104-109
 • Yüksel AKKAYA
işsizlik üzerine ...d212mart-nisan2006104-109 İŞSİZLİK ÜZERİNE ...D212MART-NİSAN2006104-109
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İSTİHDAM SORUNU VE SOSYALİZM

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 101-103
 • Mustafa YALÇINER
istihdam sorunu ve sosyalizmd212mart-nisan2006101-103 İSTİHDAM SORUNU VE SOSYALİZMD212MART-NİSAN2006101-103
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

ÇEVRE ÜLKELERİNDE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNU

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 93-100
 • Cem SOMEL
çevre ülkelerinde istihdam ve işsizlik sorunud212mart-nisan200693-100 ÇEVRE ÜLKELERİNDE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNUD212MART-NİSAN200693-100
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

MARX'IN "YEDEK İŞGÜCÜ ORDUSU" KAVRAMINA, GÜNÜMÜZ KAPİTALİZMİ TARAFINDAN GETİRİLEN "BİLİMSEL GEREKÇE": NAIRU*

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 86-92
 • Gaye YILMAZ
marx'ın "yedek işgücü ordusu" kavramına, günümüz kapitalizmi tarafından getirilen "bilimsel gerekçe": naıru*d212mart-nisan200686-92 MARX'IN "YEDEK İŞGÜCÜ ORDUSU" KAVRAMINA, GÜNÜMÜZ KAPİTALİZMİ TARAFINDAN GETİRİLEN "BİLİMSEL GEREKÇE": NAIRU*D212MART-NİSAN200686-92
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

KAPİTALİZMDE İŞSİZLİK: TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNE

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 83-85
 • Metin ÇULHAOĞLU
kapitalizmde işsizlik: temel kavramlar üzerined212mart-nisan200683-85 KAPİTALİZMDE İŞSİZLİK: TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNED212MART-NİSAN200683-85
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 82
 • Bülent Nazım YILMAZ
dosya editöründend212mart-nisan200682 DOSYA EDİTÖRÜNDEND212MART-NİSAN200682

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand212mart-nisan200681 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND212MART-NİSAN200681
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 79
sayıların dilid211ocak-şubat200679 SAYILARIN DİLİD211OCAK-ŞUBAT200679
Panel

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER VE KULLANILAN ÖLÇÜTLER

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 73-78
 • Onur HAMZAOĞLU
sağlıkta eşitsizlikler ve kullanılan ölçütlerd211ocak-şubat200673-78 SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER VE KULLANILAN ÖLÇÜTLERD211OCAK-ŞUBAT200673-78
Panel

MARKSİZMİN SOSYOLOJİYE KATKILARI

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 69-72
 • Metin ÇULHAOĞLU
marksizmin sosyolojiye katkılarıd211ocak-şubat200669-72 MARKSİZMİN SOSYOLOJİYE KATKILARID211OCAK-ŞUBAT200669-72
Panel

TÜRKİYE'DE GELİR EŞİTSİZLİKLERİ VE SAHA ÇALIŞMALARI

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 64-68
 • Korkut BORATAV
türkiye'de gelir eşitsizlikleri ve saha çalışmalarıd211ocak-şubat200664-68 TÜRKİYE'DE GELİR EŞİTSİZLİKLERİ VE SAHA ÇALIŞMALARID211OCAK-ŞUBAT200664-68
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

ARZ VE TALEP DENGESİ(ZLİĞİ)NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 55-63
 • İsmail ŞİRİNER
arz ve talep dengesi(zliği)nde sağlık hizmetlerindeki dönüşümün ekonomi politiğid211ocak-şubat200655-63 ARZ VE TALEP DENGESİ(ZLİĞİ)NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİĞİD211OCAK-ŞUBAT200655-63
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

TÜRKİYE'DE SAĞLIK VE NÜFUS SİYASETLERİNİN RASYONELLERİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 39-54
 • Güven BAKIREZER
türkiye'de sağlık ve nüfus siyasetlerinin rasyonellerid211ocak-şubat200639-54 TÜRKİYE'DE SAĞLIK VE NÜFUS SİYASETLERİNİN RASYONELLERİD211OCAK-ŞUBAT200639-54
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

MEDYA VE SAĞLIK: PATOLOJİK BİR İLİŞKİ?

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 32-38
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
medya ve sağlık: patolojik bir ilişki?d211ocak-şubat200632-38 MEDYA VE SAĞLIK: PATOLOJİK BİR İLİŞKİ?D211OCAK-ŞUBAT200632-38
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

KÜLTÜR VE SİYASET EKSENİNDE SAĞLIK'TA KAVRAMSALLAŞTIRMA: "HASTA" VE "HASTALIK" ÖRNEKLERİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 25-31
 • Yücel Demİrer
kültür ve siyaset ekseninde sağlık'ta kavramsallaştırma: "hasta" ve "hastalık" örneklerid211ocak-şubat200625-31 KÜLTÜR VE SİYASET EKSENİNDE SAĞLIK'TA KAVRAMSALLAŞTIRMA: "HASTA" VE "HASTALIK" ÖRNEKLERİD211OCAK-ŞUBAT200625-31
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

TOPLUMSAL-CİNSEL HİYERARŞİ MEKANI OLARAK İNSAN BEDENİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 21-24
 • Sibel ÖZBUDUN
toplumsal-cinsel hiyerarşi mekanı olarak insan bedenid211ocak-şubat200621-24 TOPLUMSAL-CİNSEL HİYERARŞİ MEKANI OLARAK İNSAN BEDENİD211OCAK-ŞUBAT200621-24
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

ELEŞTİREL MEDİKAL ANTROPOLOJİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 17-20
 • İzzet DUYAR
eleştirel medikal antropolojid211ocak-şubat200617-20 ELEŞTİREL MEDİKAL ANTROPOLOJİD211OCAK-ŞUBAT200617-20
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

İKTİDAR OLARAK TIPÇI GELENEK: TBBIN ERK TARİHİ*

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 7-16
 • Armağan ÖZTÜRK
iktidar olarak tıpçı gelenek: tbbın erk tarihi*d211ocak-şubat20067-16 İKTİDAR OLARAK TIPÇI GELENEK: TBBIN ERK TARİHİ*D211OCAK-ŞUBAT20067-16
Dosya•Sağlık, Kültür Siyaset

TOPLUMSAL YAŞAM, KÜLTÜR, POLİTİKA, İDEOLOJİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 3-6
 • Aydın ÇUBUKÇU
toplumsal yaşam, kültür, politika, ideolojid211ocak-şubat20063-6 TOPLUMSAL YAŞAM, KÜLTÜR, POLİTİKA, İDEOLOJİD211OCAK-ŞUBAT20063-6
Dosya•Sağlık, Kültür Siyaset

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SAĞLIK, KÜLTÜR, SİYASET

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 2
 • Yücel DEMİRER, Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründen: sağlık, kültür, siyasetd211ocak-şubat20062 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SAĞLIK, KÜLTÜR, SİYASETD211OCAK-ŞUBAT20062

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand211ocak-şubat20061 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND211OCAK-ŞUBAT20061
Sayıların Dili

YOKSULLUK ÇALIŞMASI SONUÇLARI, 2004

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 471
 • Türkiye İstatistik Kurumu
yoksulluk çalışması sonuçları, 2004d206kasım-aralık2005471 YOKSULLUK ÇALIŞMASI SONUÇLARI, 2004D206KASIM-ARALIK2005471
Derleme

YÜKSEKÖĞRETİM KONUSU VE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI SORUNU

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 463-470
 • İzzettin ÖNDER
yükseköğretim konusu ve yükseköğretimin finansmanı sorunud206kasım-aralık2005463-470 YÜKSEKÖĞRETİM KONUSU VE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI SORUNUD206KASIM-ARALIK2005463-470
Araştırma

AYNAYI KENDİNE DOĞRULTMAK: BİR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DEĞİŞKENLERİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İLİŞKİSİ*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 455-462
 • Mustafa N. İLHAN, Hakan TÜZÜN, Mustafa N. CEYHAN, Işıl MARAL, Remzi AYGÜN
aynayı kendine doğrultmak: bir tıp fakültesi araştırma görevlilerinde kişisel özellikler ve çalışma koşullarına ilişkin değişkenlerin tükenmişlik sendromu ile ilişkisi*d206kasım-aralık2005455-462 AYNAYI KENDİNE DOĞRULTMAK: BİR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DEĞİŞKENLERİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İLİŞKİSİ*D206KASIM-ARALIK2005455-462
Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HEMŞİRE NEREDE?*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 448-454
 • Aynur UYSAL
sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşire nerede?*d206kasım-aralık2005448-454 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HEMŞİRE NEREDE?*D206KASIM-ARALIK2005448-454
Belge

DÜNYA BANKASI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ DEĞERLENDİRME BELGESİ*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 431-447
dünya bankası sağlıkta dönüşüm projesi değerlendirme belgesi*d206kasım-aralık2005431-447 DÜNYA BANKASI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ DEĞERLENDİRME BELGESİ*D206KASIM-ARALIK2005431-447
Çeviri

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE TİCARET: KANITA DAYALI BİR DERLEME*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 423-430
 • Chris HOLDEN, Özlem ÖZKAN
sağlık hizmetlerinde özelleştirme ve ticaret: kanıta dayalı bir derleme*d206kasım-aralık2005423-430 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE TİCARET: KANITA DAYALI BİR DERLEME*D206KASIM-ARALIK2005423-430
Gözlemler ve Görüşler

MİLLİYETÇİ KAMPTAN BİR AVRUPA BİRLİĞİ GÜZELLEMESİ YILDIRIM KOÇ'A CEVAP

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 415-422
 • Sungur SAVRAN
milliyetçi kamptan bir avrupa birliği güzellemesi yıldırım koç'a cevapd206kasım-aralık2005415-422 MİLLİYETÇİ KAMPTAN BİR AVRUPA BİRLİĞİ GÜZELLEMESİ YILDIRIM KOÇ'A CEVAPD206KASIM-ARALIK2005415-422
Yuvarlak Masa

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ DARALMA NE GETİRECEK?

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 402-414
 • Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
sağlık ve sosyal güvenlikteki daralma ne getirecek?d206kasım-aralık2005402-414 SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ DARALMA NE GETİRECEK?D206KASIM-ARALIK2005402-414

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand206kasım-aralık2005401 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND206KASIM-ARALIK2005401
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 399
sayıların dilid205eylül-ekim2005399 SAYILARIN DİLİD205EYLÜL-EKİM2005399
Derleme

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER VE SAĞLIK

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 390-398
 • Selda YÖRÜK
genetiği değiştirilmiş ürünler ve sağlıkd205eylül-ekim2005390-398 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER VE SAĞLIKD205EYLÜL-EKİM2005390-398
Rapor

TTB 17. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ "GÜNEYDOĞU VE DOĞU İLLERİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 381-389
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, Reci MESERİ, Müjde İLGÜN
ttb 17. halk sağlığı gezici eğitim semineri "güneydoğu ve doğu illerinde çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar"*d205eylül-ekim2005381-389 TTB 17. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ "GÜNEYDOĞU VE DOĞU İLLERİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"*D205EYLÜL-EKİM2005381-389
Derleme

TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEM BOYUNCA (1963-2000) DOKTOR VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARINDA GELİŞMELER*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 372-380
 • Güven ÖZDEM
türkiye'de planlı dönem boyunca (1963-2000) doktor ve tıp fakültesi öğrenci sayılarında gelişmeler*d205eylül-ekim2005372-380 TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEM BOYUNCA (1963-2000) DOKTOR VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARINDA GELİŞMELER*D205EYLÜL-EKİM2005372-380
Araştırma

İZMİR İLİ GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-6 YAŞ ÇOCUKLARIN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 361-371
 • Hür HASSOY, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
izmir ili gülyaka sağlık ocağı bölgesinde 0-6 yaş çocukların sağlık hizmeti kullanımları ve etkileyen faktörlerd205eylül-ekim2005361-371 İZMİR İLİ GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-6 YAŞ ÇOCUKLARIN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERD205EYLÜL-EKİM2005361-371
Çeviri

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 353-360
 • J. ÖVRETVEIT, Nilay ETİLER
iskandinav ülkelerinde özelleştirme ve özel sağlık hizmetleri*d205eylül-ekim2005353-360 İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ*D205EYLÜL-EKİM2005353-360
Derleme

TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI; SONU GELMEYEN HİKAYE

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 339-352
 • Coşkun BAKAR, Seval AKGÜN
türkiye'de sağlık reformları; sonu gelmeyen hikayed205eylül-ekim2005339-352 TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI; SONU GELMEYEN HİKAYED205EYLÜL-EKİM2005339-352
Panel

SOSYAL GÜVENLİK "REFORMU”NUN GEREKÇELERİ GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 322-338
 • Cem SOMEL, Nilgün KÜÇÜKYALÇIN, Mümtaz PEKER, Bayram ÜNAL, Aziz ÇELİK, İsmail Hakkı TOMBUL, Haluk BAŞCIL, Ercan YAVUZ, Osman ÖZTÜRK
sosyal güvenlik "reformu”nun gerekçeleri gerçeği yansıtıyor mu?d205eylül-ekim2005322-338 SOSYAL GÜVENLİK "REFORMU”NUN GEREKÇELERİ GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?D205EYLÜL-EKİM2005322-338

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand205eylül-ekim2005321 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND205EYLÜL-EKİM2005321
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 319
sayıların dilid204temmuz-ağustos2005319 SAYILARIN DİLİD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005319
Portre

MUSA'NIN ARDINDAN HÜZÜNLE

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 318
 • Hayri KURTGÖZÜ
musa'nın ardından hüzünled204temmuz-ağustos2005318 MUSA'NIN ARDINDAN HÜZÜNLED204TEMMUZ-AĞUSTOS2005318
Portre

MUSA'NIN ARDINDAN

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 316-317
 • Sacit YÖRÜKER
musa'nın ardındand204temmuz-ağustos2005316-317 MUSA'NIN ARDINDAND204TEMMUZ-AĞUSTOS2005316-317
Portre

UNUTULMAZ BAŞKAN MUSA ÖZDEMİR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 315
 • Ali Rıza AYDIN
unutulmaz başkan musa özdemird204temmuz-ağustos2005315 UNUTULMAZ BAŞKAN MUSA ÖZDEMİRD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005315
Portre

TOPLUMCULUĞA GÖNÜL VEREN BİR DERVİŞ: MUSA ÖZDEMİR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 314
 • Tevfik ÇAVDAR
toplumculuğa gönül veren bir derviş: musa özdemird204temmuz-ağustos2005314 TOPLUMCULUĞA GÖNÜL VEREN BİR DERVİŞ: MUSA ÖZDEMİRD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005314
Portre

MUSA ÖZDEMİR İÇİN ...

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 312-313
 • Ata SOYER
musa özdemir için ...d204temmuz-ağustos2005312-313 MUSA ÖZDEMİR İÇİN ...D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005312-313
Gözlemler ve Görüşler

TTB GELECEĞİNİ TARTIŞMALIDIR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 310-311
 • Bülent Nazım YILMAZ
ttb geleceğini tartışmalıdırd204temmuz-ağustos2005310-311 TTB GELECEĞİNİ TARTIŞMALIDIRD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005310-311
Derleme

KAPİTALİZMLE EKLEMLENME SÜRECİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1829-1908

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 298-309
 • Ferruh Niyazi AYOĞLU
kapitalizmle eklemlenme sürecinde zonguldak kömür havzası’nın tarihsel gelişimi: 1829-1908d204temmuz-ağustos2005298-309 KAPİTALİZMLE EKLEMLENME SÜRECİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1829-1908D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005298-309
Araştırma

AYDIN MERKEZ 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARIN SAĞLIK OCAĞINI KULLANMA DURUMLARI, ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 291-297
 • Mehmet TORCU, Pınar OKYAY, Adalet ÇIBIK, İlknur YILMAZ, Mehmet VAROL, Hayati ÇAKIR, Özay ÜNLÜ
aydın merkez 2 no'lu sağlık ocağı bölgesinde 15 yaş üzeri kadınların sağlık ocağını kullanma durumları, etkileyen faktörler ile memnuniyet düzeyleri*d204temmuz-ağustos2005291-297 AYDIN MERKEZ 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARIN SAĞLIK OCAĞINI KULLANMA DURUMLARI, ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ*D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005291-297
Derleme

AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜYLE NE GETİREBİLİR?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 285-290
 • Kayıhan PALA
avrupa birliği toplum sağlığı yönüyle ne getirebilir?*d204temmuz-ağustos2005285-290 AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜYLE NE GETİREBİLİR?*D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005285-290
Derleme

TEKNOLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 279-284
 • Murat CİVANER
teknoloji sağlık hizmetlerine bakışımızı nasıl etkiliyor?d204temmuz-ağustos2005279-284 TEKNOLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005279-284
Derleme

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI; DEPREM DENEYİMİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 274-278
 • Cavit Işık YAVUZ
olağandışı durumlarda sağlık çalışanları; deprem deneyimid204temmuz-ağustos2005274-278 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI; DEPREM DENEYİMİD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005274-278
Gözlemler ve Görüşler

KAMU PERSONELİ KANUNU TASARISI TASLAĞI NELER GETİRİYOR?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 269-273
 • Osman ÖZTÜRK
kamu personeli kanunu tasarısı taslağı neler getiriyor?*d204temmuz-ağustos2005269-273 KAMU PERSONELİ KANUNU TASARISI TASLAĞI NELER GETİRİYOR?*D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005269-273
Gözlemler ve Görüşler

"HEKİMLERE ZORUNLU HİZMET UYGULAMASI" TARTIŞMAYI NEREDEN BAŞLATIP, NASIL SÜRDÜRELİM?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 267-268
 • Onur HAMZAOĞLU
"hekimlere zorunlu hizmet uygulaması" tartışmayı nereden başlatıp, nasıl sürdürelim?*d204temmuz-ağustos2005267-268 "HEKİMLERE ZORUNLU HİZMET UYGULAMASI" TARTIŞMAYI NEREDEN BAŞLATIP, NASIL SÜRDÜRELİM?*D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005267-268
Araştırma

HEMŞİRELERDE TÜKENME VE OTONOMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 259-266
 • Mukadder MOLLAOĞLU, Tülay Kars FERTELLİ, Fatma ÖZKAN TUNCAY
hemşirelerde tükenme ve otonomi düzeylerinin incelenmesid204temmuz-ağustos2005259-266 HEMŞİRELERDE TÜKENME VE OTONOMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005259-266
Derleme

TOPLUMSAL YAPIDA HEMŞİRELERİN KONUMU

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 254-258
 • Süheyla Altuğ ÖZSOY, Fatma Başalan İZ
toplumsal yapıda hemşirelerin konumud204temmuz-ağustos2005254-258 TOPLUMSAL YAPIDA HEMŞİRELERİN KONUMUD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005254-258
Derleme

AVRUPA BİRLİĞİ, HEKİM İŞSİZLİĞİ VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 250-253
 • İ. Tolga BİNBAY
avrupa birliği, hekim işsizliği ve sağlıkta eşitsizlikd204temmuz-ağustos2005250-253 AVRUPA BİRLİĞİ, HEKİM İŞSİZLİĞİ VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005250-253
Derleme

BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK SAĞLIĞIN SATIN ALINMASI VE REKABETİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 247-249
 • A. Tamer AKER
bir öğrenme süreci olarak sağlığın satın alınması ve rekabetid204temmuz-ağustos2005247-249 BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK SAĞLIĞIN SATIN ALINMASI VE REKABETİD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005247-249
Derleme

PAZAR DİNAMİKLERİ TIP EĞİTİMİNİ VE HEKİMLERİ NASİL ETKİLİYOR? "GİZLİ MÜFREDAT"

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 242-246
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
pazar dinamikleri tıp eğitimini ve hekimleri nasil etkiliyor? "gizli müfredat"d204temmuz-ağustos2005242-246 PAZAR DİNAMİKLERİ TIP EĞİTİMİNİ VE HEKİMLERİ NASİL ETKİLİYOR? "GİZLİ MÜFREDAT"D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005242-246

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand204temmuz-ağustos2005241 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND204TEMMUZ-AĞUSTOS2005241
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 239
sayıların dilid203mayıs-haziran2005239 SAYILARIN DİLİD203MAYIS-HAZİRAN2005239
Araştırma

HALK SAĞLIĞI UZMANLIK ÖGRENCİLERİ NEREYE KOŞUYOR?

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 235-238
 • Servet AKER, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN
halk sağlığı uzmanlık ögrencileri nereye koşuyor?d203mayıs-haziran2005235-238 HALK SAĞLIĞI UZMANLIK ÖGRENCİLERİ NEREYE KOŞUYOR?D203MAYIS-HAZİRAN2005235-238
Araştırma

ELAZIĞ İL MERKEZİNDE 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 229-234
 • S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Canan GÜLBAYRAK, Mehmet TOKDEMİR
elazığ il merkezinde 15-49 yaş evli kadınların aile içi şiddete maruz kalma durumları*d203mayıs-haziran2005229-234 ELAZIĞ İL MERKEZİNDE 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI*D203MAYIS-HAZİRAN2005229-234
Derleme

ENGELLİLİK: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TIP EĞİTİMİNİN BAKIŞ AÇISI NEDİR?

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 219-228
 • Hatice ŞAHİN
engellilik: sağlık çalışanlarının ve tıp eğitiminin bakış açısı nedir?d203mayıs-haziran2005219-228 ENGELLİLİK: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TIP EĞİTİMİNİN BAKIŞ AÇISI NEDİR?D203MAYIS-HAZİRAN2005219-228
Derleme

SITMA KONTROLÜNDE SORUNLAR: ENTEGRASYON, TOPLUM KATILIMI, SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 214-218
 • Günay SAKA, Melikşah ERTEM
sıtma kontrolünde sorunlar: entegrasyon, toplum katılımı, sektörler arası işbirliğid203mayıs-haziran2005214-218 SITMA KONTROLÜNDE SORUNLAR: ENTEGRASYON, TOPLUM KATILIMI, SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİD203MAYIS-HAZİRAN2005214-218
Derleme

BOLİVARCI VENEZÜELLA CUMHURİYETİ’NDE KAMUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 208-213
 • Özlem ÖZKAN, Aslıhan ÇATlKER
bolivarcı venezüella cumhuriyeti’nde kamucu sağlık hizmetlerid203mayıs-haziran2005208-213 BOLİVARCI VENEZÜELLA CUMHURİYETİ’NDE KAMUCU SAĞLIK HİZMETLERİD203MAYIS-HAZİRAN2005208-213
Derleme

EMEĞİN ANAYASALLAŞMASI, KOLEKTİF HAKLAR VE SAĞLIK HAKKI: CHAVEZ VENEZÜELLA'SINDA DEMOKRASİ VERSUS KAPİTALİZM

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 201-207
 • Ali Murat ÖZDEMİR
emeğin anayasallaşması, kolektif haklar ve sağlık hakkı: chavez venezüella'sında demokrasi versus kapitalizmd203mayıs-haziran2005201-207 EMEĞİN ANAYASALLAŞMASI, KOLEKTİF HAKLAR VE SAĞLIK HAKKI: CHAVEZ VENEZÜELLA'SINDA DEMOKRASİ VERSUS KAPİTALİZMD203MAYIS-HAZİRAN2005201-207
Derleme

GEBZE’DEKİ HIZLI KENTLEŞMENİN SAĞLIK GÖSTERGELERE OLAN ETKİSİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 192-200
 • Hüseyin UKUŞLU
gebze’deki hızlı kentleşmenin sağlık göstergelere olan etkisid203mayıs-haziran2005192-200 GEBZE’DEKİ HIZLI KENTLEŞMENİN SAĞLIK GÖSTERGELERE OLAN ETKİSİD203MAYIS-HAZİRAN2005192-200
Çeviri

AVRUPA’NIN SAĞLIKSIZ SAĞLIK POLİTİKASI*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 186-191
 • Polde VAS, Harrie DEWITLE, Patric Van Der STUYFF, Çiğdem ÇAĞLAYAN
avrupa’nın sağlıksız sağlık politikası*d203mayıs-haziran2005186-191 AVRUPA’NIN SAĞLIKSIZ SAĞLIK POLİTİKASI*D203MAYIS-HAZİRAN2005186-191
Araştırma

BURSA MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 177-185
 • Kayıhan PALA, Dilnaz SARISÖZEN, Alpaslan TÜRKKAN, Nazmi GÜNAY
bursa merkez sağlık ocaklarında çalışanların döner sermaye ve aile hekimliği ile ilgili düşüncelerid203mayıs-haziran2005177-185 BURSA MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİD203MAYIS-HAZİRAN2005177-185
Araştırma

AİLE HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME KAVRAMLARINA HALKIN YAKLAŞIMI - BİR ÖN ÇALIŞMA*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 172-176
 • S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Aylin ÖGETÜRK, Canan GÜLBAYRAK, A. Tevfik OZAN
aile hekimliği ve sağlık hizmetlerinde özelleştirme kavramlarına halkın yaklaşımı - bir ön çalışma*d203mayıs-haziran2005172-176 AİLE HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME KAVRAMLARINA HALKIN YAKLAŞIMI - BİR ÖN ÇALIŞMA*D203MAYIS-HAZİRAN2005172-176
Derleme

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: DÜZCE ÖRNEĞİ *

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 162-171
 • Kayıhan PALA, Cavit Işık YAVUZ
aile hekimliği pilot uygulaması üzerine bir değerlendirme: düzce örneği *d203mayıs-haziran2005162-171 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: DÜZCE ÖRNEĞİ *D203MAYIS-HAZİRAN2005162-171

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand203mayıs-haziran2005161 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND203MAYIS-HAZİRAN2005161
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 159
sayıların dilid202mart-nisan2005159 SAYILARIN DİLİD202MART-NİSAN2005159
Dosya•Sosyal Güvenlik

ESKİ SSK HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVİR SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YENİ SİSTEME UYUMU, BEKLENTİ VE KAYGILARI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 154-158
 • Rojan ARCAK, İlhan DİKEN, Nevruz CÜRCEĞİZ
eski ssk hastanelerinin sağlık bakanlığı'na devir sürecinde yaşanan sorunlar ve sağlık çalışanlarının yeni sisteme uyumu, beklenti ve kaygılarıd202mart-nisan2005154-158 ESKİ SSK HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVİR SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YENİ SİSTEME UYUMU, BEKLENTİ VE KAYGILARID202MART-NİSAN2005154-158
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİKTE PİYASALAŞMA DÖNEMİ VE SENDİKALAR

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 151-153
 • Serhat SALİHOĞLU
sosyal güvenlikte piyasalaşma dönemi ve sendikalard202mart-nisan2005151-153 SOSYAL GÜVENLİKTE PİYASALAŞMA DÖNEMİ VE SENDİKALARD202MART-NİSAN2005151-153
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER1

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 147-150
 • Murat ÖZVERİ
türkiyede sosyal güvenlik hakkının geleceğine ilişkin düşünceler1d202mart-nisan2005147-150 TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER1D202MART-NİSAN2005147-150
Dosya•Sosyal Güvenlik

1999'DAN 2004'E SOSYAL GÜVENLİK "REFORM”U

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 143-146
 • Osman ÖZTÜRK
1999'dan 2004'e sosyal güvenlik "reform”ud202mart-nisan2005143-146 1999'DAN 2004'E SOSYAL GÜVENLİK "REFORM”UD202MART-NİSAN2005143-146
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 134-142
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
türkiye'de devletin değişen rolü ve sosyal güvenlik reformud202mart-nisan2005134-142 TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMUD202MART-NİSAN2005134-142
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİK VE EMEK PİYASASI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 129-133
 • Şermin MARANGOZ
sosyal güvenlik ve emek piyasasıd202mart-nisan2005129-133 SOSYAL GÜVENLİK VE EMEK PİYASASID202MART-NİSAN2005129-133
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİĞİN PİYASALAŞTIRILMASI: İSTİKRAR VE UYUM PROGRAMLARI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 122-128
 • Tufan KAAN
sosyal güvenliğin piyasalaştırılması: istikrar ve uyum programlarıd202mart-nisan2005122-128 SOSYAL GÜVENLİĞİN PİYASALAŞTIRILMASI: İSTİKRAR VE UYUM PROGRAMLARID202MART-NİSAN2005122-128
Dosya•Sosyal Güvenlik

BİRİKİM, KRİZ VE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 112-121
 • Oğuz TOPAK
birikim, kriz ve sosyal güvenlikd202mart-nisan2005112-121 BİRİKİM, KRİZ VE SOSYAL GÜVENLİKD202MART-NİSAN2005112-121
Dosya•Sosyal Güvenlik

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 102-111
 • Yıldırım KOÇ
avrupa birliği ülkelerinde sosyal güvenlikd202mart-nisan2005102-111 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SOSYAL GÜVENLİKD202MART-NİSAN2005102-111
Dosya•Sosyal Güvenlik

AVRUPA BİRLİĞİ, İŞÇİ SINIFI VE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 94-101
 • Yüksel AKKAYA
avrupa birliği, işçi sınıfı ve sosyal güvenlikd202mart-nisan200594-101 AVRUPA BİRLİĞİ, İŞÇİ SINIFI VE SOSYAL GÜVENLİKD202MART-NİSAN200594-101
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 87-93
 • Metin ÖZUĞURLU
türkiye'de sosyal politikanın dönüşümüd202mart-nisan200587-93 TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜD202MART-NİSAN200587-93
Dosya•Sosyal Güvenlik

TARİHSEL SÜREÇTE BİR PARANTEZ: "SOSYAL GÜVENLİK HAKKI"

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 83-86
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
tarihsel süreçte bir parantez: "sosyal güvenlik hakkı"d202mart-nisan200583-86 TARİHSEL SÜREÇTE BİR PARANTEZ: "SOSYAL GÜVENLİK HAKKI"D202MART-NİSAN200583-86
Dosya•Sosyal Güvenlik

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 82
 • Tufan KAAN
dosya editöründend202mart-nisan200582 DOSYA EDİTÖRÜNDEND202MART-NİSAN200582

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand202mart-nisan200581 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND202MART-NİSAN200581
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 79
sayıların dilid201ocak-şubat200579 SAYILARIN DİLİD201OCAK-ŞUBAT200579
Derleme

SAĞLIKTA "DÖNÜŞÜM"ÜN TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 75-78
 • Sarp ÜNER
sağlıkta "dönüşüm"ün temel sağlık hizmetlerine etkilerid201ocak-şubat200575-78 SAĞLIKTA "DÖNÜŞÜM"ÜN TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİD201OCAK-ŞUBAT200575-78
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNER SERMAYE UYGULAMASI

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 72-74
 • Kayıhan PALA
sağlık hizmetlerinde döner sermaye uygulamasıd201ocak-şubat200572-74 SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNER SERMAYE UYGULAMASID201OCAK-ŞUBAT200572-74
Dosya•Küreselleşen Devlet

KAMU HİZMETLERİNİN METALAŞTIRILMASI VE SAĞLIKTAKİ YANSIMALARI

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 65-71
 • Faruk ATAAY
kamu hizmetlerinin metalaştırılması ve sağlıktaki yansımalarıd201ocak-şubat200565-71 KAMU HİZMETLERİNİN METALAŞTIRILMASI VE SAĞLIKTAKİ YANSIMALARID201OCAK-ŞUBAT200565-71
Dosya•Küreselleşen Devlet

YENİ LİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ESNEK KAMU PERSONEL REJİMİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 53-64
 • Seyhan ERDOĞDU
yeni liberal küreselleşme sürecinde esnek kamu personel rejimid201ocak-şubat200553-64 YENİ LİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ESNEK KAMU PERSONEL REJİMİD201OCAK-ŞUBAT200553-64
Dosya•Küreselleşen Devlet

TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN KARAKTERİ VE DÜZENLEYİCİ REFORMLAR

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 41-52
 • Sonay Bayramoğlu ÖZUĞURLU
türkiye'de devletin değişen karakteri ve düzenleyici reformlard201ocak-şubat200541-52 TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN KARAKTERİ VE DÜZENLEYİCİ REFORMLARD201OCAK-ŞUBAT200541-52
Dosya•Küreselleşen Devlet

"YAPISAL REFORMLAR SERMAYENİN KURUMLARINI VE HUKUKUNU OLUŞTURUYOR"

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 36-40
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu, Ahmet Haşim KÖSE
"yapısal reformlar sermayenin kurumlarını ve hukukunu oluşturuyor"d201ocak-şubat200536-40 "YAPISAL REFORMLAR SERMAYENİN KURUMLARINI VE HUKUKUNU OLUŞTURUYOR"D201OCAK-ŞUBAT200536-40
Dosya•Küreselleşen Devlet

KÜRESELLEŞME: DEVLET ELİYLE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜM

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 28-35
 • Ceren KALFA
küreselleşme: devlet eliyle neo-liberal dönüşümd201ocak-şubat200528-35 KÜRESELLEŞME: DEVLET ELİYLE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMD201OCAK-ŞUBAT200528-35
Dosya•Küreselleşen Devlet

REFAH DEVLETİ VE SOSYAL POLİTİKALAR

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 20-27
 • İpek EREN
refah devleti ve sosyal politikalard201ocak-şubat200520-27 REFAH DEVLETİ VE SOSYAL POLİTİKALARD201OCAK-ŞUBAT200520-27
Dosya•Küreselleşen Devlet

MALİ DENGESİZLİK, KRİZ VE DEVLET

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 4-19
 • Sinan SÖNMEZ
mali dengesizlik, kriz ve devletd201ocak-şubat20054-19 MALİ DENGESİZLİK, KRİZ VE DEVLETD201OCAK-ŞUBAT20054-19
Dosya•Küreselleşen Devlet

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 2-3
 • Ata SOYER, Faruk ATAAY
dosya editöründend201ocak-şubat20052-3 DOSYA EDİTÖRÜNDEND201OCAK-ŞUBAT20052-3

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand201ocak-şubat20051 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND201OCAK-ŞUBAT20051
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 471
 • The United Nations Children's Fund
dünya çocuklarının durumu 2005d196kasım-aralık2004471 DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005D196KASIM-ARALIK2004471
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 16. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: "MADENLER VE SAĞLIK" (27 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2004)

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 459-470
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu 16. gezici eğitim semineri raporu: "madenler ve sağlık" (27 haziran - 2 temmuz 2004)d196kasım-aralık2004459-470 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 16. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: "MADENLER VE SAĞLIK" (27 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2004)D196KASIM-ARALIK2004459-470
Gözlemler ve Görüşler

YASALARIN ANLAMI

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 456-458
 • Eriş BİLALOĞLU
yasaların anlamıd196kasım-aralık2004456-458 YASALARIN ANLAMID196KASIM-ARALIK2004456-458
Gözlemler ve Görüşler

DÜZENİN KURUMLARI EMEK GÜÇLERİNİ SİNDİRMEK İÇİN VARDIR

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 452-455
 • İhsan ÇARALAN
düzenin kurumları emek güçlerini sindirmek için vardırd196kasım-aralık2004452-455 DÜZENİN KURUMLARI EMEK GÜÇLERİNİ SİNDİRMEK İÇİN VARDIRD196KASIM-ARALIK2004452-455
Panel

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN TOPLUMA YANSIMASI*

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 448-451
 • Cem SOMEL
dünyada ve türkiye'de neoliberal politikaların topluma yansıması*d196kasım-aralık2004448-451 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN TOPLUMA YANSIMASI*D196KASIM-ARALIK2004448-451
Dosya•İlaç

ETİK KURULLAR

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 441-447
 • Mehmet MELLİ, S. Oğuz KAYAALP
etik kurullard196kasım-aralık2004441-447 ETİK KURULLARD196KASIM-ARALIK2004441-447
Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI 2003 YILI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERİNİN 2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TASLAĞI'NA GÖRE İNCELENMESİ*

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 437-440
 • Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu
sağlık bakanlığı 2003 yılı birinci basamağa yönelik tanı ve tedavi rehberinin 2005 yılı bütçe uygulama talimatı taslağı'na göre incelenmesi*d196kasım-aralık2004437-440 SAĞLIK BAKANLIĞI 2003 YILI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERİNİN 2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TASLAĞI'NA GÖRE İNCELENMESİ*D196KASIM-ARALIK2004437-440
Dosya•İlaç

JENERİK VE ÖZGÜN İLAÇ: BİYOYARARLANIM ÇALIŞMALARI VE BİYOEŞDEĞERLİK

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 431-436
 • Süleyman ÇELİK
jenerik ve özgün ilaç: biyoyararlanım çalışmaları ve biyoeşdeğerlikd196kasım-aralık2004431-436 JENERİK VE ÖZGÜN İLAÇ: BİYOYARARLANIM ÇALIŞMALARI VE BİYOEŞDEĞERLİKD196KASIM-ARALIK2004431-436
Dosya•İlaç

SINAİ ÜRÜN BOYUTUYLA İLAÇ PAZARI VE ULUSLARARASILAŞMA

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 404-430
 • Nurettin ABACIOĞLU
sınai ürün boyutuyla ilaç pazarı ve uluslararasılaşmad196kasım-aralık2004404-430 SINAİ ÜRÜN BOYUTUYLA İLAÇ PAZARI VE ULUSLARARASILAŞMAD196KASIM-ARALIK2004404-430
Dosya•İlaç

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 402-403
 • Ersin YARIŞ
dosya editöründend196kasım-aralık2004402-403 DOSYA EDİTÖRÜNDEND196KASIM-ARALIK2004402-403

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand196kasım-aralık2004401 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND196KASIM-ARALIK2004401
Sayıların Dili

İLAÇLA İLGİLİ BAZI RAKAMLAR

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 398-399
ilaçla ilgili bazı rakamlard195eylül-ekim2004398-399 İLAÇLA İLGİLİ BAZI RAKAMLARD195EYLÜL-EKİM2004398-399
Dosya•İlaç

TÜRKİYE'DE İLAÇTA PATENT VE VERİ KORUMASI'NIN BUGÜNÜ VE YARINI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 394-397
 • İlker KANZIK
türkiye'de ilaçta patent ve veri koruması'nın bugünü ve yarınıd195eylül-ekim2004394-397 TÜRKİYE'DE İLAÇTA PATENT VE VERİ KORUMASI'NIN BUGÜNÜ VE YARINID195EYLÜL-EKİM2004394-397
Dosya•İlaç

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE'DE İLAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK FİKRİ MÜLKİYET REJİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİYASAL İKTİSADI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 383-393
 • İpek EREN
gelişmekte olan ülkeler ve türkiye'de ilaç ürünlerine yönelik fikri mülkiyet rejimi değişikliklerinin siyasal iktisadıd195eylül-ekim2004383-393 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE'DE İLAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK FİKRİ MÜLKİYET REJİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİYASAL İKTİSADID195EYLÜL-EKİM2004383-393
Dosya•İlaç

BİRİNCİ BASAMAKTA İLAÇ KISITLAMALARI VE HASTA HAKLARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 381-382
 • Mustafa SÜTLAŞ
birinci basamakta ilaç kısıtlamaları ve hasta haklarıd195eylül-ekim2004381-382 BİRİNCİ BASAMAKTA İLAÇ KISITLAMALARI VE HASTA HAKLARID195EYLÜL-EKİM2004381-382
Dosya•İlaç

İLAÇTA GERİ ÖDEME TEKNİKLERİ: NEDEN, NASIL?

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 373-380
 • Özlem ÖZKAN
ilaçta geri ödeme teknikleri: neden, nasıl?d195eylül-ekim2004373-380 İLAÇTA GERİ ÖDEME TEKNİKLERİ: NEDEN, NASIL?D195EYLÜL-EKİM2004373-380
Dosya•İlaç

TEZGAHÜSTÜ İLAÇ SATILMASI VE İLAÇTA REKLAMLA İLİŞKİSİ

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 369-372
 • Ersin YARIŞ
tezgahüstü ilaç satılması ve ilaçta reklamla ilişkisid195eylül-ekim2004369-372 TEZGAHÜSTÜ İLAÇ SATILMASI VE İLAÇTA REKLAMLA İLİŞKİSİD195EYLÜL-EKİM2004369-372
Dosya•İlaç

İLAÇ VE HASTA HAKLARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 364-368
 • Mustafa SÜTLAŞ
ilaç ve hasta haklarıd195eylül-ekim2004364-368 İLAÇ VE HASTA HAKLARID195EYLÜL-EKİM2004364-368
Dosya•İlaç

AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HEKİM SORUMLULUĞU

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 359-363
 • Nuri İhsan KALYONCU, Ersin YARIŞ
akılcı ilaç kullanımında hekim sorumluluğud195eylül-ekim2004359-363 AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HEKİM SORUMLULUĞUD195EYLÜL-EKİM2004359-363
Dosya•İlaç

İLAÇ VE PROMOSYON*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 350-358
 • Semih ŞEMİN, Şahbal ARAS
ilaç ve promosyon*d195eylül-ekim2004350-358 İLAÇ VE PROMOSYON*D195EYLÜL-EKİM2004350-358
Dosya•İlaç

TÜRKİYE’NİN KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARIYLA İLGİLİ POLİTİKASI NE OLMALIDIR?*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 347-349
 • Mehmet MELLİ
türkiye’nin klinik ilaç araştırmalarıyla ilgili politikası ne olmalıdır?*d195eylül-ekim2004347-349 TÜRKİYE’NİN KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARIYLA İLGİLİ POLİTİKASI NE OLMALIDIR?*D195EYLÜL-EKİM2004347-349
Dosya•İlaç

ON SORUDA KLİNİKTE İLAÇ ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 338-346
 • B. Faruk ERDEN, Hafize ERDEN
on soruda klinikte ilaç araştırmalarıd195eylül-ekim2004338-346 ON SORUDA KLİNİKTE İLAÇ ARAŞTIRMALARID195EYLÜL-EKİM2004338-346
Dosya•İlaç

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YENİDEN ELE ALINAN İLAÇ ENDÜSTRİSİ*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 324-337
 • Joan BUSFIELD, Ersin YARIŞ
küreselleşme ve küreselleşme bağlamında yeniden ele alınan ilaç endüstrisi*d195eylül-ekim2004324-337 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YENİDEN ELE ALINAN İLAÇ ENDÜSTRİSİ*D195EYLÜL-EKİM2004324-337
Dosya•İlaç

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 322-323
 • Ersin YARIŞ
dosya editöründend195eylül-ekim2004322-323 DOSYA EDİTÖRÜNDEND195EYLÜL-EKİM2004322-323

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand195eylül-ekim2004321 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND195EYLÜL-EKİM2004321
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 319
sayıların dilid194temmuz-ağustos2004319 SAYILARIN DİLİD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004319
Araştırma

TÜRKİYE'DE SAĞLIK OCAKLARINDA AŞI İLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 310-318
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
türkiye'de sağlık ocaklarında aşı ile ilgili sorunların değerlendirilmesid194temmuz-ağustos2004310-318 TÜRKİYE'DE SAĞLIK OCAKLARINDA AŞI İLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004310-318
Derleme

ADLİ TIP VE HALK SAĞLIĞI İLİŞKİSİ *

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 307-309
 • Metin PIÇAKÇIEFE
adli tıp ve halk sağlığı ilişkisi *d194temmuz-ağustos2004307-309 ADLİ TIP VE HALK SAĞLIĞI İLİŞKİSİ *D194TEMMUZ-AĞUSTOS2004307-309
Derleme

CEZA HUKUKU VE ETİK*

 • Cilt 19, Sayı 19, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 300-306
 • Tuğrul KATOĞLU
ceza hukuku ve etik*d1919temmuz-ağustos2004300-306 CEZA HUKUKU VE ETİK*D1919TEMMUZ-AĞUSTOS2004300-306
Gözlemler ve Görüşler

SİYASETİN OLANAK VE ZORUNLULUĞU MÜDAHALEYE MÜDAHALE İÇİN

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 293-299
 • İlker BELEK
siyasetin olanak ve zorunluluğu müdahaleye müdahale içind194temmuz-ağustos2004293-299 SİYASETİN OLANAK VE ZORUNLULUĞU MÜDAHALEYE MÜDAHALE İÇİND194TEMMUZ-AĞUSTOS2004293-299
Derleme

SAĞLIK REFORMLARLNIN ANA SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 285-292
 • Nilay ETİLER, Cavit Işık YAVUZ
sağlık reformlarlnın ana sağlığı hizmetleri üzerine etkileri: ülke örneklerid194temmuz-ağustos2004285-292 SAĞLIK REFORMLARLNIN ANA SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ÜLKE ÖRNEKLERİD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004285-292
Derleme

DOĞU AVRUPA’DA SAĞLIK "REFORMLARI" VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA-YAŞAM KOŞULLARI

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 268-284
 • Ata SOYER, Ayşe ÖZTÜRK
doğu avrupa’da sağlık "reformları" ve sağlık çalışanlarının çalışma-yaşam koşullarıd194temmuz-ağustos2004268-284 DOĞU AVRUPA’DA SAĞLIK "REFORMLARI" VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA-YAŞAM KOŞULLARID194TEMMUZ-AĞUSTOS2004268-284
Derleme

YÖNETİŞİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI: GAVI ÖRNEĞİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 262-267
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
yönetişim ve sağlık alanındaki uygulamaları: gavı örneğid194temmuz-ağustos2004262-267 YÖNETİŞİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI: GAVI ÖRNEĞİD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004262-267
Gözlemler ve Görüşler

YENİ BİR TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI İÇİN PRA(GMA)TİK NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 256-261
 • Ata SOYER
yeni bir türk tabipleri birliği yasası için pra(gma)tik notlard194temmuz-ağustos2004256-261 YENİ BİR TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI İÇİN PRA(GMA)TİK NOTLARD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004256-261
Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI" HAKKINDAKİ DB MEKTUBU

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 253-255
 • Füsun SAYEK
sağlık bakanlığı'na "sağlık meslek mensupları birliği kanunu tasarı taslağı" hakkındaki db mektubud194temmuz-ağustos2004253-255 SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI" HAKKINDAKİ DB MEKTUBUD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004253-255
Gözlemler ve Görüşler

TTB'NİN MÜCADELESİ SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNUNA HAPSEDİLEBİLİR Mİ?

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 251-252
 • Osman ÖZTÜRK
ttb'nin mücadelesi sağlık meslek mensupları birliği kanununa hapsedilebilir mi?d194temmuz-ağustos2004251-252 TTB'NİN MÜCADELESİ SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNUNA HAPSEDİLEBİLİR Mİ?D194TEMMUZ-AĞUSTOS2004251-252
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK KANUNU

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 248-250
 • Altan AYAZ
sağlık kanunud194temmuz-ağustos2004248-250 SAĞLIK KANUNUD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004248-250
Gözlemler ve Görüşler

TÜSİAD-AKP-SAĞLIK: PATRONLAR HÜKÜMETLERİ(MİZİ)N MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 242-247
 • Onur HAMZAOĞLU
tüsiad-akp-sağlık: patronlar hükümetleri(mizi)n maskesini düşürdüd194temmuz-ağustos2004242-247 TÜSİAD-AKP-SAĞLIK: PATRONLAR HÜKÜMETLERİ(MİZİ)N MASKESİNİ DÜŞÜRDÜD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004242-247

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand194temmuz-ağustos2004241 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND194TEMMUZ-AĞUSTOS2004241
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 239
sayıların dilid193mayıs-haziran2004239 SAYILARIN DİLİD193MAYIS-HAZİRAN2004239
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

AKP'NİN SALDIRISI DURDURULABİLİR Mİ?

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 236-238
 • Osman ÖZTÜRK
akp'nin saldırısı durdurulabilir mi?d193mayıs-haziran2004236-238 AKP'NİN SALDIRISI DURDURULABİLİR Mİ?D193MAYIS-HAZİRAN2004236-238
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİMLER; NEREDEN NEREYE? "BİR UZUN YÜRÜYÜŞ GEREKÇESİ YERİNE ... "

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 233-235
 • Ata SOYER
hekimler; nereden nereye? "bir uzun yürüyüş gerekçesi yerine ... "d193mayıs-haziran2004233-235 HEKİMLER; NEREDEN NEREYE? "BİR UZUN YÜRÜYÜŞ GEREKÇESİ YERİNE ... "D193MAYIS-HAZİRAN2004233-235
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

PERFORMANSIN BAŞARISI!!!

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 228-232
 • Eriş BİLALOĞLU
performansın başarısı!!!d193mayıs-haziran2004228-232 PERFORMANSIN BAŞARISI!!!D193MAYIS-HAZİRAN2004228-232
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA TAŞERONLAŞTIRMA DÖNEMİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 223-227
 • Osman ÖZTÜRK
kamu sağlık kurumlarında taşeronlaştırma dönemid193mayıs-haziran2004223-227 KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA TAŞERONLAŞTIRMA DÖNEMİD193MAYIS-HAZİRAN2004223-227
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

DSÖ YOL GÖSTERİYOR, HÜKÜMET UYGULUYOR: "SAĞLIK SİSTEMİNDE BENİMSENEBİLECEK TEK VE BASİT BİR PİYASA KAVRAMI YOKTUR"

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 216-222
 • Cavit Işık YAVUZ
dsö yol gösteriyor, hükümet uyguluyor: "sağlık sisteminde benimsenebilecek tek ve basit bir piyasa kavramı yoktur"d193mayıs-haziran2004216-222 DSÖ YOL GÖSTERİYOR, HÜKÜMET UYGULUYOR: "SAĞLIK SİSTEMİNDE BENİMSENEBİLECEK TEK VE BASİT BİR PİYASA KAVRAMI YOKTUR"D193MAYIS-HAZİRAN2004216-222
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

ESNEKLİK UYGULAMALARI VE HEKİMLİK

 • Cilt 19, Sayı 19, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 213-215
 • Semih TATLlCAN
esneklik uygulamaları ve hekimlikd1919mayıs-haziran2004213-215 ESNEKLİK UYGULAMALARI VE HEKİMLİKD1919MAYIS-HAZİRAN2004213-215
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİM ÖDEME SİSTEMLERİ*

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 210-212
 • R.B. SALTMAN, J. FIGUERAS, İlker BELEK
hekim ödeme sistemleri*d193mayıs-haziran2004210-212 HEKİM ÖDEME SİSTEMLERİ*D193MAYIS-HAZİRAN2004210-212
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİM ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR? HEKİMLERİN ÜCRET MÜCADELESİNİN EKONOMİ-POLİTİK ZEMİNİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 203-209
 • Yavuz ÜÇKUYU
hekim ücretleri nasıl belirleniyor? hekimlerin ücret mücadelesinin ekonomi-politik zemini üzerine düşüncelerd193mayıs-haziran2004203-209 HEKİM ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR? HEKİMLERİN ÜCRET MÜCADELESİNİN EKONOMİ-POLİTİK ZEMİNİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERD193MAYIS-HAZİRAN2004203-209
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

ESNEK İSTİHDAM, ESNEK ÜCRETLENDİRME EKONOMİ POLİTİK

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 197-202
 • İlker BELEK
esnek istihdam, esnek ücretlendirme ekonomi politikd193mayıs-haziran2004197-202 ESNEK İSTİHDAM, ESNEK ÜCRETLENDİRME EKONOMİ POLİTİKD193MAYIS-HAZİRAN2004197-202
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HER DERDE DEVA İKSİR: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 190-196
 • Meltem Kayıran DİKMEN, Ahmet Alpay DİKMEN
her derde deva iksir: toplam kalite yönetimid193mayıs-haziran2004190-196 HER DERDE DEVA İKSİR: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİD193MAYIS-HAZİRAN2004190-196
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

TEKNOLOJİ, ESNEKLİK, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SENDİKACILIK

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 176-189
 • Yüksel AKKAYA
teknoloji, esneklik, çalışma ilişkileri ve sendikacılıkd193mayıs-haziran2004176-189 TEKNOLOJİ, ESNEKLİK, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SENDİKACILIKD193MAYIS-HAZİRAN2004176-189
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM, KÜRESELLEŞME VE EMEĞİN VASFI ÜZERİNE

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 169-175
 • Meltem Kayıran DİKMEN
teknolojik değişim, küreselleşme ve emeğin vasfı üzerined193mayıs-haziran2004169-175 TEKNOLOJİK DEĞİŞİM, KÜRESELLEŞME VE EMEĞİN VASFI ÜZERİNED193MAYIS-HAZİRAN2004169-175
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

EMEK SÜRECİNDE YENİ HEDEF: ESNEKLİK ÇALIŞANLAR İÇİN NE DEMEK?

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 164-168
 • Hacer ANSAL
emek sürecinde yeni hedef: esneklik çalışanlar için ne demek?d193mayıs-haziran2004164-168 EMEK SÜRECİNDE YENİ HEDEF: ESNEKLİK ÇALIŞANLAR İÇİN NE DEMEK?D193MAYIS-HAZİRAN2004164-168
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 162-163
 • İlker BELEK
dosya editöründend193mayıs-haziran2004162-163 DOSYA EDİTÖRÜNDEND193MAYIS-HAZİRAN2004162-163

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand193mayıs-haziran2004161 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND193MAYIS-HAZİRAN2004161
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 159
dünya çocuklarının durumu 2004d192mart-nisan2004159 DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004D192MART-NİSAN2004159
Araştırma

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTERN DOKTORLARININ TIP EĞİTİMİNE VE TIPTA UZMANLIK SINAVINA BAKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 154-158
 • İskender GÜN, Ahmet ÖZTÜRK, Yusuf ÖZTÜRK
erciyes üniversitesi tıp fakültesi intern doktorlarının tıp eğitimine ve tıpta uzmanlık sınavına bakışlarının değerlendirilmesi d192mart-nisan2004154-158 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTERN DOKTORLARININ TIP EĞİTİMİNE VE TIPTA UZMANLIK SINAVINA BAKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D192MART-NİSAN2004154-158
Çeviri

MİKRO-DAĞILIM: HASTALAR ARASINDA SEÇİM YAPMA*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 147-153
 • John HARRIS, Murat CİVANER
mikro-dağılım: hastalar arasında seçim yapma*d192mart-nisan2004147-153 MİKRO-DAĞILIM: HASTALAR ARASINDA SEÇİM YAPMA*D192MART-NİSAN2004147-153
Araştırma

TRABZON İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 139-146
 • Havva KARADENİZ MUMCU, Nesrin NURAL
trabzon ili birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin halk sağlığı hemşireliğine ilişkin görüş ve uygulamaları*d192mart-nisan2004139-146 TRABZON İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI*D192MART-NİSAN2004139-146
Araştırma

ADLİ TIP HİZMETLERİ KİM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR/SUNULMALIDIR?: SAĞLIK BAKANLIĞI MI? ADALET BAKANLIĞI MI?

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 131-138
 • Başar ÇOLAK, Nilay ETİLER, Ümit BİÇER
adli tıp hizmetleri kim tarafından sunulmaktadır/sunulmalıdır?: sağlık bakanlığı mı? adalet bakanlığı mı?d192mart-nisan2004131-138 ADLİ TIP HİZMETLERİ KİM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR/SUNULMALIDIR?: SAĞLIK BAKANLIĞI MI? ADALET BAKANLIĞI MI?D192MART-NİSAN2004131-138
Derleme

TOPLUM SAĞLIĞI VE ETİK AÇIDAN İLAÇ REKLAMI

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 117-130
 • Semih ŞEMİN, Şahbal ARAS, Dilek GÜLDAL
toplum sağlığı ve etik açıdan ilaç reklamıd192mart-nisan2004117-130 TOPLUM SAĞLIĞI VE ETİK AÇIDAN İLAÇ REKLAMID192MART-NİSAN2004117-130
Derleme

BİR SÖZDE-BİLİM OLARAK İLAÇ ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 110-116
 • Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
bir sözde-bilim olarak ilaç araştırmalarıd192mart-nisan2004110-116 BİR SÖZDE-BİLİM OLARAK İLAÇ ARAŞTIRMALARID192MART-NİSAN2004110-116
Çeviri

DOĞUDA MAMOGRAFİ İLE TARAMA YAPMAK YARARDAN ÇOK ZARAR MI GETİRİR?*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 105-109
 • Gabriel M. LEUNG, Tai-Hing LAM, Tuan Q. THACH, Authony J. HEDLEY, Didem GÜLMEZ, İlker BELEK
doğuda mamografi ile tarama yapmak yarardan çok zarar mı getirir?*d192mart-nisan2004105-109 DOĞUDA MAMOGRAFİ İLE TARAMA YAPMAK YARARDAN ÇOK ZARAR MI GETİRİR?*D192MART-NİSAN2004105-109
Çeviri

KORE CUMHURİYETİ’NDE SON EKONOMİK KRİZDEN SONRA MORBİDİTE VE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 101-104
 • Hanjoong KIM, Woo Jin CHUNG, Özlem GÜNDÜZ
kore cumhuriyeti’nde son ekonomik krizden sonra morbidite ve sağlık hizmeti kullanımında oluşan değişiklikler*d192mart-nisan2004101-104 KORE CUMHURİYETİ’NDE SON EKONOMİK KRİZDEN SONRA MORBİDİTE VE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER*D192MART-NİSAN2004101-104
Araştırma

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN DEĞİŞİMİ ANTALYA’DA BEŞ YILLIK BİR ARAŞTIRMA

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 92-100
 • İlker BELEK
sağlıkta eşitsizliklerin değişimi antalya’da beş yıllık bir araştırmad192mart-nisan200492-100 SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN DEĞİŞİMİ ANTALYA’DA BEŞ YILLIK BİR ARAŞTIRMAD192MART-NİSAN200492-100
Araştırma

TÜRKİYE'DE KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖLÇÜTLER İLE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR EKOLOJİK ÇALIŞMA

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 83-91
 • Semra AY, Erhan ESER, CemiL ÖZCAN
türkiye'de kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili bazı ölçütler ile sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişki: bir ekolojik çalışmad192mart-nisan200483-91 TÜRKİYE'DE KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖLÇÜTLER İLE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR EKOLOJİK ÇALIŞMAD192MART-NİSAN200483-91

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand192mart-nisan200481-82 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND192MART-NİSAN200481-82
Sayıların Dili

NEDENLERİNE VE CİNSİYETE GÖRE DÜNYADA ÖLÜMLER (2002)

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 79
nedenlerine ve cinsiyete göre dünyada ölümler (2002)d191ocak-şubat200479 NEDENLERİNE VE CİNSİYETE GÖRE DÜNYADA ÖLÜMLER (2002)D191OCAK-ŞUBAT200479
Derleme

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA KENTSEL GELİŞME VE YÖNETİM PARADİGMALARINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 69-78
 • H. Tarık ŞENGÜL
ikinci dünya savaşı sonrasında kentsel gelişme ve yönetim paradigmalarında yaşanan dönüşüm üzerine bir değerlendirmed191ocak-şubat200469-78 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA KENTSEL GELİŞME VE YÖNETİM PARADİGMALARINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED191OCAK-ŞUBAT200469-78
Derleme

YERELLEŞME KAPİTALİZMİN KILCAL DAMARLARINA SERMAYE GİDİYOR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 65-68
 • İlker BELEK
yerelleşme kapitalizmin kılcal damarlarına sermaye gidiyord191ocak-şubat200465-68 YERELLEŞME KAPİTALİZMİN KILCAL DAMARLARINA SERMAYE GİDİYORD191OCAK-ŞUBAT200465-68
Gözlemler ve Görüşler

SİYASAL-İDEOLOJİK KIRILMA YÜZEYİ OLARAK YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 63-64
 • Metin ÇULHAOĞLU
siyasal-ideolojik kırılma yüzeyi olarak yerel yönetimlerd191ocak-şubat200463-64 SİYASAL-İDEOLOJİK KIRILMA YÜZEYİ OLARAK YEREL YÖNETİMLERD191OCAK-ŞUBAT200463-64
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

TÜRKİYE'DE YOKSULLUK ARAŞTIRMALARI BİBLİYOGRAFYASI

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 58-62
 • Özlem ÖZKAN
türkiye'de yoksulluk araştırmaları bibliyografyasıd191ocak-şubat200458-62 TÜRKİYE'DE YOKSULLUK ARAŞTIRMALARI BİBLİYOGRAFYASID191OCAK-ŞUBAT200458-62
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLARIN SAĞLIĞI NE DURUMDA, ETKEN NE, SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 54-57
 • Onur HAMZAOĞLU
yoksulların sağlığı ne durumda, etken ne, sorun nasıl çözülür?d191ocak-şubat200454-57 YOKSULLARIN SAĞLIĞI NE DURUMDA, ETKEN NE, SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?D191OCAK-ŞUBAT200454-57
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

SAĞLIK VE YOKSULLUK

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 51-53
 • Necati DEDEOĞLU
sağlık ve yoksullukd191ocak-şubat200451-53 SAĞLIK VE YOKSULLUKD191OCAK-ŞUBAT200451-53
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

SHP VE TÜSİAD’IN YOKSULLUK DEĞERLENDİRMELERİ

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 48-50
 • Bülent Nazım YILMAZ
shp ve tüsiad’ın yoksulluk değerlendirmelerid191ocak-şubat200448-50 SHP VE TÜSİAD’IN YOKSULLUK DEĞERLENDİRMELERİD191OCAK-ŞUBAT200448-50
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

"BİZİM KÖYDE YOKSULLUK YOK Kİ!" YA DA YOKSUNLUKTAN YOKSULLUĞA TÜRKİYE KIRSALI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 39-47
 • Sibel ÖZBUDUN, Elif KANCA BAŞOKÇU
"bizim köyde yoksulluk yok ki!" ya da yoksunluktan yoksulluğa türkiye kırsalı üzerine notlard191ocak-şubat200439-47 "BİZİM KÖYDE YOKSULLUK YOK Kİ!" YA DA YOKSUNLUKTAN YOKSULLUĞA TÜRKİYE KIRSALI ÜZERİNE NOTLARD191OCAK-ŞUBAT200439-47
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DİE'NİN "GELİR DAĞILLMI İYİLEŞTİ" SAFSATASI ÜZERİNE

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 34-38
 • Mustafa SÖNMEZ
die'nin "gelir dağıllmı iyileşti" safsatası üzerined191ocak-şubat200434-38 DİE'NİN "GELİR DAĞILLMI İYİLEŞTİ" SAFSATASI ÜZERİNED191OCAK-ŞUBAT200434-38
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'DE YOKSULLUĞU ARAŞTIRIYOR *

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 27-33
 • Özlem ÖZKAN
dünya bankası türkiye'de yoksulluğu araştırıyor *d191ocak-şubat200427-33 DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'DE YOKSULLUĞU ARAŞTIRIYOR *D191OCAK-ŞUBAT200427-33
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DÜNYA BANKASI VE BENZER KURULUŞLARIN RAPORLARINDA YOKSULLUK, NE İÇİN, NE ZAMANDIR VAR?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 23-26
 • Ahmet Haşim KÖSE
dünya bankası ve benzer kuruluşların raporlarında yoksulluk, ne için, ne zamandır var?d191ocak-şubat200423-26 DÜNYA BANKASI VE BENZER KURULUŞLARIN RAPORLARINDA YOKSULLUK, NE İÇİN, NE ZAMANDIR VAR?D191OCAK-ŞUBAT200423-26
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 19-22
 • İzzettin ÖNDER
yoksulluk ve yoksullukla mücadeled191ocak-şubat200419-22 YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELED191OCAK-ŞUBAT200419-22
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ Mİ? KÜRESELLEŞMENİN YOKSULLUĞU MU?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 13-18
 • Fikret ŞENSES
yoksulluğun küreselleşmesi mi? küreselleşmenin yoksulluğu mu?d191ocak-şubat200413-18 YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ Mİ? KÜRESELLEŞMENİN YOKSULLUĞU MU?D191OCAK-ŞUBAT200413-18
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

KAPİTALİZM VE YOKSULLUK

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 10-12
 • Fikret BAŞKAYA
kapitalizm ve yoksullukd191ocak-şubat200410-12 KAPİTALİZM VE YOKSULLUKD191OCAK-ŞUBAT200410-12
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

"YOKSULLUK" KAVRAMI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 7-9
 • Korkut BORATAV
"yoksulluk" kavramı üzerine notlard191ocak-şubat20047-9 "YOKSULLUK" KAVRAMI ÜZERİNE NOTLARD191OCAK-ŞUBAT20047-9
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUK VE YOKSULLAŞMA: İPİN UCUNU KAÇIRMADAN

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 3-6
 • Metin ÇULHAOĞLU
yoksulluk ve yoksullaşma: ipin ucunu kaçırmadand191ocak-şubat20043-6 YOKSULLUK VE YOKSULLAŞMA: İPİN UCUNU KAÇIRMADAND191OCAK-ŞUBAT20043-6
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: YOKSULLUK VE SAĞLIK DOSYASI’NIN HİKAYESİ

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründen: yoksulluk ve sağlık dosyası’nın hikayesid191ocak-şubat20042 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: YOKSULLUK VE SAĞLIK DOSYASI’NIN HİKAYESİD191OCAK-ŞUBAT20042

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand191ocak-şubat20041 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND191OCAK-ŞUBAT20041
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 471
 • The United Nations Children's Fund
dünya çocuklarının durumu 2004d186kasım-aralık2003471 DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004D186KASIM-ARALIK2003471
Derleme

HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL BİLİM DERGİSİ NASIL OLMALIDIR VE BÖYLE BİR DERGİNİN SORUNLARI NELERDİR?

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 463-470
 • Umur GÜRSOY
halk sağlığında geçerli ulusal bilim dergisi nasıl olmalıdır ve böyle bir derginin sorunları nelerdir?d186kasım-aralık2003463-470 HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL BİLİM DERGİSİ NASIL OLMALIDIR VE BÖYLE BİR DERGİNİN SORUNLARI NELERDİR?D186KASIM-ARALIK2003463-470
Gözlemler ve Görüşler

BİYOTEKNİK MÜDAHALELER: KLONLAMA, TRANSGENİK, PİD VE NANO TEKNOLOJİ YA DA BİYOTEKNİK MÜDAHALELER VE İNSAN

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 458-462
 • Aysel YURTSEVER
biyoteknik müdahaleler: klonlama, transgenik, pid ve nano teknoloji ya da biyoteknik müdahaleler ve insand186kasım-aralık2003458-462 BİYOTEKNİK MÜDAHALELER: KLONLAMA, TRANSGENİK, PİD VE NANO TEKNOLOJİ YA DA BİYOTEKNİK MÜDAHALELER VE İNSAND186KASIM-ARALIK2003458-462
Çeviri

DAN PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMİ DENİYOR: BİR OLGU ÇALIŞMASI*

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 452-457
 • Harold B. WHITE, Mustafa F. DİKİCİ, Füsun YARIŞ, B. Murat YALÇIN, Ersin YARIŞ
dan probleme dayalı öğrenimi deniyor: bir olgu çalışması*d186kasım-aralık2003452-457 DAN PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMİ DENİYOR: BİR OLGU ÇALIŞMASI*D186KASIM-ARALIK2003452-457
Gözlemler ve Görüşler

TIP EĞİTİMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 446-451
 • Erol GÜRPINAR, Berna MUSAL
tıp eğitiminin gelişim sürecid186kasım-aralık2003446-451 TIP EĞİTİMİNİN GELİŞİM SÜRECİD186KASIM-ARALIK2003446-451
Çeviri

BİRLEŞİK DEVLETLER SAĞLIK HİZMETLERİNİN İNSANLIK DIŞI DURUMU *

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 443-445
 • Vicente NAVARRO, Erce SEVİN
birleşik devletler sağlık hizmetlerinin insanlık dışı durumu *d186kasım-aralık2003443-445 BİRLEŞİK DEVLETLER SAĞLIK HİZMETLERİNİN İNSANLIK DIŞI DURUMU *D186KASIM-ARALIK2003443-445
Çeviri

BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETLERİ: KORUMA İÇİN YETERLİ Mİ?*

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 436-442
 • Yarnall KIMBERLY, K.I. POLLAK, T. OSTBYE, K.M. KRAUSE, J.L. MIHENER, Canan KAYNAK, Pembe KESKİNOĞLU
birincil sağlık hizmetleri: koruma için yeterli mi?*d186kasım-aralık2003436-442 BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETLERİ: KORUMA İÇİN YETERLİ Mİ?*D186KASIM-ARALIK2003436-442
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞININ "SAĞLIK REFORMU" VE ALTERNATİFİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 434-435
 • Necati DEDEOĞLU
sağlık bakanlığının "sağlık reformu" ve alternatifid186kasım-aralık2003434-435 SAĞLIK BAKANLIĞININ "SAĞLIK REFORMU" VE ALTERNATİFİD186KASIM-ARALIK2003434-435
Mektuplar

MEKTUPLAR

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 433
 • Hakan YAMAN
mektuplard186kasım-aralık2003433 MEKTUPLARD186KASIM-ARALIK2003433
Mektuplar

YARIN NE OLACAK?

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 431-432
 • Seçkin KARA
yarın ne olacak?d186kasım-aralık2003431-432 YARIN NE OLACAK?D186KASIM-ARALIK2003431-432
Derleme

10 SORUDA AİLE HEKİMLİĞİ-DOKTORLUĞU YANLIŞLAR DEĞİL DOĞRULAR YALANLAR DEĞİL GERÇEKLER

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 414-430
 • İlker BELEK, Bülent KILIÇ
10 soruda aile hekimliği-doktorluğu yanlışlar değil doğrular yalanlar değil gerçeklerd186kasım-aralık2003414-430 10 SORUDA AİLE HEKİMLİĞİ-DOKTORLUĞU YANLIŞLAR DEĞİL DOĞRULAR YALANLAR DEĞİL GERÇEKLERD186KASIM-ARALIK2003414-430
Panel

TTB TARTIŞMALARI

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 407-413
 • Özen AŞUT, M. Şükrü GÜNER, Şükrü HATUN, Güray KILIÇ, Veli LÖK, Selim ÖLÇER
ttb tartışmalarıd186kasım-aralık2003407-413 TTB TARTIŞMALARID186KASIM-ARALIK2003407-413
Gözlemler ve Görüşler

TTB TARTIŞMALARINA BİR EK: "ÇAĞDAŞ HEKİMLER", ETKİN DEMOKRATİK TTB VE TTB DEĞERLERİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 402-406
 • Ata SOYER
ttb tartışmalarına bir ek: "çağdaş hekimler", etkin demokratik ttb ve ttb değerlerid186kasım-aralık2003402-406 TTB TARTIŞMALARINA BİR EK: "ÇAĞDAŞ HEKİMLER", ETKİN DEMOKRATİK TTB VE TTB DEĞERLERİD186KASIM-ARALIK2003402-406

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand186kasım-aralık2003401 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND186KASIM-ARALIK2003401
Dosya•Aşı

PANEL: TÜRKİYE AŞI ÜRETMELİ Mİ? ÜRETEBİLİR Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 398-400
 • Orhan AYLAN, Necati DEDEOĞLU, Erkan ÖZCENGİZ, Necdet ÜNÜVAR
panel: türkiye aşı üretmeli mi? üretebilir mi?d185eylül-ekim2003398-400 PANEL: TÜRKİYE AŞI ÜRETMELİ Mİ? ÜRETEBİLİR Mİ?D185EYLÜL-EKİM2003398-400
Dosya•Aşı

VETERİNER HEKİMLİKTE VETERİNER AŞILARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 395-397
 • Orhan AYLAN
veteriner hekimlikte veteriner aşılarıd185eylül-ekim2003395-397 VETERİNER HEKİMLİKTE VETERİNER AŞILARID185EYLÜL-EKİM2003395-397
Dosya•Aşı

TÜRKİYE'DE AŞI ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 384-394
 • Erkan ÖZCENGİZ
türkiye'de aşı araştırmalarıd185eylül-ekim2003384-394 TÜRKİYE'DE AŞI ARAŞTIRMALARID185EYLÜL-EKİM2003384-394
Dosya•Aşı

SAVAŞ YILLARINDA AŞI VE SERUM ÜRETİMİ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 379-383
 • Nermin EROL
savaş yıllarında aşı ve serum üretimid185eylül-ekim2003379-383 SAVAŞ YILLARINDA AŞI VE SERUM ÜRETİMİD185EYLÜL-EKİM2003379-383
Dosya•Aşı

BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK BİYOTERÖRİZM

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 373-378
 • Kayıhan PALA
bir halk sağlığı sorunu olarak biyoterörizmd185eylül-ekim2003373-378 BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK BİYOTERÖRİZMD185EYLÜL-EKİM2003373-378
Dosya•Aşı

ÇİÇEK: BİR ERADİKASYON ÖYKÜSÜ (MÜ?)

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 367-372
 • Raika DURUSOY
çiçek: bir eradikasyon öyküsü (mü?)d185eylül-ekim2003367-372 ÇİÇEK: BİR ERADİKASYON ÖYKÜSÜ (MÜ?)D185EYLÜL-EKİM2003367-372
Dosya•Aşı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BAĞIŞIKLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ GELİŞTİRİLEN AŞILAR

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 365-366
 • Gülbin GÖKÇAY
gelişmekte olan ülkelerde bağışıklama stratejileri ve yeni geliştirilen aşılard185eylül-ekim2003365-366 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BAĞIŞIKLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ GELİŞTİRİLEN AŞILARD185EYLÜL-EKİM2003365-366
Dosya•Aşı

SAĞLIK "REFORM"LARI VE BAĞIŞIKLAMA

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 355-364
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Işıl ERGİN, Hür HASSOY
sağlık "reform"ları ve bağışıklamad185eylül-ekim2003355-364 SAĞLIK "REFORM"LARI VE BAĞIŞIKLAMAD185EYLÜL-EKİM2003355-364
Dosya•Aşı

AŞININ EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 348-354
 • Şafak Taner GÜRSOY, H. Aslı DAVAS
aşının ekonomi politiğid185eylül-ekim2003348-354 AŞININ EKONOMİ POLİTİĞİD185EYLÜL-EKİM2003348-354
Dosya•Aşı

AŞI NEDEN KAMUDA ÜRETİLMELİDİR ?

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 337-347
 • Meral TÜRK, Banu DÖNER
aşı neden kamuda üretilmelidir ?d185eylül-ekim2003337-347 AŞI NEDEN KAMUDA ÜRETİLMELİDİR ?D185EYLÜL-EKİM2003337-347
Dosya•Aşı

SERMAYENİN KÜRESELLEŞMESİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: 'AŞI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ'

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 331-336
 • Feride SAÇAKLIOĞLU, Eşe Esen ARMAĞAN
sermayenin küreselleşmesi sürecinde araştırma geliştirme etkinliklerinin ticarileşmesi: 'aşı araştırma geliştirme etkinlikleri'd185eylül-ekim2003331-336 SERMAYENİN KÜRESELLEŞMESİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: 'AŞI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ'D185EYLÜL-EKİM2003331-336
Dosya•Aşı

ULUSLARARASI SERMAYE VE BAĞIŞIKLAMA PAZARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 323-330
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
uluslararası sermaye ve bağışıklama pazarıd185eylül-ekim2003323-330 ULUSLARARASI SERMAYE VE BAĞIŞIKLAMA PAZARID185EYLÜL-EKİM2003323-330
Dosya•Aşı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SUNUŞ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 322
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
dosya editöründen: sunuşd185eylül-ekim2003322 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SUNUŞD185EYLÜL-EKİM2003322

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand185eylül-ekim2003321 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND185EYLÜL-EKİM2003321
Sayıların Dili

UNDP İNSANİ GELİŞME İNDEKSİ VERİLERİNE GÖRE ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 319
undp insani gelişme indeksi verilerine göre ülkelerin gelişmişlik sıralaması d184temmuz-ağustos2003319 UNDP İNSANİ GELİŞME İNDEKSİ VERİLERİNE GÖRE ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003319
Araştırma

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA SEÇİLEN YERLEŞİM BİRİMLERİNDE SITMA AKTİF SÜRVEYANSI VE TANI TEDAVİ SORUNLARI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 316-318
 • Mehmet Ali KURÇER, Zeynep ŞİMŞEK, İlker KAT, Süleyman ATAY, Haydar ÇELİK
şanlıurfa ve diyarbakır'da seçilen yerleşim birimlerinde sıtma aktif sürveyansı ve tanı tedavi sorunlarıd184temmuz-ağustos2003316-318 ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA SEÇİLEN YERLEŞİM BİRİMLERİNDE SITMA AKTİF SÜRVEYANSI VE TANI TEDAVİ SORUNLARID184TEMMUZ-AĞUSTOS2003316-318
Derleme

YABANCI DİLDE ULUSAL HALK SAĞLIĞI DERGİSİ YAYIMLANABİLİR Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 39, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 311-315
 • Umur GÜRSOY
yabancı dilde ulusal halk sağlığı dergisi yayımlanabilir mi?d1839temmuz-ağustos2003311-315 YABANCI DİLDE ULUSAL HALK SAĞLIĞI DERGİSİ YAYIMLANABİLİR Mİ?D1839TEMMUZ-AĞUSTOS2003311-315
Derleme

HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL DERGİMİZ VAR MI?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 308-310
 • Umur GÜRSOY
halk sağlığında geçerli ulusal dergimiz var mı?d184temmuz-ağustos2003308-310 HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL DERGİMİZ VAR MI?D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003308-310
Araştırma

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA STRES OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 300-307
 • Ayten DEMİR
hemşirelerin çalışma ortamlarında stres oluşturan faktörlerin irdelenmesid184temmuz-ağustos2003300-307 HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA STRES OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİD184TEMMUZ-AĞUSTOS2003300-307
Araştırma

İZMİR İLİNDEKİ ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN TÜKENME DÜZEYLERİ

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 293-299
 • Mustafa SERİNKEN, O. Alp ERGÖR, Arif Hikmet ÇIMRIN, Gürkan ERSOY
izmir ilindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeylerid184temmuz-ağustos2003293-299 İZMİR İLİNDEKİ ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN TÜKENME DÜZEYLERİD184TEMMUZ-AĞUSTOS2003293-299
Araştırma

HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) SENDROMU

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 288-292
 • Mukadder MOLLAOĞLU, Meryem YILMAZ, Tülay KARS
hemşirelerde tükenmişlik (burnout) sendromud184temmuz-ağustos2003288-292 HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) SENDROMUD184TEMMUZ-AĞUSTOS2003288-292
Araştırma

GEMLİK'TE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 279-287
 • Kayıhan PALA, A. Hamdi AYTEKiN, Necla Tugay AYTEKİN, Neriman AYDIN
gemlik'te cepten sağlık harcamalarıd184temmuz-ağustos2003279-287 GEMLİK'TE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARID184TEMMUZ-AĞUSTOS2003279-287
Çeviri

EŞİTLİK VE SAĞLIK SEKTÖRÜ REFORMLARI: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER MEDİKAL YOKSULLUK TUZAĞINDAN KAÇABİLİR Mİ ?*

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 273-278
 • Margaret WHITEHEAD, Göran DAHLGREN, Timothy EVANS, Mediha KARA, İlker BELEK
eşitlik ve sağlık sektörü reformları: düşük gelirli ülkeler medikal yoksulluk tuzağından kaçabilir mi ?*d184temmuz-ağustos2003273-278 EŞİTLİK VE SAĞLIK SEKTÖRÜ REFORMLARI: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER MEDİKAL YOKSULLUK TUZAĞINDAN KAÇABİLİR Mİ ?*D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003273-278
Rapor

DÜNYA BANKASI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: DÜNYA GELİŞME RAPORU 2003 YAYINLANDI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 267-272
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
dünya bankası cephesinde değişen bir şey yok: dünya gelişme raporu 2003 yayınlandıd184temmuz-ağustos2003267-272 DÜNYA BANKASI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: DÜNYA GELİŞME RAPORU 2003 YAYINLANDID184TEMMUZ-AĞUSTOS2003267-272
Derleme

YENİ İŞ YASASI NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 262-266
 • Kayıhan PALA
yeni iş yasası ne getiriyor, ne götürüyor?d184temmuz-ağustos2003262-266 YENİ İŞ YASASI NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR?D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003262-266
Gözlemler ve Görüşler

ÜCRETLER KONUSUNU NASIL TARTIŞMALI ?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 258-261
 • Yavuz ÜÇKUYU
ücretler konusunu nasıl tartışmalı ?d184temmuz-ağustos2003258-261 ÜCRETLER KONUSUNU NASIL TARTIŞMALI ?D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003258-261
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİR

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 251-257
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ, Reyhan UÇKU
aile hekimliği türkiye için uygun değildird184temmuz-ağustos2003251-257 AİLE HEKİMLİĞİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİRD184TEMMUZ-AĞUSTOS2003251-257
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE PATRONLARIN SAĞLIK SEKTÖRÜ HAYALİ GERÇEKLEŞ(EBİL)ECEK Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 242-250
 • Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu
türkiye'de patronların sağlık sektörü hayali gerçekleş(ebil)ecek mi?d184temmuz-ağustos2003242-250 TÜRKİYE'DE PATRONLARIN SAĞLIK SEKTÖRÜ HAYALİ GERÇEKLEŞ(EBİL)ECEK Mİ?D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003242-250

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand184temmuz-ağustos2003241 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND184TEMMUZ-AĞUSTOS2003241
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 236-239
sayıların dilid183mayıs-haziran2003236-239 SAYILARIN DİLİD183MAYIS-HAZİRAN2003236-239
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

ENGELS'İN "İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU" KİTABI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 232-235
 • Osman KEYSAN, Eftal YILDIRIM
engels'in "ingiltere'de emekçi sınıfın durumu" kitabı üzerine notlard183mayıs-haziran2003232-235 ENGELS'İN "İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU" KİTABI ÜZERİNE NOTLARD183MAYIS-HAZİRAN2003232-235
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİSTLEŞEN AVRUPA BÖLGESİ ESKİ SOSYALİST ÜLKELERİNİN SAĞLIK DÜZEYİ GÖSTERGELERİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 217-231
 • Bülent KILIÇ
kapitalistleşen avrupa bölgesi eski sosyalist ülkelerinin sağlık düzeyi göstergelerid183mayıs-haziran2003217-231 KAPİTALİSTLEŞEN AVRUPA BÖLGESİ ESKİ SOSYALİST ÜLKELERİNİN SAĞLIK DÜZEYİ GÖSTERGELERİD183MAYIS-HAZİRAN2003217-231
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİZMDE TIP EĞİTİMİ NASIL OLUR?

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 214-216
 • Alpay AZAP
kapitalizmde tıp eğitimi nasıl olur?d183mayıs-haziran2003214-216 KAPİTALİZMDE TIP EĞİTİMİ NASIL OLUR?D183MAYIS-HAZİRAN2003214-216
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

19. YÜZYILDAN CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNE OSMANLILARDA SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 205-213
 • Yavuz ÜÇKUYU
19. yüzyıldan cumhuriyet türkiye’sine osmanlılarda sağlıkd183mayıs-haziran2003205-213 19. YÜZYILDAN CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNE OSMANLILARDA SAĞLIKD183MAYIS-HAZİRAN2003205-213
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

GLOBALLEŞME VE İLAÇ*

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 200-204
 • Ersin YARIŞ
globalleşme ve ilaç*d183mayıs-haziran2003200-204 GLOBALLEŞME VE İLAÇ*D183MAYIS-HAZİRAN2003200-204
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KÜRESELLEŞTİRME VE TOPLUM SAĞLIĞI

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 196-199
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Yonca SÖNMEZ
küreselleştirme ve toplum sağlığıd183mayıs-haziran2003196-199 KÜRESELLEŞTİRME VE TOPLUM SAĞLIĞID183MAYIS-HAZİRAN2003196-199
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

HALK SAĞLIĞININ DOĞUŞU VE ŞEKİLLENİŞİ; KAPİTALİZMİN SANAYİ DEVRİMİ EVRESİNDE DOĞUP BÜYÜYEN, AMA HALKIN MUTLULUĞU İÇİN KULLANILABİLECEK BİR MÜCADELE ALANI/ARACI (MI?)

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 186-195
 • Ata SOYER
halk sağlığının doğuşu ve şekillenişi; kapitalizmin sanayi devrimi evresinde doğup büyüyen, ama halkın mutluluğu için kullanılabilecek bir mücadele alanı/aracı (mı?)d183mayıs-haziran2003186-195 HALK SAĞLIĞININ DOĞUŞU VE ŞEKİLLENİŞİ; KAPİTALİZMİN SANAYİ DEVRİMİ EVRESİNDE DOĞUP BÜYÜYEN, AMA HALKIN MUTLULUĞU İÇİN KULLANILABİLECEK BİR MÜCADELE ALANI/ARACI (MI?)D183MAYIS-HAZİRAN2003186-195
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

İLK DÖNEM SÖMÜRGE SAĞLIK POLİTİKALARI

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 181-185
 • H. Aslı DAVAS
ilk dönem sömürge sağlık politikalarıd183mayıs-haziran2003181-185 İLK DÖNEM SÖMÜRGE SAĞLIK POLİTİKALARID183MAYIS-HAZİRAN2003181-185
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

İDEOLOJİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE GENEL BİR ÇERÇEVE

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 175-180
 • Metin ÇULHAOĞLU
ideoloji ve sağlık: türkiye örneğinde genel bir çerçeved183mayıs-haziran2003175-180 İDEOLOJİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE GENEL BİR ÇERÇEVED183MAYIS-HAZİRAN2003175-180
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİZMDE İŞYERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 169-174
 • İlker BELEK
kapitalizmde işyeri ve sağlık ilişkisid183mayıs-haziran2003169-174 KAPİTALİZMDE İŞYERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİD183MAYIS-HAZİRAN2003169-174
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 164-168
 • Erhan NALÇACI, Onur HAMZAOĞLU
üretim ilişkileri ve sağlıkd183mayıs-haziran2003164-168 ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE SAĞLIKD183MAYIS-HAZİRAN2003164-168
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZM VE SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 162-163
 • Bülent KILIÇ
dosya editöründen: kapitalizm ve sağlıkd183mayıs-haziran2003162-163 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZM VE SAĞLIKD183MAYIS-HAZİRAN2003162-163

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand183mayıs-haziran2003161 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND183MAYIS-HAZİRAN2003161
Sayıların Dili

2001, 2002 VE 2003 YILLARI BÜTÇELERİ

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 159
2001, 2002 ve 2003 yılları bütçelerid182mart-nisan2003159 2001, 2002 VE 2003 YILLARI BÜTÇELERİD182MART-NİSAN2003159
Çeviri

IRAK’TA AMBARGO VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 156-158
 • M.M. ALİ, I.H. SHAH, Okan BADILLIOĞLU
ırak’ta ambargo ve çocuk ölümleri*d182mart-nisan2003156-158 IRAK’TA AMBARGO VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ*D182MART-NİSAN2003156-158
Belge

DEVRİMCİ TIP*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 152-155
 • Che GUEVERA
devrimci tıp*d182mart-nisan2003152-155 DEVRİMCİ TIP*D182MART-NİSAN2003152-155
Derleme

ÖNEMLİ BİR ETİK SORUN ALANI OLARAK YAŞAMIN SON DÖNEMİ

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 148-151
 • Murat CİVANER
önemli bir etik sorun alanı olarak yaşamın son dönemid182mart-nisan2003148-151 ÖNEMLİ BİR ETİK SORUN ALANI OLARAK YAŞAMIN SON DÖNEMİD182MART-NİSAN2003148-151
Gözlemler ve Görüşler

2002 BÜTÇESİ-2003 GEÇİCİ BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI VE 2003 BÜTÇESİ HEDEFLERİ: BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 141-147
 • Aziz KONUKMAN
2002 bütçesi-2003 geçici bütçesi uygulama sonuçları ve 2003 bütçesi hedefleri: bir değerlendirmed182mart-nisan2003141-147 2002 BÜTÇESİ-2003 GEÇİCİ BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI VE 2003 BÜTÇESİ HEDEFLERİ: BİR DEĞERLENDİRMED182MART-NİSAN2003141-147
Gözlemler ve Görüşler

SSK EĞİTİM Mİ, YOKSA HİZMET HASTANELERİ Mİ ? ...

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 139-140
 • M. Şükrü GÜNER
ssk eğitim mi, yoksa hizmet hastaneleri mi ? ...d182mart-nisan2003139-140 SSK EĞİTİM Mİ, YOKSA HİZMET HASTANELERİ Mİ ? ...D182MART-NİSAN2003139-140
Gözlemler ve Görüşler

ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL TABİP ODASI’NIN VARDİYA UYGULAMASINA YAKLAŞIMI

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 136-138
 • Selçuk BULUT
elazığ-tunceli-bingöl tabip odası’nın vardiya uygulamasına yaklaşımıd182mart-nisan2003136-138 ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL TABİP ODASI’NIN VARDİYA UYGULAMASINA YAKLAŞIMID182MART-NİSAN2003136-138
Panel

"AKP" HÜKÜMETİ VE SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 123-135
 • Ata SOYER
"akp" hükümeti ve sağlıkd182mart-nisan2003123-135 "AKP" HÜKÜMETİ VE SAĞLIKD182MART-NİSAN2003123-135
Panel

AKP, AİLE DOKTORLUĞU VE SAĞLIKTA "DÖNÜŞ"ÜM PROGRAMI (10 SORU 10 YANIT)

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 120-122
 • Bülent KILIÇ
akp, aile doktorluğu ve sağlıkta "dönüş"üm programı (10 soru 10 yanıt)d182mart-nisan2003120-122 AKP, AİLE DOKTORLUĞU VE SAĞLIKTA "DÖNÜŞ"ÜM PROGRAMI (10 SORU 10 YANIT)D182MART-NİSAN2003120-122
Panel

DÜNYA BANKASI’NIN TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK POLİTİKASI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 115-119
 • Kayıhan PALA
dünya bankası’nın türkiye için sağlık politikası ve genel sağlık sigortası*d182mart-nisan2003115-119 DÜNYA BANKASI’NIN TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK POLİTİKASI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI*D182MART-NİSAN2003115-119
Panel

HALK SAĞLIĞINDA YÖNTEM*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 98-114
 • Zeliha ETÖZ, Onur HAMZAOĞLU, Feride SAÇAKLIOĞLU
halk sağlığında yöntem*d182mart-nisan200398-114 HALK SAĞLIĞINDA YÖNTEM*D182MART-NİSAN200398-114
Yuvarlak Masa

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VE TÜRKİYE*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 82-97
 • Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Tülin ÖNGEN, Sungur SAVRAN, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
avrupa birliği süreci ve türkiye*d182mart-nisan200382-97 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VE TÜRKİYE*D182MART-NİSAN200382-97

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand182mart-nisan200381 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND182MART-NİSAN200381
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOVYETLER BİRLİĞİ ÖZELİNDE SOSYALİST ÜLKELERDE "SAĞLIK REFORMU"

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 68-80
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
sovyetler birliği özelinde sosyalist ülkelerde "sağlık reformu"d181ocak-şubat200368-80 SOVYETLER BİRLİĞİ ÖZELİNDE SOSYALİST ÜLKELERDE "SAĞLIK REFORMU"D181OCAK-ŞUBAT200368-80
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1949-1978)

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 59-67
 • Onur HAMZAOĞLU
çin halk cumhuriyeti'nde sağlık hizmetleri (1949-1978)d181ocak-şubat200359-67 ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1949-1978)D181OCAK-ŞUBAT200359-67
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOSYALİZMİN SAĞLIK ALANINDAKİ BİR BAŞKA ZAFERİ: BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 51-58
 • Özlem ÖZKAN
sosyalizmin sağlık alanındaki bir başka zaferi: bulgaristan halk cumhuriyeti örneği d181ocak-şubat200351-58 SOSYALİZMİN SAĞLIK ALANINDAKİ BİR BAŞKA ZAFERİ: BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ D181OCAK-ŞUBAT200351-58
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

ORTA AVRUPA’DA ÖZGÜN BİR SAĞLIK SİSTEMİ DENEYİMİ: ÇEKOSLOVAKYA

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 47-50
 • Bülent CENGİZ
orta avrupa’da özgün bir sağlık sistemi deneyimi: çekoslovakyad181ocak-şubat200347-50 ORTA AVRUPA’DA ÖZGÜN BİR SAĞLIK SİSTEMİ DENEYİMİ: ÇEKOSLOVAKYAD181OCAK-ŞUBAT200347-50
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 41-46
 • Cavit Işık YAVUZ
demokratik alman cumhuriyeti'nde sağlık sistemid181ocak-şubat200341-46 DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK SİSTEMİD181OCAK-ŞUBAT200341-46
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 32-40
 • Özlem ÖZKAN
sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği’nde sağlık hizmetlerid181ocak-şubat200332-40 SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİD181OCAK-ŞUBAT200332-40
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

KÜBA’DA SAĞLIK VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 20-31
 • İlker BELEK
küba’da sağlık ve sağlık sistemid181ocak-şubat200320-31 KÜBA’DA SAĞLIK VE SAĞLIK SİSTEMİD181OCAK-ŞUBAT200320-31
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOSYALİZM VE SAĞLIK/TIP HAKKINDA KISA NOTLAR

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 17-19
 • Ata SOYER
sosyalizm ve sağlık/tıp hakkında kısa notlard181ocak-şubat200317-19 SOSYALİZM VE SAĞLIK/TIP HAKKINDA KISA NOTLARD181OCAK-ŞUBAT200317-19
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

ÇİN’İN UZUN YOLCULUĞU

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 13-16
 • Yavuz ALOGAN
çin’in uzun yolculuğud181ocak-şubat200313-16 ÇİN’İN UZUN YOLCULUĞUD181OCAK-ŞUBAT200313-16
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

"REEL SOSYALİZM" DENEYİMİ: GÖTÜRDÜKLERİ GETİRDİKLERİNİ UNUTTURMAMALI

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 8-12
 • Metin ÇULHAOĞLU
"reel sosyalizm" deneyimi: götürdükleri getirdiklerini unutturmamalıd181ocak-şubat20038-12 "REEL SOSYALİZM" DENEYİMİ: GÖTÜRDÜKLERİ GETİRDİKLERİNİ UNUTTURMAMALID181OCAK-ŞUBAT20038-12
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOSYALİZM, GERÇEK, AKILCI VE İNSANİ BİR SEÇENEK Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 4-7
 • Haluk YURTSEVER
sosyalizm, gerçek, akılcı ve insani bir seçenek mi?d181ocak-şubat20034-7 SOSYALİZM, GERÇEK, AKILCI VE İNSANİ BİR SEÇENEK Mİ?D181OCAK-ŞUBAT20034-7
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: NEDEN SOSYALİZM?

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 2-3
 • İlker BELEK
dosya editöründen: neden sosyalizm?d181ocak-şubat20032-3 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: NEDEN SOSYALİZM?D181OCAK-ŞUBAT20032-3

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand181ocak-şubat20031 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND181OCAK-ŞUBAT20031
Sayıların Dili

TABİP ODALARI VE SÜRELİ YAYINLARI TEMMUZ 2002*

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 472
tabip odaları ve süreli yayınları temmuz 2002*d176kasım-aralık2002472 TABİP ODALARI VE SÜRELİ YAYINLARI TEMMUZ 2002*D176KASIM-ARALIK2002472
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

BİR GÜNDELİK GAZETE HAYALİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 469-471
 • Mustafa SÜTLAŞ
bir gündelik gazete hayalid176kasım-aralık2002469-471 BİR GÜNDELİK GAZETE HAYALİD176KASIM-ARALIK2002469-471
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

1992-2002 YILLARI ARASINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN KİTAP, DERGİ, BROŞÜR VE RAPOR BİÇİMİNDEKİ YAYINLARININ YAYINCILIK POLİTİKASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 461-468
 • Yavuz ÜÇKUYU
1992-2002 yılları arasında türk tabipleri birliği’nin kitap, dergi, broşür ve rapor biçimindeki yayınlarının yayıncılık politikası açısından değerlendirilmesid176kasım-aralık2002461-468 1992-2002 YILLARI ARASINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN KİTAP, DERGİ, BROŞÜR VE RAPOR BİÇİMİNDEKİ YAYINLARININ YAYINCILIK POLİTİKASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİD176KASIM-ARALIK2002461-468
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 458-460
 • Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Yayın Kurulu
mesleki sağlık ve güvenlik dergisi yayın kurulu'ndan mesleki sağlık ve güvenlik dergisid176kasım-aralık2002458-460 MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİD176KASIM-ARALIK2002458-460
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN TOPLUM VE HEKİM

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 456-457
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim dergisi yayın kurulu'ndan toplum ve hekimd176kasım-aralık2002456-457 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN TOPLUM VE HEKİMD176KASIM-ARALIK2002456-457
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

TTB MEDYASI

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 454-455
 • Eriş BİLALOĞLU
ttb medyasıd176kasım-aralık2002454-455 TTB MEDYASID176KASIM-ARALIK2002454-455
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

SAĞLIK BİLİNCİ VE MEDYA TOPLANTILARI*

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 450-453
sağlık bilinci ve medya toplantıları*d176kasım-aralık2002450-453 SAĞLIK BİLİNCİ VE MEDYA TOPLANTILARI*D176KASIM-ARALIK2002450-453
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

SAĞLIK VE TIP HABERLERİNE KAMUOYUNUN VE SAĞLIKÇILARIN İLGİSİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 445-449
 • Mustafa SÜTLAŞ
sağlık ve tıp haberlerine kamuoyunun ve sağlıkçıların ilgisid176kasım-aralık2002445-449 SAĞLIK VE TIP HABERLERİNE KAMUOYUNUN VE SAĞLIKÇILARIN İLGİSİD176KASIM-ARALIK2002445-449
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

2000 YILINDA ABD MEDYASININ KULAK ASMADIĞI ON ÇARPICI HABER*

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 441-444
 • Kenan ERÇEL
2000 yılında abd medyasının kulak asmadığı on çarpıcı haber*d176kasım-aralık2002441-444 2000 YILINDA ABD MEDYASININ KULAK ASMADIĞI ON ÇARPICI HABER*D176KASIM-ARALIK2002441-444
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

HABER, KURGU, ÇARPITMA HABERLERLE NASIL YÖNLENDİRİLİYORUZ?'

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 428-440
 • Yavuz ÜÇKUYU
haber, kurgu, çarpıtma haberlerle nasıl yönlendiriliyoruz?'d176kasım-aralık2002428-440 HABER, KURGU, ÇARPITMA HABERLERLE NASIL YÖNLENDİRİLİYORUZ?'D176KASIM-ARALIK2002428-440
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

KİTLE İLETİŞİM ÇAĞINDA İDEOLOJİYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK*

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 425-427
 • John B. THOMPSON, Alpay AZAP
kitle iletişim çağında ideolojiyi yeniden düşünmek*d176kasım-aralık2002425-427 KİTLE İLETİŞİM ÇAĞINDA İDEOLOJİYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK*D176KASIM-ARALIK2002425-427
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

TEKELLEŞME, MEDYA VE MEDYA PRATİKLERİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 417-424
 • İrfan ERDOĞAN
tekelleşme, medya ve medya pratiklerid176kasım-aralık2002417-424 TEKELLEŞME, MEDYA VE MEDYA PRATİKLERİD176KASIM-ARALIK2002417-424
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

MEDYA, KAÇINCI KUVVET?

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 413-416
 • Aydın ÇUBUKÇU
medya, kaçıncı kuvvet?d176kasım-aralık2002413-416 MEDYA, KAÇINCI KUVVET?D176KASIM-ARALIK2002413-416
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

EGEMEN İDEOLOJİ VE MEDYA

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 410-412
 • Metin ÇULHAOĞLU
egemen ideoloji ve medyad176kasım-aralık2002410-412 EGEMEN İDEOLOJİ VE MEDYAD176KASIM-ARALIK2002410-412
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

ENFORMASYONUN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE MEDYA

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 403-409
 • Funda BAŞARAN
enformasyonun değişen niteliği ve medyad176kasım-aralık2002403-409 ENFORMASYONUN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE MEDYAD176KASIM-ARALIK2002403-409
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 402
 • Yavuz ÜÇKUYU
dosya editöründend176kasım-aralık2002402 DOSYA EDİTÖRÜNDEND176KASIM-ARALIK2002402

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand176kasım-aralık2002401 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND176KASIM-ARALIK2002401
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 399
sayıların dilid175eylül-ekim2002399 SAYILARIN DİLİD175EYLÜL-EKİM2002399
Portre

REEL SOSYALİZMİN İLK SAĞLIK BAKANI DR. NİKOLAİ ALEXLANDROVİCH SEMASHKO (1874-1949)

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 394-398
 • Özlem ÖZKAN
reel sosyalizmin ilk sağlık bakanı dr. nikolai alexlandrovich semashko (1874-1949)d175eylül-ekim2002394-398 REEL SOSYALİZMİN İLK SAĞLIK BAKANI DR. NİKOLAİ ALEXLANDROVİCH SEMASHKO (1874-1949)D175EYLÜL-EKİM2002394-398
Gözlemler ve Görüşler

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜRKÇE DERGİLER

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 391-393
 • Necati DEDEOĞLU
halk sağlığı ile ilgili türkçe dergilerd175eylül-ekim2002391-393 HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜRKÇE DERGİLERD175EYLÜL-EKİM2002391-393
Derleme

TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 385-390
 • Tuğrul KATOĞLU
tıbbi hizmetlerin uygulanmasından doğan sorumluluk kanun tasarısının düşündürdükleri*d175eylül-ekim2002385-390 TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*D175EYLÜL-EKİM2002385-390
Gözlemler ve Görüşler

ANTALYA TABİPLER ODASI 1996-2001 YILLARI ARASINDA ONUR KURULUNA SEVK EDİLEN DOSYALARIN İNCELENMESİ

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 379-384
 • İbrahim Uğur AKYOL, Alper YÜCESOY
antalya tabipler odası 1996-2001 yılları arasında onur kuruluna sevk edilen dosyaların incelenmesid175eylül-ekim2002379-384 ANTALYA TABİPLER ODASI 1996-2001 YILLARI ARASINDA ONUR KURULUNA SEVK EDİLEN DOSYALARIN İNCELENMESİD175EYLÜL-EKİM2002379-384
Gözlemler ve Görüşler

SİYASAL PARTİ PROGRAMLARINDAKİ "SAĞLIK" BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 373-378
 • Eftal YILDIRIM
siyasal parti programlarındaki "sağlık" bölümlerinin değerlendirilmesid175eylül-ekim2002373-378 SİYASAL PARTİ PROGRAMLARINDAKİ "SAĞLIK" BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİD175EYLÜL-EKİM2002373-378
Derleme

İŞSİZLİK VE SAĞLIK

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 366-372
 • Yücel DEMİRAL, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN
işsizlik ve sağlıkd175eylül-ekim2002366-372 İŞSİZLİK VE SAĞLIKD175EYLÜL-EKİM2002366-372
Derleme

TÜKENME SENDROMU VE ACİL SERVİS HEKİMLERİ

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 358-365
 • Mustafa SERİNKEN, Arif Hikmet ÇIMRIN, O. Alp ERGÖR, Can CİMİLLİ, Fecri BENGİ
tükenme sendromu ve acil servis hekimlerid175eylül-ekim2002358-365 TÜKENME SENDROMU VE ACİL SERVİS HEKİMLERİD175EYLÜL-EKİM2002358-365
Derleme

POSTMODERN SÖYLEMLERDE SAĞLIK

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 350-357
 • Zafer CİRHİNLİOĞLU, Sevda MUTLU
postmodern söylemlerde sağlıkd175eylül-ekim2002350-357 POSTMODERN SÖYLEMLERDE SAĞLIKD175EYLÜL-EKİM2002350-357
Çeviri

İNGİLTERE'DE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ: 20. YÜZYILIN SONUNA KADAR SÜREKLİ ARTIŞ*

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 348-349
 • C. Davey SMITH, D. DORLlNG, R. MITCHELL, M. SHAW, İlker BELEK
ingiltere'de sağlık eşitsizlikleri: 20. yüzyılın sonuna kadar sürekli artış*d175eylül-ekim2002348-349 İNGİLTERE'DE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ: 20. YÜZYILIN SONUNA KADAR SÜREKLİ ARTIŞ*D175EYLÜL-EKİM2002348-349
Derleme

HEKİMLİK ÜCRETLERİNDE ASGARİ ÜCRET

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 344-347
 • M. Şükrü GÜNER
hekimlik ücretlerinde asgari ücretd175eylül-ekim2002344-347 HEKİMLİK ÜCRETLERİNDE ASGARİ ÜCRETD175EYLÜL-EKİM2002344-347
Gözlemler ve Görüşler

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA DÖNER SERMAYE UYGULAMASI YANLIŞTIR!

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 338-343
 • Bülent KILIÇ, Gazanfer AKSAKOĞLU
birinci basamak sağlık kuruluşlarında döner sermaye uygulaması yanlıştır!d175eylül-ekim2002338-343 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA DÖNER SERMAYE UYGULAMASI YANLIŞTIR!D175EYLÜL-EKİM2002338-343
Araştırma

ÜLKELERİN SAĞLIKTAKİ PERFORMANSINI HANGİ ETKENLER BELİRLİYOR?

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 332-337
 • İlker BELEK, Hülya BELEK
ülkelerin sağlıktaki performansını hangi etkenler belirliyor?d175eylül-ekim2002332-337 ÜLKELERİN SAĞLIKTAKİ PERFORMANSINI HANGİ ETKENLER BELİRLİYOR?D175EYLÜL-EKİM2002332-337
Panel

SİYASİ KRİZ VE OLASI SONUÇLARI*

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 322-331
 • Korkut BORATAV, Bülent CENGİZ, Metin ÇULHAOĞLU
siyasi kriz ve olası sonuçları*d175eylül-ekim2002322-331 SİYASİ KRİZ VE OLASI SONUÇLARI*D175EYLÜL-EKİM2002322-331

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand175eylül-ekim2002321 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND175EYLÜL-EKİM2002321
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 318-319
sayıların dilid174temmuz-ağustos2002318-319 SAYILARIN DİLİD174TEMMUZ-AĞUSTOS2002318-319
Araştırma

TÜRK BASININDA 1995-1996 YILLARINDA YER ALAN SAĞLIK HABERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 314-317
 • Yavuz DİZDAR
türk basınında 1995-1996 yıllarında yer alan sağlık haberlerinin değerlendirilmesid174temmuz-ağustos2002314-317 TÜRK BASININDA 1995-1996 YILLARINDA YER ALAN SAĞLIK HABERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİD174TEMMUZ-AĞUSTOS2002314-317
Dosya•Sendika

SAĞLIK; KİMİN İÇİN ?*

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 304-313
 • Tuğrul ERBAYDAR
sağlık; kimin için ?*d174temmuz-ağustos2002304-313 SAĞLIK; KİMİN İÇİN ?*D174TEMMUZ-AĞUSTOS2002304-313
Dosya•Sendika

YENİ BİR SENDİKACILIK HAREKETİ'NİN İMKANLARI

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 299-303
 • İhsan ÇARALAN
yeni bir sendikacılık hareketi'nin imkanlarıd174temmuz-ağustos2002299-303 YENİ BİR SENDİKACILIK HAREKETİ'NİN İMKANLARID174TEMMUZ-AĞUSTOS2002299-303
Dosya•Sendika

ESKİ ŞİŞEDEKİ YENİ TAT: ULUSLARARASI SENDİKACILIK HAREKETİNDE YENİ EĞİLİMLER

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 291-298
 • Metin ÖZUĞURLU
eski şişedeki yeni tat: uluslararası sendikacılık hareketinde yeni eğilimlerd174temmuz-ağustos2002291-298 ESKİ ŞİŞEDEKİ YENİ TAT: ULUSLARARASI SENDİKACILIK HAREKETİNDE YENİ EĞİLİMLERD174TEMMUZ-AĞUSTOS2002291-298
Dosya•Sendika

SENDİKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 289-290
 • Şükran ÖZ
sendikalar ve meslek örgütlerid174temmuz-ağustos2002289-290 SENDİKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİD174TEMMUZ-AĞUSTOS2002289-290
Dosya•Sendika

KAMU ÇALIŞANLARI HAREKETİNİN KISA TARİHÇESİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 281-288
 • İbrahim AKGÜN
kamu çalışanları hareketinin kısa tarihçesid174temmuz-ağustos2002281-288 KAMU ÇALIŞANLARI HAREKETİNİN KISA TARİHÇESİD174TEMMUZ-AĞUSTOS2002281-288
Dosya•Sendika

KAMU EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENME SÜRECİ VE KESK

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 275-280
 • Siyami ERDEM
kamu emekçilerinin örgütlenme süreci ve keskd174temmuz-ağustos2002275-280 KAMU EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENME SÜRECİ VE KESKD174TEMMUZ-AĞUSTOS2002275-280
Dosya•Sendika

TÜRKİYE'DE SENDİKACILIK VE SİYASET

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 264-274
 • Yüksel AKKAYA
türkiye'de sendikacılık ve siyasetd174temmuz-ağustos2002264-274 TÜRKİYE'DE SENDİKACILIK VE SİYASETD174TEMMUZ-AĞUSTOS2002264-274
Dosya•Sendika

SSK HEKİM VE ECZACILAR SENDİKASI*

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 261-263
 • Erdal ATABEK
ssk hekim ve eczacılar sendikası*d174temmuz-ağustos2002261-263 SSK HEKİM VE ECZACILAR SENDİKASI*D174TEMMUZ-AĞUSTOS2002261-263
Dosya•Sendika

TABİPLER BİRLİĞİ-KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKALARI İLİŞKİSİNİN GELİŞİMİ

 • Cilt 17, Sayı 17, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 254-260
 • Ata SOYER
tabipler birliği-kamu sağlık çalışanları sendikaları ilişkisinin gelişimid1717temmuz-ağustos2002254-260 TABİPLER BİRLİĞİ-KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKALARI İLİŞKİSİNİN GELİŞİMİD1717TEMMUZ-AĞUSTOS2002254-260
Dosya•Sendika

HEKİM SENDİKA İLİŞKİSİ NESNEL BİR ZORUNLULUK MU? İDEOLOJİK BİR ZORLAMA MI?

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 247-253
 • İlker BELEK
hekim sendika ilişkisi nesnel bir zorunluluk mu? ideolojik bir zorlama mı?d174temmuz-ağustos2002247-253 HEKİM SENDİKA İLİŞKİSİ NESNEL BİR ZORUNLULUK MU? İDEOLOJİK BİR ZORLAMA MI?D174TEMMUZ-AĞUSTOS2002247-253
Dosya•Sendika

KAMU ÇALIŞANLARININ SINIFSAL KONUMU VE ÖRGÜTLENME KAPASİTESİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 243-246
 • Tülin ÖNGEN
kamu çalışanlarının sınıfsal konumu ve örgütlenme kapasitesid174temmuz-ağustos2002243-246 KAMU ÇALIŞANLARININ SINIFSAL KONUMU VE ÖRGÜTLENME KAPASİTESİD174TEMMUZ-AĞUSTOS2002243-246
Dosya•Sendika

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 242
 • Bülent Nazım YILMAZ
dosya editöründend174temmuz-ağustos2002242 DOSYA EDİTÖRÜNDEND174TEMMUZ-AĞUSTOS2002242

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand174temmuz-ağustos2002241 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND174TEMMUZ-AĞUSTOS2002241
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 239
sayıların dilid173mayıs-haziran2002239 SAYILARIN DİLİD173MAYIS-HAZİRAN2002239
Araştırma

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ İLE İKİ HASTANEDEKİ HASTA GÜNLERİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 229-238
 • Sıdıka KAYA, Kafiye EROĞLU, Gülşen VURAL
uygunluk değerlendirme protokolü ile iki hastanedeki hasta günlerinin uygunluğunun değerlendirilmesid173mayıs-haziran2002229-238 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ İLE İKİ HASTANEDEKİ HASTA GÜNLERİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİD173MAYIS-HAZİRAN2002229-238
Çeviri

KÜBA’NIN DEVRİM ÖNCESİ VE SONRASI SAĞLIK SİSTEMLERİ*

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 220-228
 • Bülent KARA
küba’nın devrim öncesi ve sonrası sağlık sistemleri*d173mayıs-haziran2002220-228 KÜBA’NIN DEVRİM ÖNCESİ VE SONRASI SAĞLIK SİSTEMLERİ*D173MAYIS-HAZİRAN2002220-228
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE ÖZEL SEKTÖRE BAKIŞ AÇILARI

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 217-219
 • A. Uğur BEDİZ
aile hekimlerinin çalışma koşulları ile ilgili düşünceleri ve özel sektöre bakış açılarıd173mayıs-haziran2002217-219 AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE ÖZEL SEKTÖRE BAKIŞ AÇILARID173MAYIS-HAZİRAN2002217-219
Araştırma

MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ SAĞLIK PERSONELİ TÜRKİYE NORMLARININ SİLAHLI KUVVETLER SAĞLIK PERSONELİ TÜKENMİŞLİK PUANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 212-216
 • Mesut ÇİMEN
maslach tükenmişlik ölçeği sağlık personeli türkiye normlarının silahlı kuvvetler sağlık personeli tükenmişlik puanları ile karşılaştırılmalı olarak incelenmesid173mayıs-haziran2002212-216 MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ SAĞLIK PERSONELİ TÜRKİYE NORMLARININ SİLAHLI KUVVETLER SAĞLIK PERSONELİ TÜKENMİŞLİK PUANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİD173MAYIS-HAZİRAN2002212-216
Derleme

DÜNYADA UYGULANAN AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMET SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 206-211
 • Zeliha Uğur ÖCEK
dünyada uygulanan ağız-diş sağlığı hizmet sistemlerine genel bir bakışd173mayıs-haziran2002206-211 DÜNYADA UYGULANAN AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMET SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞD173MAYIS-HAZİRAN2002206-211
Derleme

SAĞLIK BAKANLIĞINCA ARALIK 2001 TARİHİNDE YENİDEN YAYIMLANAN "SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDAKİ YÖNERGE"NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 202-205
 • Bülent KILIÇ, Gazanfer AKSAKOĞLU
sağlık bakanlığınca aralık 2001 tarihinde yeniden yayımlanan "sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hakkındaki yönerge"nin değerlendirilmesid173mayıs-haziran2002202-205 SAĞLIK BAKANLIĞINCA ARALIK 2001 TARİHİNDE YENİDEN YAYIMLANAN "SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDAKİ YÖNERGE"NİN DEĞERLENDİRİLMESİD173MAYIS-HAZİRAN2002202-205
Araştırma

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ VE MEZUNİYET SONRASI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 195-201
 • Yasemin AÇIK, Ferdane OĞUZÖNCÜL, S. Aytaç POLAT, Yüksel GÜNGÖR, Leyla GÜNGÖR
fırat üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası hakkındaki düşüncelerid173mayıs-haziran2002195-201 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ VE MEZUNİYET SONRASI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİD173MAYIS-HAZİRAN2002195-201
Araştırma

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 189-194
 • I. İrem BUDAKOĞLU, Seçil ÖZKAN, Işıl MARAL, M. AIi BUMİN, Remzi AYGÜN
gazi üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin tıp eğitimi hakkındaki görüşlerid173mayıs-haziran2002189-194 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİD173MAYIS-HAZİRAN2002189-194
Derleme

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMASI'NIN (GATS) SAĞLIK ALANINA ETKİLERİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 182-188
 • Mehmet ÖZEN
hizmet ticareti anlaşması'nın (gats) sağlık alanına etkilerid173mayıs-haziran2002182-188 HİZMET TİCARETİ ANLAŞMASI'NIN (GATS) SAĞLIK ALANINA ETKİLERİD173MAYIS-HAZİRAN2002182-188
Belge

ULUSLARARASI BAZI ÖRGÜTLER VE SÖZLEŞMELER

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 177-181
 • Gaye YILMAZ
uluslararası bazı örgütler ve sözleşmelerd173mayıs-haziran2002177-181 ULUSLARARASI BAZI ÖRGÜTLER VE SÖZLEŞMELERD173MAYIS-HAZİRAN2002177-181
Derleme

ŞİDDET, ATEŞLİ SİLAHLAR VE HALK SAĞLIĞI

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 173-176
 • Hilal ÖZCEBE, Derya ÇAMUR
şiddet, ateşli silahlar ve halk sağlığıd173mayıs-haziran2002173-176 ŞİDDET, ATEŞLİ SİLAHLAR VE HALK SAĞLIĞID173MAYIS-HAZİRAN2002173-176
Yuvarlak Masa

SAVAŞ *

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 162-172
 • Alpay AZAP, İbrahim BALIM, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, Bülent KILIÇ, Özlem KURT, Gamze UĞURLUER, Yavuz ÜÇKUYU, Eftal YILDIRIM, Bülent Nazım YILMAZ
savaş *d173mayıs-haziran2002162-172 SAVAŞ *D173MAYIS-HAZİRAN2002162-172

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand173mayıs-haziran2002161 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND173MAYIS-HAZİRAN2002161
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 155
sayıların dilid172mart-nisan2002155 SAYILARIN DİLİD172MART-NİSAN2002155
Derleme

TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ PROJESİ*

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 152-154
 • Kemal Macit HİSAR
topluma dayalı tıp eğitimi projesi*d172mart-nisan2002152-154 TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ PROJESİ*D172MART-NİSAN2002152-154
Derleme

KÜRESELLEŞME VE SİVİL TOPLUM YAKLAŞIMI

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 146-151
 • Eren Deniz Tol GÖKTÜRK, Atilla GÖKTÜRK
küreselleşme ve sivil toplum yaklaşımıd172mart-nisan2002146-151 KÜRESELLEŞME VE SİVİL TOPLUM YAKLAŞIMID172MART-NİSAN2002146-151
Araştırma

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ İLE İKİ HASTANEDEKİ HASTA GÜNLERİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 136-145
 • Sıdıka KAYA, Kafiye EROĞLU, Gülşen VURAL
uygunluk değerlendirme protokolü ile iki hastanedeki hasta günlerinin uygunluğunun değerlendirilmesid172mart-nisan2002136-145 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ İLE İKİ HASTANEDEKİ HASTA GÜNLERİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİD172MART-NİSAN2002136-145
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE GEÇEN YARIM YÜZYILLIK SÜREÇTE DÜNYADA SAĞLIĞIN DURUMU (1950-2000)

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 126-135
 • Bülent KILIÇ
dünya sağlık örgütü ile geçen yarım yüzyıllık süreçte dünyada sağlığın durumu (1950-2000)d172mart-nisan2002126-135 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE GEÇEN YARIM YÜZYILLIK SÜREÇTE DÜNYADA SAĞLIĞIN DURUMU (1950-2000)D172MART-NİSAN2002126-135
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NEREYE GİDİYOR? 2000 YILI "PERFORMANS RAPORU" ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 120-125
 • İlker BELEK
dünya sağlık örgütü nereye gidiyor? 2000 yılı "performans raporu" üzerinden bir değerlendirmed172mart-nisan2002120-125 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NEREYE GİDİYOR? 2000 YILI "PERFORMANS RAPORU" ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRMED172MART-NİSAN2002120-125
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

BİLİM Mİ, İDEOLOJİ Mİ? MURRAY VE FRENK'E YANIT*

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 117-119
 • Vicente NAVARRO, Murat CİVANER
bilim mi, ideoloji mi? murray ve frenk'e yanıt*d172mart-nisan2002117-119 BİLİM Mİ, İDEOLOJİ Mİ? MURRAY VE FRENK'E YANIT*D172MART-NİSAN2002117-119
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNE ...

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 111-116
 • Ata SOYER
dünya sağlık örgütü, alma ata bildirgesi, ideoloji vb. üzerine ...d172mart-nisan2002111-116 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNE ...D172MART-NİSAN2002111-116
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

REEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİ

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 107-110
 • Onur HAMZAOĞLU
reel sosyalizmin çözülüşünün ipucu : alma ata bildirgesid172mart-nisan2002107-110 REEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİD172MART-NİSAN2002107-110
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI*

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 101-106
 • Kayıhan PALA
temel sağlık hizmetleriyle ilgili uluslararası alma ata toplantısı*d172mart-nisan2002101-106 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI*D172MART-NİSAN2002101-106
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

HERKES İÇİN SAĞLIK'TAN HEDEF 21'E: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DEĞİŞİYOR

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 91-100
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
herkes için sağlık'tan hedef 21'e: dünya sağlık örgütü değişiyord172mart-nisan200291-100 HERKES İÇİN SAĞLIK'TAN HEDEF 21'E: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DEĞİŞİYORD172MART-NİSAN200291-100
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 88-90
 • Necati DEDEOĞLU
dünya sağlık örgütüd172mart-nisan200288-90 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜD172MART-NİSAN200288-90
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

BM KURULUŞLARI: İDEOLOJİLERİ VAR MI?

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 86-87
 • Metin ÇULHAOĞLU
bm kuruluşları: ideolojileri var mı?d172mart-nisan200286-87 BM KURULUŞLARI: İDEOLOJİLERİ VAR MI?D172MART-NİSAN200286-87
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ ÜZERİNE

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 83-85
 • Mehmet OKYAYÜZ
küreselleşmenin tarihsel ve toplumsal gelişimi üzerined172mart-nisan200283-85 KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ ÜZERİNED172MART-NİSAN200283-85
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 82
 • Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründend172mart-nisan200282 DOSYA EDİTÖRÜNDEND172MART-NİSAN200282

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand172mart-nisan200281 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND172MART-NİSAN200281
Dosya•Savaş

SİLAHLI ÇATIŞMALARDA TIBBİ PERSONELİN HAK VE SORUMLULUKLARI*

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 69-76
 • Ata SOYER, Evren BALTA
silahlı çatışmalarda tıbbi personelin hak ve sorumlulukları*d171ocak-şubat200269-76 SİLAHLI ÇATIŞMALARDA TIBBİ PERSONELİN HAK VE SORUMLULUKLARI*D171OCAK-ŞUBAT200269-76
Dosya•Savaş

PSİKODİNAMİK AÇIDAN SİYASAL ŞİDDET*

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 66-68
 • Cem KAPTANOĞLU
psikodinamik açıdan siyasal şiddet*d171ocak-şubat200266-68 PSİKODİNAMİK AÇIDAN SİYASAL ŞİDDET*D171OCAK-ŞUBAT200266-68
Dosya•Savaş

YOKSUL ADAMIN ATOM BOMBASI: BİYOLOJİK SİLAHLAR

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 62-65
 • Kayıhan PALA
yoksul adamın atom bombası: biyolojik silahlard171ocak-şubat200262-65 YOKSUL ADAMIN ATOM BOMBASI: BİYOLOJİK SİLAHLARD171OCAK-ŞUBAT200262-65
Dosya•Savaş

YİRMİNCİ YÜZYILIN İÇ SAVAŞLARI

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 53-61
 • Yavuz ALOGAN
yirminci yüzyılın iç savaşlarıd171ocak-şubat200253-61 YİRMİNCİ YÜZYILIN İÇ SAVAŞLARID171OCAK-ŞUBAT200253-61
Dosya•Savaş

“CADILAR" HALA YAŞIYOR ... TABİİ “CADI AVCILARI” DA!

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 45-52
 • Sibel ÖZBUDUN
“cadılar" hala yaşıyor ... tabii “cadı avcıları” da!d171ocak-şubat200245-52 “CADILAR" HALA YAŞIYOR ... TABİİ “CADI AVCILARI” DA!D171OCAK-ŞUBAT200245-52
Dosya•Savaş

11 EYLÜL DÖNEMECİ VE "YDD" TERÖRÜ

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 11-44
 • Temel DEMİRER
11 eylül dönemeci ve "ydd" terörüd171ocak-şubat200211-44 11 EYLÜL DÖNEMECİ VE "YDD" TERÖRÜD171OCAK-ŞUBAT200211-44
Dosya•Savaş

11 EYLÜL SALDIRISI VE SAVAŞ

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 9-10
 • Haluk GERGER
11 eylül saldırısı ve savaşd171ocak-şubat20029-10 11 EYLÜL SALDIRISI VE SAVAŞD171OCAK-ŞUBAT20029-10
Dosya•Savaş

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 2-8
 • Ata SOYER
dosya editöründend171ocak-şubat20022-8 DOSYA EDİTÖRÜNDEND171OCAK-ŞUBAT20022-8

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand171ocak-şubat20021 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND171OCAK-ŞUBAT20021
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 479
sayıların dilid166kasım-aralık2001479 SAYILARIN DİLİD166KASIM-ARALIK2001479
Gözlemler ve Görüşler

21. YÜZYILA GİRERKEN HEMŞİRELİK VE EBELİK EĞİTİMİNDE GERİYE ATILAN ADIMLAR

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 476-478
 • Lale TAŞKIN
21. yüzyıla girerken hemşirelik ve ebelik eğitiminde geriye atılan adımlard166kasım-aralık2001476-478 21. YÜZYILA GİRERKEN HEMŞİRELİK VE EBELİK EĞİTİMİNDE GERİYE ATILAN ADIMLARD166KASIM-ARALIK2001476-478
Araştırma

EDİRNE İLİ MURADİYE SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE ROMANLAR VE ÖBÜRLERİNİN İLK BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMI

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 470-475
 • Ufuk BERBEROĞLU, Muzaffer ESKİOCAK, Galip EKUKLU, Ahmet SALTIK
edirne ili muradiye sağlık ocağı bölgesinde romanlar ve öbürlerinin ilk basamak sağlık hizmeti kullanımıd166kasım-aralık2001470-475 EDİRNE İLİ MURADİYE SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE ROMANLAR VE ÖBÜRLERİNİN İLK BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMID166KASIM-ARALIK2001470-475
Dosya•Sağlık Bakanlığı

HIFZISSIHHA OKULU: TARİHÇESİ, ÖNEMİ

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 468-469
 • Necati DEDEOĞLU
hıfzıssıhha okulu: tarihçesi, önemid166kasım-aralık2001468-469 HIFZISSIHHA OKULU: TARİHÇESİ, ÖNEMİD166KASIM-ARALIK2001468-469
Dosya•Sağlık Bakanlığı

DR. BEHÇET UZ (1893-1986) VE ULUSAL SAĞLIK PLANI

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 465-467
 • M. Rahmi DİRİCAN
dr. behçet uz (1893-1986) ve ulusal sağlık planıd166kasım-aralık2001465-467 DR. BEHÇET UZ (1893-1986) VE ULUSAL SAĞLIK PLANID166KASIM-ARALIK2001465-467
Dosya•Sağlık Bakanlığı

TTB VE SAĞLIK BAKANLIĞI İLİŞKİLERİ (1980-2000)

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 462-464
 • Eriş BİLALOĞLU
ttb ve sağlık bakanlığı ilişkileri (1980-2000)d166kasım-aralık2001462-464 TTB VE SAĞLIK BAKANLIĞI İLİŞKİLERİ (1980-2000)D166KASIM-ARALIK2001462-464
Dosya•Sağlık Bakanlığı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI İLİŞKİLERİ...

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 460-461
 • Erdal ATABEK
türk tabipleri birliği ile sağlık bakanlığı ilişkileri...d166kasım-aralık2001460-461 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI İLİŞKİLERİ...D166KASIM-ARALIK2001460-461
Dosya•Sağlık Bakanlığı

KORPORATİST DEVLET YAPILANMASINDAKİ İLİŞKİLER ZİNCİRİNE BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI-TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 453-459
 • Nurettin ABACIOĞLU
korporatist devlet yapılanmasındaki ilişkiler zincirine bir örnek: sağlık bakanlığı-türk eczacıları birliğid166kasım-aralık2001453-459 KORPORATİST DEVLET YAPILANMASINDAKİ İLİŞKİLER ZİNCİRİNE BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI-TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİD166KASIM-ARALIK2001453-459
Dosya•Sağlık Bakanlığı

ABD’DEN SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ İHRACI*

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 448-452
 • Howard WAITZKIN, Önder ERGÖNÜL
abd’den sağlık işletmeciliği ihracı*d166kasım-aralık2001448-452 ABD’DEN SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ İHRACI*D166KASIM-ARALIK2001448-452
Dosya•Sağlık Bakanlığı

TÜRKİYE SAĞLIK REFORMLARI

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 438-447
 • İlker BELEK
türkiye sağlık reformlarıd166kasım-aralık2001438-447 TÜRKİYE SAĞLIK REFORMLARID166KASIM-ARALIK2001438-447
Dosya•Sağlık Bakanlığı

SAĞLIK REFORMLARI KRİZ VE SAĞLIK PARADİGMASINDA LİBERAL YENİDEN YAPILANMA

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 430-437
 • İlker BELEK
sağlık reformları kriz ve sağlık paradigmasında liberal yeniden yapılanmad166kasım-aralık2001430-437 SAĞLIK REFORMLARI KRİZ VE SAĞLIK PARADİGMASINDA LİBERAL YENİDEN YAPILANMAD166KASIM-ARALIK2001430-437
Dosya•Sağlık Bakanlığı

TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE SOSYAL TARİHİ BAĞLAMINDA BAŞLANGICINDAN 1960'A KADAR SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 413-429
 • Ata SOYER
türkiye’nin iktisadi ve sosyal tarihi bağlamında başlangıcından 1960'a kadar sağlık hizmetleri ve sağlık bakanlığıd166kasım-aralık2001413-429 TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE SOSYAL TARİHİ BAĞLAMINDA BAŞLANGICINDAN 1960'A KADAR SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞID166KASIM-ARALIK2001413-429
Dosya•Sağlık Bakanlığı

20. YÜZYIL TÜRKİYE'SİNDE SINIF MÜCADELELERİ VE DEVLET

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 404-412
 • Sungur SAVRAN
20. yüzyıl türkiye'sinde sınıf mücadeleleri ve devletd166kasım-aralık2001404-412 20. YÜZYIL TÜRKİYE'SİNDE SINIF MÜCADELELERİ VE DEVLETD166KASIM-ARALIK2001404-412
Dosya•Sağlık Bakanlığı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 402-403
 • Yavuz ÜÇKUYU
dosya editöründend166kasım-aralık2001402-403 DOSYA EDİTÖRÜNDEND166KASIM-ARALIK2001402-403

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim dergisi yayın kurulu'ndand166kasım-aralık2001401 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAND166KASIM-ARALIK2001401
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2001*

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 399
dünya çocuklarının durumu 2001*d165eylül-ekim2001399 DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2001*D165EYLÜL-EKİM2001399
Mektuplar

TIP EĞİTİMİ HAKKINDA

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 398
 • A. Hamdi AYTEKiN
tıp eğitimi hakkındad165eylül-ekim2001398 TIP EĞİTİMİ HAKKINDAD165EYLÜL-EKİM2001398
Derleme

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ULUSAL ÇEVRE SAĞLIĞI PROGRAMI’NA BİR ELEŞTİRİ

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 391-397
 • Umur GÜRSOY
sağlık bakanlığı'nın ulusal çevre sağlığı programı’na bir eleştirid165eylül-ekim2001391-397 SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ULUSAL ÇEVRE SAĞLIĞI PROGRAMI’NA BİR ELEŞTİRİD165EYLÜL-EKİM2001391-397
Gözlemler ve Görüşler

TTB İDEOLOJİSİ

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 386-390
 • İlker BELEK
ttb ideolojisid165eylül-ekim2001386-390 TTB İDEOLOJİSİD165EYLÜL-EKİM2001386-390
Derleme

TÜRKİYE SAĞLIK ORTAMI VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 381-385
 • Candan COŞKUN, Kayıhan PALA
türkiye sağlık ortamı ve türk tabipleri birliğid165eylül-ekim2001381-385 TÜRKİYE SAĞLIK ORTAMI VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİD165EYLÜL-EKİM2001381-385
Belge

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİNİN DEMOKRATİKLEŞME İÇİN PLANI'NDA "SAĞLIK"

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 370-380
 • Ata SOYER
türkiye işçi partisinin demokratikleşme için planı'nda "sağlık"d165eylül-ekim2001370-380 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİNİN DEMOKRATİKLEŞME İÇİN PLANI'NDA "SAĞLIK"D165EYLÜL-EKİM2001370-380
Dosya•Olağandışı Durumlar

MSF-MéDECİNS SANS FRONTİèRES DOCTORS WİTHOUT BORDERS SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 368-369
 • Martin De SMET, Sema ÜÇPINAR
msf-médecins sans frontières doctors without borders sınır tanımayan doktorlard165eylül-ekim2001368-369 MSF-MÉDECİNS SANS FRONTİÈRES DOCTORS WİTHOUT BORDERS SINIR TANIMAYAN DOKTORLARD165EYLÜL-EKİM2001368-369
Dosya•Olağandışı Durumlar

KIZILHAÇ VE KIZILAY DERNEKLERİ ULUSLARARASI FEDERASYONU

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 360-367
 • Neena SACHDEVA
kızılhaç ve kızılay dernekleri uluslararası federasyonud165eylül-ekim2001360-367 KIZILHAÇ VE KIZILAY DERNEKLERİ ULUSLARARASI FEDERASYONUD165EYLÜL-EKİM2001360-367
Dosya•Olağandışı Durumlar

TÜRKİYE'DE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 357-359
 • Kevser VATANSEVER
türkiye'de olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleriyle ilgili mevzuatd165eylül-ekim2001357-359 TÜRKİYE'DE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ MEVZUATD165EYLÜL-EKİM2001357-359
Dosya•Olağandışı Durumlar

AFETLERDE 112 ACİL AMBULANS ORGANİZASYONU

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 352-356
 • M. Turhan SOFUOĞLU, Süleyman GÖKÇEN, Yıldırım GEZGİN
afetlerde 112 acil ambulans organizasyonud165eylül-ekim2001352-356 AFETLERDE 112 ACİL AMBULANS ORGANİZASYONUD165EYLÜL-EKİM2001352-356
Dosya•Olağandışı Durumlar

KADIN-ÇOCUK MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLER

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 346-351
 • Özlem SARIKAYA
kadın-çocuk mülteciler, sığınmacılar ve göçmenlerd165eylül-ekim2001346-351 KADIN-ÇOCUK MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERD165EYLÜL-EKİM2001346-351
Yuvarlak Masa

"KAMUCULUK MU DEVLETÇİLİK Mİ?"

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 323-345
 • Tanıl BORA, Metin ÇULHAOĞLU, Cüneyt OZANSOY, Mithat SANCAR, İşaya ÜŞÜR, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
"kamuculuk mu devletçilik mi?"d165eylül-ekim2001323-345 "KAMUCULUK MU DEVLETÇİLİK Mİ?"D165EYLÜL-EKİM2001323-345

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand165eylül-ekim2001321-322 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND165EYLÜL-EKİM2001321-322
Dosya•Olağandışı Durumlar

1903-1999 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI OLAĞANDIŞI DURUMLAR

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 317-319
 • Kevser VATANSEVER, Meral TÜRK
1903-1999 yılları arasında türkiye’nin yaşadığı olağandışı durumlar d164temmuz-ağustos2001317-319 1903-1999 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI OLAĞANDIŞI DURUMLAR D164TEMMUZ-AĞUSTOS2001317-319
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA TTB İÇİN BİR PERSPEKTİF ÖNERİSİ

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 315-316
 • Eftal YILDIRIM
olağandışı durumlarda ttb için bir perspektif önerisid164temmuz-ağustos2001315-316 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA TTB İÇİN BİR PERSPEKTİF ÖNERİSİD164TEMMUZ-AĞUSTOS2001315-316
Dosya•Olağandışı Durumlar

BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLARAK KIZILAY

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 313-314
 • Yüce AYHAN
bir sivil toplum örgütü olarak kızılayd164temmuz-ağustos2001313-314 BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLARAK KIZILAYD164TEMMUZ-AĞUSTOS2001313-314
Dosya•Olağandışı Durumlar

DEPREM VE TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 311-312
 • Cavit OLGUN, Murat CİVANER
deprem ve toplumsal örgütlenmed164temmuz-ağustos2001311-312 DEPREM VE TOPLUMSAL ÖRGÜTLENMED164TEMMUZ-AĞUSTOS2001311-312
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HASTANELER

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 306-310
 • Reyhan UÇKU, ZuhaI OKUYAN
olağandışı durumlarda hastanelerd164temmuz-ağustos2001306-310 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HASTANELERD164TEMMUZ-AĞUSTOS2001306-310
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA YARDIMLARIN ORGANİZASYONU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 301-305
 • Murat CİVANER, Özlem SARIKAYA
olağandışı durumlarda yardımların organizasyonu için bir model önerisid164temmuz-ağustos2001301-305 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA YARDIMLARIN ORGANİZASYONU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİD164TEMMUZ-AĞUSTOS2001301-305
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA TIBBİ ETİK

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 295-300
 • Ata SOYER
olağandışı koşullarda tıbbi etikd164temmuz-ağustos2001295-300 OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA TIBBİ ETİKD164TEMMUZ-AĞUSTOS2001295-300
Dosya•Olağandışı Durumlar

DOĞAL AFETLER, TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI VE AFET ZARARLARININ AZALTILMASINDA TOPLUM KATILIMI

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 290-294
 • Nuray KARANCI
doğal afetler, toplumun ruh sağlığı ve afet zararlarının azaltılmasında toplum katılımıd164temmuz-ağustos2001290-294 DOĞAL AFETLER, TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI VE AFET ZARARLARININ AZALTILMASINDA TOPLUM KATILIMID164TEMMUZ-AĞUSTOS2001290-294
Dosya•Olağandışı Durumlar

"DİYARBAKIR İLE MERSİN'E ZORUNLU GÖÇ" *

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 281-289
 • Atilla GÖKTÜRK
"diyarbakır ile mersin'e zorunlu göç" *d164temmuz-ağustos2001281-289 "DİYARBAKIR İLE MERSİN'E ZORUNLU GÖÇ" *D164TEMMUZ-AĞUSTOS2001281-289
Dosya•Olağandışı Durumlar

ENDÜSTRİYEL OLAĞANDIŞI DURUMLAR

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 274-280
 • Ali Osman KARABABA
endüstriyel olağandışı durumlard164temmuz-ağustos2001274-280 ENDÜSTRİYEL OLAĞANDIŞI DURUMLARD164TEMMUZ-AĞUSTOS2001274-280
Dosya•Olağandışı Durumlar

TÜRKİYE METEOROLOJİK AFETLERİ DE GÖZ ÖNÜNÜNE ALIP TARTIŞMALI

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 268-273
 • Mikdat KADIOĞLU
türkiye meteorolojik afetleri de göz önününe alıp tartışmalıd164temmuz-ağustos2001268-273 TÜRKİYE METEOROLOJİK AFETLERİ DE GÖZ ÖNÜNÜNE ALIP TARTIŞMALID164TEMMUZ-AĞUSTOS2001268-273
Dosya•Olağandışı Durumlar

"SİZİN" ORMANLARINIZ VE GELECEĞİ ÜZERİNE ...

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 259-267
 • Yücel ÇAĞLAR
"sizin" ormanlarınız ve geleceği üzerine ...d164temmuz-ağustos2001259-267 "SİZİN" ORMANLARINIZ VE GELECEĞİ ÜZERİNE ...D164TEMMUZ-AĞUSTOS2001259-267
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARIN AZALTILMASINDA VE HAZIRLIKLI OLMADA SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ*

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 256-258
 • Alessondro LORETTI
olağandışı durumların azaltılmasında ve hazırlıklı olmada sağlık sektörünün rolü*d164temmuz-ağustos2001256-258 OLAĞANDIŞI DURUMLARIN AZALTILMASINDA VE HAZIRLIKLI OLMADA SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ*D164TEMMUZ-AĞUSTOS2001256-258
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 249-255
 • Kevser VATANSEVER, Mustafa VATANSEVER
olağandışı durumların epidemiyolojik özellikleri d164temmuz-ağustos2001249-255 OLAĞANDIŞI DURUMLARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ D164TEMMUZ-AĞUSTOS2001249-255
Dosya•Olağandışı Durumlar

KAVRAMLAR YAŞAMI KAVRAMAKTA MI? "OLAĞANDIŞI DURUMLARLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR KONUSUNDA BİR TARTIŞMA"

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 244-248
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
kavramlar yaşamı kavramakta mı? "olağandışı durumlarla ilgili bazı kavramlar konusunda bir tartışma"d164temmuz-ağustos2001244-248 KAVRAMLAR YAŞAMI KAVRAMAKTA MI? "OLAĞANDIŞI DURUMLARLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR KONUSUNDA BİR TARTIŞMA"D164TEMMUZ-AĞUSTOS2001244-248
Dosya•Olağandışı Durumlar

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 242-243
 • Ata SOYER
dosya editöründend164temmuz-ağustos2001242-243 DOSYA EDİTÖRÜNDEND164TEMMUZ-AĞUSTOS2001242-243

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand164temmuz-ağustos2001241 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND164TEMMUZ-AĞUSTOS2001241
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU - 2000 (TTB-MÖTER)*

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 230-240
 • Bülent KILIÇ, İskender SAYEK
türk tabipleri birliği mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu - 2000 (ttb-möter)*d163mayıs-haziran2001230-240 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU - 2000 (TTB-MÖTER)*D163MAYIS-HAZİRAN2001230-240
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TARİHTE BİR GEZİNTİ: ÇEKOSLAVAKYA SOSYALİST CUMHURİYETİNDE TIP EĞİTİMİ MÜFREDATI

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 229
 • Ata SOYER
tarihte bir gezinti: çekoslavakya sosyalist cumhuriyetinde tıp eğitimi müfredatıd163mayıs-haziran2001229 TARİHTE BİR GEZİNTİ: ÇEKOSLAVAKYA SOSYALİST CUMHURİYETİNDE TIP EĞİTİMİ MÜFREDATID163MAYIS-HAZİRAN2001229
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 227-228
hacettepe üniversitesi tıp fakültesi mezuniyet öncesi eğitimi amaç ve hedefleri*d163mayıs-haziran2001227-228 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*D163MAYIS-HAZİRAN2001227-228
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 223-226
ege üniversitesi tıp fakültesi mezuniyet öncesi eğitimi amaç ve hedefleri*d163mayıs-haziran2001223-226 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*D163MAYIS-HAZİRAN2001223-226
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 220-222
ankara üniversitesi tıp fakültesi mezuniyet öncesi eğitimi amaç ve hedefleri*d163mayıs-haziran2001220-222 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*D163MAYIS-HAZİRAN2001220-222
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

BİLİMSEL DÜŞÜNCE SİSTEMİNE GİDEN YOLDA BİR OKUL: AKTİF EĞİTİM GRUBU

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 217-219
 • Alpay AZAP, Dilaver KAYA
bilimsel düşünce sistemine giden yolda bir okul: aktif eğitim grubud163mayıs-haziran2001217-219 BİLİMSEL DÜŞÜNCE SİSTEMİNE GİDEN YOLDA BİR OKUL: AKTİF EĞİTİM GRUBUD163MAYIS-HAZİRAN2001217-219
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TOPLUM SAĞLIĞINA UZANAN BİR KÖPRÜ: TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 213-216
 • Cem TERZİ
toplum sağlığına uzanan bir köprü: tıp eğitimid163mayıs-haziran2001213-216 TOPLUM SAĞLIĞINA UZANAN BİR KÖPRÜ: TIP EĞİTİMİD163MAYIS-HAZİRAN2001213-216
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

BİLGİ ÇAĞINDA TIP EĞİTİMİ VE YENİ AÇILIMLAR

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 205-212
 • Oğuz DİCLE
bilgi çağında tıp eğitimi ve yeni açılımlard163mayıs-haziran2001205-212 BİLGİ ÇAĞINDA TIP EĞİTİMİ VE YENİ AÇILIMLARD163MAYIS-HAZİRAN2001205-212
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİNDE TAM ENTEGRASYONA DOĞRU: MENDERES DENEYİMİ

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 194-204
 • İ. Ferhan DEREBOY, Mehmet GÜREL, Semra ERPEK, Öner ŞAVK
tıp eğitiminde tam entegrasyona doğru: menderes deneyimid163mayıs-haziran2001194-204 TIP EĞİTİMİNDE TAM ENTEGRASYONA DOĞRU: MENDERES DENEYİMİD163MAYIS-HAZİRAN2001194-204
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TOPLUMA DAYALI EĞİTİM: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 188-193
 • Reyhan UÇKU
topluma dayalı eğitim: dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi deneyimid163mayıs-haziran2001188-193 TOPLUMA DAYALI EĞİTİM: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİD163MAYIS-HAZİRAN2001188-193
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TOPLUMA YÖNELİK - TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ NEDEN VE NASIL?

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 181-187
 • Feride SAÇAKLIOĞLU, Meral TÜRK
topluma yönelik - topluma dayalı tıp eğitimi neden ve nasıl?d163mayıs-haziran2001181-187 TOPLUMA YÖNELİK - TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ NEDEN VE NASIL?D163MAYIS-HAZİRAN2001181-187
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ENGELLER

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 177-180
 • ZuhaI OKUYAN
topluma dayalı tıp eğitimi: sorunlar ve engellerd163mayıs-haziran2001177-180 TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ENGELLERD163MAYIS-HAZİRAN2001177-180
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

EKONOMİK SİSTEMLER İLE TIP EĞİTİMİ ETKİLEŞİMİ

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 171-176
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
ekonomik sistemler ile tıp eğitimi etkileşimi d163mayıs-haziran2001171-176 EKONOMİK SİSTEMLER İLE TIP EĞİTİMİ ETKİLEŞİMİ D163MAYIS-HAZİRAN2001171-176
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT ...

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 168-170
 • Ata SOYER
tıp eğitimi üzerine birkaç not ...d163mayıs-haziran2001168-170 TIP EĞİTİMİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT ...D163MAYIS-HAZİRAN2001168-170
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİNE YAKLAŞIMDA TARİHSEL MATERYALİST ÇERÇEVE YOKSUNLUĞU

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 164-167
 • Erhan NALÇACI
tıp eğitimine yaklaşımda tarihsel materyalist çerçeve yoksunluğud163mayıs-haziran2001164-167 TIP EĞİTİMİNE YAKLAŞIMDA TARİHSEL MATERYALİST ÇERÇEVE YOKSUNLUĞUD163MAYIS-HAZİRAN2001164-167
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: TIP EĞİTİMİ NE İÇİN?

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 162-163
 • Alpay AZAP
dosya editöründen: tıp eğitimi ne için?d163mayıs-haziran2001162-163 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: TIP EĞİTİMİ NE İÇİN?D163MAYIS-HAZİRAN2001162-163

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand163mayıs-haziran2001161 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND163MAYIS-HAZİRAN2001161
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 159
sayıların dilid162mart-nisan2001159 SAYILARIN DİLİD162MART-NİSAN2001159
Rapor

TTB 12. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 153-158
ttb 12. halk sağlığı gezici eğitim semineri raporud162mart-nisan2001153-158 TTB 12. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORUD162MART-NİSAN2001153-158
Derleme

TÜRKİYE'DE İŞKENCE VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 145-152
 • Burhanettin KAYA
türkiye'de işkence ve travma sonrası stres bozukluğu*d162mart-nisan2001145-152 TÜRKİYE'DE İŞKENCE VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU*D162MART-NİSAN2001145-152
Araştırma

HEKİMLERİN TIP HUKUKU KONUSUNDA BİLGİLERİ

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 142-144
 • Semih ŞEMİN, Dilek GÜLDAL, Hamit HANCI, Sevin ERGİN
hekimlerin tıp hukuku konusunda bilgilerid162mart-nisan2001142-144 HEKİMLERİN TIP HUKUKU KONUSUNDA BİLGİLERİD162MART-NİSAN2001142-144
Derleme

KÜLTÜRLERARASI (TRANSKÜLTÜREL) HEMŞİRELİK*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 136-141
 • Mine BEKAR
kültürlerarası (transkültürel) hemşirelik*d162mart-nisan2001136-141 KÜLTÜRLERARASI (TRANSKÜLTÜREL) HEMŞİRELİK*D162MART-NİSAN2001136-141
Kitap Tanıtımı

OTUZ YIL ÖNCE TIP ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMA NEDENİ İLE "SOSYALİZASYON VE DOĞU"*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 130-135
 • Ata SOYER
otuz yıl önce tıp öğrencilerinin yaptığı bir araştırma nedeni ile "sosyalizasyon ve doğu"*d162mart-nisan2001130-135 OTUZ YIL ÖNCE TIP ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMA NEDENİ İLE "SOSYALİZASYON VE DOĞU"*D162MART-NİSAN2001130-135
Kitap Tanıtımı

OTUZ YILLIK BİR ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASI

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 129
 • Mehmet TUNCA
otuz yıllık bir öğrenci araştırmasıd162mart-nisan2001129 OTUZ YILLIK BİR ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASID162MART-NİSAN2001129
Çeviri

ULUSAL BİR POPÜLASYON ÖRNEĞİNDE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN KAYNAKLARI*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 122-128
 • Chris POWER, Sharon MATTHEWS, Murat CİVANER
ulusal bir popülasyon örneğinde sağlıkta eşitsizliklerin kaynakları*d162mart-nisan2001122-128 ULUSAL BİR POPÜLASYON ÖRNEĞİNDE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN KAYNAKLARI*D162MART-NİSAN2001122-128
Çeviri

2000 YILI DÜNYA SAĞLIK RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 117-121
 • Vicente NAVARRO, Akif SEVAL
2000 yılı dünya sağlık raporu’nun değerlendirilmesi*d162mart-nisan2001117-121 2000 YILI DÜNYA SAĞLIK RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ*D162MART-NİSAN2001117-121
Araştırma

HASTANEDE İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 110-116
 • M. Fikret DOĞAN, Türkan OĞUZHAN, Ayşegül Taylan ÖZKAN
hastanede işyüküne dayalı personel ihtiyacı belirlemed162mart-nisan2001110-116 HASTANEDE İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEMED162MART-NİSAN2001110-116
Araştırma

ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇE MERKEZİNDE YAŞAYANLARDA SON BİR YILDA HASTANEYE YATIŞ VE MORTALİTE DURUMU

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 104-109
 • Ayşegül YILDIRIM, Işıl MARAL
ankara ili gölbaşı ilçe merkezinde yaşayanlarda son bir yılda hastaneye yatış ve mortalite durumud162mart-nisan2001104-109 ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇE MERKEZİNDE YAŞAYANLARDA SON BİR YILDA HASTANEYE YATIŞ VE MORTALİTE DURUMUD162MART-NİSAN2001104-109
Panel

"DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EKONOMİK KRİZ VE SİYASAL SONUÇLARI" 21 ŞUBAT 2001*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 83-103
 • Dünya ARMAĞAN, Korkut BORATAV, Onur HAMZAOĞLU, İzzettin ÖNDER
"dünyada ve türkiye'de ekonomik kriz ve siyasal sonuçları" 21 şubat 2001*d162mart-nisan200183-103 "DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EKONOMİK KRİZ VE SİYASAL SONUÇLARI" 21 ŞUBAT 2001*D162MART-NİSAN200183-103

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 81-81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand162mart-nisan200181-81 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND162MART-NİSAN200181-81
Sayıların Dili

1995-2000 KONSOLİDE BÜTÇE GİDER HEDEFLERİ VE GSMH İÇİNDEKİ PAYLARI

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 79
1995-2000 konsolide bütçe gider hedefleri ve gsmh içindeki paylarıd161ocak-şubat200179 1995-2000 KONSOLİDE BÜTÇE GİDER HEDEFLERİ VE GSMH İÇİNDEKİ PAYLARID161OCAK-ŞUBAT200179
Araştırma

SAĞLIK OCAKLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN İŞ ETÜDÜ TEKNİĞİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİRİM MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI*

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 59-70
 • Kemal Macit HİSAR
sağlık ocaklarında verilen hizmetlerin iş etüdü tekniğine dayalı olarak değerlendirilmesi ve birim maliyetlerinin hesaplanması*d161ocak-şubat200159-70 SAĞLIK OCAKLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN İŞ ETÜDÜ TEKNİĞİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİRİM MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI*D161OCAK-ŞUBAT200159-70
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

HEKİM EYLEMLİLİKLERİNE DAİR*

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 56-58
 • Önder ERGÖNÜL, A. Tolga ERSOY, Yavuz ÜÇKUYU
hekim eylemliliklerine dair*d161ocak-şubat200156-58 HEKİM EYLEMLİLİKLERİNE DAİR*D161OCAK-ŞUBAT200156-58
Gözlemler ve Görüşler

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ÜZERİNDE SÜREGELEN TARTIŞMA*

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 53-55
 • H. Zafer KARS
tababet uzmanlık yönetmeliği üzerinde süregelen tartışma*d161ocak-şubat200153-55 TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ÜZERİNDE SÜREGELEN TARTIŞMA*D161OCAK-ŞUBAT200153-55
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK HİZMETİ BOYUTUYLA UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 49-52
 • Ersin YARIŞ
sağlık hizmeti boyutuyla uzmanlık dernekleri koordinasyon kurulud161ocak-şubat200149-52 SAĞLIK HİZMETİ BOYUTUYLA UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULUD161OCAK-ŞUBAT200149-52
Gözlemler ve Görüşler

BİR ZİHNİYET SORUNU OLARAK TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 46-48
 • Cem TERZİ
bir zihniyet sorunu olarak tıpta uzmanlık eğitimid161ocak-şubat200146-48 BİR ZİHNİYET SORUNU OLARAK TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİD161OCAK-ŞUBAT200146-48
Gözlemler ve Görüşler

TTB-UDKK AYNASINDA UZMANLIK DERNEKLERİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 42-45
 • Osman Şadi YENEN
ttb-udkk aynasında uzmanlık derneklerid161ocak-şubat200142-45 TTB-UDKK AYNASINDA UZMANLIK DERNEKLERİD161OCAK-ŞUBAT200142-45
Gözlemler ve Görüşler

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN ROLÜ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 39-41
 • Kürşat YILDIZ
tıpta uzmanlık eğitiminde türk tabipleri birliği’nin rolüd161ocak-şubat200139-41 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN ROLÜD161OCAK-ŞUBAT200139-41
Gözlemler ve Görüşler

BİR TÜZÜK HİKAYESİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 34-38
 • Semih BASKAN
bir tüzük hikayesid161ocak-şubat200134-38 BİR TÜZÜK HİKAYESİD161OCAK-ŞUBAT200134-38
Dosya•Kamuculuk

ON SORUDA 224* SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 28-33
 • Türk Tabipleri Birliği
on soruda 224* sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanund161ocak-şubat200128-33 ON SORUDA 224* SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUND161OCAK-ŞUBAT200128-33
Dosya•Kamuculuk

SAĞLIK, SOSYALİZM, KAMUCULUK SAĞLIK İÇİN SOSYALİZM GEREKİR

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 23-27
 • İlker BELEK
sağlık, sosyalizm, kamuculuk sağlık için sosyalizm gerekird161ocak-şubat200123-27 SAĞLIK, SOSYALİZM, KAMUCULUK SAĞLIK İÇİN SOSYALİZM GEREKİRD161OCAK-ŞUBAT200123-27
Dosya•Kamuculuk

KAMU EKONOMİSİ-KAMU MALİYESİNDE SON YİRMİ YILLIK SÜREÇ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 20-22
 • Nazif EKZEN
kamu ekonomisi-kamu maliyesinde son yirmi yıllık süreçd161ocak-şubat200120-22 KAMU EKONOMİSİ-KAMU MALİYESİNDE SON YİRMİ YILLIK SÜREÇD161OCAK-ŞUBAT200120-22
Dosya•Kamuculuk

KÜRESELLEŞMENİN NİŞAN TAHTASI: KAMU YARARI VE KAMU HİZMETİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 14-19
 • Sinan SÖNMEZ
küreselleşmenin nişan tahtası: kamu yararı ve kamu hizmetid161ocak-şubat200114-19 KÜRESELLEŞMENİN NİŞAN TAHTASI: KAMU YARARI VE KAMU HİZMETİD161OCAK-ŞUBAT200114-19
Dosya•Kamuculuk

YAPISAL UYUM, KÜRESEL BÜTÜNLEŞME VE REFAH DEVLETİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 9-13
 • Şerife Türcan ÖZŞUCA
yapısal uyum, küresel bütünleşme ve refah devletid161ocak-şubat20019-13 YAPISAL UYUM, KÜRESEL BÜTÜNLEŞME VE REFAH DEVLETİD161OCAK-ŞUBAT20019-13
Dosya•Kamuculuk

KAPİTALİST ÖZEL MÜLKİYETİN KARŞISINDA KAMUSAL MÜLKİYETİN TEMELLERİ*

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 3-8
 • Metin ÇULHAOĞLU
kapitalist özel mülkiyetin karşısında kamusal mülkiyetin temelleri*d161ocak-şubat20013-8 KAPİTALİST ÖZEL MÜLKİYETİN KARŞISINDA KAMUSAL MÜLKİYETİN TEMELLERİ*D161OCAK-ŞUBAT20013-8
Dosya•Kamuculuk

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: NEDEN KAMUCULUK ?

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründen: neden kamuculuk ?d161ocak-şubat20012 DOSYA EDİTÖRÜNDEN: NEDEN KAMUCULUK ?D161OCAK-ŞUBAT20012

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand161ocak-şubat20011 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND161OCAK-ŞUBAT20011
Sayıların Dili

TÜRKİYE'DE GELİRİN %1'LİK HANELERE GÖRE DAĞILIMI*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 478-479
türkiye'de gelirin %1'lik hanelere göre dağılımı*d156kasım-aralık2000478-479 TÜRKİYE'DE GELİRİN %1'LİK HANELERE GÖRE DAĞILIMI*D156KASIM-ARALIK2000478-479
Rapor

3-4 KASIM 2000 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİKLERİ "HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ" GRUP ÇALIŞMA RAPORU

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 476-477
3-4 kasım 2000 prof. dr. nusret fişek anma etkinlikleri "halk sağlığı uzmanlık eğitimi" grup çalışma raporud156kasım-aralık2000476-477 3-4 KASIM 2000 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİKLERİ "HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ" GRUP ÇALIŞMA RAPORUD156KASIM-ARALIK2000476-477
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK VE YENİDEN YAPILANMA

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 454-475
 • Oğuz TOPAK
sosyal güvenlik ve yeniden yapılanmad156kasım-aralık2000454-475 SOSYAL GÜVENLİK VE YENİDEN YAPILANMAD156KASIM-ARALIK2000454-475
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK OCAĞI VE ÇEVRE SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 452-453
 • A. Levent OKURER
sağlık ocağı ve çevre sağlık hizmetleri*d156kasım-aralık2000452-453 SAĞLIK OCAĞI VE ÇEVRE SAĞLIK HİZMETLERİ*D156KASIM-ARALIK2000452-453
Gözlemler ve Görüşler

GAP VE SAĞLIK*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 445-451
 • Fatma UZ
gap ve sağlık*d156kasım-aralık2000445-451 GAP VE SAĞLIK*D156KASIM-ARALIK2000445-451
Gözlemler ve Görüşler

ÖZELLEŞTİRME BİR YIKIM POLİTİKASIDIR*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 432-444
 • M. Cengiz FAYDALI
özelleştirme bir yıkım politikasıdır*d156kasım-aralık2000432-444 ÖZELLEŞTİRME BİR YIKIM POLİTİKASIDIR*D156KASIM-ARALIK2000432-444
Derleme

II. KITALARARASI BULUŞMA İÇİN EKOLOJİK KIYAMET TEZLERİ*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 419-431
 • Göksel N. DEMİRER, Temel DEMİRER, Metin DURAN
ıı. kıtalararası buluşma için ekolojik kıyamet tezleri*d156kasım-aralık2000419-431 II. KITALARARASI BULUŞMA İÇİN EKOLOJİK KIYAMET TEZLERİ*D156KASIM-ARALIK2000419-431
Gözlemler ve Görüşler

ÇEVRESEL/EKOLOJİK YIKIMA SİYASAL BİR YAKLAŞIM *

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 415-418
 • Göksel N. DEMİRER, Ethem TORUNOĞLU
çevresel/ekolojik yıkıma siyasal bir yaklaşım *d156kasım-aralık2000415-418 ÇEVRESEL/EKOLOJİK YIKIMA SİYASAL BİR YAKLAŞIM *D156KASIM-ARALIK2000415-418
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TTB'NİN ÖNCELİKLERİ

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 413-414
 • Osman KEYSAN
ttb'nin önceliklerid156kasım-aralık2000413-414 TTB'NİN ÖNCELİKLERİD156KASIM-ARALIK2000413-414
Derleme

AÇLIK GREVLERİ/ÖLÜM ORUÇLARI, TTB VE SON TARTIŞMALAR*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 405-412
 • Ata SOYER
açlık grevleri/ölüm oruçları, ttb ve son tartışmalar*d156kasım-aralık2000405-412 AÇLIK GREVLERİ/ÖLÜM ORUÇLARI, TTB VE SON TARTIŞMALAR*D156KASIM-ARALIK2000405-412
Bildiriler

TTB BASIN AÇIKLAMASI 22 ARALIK 2000

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 402-404
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
ttb basın açıklaması 22 aralık 2000d156kasım-aralık2000402-404 TTB BASIN AÇIKLAMASI 22 ARALIK 2000D156KASIM-ARALIK2000402-404

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand156kasım-aralık2000401 TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND156KASIM-ARALIK2000401
Sayıların Dili

2000 YILI İÇİNDE DÜNYADAKİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN GREVLERİ, NEDENLERİ*

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 399
2000 yılı içinde dünyadaki sağlık emekçilerinin grevleri, nedenleri*d155eylül-ekim2000399 2000 YILI İÇİNDE DÜNYADAKİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN GREVLERİ, NEDENLERİ*D155EYLÜL-EKİM2000399
Mektuplar

ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI KONGRESİ "SAĞLIK 21 EYLEMİ”NE KARŞI AÇIKLAMA

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 398
 • Halk Sağlığı Öğretim Üyeleri
uluslararası halk sağlığı kongresi "sağlık 21 eylemi”ne karşı açıklamad155eylül-ekim2000398 ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI KONGRESİ "SAĞLIK 21 EYLEMİ”NE KARŞI AÇIKLAMAD155EYLÜL-EKİM2000398
Araştırma

TIP FAKÜLTESİ ÖİRENCİLERİNİN AİLELERİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 391-397
 • Gülsen GÜNEŞ, Mine KAYA, Erkan PEHLİVAN
tıp fakültesi öirencilerinin ailelerinde kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bir araştırmad155eylül-ekim2000391-397 TIP FAKÜLTESİ ÖİRENCİLERİNİN AİLELERİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMAD155EYLÜL-EKİM2000391-397