• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE HİNDİSTAN

 • INDIA IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 470-480
 • Ö. Faruk TEKBAŞ
Dosya-Derleme

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ VE COVID-19 PANDEMİSİ

 • THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 446-469
 • Raziye ÖZDEMİR
Dosya-Derleme

SAĞLIK SİSTEMİ BAĞLAMINDA COVID-19 SALGINI: GÜNEY KORE

 • COVID-19 OUTBREAK IN THE CONTEXT OF THE HEALTH SYSTEM; SOUTH KOREA

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 403-411
 • Caner BAYSAN
Dosya-Derleme

FİLİPİNLER SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELE

 • THE PHILIPPINES HEALTH SYSTEM AND FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 434-445
 • Ahmet Alp AKER
Dosya-Derleme

KORONA VİRÜS SALGIN SÜRECİNDE ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 • PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA DURING THE CORONAVIRUS EPIDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 424-433
 • Hilal DÜZEL
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE AVUSTRALYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • AUSTRALIAN HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 412-423
 • Ferda ÖZYURDA
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 401-402
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 321-322
Dosya-Derleme

İTALYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ YANITI

 • THE HEALTH SYSTEM AND RESPONSE TO COVİD-19 PANDEMIC IN ITALY

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 388-400
 • Meltem ÇÖL
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ VE KANADA

 • COVID-19 PANDEMIC AND CANADA

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 373-387
 • Sevilcan Başak ÜNAL, Cansu KÖSE
Dosya-Derleme

KATAR SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ

 • QATAR HEALTH SYSTEM AND COVİD-19 PANDEMIC PROCESS

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 366-372
 • Mehmet Ertan GÜNER
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ

 • ENGLAND HEALTH SYSTEM IN COVİD-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 350-365
 • Ayşe Nur USTURALI MUT
Dosya-Derleme

İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ’NİN COVİD-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • İSRAEL HEALTH SYSTEM’S RESPONSE TO THE COVİD-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 342-349
 • Öykü TURUNÇ
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • NEW ZEALAND HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 333-341
 • Ahmet Naci EMECEN, Buket Yıldırım ÜSTÜNER
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ – POLONYA

 • COVID-19 PANDEMIC- POLAND

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 323-332
 • Mehmet AKTEKİN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • EDITöR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 321-322
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: JAPONYA ÖRNEĞİ

 • HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: JAPAN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 295-320
 • Süleyman CEYLAN
Dosya-Derleme

SUUDİ ARABİSTAN VE COVID-19

 • SAUDI ARABIA AND COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 288-294
 • Sevgi CANBAZ, Esra KARACA
Dosya-Derleme

RUSYA FEDERASYONU’NDA COVID-19 PANDEMİSİ

 • COVID-19 PANDEMIC IN THE RUSSIAN FEDERATION

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 277-287
 • Coşkun BAKAR
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • ROMANIA HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIA

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 270-278
 • Gamze ÇAN
Dosya-Derleme

ZAMANIN İZİNDE COVID-19 SALGININA BAKMAK

 • LOOKING AT THE COVID-19 PANDEMIC THROUGH THE FOOTSTEPS OF HISTORY

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 250-269
 • Elif KARAÇİMEN, Ahmet Haşim KÖSE
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA IMF: BAZI GÖZLEMLER, ÖRNEKLER

 • IMF AFTER COVID-19 PANDEMIC: SOME OBSERVATIONS AND CASES

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 243-249
 • Korkut BORATAV
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 241-242
Dosya-Derleme

BİLİM OTOKRASİ GERÇEĞİNİ ÖRTEN KILIF OLABİLİR Mİ?

 • IS IT POSSIBLE FOR SCIENCE TO BE THE VEIL OF THE FACT OF AUTOCRACY?

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 231
 • Mehmet Ruhi DEMİRAY
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ GEREKÇESİYLE İKTİDARLARCA GETİRİLEN KISITLARIN SİYASAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

 • THE SOCIAL AND POLITICAL EFFECTS OF CONSTRAINTS IMPOSED BY GOVERNMENTS IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 218
 • Zeynep GAMBETTİ
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE COVID-19

 • SOCIAL INEQUALITIES AND COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 198
 • Necati ÇITAK
Dosya-Derleme

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN YAPISI COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ITS RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 190
 • Nuriye ORTAYLI
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

 • TRUTH AND WRONGS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 180
 • Selim BADUR
Dosya-Derleme

COVID-19 HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİ VE TEDAVİSİ: BİLİM VE BİLİM ETİĞİ AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR İRDELEME

 • THE EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF COVıD-19 DıSEASE: A CRITICAL APPRAISAL OF THE SCıENCE AND SCıENTIFIC ETHICS

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 165
 • Banu ÇAKIR, Volkan KORTEN, Hasan YAZICI
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 163-164
 • Onur HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 161-162
Araştırma

İSTANBUL’DA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIRILAN KIZ ÇOCUK VE GENÇLERİN FİZİKSEL BÜYÜME VE GELİŞİMLERİ

 • THE PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF FEMALE APPRENTICES LIVING IN ISTANBUL

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 147-160
 • Mevsim DEMİR, İzzet DUYAR
Araştırma

GÖZETLEMEK VE GÖZETMEK ARASINDA: AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE GÖZETİM, MAHREMİYET VE BİYOPOLİTİKA İLİŞKİSİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

 • BETWEEN TAKE CARE AND MONITOR: A SOCIOLOGIC EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVACY, SURVEILLANCE, BIOPOLITICS IN THE FAMILY HEALTH-CARE INFORMATION SYSTEM

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 135-146
 • Tuğçe Zeynep ABALI AKGÜL
Rapor

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE MESLEKİ MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS, ECONOMIC AND SOCIAL STATUS AND PROFESSIONAL CONTENTMENT OF PHYSICIANS IN PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 126-134
 • Emel BAYRAK, Hasan OGAN, Mustafa TURAN
Derleme

COVID-19 İÇİN İŞLE İLİŞKİLİ RİSK VE MESLEKİ COVID-19

 • WORK-RELATED COVID-19 RISK AND OCCUPATIONAL COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 117-125
 • Abdulsamet SANDAL
Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 MARUZİYETLERİNİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ASSESSMENT OF SARS-COV-2 EXPOSURE OF HEALTHCARE WORKERS AS OCCUPATIONAL DISEASE

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 109-116
 • Süleyman AKKAYA
Dosya-Derleme

HALKIN SAĞLIK HAREKETİ VE SİVİL TOPLUM ALTERNATİF ASTANA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLDİRGESİ

 • PEOPLE’S HEALTH MOVEMENT AND CIVIL SOCIETY ALTERNATIVE ASTANA PRIMARY HEALTH CARE DECLARATION

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 97-108
 • Feride AKSU TANIK
Dosya-Derleme

ALMA–ATA BİLDİRGESİ İLE ASTANA BİLDİRGESİ’NİN BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI

 • SIMILARITIES AND DIFF ERENCES BETWEEN DECLARATIONS OF ALMA–ATA AND ASTANA

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 92-96
 • Kayıhan PALA
Dosya-Derleme

ALMA ATA’DA BELİRLENEN HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?

 • HOW FAR HAVE THE GOALS SET IN ALMA ATA BEEN REACHED?

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 83-91
 • Kevser DURGUN, Sera ŞİMŞEK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 81-82
Dosya-Derleme

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KONFERANSI 2018 VE ASTANA BİLDİRGESİ

 • PRIMARY HEALTH CARE GLOBAL CONFERENCE 2018 AND ASTANA DECLARATION

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 75-80
 • Melike YAVUZ
Dosya-Derleme

ALMA-ATA BİLDİRGESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLDİ Mİ?

 • COULD THE ALMA-ATA DECLARATION AFF ECT THE HEALTH SYSTEMS OF THE COUNTRIES?

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 61-74
 • Zeliha Aslı ÖCEK
Dosya Gözlem ve Görüşler

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: SORULAR VE YANITLAR

 • PRIMARY HEALTH CARE: QUESTIONS AND ANSWERS

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 52-60
 • Zafer ÖZTEK
Dosya-Derleme

ALMA ATA KONFERANSI’NIN HAZIRLANMASI VE SONRASI

 • PREPARATıON OF THE ALMA ATA CONFERENCE AND ITS SUBSEQUENCE

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 47-51
 • Necati DEDEDOĞLU
Dosya-Derleme

YENİ DEĞERLENME ALANI OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SERMAYELEŞMESİ

 • CAPITALIZATION OF HEALTH SERVICES AS A NEW AREA OF VALUATION

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 35-46
 • Mehmet ZENCİR
Dosya-Derleme

1970’Lİ YILLARDA DÜNYANIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • HEALTH OF THE WORLD AND HEALTH SYSTEMS IN THE YEARS OF 1970

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 27-34
 • Bülent KILIÇ
Dosya-Derleme

KAPİTALİZMİN KRİZİNDEN KAOTİK KAPİTALİZME 1980 VE 1990’LARIN HERKESÇE BİLİNEN KISA HİKAYESİ

 • FROM THE CRISIS OF CAPITALISM TO THE CHAOTIC CAPITALISM: THE SHORT STORY OF THE 1980S AND 1990S AS KNOWN TO ALL

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 20-26
 • Serdal BAHÇE
Dosya-Derleme

REFAH DEVLETİ NOSTALJİSİ

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 5-19
 • Ögür ÖZTÜRK
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

ALMA-ATA’DAN ASTANA’YA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PRIMARY CARE FROM ALMA-ATA TO ASTANA

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 3-4
 • Kayıhan PALA, Onur HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 1,2

2020 MAKALE VE YAZAR DİZİNİ

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 477
Derleme

BÜTÇE 2021 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TEKLİFİ

 • BUDGET 2021 MINISTRY OF HEALTH CENTRAL GOVERNMENT BUDGET PROPOSAL

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 469
 • Onur HAMZAOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2018 ELEŞTİRİSİ

 • TURKEY DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2018 CRITICISM

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa
 • Mahir ULUSOY
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITLIĞI VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER: TÜRKİYE’DE KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ

 • ANTI-GENDERISM AND ACADEMIC FREEDOMS: THE CASE OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES IN TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 456
 • Aynur ÖZUĞURLU, Cansu DAYAN
Dosya-Derleme

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BARIŞ BİLDİRİSİ KARARI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE DEVLETE SADAKAT KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

 • THE DECISION OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT ON THE PEACE PETITION: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION, ACADEMIC FREEDOM AND THE CONCEPT OF LOYALTY TO THE STATE

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 419
 • Reyda ERGÜN, Berke ÖZENÇ
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTENİN OLAĞANÜSTÜ HÂLİ: İKİLİ DEVLET BASKIDA ÖZERKLİK VE AKADEMİSYEN İHRAÇLARI

 • STATE OF EMERGENCY AT THE UNIVERSITY: THE DUAL STATE, REPRESSIVE AUTONOMY AND THE ACADEMIC PURGE

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 403
 • Serdar TEKİN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 401
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN DÖNÜŞÜMÜ: KÜRESELİ YAKALAMAK YA DA ULUSAL VE YERELLE BÜTÜNLEŞEREK TAŞRALAŞMAK

 • TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY: CATCHING UP WITH THE GLOBAL OR PROVINCIALIZATION BY INTEGRATING WITH THE NATIONAL AND THE LOCAL

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 389-400
 • Hülya KENDİR
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNDE POSTMODERN PROFESYONELLİK EĞİTİMİ: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

 • POSTMODERN PROFESSIONALISM EDUCATION IN MEDICAL EDUCATION: PROS AND CONS

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 378-388
 • Özlem MIDIK
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTELERİN PİYASALAŞMA SÜRECİ

 • COMMERCIALIZATION PROCESS OF UNIVERSITIES

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 371-377
 • İzge GÜNAL
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ

 • HISTORY OF MEDICAL EDUCATION

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 352-370
 • Kevser VATANSEVER
Dosya-Derleme

SORUNLU ÜNİVERSİTE GEÇMİŞİMİZ ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZ ÜNİVERSİTELERİNDE BİR İLİM-BİLİM-TIP TARTIŞMASI

 • A DEBATE ON “İLIM”, SCIENCE AND MEDICINE IN CURRENT UNIVERSITIES THROUGH THE PROBLEMATIC HISTORY OF UNIVERSITIES

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 330-351
 • Alâeddin ŞENEL
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTE SINIF KAVGASI VE BİLİM

 • UNIVERSITY CLASS STRUGGLE AND SCIENCE

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 325-329
 • Taner TİMUR
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE

 • UNIVERSITY IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 323-324
 • Aynur ÖZUĞURLU, Onur HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR YAZISI

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 321-322
Dosya Gözlem ve Görüşler

TÜRKİYE’NİN RUH SAĞLIĞI YASASI İLE İMTİHANI

 • TURKEY’S EXAM WıTH MENTAL HEALTH ACT

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 316-320
 • Fatih ÖNCÜ
Dosya-Derleme

İNSANLIĞIN MUTLULUKLA İLGİLİ HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

 • A SAD STORY OF HUMAN HAPPINESS

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 313-314
 • İlker KÜÇÜKPARLAK
Dosya-Derleme

YAŞLILIK VE RUH SAĞLIĞI

 • ELDERLY AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 308-312
 • Özlem ERDEN AKİ

ANA DİLİNDE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 • MENTAL HEALTH SERVICE IN MOTHER TONGUE

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 300-307
 • İsrafil BÜLBÜL
Dosya-Derleme

YAS VE SALDIRGANLIK-ANILAMAYANIN GÖLGESİ

 • MOURNING AND RAGE: THE SHADOW OF THE NEVER COMMEMORATED

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 293-299
 • Banu BÜLBÜL, R. Neslihan RUGANCI
Dosya-Derleme

TOPLUM RUH SAĞLIĞINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

 • SOCIAL WORK PRACTICE IN COMMUNITY MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 282-291
 • Hande ALBAYRAK
Dosya-Derleme

RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ‘ÖRSELENEBİLİR’ OLMA KONUMUNUN ARAŞTIRMA VE PSİKİYATRİ ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • INVESTIGATION OF INDIVIDUALS WITH MENTAL İLLNESS ‘VULNERABLE’ POSITION IN TERMS OF RESEARCH AND PSYCHIATRIC ETHICS

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 269-281
 • Şükrü KELEŞ
Dosya-Derleme

CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: BİREYİN VE KLİNİĞİN ÖTESİNDE TIP

 • SEXUAL & GENDER IDENTITY AND HEALTH INEQUITIES: MEDICINE BEYOND THE INDIVIDUAL AND THE CLINIC

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 252-268
 • Koray BAŞAR
Dosya-Derleme

KÜRESEL SAĞLIK SORUNLARI VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARA GENEL BİR BAKIŞ

 • GLOBAL HEALTH CHALLENGES AND COMMUNITY MENTAL HEALTH: AN OVERVIEW OF FUTURE POLICIES

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 243-252
 • Özge KARADAĞ ÇAMAN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 241-242
Dosya-Derleme

ZORLA KAYBEDİLENLERİN TUTULAMAYAN YASI

 • UNCOMPLETED MOURNIG OF THE FORCIBLY DISAPPEARED

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 238-240
 • Cem KAPTANOĞLU
Dosya Araştırma

SİVİL ÖLÜM UYGULAMALARININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: BARIŞ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

 • THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF CIVIL DEATH SENTENCES: A STUDY ON ACADEMICS FOR PEACE

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 229.237
 • Banu YILMAZ
Dosya-Derleme

KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİ ŞİDDET VE RUH SAĞLIĞI

 • DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 216-228
 • Leyla GÜLSEREN
Dosya-Derleme

KİTLESEL ŞİDDET OLAYLARI SONRASI YENİ BİR RUH SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI DENEYİMİ

 • A NEW MENTAL HEALTH ORGANIZATION AFTER MASS VIOLENCE PSYCHOSOSCIAL SUPPORT NETWORK EXPERIENCE

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 205-215
 • Zerrin OĞLAĞU, Şahika YÜKSEL
Dosya-Derleme

GÖÇ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: ARAFTA KALAN YAŞAMLAR

 • DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 188-204
 • Okan TAYCAN, Esin UYGUN, Evindar KARABULUT
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE RUHSAL HASTALIKLARIN YAYGINLIĞI VE RUHSAL TEDAVİ İHTİYACI KONUSUNDA NEREDEYİZ?

 • CURRENT STATUS OF PREVALENCE OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND THEIR TREATMENT IN TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 179-187
 • Cengiz KILIÇ
Dosya-Derleme

DÜNDEN BUGÜNE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: NASILDI NASIL OLMALI?

 • COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES FROM PAST TO PRESENT: HOW WAS IT, HOW SHOULD IT BE?

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 165-178
 • Raşit TÜKEL
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TOPLUM RUH SAĞLIĞI

 • COMMUNITY MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 163-164
 • Mevhibe İrem YILDIZ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 161-162
Dosya-Derleme

AYRIMCILIĞIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NASIL GÖRÜNÜR KILINIR?

 • HOW HEALTH IMPACTS OF DISCRIMINATION COULD BE MADE VISIBLE?

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 153-160
 • Feride Aksu TANIK
Dosya-Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMINDA AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION IN THE USE OF HEALTH SERVICES

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 143-152
 • Mehmet ZENCİR, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION RELATING TO HEALTH PROFESSIONALS

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 134-142
 • Kevser VATANSEVER
Dosya-Derleme

HERKES İÇİN SAĞLIK: KİMSE DIŞARIDA KALMASIN!

 • HEALTH FOR ALL: NO ONE STAY OUT!

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 123-133
 • Selma KARABEY, HAcer NALBANT
Dosya-Derleme

KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION FROM WOMEN’S HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 111-122
 • Saliha ÖZPINAR
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN AYRIMCILIK: KADINLARIN DIŞLANMALARI MI HİZAYA SOKULMALARI MI?

 • GENDER DISCRIMINATION: EXCLUSION OR BRINGING INTO LINE?

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 109-110
 • Aksu BORA
Dosya-Derleme

KAPİTALİST EMEK SÜRECİNDE AYRIMCILIK OYUNLARI: ÖTEKİLEŞTİR BÖL SÖMÜR!

 • DISCRIMINATION GAMES IN THE PROCESS OF CAPITALIST LABOR: OTHERISATION DIVIDE AND EXPLOITATION!

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 102-108
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
Dosya-Derleme

KAMU HİZMETLERİNDE AYRIMCILIK: BİR REFERANSİYEL OKUMASI

 • DISCRIMINATION IN PUBLIC SERVICES: A REFERANTIAL BASED ANALYSIS

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 95-101
 • Ulaş BAYRAKTAR
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL DIŞLAMANIN SOSYOLOJİK ZEMİNLERİ

 • SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIAL EXCLUSION

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 85-94
 • Aslıhan AYKAÇ
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIKTA AYRIMCILIK VE ÖTEKİLEŞTİRME

 • DISCRIMINATION AND OTHERING IN HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 83-84
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Şafak TANER
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 81-82
Araştırma

ÇOKLU DAMGALANMA KOŞULLARINDA TIBBİ BİR DURUM OLARAK HIV İLE YAŞAMAK

 • LIVING WITH HIV AS A MEDICAL SITUATION IN MULTIPLE STIGMATIZATION CONDITIONS

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 65-80
 • Mihriban ŞENGÜL, Murat SAYAN, Furkan HANCIOĞLU, Esra CANPOLAT GÖKÇE
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HARCAMALARININ KAYNAĞI

 • SOURCE OF GHI SPENDING BY THE SSI

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 59-64
 • Onur HAMZAOĞLU
Belge

21. YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ ON YILINA BAŞLARKEN TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI-2019

 • HEALTH IN TURKEY AT THE START OF THE THIRD DECADE OF THE 21ST CENTURY TURKEY’S HEALTH - 2019

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 55-58
Gözlemler ve Görüşler

2019 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİNİN DURUMU

 • STATE OF WORLD AND TURKISH ECONOMY IN 2019

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 51-54
 • Korkut BORATAV
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI

 • CLIMATE CRISIS AND ENERGY POLICIES OF TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 46-50
 • Özgür GÜRBÜZ
Dosya-Derleme

İKLİM POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM: PARİS ANLAŞMASI VE HAK TEMELLİ YAKLAŞIM

 • A NEW PERIOD IN CLIMATE POLICIES: PARIS AGREEMENT AND RIGHTS-BASED APPROACH

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 37-45
 • Ümit ŞAHİN
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENFEKSİYONLAR

 • CLIMATE CHANGE AND INFECTIONS

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 32-36
 • Alpay AZAP
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ -II

 • PHYSICAL SCIENCE BASIS OF CLIMATE CHANGE II:

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 3-31
 • Murat TÜRKEŞ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 1-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2019 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 476-480
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ-I

 • WHAT ARE CLIMATE, CLIMATE SYSTEM AND CLIMATE CHANGE? WHAT ARE THE MAJOR CAUSES OF CLIMATE CHANGE?

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 457-475
 • Murat TÜRKEŞ
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’NİN VE KENTLERİN İKLİMİ DEĞİŞTİREN POLİTİKALARI

 • CLIMATE CHANGING POLICY OF TURKEY AND CITIES

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 441-456
 • Önder ALGEDİK
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI GÖÇ HAREKETLERİ VE İKLİM GÖÇMENLERİ

 • MIGRATION MOVEMENTS DEPENDENT ON CLIMATE CHANGE AND CLIMATE MIGRANTS

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 426-440
 • Nermin BİTER
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE GIDA

 • CLIMATE CRISIS AND FOOD

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 418-425
 • Bülent ŞIK
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

 • CLIMATE CRISIS AND HEALTH EFF ECTS

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 409-417
 • Kayıhan PALA
Dosya Gözlem ve Görüşler

İKLİM KRİZİ VE SERMAYE MANTIĞI

 • CLIMATE CRISIS AND LOGIC OF CAPITAL

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 405-408
 • Kenan KALYON
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

İKLİM KRİZİ VE SAĞLIK

 • CLIMATE CRISIS AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 403-404
 • Cavit Işık YAVUZ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 401-402
Belge

KANADA TABİPLER BİRLİĞİ’NE KAZ DAĞLARI İÇİN MEKTUP

 • LETTER TO CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION FOR KAZ MOUNTAINS

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 399-400
Belge

TIP EĞİTİMİNDE İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ETKİSİNİN ÖNLENMESİ İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME YÖNETMELİĞİNE ORTAK YANIT

 • REGULATING FOR BIAS IN MEDICAL EDUCATION: JOINT RESPONSE TO THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY SELF-REGULATORY CODE

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 396-398
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN TEMEL NEDENİ OLABİLİR Mİ?

 • CAN SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH BE THE FUNDAMENTAL CAUSE OF INEQUALITIES IN HEALTH?

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 374-395
 • Özlem ÖZKAN
Dosya-Derleme

EKOLOJİK TARIM: NEDİR? NE OLMALIDIR? TÜRKİYE’Yİ BESLER Mİ?

 • WHAT IS ECOLOGICAL FARMING? WHAT SHOULD IT BE? DOES IT FEED TURKEY?

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 369-373
 • Yonca DEMİR
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE HALKIN GIDA HAREKETİ ! SİYASAL TEMSİLİ MÜŞTEREKLEŞTİRMEK VE YABANCILAŞMAYI AŞMAK

 • PUBLIC FOOD MOVEMENT IN TURKEY! COMMONIZING POLITICAL REPRESENTATION AND OVERCOMING

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 356-368
 • Fevzi ÖZLÜER
Dosya-Derleme

YAŞAMSAL BİLİNMEZLİK: İKLİM KRİZİ VE GIDA

 • A VITAL OBSCURITY: CLIMATE CRISIS AND FOOD

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 348-355
 • Ali Alper AKYÜZ
Dosya-Derleme

TOKSİK YAŞAMIN BİLGİSİ: KANIT SİYASETİNDEN “MÜŞTEREK BİLİM”E

 • THE KNOWLEDGE OF A TOXIC LIFE: FROM THE POLITICS OF EVIDENCE TO CIVIC SCIENCE

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 340-347
 • Duygu KAŞDOĞAN
Dosya Araştırma

TÜRKİYE’DE YAZILI BASIN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN GIDA VE BESLENME HABERLERİNİN AKTARILIŞINDAKİ SORUNLAR

 • THE ISSUES ABOUT THE FOOD AND NUTRITION NEWS THROUGH THE EXAMPLES OF TURKISH PRESS MEDIA

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 333-339
 • Mutlu SERELİ KAAN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE TARIM GIDA SİSTEMİ VE GIDA FİYATLARINDA DALGALANMALAR

 • AGRI-FOOD SYSTEM OF TURKEY AND FLUCTUATION OF FOOD PRICES

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 323-332
 • Murat ÖZTÜRK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 321-322
Dosya-Derleme

GÜVENCESİZ HAYATLAR: GÖÇ GÖÇMENLİK BESLENME VE SAĞLIK

 • UNSECURED LIVES: MIGRATION IMMIGRATION NUTRITION AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 216-320
 • Zeynep ALTIN
Dosya-Derleme

SAVAŞ GIDA GÜVENCESİ İÇİN NASIL BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR?

 • WHAT THREAT THAT WAR POSES TO FOOD SECURITY?

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 313-315
 • Zeki GÜL
Dosya-Derleme

ENDOKRİN BOZUCULAR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE ENDOCRINE DISRUPTERS AND THEIR EFF ECTS ON HUMAN HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 305-312
 • Mehmet Nuri ÖZBEK
Dosya-Derleme

GIDA KATKILARININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF FOOD ADDITIVES ON CHILD HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 297-304
 • Bülent KARA
Dosya Gözlem ve Görüşler

TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL DURUM: BİYOGÜVENLİK YASASI - GDO’LU GIDALAR / KAMU KURUMLARININ YETKİLERİ

 • LEGISLATION RELATED TO BIOSAFETY IN TURKEY - GM FOODS / AUTHORITIES OF PUBLIC INSTITUTIONS

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 289-296
 • Tülay EKİCİ
Dosya-Derleme

GIDADA TAĞŞİŞİN TARİHİ VE POLİTİK EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 • AN INQUIRY ON THE HISTORY AND POLITICAL ECONOMY OF FOOD ADULTERATION

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 273-288
 • Orkun DOĞAN
Dosya-Derleme

YEREL TOHUMLAR BİYOÇEŞİTLİLİK VE AGROEKOLOJİK TARIM İLE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 • RELATIONS BETWEEN LOCAL SEEDS, BIODIVERSITY, AGRO-ECOLOGICAL FARMING AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 268-272
 • Tayfun ÖZKAYA
Dosya-Derleme

SERMAYENİN “GIDA”SI GEÇİMLİK TARIM

 • CAPITAL FEEDS ITSELF BY DESTROYING SUBSISTENCE AGRICULTURE

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 257-267
 • Gaye YILMAZ
Dosya-Derleme

GIDA VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE BİRBİRİNE BAĞLI ÜÇ KAVRAM: GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ VE GIDA EGEMENLİĞİ

 • THREE INTERDEPENDENT CONCEPTS IN FOOD-HEALTH RELATIONS: FOOD SECURITY FOOD SAFETY AND FOOD SOVEREIGNTY

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 251-256
 • Umut KOCAGÖZ
Dosya-Derleme

ARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK BİLGİLER EŞLİĞİNDE BESLENME SAĞLIK İLİŞKİSİ

 • RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION AND HEALTH WITH ARCHAEOLOGICAL AND ARCHAEOMETRIC INFORMATION

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 245-250
 • Ahmet UHRI
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GIDA VE SAĞLIK

 • FOOD AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 243-244
 • Bülent ŞIK, Onur HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 241-242
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZ/KRİZLER VE LGBTİQ+ BİREYLER

 • ECONOMIC CRISIS/CRISES AND LGBTIQ+ INDIVIDUALS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 229-240
 • Filiz AK
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZLERİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON WOMEN’S MENTAL HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 224-228
 • Banu ASLANTAŞ ERTEKİN, Zerrin OĞLAĞU
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 218-223
 • Zeynep Sedef VAROL
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN YAŞLI KADINLARIN KRONİK HASTALIKLARINA VE BAKIMLARINA ETKİSİ

 • THE EFF ECT OF ECONOMIC CRISIS ON CHRONIC DISEASES AND CARE OF OLDER WOMEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 211-217
 • Reyhan UÇKU
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN KADINLARIN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİNE ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON WOMEN’S ACCESS TO HEALTH SERVICE

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 203-210
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN VE SENDİKALARIN CİNSİYETİ

 • GENDER OF ECONOMIC CRISIS AND TRADE UNIONS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 198-202
 • Necla AKGÖKÇE
Dosya-Derleme

GÖÇ PREKARYALAŞMA VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE’DE SURİYELİ KADINLARIN MEVSİMLİK TARIMSAL ÜRETİMDEKİ YERİ

 • MIGRATION PRECARISATION AND WOMEN’S LABOUR: THE ROLE OF SYRIAN WOMEN IN TURKEY’S SEASONAL AGRICULTURAL WORK

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 187-197
 • Saniye DEDEOĞLU
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİ TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDAN OKUMAK: HANEHALKI GEÇİNME STRATEJİLERİ VE KADINLAR

 • READING THE ECONOMICAL CRISIS FROM THE LENS OF GENDER: HOUSEHOLD SURVIVAL STRATEGIES AND WOMEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 182-186
 • Ecehan BALTA
Dosya-Derleme

KRİZLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET BOYUTU İLE ANALİZİ

 • GENDER ANALYSIS OF ECONOMICAL CRISIS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 176-181
 • Ayşe Gül YILGÖR
Dosya Araştırma

KRİZ İŞSİZLER VE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ HALDE İŞSİZ SAYILMAYANLAR

 • CRISIS UNEMPLOYED AND THE UNCOUNTED

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 164-175
 • Seçil Aysed BAHÇE, Emel MEMİŞ
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

KAPİTALİZMİN KRİZİNDE KADIN VE SAĞLIK

 • WOMEN AND HEALTH IN THE CRISIS OF CAPITALISM

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 163
 • Aslı DAVAS, Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 161-162
TTB Raporu

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİ

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 147-160
Belge

TEMEL SAĞLIK HİZMETL ERİ DÜNYA KONFERANSI ALMA-ATA’DAN EVRENSEL SAĞLIK KAPSAYICILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE DOĞRU ASTANA KAZAKİSTAN 25-26 EKİM 2018

 • ASTANA DECLARATION WORLD CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE FROM ALMA-ATA TOWARDS UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ASTANA, KAZAKHSTAN 25-26 OCTOBER 2018

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 144-146
 • Zafer ÖZTEK
Bildiri

FİKİR DERGİCİLİĞİNİN 100 YILLIK SERÜVENİ ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ

 • A BRIEF OVERVIEW OF 100 YEARS OF INTELLECTUAL PERIODICALS IN

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 130-143
 • Emir Ali TÜRKMEN
Bildiri

“GÜNÜMÜZDE BİLİMSEL SÜRELİ YAYINCILIK: NEDEN? NASIL?”

 • ”SCIENTIFIC PERIODICALS IN OUR TIME: WHY? HOW?”

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 125-129
 • Aylin ULUŞAHİN
Bildiri

KÜLTÜR DERGİCİLİĞİMİZE KISA BİR BAKIŞ

 • BRIEF OVERVIEW OF CULTURAL PERIODICALS

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 120-124
 • Turgay FİŞEKÇİ
DOSYA/PANEL

MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ SAVUNUSU

 • PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND DEFENDING PEACE

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 110-119
 • Feride AKSU TANIK, Otmar KLOİBER, Jacques de HALLER, A. Özdemir AKTAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

TERAPİ NOTLARI TERAPİSTİNDİR!

 • THERAPY NOTES BELONG TO THE THERAPIST!

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 106-109
 • Hande KARAKILIÇ ÜÇER
Dosya-Derleme

CİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ MUAYENELERİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR VE HUKUKİ SONUÇLARI

 • ETHICAL APPROACHES TO THE EXAMINATION OF VICTIMS OF SEXUAL OFF ENCES AND LEGAL CONSEQUENCES

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 93-105
 • Gürcan ALTUN, Ziynet ÖZÇELİK, Deniz KARACA
Dosya-Derleme

MESLEKİ ÖZERKLİĞE VE HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER: DÜNYA ÖRNEKLERİ

 • THREATS TO PROFESSIONAL AUTONOMY AND PHYSICIAN’S INDEPENDENCE: WORLD EXPERIENCES

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 83-92
 • Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 81-82
Dosya Gözlem ve Görüşler

19 LİRA 20 KURUŞLUK OLAY

 • AN EVENT WORTH 19 LIRA AND 20 KURUş

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 75-80
 • Naki BULUT
Dosya Gözlem ve Görüşler

TORBA YASA MECLİS GÖRÜŞMELERİ İZLENİMLERİ

 • IMPRESSIONS FROM PARLIAMENTARY DISCUSSION ON OMNIBUS LAW

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 70-74
 • Ali ŞEKER
Dosya Gözlem ve Görüşler

YAPISAL ŞİDDETİN MECLİSTE TEZAHÜRÜ: TORBA YASA GÖRÜŞMELERİ

 • MANIFESTATION OF STRUCTURAL VIOLENCE IN TH E PARLIAMENT: OMNIBUS LAW DISCUSSIONS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 67-69
 • Necdet İPEKYÜZ
Dosya-Derleme

HUKUKLA BAĞINI KOPARTAN İKTİDARIN TORBA YASASI

 • OMNIBUS LAW OF A RULING PARTY BROKEN APART FROM LAW

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 62-66
 • Mustafa GÜLER
Dosya-Derleme

GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ HAKLARDAN “ARINDIRMA”

 • SECURITY CLEARANCE / “CLEANSING” OF RIGHTS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 57-61
 • Ziynet ÖZÇELİK
Dosya-Derleme

TTB VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, MESLEK ÖRGÜTÜ BAĞIMSIZLIĞI MÜCADELESİ

 • TMA AND STRUGGLE FOR PROFESSIONAL AUTONOMY, AUTONOMY OF THE PROFESSIONAL INSTITUTION

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 52-56
 • Bayazıt İLHAN
Dosya-Derleme

“6023”TE TTB’YE RAĞMEN YAPILAN DÜZENLEMELERLE HEDEFLENEN NE?

 • WHAT IS THE AIM OF ARRANGEMENTS IN THE LAW NO. 6023 AGAINST THE TMA?

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 44-51
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya-Derleme

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BELGELERİNDE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK

 • PROFESSIONAL AUTONOMY IN WORLD MEDICAL ASSOCIATION’S POLICIES

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 38-43
 • M. Murat CİVANER, Feride Aksu TANIK
Dosya-Derleme

PROFESYONEL MESLEKLERDE BAĞIMSIZLIK VE ÖZERKLİK : SAĞLIK TORBA YASASI GEREKÇELERİ KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRME

 • INDEPENDENCE AND AUTONOMY IN PROFESSIONAL OCCUPATIONS: AN EVALUATION WITHIN THE LIGHT OF THE HEALTH OMNIBUS ACT’S RATIONALE, THE COMMISSION AND GENERAL ASSEMBLY MINUTES

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 26-37
 • Kasım AKBAŞ
Dosya-Derleme

MESLEKLER ÜZERİNE KISA BİR DENEME

 • A SHORT ESSAY ON OCCUPATIONS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 17-25
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya-Derleme

SAĞLIK REFORMLARI VE ESNEK ÜRETİM HEKİM ÖZERKLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?

 • HOW DO HEALTH REFORMS AND FLEXIBLE PRODUCTION AFF ECT PHYSICIAN AUTONOMY?

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 5-16
 • Onur HAMZAOĞLU, Özlem ÖZKAN
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÖZERKLİĞİ

 • PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND AUTONOMY OF PROFESSIONAL ORGANIZATION

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 3-4
 • Feride Aksu TANIK, Osman ÖZTÜRK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 1-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2018 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 476-480
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: NE DEDİLER, NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 473-475
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ AİLE HEKİMLİĞİ: NE DEDİLER, NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE : WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 470-472
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI: NE DEDİLER? NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 465-469
Araştırma

SAĞLIĞIN KÜLTÜREL BOYUTLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARI: TÜRKİYE’DE TÜTÜN KONTROLÜ VE KADINLARIN SİGARA İÇMESİNE ATFEDİLEN ANLAMLAR

 • CULTURAL ASPECTS OF HEALTH AND GENDER NORMS: TOBACCO CONTROL AND MEANINGS ATTRIBUTED TO THE WOMEN’S SMOKING IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 455-464
 • Ayşecan TERZİOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

BÜTÇE 2019 VE SAĞLIK

 • BUDGET 2019 AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 443-454
 • Onur HAMZAOĞLU
Yuvarlak Masa

24 HAZİRAN SONRASINDA TÜRKİYE: NE YAPMALI(YIZ)? N ASIL YAPMALI(YIZ)?

 • TURKEY AFTER JUNE 24TH: WHAT AND HOW SHOULD (WE) DO?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 403-442
 • Kenan KALYON, Metin KAYAOĞLU, Ahmet Haşim KÖSE, Haluk YURTSEVER, Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜTFÜTOĞLU, Cem SOMEL, TTB -MK Üyeleri Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 401-402
TTB Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 28. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: MARMARA BÖLGESİ ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE MÜCADELESİ

 • THE 28TH OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: “MARMARA REGION ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL STRUGGLE”

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 391
 • TTB Halk Sağlığı Kolu
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNE

 • ON WORLD HEALTH ORGANIZATION, ALMA ATA DECLARATION, IDEOLOGY ETC...

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 384
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

REEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİ

 • A HINT FOR THE DISSOLUTION OF REEL SOCIALISM: ALMA ATA DECLARATION

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 379
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya Gözlem ve Görüşler

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI

 • INTERNATIONAL ALMA-ATA CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 372
 • Kayıhan PALA
Dosya-Derleme

YENİ MUHAFAZAKÂRLIĞIN SOSYAL KORUMA ANLAYIŞI OLARAK ÇALIŞTIRMACI POLİTİKALAR

 • SOCIAL PROTECTION UNDERSTANDING OF NEOCONSERVATISM: WORKFARE POLICIES

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 360
 • Aslı Güleç TAŞDEMİR
Dosya-Derleme

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: SAĞLIK HİZMETLERİNİN PİYASALAŞTIRILMASINDA BİR İNŞA VE TASFİYE SÜRECİ

 • PUBLIC HOSPITAL UNIONS: A CONSTRUCTION AND DISSOLUTION PROCESS IN THE MARKETIZATION OF HEALTH CARE SERVICES

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 348
 • Bilge ŞENTÜRK
Dosya-Derleme

GÖÇMEN KİMLİĞİ VE EMEĞİ, SIĞINMACI KİMLİĞİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI

 • IMMIGRANT IDENTITY AND LABOR ASYLUM SEEKERS IDENTITY AND THE LABOR MARKET

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 337
 • Polat S. ALPMAN
Dosya-Derleme

GÖÇMEN İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI NELER BELİRLER?

 • WHAT DETERMINES THE HEALTH OF MIGRANT WORKERS?

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 327
 • Aslı DAVAS
Dosya-Derleme

GÖÇMENLİK İNSAN KALMA MÜCADELESİNİN ADIDIR

 • STATE OF IMMIGRATION IS THE NAME OF STAYING AS HUMAN

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 323
 • Nilgün TOKER
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 321
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SINIRLARI SULARDA ÇİZİLİRKEN: DENİZDEKİ ATEŞ

 • WHILE DRAWING BOUNDARIES OF LIFE AT SEA: FUOCAMMARE

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 314-320
 • Zeynep ÖZEN BARKOT
Dosya-Derleme

SURİYELİ KADIN “MÜLTECİLERİN”1 EMEK VE İSTİHDAM KOŞULLARI

 • LABOUR AND EMPLOYMENT CONDITIONS OF SYRIAN WOMEN “REFUGEES”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 306-311
 • Melda YAMAN
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET, GÖÇ VE SAĞLIK

 • GENDER, MIGRATION AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 297-305
 • Zeynep Sedef VAROL
Dosya-Derleme

İKLİM ADALETSİZLİĞİ VE GÖRÜNMEZ MÜLTECİLER:“ÇEVRE/İKLİM MÜLTECİLERİ”

 • CLIMATE INJUSTICE AND IGNORED REFUGEES: “ENVIRONMENTAL / CLIMATE REFUGEES”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 284-296
 • Nermin BİTER
Dosya-Derleme

GÖÇMENLERİN MEDYADAKİ TEMSİLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

 • AN ASSESSMENT OF IMMIGRANTS’ REPRESENTATIONS IN THE MEDIA

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 277-283
 • Hanifi KURT
Dosya-Derleme

MÜLTECİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

 • REFUGEES ACCESS TO HEALTH CARE

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 268-276
 • Feride AKSU TANIK
Dosya-Derleme

VATANDAŞLIK VE GÖÇ

 • CITIZENSHIP AND MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 262-267
 • Lülüfer KÖRÜKMEZ KAYA
Dosya-Derleme

MODERNLİĞİN LANETLİ ARMAĞANI: MÜLTECİLİK

 • REFUGEES: A CURSED GIFT OF MODERNITY

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 255-261
 • Zerrin KURTOĞLU ŞAHİN
Dosya-Derleme

GÖÇ, GÖÇMEN, MÜLTECİ: GÖÇ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVE

 • MIGRATION, MIGRANT, REFUGEE: BASIC CONCEPTS AND LEGAL FRAMEWORK OF MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 249-254
 • Cansu AKBAŞ DEMİREL
Dosya-Derleme

HANNAH ARENDT VE “HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI”

 • HANNAH ARENDT AND THE “RIGHT TO HAVE RIGHTS”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 245-248
 • Serdar TEKİN
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GÖÇ

 • MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 243-244
 • Feride Aksu TANIK, Aslı DAVAS
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 241-242
Gözlemler ve Görüşler

VICENTE NAVARRO İLE SÖYLEŞİ

 • INTERVIEW WITH VICENTE NAVARRO

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 236-240
 • Feride AKSU TANIK, Özlem ÖZKAN
Derleme

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜTÇE TEMELLİ DÖNÜŞÜM VE PERSONEL ÖDEMELERİ

 • BUDGET-BASED TRANSFORMATİON IN PUBLIC HEALTHCARE SERVICES AND PAYMENTS TO STAFF

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 223-240
 • Kubilay YALÇINKAYA
Dosya-Derleme

AŞILANMAMA, AŞILATMAMA VE TÜRKİYE’DE “AŞI REDDİ” TARTIŞMASINA KISA BİR KATKI

 • A SHORT CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON UNVACCINATED, DON’T VACCINATED AND “VACCINE REFUSAL” IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 220-222
 • Muzaffer ESKİOCAK
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞININ TOPLUMSAL SONUÇLARI

 • THE SOCIAL CONSEQUENCES OF UNVACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 217-219
 • Alpay AZAP
Dosya-Derleme

OTİZM VE AŞILAR ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

 • IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN VACCINES AND AUTISM

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 213-216
 • Işık KARAKAYA
Dosya-Derleme

EBEVEYNLERİN AŞI KARARI

 • REASONS OF PARENTS FOR VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 207-212
 • Hatice İKİIŞIK
Dosya-Derleme

SIK RASTLANAN AŞI KARŞITI İDDİALARA YANITLAR

 • RESPONSES TO COMMON ANTI-VACCINE CLAIMS

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 195-206
 • Işıl ARICAN
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞININ TARİHÇESİ

 • HISTORY OF ANTI-VACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 187-194
 • Melike YAVUZ
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞI

 • VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 175-186
 • Ahmet Alp AKER
Dosya-Derleme

BAĞIŞIKLAMAYI KİM TEHDİT EDİYOR: AŞI KARŞITLARI? AŞI PİYASASI?

 • WHO IS THREATENING IMMUNITY? ANTI-VACCINE MOVEMENT? VACCINE MARKET?

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 165-174
 • Şafak TANER
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

AŞI KARŞITLIĞI

 • ANTI-VACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 163-164
 • Melike YAVUZ
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 161-162
Araştırma

SAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞINI NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİ

 • HOW DOES VIOLENCE TOWARDS HEALTHCARE WORKERS AFF ECT STUDENTS’ OPINIONS ON THEIR PROFESSION AND PATIENTS? AN EXAMPLE FROM A MEDICAL SCHOOL

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 148-160
 • Setenay S. YALINBAŞ, Filiz BULUT, M. Murat CİVANER
Dosya-Derleme

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ

 • TRADITIONAL AND COMPLETE MEDICAL EDUCATION AND PRACTICE CENTERS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 143-147
 • Ebru BASA
Dosya-Derleme

KÜRTAJ YASAKLARININ TARİHSEL DAYANAKLARI VE DİNLERİN ETKİSİ

 • HISTORICAL BASES OF ABORTION PROHIBITIONS AND THE EFF ECTS OF RELIGIONS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 137-142
 • Lale TIRTIL
Dosya-Derleme

DİNİN SİYASALLAŞMASININ DİŞHEKİMLERİ VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YANSIMALARI HAKKINDA BİR DENEME

 • AN ESSAY ABOUT REFL ECTIONS ON DENTISTS AND ORAL HEALTH SERCIVES OF POLITICIZATION OF THE RELIGION

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 126-136
 • A.R. İlker CEBECİ, Neslihan SEVİM
Dosya-Derleme

AMELİYATHANEDE HİZMET ALAN HASTALARDA DİNİ İNANCIN ETKİSİ

 • THE EFF ECTS OF RELIGIOUS BELIEFS IN PATIENTS RECEIVING SERVICES IN THE OPERATING ROOM

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 121-125
 • Nursel ŞAHİN
Dosya-Derleme

HASTANELERDE MANEVİ DESTEK UYGULAMALARI VE YASAL DAYANAKLARI

 • SPIRITUAL SUPPORT PRACTICES IN HOSPITALS AND ITS LEGAL BASIS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 112-120
 • Osman ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ UYGULAMALARINDA DİN VE MUHAFAZAKÂRLAŞMA: GÖRÜNENİN ALTINDAKİ GERÇEK

 • RELIGION AND CONSERVATISM IN PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY PRACTICE: REALITY BEHIND THE APPARENT

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 98-111
 • Burhanettin KAYA
Dosya-Derleme

AŞI REDDİNİN BAĞLAMI VE SONUÇLARI

 • THE CONTEXT AND CONSEQUENCES OF VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 83-97
 • Feride AKSU TANIK
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 81-82
Dosya-Derleme

KADIN GENİTAL MUTİLASYONU: ATAERKİ VE DİNCİLİK ELİYLE BİR İNSAN HAKKI İHLALİ

 • FEMALE GENITAL MUTILATION:A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS BY THE HANDS OF PATRIARCHY AND RELIGIONIZATION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 72-80
 • Hande ARPAT
Dosya-Derleme

KADIN VE DİN BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ

 • FAMILY PLANNING SERVICES IN CONTEXT TO RELIGION AND WOMEN IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 61-71
 • Ayşe AKIN
Dosya-Derleme

KUTSAL ŞEYLERİN MATERYAL EKONOMİSİ: HELAL TIBBİ TÜKETİM

 • THE MATERIAL ECONOMY OF SACRED THINGS: HALAL MEDICAL CONSUMPTION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 52-60
 • Deniz PARLAK
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN KESİŞME NOKTALARI: AYRIMCILIK

 • INTERSECTIONS OF SOCIAL INEQUALITY: DISCRIMINATION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 43-51
 • Aslı KAYHAN
Dosya-Derleme

AKP İSLAM FAŞİZM VE KADINLAR

 • AKP, ISLAM FASCISM AND WOMEN

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 36-42
 • Sibel ÖZBUDUN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE DİN VE SİYASAL ALAN

 • RELIGION AND POLITICAL SPHERE IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 28-35
 • Yücel DEMİRER
Dosya-Derleme

BAŞLANGICINDAN ÇAĞIMIZA DİNİN İNSANLIĞA GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ BİR DİN TARİHÇESİ DENEMESİ

 • POSITIVE AND NEGATIVE CONTRIBUTIONS OF THE RELIGION ON HUMANITY FROM THE BEGINNINGS TO MODERN TIMES

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 6-27
 • Alâeddin ŞENEL
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DİNİN SİYASALLAŞMASI VE SAĞLIK

 • POLITICIZATION OF RELIGION AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 4-5
 • Özlem ÖZKAN, Yücel DEMİRER
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 1-3
Dizin

2017 DİZİN

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 475-480
Gözlemler ve Görüşler

EVRENSEL MESLEK AHLAKI KURALLARI / HEKİMLİK ANDI”NI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

 • REVISING WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF GENEVA - PHYSICIANS’ PLEDGE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 469-475
 • M. Murat CIVANER
DOSYA/YUVARLAK MASA TOPLANTISI

YENİ DÖNEMDE NASIL BİR STRATEJİ

 • WHAT KIND OF STRATEGY FOR THE NEW PERIOD

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 450-468
 • Nazmi ALGAN, Eriş BİLALOĞLU, Ali ÇERKEZOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, Güray KILIÇ, Osman ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: CEPTEN DEVLETE, DEVLETTEN PATRONA

 • FINANCING OF HEALTH SERVICES UNDER AKP FROM POCKET TO STATE, FROM STATE TO BOSSES

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 443-449
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA ŞİDDET

 • VIOLENCE IN HEALTHCARE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 436-442
 • Raşit TÜKEL
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİ: ONBEŞ YILDA (2002-2017) NELER DEĞİŞTİ?

 • MEDICAL EDUCATION IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN FIFTEEN YEARS (2002-2017)

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 432-435
 • İskender SAYEK
Dosya Gözlem ve Görüşler

RIZAYLA VEYA ZORLA: ŞEHİR HASTANELERİ

 • CITY HOSPITALS: EITHER ON CONSENT OR BY FORCE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 427-431
 • Özgür ERBAŞ
Dosya-Derleme

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE 15 YILLIK DÖNÜŞÜM

 • 15 YEARS OF TRANSFORMATION IN MINISTRY OF HEALTH HOSPITALS

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 422-426
 • Bayazıt İLHAN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: 2002-2017

 • STATE OF MATERNAL AND CHILD HEALTH SERVICES IN TURKEY: 2002-2017

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 410-421
 • Muzaff er ESKİOCAK
Derleme

SAĞLIK “REFORMU” : NEREDEN NEREYE?

 • HEALTH “REFORM”: WHERE IS IT HEADING FOR?

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 403-409
 • Osman ÖZTÜRK
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 401-402
Dosya-Derleme

SAĞLIK EMEK GÜCÜNÜN AKP İLE GEÇEN 15 YILI

 • HEALTH LABOUR FORCE’S 15 YEARS WITH AKP

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 381-400
 • Özlem ÖZKAN
Dosya-Derleme

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI SON 15 YILDA NASIL “DÖNÜŞTÜ”

 • HOW OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH POLICIES “TRANSFORMED” WITHIN THE LAST 15 YEARS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 376-380
 • Celal EMİROĞLU
Dosya-Derleme

AKP VE TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN BAŞKALAŞMA ÖYKÜSÜ

 • JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND THE METAMORPHOSIS OF PRIMARY CARE SERVICES IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 361-375
 • Zeliha Aslı ÖCEK
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI: SERMAYEYE CENNET, EMEĞE CEHENNEM

 • WORKING LIFE IN AKP YEARS: HEAVEN FOR CAPITAL, HELL FOR WORKERS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 341-360
 • İrfan KAYGISIZ
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ: COŞKU, DURGUNLUK VE TASFİYE EĞİLİMLERİYLE SALINIM

 • THE TURKISH ECONOMY UNDER JDP YEARS: OSCILLATION UNDER EUPHORIA, STAGNATION AND DESTRUCTION TENDENCIES

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 328-340
 • Ekin DEĞİRMENCİ, Elif KARAÇİMEN, Ahmet Haşim KÖSE
Dosya Gözlem ve Görüşler

ON BEŞ YILIN BİLANÇOSU: ÇELİŞKİLER YUMAĞI

 • BALANCE SHEET OF 15 YEARS: BALL OF CONTRASTS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 325-327
 • Metin ÇULHAOĞLU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

AKP’Lİ 15 YILIN BİLANÇOSU

 • BALANCE SHEET OF THE LAST 15 YEARS WITH AKP

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 323-324
 • Osman ÖZTÜRK, Onur HAMZAOĞLU
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 321-322
Derleme

TIBBİ ANTROPOLOJİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

 • WHY DOES MEDICAL ANTHROPOLOGY MATTER?

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 316-320
 • Başak CAN
Araştırma

HASTANE ENFEKSİYONLARINA SOSYOMEDİKOJENİK YAKLAŞIM: MEDİKAL ANTROPOLOJİK BİR ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

 • SOCIOMEDICOGENIC APPROACH TO HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS:RESULTS OF A MEDICAL ANTHROPOLOGICAL RESEARCH

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 308-315
 • Serhat ERDAL, İzzet DUYAR
Derleme

TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ TARİHSEL SEYRİ: BETİMLEYİCİ BİR DEĞERLENDİRME

 • HISTORICAL TRAJECTORY OF PUBLIC HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 295-307
 • Volkan YILMAZ, Nurhan YENTÜRK
Derleme

TÜRKİYE’DE GİZLENEN BEBEK ÖLÜMLERİ VE BÖLGELERARASI EŞİTSİZLİKLER

 • HIDDEN MORTALITY AMONG THE INFANTS AND THE REGIONAL INEQUALITIES IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 288-294
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİ KANUN TASLAĞI VE MEVZUATI

 • MEDICAL TOURISM DRAFT LAW AND LEGISLATION

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 282-287
 • Özgür ERBAŞ
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİ, ŞEHİR HASTANELERİ VE SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ

 • MEDICAL TOURISM, CITY HOSPITA LS AND FREE HEALTHCARE ZONES

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 275-281
 • Ebru BASA
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİNDE YÖNETİŞİM MANTIĞI VE KÖRFEZ ÜLKELERİ

 • GOVERNANCE LOGIC IN MEDICAL TOURISM AND THE GULF COUNTRIES

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 266-274
 • Kansu YILDIRIM
Dosya-Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSÖTESİ TAŞERONLAŞTIRILMASI: TIBBİ TURİZM

 • TRANSNATIONAL SUBCONTRACTING OF HE ALTH CARE SERVICES: MEDICAL TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 254-265
 • Aslı DAVAS
Dosya-Derleme

KÜRESEL KAPİTALİZMİN TIBBA DOKUNUŞU: SAĞLIK TURİZMİ

 • TOUCH OF GLOBAL CAPITALISM TO MEDICINE: HEALTH TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 245-253
 • Melike YAVUZ
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIK TURİZMİ

 • HEALTH TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 243-244
 • Cavit Işık YAVUZ
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 241-242
Dosya-Derleme

ÖZDEŞLİKLER FARKLILIKLAR VE ÖZGÜNLÜKLER: SINIF MÜCADELELERİ VS. ÇEVRE MÜCADELELERİ

 • IDENTICALNESS DIVERSITIES AND TYPICALNESS: CLASS WARFARE VS. STRUGGLES FOR NATURE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 236-240
 • Gaye YILMAZ
Dosya Gözlem ve Görüşler

TOHUMLAR CANLIDIR YAŞARLAR

 • SEEDS ARE ALIVE, THEY LIVE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 228-235
 • Abdullah AYSU
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEMİZ HAVA İÇİN MÜCADELE

 • THE STRUGGLE FOR CLEAN AIR IN TURKEY AND IN THE WORLD

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 219-227
 • Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Çiğdem ÇAĞLAYAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNE KARŞI MÜCADELE

 • THE STRUGGLE AGAINST WIND POWER PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 214-218
 • İpar BUĞRA
Dosya Gözlem ve Görüşler

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORMAN İÇİN MÜCADELE

 • STRUGGLE FOR FORESTS IN THE WORLD AND IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 203-213
 • Salih USTA
Dosya Gözlem ve Görüşler

NASIL YAPMALI ? GEÇİM ARAÇLARINA ULAŞMA İYİ YAŞAMA VE KENT HAKKI

 • HOW TO DO IT? ACCESS TO MEANS OF SUBSISTENCE FAIR LIVING AND RIGHT TO THE CITY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 193-202
 • Fevzi ÖZLÜER
Dosya-Derleme

DERENİN DERDİ: HES KARŞITI MÜCADELENİN İMKÂN VE SINIRLARI

 • PROBLEM OF THE CREEK: POSSIBILITIES AND LIMITS OF ANTI-HEPP STRUGGLE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 187-192
 • Sinan ERENSÜ
Dosya-Derleme

BİR MÜŞTEREK OLARAK SUYU SAVUNMAK: DİRENİŞE KUŞBAKIŞI BİR BAKIŞ

 • DEFENDING WATER AS ONE OF THE COMMONS: A PANAROMIC VIEW OF THE RESISTANCE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 181-186
 • Ömür KURT
Dosya Gözlem ve Görüşler

NÜKLEER KARŞITI MÜCADELENİN KISA TARİHİ

 • A BRIEF HISTORY OF ANTI-NUCLEAR MOVEMENT

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 177-180
 • Yılmaz KİLİM
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERE KARŞI MÜCADELELERDEN ÖRNEKLER

 • THE EXAMPLES OF THE STRUGGLES AGAINST COAL-FIRED THERMAL POWER PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 168-176
 • Kayıhan PALA
Dosya-Derleme

ÖZEL MÜLKİYET: DOĞANIN VE İNSANLIĞIN YOK EDİLİŞİ

 • PRIVATE PROPERTY: DESTRUCTION OF THE NATURE AND THE HUMANITY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 165-167
 • Onur HAMZAOĞLU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DOĞA İÇİN MÜCADELE

 • STRUGGLE FOR NATURE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 163-164
 • Gaye YILMAZ, Onur HAMZAOĞLU
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 161-162
Dosya-Derleme

MEDYADA YAŞLANMA KARŞITI SÖYLEM VE YAŞLILIĞIN TEMSİLİ

 • REPRESENTATION OF AGING AND ANTI-AGING DISCOURSE IN MEDIA

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 152-160
 • Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL, Selda BULUT
Dosya-Derleme

DOKTOR KORKUSU

 • THE FEAR OF DOCTORS

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 149-151
 • İlker KÜÇÜKPARLAK
Dosya-Derleme

KADINA KARŞI ŞİDDET VE KORKU

 • VIOLENCE AGAINST WOMAN AND FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 141-148
 • Suzan SANER
Dosya-Derleme

AKADEMİSYEN KADINLARIN KORKULARI

 • FEARS OF ACADEMICIAN WOMEN

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 128-140
 • Gökçe ZEYBEK KABAKCI
Dosya-Derleme

KORKU REJİMLERİNDE DİRENİŞİN İMKÂNI

 • THE OPPORTUNITY FOR RESISTANCE UNDER THE REGIMES OF FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 123-127
 • İnan GÜNDOĞDU
Dosya-Derleme

KORKUDAN ÖZGÜR OLMAK

 • FREEDOM FROM FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 119-122
 • Kerem ALTIPARMAK
Dosya-Derleme

BİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKU

 • THE FEAR AS AN INSTRUMENT OF POWER

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 113-118
 • Sibel ÖZBUDUN
Dosya-Derleme

HEP DİKEN ÜSTÜNDE: KAYGI VE TÜRKİYE

 • ALWAYS ON TENTERHOOKS: TURKEY AND ANXIETY

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 108-112
 • Berkant SAĞIR, Tolga BİNBAY
Dosya-Derleme

KORKU TOPLUMUNDA ŞİDDETİ “İZLEMEK”: PSİKO-ANTROPOLOJİK BİR TAHLİL

 • WATCHING VIOLENCE IN FEAR SOCIETY: A PSYCHO-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 95-107
 • Hülya DOĞAN
Dosya-Derleme

KORKUDAN KORKMAK

 • FEAR OF FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 85-94
 • M. İrem YILDIZ
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

KORKU

 • FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 83-84
 • M. İrem YILDIZ, Eriş BİLALOĞLU
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 81-82
Dosya-Belge

TIPTA UZMANLIK DERNEKLERİNİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIP YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

 • THE OPINIONS OF THE MEDICAL SPECIALTY SOCIETIES REGARDING THE DRAFT REGULATION ON TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 62-80
 • TTB-UDEK
Dosya-Belge

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TTB TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN BAŞVURU METNİ

 • THE APPLICATION TEXT FOR THE LEGAL ACTION BROUGHT BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION (TMA) AGAINST BY-LAW ON TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE PRACTICES

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 53-61
 • Türk Tabipleri Birliği
Dosya-Belge

AVRUPALI HEKİMLER DAİMİ KOMİTESİ (CPME) TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF UYGULAMALAR ÜZERİNE TUTUM BELGESİ

 • STANDING COMMITTEE OF EUROPEAN DOCTORS (CPME) POSITION PAPER ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE TREATMENTS

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 51-52
 • Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi
Dosya-Derleme

ZİYA ÖZEL/ZAKKUM OLAYI: YAZIŞMALARDAN TTB VE MERKEZİ OTORİTE TUTUMU

 • THE CASE OF DR. ZIYA ÖZEL/OLEANDER (ZAKKUM): THE ATTITUDES OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION (TMA) AND CENTRAL AUTHORITY ON THE BASIS OF PAST CORRESPONDENCE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 47-50
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya-Derleme

GERİCİLİĞİN KISKACINDA SAĞLIK

 • HEALTH TRAPPED BY RELIGIONIZATION

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 38-46
 • Hande ARPAT
Dosya-Derleme

HALK HEKİMLİĞİ VE TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • A REVIEW OF TRADITIONAL MEDICINE AND COMPLEMENTARY ALTERNATIVE MEDICINE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 29-37
 • H. Hüseyin POLAT
Dosya-Derleme

SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL TEDAVİ UYGULAMALARI

 • TRADITIONAL MEDICINE PRACTICES FROM THE POINT OF HEALTH ANTHROPOLOGY

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 21-28
 • Nuran ELMACI
Dosya-Derleme

BİLİME KARŞI YALANCI BİLİM (PSEUDOBİLİM) ÖRNEĞİ: HOMEOPATİ

 • THE EXAMPLE OF PSEUDOSCIENCE VERSUS SCIENCE: HOMEOPATHY

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 18-20
 • Alper B. İSKİT
Dosya-Derleme

MOLEKÜLDEN İLACA AMA BİTKİDEN NEREYE?

 • FROM MOLECULE TO DRUG, BUT WHERE TO FROM HERB?

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 14-17
 • Ersin YARIŞ
Dosya-Derleme

HEKİMİN MODERN TIP DIŞI YÖNTEMLERE YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?

 • HOW SHOULD PHYSICIANS’ APPROACH BE TO THE METHODS OUTSIDE MODERN MEDICINE?

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 9-13
 • M. Murat CİVANER
Dosya Gözlem ve Görüşler

GERİCİLİK DÖNEMİNDE TIBBA “ALTERNATİF” DAYATMASI

 • FORCING “ALTERNATIVE” ON MEDICINE IN THE PERIOD OF REACTIONISM

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 5-8
 • İlker BELEK
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI

 • TRADITIONAL, COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE PRACTICES

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 3-4
 • Osman ÖZTÜRK, Nilay ETİLER, M. Murat CİVANER
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 2-3
TTB Raporu

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

 • RAPID ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVICES IN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLIA DURING CLASHES BREAKING OUT AFTER JULY 20TH

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 310-320
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”

 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBILE TRAINING SEMINAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVICES AND WORK ACCIDENTS”

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 296-309
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”
Dosya Gözlem ve Görüşler

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRME

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN THE PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 290-295
 • Kemal ÖZAY
Dosya-Derleme

PİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAM

 • REMUNERATION AD EMPLOYMENT IN MARKET-ORIENTED HEALTH ENVIRONMENTS

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 285-289
 • İlker BELEK
Dosya-Derleme

EMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAH

 • HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCING LABOUR POWER: AN INTERDISCIPLINARY ACCOUNT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 268-284
 • Hakan TÜZÜN
Dosya-Derleme

CHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAK

 • CHARLIE CHAPLIN’S MODERN TIMES OR LOOKING AT MODERN TIMES WITH THE EYES OF CHARLOT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 251-267
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya-Derleme

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME, BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • THOUGHTS ON THE PRECARISATION, THE UNCERTAINITY, AND THE FEAR IN WORKING LIFE

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 243-250
 • Elif HACISALIHOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 241-242
Portre

RUDOLF VIRCHOW: HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRE

 • RUDOLF VIRCHOW: A PORTRAIT IN PUBLIC HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 74-80
 • Hande ARPAT
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”

 • REPORT ON TMA’S 25. PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR “COMMUNICABLE DISEASES, REFUGEES AND HEALTH SERVICES”

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 64-73
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA HAKKANİYETİ ARTIRMAK VE SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİ VURGULAMAK İÇİN ULUSAL TABİP BİRLİKLERİNİN VE HEKİMLERİN ROLÜ SEMPOZYUMU

 • SYMPOSIUM: THE ROLE OF PHYSICIANS AND NATIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS IN ADDRESSING THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH AND INCREASING HEALTH EQUITY

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 59-63
 • Kayıhan PALA
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ 200. KONSEY TOPLANTISINDAN NOTLAR

 • NOTES FROM 200TH COUNCIL MEETING OF WORLD MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 56-58
 • Bayazıt İLHAN, Murat CİVANER
Derleme

NÜKLEER ENERJİ VE TÜRKİYE’NİN İLK NÜKLEER SANTRALİ “AKKUYU”

 • NUCLEAR ENERGY AND TURKEY’S FıRST NUCLEAR POWER PLANT “AKKUYU”

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 42-55
 • Gülçin YAPICI
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYE

 • SOCIAL CAPITAL: THE INTERMEDIARY DETERMINANT IN THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH FRAMEWORK

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 29-41
 • İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR
Derleme

BİR “HERKESE SAĞLIK” VE SOSYAL DÖNÜŞÜM MODELİ: BARRİO ADENTRO

 • A “HEALTH FOR ALL” AND SOCIAL TRANSFORMATION MODEL: BARRIO ADENTRO

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 17-28
 • İnci ÖZGÜR-İLHAN, Zelal Deniz DEMİR
Dosya-Derleme

ÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİM

 • LEGAL CHANGE IN THE TRANSFORMATION OF PRIVATE HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 13-16
 • Mustafa GÜLER
Dosya-Derleme

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HASTANELERDE YAPISAL DÖNÜŞÜM

 • PUBLIC HOSPITAL UNIONS AND STRUCTURAL TRANSFORMATION IN HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 3-12
 • Cavit IŞIK YAVUZ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 1-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2014 YILI (MAKALE) DİZİNİ

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 475-480
Dosya Gözlem ve Görüşler

MODERN HASTANELERİN DOĞUŞU

 • EMERGENCE OF MODERN HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 471-474
 • Ata SOYER
Dosya-Derleme

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE SES

 • ORGANIZATION OF HEALTH WORKERS IN PUBLIC HOSPITALS AND SES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 468-470
 • Fikret ÇALAĞAN
Dosya-Derleme

HASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI

 • HEALTH WORKERS’ HEALTH SERVICES IN HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 460-467
 • Aslı DAVAS
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SÜRECİNDE TTB HUKUK MÜCADELESİ

 • TMA’S LEGAL STRUGGLE IN THE PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 455-459
 • Özgür ERBAŞ
Dosya-Derleme

BİR ZAMANLAR SSK HASTANELERİ

 • ONCE UPON A TIME SSK HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 448-454
 • Osman ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

PİYASALAŞMIŞ SAĞLIK HİZMETLERİNE KAMU OTORİTESİNİN MÜDAHALE ARACI OLARAK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

 • HEALTH PRACTICES COMMUNIQUE (HPC) AS AN INSTRUMENT FOR PUBLIC AUTHORITY INTERVENTION TO MARKETED HEALTH SERVICES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 443-447
 • Güray KILIÇ, Ergün DEMİR
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ “İŞLETMELEŞME VEYA BATMA” SARMALINDAN KURTULABİLİR Mİ?

 • IT POSSIBLE TO RESCUE UNIVERSITY HOSPITALS FROM THE DILEMMA OF “BECOMING BUSINESS OR CRASH ?

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 439
 • Alpay AZAP, İsmail AĞIRBAŞ
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELER: SERMAYENİN YENİ BİRİKİM ALANI YA DA AKP’NİN PATRON SEVGİSİ

 • PRIVATE HOSPITALS IN TURKEY: NEW DOMAIN FOR CAPITAL ACCUMULATION OR AKP’S AFF ECTION FOR BOSSES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 430-438
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

NEOLİBERAL SAĞLIK REFORMLARININ ETKİSİ: KAMU HASTANELERİNDE FİNANSMAN YAPISI DEĞİŞİYOR

 • THE IMPACT OF NEOLIBERAL HEALTH REFORMS: FINANCIAL STRUCTURE IS CHANGING IN PUBLIC HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 414-429
 • Kayıhan PALA
Dosya-Derleme

1980 SONRASINDA HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ

 • TRANSFORMATION OF HOSPITALS AFTER 1980

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 405-413
 • Feride AKSU TANIK
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TÜRKİYE’DE HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ

 • TRANSFORMATION OF HOSPITALS IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 403-404
 • Cavit Işık YAVUZ, Harun BALCIOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 401-402
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2013 YILI DÜNYA SITMA RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • THE EVALUATION OF WORLD HEALTH ORGANIZATION WORLD MALARIA REPORT 2013

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 399-400
 • Barış CAN
Dosya-Derleme

MUHAFAZAKÂRLIK VE PİYASA KISKACINDA KÜRTAJ HAKKI

 • ABORTION RIGHTS IN THE CROSSFIRE BETWEEN CONSERVATISM AND MARKET ECONOMY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 387-398
 • Fatma ÖZDEMİR
Dosya-Derleme

MEDYANIN BİÇİMLENDİRDİĞİ TARAFTARLIK

 • FANS SHAPED BY THE MEDIA

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 381-386
 • Ahmet TALİMCİLER
Dosya-Derleme

VÜCUT GELİŞTİRME ALANINDA BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ:’’ABİ BEN YENİ BAŞLADIM, BENİM ALMAMA GEREK VAR MI?”

 • A SOCIOLOGICAL UNDERSTANDING OF SUPPLEMENT USE IN RECREATIONAL BODYBUILDING: “I HAVE JUST STARTED PUMPING UP AND DO I NEED TO USE THEM?”

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 366-380
 • Mustafa Şahin KARAÇAM, Canan KOCA
Dosya-Derleme

FİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞI GELİŞTİRMEDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ: PROBLEMİ BELİRLE, KANITA DAYALI UYGUN MODELİ SEÇ VE UYGULA

 • EFF ECTIVE TEACHING STRATEGIES IN DEVELOPING PHYSICAL ACTIVITY BEHAVIOR: IDENTIFY THE PROBLEM, CHOOSE EVIDENCE-BASED APPROPRIATE MODEL AND APPLY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 356-365
 • Mustafa Levent İNCE, Deniz HÜNÜK, Mine MÜFTÜLER
Dosya-Derleme

SPORTİF DEĞERLER VE EĞİTİMİ

 • SPORTS VALUES AND THEIR EDUCATION

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 351-355
 • Gıyasettin DEMİRHAN
Dosya-Derleme

EGZERSİZ VE PSİKOLOJİSİ

 • EXERCISE AND IT’S PSYCHOLOGY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 344-350
 • Ziya KORUÇ
Dosya-Derleme

EGZERSİZ VE PERFORMANS SPORUNDA BEDEN POLİTİKALARI

 • BODY POLITICS IN EXERCISE AND PERFORMANCE SPORT

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 333-343
 • Pınar ÖZTÜRK, Canan KOCA
Dosya-Derleme

TÜKETİM BAĞIMLISI TOPLUM VE SPOR/FİZİKSEL AKTİVİTE

 • CONSUMPTION ADDICTED SOCIETY AND SPORTS/PHYSICAL ACTIVITY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 325-332
 • Nefise BULGU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

FİZİKSEL AKTİVİTE SPOR VE SAĞLIK

 • PHYSICAL ACTIVITY, SPORTS AND HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 323-324
 • Eriş BİLALOĞLU, Eft al YILDIRIM
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 321-322
Dosya-Derleme

NORMALLİĞİN TAHAKKÜMÜ : HETERONORMATİF EĞİTİM KISKACINDA LGBTİ’LER

 • DOMINANCE OF NORMALITY : LGBTI PEOPLE WITHIN THE GRIP OF HETERONORMATIVE EDUCATION

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 314-320
 • Remzi ALTUNPOLAT
Dosya-Derleme

LGBTİ ÖZNELLİKLER VE YARGISAL SEMBOLİK ŞİDDETİN MİMARİSİ: BİR BOŞLUKLARI DOLDURMA DENEMESİ OLARAK YARGININ “NEFRET” AĞZI

 • LGBTI SUBJECTIVITIES AND ARCHITECTURE OF SYMBOLIC VIOLENCE IN THE JUDICIARY: “HATE SPEECH” BY THE JUDICIARY AS AN ATTEMPT TO FILL IN GAPS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 310-313
 • Sinem HUN
Dosya-Derleme

IRK VE CİNSİYETTEN, ETNİK VE CİNSEL YÖNELİM KİMLİĞİNE KÜLTÜREL KİMLİK OLUŞUMLARI : YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KÜRT-LGBTİ HAREKETİ

 • FORMATION OF CULTURAL IDENTITIES FROM RACE AND SEX TO ETHNIC AND SEXUAL ORIENTATION : KURD-LGBTI MOVEMENT IN TURKEY IN THE CONTEXT OF NEW SOCIAL MOVEMENTS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 302-309
 • Özgür ÇALIŞKAN
Dosya-Derleme

QUEER TAHAYYÜL: CİNSİYET KİMLİĞİNDE VE CİNSEL YÖNELİMDE İKİLİĞİN ÖTESİ

 • QUEER IMAGINATION: BEYOND BINARISMS IN GENDER AND SEXUALITY

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 299-301
 • Sibel YARDIMCI
Dosya-Derleme

TRANSFEMİNİZM: FEMİNİZM HERKES İÇİN Mİ?

 • TRANS-FEMINISM: FEMINISM FOR ALL?

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 293-295
 • Selin BERGHAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

EŞCİNSEL (LGBTİ) HAREKETİN TIP BİLİMİYLE İLİŞKİSİ

 • RELATIONSHIP BETWEEN HOMOSEXUAL (LGBTI) MOVEMENT AND SCIENCE OF MEDICINE

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 288-292
 • İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

EŞCİNSEL KURTULUŞ HAREKETİ’NİN TÜRKİYE SEYRİ

 • THE JOURNEY OF GAY LIBERATION MOVEMENT IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 277-287
 • Ali EROL
Dosya-Derleme

HERKES İÇİN SAĞLIK: LGBTİ BİREYLERİN ESENLİĞİNİ HEDEFLEYEN SAĞLIK HİZMETLERİNE DOĞRU

 • HEALTH FOR ALL: TOWARDS HEALTH CARE SERVICES AIMING FOR THE WELL-BEING OF LGBTI INDIVIDUALS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 266-276
 • Volkan YILMAZ, İpek GÖÇMEN, Cansu ATLAY
Dosya-Derleme

EŞCİNSELLER, SOSYAL DIŞLAMA VE RUH SAĞLIĞI

 • HOMOSEXUALS, SOCIAL EXCLUSION AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 259-265
 • Seven KAPTAN, Şahika YÜKSEL
Dosya-Derleme

HETEROSEKSİST TIP

 • HETEROSEXIST MEDICINE

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 252-258
 • Selçuk CANDANSAYAR
Dosya-Derleme

FARKLI YÖNLERİ İLE CİNSEL KİMLİK: BEDENSEL CİNSİYET, CİNSİYET KİMLİĞİ, CİNSİYET ROLÜ VE CİNSEL YÖNELİM

 • DIFF ERENT FACETS OF SEXUAL İDENTITY: SEX, GENDER İDENTITY, GENDER ROLE, AND SEXUAL ORIENTATION

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 245-251
 • Koray BAŞAR
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

CİNSEL YÖNELİMLER, CİNSEL KİMLİKLER VE SAĞLIK

 • SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITIES AND HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 243-244
 • Remzi ALTUNPOLAT, Onur HAMZAOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 241-242
Dosya Gözlem ve Görüşler

ANKARA TABİP ODASI GEZİ DAVASI’NA MÜTALAA, PHR DANIŞMAN RAPORU VE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR

 • OPINIONS ON THE COURT CASE AGAINST ANKARA CHAMBER OF MEDICINE, PHR CONSULTANT REPORT AND PHILOSOPHICAL APPROACHES

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 227-240
 • Işıl GÜL, Ulaş KARAN, Vincent IACOPINO, Donna McKAY, Hayrettin ÖKÇESİZ, Ahmet İNAM, Betül ÇOTUKSÖKEN, İoanna KUÇURADİ, Harun TEPE
Dosya Gözlem ve Görüşler

GÖSTERİ/EYLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KULLANILMASINA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLMESİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU VE HEKİMLERİN ROLÜ

 • THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND INTERVENTION TO THE RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY/DEMONSTRATION BY USING TEAR GAS AND THE ROLE OF PHYSICIANS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 220-226
 • H. Burak GEMALMAZ
Dosya Gözlem ve Görüşler

HEKİMLERİN İLK YARDIM VE ACİL YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELERİ GEREKTİREN OLAYLARDA TABİP ODALARININ GÖREVLERİ

 • TASKS OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN CASES WHERE PHYSICIANS HAVE TO FULFIL THEIR FIRST AID AND URGENT INTERVENTION OBLIGATIONS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 215-219
 • Onur KARAHANOĞULLARI
Dosya Gözlem ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞ KURGUSU

 • ERRONEOUS CASE BY THE MINISTRY OF HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 208-214
 • Kerem ALTIPARMAK
Dosya-Derleme

HEKİMLİK YARGILAMALARI

 • TRIALS OF PHYSICIANS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 193-207
 • Ziynet ÖZÇELİK
Dosya-Derleme

HAZİRAN SOKAKLARINDA TIBBIN İNSANLIKLA İMTİHANI

 • TEST OF HUMANITY OF MEDICINE IN THE STREETS OF JUNE

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 186-192
 • Feride Aksu TANIK

GRİ VE YEŞİL: GEZİ’YE GENEL BİR BAKIŞ

 • GRAY AND GREEN: AN OVERALL OUTLOOK TO GEZI

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 172-185
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya-Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ANKARA TABİP ODASI ORGANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİ

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 167-171
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GEZİ’DEN TABİP ODALARINA KALAN: YARGILAMALAR

 • WHAT REMAINS TO CHAMBERS OF MEDICINE FROM GEZI: TRIALS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 163-166
 • Eriş BİLALOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 3, mayıs haziran, 2014, Sayfa 161-162
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2016 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 475-480
Kitap

OKUMA ÖNERİLERİ: EVRİMSEL TIP İLE İLGİLİ KİTAPLAR

 • READING RECOMMENDATION: BOOKS ON EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 472-474
 • Battal ÇIPLAK
TTB Raporları

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞI MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (22.9.1979)

 • TO THE PRESIDENCY OF THE CENTRAL COUNCIL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION: SEPTEMBER 22, 1979 MONTHLY ACTIVITY REPORT

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 468-471
 • SAMSUN SİNOP TABİP ODASI, Erdal ATABEK
TTB Raporu

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME

 • THE STATE OF MEDICAL EDUCATION IN TURKEY: A BRIEF ASSESSMENT ON BEHALF OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 463-467
 • Bayazıt İLHAN, Dilek ASLAN, Gülriz ERİŞGEN, Orhan ODABAŞI
Gözlemler ve Görüşler

TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ: OYLAR NASIL KULLANILIYOR?

 • AN ASSESSMENT ON 67TH GRAND CONGRESS OF TMA (TURKISH MEDICAL ASSOCIATION) HOW THE VOTES ARE CAST?

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 460-462
 • Onur HAMZAOĞLU
Derleme

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • HOME HEALTH CARE IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 443-459
 • Eft al YILDIRIM
Derleme

EVDE SAĞLIK SOSYAL VE DESTEK HİZMETLERİNDE DÖRT DÖNEM DÖRT ÖZELLİK

 • FOUR PERIODS, FOUR CHARACTERISTICS IN HOME HEALTH, SOCIAL AND SUPPORT SERVICES

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 424-442
 • Özlem ÖZKAN
Yuvarlak Masa

15 TEMMUZ SONRASINDA DEVLET YENİDEN İNŞA EDİLİRKEN YAPILABİLECEKLER-YAPABİLECEKLERİMİZ

 • WHAT CAN BE DONE, WHAT CAN WE DO AFTER JULY 15 AS THE STATE IS BEING RECONSTRUCTED?

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 403-423
 • Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜTFÜOĞLU, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri, Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 401-402
 • Hakem Kurulu’ndan
Dosya-Derleme

ŞİZOFRENİ; EVRİME ÖDENEN BİR BEDEL Mİ?

 • IS SCHIZOPHRENIA A PRICE OF HUMAN EVOLUTION ?

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 2-400
 • Ejder Akgün YILDIRIM, Eren YILDIZHAN, Nur ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNDE EVRİMİ KONUMLANDIRMAK: EVRİMSEL TIP DİSİPLİNİ

 • FINDING A PLACE FOR EVOLUTIONARY MEDICINE IN MEDICAL EDUCATION : EVOLUTIONARY MEDICINE DISCIPLINE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 389-391
 • Mehmet Cem MÜDERRİSOĞLU, Necdet ERSÖZ
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ, EVRİMSEL TIP VE TIP EĞİTİMİ: DÜNYA VE TÜRKİYE

 • EVOLUTIONARY BIOLOGY, EVOLUTIONARY MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION: CURRENT STATE IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 385-388
 • İskender SAYEK
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP EĞİTİMİ İÇİN YENİ MODÜLLER: AVUSTRALYA VE İSVİÇRE DENEYİMLERİ

 • NOVEL MODULES TO TEACH EVOLUTIONARY MEDICINE: AN AUSTRALIAN AND A SWISS EXPERIENCE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 376-384
 • Frank RUHLI, Martin HAEUSLER, Arthur SANIOTIS, Maciej HENNEBERG, Gülfi rde Akgül
Dosya-Derleme

EVRİMSEL DİNAMİKLERİN MEYDAN OKUYAN ÖZNESİ OLARAK HIV

 • HIV AS A CHALLENGING AGENT OF EVOLUTIONARY DYNAMICS

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 371-375
 • Çağatay TARHAN
Dosya-Derleme

GÖZÜN EVRİMİ

 • EVOLUTION OF THE EYE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 367-370
 • Mahmut Oğuz ULUSOY, Sinan EMRE
Dosya-Derleme

EVRİMSEL ORTAKLIKLAR TEMELİNDE MODEL ORGANİZMALAR: DROSOPHILA MODELİ VE PARKİNSON HASTALIĞI

 • MODEL ORGANISMS AND COMMON EVOLUTIONARY ORIGINS: DROSOPHILA PARKINSON MODEL

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 359-366
 • Özge DÜZGÜN
Dosya-Derleme

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE EVRİMSEL TIP

 • INFECTIOUS DISEASES AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 349-358
 • O. Şadi YENEN
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP VE ENDOKRİN FENOTİPLER: ERKEN JUVENİLİTEYE EVRİMSEL BAKIŞ

 • EVOLUTIONARY MEDICINE AND ENDOCRINE PHENOTYPES: EVOLUTIONARY APPROACH TO EARLY JUVENILITY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 345-348
 • Merih BERBEROĞLU
Dosya-Derleme

EVRİMSEL EPİDEMİYOLOJİ: EPİDEMİYOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİNİN SENTEZİ

 • EVOLUTIONARY EPIDEMIOLOGY: A SYNTHESIS FOR EVOLUTION AND EPIDEMIOLOGY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 340-344
 • Efe SEZGİN
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP PERSPEKTİFİ İLE GENETİK HASTALIKLAR

 • EVOLUTIONARY MEDICINE PERSPECTIVE ON GENETIC DISEASES

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 334-339
 • Ajlan TÜKÜN, Kıvanç BİLECEN
Dosya-Derleme

UYUMSUZLUK MU? KİTLE PAZARLAMASI MI? TAŞ DEVRİ DİYETLERİ, SANAYİLEŞME VE AŞIRI İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALAR

 • MISMATCH OR MASS MARKETING? STONE AGE DIETS, INDUSTRIALIZATION AND ULTRA-PROCESSED FOODS

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 323-333
 • Sarah ELTON
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULUNDAN

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 321-322
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ EVRİMSEL TIP DOSYASI TEKNİK TERİMLER İÇİN KILAVUZ

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ EVRİMSEL TIP DOSYASI TEKNİK TERİMLER İÇİN KILAVUZ

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 320
Dosya-Derleme

BEDENLERİMİZDEKİ TUHAFLIKLAR

 • QUIRKS OF OUR BODIES

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 317-319
 • Metin BERBEROĞLU
Dosya-Derleme

YAŞLANMANIN EVRİMİ VE TIP

 • EVOLUTION OF AGING AND MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 314-316
 • Abdullah OLGUN
Dosya-Derleme

EVRİMSEL PSİKİYATRİ: İNSANIN EVRİMSEL ÖYKÜSÜ VE PSİKOPATOLOJİ

 • EVOLUTIONARY PSYCHIATRY: EVOLUTIONARY HISTORY OF THE HUMAN AND PSCHOPATHOLOGY

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 307-313
 • Ejder Akgün YILDIRIM, Hakan KARAŞ
Dosya-Derleme

KANSER VE EVRİMSEL TIP

 • CANCER AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 299-306
 • Sarp KAYA
Dosya-Derleme

ADAPTİF MELEZLENME: HOMO SAPİENS’İN DÜNYAYA YAYILIŞINDA ETKİLERİ

 • ADAPTIVE INTROGRESSION: THE IMPACTS ON HOMO SAPIENS’ SPREAD THROUGHOUT THE WORLD

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 295-298
 • Nefize Ezgi ALTINIŞIK
Dosya-Derleme

FİLOGENİ VE TIP: HER TÜRÜN EVRİMSEL BİR TARİHİ VARDIR

 • PHYLOGENY AND MEDICINE: EVERYONE SPECIES HAS AN EVOLUTIONARY HISTORY

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 288-294
 • Hasan H. BAŞIBÜYÜK
Dosya Çeviri

EVRİMSEL BİYOLOJİYİ TIP İÇİN TEMEL BİLİMLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK

 • MAKING EVOLUTIONARY BIOLOGY A BASIC SCIENCE FOR MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 277-287
 • Ertan Mahir KORKMAZ, Randolph M. Nessea,, Carl T. Bergstrom, Peter T. Ellison, Jeff rey S. Flier
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ VE EVRİMSEL TIP İLİŞKİSİ

 • RELATION OF EVOLUTIONARY BIOLOGY AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 257-276
 • Battal ÇIPLAK
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ, DARWİN DEVRİMİ VE DOĞAL SEÇİLİMLE EVRİMLEŞME

 • EVOLUTIONARY BIOLOGY, DARWIN’S REVOLUTION AND EVOLUTION BY NATURAL SELECTION

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 245-256
 • Ergi Deniz ÖZSOY
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

EVRİMSEL TIP

 • EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 143-244
 • Ergi Deniz ÖZSOY, Battal ÇIPLAK, Cem TERZİ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 241-242
 • Hakem Kurulu’ndan
Rapor

İCAPÇILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • ON-CALL OBLIGATION

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 230-240
 • Türk Tabipleri Birliği
Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET Mİ, ATAERKİ Mİ?

 • GENDER OR PATRIARCHY?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 226-229
 • Melda YAMAN
Dosya-Derleme

“YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE YENİ VE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN” MÜ?

 • CAN A NEW AND LIVEABLE WORLD BE POSSIBLE WITH RENEWABLE ENERGY?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 221-225
 • Elif HATMAN
Dosya-Derleme

HİDROELEKTRİK SANTRALLERLE GELEN YIKIM

 • DESTRUCTION FROM HYDROELECTRIC POWER PLANT

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 212-220
 • Hür HASSOY
Dosya-Derleme

NÜKLEER SANTRALLER İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE BİASLAR, YALANLARA VE SAFSATALARA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

 • HOW DO MISTAKES AND BIASES RELATED TO NUCLEAR POWER PLANTS TRANSFORM INTO LIES AND FALLACIES?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 201-211
 • Umur GÜRSOY
Dosya-Derleme

ATIKTAN ETİĞE; NÜKLEER TARTIŞMASI

 • FROM THE WASTE TO ETHICS; NUCLEAR DEBATE

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 197-200
 • Filiz YAVUZ
Dosya-Derleme

SOMA ÖRNEĞİNDE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE SAĞLIK

 • COAL MINING AND HEALTH THROUGH THE EXAMPLE OF SOMA

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 191-196
 • Ahmet SOYSAL
Dosya-Derleme

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER SESSİZCE ÖLDÜRÜYOR

 • COAL-FIRED POWER PLANTS ARE KILLING SILENTLY

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 182-190
 • Melike YAVUZ
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

 • ENERGY USE IN TURKEY AND ALL OVER THE WORLD

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 174-181
 • Aynur UÇKAÇ
Dosya-Derleme

KAPİTALİZM VE ENERJİ POLİTİKALARI

 • CAPITALISM AND ENERGY POLICY

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 165-173
 • İzzettin ÖNDER
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

ENERJİ VE SAĞLIK

 • ENERGY AND HEALTH

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 163-164
 • Melike YAVUZ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 161-162
 • Hakem Kurulu’ndan
TTB Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SOMA A.Ş. EYNEZ YERALTI LİNYİT MADENİ OCAĞI-İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

 • THE INVESTIGATION AND ASSESSMENT REPORT BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION ON THE WORKPLACE HEALTH UNIT OF SOMA INC., EYNEZ UNDERGROUND LIGNITE MINE

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 156-160
Belge

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 • THE COMMUNIQUE OF THE SYMPOSIUM “WAR, MIGRATION AND HEALTH”

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 150-155
 • SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
Derleme

COP21 PARİS TOPLANTISI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TTB TUTUMU

 • COP21 PARIS MEETING AND TMA ATTITUDE AGAINST CLIMATE CHANGE

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 146-149
 • Kayıhan PALA, Bayazıt İLHAN
Derleme

KÜRESEL SERMAYENİN “YENİ” SİLAHLARI: TTIP, TPP VE TISA

 • “NEW” WEAPONS OF GLOBAL CAPITAL: TTIP, TPP, AND TISA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 140-145
 • Hande ARPAT, Özgür ERBAŞ
Derleme

AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI KADINI İKNA EDEBİLİYOR MU?

 • IS AKP CONSERVATION SUFF ICIENT TO PERSUADE WOMEN?

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 133-139
 • Fatma ÖZDEMİR, Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK
Derleme

HEKİMLER VE TOPLUMSAL CİNSİYET

 • PHYSICIANS AND GENDER

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 128-132
 • Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK
Dosya-Derleme

MEDYADA TIBBİ ETİK İHLALLER

 • THE VIOLATIONS OF MEDICAL ETHICS IN THE MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 122-127
 • Naki BULUT
Dosya Araştırma

TÜRKİYE’DE TELEVİZYON DİZİLERİNDE HEKİM İMAJI

 • THE MEDICAL DOCTOR IMAGE IN THE TELEVISION SERIES IN TURKEY

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 110-121
 • Hande UZ, L. Doğan TILIÇ
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM : SAĞLIK PARADİGMASI VE MEDYA

 • TRANSFORMATION IN HEALTH: HEALTH PARADIGM AND MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 101-109
 • Deniz SEZGİN
Dosya-Derleme

ÇOCUK İSTİSMARI VE MEDYADAKİ YANSIMALARI

 • CHILD ABUSE AND ITS REFL ECTIONS ON MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 96-100
 • Tevhide Ekin SÜT
Dosya-Derleme

MEDYANIN SINIFSAL TEMELLERİ: EMEĞİN GERÇEKLERİ VE SERMAYENİN İLLÜZYONLARI

 • CLASS ANALYSIS OF MEDIA: REALITIES OF LABOUR AND ILLUSIONS OF CAPITAL

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 85-95
 • Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR, Çağrı KADEROĞLU BULUT
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

MEDYA VE SAĞLIK

 • MEDIA AND HEALTH

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 83-84
 • Hande ARPAT
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 81-82
 • Hakem Kurulu’ndan
Dosya-Belge

YETERLİ AĞRI TEDAVİSİNE ERİŞİME İLİŞKİN DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ KARARI

 • WMA RESOLUTION ON THE ACCESS TO ADEQUATE PAIN TREATMENT

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 79-80
 • Dünya Tabipler Birliği
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE TIBBİ TEDAVİDE KARAR VERME SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZ

 • GUIDELINE ON THE DECISION-MAKING PROCESS REGARDING MEDICAL TREATMENT IN END-OF-LIFE PERIOD

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 63-78
 • Avrupa Konseyi
Dosya-Belge

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAŞAMIN SONUNA İLİŞKİN ETİK BİLDİRGE

 • DECLARATION ON ETHICS RELATING TO END-OF-LIFE BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 60-62
 • Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 • THE OPINIONS AND THE SUGGESTIONS OF TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE ON HEALTHCARE DURING END-OF-LIFE PERIOD

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 58-59
 • Prof. Dr. Lütfi Telci
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANESTEZİ VE REANİMASYON, YOĞUN BAKIM UZMANLARININ ROLÜ

 • THE CONTRIBUTION OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION CONSULTANTS, AND INTENSIVISTS ON HEALTH SERVICE DURING END OF LIFE PERIOD AND RELATED ISSUES - THE STUDY OF TSAR

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 47-57
 • Doç. Dr. Tuğhan Utku, , Doç. Dr. Nedim Çekmen, Prof. Dr. İsmail Cinel, Prof. Dr. M. Kemal Bayar , Prof. Dr. İ. Özkan Akıncı, Prof. Dr. Sibel Temur, Prof. Dr. Özge Köner
Dosya-Derleme

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YAŞAMIN SONUNA GELMİŞ HASTALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ

 • PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS FACED WITH THE TERMINALLY ILL INTENSIVE CARE PATIENTS: VIEWS FROM THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 42-46
 • Prof. Dr. Halil Kaya Yorgancı, Doç. Dr. Melda Türkoğlu
Dosya Çeviri

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

 • ADAPTATION OF THE CRITICAL CARE FAMILY NEED INVENTORY TO TURKISH AND IT’S PSYCHOM ETRIC PROPERTIES

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 31-41
 • Sibel BÜYÜKÇOBA, Nezih VAROL, M. Murat CIVANER, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

PALYATİF BAKIM

 • PALLIATIVE CARE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 25-30
 • Ayşegül BİLEN
Dosya-Derleme

HAYATIN SON DÖNEMİNDE KRONİK AĞRI VE TEDAVİYE ERİŞİM

 • CHRONIC PAIN AND ACCESS TO TREATMENT AT THE END OF LIFE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 18-24
 • Meltem UYAR, Halil ÇETİNGÖK, N. Süleyman ÖZYALÇIN
Dosya Çeviri

UTANÇ VERİCİ OLANI MEŞRULAŞTIRMAK: YAŞAMIN SON DÖNEMİNE ETİK YAKLAŞIMI VE ÖLÜMÜN EKONOMİ-POLİTİĞİ

 • LEGITIMIZING THE SHAMEFUL: END-OF-LIFE ETHICS AND THE POLITICAL ECONOMY OF DEATH

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 9-17
 • Miran EPSTEIN
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?

 • HEALTH CARE AT THE END OF LIFE: WHAT IS THE SITUATION OF NEEDS AND SERVICES?

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 5-8
 • ReyhanUÇKU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: İHMAL EDİLEN BİR BAŞLIK

 • A NEGLECTED TOPIC: END-OF-LIFE CARE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 3-4
 • M. Murat CİVANER
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 1-2
 • Hakem Kurulu’ndan
Dizin

DİZİN

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 475-480
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 27. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU’’NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI, GÖÇ, SAVAŞ VE SAĞLIK ETKİLERİ, AİLE HEKİMLİĞİNİN 10. YILINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ”

 • TMA PUBLIC HEALTH BRANCH 27. MOBILE TRAINING SEMINAR REPORT: “NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH, MIGRATION, ARMED CONFL ICT AND EFF ECTS ON HEALTH,FIRST STEP HEALTH SERVICES IN THE 10TH YEAR OF FAMILY MEDICINE”

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 465-474
 • Hakkı AKTAŞ, Hande CİHAN, A. Öner KURT, Tacettin İNANDI, GES Katılımcıları
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞI 2015 YILI GENEL KURULU’NDAN NOTLAR

 • NOTES FROM THE 2015 GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 457-464
 • Bayazıt İLHAN, M. Murat CİVANER
Derleme

AFETLERDE GÖNÜLLÜ HEKİMLİK

 • VOLUNTEER MEDICINE IN DISASTERS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 455-456
 • Necati DEDEDOĞLU
Araştırma

ANTALYA MERKEZ ÖRNEĞİNDE; BİRİNCİ BASAMAKTA HİZMET VEREN HEKİMLERİN AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞ SÜREÇLERİ, UYGULAMA SÜRECİNDEKİ DURUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

 • THE TRANSITION PROCESS OF PRIMARY HEALTH CARE PHYSICIANS TO FAMILY PHYSICIAN SYSTEM, THE SITUATION OF THE IMLEMENTATION AND THE SATIFSFACTION LEVELS OF PHYSICIANS : AN EXAMPLE IN THE CENTRE OF ANTALYA

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 447-454
 • Fatma Yeşim KARAKOÇ, İlker BELEK
Derleme

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YENİ BİR TÜR MÜ, AYKIRILIK MI?

 • UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, IS IT A NEW ORGANIZATIONAL FORM OR AN ANOMALY?

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 431446
 • Sibel BÜYÜKÇOBAN , Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Nilüfer DEMIRAL YILMAZ, M. Murat CIVANER
Yuvarlak Masa

TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜMLERİ

 • TURKEY’S PROBLEM AREAS IN NEAR FUTURE AND POSSIBLE SOLUTIONS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 409-430
 • Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Tülin ÖNGEN, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri , Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
Dosya-Derleme

HASTANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

 • MANAGEMENT OF MEDICAL WASTE IN HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 403-408
 • Özlem KURT-AZAP
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULUN’DAN

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 401-402
 • Hakem Kurulu’ndan
Dosya-Belge

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ

 • OPINION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION ON DRAFT REGULATION CONCERNING THE MANAGEMENT OF MEDICAL WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 389-400
 • Türk Tabipleri Birliği
Dosya-Derleme

SAĞLIK BAKIM ATIKLARININ AZALTILMASI, YENİDEN KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

 • HEALTH CARE WASTE REDUCTION, REUSE AND RECYCLING

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 380-388
 • Elif KÖSE
Dosya-Derleme

TIBBİ ATIKLAR VE TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASININ TEHLİKELERİ

 • MEDICAL WASTES AND HAZARDS OF IT’S INCINERATION

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 362-379
 • Seval ÇOKER
Dosya-Derleme

DÜNYADA TIBBİ ATIK SORUNU

 • MEDICAL WASTE PROBLEM IN THE WORLD

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 359-361
 • Ahmet SOYSAL
Dosya-Derleme

PİYASALAŞMIŞ BİR TIBBİ ATIK YÖNETİMİYLE TIBBİ ATIK VE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KORUNABİLİR Mİ?

 • IS POSSIBLE TO PROTECT MEDICAL WASTE AS WELL AS THE HEALTH OF THE CLEANING STAFF MEMBERS USING A METHOD WHICH IS NOT YET ON THE MARKET?

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 352-358
 • Aslı DAVAS
Dosya-Derleme

ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TIBBİ ATIKLAR

 • MEDICAL WASTE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 343-358
 • Hür HASSOY, Seyfi DURMAZ
Dosya-Derleme

TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARI

 • MEDICAL AND OTHER HEALTH RELATED WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 337-342
 • Çağatay GÜLER
Dosya-Derleme

TIBBİ BAKIM ATIKLARI; TÜRLERİ, KAYNAKLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ

 • HEALTH- CARE WASTE; TYPES, RESOURCES AND DISPOSAL METHODS

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 325-336
 • Songül A. VAİZOĞLU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TIBBİ ATIKLAR

 • MEDICAL WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 323-324
 • Cavit Işık YAVUZ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 321-322
 • Hakem Kurulu’ndan
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: BİR ŞEY YAPMALI!

 • HEALTHCARE WORKERS’HEALTH IN TURKEY: SOMETHING MUST BE DONE!

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 238-240
 • Özlem KURT AZAP, Yavuz ÜÇKUYU
Dosya-Derleme

ERKEN DÖNEM SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA VE EMEK SÜREÇLERİ

 • THE EARLY PERIOD SOVIET UNION’S WORKING AND LABOR PROCESSES

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 227-237
 • Yüksel AKKAYA
Dosya-Derleme

KÜRESEL KAPİTALİZM VE SENDİKALAR: SORUNLAR VE YENİLENME OLANAKLARI ÜZERİNE DEĞİNİLER

 • GLOBAL CAPITALISM AND TRADE UNIONS: COMMENTS ON PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF RENEWAL

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 213-226
 • Denizcan KUTLU
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YASALARIN YENİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE UYUM SAĞLAMASI: KORUMADAN DENGEYE GERİLEYEN İŞ HUKUKU

 • ADAPTATION OF LEGISLATION TO NEW INDUSTRIAL RELATIONS IN THE WORLD AND IN TURKEY: LABOUR LEGISLATION IN RETROGRESSION FROM PROTECTION TO BALANCE

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 197-212
 • Murat ÖZVERİ
Dosya Gözlem ve Görüşler

NEO-LİBERAL DÖNEMDE ÇALIŞMANIN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM

 • TRANSFORMATION OF WORK IN NEO-LIBERAL ERA

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 192-196
 • M. Hakan KOÇAK
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYE

 • SOCIAL CAPITAL: THE INTERMEDIARY DETERMINANT IN THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH FRAMEWORK

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 181-191
 • İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR
Dosya-Derleme

SERMAYEYİ ŞAHA KALDIRAN NEO LİBERAL POLİTİKALAR: ÇİFTENİN ALTINDA KALAN EMEK

 • NEOLIBERAL POLICIES THAT START UP THE CAPITAL: THE TRAMPLED LABOR

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 170-180
 • Berna GÜLER
Dosya-Derleme

ÇALIŞMAK: OLMAK YA DA OLMAMAK (MI?)

 • WORKING: TO BE OR NOT TO BE (?)

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 165-169
 • Yüksel AKKAYA, Rana GÜRBÜZ
Dosya Editörü’nden

ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 • WORK AND FORMS OF WORK

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 163-164
 • Yavuz ÜÇKUYU, Yüksel AKKAYA, Hakan TÜZÜN
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 161-162
 • Türkan SAYLAN
Araştırma

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ

 • DETERMINANTS OF JOB SATISFACTION AND BURNOUT LEVELS OF THE PRIMARY HEALTH CARE WORKERS: SAMPLE OF KARABüK PROVINCE

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 150-160
 • Raziye ÖZDEMİR, Hasan YILDIRIM, Meltem ÇINAR, Elnaz Bagheri NABEL, Sevda URAL
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TOPLUM SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ AÇISINDAN PERFORMANSI

 • THE PERFORMANCE OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM IN TERMS OF PUBLIC HEALTH INDICATORS

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 141-149
 • Kayıhan PALA
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE ÇOCUK SAĞLIĞI

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME AND CHILD HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 127-140
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEDİ?

 • HOW DID TRANSFORMATION IN HEALTH AFF ECT WOMEN’S HEALTH?

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 120-126
 • Nuray ÖZGÜLNAR
Dosya-Derleme

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA SAVAŞIM KAMPANYALARLA BAŞARILIR MI?

 • CAN COMBAT AGAINST NON-COMMUNICABLE DISEASES SUCCEED THROUGH CAMPAIGNS?

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 115-119
 • Hatice ŞİMŞEK KESKİN, Reyhan UÇKU
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI

 • TUBERCULOSIS CONTROL IN TURKEY

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 110-114
 • M. Ferit KOÇOĞLU
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNDE GÜNCEL DURUM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

 • PRESENT STATE IN TURKEY IN THE CONTROL OF COMMUNICABLE DISEASES: AN ASSESSMENT ON THE EFF ECTS OF THE TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 96-109
 • Muzaffer ESKİOCAK
Dosya-Derleme

AKP EKONOMİSİ VE ÖNCESİ

 • ECONOMY BEFORE AND AFTER AKP

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 86-95
 • Korkut BORATAV
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME AND ITS EFF ECTS ON PUBLIC HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 83-85
 • Melike YAVUZ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 81-82
 • Hakem Kurulu’ndan
Dosya-Derleme

ÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİM

 • LEGAL CHANGE IN THE TRANSFORMATION OF PRIVATE HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 13-16
 • Mustafa GÜLER
TTB Raporu

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

 • ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVICES IN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLIA DURING CLASHES BREAKING OUT AFTER JULY 20TH

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 310-320
 • Türk Tabipleri Birliği
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”

 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBILE TRAINING SEMINAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVICES AND WORK ACCIDENTS”

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 296-309
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
Dosya Gözlem ve Araştırma

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRME

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN THE PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 290-295
 • Kemal ÖZAY
Dosya-Derleme

PİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAM

 • REMUNERATION AD EMPLOYMENT IN MARKET-ORIENTED HEALTH ENVIRONMENTS

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 285-289
 • İlker BELEK
Dosya-Derleme

EMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAH

 • HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCING LABOUR POWER: AN INTERDISCIPLINARY ACCOUNT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 268-284
 • Hakan TÜZÜN
Dosya-Derleme

CHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAK

 • CHARLIE CHAPLIN’S MODERN TIMES OR LOOKING AT MODERN TIMES WITH THE EYES OF CHARLOT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 251-267
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya-Derleme

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME , BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • THOUGHTS ON THE PRECARISATION, THE UNCERTAINITY, AND THE FEAR IN WORKING LIFE

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 243-250
 • Elif HACISALIHOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
Derleme

ALFRED GROTJAHN : HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRE

 • ALFRED GROTJAHN: A PORTRAIT IN PUBLIC HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 150-160
 • Hande ARPAT
Araştırma

VARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DİKKAT DÜZEYLERİ

 • ATTENTION LEVEL OF NURSES THAT WORK IN SHIFTS

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 140-149
 • Ayfer PEKER, Süreyya KARAGÖZ
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA UYUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM: ‘’SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI”

 • AN ATTEMPT TO ASSESS THE ADAPTION OF HEALTH CARE LABORERS TO HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM: “STUDY OF HEALTH PERSONNEL SATISFACTION STUDY”

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 129-139
 • Zeliha ÖCEK, Meral TÜRK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ARAŞTIRMALARI VESİLESİ İLE HASTA MEMNUNİYETİ

 • PATIENT SATISFACTION ON THE OCCASION OF STUDIES OF MINISTRY OF HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 118-128
 • Zeliha ÖCEK
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE “MEMNU-NİYET”

 • PATIENT SATISFACTION (!)

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 114-117
 • Songül A. VAİZOĞLU
Derleme

YURTTAŞLARDAN TÜKETİCİLERE, HAKLAR VE İHTİYAÇLARDAN MEMNUNİYETLERE

 • FROM CITIZENS TO CONSUMERS, FROM RIGHTS AND NEEDS TO SATISFACTIONS

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 105-113
 • Ferda DÖNMEZ ATBAŞI
Dosya Araştırma

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARDA ALGILANAN SAĞLIK VE SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ*

 • PERCEIVED HEALTH STATUS AND SOCIAL DETERMINANTS IN APPLICANTS TO PRIMARY HEALTH SERVICES

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 91-104
 • Hakan TÜZÜN, Sefer AYCAN, Mustafa N. İLHAN
Dosya Araştırma

OBEZİTEDE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ VE TÜRKİYE’YE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

 • HEALTH INEQUALITIES IN OBESITY AND AN EVALUATION FOR TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 83-90
 • Işıl ERGİN
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
Dosya-Derleme

YİRMİNCİ YÜZYILIN ÜTOPYASI: HERKES İÇİN REFORM! HERKES İÇİN EŞİT(SİZ)LİK!

 • UTOPIA IN THE TWENTIETH CENTURY: REFORM FOR EVERYONE! (IN)EQUALITY FOR EVERYONE!

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 61-80
 • Coşkun BAKAR
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÇOCUK SAĞLIĞINDA EŞİTSİZLİKLER

 • CHILD HEALTH INEQUALITIES IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 56-60
 • Deniz AKGÜN
Dosya-Derleme

DÜNYADA ÇOCUK SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUALITIES IN CHILD HEALTH IN THE WORLD

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 49-55
 • Neriman AYDIN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUALITIES IN WOMEN’S HEALTH IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 41-48
 • Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
Dosya-Derleme

DÜNYA’DA KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUITIES IN WOMEN’S HEALTH IN EARTH

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 32-40
 • Gamze VAROL SARAÇOĞLU
Dosya-Derleme

EŞİTLİK HAKKANİYET HAK

 • EQUALITY EQUITY RIGTH

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 24-31
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

TOPLUM BİÇİMLERİ BOYUNCA EŞİTLİK-EŞİTSİZLİK KAVGASI

 • EQUALITY-INEQUALITY STRUGGLE THROUGHOUT SOCIAL FORMATIONS

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 5-23
 • Alâeddin ŞENEL

EŞİTLİK VE SAĞLIK

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 3-4
 • Onur HAMZAOĞLU, Hakan TÜZÜN
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2013 YILI (MAKALE) DİZİNİ

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 475-480
Derleme

ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA TIBBİ ARAŞTIRMA

 • MEDICAL RESEARCH ON VULNERABLE GROUPS

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 466-474
 • M. Cumhur İZGİ
Derleme

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ KAYNAĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUMU

 • THE SOURCE OF HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY AND MINISTRY OF HEALTH 2014 BUDGET PRESENTATION

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 459-465
 • Onur HAMZAOĞLU
Araştırma

PİYASA MEKANİZMALARININ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ BASKISI ALTINDAKİ BİR SAĞLIK MESLEK ALANI: DİŞ HEKİMLİĞİ

 • A HEALTH PROFESSION AREA UNDER THE PRESSURE OF MARKET MECHANISMS AND HEALTH TRANSITION PROJECT: DENTISTRY

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 449-458
 • Zeliha ÖCEK, Kevser VATANSEVER
Rapor

SUÇU MAĞDURA YÜKLEMEK: VAKIF ÖZEL İDARESİ’NİN GÜNEYDOĞU LONDRA PLANI*

 • BLAMING THE VICTIMS: THE TRUST SPECIAL ADMINISTRATOR’S PLANS FOR SOUTH EAST LONDON

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 436-448
 • Allyson Pollock, Elias Kondilis, David Price, Graham Kirkwood, Louisa Harding-Edgar
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ; BİRLEŞİK KRALLIK DENEYİMİ

 • PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH SECTOR: UNITED KINGDOM EXPERIENCE

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 432-435
 • Kayıhan PALA
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ VE 4 ARALIK EYLEMİ

 • FAMILY MEDICINE AND THE ACTION ON DECEMBER 4TH

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 430-431
 • Recep KOÇ
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ NEREDEN NEREYE?

 • FAMILY MEDICINE: FROM WHERE TO WHERE?

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 427-429
 • Ersan TAŞÇI
Gözlemler ve Görüşler

LANCET DERGİSİ’NDE (SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN) TTB ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE...

 • THE ON THE CRITIQUE OF TTB (BY THE MINISTRY OF HEALTH) IN THE LANCET

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 422-426
 • Eriş BİLALOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

‘THE LANCET’ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN ‘BAŞARILARI’NI DÜNYAYA PAZARLIYOR

 • THE LANCET MARKETS THE ‘SUCCESSES’ OF TRANSFORMATION IN HEALTH INTERNATIONALLY

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 403-421
 • Murat CİVANER, Alpay AZAP, Kayıhan PALA, Akif AKALIN, Gazanfer AKSAKOĞLU, Feride Aksu TANIK, Osman ELBEK, Cavit Işık YAVUZ, Muzaffer ESKİOCAK, Özlem ÖZKAN, Özden ŞENER, Bayazıt İLHAN, Kevser VATANSEVER, Cem TERZİ, Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu

BENİM DOĞAN ABİM...*

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 399-400
 • Ata SOYER

ATA SOYER İÇİN

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 397-398
 • Metin ÇULHAOĞLU

ABİLİĞİN KOLEKTİF TRAJEDİSİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 393-396
 • Cem TERZİ

ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 390-392
 • Reyhan UÇKU

KÜRT MÜCADELESİNDE ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 388-389
 • Ata Soyer Sağlık ve Politika Öğrencileri

KADİM KENT DİYARBAKIR, KADİM DOST ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 385-387
 • İlhan DİKEN

HER NEWROZ SABAHI

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 376-384
 • Necdet İPEKYÜZ

İYİ BİR MUHALİF, İYİ OKUYAN, DİK DURAN ENDER BİR ADAM!

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 372-375
 • Selim ÖLÇER, İlhan DİKEN

TÜRKİYE'DE BARIŞ MÜCADELESİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 367-371
 • Haluk GERGER

HAK VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞLARI

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 364-366
 • Hüsnü ÖNDÜL

BİR DÜĞÜM NOKTASI OLARAK CEZAEVLERİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 361-363
 • Aydın ÇUBUKÇU

12 EYLÜL SONRASI MESLEK ÖRGÜTLERİ, SOL VE HEKİM HAREKETİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 358-360
 • Tanıl BORA

"BİLİM VE SANAT BENİM İÇİN BİR OKUL OLDU"

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 351-357
 • Raşit KAYA

ZOR YILLARDA "AYDIN OLMAK"

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 340-350
 • Temel DEMİRER

ANKARA TIP'TA OKUMAK VE TIP-DER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 336-339
 • Sedat ABBASOĞLU

70'LERDE DEVRİMCİ OLMAK

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 333-335
 • Seyfi ÖNGİDER

SOL YÜKSELİRKEN SOSYALİST VE GENÇ OLMAK

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 329-332
 • Haluk YURTSEVER

ATA SOYER’İN ÖZGEÇMİŞİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 327-328

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 321-326
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 24. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA YENİ YAPILANMA

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 311-320
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 23. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU BÜYÜK KENTLERDE DEĞİŞEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 297-310
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

İRLANDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 288-296
 • Mehtap TÜRKAY
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

ÇİN’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÜNCEL YAPISAL DÖNÜŞÜM: SOSYAL YÖNELİMLİ MÜDAHALE (?)

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 270-287
 • Mehmet ZENCİR
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ REFORMLAR NE SONUÇ VERDİ?

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 255-269
 • İlker KAYI
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

SAĞLIK REFORMLARI VE SLOVAKYA SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİM

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 249-254
 • Aslı DAVAS
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

POLONYA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YENİDEN YAPILANMASI

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 243-248
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ REFORMU: 1989’DAN GELECEĞE Mİ? İNŞADAN ÖZYIKIMA MI?

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 225-240
 • A. Öner KURT
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

BELÇİKA’DA HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI: SAĞLIK REFORMLARI SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 220-224
 • Hatice ŞİMŞEK, Hande BAHADIR
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DÜNYA BANKASI PROJELERİYLE ARJANTİN’DE NASIL BİR SAĞLIK BAKANLIĞI YAPISI İNŞA EDİLİYOR? BAHANELER VE GERÇEKLER

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 209-219
 • Işıl ERGİN
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

SAĞLIK REFORMLARINDA SON NOKTA: BAKANLIĞIN ORGANİK YAPISININ YOK EDİLMESİ

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 205-208
 • İlker BELEK
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

TÜRKİYE’DE SAĞLIK BAKANLIĞI: 1980 SONRASI

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 192-204
 • Cavit Işık YAVUZ
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ (1920 - 1980)

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 181-191
 • Hamdi AYTEKİN
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DÜNYADA SAĞLIK REFORMU TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM: GERÇEKLER VE BELGELERİ

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 172-180
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

KÜRESEL KAPİTALİZM VE DEVLET

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 165-171
 • Örsan Ö. AKBULUT
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DOSYA EDİTÖRÜDEN: SAĞLIK BAKANLIKLARININ TÜRKİYE VE DÜNYADA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 163-164
 • Cavit Işık YAVUZ, Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Derleme

HERŞEYE FİYAT BİÇEN, AMA DEĞERİNİ BİLMEYEN BİR SİSTEMİ PROTESTO ETMEK*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 153-160
 • Feride Aksu TANIK, Murat CİVANER
Araştırma

AİLE PLANLAMASI HİZMETİ SUNAN BİR BİRİM ÖRNEĞİNDE AİLE PLANLAMASI VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 147-152
 • Deniz EREN, Nazlı ATAK, Ferda ÖZYURDA, Kenan S. KÖSE
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

GEZİ DİRENİŞİNDE TABİP ODALARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 145-146
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE KULLANILAN KİMYASALLARLA İLGİLİ TTB YAZIŞMALARI VE YANITLARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 141-144
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

“GEZİ SÜRECİNDE” OLAĞANDIŞI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU: İSTANBUL VE ANKARA PRATİĞİ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 127-140
 • Ali ÖZYURT, Ali ÇERKEZOĞLU, Erdoğan MAZMANOĞLU, Mustafa SÜLKÜ, Savaş ÇÖMLEK, Selçuk ATALAY, Hande ARPAT, Eren YAŞA
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

TTB KİMYASAL GÖSTERİ KONTROL SİLAHLARIYLA TEMAS EDENLERİN SAĞLIK SORUNLARINI DEĞERLENDİRME RAPORU*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 119-126
 • Türk Tabipleri Birliği
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

GÖZ YAŞARTAN GAZLARIN SOLUNUM SAĞLIĞI ÜSTÜNE ETKİLERİ*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 116-118
 • Peri M. ARBAK
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

PSİKOSOSYAL AÇIDAN GEZİ DİRENİŞİ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 105-115
 • Cem KAPTANOĞLU, Altan EŞSİZOĞLU
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HİZMET SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 100-104
 • Murat CİVANER
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK KİTLESEL ETKİNLİK VE EYLEMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE “SOKAK” SAĞLIKÇILARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 85-99
 • Kevser VATANSEVER
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK “GEZİ DİRENİŞİ” VE SAĞLIK

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 83-84
 • Harun BALCIOĞLU, Eriş BİLALOĞLU, Cavit Işık YAVUZ

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Derleme

HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİ BESLEYEN SKALA: TEORİK VE PRATİK BOYUT

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 70-80
 • Kansu YILDIRIM
Derleme

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ SİYASALLAŞTIRILIYOR

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 66-69
 • Kayıhan PALA
Derleme

TANI TEMELLİ GRUPLARA BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 54-65
 • İsmail Erdem ERKOYUN
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

"YAŞAYAN BELGE": DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ'Nİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 48-53
 • Murat CİVANER
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

İLAÇ ENDÜSTRİSİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE HASTALIK ÜRETİMİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 40-47
 • Halis ULAŞ, Burhanettin KAYA
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

TÜBİTAK VE TÜBA VAKALARI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 30-39
 • Namık Kemal PAK
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİR BİLGİ-YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK DÜNYA BANKASI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 23-29
 • Filiz ZAPCI
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM İNSANININ TOPLUMSAL SORUMLULUĞU1

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 19-22
 • İzge GÜNAL
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİMSEL YÖNTEME TARİHSELCİ YAKAŞIM

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 14-18
 • Erhan NALÇACI
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM'İN KAPİTALİZM İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 8-13
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 5-7
 • Afşar TİMUÇİN
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 3-4
 • Yavuz ÜÇKUYU, Alpay AZAP

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Araştırma

TÜRKİYE'DE 2009 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAYAN YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 463-474
 • Raziye ÖZDEMİR, Zeliha Aslı ÖCEK
Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ'NİN TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİNE ETKİSİ HAKKINDA ETİK AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 456-462
 • M. Cumhur İZGİ, Berna ARDA
Araştırma

ANKARA İL MERKEZİNDE BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN ON SEKİZ YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 449-455
 • Sefer AYCAN, Seçil ÖZKAN, Emine AVCI, Tuğba ÖZDEMİRKAN, E. Füsun ÇİVİL
Yuvarlak Masa

İKİ BİN ON DÖRT

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 422-448
 • Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜFTÜOĞLU, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - III

GEBELİĞİN İSTEĞE BAĞLI SONLANDIRILMASI VE "VİCDANİ RET"

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 418-421
 • Murat CİVANER
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - III

TARİHSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAMDA FRANSA'DA KÜRTAJ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 403-417
 • Özlem ÖZKAN, Kader MERT

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE APARTHEİD REJİM'DEN GÜNÜMÜZE KÜRTAJ YASALARI: KÜRTAJ HAKLARINDA EŞİTSİZLİKTEN EŞİTLİĞE (Mİ?)

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 389-400
 • Ummahan YÜCEL
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

ORTAOĞU ÜLKELERİNDE ÜREME SAĞLIĞI, İSTEYEREK DÜŞÜK VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 376-388
 • Ayla Berkiten ERGİN, Hatice BEKTAŞ
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

BİRLEŞİK KRALLIK’TA KÜRTAJ

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 361-375
 • Ülkü Zengin İNCE
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KÜRTAJ KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 349-360
 • Nilay ETİLER
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

YENİ KÜRTAJ YASASI, MEDYA VE HATIRLATTIKLARI

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 344-348
 • Nurcan ÖZKAPLAN
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK VERİLERİ DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE KÜRTAJ KONUSUNDA NE DİYOR?

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 337-343
 • Mahir ULUSOY
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TÜRKİYE'DE NÜFUS, DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE İSTEYEREK DÜŞÜKLERE YÖNELİK POLİTİKALAR: NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 323-336
 • Ayşe AKIN
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

ÜLKELEDE GÖRE KÜRTAJA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 304-320
 • Özlem ÖZKAN
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

KAPİTALİZM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 295-303
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

İSLAMCI-MUHAFAZAKARIN ZİHİN HARİTASINDA BİR GEZİNTİ: “NASIL BİR KADIN(LIK)”?

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 282-294
 • Sibel ÖZBUDUN
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

ATAERKİL KAPİTALİST TOPLUMDA KADININ BEDENİ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 274-281
 • Melda Yaman ÖZTÜRK
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

KAPİTALİZM ATAERKİ VE KADIN EMEĞİ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 256-273
 • Ferda Dönmez ATBAŞI, M. Meryem KURTULMUŞ
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

TARİHSEL VE TOPLUMSAL SÜREÇTE KADIN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 246-255
 • Funda Karapehlivan ŞENEL
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 243-245
 • Özlem ÖZKAN

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Derleme

SAĞLIKTA "YENİDEN YAPILANMA" VE SAĞLIK MESLEK UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN İDARE TARAFINDAN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 231-240
 • Zeynep ŞİŞLİ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME/ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELE ...

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 223-230
 • Pınar ELÇİ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GREV VE ÖĞRETİM ÜYELERİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 217-222
 • İzge GÜNAL, Cem TERZİ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE “G(Ö)REV”LER SÜRECİ: UZMAN HEKİMLERİN KATILIMI VE TEPKİLERİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 213-216
 • Güray KILIÇ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

BİRİNCİ BASAMAK BEKLEMEDE

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 208-212
 • Bülent Nazım YILMAZ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA VE KIŞKIRTILAN ŞİDDETE KARŞI SÜRESİZ GREV ...!

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 204-207
 • Çetin ERDOLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN GREV HAKKININ BAĞLAMI

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 200-203
 • Arzu ÇERKEZOĞLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

DOKUZ YILDA DOKUZ G(Ö)REV

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 194-199
 • Osman ÖZTÜRK
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

2010-12 EYLEM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİNE DEVAM*

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 191-193
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIK HAKKI TALEPLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ MÜCADELESİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 184-190
 • Nilgün Tunçgan ONGAN
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

GREV HAKKININ TÜRKİYE’DE GEÇMİŞİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GREV HAKKI

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 174-183
 • Sebiha KABLAY
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

KAPİTALİST ÜRETİM SİSTEMİNDE EMEĞİN VAROLMA MÜCADELESİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI: GREV

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 167-173
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 162-166
 • Onur HAMZAOĞLU, Murat CİVANER

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
Dosya•Aşı

“DEMOKRAT” HASTALIĞA KARŞI AŞILAR: ROTAVİRUS AŞILARI

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 143-160
 • Sema ALP ÇAVUŞ, Saliha ALTIPARMAK
Dosya•Aşı

HEPATİT A AŞISI

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 135-142
 • Aslı DAVAS, Hür HASSOY
Dosya•Aşı

HPV AŞILARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 118-134
 • Mine Esin OCAKTAN
Dosya•Aşı

SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI VE AŞISI GÜNCEL TARTIŞMALAR

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 104-117
 • Işıl ERGİN, Raika DURUSOY
Dosya•Aşı

TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 83-103
 • Muzaffer ESKİOCAK

EDİTÖRDEN

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Aşı

HİNDİSTAN’DA PENTAVALENT AŞI UYGULAMASI: KAMU ÇIKARI DAVASI KANITLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ NASIL ZORUNLU KILDI

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 75-80
 • Jacob PULİYEL, Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Aşı

HAZİN BİR “ERİŞKİN KIZAMIKÇIK BAĞIŞIKLAMA” KAMPANYA ÖYKÜSÜ: ÖNCE HASTANA ZARAR VERME

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 64-74
 • Ergün DEMİR
Dosya•Aşı

TÜRKİYE’DE AŞI ÜRETİMİNDE NELER OLUYOR?

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 53-63
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya•Aşı

AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 41-52
 • Erkan ÖZCENGİZ, Gülay ÖZCENGİZ
Dosya•Aşı

AŞI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 27-40
 • Ummahan YÜCEL, Meral TÜRK
Dosya•Aşı

AŞI: KUTSALIN METALAŞTIRILMASI

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 14-26
 • Şafak TANER, Feride Aksu TANIK
Dosya•Aşı

AŞIDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 4-13
 • Feride Aksu TANIK, Şafak TANER
Dosya•Aşı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 3
 • Şafak TANER, Feride Aksu TANIK

EDİTÖRDEN

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Derleme

ÜLKEMİZDE BEBEK ÖLÜM HIZI VE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI GÖSTERGELERİNDEKİ İYİLEŞME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME*

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 473-476
 • Mahir ULUSOY
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

“TTB BAŞKANI DR. ERİŞ BİLALOĞLU İLE SÖYLEŞİ” DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI VE SAĞLIK

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 466-472
 • Toplum ve Hekim Dergisi, Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

YARGININ ”DÖNÜŞÜM”Ü

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 458-465
 • Tülay EKİCİ, Semra DEMİR
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

TÜRKİYE’DEKİ ÜST KURULLAR VE KHK’LARLA YAPILAN DÜZENLEMELER

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 452-457
 • Kürşat BAFRA
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER: KAMU HİZMETLERİNDE “ATROFİ”

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 444-451
 • Ziynet ÖZÇELİK, Birkan KARADUMAN
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

NEO MALİYE

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 432-443
 • Süleyman ÜÇKUYU
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

CUMHURİYET EĞİTİMİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMLER VE KHK’LERLE YENİDEN YAPILANMA

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 415-431
 • Rıfat OKÇABOL
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 406-414
 • Tülin ÖNGEN
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 403-405
 • Yavuz ÜÇKUYU, Onur HAMZAOĞLU

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Derleme

TÜTÜN KONTROLÜNDE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN YANSIMASI VE SAĞLIK EĞİTİMİ*

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 390-400
 • Hülya YÜKSEL
Araştırma

ANTALYA KENT MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN KİŞİLERDE AFET RİSK ALGILAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 383-389
 • Necati DEDEOĞLU, K. Hakan ERENGİN, Hasan Hüseyin POLAT
Gözlemler ve Görüşler

VAN DEPREMİNDEN ALINACAK DERSLER

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 378-382
 • Necati DEDEOĞLU
Derleme

TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 366-377
 • Cavit Işık YAVUZ
Derleme

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 348-365
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

KAMU HİZMETLERİ PİYASA İLİŞKİSİNDE DÖRDÜNCÜ TİP: EKSİK İMTİYAZ (KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI)

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 323-347
 • Onur KARAHANOĞULLARI

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 308-320
 • Şafak TANER, Saliha ALTIPARMAK
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

KÜRESEL KAMU-ÖZEL SAĞLIK İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ: GAVI (GLOBAL ALLİANCE FOR VACCİNES AND IMMUNİZATİON)

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 297-307
 • Işıl ERGİN
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

DÜNYADA SAĞLIKTA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI: KAVRAM VE DEĞİŞİMLER*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 289-296
 • David PRICE
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 274-288
 • Mine Kasapoğlu TURHAN
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 245-273
 • Koray KARASU
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 243-244
 • Cavit Işık YAVUZ, Alpaslan TÜRKKAN

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Yuvarlak Masa

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 219-240
 • Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Özgür MÜFTÜOĞLU, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PAZARI NEREYE GİDİYOR?

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 199-218
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Emel COŞKUN
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

EVDE BAKIM ÖZEL SEKTÖRÜN İLGİSİNİ ÇEKER Mİ?

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 193-198
 • Reyhan UÇKU
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ: DİYALİZ ÖRNEĞİ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 182-192
 • Seyfi DURMAZ, Hür HASSOY
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK VE EMEKLİLİK SEKTÖRÜ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 176-181
 • Cahide SARI
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

EMPERYALİZM VE SAĞLIKLI YAŞAM-SAĞLIKLI TOPLUM*

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 163-175
 • Haluk BAŞCIL

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL TIP LABORATUVARLARI: ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HASTALARLA DAHA AZ KARŞILAŞAN YÜZÜ

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 151-160
 • Raika DURUSOY
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN PARAMETRELERİ

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 135-150
 • Kansu YILDIRIM
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SORUNU: FOTOĞRAF VE DİNAMİKLER

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 123-134
 • Nurettin ABACIOĞLU
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

KAMUDAKİ ÖZEL

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 113-122
 • H. Aslı DAVAS
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 109-112
 • Güray KILIÇ
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: ÖZEL HASTANE SEKTÖRÜNÜN İNŞA SÜRECİ*

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 84-108
 • Derya Gültekin KARAKAŞ, Ferimah Yusufi YILMAZ
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 83
 • Ata SOYER, Tufan KAAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

MARDİN/MİDYAT

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 79-80
 • Sadık ÇAYAN
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

KOCAELİ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 67-78
 • Emine Zahide ÖZDEMİR, Hasret AKTAŞ, Şeyda KOÇARSLAN, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

İZMİR

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 47-66
 • Deniz CEYLAN, Ali İhsan UYSAL, Sevilay AYDOĞDU, Hediye GÜRBÜZ, Günseli UĞUR, Ege Üniversitesi Hastanesi SES İşyeri Temsilciliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu, Hülya ULAŞOĞLU, Rukiye ÇAKIR
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

İSTANBUL

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 43-46
 • Tunçalp DEMİR, Aysen GÜRBÜZ, Ali MALKOÇ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

EDİRNE

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 41-42
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

DENİZLİ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 38-40
 • Adil ZORLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ÇANAKKALE

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 37
 • Çanakkale Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

BATMAN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 34-36
 • Selahattin OĞUZ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

AYDIN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 33
 • Osman ELBEK
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ANTALYA

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 30-32
 • Nihan KEYSAN, Zeynep TURGUT
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

AĞRI

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 27-29
 • Heval BOZDAĞ, Halis YERLİKAYA
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ANKARA

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 20-26
 • Bayazıt İLHAN, Selçuk ATALAY, Özden ŞENER
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

TIP FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE BİR GİRİŞİMİN ÖYKÜSÜ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 17-19
 • Raşit TÜKEL
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

13 MART, 19-20 NİSAN: ÖNCESİ SONRASINA KISA NOTLAR ...

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 14-16
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

GÖÇ YOLDA DÜZÜLSE DE, ARAÇSIZ VE EMEKSİZ OLMAZ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 11-13
 • Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

13 MART MİTİNGİNDEN 19-20 NİSAN GÖREVLERİNE SAĞLIKTA GÜVENCESİZLİK

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 8-10
 • DİSK/Dev Sağlık İş Merkez Yönetim Kurulu
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SON EYLEMLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ (TAMAMLAYICI) NOT

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 5-7
 • Yalçın BÜRKEV
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

SON SAĞLIK ÇALIŞANI EYLEMLERİ; YENİ BİR "DALGA"NIN HABERCİSİ Mİ?

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 2-4
 • Ata SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 22. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU 3-9 TEMMUZ 2010 "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 467-476
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Derleme

TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİNİN PİYASALAŞMASI VE TIP EĞİTİMİ*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 448-466
 • Volkan KAVAS, İnci Özgür İLHAN
Derleme

"PERFORMANS" VE HEKİMLİK

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 432-447
 • Osman ELBEK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA BİR "ALTERNATİF" TARTIŞMASI*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 425-431
 • Ata SOYER
Derleme

"YENİ SAĞLIK ANLAYIŞI VE YENİ TIP" ÜZERİNE DEĞİNMELER*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 411-424
 • Cavit Işık YAVUZ
Derleme

SAĞLIK NEDİR? NASIL TANIMLANMALIDIR?*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 403-410
 • Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Göç ve Sağlık

‘İŞÇİ DÖVİZLERİNİN 1998 SONRASI EĞİLİMİ VE GÖÇMENLERİN TASARRUF DAVRANIŞININ EKONOMİK KRİZLERE DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ’ *

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 391-400
 • Seçil PaçacıI ELİTOK
Dosya•Klinik Araştırmalar

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 387-390
 • Alpay AZAP
Dosya•Klinik Araştırmalar

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BİLİMSEL ÖZERKLİĞİ: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 380-386
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Klinik Araştırmalar

HEKİMLER GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN TIBBİ LİTERATÜRE GÜVENEMEZLER

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 346-379
 • Cem TERZİ
Dosya•Klinik Araştırmalar

BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİNİN BELİRLEYENLERİ VE SORUN ALANLARI

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 339-345
 • Murat CİVANER
Dosya•Klinik Araştırmalar

TIPTA VE TÜPTE AFSUN MU, İLİM Mİ, BİLİM Mİ? TARİH BOYUNCA BİLGİ ÜRETME BİÇİMLERİ

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 325-338
 • Alaeddin ŞENEL
Dosya•Klinik Araştırmalar

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 323-324
 • Murat CİVANER, Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Göç ve Sağlık

KİTAP TANITIMI: MİCHAEL RİCHTER - GELDİLER VE KALDILAR: ALMANYA TÜRKLERİ'NİN YAŞAM ÖYKÜLERİ*

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 319-320
Dosya•Göç ve Sağlık

"GÖÇMEN KİM?" SORUSUNDAN HAREKETLE, GÖÇEN EMEĞİN ZİHİNSEL SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 309-318
 • Nesligül Nihal OLGUN
Dosya•Göç ve Sağlık

KAÇAK GÖÇMENLER VE SAĞLIK

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 296-308
 • Hür HASSOY, H. Aslı DAVAS
Dosya•Göç ve Sağlık

İÇ GÖÇ VE SAĞLIK: TÜRKİYE'DE YAŞANAN İÇ GÖÇ SÜRECİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 285-295
 • Raika DURUSOY, Işıl ERGİN
Dosya•Göç ve Sağlık

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÖÇ VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE'DE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ*

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 276-284
 • Demet Özmen YILMAZ, Nihan Ciğerci ULUKAN
Dosya•Göç ve Sağlık

TARIMDA KADIN VE GÖÇ: TOPLUMSAL MI? EKONOMİK Mİ?

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 265-275
 • Nadide KARKINER
Dosya•Göç ve Sağlık

YENİ DÖNEM KÜRT GÖÇMENLERİ: KIRILGAN, İSYANKAR, YARATICI

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 254-264
 • Özgür Sevgi GÖRAL
Dosya•Göç ve Sağlık

NEOLİBERALİZM VE GÖÇ OLGUSUNUN DEĞİŞEN YÜZÜ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 245-253
 • Yasemin ÖZGÜN
Dosya•Göç ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 243-244
 • Bülent Nazım YILMAZ, Yasemin ÖZGÜN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Gözlemler ve Görüşler

ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 237-240
 • Murat CİVANER
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDE SON AŞAMAYA DOĞRU: HASTANELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YENİ FİNANSMAN MODELİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 230-236
 • Raşit TÜKEL
Araştırma

AİLESEL ÖZELLİKLERİN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ*

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 218-229
 • Binali ÇATAK, A. İhsan BOZKURT
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

HERKESE BESİN VE YAKIT: GERÇEKÇİ Mİ GÜLÜNÇ MÜ?*

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 212-217
 • Kenneth G. CASSMAN, Adam J. LISKAY, Emrah YELBOĞA
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

KİTAP TANITIMI: "KAPİTALİZM VE KÖYLÜLÜK: AĞALAR, ÜRETENLER, PATRONLAR"

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 207-211
 • M. Nisa MENCET
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TÜRKİYE'DE SAĞLIKLI BESLENME POLİTİKA VE UYGULAMALARI

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 198-206
 • Reci MESERİ
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GIDA GÜVENLİĞİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 192-197
 • Ahmet SOYSAL
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

MALNÜTRİSYON EPİDEMİYOLOJİSİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 183-191
 • Deniz AKGÜN
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR AÇLIĞA ÇARE MİDİR?

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 177-182
 • Tayfun ÖZKAYA
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GIDA KRİZİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 167-176
 • Işıl ERGİN, Raika DURUSOY
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

NEOLİBERALİZMİN KOÇ BAŞI; GIDA VE TARIM HEGEMONYASI

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 163-166
 • Metin YEĞİN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TARIMDA SENDİKALAŞMA HAREKETLERİ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 157-160
 • Satılmış BAŞKAVAK
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

BİYOGÜVENLİK YASASI, TOPLUMSAL ŞİZOFRENİ VE DOĞANIN DEĞİŞİM DEĞERİ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 137-156
 • Ilgın Özkaya ÖZLÜER, Fevzi ÖZLÜER
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 124-136
 • Oğuz OYAN
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

KÖY HANE HALKI ANKETLERİNDEN KIRSAL SINIFLARA*

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 116-123
 • Korkut BORATAV
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA TOPRAK MÜLKİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 103-115
 • Nevzat Evrim ÖNAL
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TARIMDA KAPİTALİST DÖNÜŞÜMÜN KLASİK MODELİ: İLKEL BİRİKİMDEN TARIMSAL KAPİTALİZME İNGİLİZ TARIMI

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 85-102
 • Muammer KAYMAK
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 83-84
 • M. Nisa MENCET, Hakan TÜZÜN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 19. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ 2007 "AİLE HEKİMLİĞİ"

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 56-71
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Derleme

İZMİR'DE SOSYALLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞTİ? İZMİR'DE SAĞLIK OCAKLARININ KURULUŞ ÖYKÜSÜ*

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 48-55
 • Raika DURUSOY
Derleme

RİSK BİLİNCİ VE SAĞLIK

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 39-47
 • Necati DEDEOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI BÖLGE MERKEZLİ SAĞLIK UYGULAMASI GENELGESİNİN İNCELENMESİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 33-38
 • Cavit Işık YAVUZ
Dosya•Madencilik ve Sağlık

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ VE İNAY KÖYÜ VİCDAN HAREKETİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 22-32
 • Muammer SAKARYALI
Dosya•Madencilik ve Sağlık

TÜRKİYE'DE ALTIN MADENCİLİĞİNE KARŞI HALK DİRENİŞLERİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 9-21
 • Ertuğrul BARKA
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENCİLİK HUKUK(SUZLUĞ)U

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 3-8
 • Arif Ali CANGI

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 470-480
 • Meral TÜRK
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENCİLİK-MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 462-469
 • Ali Osman KARABABA
Dosya•Madencilik ve Sağlık

ALTIN MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 452-461
 • Cem DOĞAN, Burçak Karaman UYSAL, Ethem TORUNOĞLU
Dosya•Madencilik ve Sağlık

KÜRESELLEŞEN MADENCİLİK POLİTİKALARI VE BAĞIMSIZLIK

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 423-451
 • Tahir ÖNGÜR
Dosya•Madencilik ve Sağlık

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK MADENLERİ

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 404-422
 • Aydoğan AKBULUT
Dosya•Madencilik ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 403
 • Ali Osman KARABABA, Tufan KAAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SOLUN YERELDE BAŞARISI İÇİN ALTERNATİF BİR PROGRAM ÖNERİSİ*

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 394-400
 • Bülent DURU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

VENEZUELLA'DAN RAPOR BARRİO ADENTRO VE VENEZUELLA'DA SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN AZALIŞI: İLK YILLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ *

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 377-393
 • Francisco ARMADA, Carles MUNTANER, Haejoo CHUNG, Haejoo CHUNG, Joan BENEACH, Melike YAVUZ
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

MEKSİKA: EZLN, CARACOLES VE YEREL ÖZERKLİK

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 372-376
 • Sibel ÖZBUDUN
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TÜRKİYE'DE BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 362-371
 • Melike YAVUZ, Selim YÜKSEL, Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK: YENİDEN

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 357-361
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YERELLEŞTİRİLMESİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE

 • Cilt 24, Sayı 4, Eylül-Ekim , 2009, Sayfa 349-356
 • Melike YAVUZ, Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 343-348
 • Osman ÖZGÜVEN
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

ÖZGÜR BELEDİYECİLİK MODELİ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 340-342
 • Abdullah DEMİRBAŞ
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ 1999-2009 DÖNEMİ SAĞLIK ÇALIŞMALARI

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 337-339
 • Emrullah CİN, Cegerğun POLAT, Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TANIKLARINDAN FATSA DENEYİMİ*

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 333-336
 • Melih PEKDEMİR
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRESEL RANT ALANLARI

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 324-332
 • Örgen UĞURLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 305-323
 • Can Giray ÖZGÜL
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KENT, KENTLİ, KENT YÖNETİMİ VE KATILIM ÜZERİNE GÖZLEMLER

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 289-304
 • Atilla GÖKTÜRK, Mim Sertaç TÜMTAŞ
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLERDE NEOLİBERAL REFORM: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 280-288
 • Tayfun ÇINAR
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

İKTİSADİ ZORUNLULUK VE POLİTİK BİR İNŞA OLARAK MEKAN: MERKEZİN VE YERELİN YERSELLİĞİ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 275-279
 • Örsan Ö. AKBULUT
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME İLİŞKİSİ-MERKEZİYETÇİLİKTEN ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİĞE, ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ BİRLİKLERE VE BÖLGESELLEŞMEYE

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 264-274
 • Şenay ERAY
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KAVRAMLARLA YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 251-263
 • Yeşim Edis ŞAHİN
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

UNUTULAN BİR SOSYALİST DENEYİM: PARİS KOMÜNÜ

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 245-250
 • Bilge Kağan ŞAKACI
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: DÜNDEN BUGÜNE YEREL YÖNETİM(LER)

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 243-244
 • Onur HAMZAOĞLU, İlhan DİKEN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 4-5, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Belge

TAM SÜRE ÇALIŞMA SONRASI*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 239-240
 • Erdal ATABEK
Belge

TAM SÜRE ÇALIŞMA*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 236-238
 • Erdal ATABEK
Belge

MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖRÜŞLERİ TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 235
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Araştırma

İZMİR İLİ "METROPOLİTAN" ALANDA TOPLUMUN SAĞLIK DÜZEYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI *

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 226-234
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Reyhan UÇKU, ZuhaI OKUYAN, Gül ERGÖR, Türkan GÜNAY, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN, Murat CİVANER, Yücel DEMİRAL, Sibel KlRAN, Bülent KILIÇ, Erol GÜRPINAR, Ozan PABUCCUOĞLU, Okan BADILLIOĞLU, Leyla S. ARSLAN, Esin KULAÇ, Canan KAYNAK, Pembe KESKİNOĞLU, Yonca SÖNMEZ, Serap K. KONAKÇI
Gözlemler ve Görüşler

NEOLİBERALİZM VE DOMUZ GRİBİ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 216-225
 • Cavit Işık YAVUZ
Gözlemler ve Görüşler

TRAVMA, TOPLUMSAL YAS VE BAĞIŞLAMA*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 212-215
 • Cem KAPTANOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

MEZOPOTAMYA TIP GÜNLERİ*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 210-211
 • Cegerğun POLAT
Derleme

İŞÇİ "SAĞLIĞI" ÜZERİNDEN EKONOMİK VE EĞİTİM İHTİYACINI HARMANLAYAN SERMAYE-DEVLET

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 203-209
 • Levent KOŞAR
Dosya•Hekim Emeği

"YABAN", YABANCILAŞMA VE HEKİMLİK ÜZERİNE BİR DENEME

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 198-202
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Hekim Emeği

HEKİM EMEKGÜCÜ VE HEKİM ÖDEME BİÇİMLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 188-197
 • Hakan TÜZÜN
Dosya•Hekim Emeği

SAĞLIK HİZMETLERİNDE METALAŞMA VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SÖMÜRÜSÜ KAPİTALİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 177-187
 • Mehmet ZENCİR
Gözlemler ve Görüşler

'SAĞLIK GİZİ' ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 172-176
 • Hasan Ünal NALBANTOĞLU
Dosya•Hekim Emeği

(YETKİN MÜHENDİS VE İŞÇİ SINIFI) "YETKİN MÜHENDİS" BERATI YA DA ŞAHSİYETLİ SOYUT EMEKÇİLER: TMMOB NEREYE?*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 163-171
 • Ahmet ÖNCÜ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Hekim Emeği

AİLE HEKİMLİĞİ: HEKİM EMEĞİNİN DEĞERSİZLEŞMESİ VE ESNEKLEŞMESİ

 • Cilt 24, Sayı 21, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 159-160
 • Bülent Nazım YILMAZ
Dosya•Hekim Emeği

TIPTA UZMANLAŞMA VE AŞIRI UZMANLAŞMA: GENEL CERRAHİ ALANINA ÖZEL OLARAK ODAKLANARAK

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 151-158
 • Cem TERZİ
Dosya•Hekim Emeği

PROFESYONELDEN PROLETERE, HEKİMLER; DEĞİŞEN NE?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 130-150
 • Ata SOYER
Dosya•Hekim Emeği

HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU: HEKİM EMEĞİNE NASIL BAKMALI?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 120-129
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Hekim Emeği

BİYOSİYASET VE YÖNETİM TEKNİKLERİ AÇISINDAN NEOLİBERAL "SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK" POLİTİKALARI

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 115-119
 • Cahide SARI
Dosya•Hekim Emeği

ZOR KULLANMAK SURETİYLE İRADELERİN "UZLAŞTIRILMASI": İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞME ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 109-114
 • Ali Murat ÖZDEMİR
Dosya•Hekim Emeği

HEKİM EMEĞİ

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 98-108
 • Gaye YILMAZ
Dosya•Hekim Emeği

TÜRKİYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN İŞÇİLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 91-97
 • Yiğit KARAHANOĞULLARI, E. Ahmet TONAK
Dosya•Hekim Emeği

MARKS (SINIF) VE WEBER (STATÜ) ÇÖZÜMLEMELERİNDE BIR UĞRAK OLARAK MESLEK VE HEKİMLİK

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 83-90
 • Tülin ÖNGEN
Dosya•Hekim Emeği

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 82
 • Yavuz ÜÇKUYU, Ata SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Çeviri

YOKSULLUK DURUMU VE SAĞLIKTA HAKKANİYET: BANGLADEŞ KIRSALINDAN KANIT*

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 71-80
 • F. Karim, A. TRIPURA, A.M.R. CHOWDHURY, Hakan TÜZÜN
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIKTA REFORM MU, DÖNÜŞÜM MÜ? SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİSTEMİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 61-70
 • Oğuz TOPAK
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KAPİTALİZMİN KRİZİ NEDENİYLE "BİZİM" KRİZİMİZE DAİR ...

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 59-60
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

SERMAYENİN KRİZİNİN BEDELİNİ SERMAYEYE ÖDETTİRMENİN ÖZNESİ GÜCÜ VE GÜVENCESİ BİZLERİZ!

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 54-58
 • Bedriye YORGUN
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

GLOBAL TEĞET

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 52-53
 • Ersin YARIŞ
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

1997-1998 GÜNEYDOĞU ASYA KRİZİNİN SAĞLIĞA YANSIMALARI

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 44-51
 • Nilay ETİLER
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

MEKSİKA, ARJANTİN VE PERU KRİZLERİ ÖRNEKLERİ İLE LATİN AMERİKA KRİZLERİNİN SAĞLIĞA/SAĞLIK HİZMETİNE ETKİLERİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 36-43
 • Mehmet ZENCİR
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KAPİTALİZM KRİZİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 26-35
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KÜRESEL KRİZİN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELERDE YAŞANMA BİÇİMLERİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 20-25
 • Mustafa SÖNMEZ
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

ULUSLARARASI KRİZ, TÜRKİYE VE SEÇENEKLER

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 15-19
 • Korkut BORATAV
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

NEOLİBERAL KÜRESELLEŞMENİN YAPILANDIRILMASI VE ULUSLARARASI YENİ İŞBÖLÜMÜ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 11-14
 • A. Erinç YELDAN
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

MARKSİST PERSPEKTİFTEN KRİZE BAKIŞ: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR ... *

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 3-10
 • Ahmet Haşim KÖSE, Ahmet ÖNCÜ
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK DOSYASI

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 20. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ, HAZİRAN 2008*

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 469-475
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Araştırma

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLER

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 462-468
 • Ebru TURHAN, Selim MATKAP, Riyat KIRMIZIOĞLU, Tacettin İNANDI
Derleme

ŞİDDET VE KAPİTALİZM: ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ*

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 450-461
 • Sibel ÖZBUDUN
Derleme

ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN YARATTIĞI YIKIMI NEDEN TAM OLARAK ORTAYA KOYAMIYORUZ? POLİTİK, FİNANSAL VE YÖNTEMSEL SORUNLAR

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 436-449
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Ali Osman KARABABA
Derleme

CUMHURİYETTEN BUGÜNE BULAŞICI HASTALIKLARDA DEĞİŞME VE SAĞLIK POLİTİKALARI İLE İLİŞKİSİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 430-435
 • Necati DEDEOĞLU
Belge

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 426-429
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Belge

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 424-425
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Güz Okulu•Sosyal Politika

BUGÜNÜN TÜRKİYE'SİNDE SOSYAL POLİTİKA

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 419-423
 • Mehmet BEŞELİ
Yuvarlak Masa

TOPLUM VE HEKİM'İN 30. YILINDA: 1978-2008 TÜRKİYE'DE SİYASET, TOPLUMSAL MUHALEFET, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE YAYINCILIK FAALİYETLERİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 402-418
 • Aydın ÇUBUKÇU, Cem SOMEL, Feride Aksu TANIK, Gazanfer AKSAKOĞLU, A. Hamdi AYTEKiN, Mahir ULUSOY, Özgür MÜFTÜOĞLU, Yücel DEMİRER, Yüksel AKKAYA, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Güz Okulu•Sosyal Politika

TOPLUMSAL CİNSİYET GÖZÜYLE SOSYAL POLİTİKA REFORMU

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 396-400
 • Azer KILIÇ
Güz Okulu•Sosyal Politika

SERMAYE BİRİKİMİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ VE EV İÇİ HİZMETLER*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 391-395
 • Gaye YILMAZ
Güz Okulu•Sosyal Politika

NEOLİBERALİZM VE SOSYAL POLİTİKANIN YENİDEN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 382-390
 • Osman SAVAŞKAN
Güz Okulu•Sosyal Politika

REFAH REJİMLERİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ, HAKKANİYET VE DEĞİŞİM

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 378-381
 • Asena GÜNAL
Güz Okulu•Sosyal Politika

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 365-377
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
Güz Okulu•Sosyal Politika

TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK: BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 354-364
 • Fuat ERCAN
Güz Okulu•Sosyal Politika

SOSYAL POLİTİKA KONULU GÜZ OKULU VE DOSYASI

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 352-353
 • Ata SOYER
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERON FİRMALARDA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ VE KORUNMA YOLLARI

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 338-351
 • Önder ERGÖNÜL
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERON İŞÇİ OLMAK

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 335-337
 • Tufan SERTLEK
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TÜRKİYE' DE KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNDE SİLİKOZİS; KURALSIZ, KAYIT DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI GELİŞEN DÜNYA/ TARİHSEL DRAMATİK BİR OLGU

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 332-334
 • Zeki KILIÇASLAN
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

DAHA ESNEK İSTİHDAM DAHA AZ SAĞLIK: TAŞERONLAŞMANIN ÇALIŞANLARIN SAĞLLĞINA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 322-331
 • Hakan TÜZÜN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIKTA HİZMET SATIN ALMA MÜCADELE, ÖRGÜTLENME, DENEYİMLER ...

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 316-320
 • Arzu ÇERKEZOĞLU
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ STATÜ KAYBI: TAŞERONLAŞMANIN YAKIN TARİHİ

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 313-315
 • Mustafa GÜLER
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİ VE TAŞERONLAŞTIRMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 309-312
 • Tufan SERTLEK
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

KÜRESELLEŞME, NEOLİBERALİZM VE SAĞLIK BASKI ALTINDA, KONTROL EDİLEMEZ VEYA EVDE TEK BAŞINA? TAŞERONLUK VE EV EKSENLİ ÇALIŞMANIN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE POLİTİK TARTIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ*

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 302-308
 • Michael QUİNLAN, Philip BOHLE, Melike ERKOÇ
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERONLAŞMA VE GEÇİCİ/ÖDÜNÇ İŞÇİLİK GİBİ ESNEK İSTİHDAM REJİMİ FORMLARI, İŞ GÜVENCESİ VE İNSAN SAĞLIĞI: TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN ÖRNEKLER VE TEPKİLER

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 284-301
 • Aslı ODMAN
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERONLUK VE İŞ KAZALARINI BİRLEŞTİREN EKSEN: GÜVENCESİZ ÇALIŞMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 276-283
 • Nevra AKDEMİR
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

ESNEKLEŞMENİN ULUSLARARASI DAYANAKLARI

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 269-275
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

BELİRSİZLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: TAŞERONLUK MÜESSESESİ ÜZERİNE SAPTAMALAR

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 263-268
 • Ali Murat ÖZDEMİR
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

EMEK SÜRECİ, DENETİM VE EMEK REJİMLERİ: TAŞERON ÇALIŞMA ÜZERİNE İLK NOTLAR

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 254-262
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

FİRMALAR ARASI DEĞİŞİM İLİŞKİSİ : FASONLAŞMA VE TAŞERONLAŞMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 243-253
 • Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 242
 • Özgür MÜFTÜOĞLU, Osman ÖZTÜRK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNE KARŞI BİR İŞ LİSTESİ İÇİN TARTIŞMA NOTLARI

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 235-240
 • Hakan TÜZÜN
Dosya•Sağlık Emek Göçü

TÜRKİYE'DE İTHAL HEKİM TARTIŞMALARI

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 232-234
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ULUSLARARASI HEMŞİRE GÖÇÜ: KİM(LER) İÇİN VE NEDEN BİR SORUNDUR?

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 222-231
 • Özlem ÖZKAN
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAHRAALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE SAĞLIK EMEK GÖÇÜ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 212-221
 • Nasır NESANIR
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: BİRLEŞİK DEVLETLER, KANADA, BİRLEŞİK KRALLIK

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 205-211
 • Hatice Giray ŞİMŞEK
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: AVRUPA

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 194-204
 • Hür HASSOY, Şafak Taner GÜRSOY
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN DİNAMİKLERİ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 184-193
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Feride AKSU, Şafak Taner GÜRSOY
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ULUSLARARASI SAĞLIK EMEK GÖÇÜ: NE, NASIL, NEDEN?*

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 179-183
 • Özlem ÖZKAN, Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Sağlık Emek Göçü

DÜŞ, UMUT, ACI VE TRAVMANIN SENTEZİ: SERMAYE BİRİKİMİNDE GÖÇMEN EMEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 172-178
 • Gaye YILMAZ
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ÖLÇEKLER, MEKANLAR DEĞİŞİRKEN EMEK VE SERMAYE (21. YÜZYIL SERMAYESİ 19. YÜZYIL İŞÇİSİNİ ARIYOR)

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 163-171
 • Yüksel AKKAYA
Dosya•Sağlık Emek Göçü

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SOPA KİMİN HAVUÇ KİME: SAĞLIK EMEK GÖÇÜ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 162
 • Hakan TÜZÜN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Araştırma

HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 147-160
 • Emin ADAŞ, Osman ELBEK
Panel

SAĞLIK REFORMLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PSI (ULUSLARARASI KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI) POLİTİKA VE STRATEJİK AMAÇLAR

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 143-146
 • Jorge R. MANCILLAS
Panel

LATİN AMERİKA'DA SAĞLIK REFORMLARI

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 134-142
 • Asa Cristina LAURELL
Panel

DÜNYADA "SAĞLIK REFORMLARININ" DİNAMİĞİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 129-133
 • Hans Ulrich DEPPE
Panel

"SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI" TOPLANTI HAKKINDA

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 128
 • Ata SOYER
Çeviri

"YENİ KÜRESEL SAĞLIK" MANTIĞIN, TARİHİN VE İLKELERİN TERSYÜZ EDİLİŞİ*

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 125-127
 • Alison KATZ, Nazmi ZENGİN
Derleme

TAM SÜRE ÇALIŞMA DÜZENİNİN KAMUSAL ÖNEMİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 117-124
 • Kayıhan PALA
Dosya•Su ve Sağlık

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ULUSLARARASI ÇABALAR VE TÜRKİYE

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 108-116
 • Yunus ARIKAN
Dosya•Su ve Sağlık

GÖZLENEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KURAKLIK: NEDENLERİ VE GELECEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 97-107
 • Murat TÜRKEŞ
Dosya•Su ve Sağlık

TOPLUMSAL MÜCADELELERDE YENİ BİR AÇILIM : SU MÜCADELELERİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 87-96
 • Selim YILMAZ
Dosya•Su ve Sağlık

ULUSLARARASI POLİTİKA BAĞLAMINDA SUYA ERİŞİM SORUNU

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 82-86
 • Nesrin ALGAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Su ve Sağlık

SUSUZLUĞUN VE SU KESİNTİLERİNİN YARATACAĞI HALK SAĞLIĞI SORUNLARI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 75-80
 • Çağatay GÜLER
Dosya•Su ve Sağlık

SUYUN GERİ KAZANIMI VE YENİDEN KULLANIMI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 69-74
 • Leyla ÖZKAN, Emrah ALKAYA, Göksel N. DEMİRER
Dosya•Su ve Sağlık

SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ (KÜRESEL, BÖLGESEL VE ÜLKESEL BAKIŞ)

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 63-68
 • Dursun YILDIZ
Dosya•Su ve Sağlık

SU ÖZELLEŞTİRMELERİNİN YÖNTEMİ OLARAK YAP-İŞLET DEVRET MODELİ VE KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 53-62
 • Evren HASPOLAT
Dosya•Su ve Sağlık

SU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE MODEL ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 41-52
 • Tayfun ÇINAR
Dosya•Su ve Sağlık

KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ MODELİ: KAMU HİZMETİ HAKKININ PAYLAŞILMASI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 31-40
 • Eda Yazıcıoğlu ÇELİK
Dosya•Su ve Sağlık

DÜNYA BANKASI VE SU POLİTİKASI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 20-30
 • Asli YILMAZ
Dosya•Su ve Sağlık

KURAKLIK VE KENTSEL SU YÖNETİMİ SORUNU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 10-19
 • Tayfun ÇINAR
Dosya•Su ve Sağlık

SU SORUNUNA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM : ÜRETİMİN BİR FAKTÖRÜ OLARAK SU

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 3-9
 • Gaye YILMAZ
Dosya•Su ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU, Göksel N. DEMİRER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Gözlemler ve Görüşler

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 472-474
 • Birtürk ÖZKAVAK
Gözlemler ve Görüşler

SAMSUN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASINDA TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 470-471
 • Canan ÇAKIR
Gözlemler ve Görüşler

EDİRNE'DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE ÇALIŞMAK

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 463-469
 • Gamze Varol SARAÇOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ ESKİŞEHİR AYAĞI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 460-462
 • Bülent Nazım YILMAZ
Derleme

TERSANE İŞYERLERİNDE İŞ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 452-459
 • Şeref ÖZCAN
Gözlemler ve Görüşler

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİ KARARIYLA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 447-451
 • Ali Rıza AYDIN
Gözlemler ve Görüşler

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ AÇISINDAN SON UYGULAMALAR NASIL GÖZÜKÜYOR?

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 443-446
 • B. Faruk ERDEN
Derleme

SAĞLIKTA PİYASALAŞMA VE TIP FAKÜLTELERİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 436-442
 • Cem TERZİ
Derleme

2007 SONU İTİBARİYLE SAĞLIK HARCAMALARI BAĞLAMINDA, AKP'NİN SAĞLIKTAKİ "PEMBE TABLOSU"NUN AKIBETİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 432-435
 • Ata SOYER
Derleme

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR VE TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA REFORM-DÖNÜŞÜM*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 418-431
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Çocuk ve Sağlık

KARDEŞ CİNSİYET BİLEŞİMİ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK ÇIKTILARI*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 409-417
 • Ali BERKER
Dosya•Çocuk ve Sağlık

TÜRKİYE'DE ÇOCUK POLİTİKALARI

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 402-408
 • Nilay ETİLER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET YA DA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 391-399
 • Halis DOKGÖZ, Lale TIRTIL
Dosya•Çocuk ve Sağlık

SAVAŞ VE ÇOCUK SAĞLIĞI: IRAK SAVAŞININ BEŞİNCİ YILINA GİRERKEN YENİDEN DÜŞÜNMEK ZAMANI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 386-390
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
Dosya•Çocuk ve Sağlık

SAHİBİNDEN SATILIK AZ KULLANILMIŞ HAYAT PARÇASI : ÇOCUKLUK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 379-385
 • Hakan TÜZÜN
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÇOCUK HAKLARI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 373-378
 • Seda AKÇO
Dosya•Çocuk ve Sağlık

MEDYA VE ÇOCUK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 368-372
 • Levent KAYAALP
Dosya•Çocuk ve Sağlık

OYUN: ÇOCUKLAR İÇİN HASTALIKLA BAŞ ETME SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR PSİKO-SOSYAL DESTEK ARACI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 364-367
 • Eda KARGI
Dosya•Çocuk ve Sağlık

MÜLTECİ VE ÇOCUK OLMAK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 356-363
 • Kıvılcım Turanlı YÜCEL
Dosya•Çocuk ve Sağlık

DÜNDEN BUGÜNE ÇOCUK EMEĞİ*

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 350-355
 • Aziz ÇELİK
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE BEDENSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 344-349
 • İzzet DUYAR
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUKLUĞUN SOSYAL TARİHİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 324-343
 • Kemal İNAL
Dosya•Çocuk ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: ÇOCUK VE SAĞLIK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 323
 • Osman ÖZTÜRK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Derleme

DEVLET VE KADIN(LAR)

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 313-320
 • Sibel ÖZBUDUN
Gözlemler ve Görüşler

AÇLIK EYLEMLERİ VE TOPLUMDA ETİKDIŞI TUTUMLAR*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 310-312
 • Yaman ÖRS
Dosya•Sağlık Sistemleri

ALLENDE'NİN SOSYAL TIP YAKLAŞIMI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 306-309
 • Deniz AKGÜN
Derleme

DR. BETHUNE: ÖRNEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 291-305
 • M. Akif AKALIN
Derleme

PATENT YASASI VE TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETİMİNİN KOŞULLARI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 287-290
 • Feride AKSU, Şafak Taner GÜRSOY
Derleme

İLAÇTA PATENT VE VERİ İMTİYAZI: DÜNYADAKİ DURUM VE TÜRKİYE'YE YANSIMASI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 280-286
 • Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
Derleme

SAĞLIĞIN PİYASALAŞTIRILMASI SÜRECİNE ÖNEMLİ BİR KATKI: DÖNER SERMAYE VE SAĞLIK HİZMETİ SUNANLARA ÖDEME YÖNTEMLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 274-279
 • Nasır NESANIR
Dosya•Sağlık Sistemleri

ÜÇÜNCÜ YOL OLASI MI?

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 272-273
 • M. Akif AKALIN
Dosya•Sağlık Sistemleri

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDE NELER OLUYOR? YAKLAŞAN DSÖ GENEL SEKRETERİ SEÇİMLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 269-271
 • Vicente NAVARRO, Necati DEDEOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemleri

KÜRESEL YANILSAMANIN İŞÇİ AYAĞI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 266-268
 • Yavuz ABAMOR
Dosya•Sağlık Sistemleri

BELÇİKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 260-265
 • Hatice GİRAY, Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemleri

HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 247-259
 • Reci MESERİ
Dosya•Sağlık Sistemleri

İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ: YERİNDEN YÖNETMEK MERKEZDEN YÖNETİME GÖRE DAHA MI İYİ?

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 242-246
 • Alpay AZAP

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK SİSTEMLERİ DOSYASINDAN AKILDA KALANLAR

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 239-240
 • Onur HAMZAOĞLU
Yuvarlak Masa

YAKIN VE UZAK GELECEKTE DÜNYA, TÜRKİYE VE SAĞLIK*

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 226-238
 • Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu Üyeleri, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM SOSYALİST SAĞLIK SİSTEMİNDEN ÖZELLEŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİNE

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 198-225
 • Mehmet ZENCİR
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 188-197
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

GUATEMALA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 184-187
 • Eftal YILDIRIM
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

ARJANTİN SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORMLAR

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 171-183
 • Işıl ERGİN
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 162-170
 • Meral TÜRK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SLOVAKYA SAĞLIK SİSTEMİ VE SON 20 YILDAKİ REFORMLAR

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 152-160
 • H. Aslı DAVAS
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

ÇEK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORM SÜRECİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 144-151
 • Hür HASSOY
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

BOLİVYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 138-143
 • Şafak Taner GÜRSOY
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİNDE DEĞİŞİM

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 130-137
 • Kayıhan PALA
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

LÜKSEMBURG: KÜÇÜK BİR ÜLKEDE MERKEZİ, LİBERAL AMA KAMU FİNANSMANLI SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 121-129
 • Raika DURUSOY
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 112-120
 • Yonca SÖNMEZ
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 102-111
 • Canan KAYNAK
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 96-101
 • Aylin Sena BELİNER
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 83-95
 • Zeliha Aslı ÖCEK
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

VENEZÜELLA’DA TOPLUMA DAYALI SAĞLIK HİZMETİ MODELİ BARRİO ADENTRO

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 75-82
 • Deniz AKGÜN
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SRİ LANKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 70-74
 • Erce SEVİN
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ NEREYE GİDİYOR?

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 62-69
 • Kayıhan PALA
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SİERRA LEONE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 53-61
 • Rukiye Çetin SEÇKİN
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

HİNDİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 45-52
 • Harika GERÇEK
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

FİLİPİNLER’DE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 39-44
 • Meriç Arzu UTKU
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 29-38
 • Alpaslan TÜRKKAN
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

URUGUAY SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 23-28
 • Feride AKSU
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 2-22
 • Cem TERZİ
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 1-2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 470-474
 • Selim YÜKSEL, Nilay ETİLER
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ, PARADOKS MU, SOSYALİZM Mİ?

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 459-469
 • Melike ERKOÇ, Çiğdem ÇAĞLAYAN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 450-458
 • Nilay ETİLER
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

POLONYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 437-449
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN, Melike ERKOÇ
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ'NDE DEĞİŞİM

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 426-436
 • Cavit Işık YAVUZ
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 413-425
 • Aysun ÖZŞAHİN, Melih Kaan SÖZMEN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ’NİN ORGANİZASYONU VE FİNANSMANI

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 408-412
 • Binali ÇATAK, Melih Kaan SÖZMEN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 399-407
 • Umut ÖZCAN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KANADA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 394-398
 • Ayhan ALPAR
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KOMŞU ÜLKE YUNANİSTAN’DA DA REÇETE AYNI: SAĞLIKTA REFORM

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 388-393
 • Evin ARAS, Hakan TÜZÜN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

SEKSENLİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE İTALYAN SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 379-387
 • Mine KAYA
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 372-378
 • Galip EKUKLU
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İSVEÇ: SOSYAL DEVLETİN DÜŞEN KALESİNDE SAĞLIK NEREYE?

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 366-371
 • Hakan TÜZÜN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

FİNLANDİYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 357-365
 • Yeşim ŞENOL
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 344-356
 • Mehtap TÜRKAY
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

BİRLEŞİK KRALLIK’TA ULUSAL SAĞLIK HİZMETİNİN ÖYKÜSÜ

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 335-343
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Hatice GİRAY
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

SAĞLIK TEK BAŞINA SINIF MÜCADELESİNİN BİR ARACI OLABİLİR Mİ? TARİHSEL SÜRECİ YENİDEN İNCELEME: BİSMARCK ÖNCESİNDE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 330-334
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

TOPLUMSAL YAPI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ "SAĞLIK SİSTEMLERİNE NASIL BAKMALI?"

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 325-329
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 322-324
 • Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER, Harun BALCIOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 5-6, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

YILLAR İTİBARIYLA GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRETLER

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 320
Gözlemler ve Görüşler

HACPP UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 315-318
 • M. Akif AKALIN
Derleme

EMPERYALİZMİN GÖLGESİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1908-1923

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 299-314
 • Ferruh Niyazi AYOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE SEMİNERLER NASIL OLMALI?*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 297-298
 • Kayıhan PALA
Araştırma

BİRİNCİ BASAMAKTA DÖNER SERMAYE UYGULAMASININ SAMSUN MERKEZ İLÇE SAĞLIK OCAKLARININ HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİ

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 292-296
 • Sevgi CANBAZ, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN
Araştırma

NALDÖKEN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 20-64 YAŞ KADINLARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK ETMENLER

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 280-291
 • Işıl ERGİN, Meral TÜRK
Araştırma

TÜRKİYE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 2000-2004 DURUM DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 271-279
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Ata SOYER
Derleme

"EDWİN CHADWİCK"

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 262-270
 • Şafak Taner GÜRSOY
Rapor

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YERELLEŞME*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 259-261
 • İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu
Gözlemler ve Görüşler

ALTERNATİFİMİZ VAR (MI?)*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 256-258
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

PROF. DR. İZGE GÜNAL OLAYI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANAN İŞTEN ÇIKARILMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SAĞLIKTA VE EĞİTİMDE PİYASALAŞMA

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 252-255
 • Cem TERZİ
Gözlemler ve Görüşler

"AYRIMCILIĞA HUKUKİ ONAY: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (SSGSS) İPTAL KARARI"

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 246-251
 • Tufan KAAN, Osman ÖZTÜRK
Gözlemler ve Görüşler

MESLEKİ GELECEĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA!

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 243-245
 • Güray KILIÇ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 240
Araştırma

MANİSA’DA BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARLNDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISIYLA PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE UYGULAMASI

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 231-238
 • Nasır NESANIR, Ali EREM, Bedri BİLGE, Ahmet SALTIK
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIĞI BİLİMİ VE UYGULAMALARINDA NEREDEYİZ?

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 230
 • Necati DEDEOĞLU
Bildiriler

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRMESİ*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 219-229
 • İzzettin ÖNDER
Gözlemler ve Görüşler

2007 BÜTÇESİ: IMF KISKACINDA BİR SEÇİM BÜTÇESİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 212-218
 • Aziz KONUKMAN
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI II. ULUSAL KONGRESİ 16-18 KASIM 2001

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 208-211
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI I. ULUSAL KONGRESİ 26-28 KASIM 1999

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 205-207
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK REFORMLARI ALMANYA'DA GREV YAPAN DOKTORLARIN ÖFKESİNİ ARTIRIYOR*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 203-204
 • Clare CHAPMAN, Gamze UĞURLUER
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

ALMANYA’DA BİR HASTANIN ÖLÜMÜNDEN DOKTORLARIN GREVLERİ SORUMLU TUTULDU*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 202
 • Gamze UĞURLUER, Clare CHAPMAN
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SÖZLÜĞÜ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 197-201
 • Gamze UĞURLUER, Alpay AZAP
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN MESLEKİ HASTALIKLAR VE ÖLÜMLER

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 194-196
 • Bayazıt İLHAN
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

ÖZELEŞTİRMELER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE PSİKOSOSYAL ETMENLER

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 189-193
 • İ. Tolga BİNBAY, Burhanettin KAYA
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYULMASI GEREKLİ İŞYERİ KURALLARI, DENETLEME, YAPTIRIM

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 179-188
 • Bülent ASLANHAN, Arif MÜEZZİNOĞLU
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KİME EMANET?!

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 173-178
 • Sedat ABBASOĞLU, Celal EMİROĞLU, Mustafa N. İLHAN, Levent KOŞAR, Sıtkı KESEDAR, Arif MÜEZZİNOĞLU
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: 1999'DAN BUGÜNE VE GELECEĞE

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 170-172
 • Önder ERGÖNÜL
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK MESLEKLERİ VE MESLEK RİSKLERİ HAKKINDA KURAMSAL BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 164-169
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 162-163
 • Alpay AZAP, Gamze UĞURLUER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 159
Çeviri

TEMEL SAĞLIK BAKIMI*

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 143-158
 • Rafael BENGOA, Rania KAWAR, Orvill ADAMS, Yusuf ÖZTÜRK
Söyleşi

KÜRESELLEŞME, AVRUPA SAĞLIK REFOMLARI VE HEKİMLERE ETKİLERİ: BATI AVRUPA’DAN BİR BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 136-142
 • Hans Ulrich DEPPE, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİĞİN SAĞLIK SONUÇLARINI GÖZDEN GEÇİRME

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 129-135
 • Hakan TÜZÜN
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

AKIL SAĞLIĞI PENCERESİNDEN İŞSİZLİK

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 122-128
 • Burhanettin KAYA, İ. Tolga BİNBAY
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

SAĞLIK PERSONELİ İŞSİZLİĞİ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 119-121
 • Ata SOYER
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİK VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE YÖNTEM SORUNU

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 114-118
 • Özlem ÖZKAN
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

TÜRKİYE'NİN İŞSİZLERİ KİMLERDİR? CİNSEL, COĞRAFİ, EĞİTİMSEL PROFİL

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 110-113
 • Mustafa SÖNMEZ
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİK ÜZERİNE ...

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 104-109
 • Yüksel AKKAYA
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İSTİHDAM SORUNU VE SOSYALİZM

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 101-103
 • Mustafa YALÇINER
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

ÇEVRE ÜLKELERİNDE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNU

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 93-100
 • Cem SOMEL
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

MARX'IN "YEDEK İŞGÜCÜ ORDUSU" KAVRAMINA, GÜNÜMÜZ KAPİTALİZMİ TARAFINDAN GETİRİLEN "BİLİMSEL GEREKÇE": NAIRU*

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 86-92
 • Gaye YILMAZ
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

KAPİTALİZMDE İŞSİZLİK: TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNE

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 83-85
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 82
 • Bülent Nazım YILMAZ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 79
Panel

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER VE KULLANILAN ÖLÇÜTLER

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 73-78
 • Onur HAMZAOĞLU
Panel

MARKSİZMİN SOSYOLOJİYE KATKILARI

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 69-72
 • Metin ÇULHAOĞLU
Panel

TÜRKİYE'DE GELİR EŞİTSİZLİKLERİ VE SAHA ÇALIŞMALARI

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 64-68
 • Korkut BORATAV
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

ARZ VE TALEP DENGESİ(ZLİĞİ)NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 55-63
 • İsmail ŞİRİNER
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

TÜRKİYE'DE SAĞLIK VE NÜFUS SİYASETLERİNİN RASYONELLERİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 39-54
 • Güven BAKIREZER
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

MEDYA VE SAĞLIK: PATOLOJİK BİR İLİŞKİ?

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 32-38
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

KÜLTÜR VE SİYASET EKSENİNDE SAĞLIK'TA KAVRAMSALLAŞTIRMA: "HASTA" VE "HASTALIK" ÖRNEKLERİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 25-31
 • Yücel Demİrer
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

TOPLUMSAL-CİNSEL HİYERARŞİ MEKANI OLARAK İNSAN BEDENİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 21-24
 • Sibel ÖZBUDUN
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

ELEŞTİREL MEDİKAL ANTROPOLOJİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 17-20
 • İzzet DUYAR
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

İKTİDAR OLARAK TIPÇI GELENEK: TBBIN ERK TARİHİ*

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 7-16
 • Armağan ÖZTÜRK
Dosya•Sağlık, Kültür Siyaset

TOPLUMSAL YAŞAM, KÜLTÜR, POLİTİKA, İDEOLOJİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 3-6
 • Aydın ÇUBUKÇU
Dosya•Sağlık, Kültür Siyaset

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SAĞLIK, KÜLTÜR, SİYASET

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 2
 • Yücel DEMİRER, Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

YOKSULLUK ÇALIŞMASI SONUÇLARI, 2004

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 471
 • Türkiye İstatistik Kurumu
Derleme

YÜKSEKÖĞRETİM KONUSU VE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI SORUNU

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 463-470
 • İzzettin ÖNDER
Araştırma

AYNAYI KENDİNE DOĞRULTMAK: BİR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DEĞİŞKENLERİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İLİŞKİSİ*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 455-462
 • Mustafa N. İLHAN, Hakan TÜZÜN, Mustafa N. CEYHAN, Işıl MARAL, Remzi AYGÜN
Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HEMŞİRE NEREDE?*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 448-454
 • Aynur UYSAL
Belge

DÜNYA BANKASI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ DEĞERLENDİRME BELGESİ*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 431-447
Çeviri

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE TİCARET: KANITA DAYALI BİR DERLEME*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 423-430
 • Chris HOLDEN, Özlem ÖZKAN
Gözlemler ve Görüşler

MİLLİYETÇİ KAMPTAN BİR AVRUPA BİRLİĞİ GÜZELLEMESİ YILDIRIM KOÇ'A CEVAP

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 415-422
 • Sungur SAVRAN
Yuvarlak Masa

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ DARALMA NE GETİRECEK?

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 402-414
 • Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 399
Derleme

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER VE SAĞLIK

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 390-398
 • Selda YÖRÜK
Rapor

TTB 17. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ "GÜNEYDOĞU VE DOĞU İLLERİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 381-389
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, Reci MESERİ, Müjde İLGÜN
Derleme

TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEM BOYUNCA (1963-2000) DOKTOR VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARINDA GELİŞMELER*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 372-380
 • Güven ÖZDEM
Araştırma

İZMİR İLİ GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-6 YAŞ ÇOCUKLARIN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 361-371
 • Hür HASSOY, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Çeviri

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 353-360
 • J. ÖVRETVEIT, Nilay ETİLER
Derleme

TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI; SONU GELMEYEN HİKAYE

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 339-352
 • Coşkun BAKAR, Seval AKGÜN
Panel

SOSYAL GÜVENLİK "REFORMU”NUN GEREKÇELERİ GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 322-338
 • Cem SOMEL, Nilgün KÜÇÜKYALÇIN, Mümtaz PEKER, Bayram ÜNAL, Aziz ÇELİK, İsmail Hakkı TOMBUL, Haluk BAŞCIL, Ercan YAVUZ, Osman ÖZTÜRK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 319
Portre

MUSA'NIN ARDINDAN HÜZÜNLE

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 318
 • Hayri KURTGÖZÜ
Portre

MUSA'NIN ARDINDAN

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 316-317
 • Sacit YÖRÜKER
Portre

UNUTULMAZ BAŞKAN MUSA ÖZDEMİR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 315
 • Ali Rıza AYDIN
Portre

TOPLUMCULUĞA GÖNÜL VEREN BİR DERVİŞ: MUSA ÖZDEMİR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 314
 • Tevfik ÇAVDAR
Portre

MUSA ÖZDEMİR İÇİN ...

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 312-313
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

TTB GELECEĞİNİ TARTIŞMALIDIR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 310-311
 • Bülent Nazım YILMAZ
Derleme

KAPİTALİZMLE EKLEMLENME SÜRECİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1829-1908

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 298-309
 • Ferruh Niyazi AYOĞLU
Araştırma

AYDIN MERKEZ 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARIN SAĞLIK OCAĞINI KULLANMA DURUMLARI, ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 291-297
 • Mehmet TORCU, Pınar OKYAY, Adalet ÇIBIK, İlknur YILMAZ, Mehmet VAROL, Hayati ÇAKIR, Özay ÜNLÜ
Derleme

AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜYLE NE GETİREBİLİR?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 285-290
 • Kayıhan PALA
Derleme

TEKNOLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 279-284
 • Murat CİVANER
Derleme

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI; DEPREM DENEYİMİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 274-278
 • Cavit Işık YAVUZ
Gözlemler ve Görüşler

KAMU PERSONELİ KANUNU TASARISI TASLAĞI NELER GETİRİYOR?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 269-273
 • Osman ÖZTÜRK
Gözlemler ve Görüşler

"HEKİMLERE ZORUNLU HİZMET UYGULAMASI" TARTIŞMAYI NEREDEN BAŞLATIP, NASIL SÜRDÜRELİM?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 267-268
 • Onur HAMZAOĞLU
Araştırma

HEMŞİRELERDE TÜKENME VE OTONOMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 259-266
 • Mukadder MOLLAOĞLU, Tülay Kars FERTELLİ, Fatma ÖZKAN TUNCAY
Derleme

TOPLUMSAL YAPIDA HEMŞİRELERİN KONUMU

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 254-258
 • Süheyla Altuğ ÖZSOY, Fatma Başalan İZ
Derleme

AVRUPA BİRLİĞİ, HEKİM İŞSİZLİĞİ VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 250-253
 • İ. Tolga BİNBAY
Derleme

BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK SAĞLIĞIN SATIN ALINMASI VE REKABETİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 247-249
 • A. Tamer AKER
Derleme

PAZAR DİNAMİKLERİ TIP EĞİTİMİNİ VE HEKİMLERİ NASİL ETKİLİYOR? "GİZLİ MÜFREDAT"

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 242-246
 • Feride SAÇAKLIOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 239
Araştırma

HALK SAĞLIĞI UZMANLIK ÖGRENCİLERİ NEREYE KOŞUYOR?

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 235-238
 • Servet AKER, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN
Araştırma

ELAZIĞ İL MERKEZİNDE 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 229-234
 • S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Canan GÜLBAYRAK, Mehmet TOKDEMİR
Derleme

ENGELLİLİK: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TIP EĞİTİMİNİN BAKIŞ AÇISI NEDİR?

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 219-228
 • Hatice ŞAHİN
Derleme

SITMA KONTROLÜNDE SORUNLAR: ENTEGRASYON, TOPLUM KATILIMI, SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 214-218
 • Günay SAKA, Melikşah ERTEM
Derleme

BOLİVARCI VENEZÜELLA CUMHURİYETİ’NDE KAMUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 208-213
 • Özlem ÖZKAN, Aslıhan ÇATlKER
Derleme

EMEĞİN ANAYASALLAŞMASI, KOLEKTİF HAKLAR VE SAĞLIK HAKKI: CHAVEZ VENEZÜELLA'SINDA DEMOKRASİ VERSUS KAPİTALİZM

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 201-207
 • Ali Murat ÖZDEMİR
Derleme

GEBZE’DEKİ HIZLI KENTLEŞMENİN SAĞLIK GÖSTERGELERE OLAN ETKİSİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 192-200
 • Hüseyin UKUŞLU
Çeviri

AVRUPA’NIN SAĞLIKSIZ SAĞLIK POLİTİKASI*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 186-191
 • Polde VAS, Harrie DEWITLE, Patric Van Der STUYFF, Çiğdem ÇAĞLAYAN
Araştırma

BURSA MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 177-185
 • Kayıhan PALA, Dilnaz SARISÖZEN, Alpaslan TÜRKKAN, Nazmi GÜNAY
Araştırma

AİLE HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME KAVRAMLARINA HALKIN YAKLAŞIMI - BİR ÖN ÇALIŞMA*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 172-176
 • S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Aylin ÖGETÜRK, Canan GÜLBAYRAK, A. Tevfik OZAN
Derleme

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: DÜZCE ÖRNEĞİ *

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 162-171
 • Kayıhan PALA, Cavit Işık YAVUZ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 159
Dosya•Sosyal Güvenlik

ESKİ SSK HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVİR SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YENİ SİSTEME UYUMU, BEKLENTİ VE KAYGILARI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 154-158
 • Rojan ARCAK, İlhan DİKEN, Nevruz CÜRCEĞİZ
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİKTE PİYASALAŞMA DÖNEMİ VE SENDİKALAR

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 151-153
 • Serhat SALİHOĞLU
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER1

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 147-150
 • Murat ÖZVERİ
Dosya•Sosyal Güvenlik

1999'DAN 2004'E SOSYAL GÜVENLİK "REFORM”U

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 143-146
 • Osman ÖZTÜRK
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 134-142
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİK VE EMEK PİYASASI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 129-133
 • Şermin MARANGOZ
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİĞİN PİYASALAŞTIRILMASI: İSTİKRAR VE UYUM PROGRAMLARI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 122-128
 • Tufan KAAN
Dosya•Sosyal Güvenlik

BİRİKİM, KRİZ VE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 112-121
 • Oğuz TOPAK
Dosya•Sosyal Güvenlik

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 102-111
 • Yıldırım KOÇ
Dosya•Sosyal Güvenlik

AVRUPA BİRLİĞİ, İŞÇİ SINIFI VE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 94-101
 • Yüksel AKKAYA
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 87-93
 • Metin ÖZUĞURLU
Dosya•Sosyal Güvenlik

TARİHSEL SÜREÇTE BİR PARANTEZ: "SOSYAL GÜVENLİK HAKKI"

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 83-86
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
Dosya•Sosyal Güvenlik

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 82
 • Tufan KAAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 79
Derleme

SAĞLIKTA "DÖNÜŞÜM"ÜN TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 75-78
 • Sarp ÜNER
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNER SERMAYE UYGULAMASI

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 72-74
 • Kayıhan PALA
Dosya•Küreselleşen Devlet

KAMU HİZMETLERİNİN METALAŞTIRILMASI VE SAĞLIKTAKİ YANSIMALARI

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 65-71
 • Faruk ATAAY
Dosya•Küreselleşen Devlet

YENİ LİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ESNEK KAMU PERSONEL REJİMİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 53-64
 • Seyhan ERDOĞDU
Dosya•Küreselleşen Devlet

TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN KARAKTERİ VE DÜZENLEYİCİ REFORMLAR

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 41-52
 • Sonay Bayramoğlu ÖZUĞURLU
Dosya•Küreselleşen Devlet

"YAPISAL REFORMLAR SERMAYENİN KURUMLARINI VE HUKUKUNU OLUŞTURUYOR"

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 36-40
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu, Ahmet Haşim KÖSE
Dosya•Küreselleşen Devlet

KÜRESELLEŞME: DEVLET ELİYLE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜM

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 28-35
 • Ceren KALFA
Dosya•Küreselleşen Devlet

REFAH DEVLETİ VE SOSYAL POLİTİKALAR

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 20-27
 • İpek EREN
Dosya•Küreselleşen Devlet

MALİ DENGESİZLİK, KRİZ VE DEVLET

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 4-19
 • Sinan SÖNMEZ
Dosya•Küreselleşen Devlet

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 2-3
 • Ata SOYER, Faruk ATAAY

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 471
 • The United Nations Children's Fund
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 16. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: "MADENLER VE SAĞLIK" (27 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2004)

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 459-470
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Gözlemler ve Görüşler

YASALARIN ANLAMI

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 456-458
 • Eriş BİLALOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

DÜZENİN KURUMLARI EMEK GÜÇLERİNİ SİNDİRMEK İÇİN VARDIR

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 452-455
 • İhsan ÇARALAN
Panel

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN TOPLUMA YANSIMASI*

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 448-451
 • Cem SOMEL
Dosya•İlaç

ETİK KURULLAR

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 441-447
 • Mehmet MELLİ, S. Oğuz KAYAALP
Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI 2003 YILI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERİNİN 2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TASLAĞI'NA GÖRE İNCELENMESİ*

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 437-440
 • Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu
Dosya•İlaç

JENERİK VE ÖZGÜN İLAÇ: BİYOYARARLANIM ÇALIŞMALARI VE BİYOEŞDEĞERLİK

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 431-436
 • Süleyman ÇELİK
Dosya•İlaç

SINAİ ÜRÜN BOYUTUYLA İLAÇ PAZARI VE ULUSLARARASILAŞMA

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 404-430
 • Nurettin ABACIOĞLU
Dosya•İlaç

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 402-403
 • Ersin YARIŞ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

İLAÇLA İLGİLİ BAZI RAKAMLAR

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 398-399
Dosya•İlaç

TÜRKİYE'DE İLAÇTA PATENT VE VERİ KORUMASI'NIN BUGÜNÜ VE YARINI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 394-397
 • İlker KANZIK
Dosya•İlaç

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE'DE İLAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK FİKRİ MÜLKİYET REJİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİYASAL İKTİSADI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 383-393
 • İpek EREN
Dosya•İlaç

BİRİNCİ BASAMAKTA İLAÇ KISITLAMALARI VE HASTA HAKLARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 381-382
 • Mustafa SÜTLAŞ
Dosya•İlaç

İLAÇTA GERİ ÖDEME TEKNİKLERİ: NEDEN, NASIL?

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 373-380
 • Özlem ÖZKAN
Dosya•İlaç

TEZGAHÜSTÜ İLAÇ SATILMASI VE İLAÇTA REKLAMLA İLİŞKİSİ

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 369-372
 • Ersin YARIŞ
Dosya•İlaç

İLAÇ VE HASTA HAKLARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 364-368
 • Mustafa SÜTLAŞ
Dosya•İlaç

AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HEKİM SORUMLULUĞU

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 359-363
 • Nuri İhsan KALYONCU, Ersin YARIŞ
Dosya•İlaç

İLAÇ VE PROMOSYON*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 350-358
 • Semih ŞEMİN, Şahbal ARAS
Dosya•İlaç

TÜRKİYE’NİN KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARIYLA İLGİLİ POLİTİKASI NE OLMALIDIR?*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 347-349
 • Mehmet MELLİ
Dosya•İlaç

ON SORUDA KLİNİKTE İLAÇ ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 338-346
 • B. Faruk ERDEN, Hafize ERDEN
Dosya•İlaç

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YENİDEN ELE ALINAN İLAÇ ENDÜSTRİSİ*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 324-337
 • Joan BUSFIELD, Ersin YARIŞ
Dosya•İlaç

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 322-323
 • Ersin YARIŞ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 319
Araştırma

TÜRKİYE'DE SAĞLIK OCAKLARINDA AŞI İLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 310-318
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Derleme

ADLİ TIP VE HALK SAĞLIĞI İLİŞKİSİ *

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 307-309
 • Metin PIÇAKÇIEFE
Derleme

CEZA HUKUKU VE ETİK*

 • Cilt 19, Sayı 19, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 300-306
 • Tuğrul KATOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

SİYASETİN OLANAK VE ZORUNLULUĞU MÜDAHALEYE MÜDAHALE İÇİN

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 293-299
 • İlker BELEK
Derleme

SAĞLIK REFORMLARLNIN ANA SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 285-292
 • Nilay ETİLER, Cavit Işık YAVUZ
Derleme

DOĞU AVRUPA’DA SAĞLIK "REFORMLARI" VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA-YAŞAM KOŞULLARI

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 268-284
 • Ata SOYER, Ayşe ÖZTÜRK
Derleme

YÖNETİŞİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI: GAVI ÖRNEĞİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 262-267
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
Gözlemler ve Görüşler

YENİ BİR TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI İÇİN PRA(GMA)TİK NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 256-261
 • Ata SOYER
Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI" HAKKINDAKİ DB MEKTUBU

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 253-255
 • Füsun SAYEK
Gözlemler ve Görüşler

TTB'NİN MÜCADELESİ SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNUNA HAPSEDİLEBİLİR Mİ?

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 251-252
 • Osman ÖZTÜRK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK KANUNU

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 248-250
 • Altan AYAZ
Gözlemler ve Görüşler

TÜSİAD-AKP-SAĞLIK: PATRONLAR HÜKÜMETLERİ(MİZİ)N MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 242-247
 • Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 239
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

AKP'NİN SALDIRISI DURDURULABİLİR Mİ?

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 236-238
 • Osman ÖZTÜRK
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİMLER; NEREDEN NEREYE? "BİR UZUN YÜRÜYÜŞ GEREKÇESİ YERİNE ... "

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 233-235
 • Ata SOYER
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

PERFORMANSIN BAŞARISI!!!

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 228-232
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA TAŞERONLAŞTIRMA DÖNEMİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 223-227
 • Osman ÖZTÜRK
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

DSÖ YOL GÖSTERİYOR, HÜKÜMET UYGULUYOR: "SAĞLIK SİSTEMİNDE BENİMSENEBİLECEK TEK VE BASİT BİR PİYASA KAVRAMI YOKTUR"

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 216-222
 • Cavit Işık YAVUZ
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

ESNEKLİK UYGULAMALARI VE HEKİMLİK

 • Cilt 19, Sayı 19, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 213-215
 • Semih TATLlCAN
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİM ÖDEME SİSTEMLERİ*

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 210-212
 • R.B. SALTMAN, J. FIGUERAS, İlker BELEK
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİM ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR? HEKİMLERİN ÜCRET MÜCADELESİNİN EKONOMİ-POLİTİK ZEMİNİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 203-209
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

ESNEK İSTİHDAM, ESNEK ÜCRETLENDİRME EKONOMİ POLİTİK

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 197-202
 • İlker BELEK
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HER DERDE DEVA İKSİR: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 190-196
 • Meltem Kayıran DİKMEN, Ahmet Alpay DİKMEN
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

TEKNOLOJİ, ESNEKLİK, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SENDİKACILIK

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 176-189
 • Yüksel AKKAYA
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM, KÜRESELLEŞME VE EMEĞİN VASFI ÜZERİNE

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 169-175
 • Meltem Kayıran DİKMEN
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

EMEK SÜRECİNDE YENİ HEDEF: ESNEKLİK ÇALIŞANLAR İÇİN NE DEMEK?

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 164-168
 • Hacer ANSAL
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 162-163
 • İlker BELEK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 159
Araştırma

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTERN DOKTORLARININ TIP EĞİTİMİNE VE TIPTA UZMANLIK SINAVINA BAKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 154-158
 • İskender GÜN, Ahmet ÖZTÜRK, Yusuf ÖZTÜRK
Çeviri

MİKRO-DAĞILIM: HASTALAR ARASINDA SEÇİM YAPMA*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 147-153
 • John HARRIS, Murat CİVANER
Araştırma

TRABZON İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 139-146
 • Havva KARADENİZ MUMCU, Nesrin NURAL
Araştırma

ADLİ TIP HİZMETLERİ KİM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR/SUNULMALIDIR?: SAĞLIK BAKANLIĞI MI? ADALET BAKANLIĞI MI?

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 131-138
 • Başar ÇOLAK, Nilay ETİLER, Ümit BİÇER
Derleme

TOPLUM SAĞLIĞI VE ETİK AÇIDAN İLAÇ REKLAMI

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 117-130
 • Semih ŞEMİN, Şahbal ARAS, Dilek GÜLDAL
Derleme

BİR SÖZDE-BİLİM OLARAK İLAÇ ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 110-116
 • Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
Çeviri

DOĞUDA MAMOGRAFİ İLE TARAMA YAPMAK YARARDAN ÇOK ZARAR MI GETİRİR?*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 105-109
 • Gabriel M. LEUNG, Tai-Hing LAM, Tuan Q. THACH, Authony J. HEDLEY, Didem GÜLMEZ, İlker BELEK
Çeviri

KORE CUMHURİYETİ’NDE SON EKONOMİK KRİZDEN SONRA MORBİDİTE VE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 101-104
 • Hanjoong KIM, Woo Jin CHUNG, Özlem GÜNDÜZ
Araştırma

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN DEĞİŞİMİ ANTALYA’DA BEŞ YILLIK BİR ARAŞTIRMA

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 92-100
 • İlker BELEK
Araştırma

TÜRKİYE'DE KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖLÇÜTLER İLE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR EKOLOJİK ÇALIŞMA

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 83-91
 • Semra AY, Erhan ESER, CemiL ÖZCAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

NEDENLERİNE VE CİNSİYETE GÖRE DÜNYADA ÖLÜMLER (2002)

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 79
Derleme

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA KENTSEL GELİŞME VE YÖNETİM PARADİGMALARINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 69-78
 • H. Tarık ŞENGÜL
Derleme

YERELLEŞME KAPİTALİZMİN KILCAL DAMARLARINA SERMAYE GİDİYOR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 65-68
 • İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

SİYASAL-İDEOLOJİK KIRILMA YÜZEYİ OLARAK YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 63-64
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

TÜRKİYE'DE YOKSULLUK ARAŞTIRMALARI BİBLİYOGRAFYASI

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 58-62
 • Özlem ÖZKAN
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLARIN SAĞLIĞI NE DURUMDA, ETKEN NE, SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 54-57
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

SAĞLIK VE YOKSULLUK

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 51-53
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

SHP VE TÜSİAD’IN YOKSULLUK DEĞERLENDİRMELERİ

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 48-50
 • Bülent Nazım YILMAZ
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

"BİZİM KÖYDE YOKSULLUK YOK Kİ!" YA DA YOKSUNLUKTAN YOKSULLUĞA TÜRKİYE KIRSALI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 39-47
 • Sibel ÖZBUDUN, Elif KANCA BAŞOKÇU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DİE'NİN "GELİR DAĞILLMI İYİLEŞTİ" SAFSATASI ÜZERİNE

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 34-38
 • Mustafa SÖNMEZ
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'DE YOKSULLUĞU ARAŞTIRIYOR *

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 27-33
 • Özlem ÖZKAN
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DÜNYA BANKASI VE BENZER KURULUŞLARIN RAPORLARINDA YOKSULLUK, NE İÇİN, NE ZAMANDIR VAR?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 23-26
 • Ahmet Haşim KÖSE
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 19-22
 • İzzettin ÖNDER
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ Mİ? KÜRESELLEŞMENİN YOKSULLUĞU MU?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 13-18
 • Fikret ŞENSES
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

KAPİTALİZM VE YOKSULLUK

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 10-12
 • Fikret BAŞKAYA
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

"YOKSULLUK" KAVRAMI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 7-9
 • Korkut BORATAV
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUK VE YOKSULLAŞMA: İPİN UCUNU KAÇIRMADAN

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 3-6
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: YOKSULLUK VE SAĞLIK DOSYASI’NIN HİKAYESİ

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 471
 • The United Nations Children's Fund
Derleme

HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL BİLİM DERGİSİ NASIL OLMALIDIR VE BÖYLE BİR DERGİNİN SORUNLARI NELERDİR?

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 463-470
 • Umur GÜRSOY
Gözlemler ve Görüşler

BİYOTEKNİK MÜDAHALELER: KLONLAMA, TRANSGENİK, PİD VE NANO TEKNOLOJİ YA DA BİYOTEKNİK MÜDAHALELER VE İNSAN

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 458-462
 • Aysel YURTSEVER
Çeviri

DAN PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMİ DENİYOR: BİR OLGU ÇALIŞMASI*

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 452-457
 • Harold B. WHITE, Mustafa F. DİKİCİ, Füsun YARIŞ, B. Murat YALÇIN, Ersin YARIŞ
Gözlemler ve Görüşler

TIP EĞİTİMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 446-451
 • Erol GÜRPINAR, Berna MUSAL
Çeviri

BİRLEŞİK DEVLETLER SAĞLIK HİZMETLERİNİN İNSANLIK DIŞI DURUMU *

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 443-445
 • Vicente NAVARRO, Erce SEVİN
Çeviri

BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETLERİ: KORUMA İÇİN YETERLİ Mİ?*

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 436-442
 • Yarnall KIMBERLY, K.I. POLLAK, T. OSTBYE, K.M. KRAUSE, J.L. MIHENER, Canan KAYNAK, Pembe KESKİNOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞININ "SAĞLIK REFORMU" VE ALTERNATİFİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 434-435
 • Necati DEDEOĞLU
Mektuplar

MEKTUPLAR

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 433
 • Hakan YAMAN
Mektuplar

YARIN NE OLACAK?

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 431-432
 • Seçkin KARA
Derleme

10 SORUDA AİLE HEKİMLİĞİ-DOKTORLUĞU YANLIŞLAR DEĞİL DOĞRULAR YALANLAR DEĞİL GERÇEKLER

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 414-430
 • İlker BELEK, Bülent KILIÇ
Panel

TTB TARTIŞMALARI

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 407-413
 • Özen AŞUT, M. Şükrü GÜNER, Şükrü HATUN, Güray KILIÇ, Veli LÖK, Selim ÖLÇER
Gözlemler ve Görüşler

TTB TARTIŞMALARINA BİR EK: "ÇAĞDAŞ HEKİMLER", ETKİN DEMOKRATİK TTB VE TTB DEĞERLERİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 402-406
 • Ata SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Aşı

PANEL: TÜRKİYE AŞI ÜRETMELİ Mİ? ÜRETEBİLİR Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 398-400
 • Orhan AYLAN, Necati DEDEOĞLU, Erkan ÖZCENGİZ, Necdet ÜNÜVAR
Dosya•Aşı

VETERİNER HEKİMLİKTE VETERİNER AŞILARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 395-397
 • Orhan AYLAN
Dosya•Aşı

TÜRKİYE'DE AŞI ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 384-394
 • Erkan ÖZCENGİZ
Dosya•Aşı

SAVAŞ YILLARINDA AŞI VE SERUM ÜRETİMİ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 379-383
 • Nermin EROL
Dosya•Aşı

BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK BİYOTERÖRİZM

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 373-378
 • Kayıhan PALA
Dosya•Aşı

ÇİÇEK: BİR ERADİKASYON ÖYKÜSÜ (MÜ?)

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 367-372
 • Raika DURUSOY
Dosya•Aşı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BAĞIŞIKLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ GELİŞTİRİLEN AŞILAR

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 365-366
 • Gülbin GÖKÇAY
Dosya•Aşı

SAĞLIK "REFORM"LARI VE BAĞIŞIKLAMA

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 355-364
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Işıl ERGİN, Hür HASSOY
Dosya•Aşı

AŞININ EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 348-354
 • Şafak Taner GÜRSOY, H. Aslı DAVAS
Dosya•Aşı

AŞI NEDEN KAMUDA ÜRETİLMELİDİR ?

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 337-347
 • Meral TÜRK, Banu DÖNER
Dosya•Aşı

SERMAYENİN KÜRESELLEŞMESİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: 'AŞI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ'

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 331-336
 • Feride SAÇAKLIOĞLU, Eşe Esen ARMAĞAN
Dosya•Aşı

ULUSLARARASI SERMAYE VE BAĞIŞIKLAMA PAZARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 323-330
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Aşı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SUNUŞ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 322
 • Feride SAÇAKLIOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

UNDP İNSANİ GELİŞME İNDEKSİ VERİLERİNE GÖRE ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 319
Araştırma

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA SEÇİLEN YERLEŞİM BİRİMLERİNDE SITMA AKTİF SÜRVEYANSI VE TANI TEDAVİ SORUNLARI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 316-318
 • Mehmet Ali KURÇER, Zeynep ŞİMŞEK, İlker KAT, Süleyman ATAY, Haydar ÇELİK
Derleme

YABANCI DİLDE ULUSAL HALK SAĞLIĞI DERGİSİ YAYIMLANABİLİR Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 39, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 311-315
 • Umur GÜRSOY
Derleme

HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL DERGİMİZ VAR MI?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 308-310
 • Umur GÜRSOY
Araştırma

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA STRES OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 300-307
 • Ayten DEMİR
Araştırma

İZMİR İLİNDEKİ ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN TÜKENME DÜZEYLERİ

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 293-299
 • Mustafa SERİNKEN, O. Alp ERGÖR, Arif Hikmet ÇIMRIN, Gürkan ERSOY
Araştırma

HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) SENDROMU

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 288-292
 • Mukadder MOLLAOĞLU, Meryem YILMAZ, Tülay KARS
Araştırma

GEMLİK'TE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 279-287
 • Kayıhan PALA, A. Hamdi AYTEKiN, Necla Tugay AYTEKİN, Neriman AYDIN
Çeviri

EŞİTLİK VE SAĞLIK SEKTÖRÜ REFORMLARI: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER MEDİKAL YOKSULLUK TUZAĞINDAN KAÇABİLİR Mİ ?*

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 273-278
 • Margaret WHITEHEAD, Göran DAHLGREN, Timothy EVANS, Mediha KARA, İlker BELEK
Rapor

DÜNYA BANKASI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: DÜNYA GELİŞME RAPORU 2003 YAYINLANDI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 267-272
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
Derleme

YENİ İŞ YASASI NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 262-266
 • Kayıhan PALA
Gözlemler ve Görüşler

ÜCRETLER KONUSUNU NASIL TARTIŞMALI ?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 258-261
 • Yavuz ÜÇKUYU
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİR

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 251-257
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ, Reyhan UÇKU
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE PATRONLARIN SAĞLIK SEKTÖRÜ HAYALİ GERÇEKLEŞ(EBİL)ECEK Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 242-250
 • Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 236-239
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

ENGELS'İN "İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU" KİTABI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 232-235
 • Osman KEYSAN, Eftal YILDIRIM
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİSTLEŞEN AVRUPA BÖLGESİ ESKİ SOSYALİST ÜLKELERİNİN SAĞLIK DÜZEYİ GÖSTERGELERİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 217-231
 • Bülent KILIÇ
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİZMDE TIP EĞİTİMİ NASIL OLUR?

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 214-216
 • Alpay AZAP
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

19. YÜZYILDAN CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNE OSMANLILARDA SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 205-213
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

GLOBALLEŞME VE İLAÇ*

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 200-204
 • Ersin YARIŞ
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KÜRESELLEŞTİRME VE TOPLUM SAĞLIĞI

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 196-199
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Yonca SÖNMEZ
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

HALK SAĞLIĞININ DOĞUŞU VE ŞEKİLLENİŞİ; KAPİTALİZMİN SANAYİ DEVRİMİ EVRESİNDE DOĞUP BÜYÜYEN, AMA HALKIN MUTLULUĞU İÇİN KULLANILABİLECEK BİR MÜCADELE ALANI/ARACI (MI?)

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 186-195
 • Ata SOYER
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

İLK DÖNEM SÖMÜRGE SAĞLIK POLİTİKALARI

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 181-185
 • H. Aslı DAVAS
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

İDEOLOJİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE GENEL BİR ÇERÇEVE

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 175-180
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİZMDE İŞYERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 169-174
 • İlker BELEK
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 164-168
 • Erhan NALÇACI, Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZM VE SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 162-163
 • Bülent KILIÇ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

2001, 2002 VE 2003 YILLARI BÜTÇELERİ

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 159
Çeviri

IRAK’TA AMBARGO VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 156-158
 • M.M. ALİ, I.H. SHAH, Okan BADILLIOĞLU
Belge

DEVRİMCİ TIP*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 152-155
 • Che GUEVERA
Derleme

ÖNEMLİ BİR ETİK SORUN ALANI OLARAK YAŞAMIN SON DÖNEMİ

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 148-151
 • Murat CİVANER
Gözlemler ve Görüşler

2002 BÜTÇESİ-2003 GEÇİCİ BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI VE 2003 BÜTÇESİ HEDEFLERİ: BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 141-147
 • Aziz KONUKMAN
Gözlemler ve Görüşler

SSK EĞİTİM Mİ, YOKSA HİZMET HASTANELERİ Mİ ? ...

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 139-140
 • M. Şükrü GÜNER
Gözlemler ve Görüşler

ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL TABİP ODASI’NIN VARDİYA UYGULAMASINA YAKLAŞIMI

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 136-138
 • Selçuk BULUT
Panel

"AKP" HÜKÜMETİ VE SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 123-135
 • Ata SOYER
Panel

AKP, AİLE DOKTORLUĞU VE SAĞLIKTA "DÖNÜŞ"ÜM PROGRAMI (10 SORU 10 YANIT)

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 120-122
 • Bülent KILIÇ
Panel

DÜNYA BANKASI’NIN TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK POLİTİKASI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 115-119
 • Kayıhan PALA
Panel

HALK SAĞLIĞINDA YÖNTEM*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 98-114
 • Zeliha ETÖZ, Onur HAMZAOĞLU, Feride SAÇAKLIOĞLU
Yuvarlak Masa

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VE TÜRKİYE*

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 82-97
 • Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Tülin ÖNGEN, Sungur SAVRAN, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 2, Mart-Nisan, 2003, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOVYETLER BİRLİĞİ ÖZELİNDE SOSYALİST ÜLKELERDE "SAĞLIK REFORMU"

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 68-80
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1949-1978)

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 59-67
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOSYALİZMİN SAĞLIK ALANINDAKİ BİR BAŞKA ZAFERİ: BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 51-58
 • Özlem ÖZKAN
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

ORTA AVRUPA’DA ÖZGÜN BİR SAĞLIK SİSTEMİ DENEYİMİ: ÇEKOSLOVAKYA

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 47-50
 • Bülent CENGİZ
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 41-46
 • Cavit Işık YAVUZ
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 32-40
 • Özlem ÖZKAN
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

KÜBA’DA SAĞLIK VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 20-31
 • İlker BELEK
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOSYALİZM VE SAĞLIK/TIP HAKKINDA KISA NOTLAR

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 17-19
 • Ata SOYER
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

ÇİN’İN UZUN YOLCULUĞU

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 13-16
 • Yavuz ALOGAN
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

"REEL SOSYALİZM" DENEYİMİ: GÖTÜRDÜKLERİ GETİRDİKLERİNİ UNUTTURMAMALI

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 8-12
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

SOSYALİZM, GERÇEK, AKILCI VE İNSANİ BİR SEÇENEK Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 4-7
 • Haluk YURTSEVER
Dosya•Sosyalizm ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: NEDEN SOSYALİZM?

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 2-3
 • İlker BELEK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2003, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

TABİP ODALARI VE SÜRELİ YAYINLARI TEMMUZ 2002*

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 472
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

BİR GÜNDELİK GAZETE HAYALİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 469-471
 • Mustafa SÜTLAŞ
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

1992-2002 YILLARI ARASINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN KİTAP, DERGİ, BROŞÜR VE RAPOR BİÇİMİNDEKİ YAYINLARININ YAYINCILIK POLİTİKASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 461-468
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 458-460
 • Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Yayın Kurulu
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN TOPLUM VE HEKİM

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 456-457
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

TTB MEDYASI

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 454-455
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

SAĞLIK BİLİNCİ VE MEDYA TOPLANTILARI*

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 450-453
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

SAĞLIK VE TIP HABERLERİNE KAMUOYUNUN VE SAĞLIKÇILARIN İLGİSİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 445-449
 • Mustafa SÜTLAŞ
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

2000 YILINDA ABD MEDYASININ KULAK ASMADIĞI ON ÇARPICI HABER*

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 441-444
 • Kenan ERÇEL
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

HABER, KURGU, ÇARPITMA HABERLERLE NASIL YÖNLENDİRİLİYORUZ?'

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 428-440
 • Yavuz ÜÇKUYU
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

KİTLE İLETİŞİM ÇAĞINDA İDEOLOJİYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK*

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 425-427
 • John B. THOMPSON, Alpay AZAP
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

TEKELLEŞME, MEDYA VE MEDYA PRATİKLERİ

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 417-424
 • İrfan ERDOĞAN
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

MEDYA, KAÇINCI KUVVET?

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 413-416
 • Aydın ÇUBUKÇU
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

EGEMEN İDEOLOJİ VE MEDYA

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 410-412
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

ENFORMASYONUN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE MEDYA

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 403-409
 • Funda BAŞARAN
Dosya•Medya-İletişim-İdeoloji

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 402
 • Yavuz ÜÇKUYU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2002, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 399
Portre

REEL SOSYALİZMİN İLK SAĞLIK BAKANI DR. NİKOLAİ ALEXLANDROVİCH SEMASHKO (1874-1949)

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 394-398
 • Özlem ÖZKAN
Gözlemler ve Görüşler

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜRKÇE DERGİLER

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 391-393
 • Necati DEDEOĞLU
Derleme

TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 385-390
 • Tuğrul KATOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

ANTALYA TABİPLER ODASI 1996-2001 YILLARI ARASINDA ONUR KURULUNA SEVK EDİLEN DOSYALARIN İNCELENMESİ

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 379-384
 • İbrahim Uğur AKYOL, Alper YÜCESOY
Gözlemler ve Görüşler

SİYASAL PARTİ PROGRAMLARINDAKİ "SAĞLIK" BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 373-378
 • Eftal YILDIRIM
Derleme

İŞSİZLİK VE SAĞLIK

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 366-372
 • Yücel DEMİRAL, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN
Derleme

TÜKENME SENDROMU VE ACİL SERVİS HEKİMLERİ

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 358-365
 • Mustafa SERİNKEN, Arif Hikmet ÇIMRIN, O. Alp ERGÖR, Can CİMİLLİ, Fecri BENGİ
Derleme

POSTMODERN SÖYLEMLERDE SAĞLIK

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 350-357
 • Zafer CİRHİNLİOĞLU, Sevda MUTLU
Çeviri

İNGİLTERE'DE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ: 20. YÜZYILIN SONUNA KADAR SÜREKLİ ARTIŞ*

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 348-349
 • C. Davey SMITH, D. DORLlNG, R. MITCHELL, M. SHAW, İlker BELEK
Derleme

HEKİMLİK ÜCRETLERİNDE ASGARİ ÜCRET

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 344-347
 • M. Şükrü GÜNER
Gözlemler ve Görüşler

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA DÖNER SERMAYE UYGULAMASI YANLIŞTIR!

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 338-343
 • Bülent KILIÇ, Gazanfer AKSAKOĞLU
Araştırma

ÜLKELERİN SAĞLIKTAKİ PERFORMANSINI HANGİ ETKENLER BELİRLİYOR?

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 332-337
 • İlker BELEK, Hülya BELEK
Panel

SİYASİ KRİZ VE OLASI SONUÇLARI*

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 322-331
 • Korkut BORATAV, Bülent CENGİZ, Metin ÇULHAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2002, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 318-319
Araştırma

TÜRK BASININDA 1995-1996 YILLARINDA YER ALAN SAĞLIK HABERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 314-317
 • Yavuz DİZDAR
Dosya•Sendika

SAĞLIK; KİMİN İÇİN ?*

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 304-313
 • Tuğrul ERBAYDAR
Dosya•Sendika

YENİ BİR SENDİKACILIK HAREKETİ'NİN İMKANLARI

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 299-303
 • İhsan ÇARALAN
Dosya•Sendika

ESKİ ŞİŞEDEKİ YENİ TAT: ULUSLARARASI SENDİKACILIK HAREKETİNDE YENİ EĞİLİMLER

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 291-298
 • Metin ÖZUĞURLU
Dosya•Sendika

SENDİKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 289-290
 • Şükran ÖZ
Dosya•Sendika

KAMU ÇALIŞANLARI HAREKETİNİN KISA TARİHÇESİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 281-288
 • İbrahim AKGÜN
Dosya•Sendika

KAMU EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENME SÜRECİ VE KESK

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 275-280
 • Siyami ERDEM
Dosya•Sendika

TÜRKİYE'DE SENDİKACILIK VE SİYASET

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 264-274
 • Yüksel AKKAYA
Dosya•Sendika

SSK HEKİM VE ECZACILAR SENDİKASI*

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 261-263
 • Erdal ATABEK
Dosya•Sendika

TABİPLER BİRLİĞİ-KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKALARI İLİŞKİSİNİN GELİŞİMİ

 • Cilt 17, Sayı 17, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 254-260
 • Ata SOYER
Dosya•Sendika

HEKİM SENDİKA İLİŞKİSİ NESNEL BİR ZORUNLULUK MU? İDEOLOJİK BİR ZORLAMA MI?

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 247-253
 • İlker BELEK
Dosya•Sendika

KAMU ÇALIŞANLARININ SINIFSAL KONUMU VE ÖRGÜTLENME KAPASİTESİ

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 243-246
 • Tülin ÖNGEN
Dosya•Sendika

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 242
 • Bülent Nazım YILMAZ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2002, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 239
Araştırma

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ İLE İKİ HASTANEDEKİ HASTA GÜNLERİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 229-238
 • Sıdıka KAYA, Kafiye EROĞLU, Gülşen VURAL
Çeviri

KÜBA’NIN DEVRİM ÖNCESİ VE SONRASI SAĞLIK SİSTEMLERİ*

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 220-228
 • Bülent KARA
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE ÖZEL SEKTÖRE BAKIŞ AÇILARI

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 217-219
 • A. Uğur BEDİZ
Araştırma

MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ SAĞLIK PERSONELİ TÜRKİYE NORMLARININ SİLAHLI KUVVETLER SAĞLIK PERSONELİ TÜKENMİŞLİK PUANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 212-216
 • Mesut ÇİMEN
Derleme

DÜNYADA UYGULANAN AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMET SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 206-211
 • Zeliha Uğur ÖCEK
Derleme

SAĞLIK BAKANLIĞINCA ARALIK 2001 TARİHİNDE YENİDEN YAYIMLANAN "SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDAKİ YÖNERGE"NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 202-205
 • Bülent KILIÇ, Gazanfer AKSAKOĞLU
Araştırma

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ VE MEZUNİYET SONRASI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 195-201
 • Yasemin AÇIK, Ferdane OĞUZÖNCÜL, S. Aytaç POLAT, Yüksel GÜNGÖR, Leyla GÜNGÖR
Araştırma

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 189-194
 • I. İrem BUDAKOĞLU, Seçil ÖZKAN, Işıl MARAL, M. AIi BUMİN, Remzi AYGÜN
Derleme

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMASI'NIN (GATS) SAĞLIK ALANINA ETKİLERİ

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 182-188
 • Mehmet ÖZEN
Belge

ULUSLARARASI BAZI ÖRGÜTLER VE SÖZLEŞMELER

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 177-181
 • Gaye YILMAZ
Derleme

ŞİDDET, ATEŞLİ SİLAHLAR VE HALK SAĞLIĞI

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 173-176
 • Hilal ÖZCEBE, Derya ÇAMUR
Yuvarlak Masa

SAVAŞ *

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 162-172
 • Alpay AZAP, İbrahim BALIM, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, Bülent KILIÇ, Özlem KURT, Gamze UĞURLUER, Yavuz ÜÇKUYU, Eftal YILDIRIM, Bülent Nazım YILMAZ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2002, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 155
Derleme

TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ PROJESİ*

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 152-154
 • Kemal Macit HİSAR
Derleme

KÜRESELLEŞME VE SİVİL TOPLUM YAKLAŞIMI

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 146-151
 • Eren Deniz Tol GÖKTÜRK, Atilla GÖKTÜRK
Araştırma

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ İLE İKİ HASTANEDEKİ HASTA GÜNLERİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 136-145
 • Sıdıka KAYA, Kafiye EROĞLU, Gülşen VURAL
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE GEÇEN YARIM YÜZYILLIK SÜREÇTE DÜNYADA SAĞLIĞIN DURUMU (1950-2000)

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 126-135
 • Bülent KILIÇ
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NEREYE GİDİYOR? 2000 YILI "PERFORMANS RAPORU" ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 120-125
 • İlker BELEK
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

BİLİM Mİ, İDEOLOJİ Mİ? MURRAY VE FRENK'E YANIT*

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 117-119
 • Vicente NAVARRO, Murat CİVANER
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNE ...

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 111-116
 • Ata SOYER
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

REEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİ

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 107-110
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI*

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 101-106
 • Kayıhan PALA
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

HERKES İÇİN SAĞLIK'TAN HEDEF 21'E: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DEĞİŞİYOR

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 91-100
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 88-90
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

BM KURULUŞLARI: İDEOLOJİLERİ VAR MI?

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 86-87
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ ÜZERİNE

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 83-85
 • Mehmet OKYAYÜZ
Dosya•Dünya Sağlık Örgütü

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 82
 • Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 2, Mart-Nisan, 2002, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Savaş

SİLAHLI ÇATIŞMALARDA TIBBİ PERSONELİN HAK VE SORUMLULUKLARI*

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 69-76
 • Ata SOYER, Evren BALTA
Dosya•Savaş

PSİKODİNAMİK AÇIDAN SİYASAL ŞİDDET*

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 66-68
 • Cem KAPTANOĞLU
Dosya•Savaş

YOKSUL ADAMIN ATOM BOMBASI: BİYOLOJİK SİLAHLAR

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 62-65
 • Kayıhan PALA
Dosya•Savaş

YİRMİNCİ YÜZYILIN İÇ SAVAŞLARI

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 53-61
 • Yavuz ALOGAN
Dosya•Savaş

“CADILAR" HALA YAŞIYOR ... TABİİ “CADI AVCILARI” DA!

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 45-52
 • Sibel ÖZBUDUN
Dosya•Savaş

11 EYLÜL DÖNEMECİ VE "YDD" TERÖRÜ

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 11-44
 • Temel DEMİRER
Dosya•Savaş

11 EYLÜL SALDIRISI VE SAVAŞ

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 9-10
 • Haluk GERGER
Dosya•Savaş

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 2-8
 • Ata SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 17, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2002, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 479
Gözlemler ve Görüşler

21. YÜZYILA GİRERKEN HEMŞİRELİK VE EBELİK EĞİTİMİNDE GERİYE ATILAN ADIMLAR

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 476-478
 • Lale TAŞKIN
Araştırma

EDİRNE İLİ MURADİYE SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE ROMANLAR VE ÖBÜRLERİNİN İLK BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMI

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 470-475
 • Ufuk BERBEROĞLU, Muzaffer ESKİOCAK, Galip EKUKLU, Ahmet SALTIK
Dosya•Sağlık Bakanlığı

HIFZISSIHHA OKULU: TARİHÇESİ, ÖNEMİ

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 468-469
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Sağlık Bakanlığı

DR. BEHÇET UZ (1893-1986) VE ULUSAL SAĞLIK PLANI

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 465-467
 • M. Rahmi DİRİCAN
Dosya•Sağlık Bakanlığı

TTB VE SAĞLIK BAKANLIĞI İLİŞKİLERİ (1980-2000)

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 462-464
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Sağlık Bakanlığı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI İLİŞKİLERİ...

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 460-461
 • Erdal ATABEK
Dosya•Sağlık Bakanlığı

KORPORATİST DEVLET YAPILANMASINDAKİ İLİŞKİLER ZİNCİRİNE BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI-TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 453-459
 • Nurettin ABACIOĞLU
Dosya•Sağlık Bakanlığı

ABD’DEN SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ İHRACI*

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 448-452
 • Howard WAITZKIN, Önder ERGÖNÜL
Dosya•Sağlık Bakanlığı

TÜRKİYE SAĞLIK REFORMLARI

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 438-447
 • İlker BELEK
Dosya•Sağlık Bakanlığı

SAĞLIK REFORMLARI KRİZ VE SAĞLIK PARADİGMASINDA LİBERAL YENİDEN YAPILANMA

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 430-437
 • İlker BELEK
Dosya•Sağlık Bakanlığı

TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE SOSYAL TARİHİ BAĞLAMINDA BAŞLANGICINDAN 1960'A KADAR SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 413-429
 • Ata SOYER
Dosya•Sağlık Bakanlığı

20. YÜZYIL TÜRKİYE'SİNDE SINIF MÜCADELELERİ VE DEVLET

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 404-412
 • Sungur SAVRAN
Dosya•Sağlık Bakanlığı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 402-403
 • Yavuz ÜÇKUYU

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2001, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2001*

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 399
Mektuplar

TIP EĞİTİMİ HAKKINDA

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 398
 • A. Hamdi AYTEKiN
Derleme

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ULUSAL ÇEVRE SAĞLIĞI PROGRAMI’NA BİR ELEŞTİRİ

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 391-397
 • Umur GÜRSOY
Gözlemler ve Görüşler

TTB İDEOLOJİSİ

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 386-390
 • İlker BELEK
Derleme

TÜRKİYE SAĞLIK ORTAMI VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 381-385
 • Candan COŞKUN, Kayıhan PALA
Belge

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİNİN DEMOKRATİKLEŞME İÇİN PLANI'NDA "SAĞLIK"

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 370-380
 • Ata SOYER
Dosya•Olağandışı Durumlar

MSF-MéDECİNS SANS FRONTİèRES DOCTORS WİTHOUT BORDERS SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 368-369
 • Martin De SMET, Sema ÜÇPINAR
Dosya•Olağandışı Durumlar

KIZILHAÇ VE KIZILAY DERNEKLERİ ULUSLARARASI FEDERASYONU

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 360-367
 • Neena SACHDEVA
Dosya•Olağandışı Durumlar

TÜRKİYE'DE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 357-359
 • Kevser VATANSEVER
Dosya•Olağandışı Durumlar

AFETLERDE 112 ACİL AMBULANS ORGANİZASYONU

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 352-356
 • M. Turhan SOFUOĞLU, Süleyman GÖKÇEN, Yıldırım GEZGİN
Dosya•Olağandışı Durumlar

KADIN-ÇOCUK MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLER

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 346-351
 • Özlem SARIKAYA
Yuvarlak Masa

"KAMUCULUK MU DEVLETÇİLİK Mİ?"

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 323-345
 • Tanıl BORA, Metin ÇULHAOĞLU, Cüneyt OZANSOY, Mithat SANCAR, İşaya ÜŞÜR, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2001, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Olağandışı Durumlar

1903-1999 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI OLAĞANDIŞI DURUMLAR

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 317-319
 • Kevser VATANSEVER, Meral TÜRK
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA TTB İÇİN BİR PERSPEKTİF ÖNERİSİ

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 315-316
 • Eftal YILDIRIM
Dosya•Olağandışı Durumlar

BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLARAK KIZILAY

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 313-314
 • Yüce AYHAN
Dosya•Olağandışı Durumlar

DEPREM VE TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 311-312
 • Cavit OLGUN, Murat CİVANER
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HASTANELER

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 306-310
 • Reyhan UÇKU, ZuhaI OKUYAN
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA YARDIMLARIN ORGANİZASYONU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 301-305
 • Murat CİVANER, Özlem SARIKAYA
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA TIBBİ ETİK

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 295-300
 • Ata SOYER
Dosya•Olağandışı Durumlar

DOĞAL AFETLER, TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI VE AFET ZARARLARININ AZALTILMASINDA TOPLUM KATILIMI

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 290-294
 • Nuray KARANCI
Dosya•Olağandışı Durumlar

"DİYARBAKIR İLE MERSİN'E ZORUNLU GÖÇ" *

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 281-289
 • Atilla GÖKTÜRK
Dosya•Olağandışı Durumlar

ENDÜSTRİYEL OLAĞANDIŞI DURUMLAR

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 274-280
 • Ali Osman KARABABA
Dosya•Olağandışı Durumlar

TÜRKİYE METEOROLOJİK AFETLERİ DE GÖZ ÖNÜNÜNE ALIP TARTIŞMALI

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 268-273
 • Mikdat KADIOĞLU
Dosya•Olağandışı Durumlar

"SİZİN" ORMANLARINIZ VE GELECEĞİ ÜZERİNE ...

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 259-267
 • Yücel ÇAĞLAR
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARIN AZALTILMASINDA VE HAZIRLIKLI OLMADA SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ*

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 256-258
 • Alessondro LORETTI
Dosya•Olağandışı Durumlar

OLAĞANDIŞI DURUMLARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 249-255
 • Kevser VATANSEVER, Mustafa VATANSEVER
Dosya•Olağandışı Durumlar

KAVRAMLAR YAŞAMI KAVRAMAKTA MI? "OLAĞANDIŞI DURUMLARLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR KONUSUNDA BİR TARTIŞMA"

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 244-248
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
Dosya•Olağandışı Durumlar

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 242-243
 • Ata SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2001, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU - 2000 (TTB-MÖTER)*

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 230-240
 • Bülent KILIÇ, İskender SAYEK
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TARİHTE BİR GEZİNTİ: ÇEKOSLAVAKYA SOSYALİST CUMHURİYETİNDE TIP EĞİTİMİ MÜFREDATI

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 229
 • Ata SOYER
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 227-228
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 223-226
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AMAÇ VE HEDEFLERİ*

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 220-222
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

BİLİMSEL DÜŞÜNCE SİSTEMİNE GİDEN YOLDA BİR OKUL: AKTİF EĞİTİM GRUBU

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 217-219
 • Alpay AZAP, Dilaver KAYA
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TOPLUM SAĞLIĞINA UZANAN BİR KÖPRÜ: TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 213-216
 • Cem TERZİ
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

BİLGİ ÇAĞINDA TIP EĞİTİMİ VE YENİ AÇILIMLAR

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 205-212
 • Oğuz DİCLE
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİNDE TAM ENTEGRASYONA DOĞRU: MENDERES DENEYİMİ

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 194-204
 • İ. Ferhan DEREBOY, Mehmet GÜREL, Semra ERPEK, Öner ŞAVK
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TOPLUMA DAYALI EĞİTİM: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 188-193
 • Reyhan UÇKU
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TOPLUMA YÖNELİK - TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ NEDEN VE NASIL?

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 181-187
 • Feride SAÇAKLIOĞLU, Meral TÜRK
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ENGELLER

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 177-180
 • ZuhaI OKUYAN
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

EKONOMİK SİSTEMLER İLE TIP EĞİTİMİ ETKİLEŞİMİ

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 171-176
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT ...

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 168-170
 • Ata SOYER
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİNE YAKLAŞIMDA TARİHSEL MATERYALİST ÇERÇEVE YOKSUNLUĞU

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 164-167
 • Erhan NALÇACI
Dosya•Topluma Dayalı Tıp Eğitimi

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: TIP EĞİTİMİ NE İÇİN?

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 162-163
 • Alpay AZAP

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2001, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 159
Rapor

TTB 12. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 153-158
Derleme

TÜRKİYE'DE İŞKENCE VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 145-152
 • Burhanettin KAYA
Araştırma

HEKİMLERİN TIP HUKUKU KONUSUNDA BİLGİLERİ

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 142-144
 • Semih ŞEMİN, Dilek GÜLDAL, Hamit HANCI, Sevin ERGİN
Derleme

KÜLTÜRLERARASI (TRANSKÜLTÜREL) HEMŞİRELİK*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 136-141
 • Mine BEKAR
Kitap Tanıtımı

OTUZ YIL ÖNCE TIP ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMA NEDENİ İLE "SOSYALİZASYON VE DOĞU"*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 130-135
 • Ata SOYER
Kitap Tanıtımı

OTUZ YILLIK BİR ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASI

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 129
 • Mehmet TUNCA
Çeviri

ULUSAL BİR POPÜLASYON ÖRNEĞİNDE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN KAYNAKLARI*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 122-128
 • Chris POWER, Sharon MATTHEWS, Murat CİVANER
Çeviri

2000 YILI DÜNYA SAĞLIK RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 117-121
 • Vicente NAVARRO, Akif SEVAL
Araştırma

HASTANEDE İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 110-116
 • M. Fikret DOĞAN, Türkan OĞUZHAN, Ayşegül Taylan ÖZKAN
Araştırma

ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇE MERKEZİNDE YAŞAYANLARDA SON BİR YILDA HASTANEYE YATIŞ VE MORTALİTE DURUMU

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 104-109
 • Ayşegül YILDIRIM, Işıl MARAL
Panel

"DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EKONOMİK KRİZ VE SİYASAL SONUÇLARI" 21 ŞUBAT 2001*

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 83-103
 • Dünya ARMAĞAN, Korkut BORATAV, Onur HAMZAOĞLU, İzzettin ÖNDER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 2, Mart-Nisan, 2001, Sayfa 81-81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

1995-2000 KONSOLİDE BÜTÇE GİDER HEDEFLERİ VE GSMH İÇİNDEKİ PAYLARI

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 79
Araştırma

SAĞLIK OCAKLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN İŞ ETÜDÜ TEKNİĞİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİRİM MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI*

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 59-70
 • Kemal Macit HİSAR
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

HEKİM EYLEMLİLİKLERİNE DAİR*

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 56-58
 • Önder ERGÖNÜL, A. Tolga ERSOY, Yavuz ÜÇKUYU
Gözlemler ve Görüşler

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ÜZERİNDE SÜREGELEN TARTIŞMA*

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 53-55
 • H. Zafer KARS
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK HİZMETİ BOYUTUYLA UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 49-52
 • Ersin YARIŞ
Gözlemler ve Görüşler

BİR ZİHNİYET SORUNU OLARAK TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 46-48
 • Cem TERZİ
Gözlemler ve Görüşler

TTB-UDKK AYNASINDA UZMANLIK DERNEKLERİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 42-45
 • Osman Şadi YENEN
Gözlemler ve Görüşler

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN ROLÜ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 39-41
 • Kürşat YILDIZ
Gözlemler ve Görüşler

BİR TÜZÜK HİKAYESİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 34-38
 • Semih BASKAN
Dosya•Kamuculuk

ON SORUDA 224* SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 28-33
 • Türk Tabipleri Birliği
Dosya•Kamuculuk

SAĞLIK, SOSYALİZM, KAMUCULUK SAĞLIK İÇİN SOSYALİZM GEREKİR

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 23-27
 • İlker BELEK
Dosya•Kamuculuk

KAMU EKONOMİSİ-KAMU MALİYESİNDE SON YİRMİ YILLIK SÜREÇ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 20-22
 • Nazif EKZEN
Dosya•Kamuculuk

KÜRESELLEŞMENİN NİŞAN TAHTASI: KAMU YARARI VE KAMU HİZMETİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 14-19
 • Sinan SÖNMEZ
Dosya•Kamuculuk

YAPISAL UYUM, KÜRESEL BÜTÜNLEŞME VE REFAH DEVLETİ

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 9-13
 • Şerife Türcan ÖZŞUCA
Dosya•Kamuculuk

KAPİTALİST ÖZEL MÜLKİYETİN KARŞISINDA KAMUSAL MÜLKİYETİN TEMELLERİ*

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 3-8
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Kamuculuk

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: NEDEN KAMUCULUK ?

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 16, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2001, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

TÜRKİYE'DE GELİRİN %1'LİK HANELERE GÖRE DAĞILIMI*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 478-479
Rapor

3-4 KASIM 2000 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİKLERİ "HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ" GRUP ÇALIŞMA RAPORU

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 476-477
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK VE YENİDEN YAPILANMA

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 454-475
 • Oğuz TOPAK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK OCAĞI VE ÇEVRE SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 452-453
 • A. Levent OKURER
Gözlemler ve Görüşler

GAP VE SAĞLIK*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 445-451
 • Fatma UZ
Gözlemler ve Görüşler

ÖZELLEŞTİRME BİR YIKIM POLİTİKASIDIR*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 432-444
 • M. Cengiz FAYDALI
Derleme

II. KITALARARASI BULUŞMA İÇİN EKOLOJİK KIYAMET TEZLERİ*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 419-431
 • Göksel N. DEMİRER, Temel DEMİRER, Metin DURAN
Gözlemler ve Görüşler

ÇEVRESEL/EKOLOJİK YIKIMA SİYASAL BİR YAKLAŞIM *

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 415-418
 • Göksel N. DEMİRER, Ethem TORUNOĞLU
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TTB'NİN ÖNCELİKLERİ

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 413-414
 • Osman KEYSAN
Derleme

AÇLIK GREVLERİ/ÖLÜM ORUÇLARI, TTB VE SON TARTIŞMALAR*

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 405-412
 • Ata SOYER
Bildiriler

TTB BASIN AÇIKLAMASI 22 ARALIK 2000

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 402-404
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 15, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2000, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

2000 YILI İÇİNDE DÜNYADAKİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN GREVLERİ, NEDENLERİ*

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 399
Mektuplar

ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI KONGRESİ "SAĞLIK 21 EYLEMİ”NE KARŞI AÇIKLAMA

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 398
 • Halk Sağlığı Öğretim Üyeleri
Araştırma

TIP FAKÜLTESİ ÖİRENCİLERİNİN AİLELERİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 391-397
 • Gülsen GÜNEŞ, Mine KAYA, Erkan PEHLİVAN
Derleme

BARIŞTA VE NORMAL ÇALIŞMA KOŞULLARINDA AKKUYU NÜKLEER SANTRAL(LER)İNİN HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 380-390
 • Umur GÜRSOY
Rapor

SOSYAL GÜVENLİK ALANINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PAKETİ VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 376-379
 • Türk Tabipleri Birliği
Rapor

F TİPİ CEZAEVLERİNE İLİŞKİN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ RAPORU

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 371-375
 • Türk Tabipleri Birliği
Araştırma

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE GÖLCÜK’TE YIKINTI ALTINDA KALMA, KURTULMA VE YARALANMALAR

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 362-370
 • Necati DEDEOĞLU, K. Hakan ERENGİN, Kayıhan PALA
Derleme

TÜRKİYE'DE ADVERS İLAÇ ETKİLERİNİN İZLENMESİNE YÖNELİK BİR ORGANİZASYON ÖNERİSİ*

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 356-361
 • Hatice ŞAHİN, Işık TUĞLULAR
Araştırma

İKİNCİ PROJE İLLERİNDE SAĞLIK OCAKLARINDA İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 348-355
 • Meral DEMiRÖREN, Gül ERGÖR, Ayşen M. AYTUĞ, Serap ŞENER
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

NEREDEN BAŞLAMALI?

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 345-347
 • Eftal YILDIRIM
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TTB'NİN ÖNCELİKLERİ YA DA GEÇMİŞ 20 YILIN IŞIĞINDA GELECEK 10 YIL

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 343-344
 • Eriş BİLALOĞLU
Açık Oturum

21. YÜZYILA GİRERKEN DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 322-342
 • Alpay AZAP, İlker BELEK, Eriş BİLALOĞLU, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, İsmail Hakkı KURT, Özlem KURT, Ömer LAÇİNER, Tülin ÖNGEN, Osman ÖZTÜRK, Ata SOYER, Yavuz ÜÇKUYU, Ersin YARIŞ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 15, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2000, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 319
Mektuplar

DEPREMLERDE ARAŞTIRMA ETİĞİ

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 318
 • Necati DEDEOĞLU
Derleme

HAVA KİRLİLİĞİ VE BİR KENT: ALİAĞA

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 310-317
 • Murat CİVANER, Yücel DEMİRAL, O. Alp ERGÖR
Çeviri

1973 - 93 EKONOMİK DEĞİŞİM SÜRECİNDE SOSYOEKONOMİK DURUM, İŞ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ*

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 306-309
 • Mel BARTLEY, Charlie OWEN, Yücel DEMİRAL
Derleme

TABİP ODALARI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 301-305
 • Muzaffer ESKİOCAK, Ahmet SALTIK, Tuncay ÇAĞLAR
Derleme

"HERKES İÇİN SAĞLIK" ALMA-ATA’DAN 21. YÜZYILA

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 297-300
 • Bülent Kadri GÜLTEKİN, Kayıhan PALA
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TTB GELECEK ON YILI .......

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 295-296
 • Kürşat YILDIZ
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN ÖNCELİKLERİ

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 293-294
 • Yavuz ÜÇKUYU
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TTB NE YAPMALI?

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 292
 • Kayıhan PALA
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE ÖNÜMÜZDEKİ ON YIL

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 290-291
 • Şükrü HATUN
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

SİVİL TOPLUM KURULUŞÇULARI DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜNE KARŞI : TTB İÇİN AÇILIMLAR

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 287-289
 • Onur HAMZAOĞLU, Erhan NALÇACI
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TTB'NİN ÖNCELİKLERİ NELER OLMALI?

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 283-286
 • İlhan DİKEN
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GELECEK PERSPEKTİFİ

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 281-282
 • Metin BAKKALCI
Tartışma/Gözlem ve Görüşler

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ NELER YAPMALI?

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 278-280
 • A. Hamdi AYTEKiN
12 Eylül/Araştırma

SON YİRMİ YILDA SAĞLIKTAKİ DEĞİŞİM 12 EYLÜL REJİMİNİN YARATTIĞI OLUMSUZLUKLAR

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 265-277
 • İlker BELEK, Onur HAMZAOĞLU
12 Eylül/Gözlem ve Görüşler

1980 SONRASI SAĞLIKTA NELER OLDU ?*

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 259-264
 • Ata SOYER
12 Eylül/Gözlem ve Görüşler

TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE DEMİR PARMAKLIK

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 252-258
 • Fevzi ARGUN
12 Eylül/Gözlem ve Görüşler

12 EYLÜL’ÜN KÜLTÜR POLİTİKASI VE TOPLUMSAL SONUÇLARI

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 248-251
 • Aydın ÇUBUKÇU
12 Eylül/Derleme

1980-SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME VE BÖLÜŞÜM DİNAMİKLERİ

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 242-247
 • A. Erinç YELDAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 15, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2000, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 239
Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ADLİ OLGULARI BİLDİRİM SORUMLULUĞU

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 223-228
 • M. Hakan ÖZDEMİR, Serpil SALAÇİN
Araştırma

ANTALYA’NIN İKİ MAHALLESİNDE SINIFSAL SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ BİR İZLEM ARAŞTIRMASI

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 214-222
 • İlker BELEK
Araştırma

TOPLUM DİŞ SAĞLIĞI DÜZEYİ SAĞLIK İNSAN GÜCÜ İLE İLİŞKİLİ Mİ?

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 209-213
 • Mücahit EĞRi
Araştırma

EDİRNE DEVLET HASTANESİNİN KİMİ POLİKLİNİKLERİNDE VERİLEN 1. BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN BOYUTLARI*

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 199-208
 • Ufuk BERBEROĞLU, Muzaffer ESKİOCAK, Galip EKUKLU, Ahmet SALTIK
Derleme

ÜLKEMİZDE HEMŞİRE YETİŞTİREN KURUMLARDA EĞİTİCİLERİN NİTELİK SORUNU VE EĞİTİCİLERDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 190-198
 • Ayla BAYIK
Derleme

FİNANS BOYUTU İLE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEYİN ALTERNATİFİ?

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 182-189
 • Özlem ÖZKAN
Derleme

İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE SORUNLARI

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 178-181
 • Oya Nuran EMİROĞLU
Derleme

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN DURUMU

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 174-177
 • Nimet KARATAŞ
Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İLİŞKİLERİ VE BAZI BELİRLEYİCİLERİ

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 171-173
 • Feray GÖKDOĞAN
Gözlemler ve Görüşler

1954 TARİH VE 6283 SAYILI HEMŞİRELİK KANUNU

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 166-170
 • Saadet ÜLKER
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİ VE HEMŞİRELİK

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 162-165
 • Ümit SEVİĞ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 15, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2000, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 160
Portre

DR. NEVZAT EREN

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 159
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Belge

17 AĞUSTOS 1999 SONRASI GÖLCÜK İLÇESİ ÇEVRE SAĞLIĞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR KONTROL ÇALIŞMALARI RAPORU

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 156-158
Belge

İZMİT DEPREMİ SONRASI KORUYUCU HEKİMLİK VE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BURSA GÖNÜLLÜLERİ GÖZLEMENTEPE SAĞLIK MERKEZİ

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 150-155
 • Türk Tabipleri Birliği Gölcük Koordinasyon Merkezi
Belge

DEPREM SONRASI ADAPAZARI VE GÖLCÜK'TE GÖREVLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ SAPTANMASI "TTB SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SESİ"

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 147-149
 • Türk Tabipleri Birliği Adapazarı Koordinasyon Merkezi, Türk Tabipleri Birliği Gölcük Koordinasyon Merkezi
Belge

17 AĞUSTOS DEPREMİ SONRASI SAĞLIK HİZMETLERİ GÖLCÜK DENEYİMİ

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 141-146
 • Kayıhan PALA, Mustafa VATANSEVER, Alpaslan TÜRKKAN, Tanju ELAGÖZ
Gözlemler ve Görüşler

TIP FAKÜLTELERİ VE DÖNER SERMAYELER

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 138-140
 • A. Hamdi AYTEKiN
Gözlemler ve Görüşler

SEKİZ YILDA SSK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÜÇTE BİRİ ÇÖKTÜ

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 136-137
 • Osman ÖZTÜRK
Panel

SSK’DE İÇ PİYASA YÖNELİMİ SSK KANUN TASARI TASLAĞI NE GETİRİYOR?*

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 132-135
 • İlker BELEK
Derleme

EK EMEKLİLİK VE BİREYSEL EMEKLİLİK ÜZERİNE

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 118-131
 • Seyhan ERDOĞDU
Gözlemler ve Görüşler

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZ: NEREYE?*

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 114-117
 • Özcan KESGEÇ
Panel

SOSYAL GÜVENLİK NEREYE?*

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 109-113
 • Oğuz OYAN
Derleme

NASIL BİR SAĞLIK SİSTEMİ? III SİGORTA DEĞİL, GENEL VERGİ

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 92-108
 • İlker BELEK
Panel

SOSYAL GÜVENLİK TARİHİ ÜZERİNE NOTLAR*

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 82-91
 • Yüksel AKKAYA

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 15, Sayı 2, Mart-Nisan, 2000, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Gözlemler ve Görüşler

ACI BİR DENEY: ADANA DEPREMİ ACIKLI BİR DENEY: ÖZEL HASTANELERİN HÜSRANI

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 65-67
 • Enver SEÇİNTİ
Araştırma

TTB DEPREM SONRASI ÜÇÜNCÜ AY DURUM SAPTAMA ARAŞTIRMA RAPORU

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 60-64
 • A. Hamdi AYTEKiN, Kayıhan PALA, Alpaslan TÜRKKAN, İbrahim SİVRİKAYA, Bülent ASLANHAN, Cavit IŞIK YAVUZ
Bildiriler

TTB GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI (KOCAELİ 04.09.1999) SONUÇ BİLDİRGESİ

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 58-59
 • Türk Tabipleri Birliği
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MARMARA DEPREMİ SONRASINDA SAKARYA İLİ İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI DEĞERLENDİRME RAPORU (KASIM 1999)

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 52-57
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MARMARA DEPREMİ SONRASINDA SAKARYA İLİ SAĞLIK OCAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU (KASIM 1999)

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 47-51
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MARMARA DEPREMİ SONRASINDA SAKARYA İLİ ÇADIRKENTLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU (KASIM 1999)

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 42-46
Rapor

TTB SAKARYA KOORDİNASYON BİRİMİNİN ÇADIRKENT, BİRİNCİ BASAMAK VE İKİNCİ BASAMAK DEĞERLENDİRME RAPORLARINA BAŞLARKEN

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 41
Gözlemler ve Görüşler

AFETLERLE İLGİLİ İKİ KÜÇÜK İNCELEME

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 39-40
 • Necati DEDEOĞLU
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İZMİT KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMALARI

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 32-38
 • Cavit Işık YAVUZ
Belge

MARMARA DEPREMİ SONRASI YABANCI ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN YARDIMLARI

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 22-31
 • Murat CİVANER
Gözlemler ve Görüşler

17 AĞUSTOS GÖLCÜK VE 12 KASIM DÜZCE DEPREMİ SONRASI DENEYİMLERİ IŞIĞINDA; OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA İLK 24-72 SAAT İÇİNDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN REORGANİZASYONU ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 14-21
 • Kevser VATANSEVER, Mustafa VATANSEVER
Gözlemler ve Görüşler

OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA ARAŞTIRMA ETİĞİ UZERİNE DİYALOG

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 10-13
 • Nadi BAKIRCI, Feride SAÇAKLIOĞLU
Araştırma

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE GÖLCÜK'TE ÖLÜM, YARALANMALAR VE YIKINTIDA KALMADA RİSK FAKTÖRLERİ

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 2-9
 • Necati DEDEOĞLU, K. Hakan ERENGİN, Kayıhan PALA

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2000, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 479
Çeviri

İTALYA'DA İŞÇİLERİN KATILIMI VE KONTROLÜ: İŞ SAĞLIĞI MODELİ*

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 471-478
 • Giorgio ASSENNATO, Vicente NAVARRO, Özlem KURT, Erhan NALÇACI
Gözlemler ve Görüşler

NASIL BİR SAĞLIK SİSTEMİ? II KAMUCU ÖRGÜTLENME

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 461-470
 • İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ RİSKLERİ VE SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİ: NEDEN, NASIL?

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 458-460
 • Ata SOYER
Kongre-Bildiri

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 1. ULUSAL KONGRESİ (26-28 KASIM 1999) KAPANIŞ BİLDİRGESİ

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 456-457
Kongre-Grup Çalışması

HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI İÇİN NESNEL SINIF KONUMLARININ BELİRLENMESİ*

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 452-455
Kongre-Grup Çalışması

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN İŞYERİ ÖRGÜTLENME MODELİ

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 449-451
Kongre-Bildiri

HEMŞİRELİKTE MESLEKİ BİR RİSK OLARAK BAĞIMLILIK İLİŞKİLERİ

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 444-448
 • Gülsüm ANÇEL
Kongre-Bildiri

GENEL CERRAHİ PRATİĞİNİN HEKİMLERİN ÖZEL YAŞAMLARI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 441-443
 • Hakan KULAÇOĞLU, Tahir ORUÇ, Münevver MORAN, Faruk COŞKUN
Kongre-Bildiri

BİR GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI*

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 435-440
 • Haluk C. ÇALIŞIR, Dilek SAKA, Nazire BAKAN, Mihriban ÖĞRETENSOY
Kongre-Bildiri

TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİ VE HEMŞİRELİK

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 430-434
 • Özlem ÖZKAN, Saadet ÜLKER
Kongre-Bildiri

BELEDİYELERDE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ (DİSK/GENEL-İŞ-TTB ORTAK PROJESİ)

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 426-429
 • Ali BOZ, Nevzat PALA, Veysel DEMİR, Ali Rıza KESKİN, İsmail KlRMA, Mustafa NAZLI, Mehmet TANYERİ
Kongre-Bildiri

İZMİR METROPOL ALANI 112 ÇALIŞANLARINDA ŞİDDET MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 420-425
 • Zeynep B. ÖLMEZOĞLU, Kevser VATANSEVER, O. Alp ERGÖR
Kongre-Bildiri

KÜRESELLEŞME VE SAĞLIK İŞKOLUNDA YENİ (?) ÇALIŞMA YAŞAMI SORUNLARI

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 415-419
 • Yücel DEMİRAL, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN
Kongre-Panel

HUKUKSAL BOYUTUYLA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 412-414
 • Hakan GİRİTLİOĞLU
Kongre-Panel

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 402-411
 • Musa ÖZDEMİR

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 14, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1999, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN 1970-1979* İLE 1989-1996 DÖNEMLERİNDEKİ TİCARET DENGESİ VE GSYİH SEYİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 399
 • United Nations Conference on Trade and Development
Mektuplar

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ VE HEKİMLER

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 397-398
 • Kemal Macit HİSAR
Çeviri

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ SAĞLIK REFORM STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 384-396
 • R.B. SALTMAN, J. FIGUERAS, H. Hüseyin YILDIRIM
Rapor

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ MUŞ İLİNE YAPILAN GEZİ HAKKINDA RAPOR*

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 379-383
 • M. Rahmi DİRİCAN
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK EĞİTİMİ DEMOKRASİ EĞİTİMİNİN TEMELİDİR ...

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 375-378
 • Ruhi Selçuk TABAK, Nezih VAROL
Gözlemler ve Görüşler

NASIL BİR SAĞLIK SİSTEMİ? I ÜRETİM TEMELLİ ÖRGÜTLENME

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 367-374
 • İlker BELEK
Derleme

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ AÇISINDAN HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 362-366
 • Metin GENÇ, Erkan PEHLİVAN
Derleme

SAĞLIK HAKKI VE EŞİTSİZLİKLER

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 357-361
 • Tacettin İNANDI
Araştırma

GEMLİK İLÇE MERKEZİNDE ECZANELERE GELEN REÇETELERİN EDERLERİ İLE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 338-346
 • Kayıhan PALA, Necla Tugay AYTEKİN, A. Hamdi AYTEKiN
Araştırma

MALATYA YEŞİLYURT İLÇESİNDE HASTANE HİZMETLERİNİN KULLANIMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 332-337
 • Mustafa ŞAHİN, Mücahit EĞRİ
Araştırma

0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SUNULAN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİNİN İLK BAŞVURU VE SÜREKLİ KULLANIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 322-331
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 14, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1999, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 319
Mektuplar

HACETTEPE HALK SAĞLIĞI: NEREYE DOĞRU?

 • Cilt 14, Sayı 18, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 317-318
 • Bülent Kadri GÜLTEKİN
Çeviri

KÜBA'DA EKONOMİ, POLİTİKA VE SAĞLIK DURUMU*

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 311-316
 • Francisco Rojas OCHOA, Candido M. Lopez PARDO, İlker BELEK
Dosya•Üniversiteler

AKADEMİK ETİK SORUNLAR

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 304-310
 • Osman HAYRAN
Dosya•Üniversiteler

ÜNİVERSİTE, BİLİM ADAMI VE AKADEMİSYEN: KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE DOĞRU

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 296-303
 • Hatice KARAÇAY, Hakan MIHÇI
Dosya•Üniversiteler

YÖK'ÜN YENİ DÖNEMİ YA DA KEMAL GÜRÜZ NE YAPMAK İSTİYOR?

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 293-295
 • Faruk ALPKAYA
Dosya•Üniversiteler

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTENİN GELİŞİMİ VE YÖK*

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 283-292
 • Gökçen ALPKAYA, Erel TELLAL
Dosya•Üniversiteler

CUMHURİYETTEN SONRA YÜKSEK ÖĞRETİMİN ÖRGÜTLENMESİNDEKİ GELİŞMELER*

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 277-282
 • İlhan TEKELİ
Dosya•Üniversiteler

DARÜLFÜNUN'DAN GÜNÜMÜZE ÜNİVERSİTEDE TASFİYELER

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 269-276
 • Aynur SOYDAN
Dosya•Üniversiteler

"ÜNİVERSİTE" ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 267-268
 • Faruk ALPKAYA
Dosya•Üniversiteler

ÜNİVERSİTE: ÖZGÜRLÜK, ÖZERKLİK VE MALİ KAYNAKLAR

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 262-266
 • İzzettin ÖNDER
Dosya•Üniversiteler

NEO-LİBERAL EĞİTİM POLİTİKALARININ ANATOMİSİ İÇİN ALTERNATİF BİR ÇERÇEVE *

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 251-261
 • Fuat ERCAN
Dosya•Üniversiteler

İDEOLOJİNİN ÜRETİMİ, YENİDEN-ÜRETİMİ VE ÜNİVERSİTELER

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 243-250
 • Sibel ÖZBUDUN, Temel DEMİRER
Dosya•Üniversiteler

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 242
 • Fuat ERCAN, Onur HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 14, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1999, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SEÇİLMİŞ 19 İL MERKEZLERİNDE HANELERİN % 20'LİK DİLİMLERE GÖRE YILLIK KULLANILABİLİR GELİRLERİ, 1994

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 239
 • Devlet İstatistik Enstitüsü
Portre

ÖLMEYEN SEVİNÇ ÖZGÜNER*

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 238
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Rapor

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GEZİCİ SEMİNERİ RAPORU

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 229-237
 • Erhan ESER, GönüI DİNÇ, Oytun ÇALIŞKAN, Bedri BİLGE
Derleme

GÖÇ VE BULAŞICI HASTALIKLAR

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 224-228
 • Melikşah ERTEM
Derleme

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMININ İZLENMESİNDE LOT KALİTE TEKNİĞİ

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 218-223
 • Serap ŞENER, Meral DEMİRÖREN
Derleme

SAĞLIK PERSONELİNİN MALİ HAKLARI

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 213-217
 • Türkan OĞUZHAN
Dosya•Kent-Kentleşme

BELEDİYELER TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETİ VERMELİ Mİ?

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 211-212
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Kent-Kentleşme

SAĞLIK HİZMETLERİ VE BELEDİYELER*

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 209-210
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Dosya•Kent-Kentleşme

SAĞLIK VE EŞİTSİZLİKLER; MEKAN, KONUT MÜLKİYETİ VE İŞTEKİ STATÜYE GÖRE BEBEK ÖLÜMLERİ*

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 204-208
 • Ata SOYER
Dosya•Kent-Kentleşme

SAĞLIKLI KENTLER

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 196-203
 • Banu ULUSEL, Serpil KOÇ
Dosya•Kent-Kentleşme

YEREL YÖNETİMLER: NEREYE?

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 191-195
 • Birgül Ayman GÜLER
Dosya•Kent-Kentleşme

ZAMAN ENLEMİ, KENTSEL/TARİHSEL AMNEZİ VE MEKANSAL PLANLAMANIN DEONTOLOJİSİ

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 188-190
 • Sezai GÖKSU
Dosya•Kent-Kentleşme

DEĞİŞEN KOŞULLARDA SOSYO-MEKAN VE MÜDAHALE BİÇİMLERİ

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 183-187
 • Melih PINARCIOĞLU
Dosya•Kent-Kentleşme

KENT SOSYOLOJİSİ VE KENT ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 176-182
 • Sevin OSMAY
Dosya•Kent-Kentleşme

KENTLERDE, KENTLEŞMEYE VE 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE KENTLERİNE DAİR (1)

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 163-175
 • Oğuz IŞIK
Dosya•Kent-Kentleşme

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KENTİ DÜŞÜNMEK/KENT ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 162
 • Oğuz IŞIK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 14, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1999, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 158
Portre

BİR PORTRE: ''VİCENTE NAVARRO"YA SAYGI YA DA SINIF-SAĞLIK İLİŞKİSİ SÜRECİNE ÖZET BİR BAKIŞ

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 154-157
 • Ata SOYER
Belge

TTB'NİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY'A DAVA DİLEKÇESİ

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 150-153
Çeviri

EŞİTLİK VE SAĞLIK ANAHTAR KONULAR VE WHO'NUN ROLÜ*

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 145-149
 • Clair MlLLS, İlker BELEK
Çeviri

ÇOKLU KİMYASAL DUYARLILIKLAR: HASTALIĞIN SOSYAL YAPISI*

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 139-144
 • M.B. LAX, Özlem KURT
Çeviri

AVRUPA'DA İŞYERİ (OCCUPATİONAL) HEKİMLERİNİN EĞİTİM MÜFREDATININ UYUM (HARMONİZASYON) GEREKSİNİMİ*

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 137-138
 • G. FRANCO, Meral TÜRK
Çeviri

KAROSHİ-AŞIRI ÇALIŞMAYA BAĞLI ÖLÜM: JAPON ÜRETİM YÖNETİMİNİN MESLEKİ SAĞLIK SONUÇLARI*

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 130-136
 • Katsuo NISHlYAMA, Jeffrey V. JOHNSON, İlker BELEK
Rapor

TÜRKİYE'DE SENDİKAL HAK İHLALLERİ*

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 118-129
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 115-117
 • Celal EMİROĞLU
Derleme

STRES VE İŞ

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 108-114
 • Ata SOYER
Derleme

TAYLORİZM, FORDİZM, ESNEK ÜRETİM VE SAĞLIK YABANCILAŞMADAN KAROSHİYE, ULUSAL SAĞLIK SİSTEMLERİNDEN ÖZELLEŞTİRMEYE

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 101-107
 • İlker BELEK
Araştırma

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HEKİM: DİYARBAKIR İLİNDE ÇALIŞAN BAZI HEKİMLERİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 96-100
 • Melikşah ERTEM, Günay SAKA, Ali CEYLAN
Araştırma

TÜRKİYE'DEKİ TIP FAKÜLTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ: BİR DURUM SAPTAMA ÇALIŞMASI

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 93-95
 • O. Alp ERGÖR, Yücel DEMİRAL, Sibel KlRAN
Araştırma

DENİZLİ VALİ NECATİ BİLİCAN ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER *

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 87-92
 • Aysun ÖZŞAHİN, Mehmet BOSTANCI, Mehmet ZENCİR
Araştırma

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE "İŞ SAĞLIĞI"NIN YERİ VE ÖNEMİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ*

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 83-86
 • Ömür Çınar ELÇİ, Ahmet Can BİLGİN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 14, Sayı 2, Mart-Nisan, 1999, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 79
Gözlemler ve Görüşler

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ İLE İLGİLİ AYKIRI BİR GÖRÜŞ

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 78
 • Necati DEDEOĞLU
Araştırma

SAĞLIK KAYNAKLARI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİ SAĞLAMANIN YOLU: SAĞLIK İHTİYAÇLARINI BELİRLEME TEKNİKLERİ

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 68-77
 • Mehmet TOP
Araştırma

SINIFLAR; SAĞLIK DÜZEYLERİ, SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMLARI VE YARARLANDIKLARI SAĞLIK KURUMLARI ANTALYA'DA İKİ BÖLGE, YEDİ SINIF

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 55-67
 • İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

TAM-SÜRE ÇALIŞMA TARTIŞMALARI

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 52-54
 • Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Bürosu
Belge

İLAÇTA PATENT UYGULAMASININ HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ*

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 50-51
 • Ünal TEKİNALP
Belge

SUÇ DUYURUSU! İLAÇTA PATENT UYGULAMASI

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 44-49
 • Türk Eczacıları Birliği İstanbul Eczacı Odası
Mektuplar

MAI; ULUSLARARASI SERMAYENİN PROJELENDİRİLMİŞ EN SON ŞEKLİDİR

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 42-43
 • Şükrü GÜVENÇ
Küreselleşme

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ FİYATLARI; "TEKELLERİN ORMAN KANUNU"

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 38-41
 • Ata SOYER
Küreselleşme

REÇETENİN YİTİRİLMESİ

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 35-37
 • Hilal YURTSEVEN
Küreselleşme

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TIBBİ AMAÇLI TİCARET

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 26-34
 • Ata SOYER
Küreselleşme

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KÜRESELLEŞME* BÖLÜM II

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 16-25
 • Alpay AZAP, Claudio Casadio TARABUSI, Graham VICKERY
Açık Oturum

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ'NİN 20. YILI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN YUVARLAK MASA TOPLANTISI: "YAYINCILIK VE TOPLUMSALLAŞMA"

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 2-15
 • Tanıl BORA, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Önder ERGÖNÜL, Onur HAMZAOĞLU, Bülent KILIÇ, Kemal OKUYAN, Ata SOYER, Yavuz ÜÇKUYU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 14, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1999, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 471
Gözlemler ve Görüşler

MESLEKLER ARASI ETİK ARAYIŞ

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 469-470
 • M. Şükrü GÜNER
TTB Raporları

TTB X. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 461-468
 • Cavit Işık YAVUZ
Gözlemler ve Görüşler

EĞİTİM HASTANELERİNDE BAŞHEKİMLİĞE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMALAR

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 456-460
 • Yıldırım ÇINAR
Gözlemler ve Görüşler

"TAM SÜRE ÇALIŞMA" İÇİN TARTIŞMA NOTLARI

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 454-455
 • Onur HAMZAOĞLU
Alma-Ata

ALMA-ATA VE SONRASI*

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 450-453
 • F. Zuhal GÖKKOCA, Dmitry VENEDIKTOV
Alma-Ata

ALMA-ATA'YA NE OLDU?

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 446-449
 • Tonguç GÖRKER
Küba

KÜBA'DA ARAŞTIRMA VE SAĞLIK

 • Cilt 13, Sayı 13, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 444-445
 • Erkan ÖZCENGİZ
Küba

AMERİKAN AMBARGOSU VE EKONOMİK KRİZİN KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ*

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 439-443
 • Richard GARFIELD, Sarah SANTANA, Sema DEMİRSOY
Küba

KÜBA VE SAĞLIK; DEVRİMDEN AMBARGOYA

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 430-438
 • Ata SOYER
Küreselleşme

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KÜRESELLEŞME*

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 419-429
 • Claudio Casadio TARABUSI, Graham VICKERY, Alpay AZAP
Küreselleşme

DÜNYA BANKASI VE SAĞLIK: GERÇEKLERİ GÖRMEK BU KADAR ZOR MU?

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 416-418
 • Semih ŞEMİN, Gazanfer AKSAKOĞLU
Küreselleşme

ÇOK TARAFLI YATIRIM ANLAŞMASI GEÇİCİ, ELEŞTİREL BİR TAHLİL*

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 412-415
Küreselleşme

ULUSÖTESİ ŞİRKETLER, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN FİNANS PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ VE KÜRESELLEŞME

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 407-411
 • Gaye YILMAZ
Küreselleşme

MAI’YE HAYIR DEMEK YETER Mİ?

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 402-406
 • Dünya ARMAĞAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 13, Sayı 6, Kasım-Aralık, 1998, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 398
Yerel Yönetimler

YEREL YÖNETİMLER KANUN TASARISI: DEMOKRATİKLİK, AÇIKLIK VE KATILMA BOYUTU

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 392-397
 • Oya ÇİTCİ
Yerel Yönetimler

İMAR HUKUKU BOYUTU

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 388-391
 • Melike Dağıstan ÇAVGA
Yerel Yönetimler

KAMU TOPRAĞI, KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİ VE KENT RANTLARI BOYUTU

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 379-387
 • Celal BEŞİKTEPE
Yerel Yönetimler

YEREL YÖNETİMLER YASA TASARISI: ÖZELLEŞTİRMEDE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ (SAĞLIK BOYUTU)

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 376-378
 • Onur HAMZAOĞLU
Yerel Yönetimler

MAHALLİ İDARELER REFORMU KANUN TASLAĞI: EĞİTİM BOYUTU

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 373-375
 • Cemal ÜNLÜ
Yerel Yönetimler

DEVLET ÖRGÜTLENMESİ BOYUTU

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 369-372
 • Birgül Ayman GÜLER
Birinci Basamak-Araştırma

TÜRKİYE, POLYOMİYELİT ERADİKASYON PROGRAMINDA ÖNÜNÜ GÖREBİLİYOR MU?

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Aralık, 1998, Sayfa 364-368
 • Erhan ESER
Birinci Basamak

BİR ARAŞTIRMA NEDENİ İLE "SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI" VE SAĞLIK OCAKLARI

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 362-363
 • Ata SOYER
Birinci Basamak-Araştırma

ANKARA GÖLBAŞI BÖLGESİNDE YER ALAN SAĞLIK OCAKLARININ MALZEME, İNSANGÜCÜ VE HİZMET AÇISINDAN DURUM ANALİZİ, 1995

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 354-361
 • Bülent KILIÇ, Remzi AYGÜN
Birinci Basamak-Araştırma

İZMİR SAĞLIK OCAKLARININ KOŞULLAR, TEKNOLOJİK DONANIM VE İNSANGÜCÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 347-353
 • Şafak Taner GÜRSOY, Feride SAÇAKLIOĞLU, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Atilla YILDIRIM, Tarık ZENGİN, Aşkın EROĞLU
Birinci Basamak-Araştırma

EDİRNE SAĞLIK OCAKLARININ DONANIM, PERSONEL DURUMU VE SUNULAN KİMİ HİZMETLER, 1996*

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 334-346
 • Galip EKUKLU, Ahmet SALTIK
Birinci Basamak

SAĞLIK HİZMET ARAŞTIRMALARINDA FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 328-333
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Birinci Basamak

TÜRKİYE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN, KURUMLAR, İNSANGÜCÜ VE HİZMET AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 322-327
 • İlker BELEK, Hülya BELEK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 13, Sayı 5, Eylül-Ekim, 1998, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARI VE FİNANSMANI 1992-1996*

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 318-319
Derleme

HASTANE KULLANIMININ İNCELENMESİ VE YÖNETİMİ

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 310-317
 • Sıdıka KAYA
Araştırma

MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİNDE HALKIN I. BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 300-309
 • Mustafa ŞAHİN, Mücahit EĞRİ
Araştırma

ALGILANAN SAĞLIKTA SINIFSAL VE SOSYOEKONOMİK EŞİTSİZLİKLER ANTALYA'DA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 292-299
 • İlker BELEK
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNE BİR BAKIŞ

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 284-291
 • Kadir DADAN
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

DEMOKRASİLERDE MESLEK KURULUŞLARININ YERİ VE İŞLEVLERİ*

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 281-283
 • Gencay ŞAYLAN
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE SES BİRLİKTE Mİ?/AYRI MI?

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 278-280
 • Özen GÜVENÇ
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

HEKİMLERİN TOPLUMSAL VE SINIFSAL KONUMU TARTIŞMALARINA ZORAKİ BİR GİRİZGAH DENEMESİ

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 262-277
 • Ata SOYER
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 256-261
 • Önder ERGÖNÜL
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU ÜZERİNE BİR DENEME

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 251-255
 • Zafer CİRHİNLİOĞLU
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

TOPLUMSAL YAPIDA VE DEMOKRASİLERDE MESLEK ODALARININ YERİ VE İŞLEVİ

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 249-250
 • Gülşen ALP
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

SINIF MÜCADELELERİNDE MÜHENDİSLER

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 243-248
 • Dünya ARMAĞAN
Dosya•Hekimlerin Toplumsal ve Sınıfsal Konumları

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: HEKİMLERİN TOPLUMSAL VE SINIFSAL KONUMLARI

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 242
 • Ata SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 13, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 1998, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

İLLERE GÖRE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ (İGE) 1997 TÜRKİYE

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 237-238
Okuyucu Mektupları

OKUYUCU MEKTUPLARI

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 236
 • Necati DEDEOĞLU
Çeviri

BLACK RAPORU*

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 222-235
 • Sally MACINTYRE
Derleme

ÖLÜM NEDENLERİNİ SAPTAMADA ALTERNATİF BİR YÖNTEM: SÖZEL OTOPSİ

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 217-221
 • GönüI DİNÇ
Araştırma

GEMLİK İLÇE MERKEZİNDE KİŞİLERİN İLAÇ ALMA VE KULLANMA DURUMLARI

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 213-216
 • Kayıhan PALA, Necla Tugay AYTEKİN, A. Hamdi AYTEKiN
Rapor

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNDE YENİ-LİBERALİZMİN ETKİLERİ*

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 210-212
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TTB Raporları

İŞKENCENİN BELİRLENMESİNDE ALTERNATİF SAĞLIK RAPORU*

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 200-209
 • İzmir Tabip Odası, Türkcan BAYKAL
Gözlemler ve Görüşler

SPOR, BİLİM VE TOPLUM: SPOR HEKİMLİĞİNDE ETİK

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 198-199
 • R. Oğuz ASLAN
Derleme

YAŞAMIN KUTSALLIĞI VE YAŞAMA HAKKINDAN VAZGEÇME

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 196-197
 • Ayşegül YILDlRIM, Efe ONGANER, Hüseyin DEMİRDİZEN
Derleme

MESLEK HASTALIKLARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 191-195
 • Ö. Kaan KARADAĞ, İbrahim AKKURT, Nihat ERSOY
Gözlemler ve Görüşler

5. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ'NDEN İZLENİMLER

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 190
 • Ahmet Can BİLGİN, Yücel DEMİRAL, Sibel KlRAN
Derleme

MESLEK HASTALIKLARININ TESBİT EDİLEMEMESİNİN NEDENLERİ VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 185-189
 • Ö. Kaan KARADAĞ, İbrahim AKKURT, Nihat ERSOY
Gözlemler ve Görüşler

BİRİNCİ BASAMAKTA GENEL PRATİSYENLİK

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 183-184
 • M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
Gözlemler ve Görüşler

İDARİ YAPI VE/VEYA COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE TANIMLI BÖLGELERDE "OLAĞANDIŞI DURUMA YANIT PLANI" HAZIRLAMAK İÇİN BİR KILAVUZ DENEMESİ

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 177-182
 • H. İbrahim DURAK
Gözlemler ve Görüşler

KİŞİSEL SAĞLIK SİGORTASI: ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SİGORTASI

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 170-176
 • İlker BELEK
Derleme

KÜRESELLEŞME’NİN SAĞLIK SONUÇLARINA BİR TEPKİ DAHA: DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ DE DÜNYA BANKASI POLİTİKALARINA KARŞI ÇIKIYOR

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 167-169
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME HIZLANIYOR

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 162-166
 • Arif AKALIN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 13, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 1998, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

1000 YIL DEĞİŞİRKEN DÜNYA: KAZANANLAR/KAYBEDENLER

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 156-159
 • İlker BELEK
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

BİR ÖRGÜTSEL STRES ANKETİNİN (VOS-D) "SERİ ÜRETİM, SÜREKLİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ İLE HİZMET SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 144-155
 • Meral TÜRK
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: ANTALYA KENT MERKEZİNDE 15 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE MORBİDİTEDE FARKLILIKLAR

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 140-143
 • K. Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

AZ GELİŞMİŞLİK VE SAĞLIK İNSAN GÜCÜ KAYNAKLARININ KÖTÜ DAĞILIMI: TÜRKİYE'NİN DURUMU*

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 138-139
 • H. Hüseyin YILDIRIM
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

TÜRKİYE İÇİN BİR SOSYOEKONOMİK STATÜ ÖLÇÜTÜ GELİŞTİRME YÖNÜNDE YAKLAŞIM VE DENEMELER*

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 126-137
 • Sibel KALAYCIOĞLU, Filiz KARDAM, Sezgin TÜZÜN, Mahir ULUSOY
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

KENTLER VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 123-125
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

ULUSLARARASI VERİLERİYLE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 110-122
 • Bülent KILIÇ
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİĞİN GÖSTERİLMESİ

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 105-109
 • K. Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: ÖNLENEBİLİR VE KABUL EDİLEMEZ BİR POLİTİK EKONOMİ SORUNU

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 96-104
 • İlker BELEK
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER*

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 93-95
 • Korkut BORATAV
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

EŞİTSİZLİĞİN SINIFSAL TEMELLERİ

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 91-92
 • Tülin ÖNGEN
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

EŞİTLİK EŞİTSİZLİK ÜSTÜNE TARİHİMSİ GEZİNTİLER-FELSEFİMSİ ESİNTİLER

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 83-90
 • Alaeddin ŞENEL
Dosya•Sağlıkta Eşitsizlikler

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 82
 • Hamza ONUROĞULLARI

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 13, Sayı 2, Mart-Nisan, 1998, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

DÜNYA SAĞLIK RAPORU 1997

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 73-74
Çeviri

PRATİK İÇİNDE MESLEKİ EĞİTİM (UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM) MÜFREDAT PROGRAMI NASIL OLUŞTURULUR?

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 62-72
 • F. V. GELDROP, M. PODLLEMANS, Mustafa SÜLKÜ
TTB Raporları

SSK İSTANBUL BÖLGESİ SAĞLIK HİZMETLERİ DURUM-ÇÖZÜMLER

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 58-61
 • İstanbul Tabip Odası SSK Hekimleri Komisyonu
Gözlemler ve Görüşler

ONUR KURULLARI VE GELECEĞİ

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 55-57
 • Güner GEDİK
Derleme

İLAÇ BAĞIŞI

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 53-54
 • Dilek ASLAN
Derleme

CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI VE 4. DÜNYA KADIN KONFERANSI (1995) DOĞRULTUSUNDA STRATEJİLER

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 46-52
 • Ayla BAYIK
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 35-45
 • Ata SOYER, İlker BELEK
Derleme

ÇEVRE VE SAĞLIKLA BAĞINTILI RİSKLERİN ANALİZİ: RİSK BELİRLEME-RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK ALGILAMA

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 31-34
 • Nurray YOLSAL, Meral ÖRKÜN
Derleme

DOĞUMDAN ÖLÜME TIPTA ETİK

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 24-30
 • Emel İRGİL
Gözlemler ve Görüşler

TEMEL HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN LİSANS DÜZEYİNE YÜKSELTİLMESİ VE BUNUNLA KOŞUTLUK İÇİNDEKİ BAZI GELİŞMELERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 20-23
 • M. Filiz ULUSOY
Araştırma

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN MESLEK ANAMNEZİ ALMA ALIŞKANLIKLARI

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 15-19
 • Arif Hikmet ÇIMRIN, Can SEVİNÇ, Işıl KUNDAK, Hülya ELLİDOKUZ
Araştırma

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARLARININ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 8-14
 • Ümit N. GÜNDOĞMUŞ, Nermin ERSOY, Ümit BİÇER
Araştırma

HASTANE MÜLKİYET DURUMU İLE KABA ÖLÜM HIZININ İLİŞKİSİ: HANGİSİ DAHA BAŞARILI? KAMU HASTANELERİ Mİ? ÖZEL HASTANELER Mİ?*

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 2-7
 • İlker BELEK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 13, Sayı 1, Ocak-Şubat, 1998, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 79
Çeviri

HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI*

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 57-73
 • İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu, Portekiz Pratisyen Hekimler Enstitüsü
Derleme

SAĞLIK YÖNETİMİNDE BAŞARI GÖSTERGESİ: ULUSAL PERFORMANS FARKI VE TÜRKİYE’NİN DURUMU

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 53-56
 • İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

DEĞİŞEN AVRUPA'DA ÇEVRE SAĞLIĞININ EKONOMİ VE POLİTİKA BOYUTU

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 48-52
 • M. Hulki UZ
Gözlemler ve Görüşler

TOPLUM İÇİN HEKİM YÜRÜYÜŞÜ VE HEKİMİN KİMLİĞİ

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 42-47
 • Cem TURAMAN
Gözlemler ve Görüşler

"HERKES İÇİN SAĞLIK'TA YENİLENMİŞ STRATEJİ: 21. YÜZYIL İÇİN TASLAK POLİTİKA" ÜZERİNE BİR YORUM

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 39-41
 • Murat CİVANER
Araştırma

SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİK HİZMETİNDE İŞ ÖLÇÜM ÇALIŞMASI*

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 34-38
 • Besim ŞEREF
Araştırma

SAMSUN MERKEZ İLÇE’DE GIDA KONTROL HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN BİLGİ DÜZEYLERİ

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 30-33
 • Cihad DÜNDAR, Hasan HAMZAÇEBİ, A.Tevfik SÜNTER, Murat TOPBAŞ, Yıldız PEKŞEN
Araştırma

KOCAELİ'NDE BİR GRUP SAĞLIK ÇALIŞANLNDA İŞE BAĞLI GERGİNLİK, TÜKENME VE İŞ DOYUMU

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 24-29
 • S. Halime ASLAN, R. Oğuz ASLAN, Coşkun KESEPARA, Z. Nazan ALPARSLAN, Mehmet ÜNAL
Araştırma

ALGILANAN SAĞLIK STATÜSÜNÜN ÖLÇÜMÜ YOLUYLA TIBBİ MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BYPASS AMELİYATI OLAN KORONER ARTER HASTALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 14-23
 • Bayram ŞAHİN
Araştırma

TÜRKİYE'DE HEPATİT B İNFEKSİYONUNUN KONTROLÜ: AŞI PROGRAMI SEÇENEKLERİNİN MALİYET VE FAYDA AÇISINDAN KIYASLANMASI

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 2-13
 • Ayşegül AKGÜN, Sabri ÖNCEL, Burhan ŞENATALAR, Selim BADUR

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 12, Sayı 82, Kasım-Aralık, 1997, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 78
Çeviri

ZİHİN KİRLENMESİNİN ELİMİNASYONU

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 76-77
 • Barry S. LEVY, Hande HARMANCI
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERFORMANSI HIZLI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 69-75
 • Galip EKUKLU, Hasan Çetin EKERBİÇER, Ahmet SALTIK
Çeviri

"HERKES İÇİN SAĞLIK"TA YENİLENMİŞ STRATEJİ: 21. YÜZYIL İÇİN TASLAK POLİTİKA*

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 59-68
 • Dünya Sağlık Örgütü, Murat CİVANER
Gözlemler ve Görüşler

2000'E DEK HERKESE SAĞLIK: HEPİMİZ SORUMLUYUZ!

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 53-58
 • Muzaffer ESKİOCAK, Ahmet SALTIK
TTB Raporları

9. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 48-52
 • Dilek ASLAN
Gözlemler ve Görüşler

HÜCRE TİPİ CEZAEVİ UYGULAMASI VE KARŞI ÇIKIŞ NOKTALARI

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 45-47
 • Yeşim İŞLEGEN
Derleme

SAĞLIKTA İÇ PİYASA VE YÖNETİLEN REKABET: ÖZELLEŞTİRMENİN GENİŞLEYEN ETKİ ALANI

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 26-44
 • İlker BELEK
Araştırma

GEMLİK İLÇE MERKEZİNDE KİŞİLERİN HASTALANMA SIKLIKLARI VE HEKİME BAŞVURULARI

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 10-25
 • Kayıhan PALA, Necla Tugay AYTEKİN, A. Hamdi AYTEKiN
Araştırma

HEKİMLERİN İŞ GÜÇLÜĞÜ FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ DOYUMU, İŞ GERİLİMİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 2-9
 • Mustafa KURT, İhsan YÜKSEL, Mustafa YÜKSEL

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 12, Sayı 81, Eylül-Ekim, 1997, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİNE GELEN MAKALELERİN DAĞILIMI (1994-1997)

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 79
Belge

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ORGANLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ (29 HAZİRAN 1997-ANKARA)

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 76-78
Belge

HALK SAĞLIĞI ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN KAMUOYU DUYURUSU

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 74-75
 • Halk Sağlığı Öğretim Üyeleri
TTB Raporları

TTB 45. BÜYÜK KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ (29 HAZİRAN 1997-ANKARA)

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 72-73
TTB Raporları

TTB 45. BÜYÜK KONGRE KARARLARI (29 HAZİRAN 1997-ANKARA)

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 71
Çeviri

DOKTORLAR VE YÖNETİM SIKINTI NEDEN?

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 68-70
 • Jenny SIMPSON, Türkan OĞUZHAN
Derleme

İSTATİSTİKLERLE KADIN

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 57-67
 • Ruhsan GEZGİN
Gözlemler ve Görüşler

GELİRDE EŞİTSİZLİK, SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK VE DEMOKRASİ

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 54-56
 • Mustafa SÖNMEZ
Gözlemler ve Görüşler

"YENİ DÜNYA DÜZENİ"NİN KÖRÜKLEDİĞİ EŞİTSİZLİK

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 49-53
 • Temel DEMİRER
Derleme

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK SORUNLAR

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 45-48
 • Semih ŞEMİN
Tarih Araştırması

TÜRKİYE'DE TAŞRA VE KIRSAL KESİM SAĞLIK HİZMETLERİ ÖRGÜTLENMESİ TARİHİ

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 21-44
 • Erdem AYDIN
Bildiriler

SOSYAL SİGORTALAR SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 17-20
 • Ahmet Nezih KÖK, Özer KENDİ, Yaşar BİLGE
Araştırma

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE KOCAELİ BÖLGESİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 7-16
 • Besim ŞEREF, Erda lBEŞER
Araştırma

ADLİ TIP VE HEKİM SORUNLARI: BİR ANKET ÇALIŞMASI

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 2-6
 • Y. Mustafa KARAGÖZ, Sema Demirçin KARAGÖZ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 12, Sayı 80, Temmuz-Ağustos, 1997, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 79
Okuyucu Mektupları

İKİ YANIT (ADIVAR VE NUR BAŞLIKLI İKİ YAZIMA GELEN ELEŞTİRİLER HAKKINDA)

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 77-78
 • A. Tolga ERSOY
TTB Raporları

TÜBERKÜLOZ TÜRKİYE'Yİ VE TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 75-76
 • Türk Tabipleri Birliği
Belge

HASTA HAKLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ (2-3 MAYIS 1997, İSTANBUL) "HEPİMİZ İÇİN HASTA HAKLARI"

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 74
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TTB Raporları

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA TOPLANTI RAPORU

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 72-73
 • Nevzat EREN
Gözlemler ve Görüşler

İYİMSER BİR DÜŞ? HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ! ..

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 70-71
 • M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UZAKTAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİR BİR TEKNOLOJİ OLARAK: ELEKTRONİK POSTA

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 68-69
 • H. İbrahim DURAK
Derleme

SAĞLIK EĞİTİMİNDE KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ROLÜ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 65-67
 • Ruhi Selçuk TABAK, Haydar SUR
Derleme

HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 55-64
 • Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
Araştırma

TIP ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİYE ULAŞIM OLANAKLARI ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE DURUM SAPTAMASI

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 51-54
 • Mustafa AKAYDIN, Mehmet AKTEKİN, Leyla TEKİN
Dosya•Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİNİN ÖNEMLİ ÖĞELERİNDEN BİRİSİ: EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 49-50
 • Berna ARDA
Dosya•Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

PRATİSYEN HEKİMİN EĞİTİMİ VE HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALLARININ ROLÜ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 45-48
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

AKTİF TIP EĞİTİMİNDE LİNKÖPİNG DENEYİMİ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 40-44
 • Doğan FİDAN, Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

DÜNYADA TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 35-39
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
Dosya•Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİNE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR DÜNYA TIP EĞİTİMİ ZİRVESİ EDİNBURGH 1993

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 32-34
 • Doğan FİDAN, Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ÖNCELİKLERİ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 27-31
 • Ahmet TOPUZOĞLU, Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ
Dosya•Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 22-26
 • Asuman GÜRAKSIN, Tacettin İNANDI, Deniz KESKİNLER
Dosya•Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

TÜRKİYE'DE MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE VAROLAN DURUM

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 11-21
 • Bülent KlLIÇ, İskender SAYEK
Araştırma

ERZURUM İL SINIRLARI İÇİNDEKİ SAĞLIK OCAKLARINDA GÖREV YAPAN HEKİMLERİN ADLİ TIP İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 7-10
 • Ahmet Nezih KÖK, Asuman GÜRAKSIN, Tacettin İNANDI, Hasan ÇANKAYA
Araştırma

GAZETELERDE YAYINLANAN SAĞLIKLA İLGİLİ YAZILARIN İNCELENMESİ

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 2-6
 • Melda Kayhan KARAVUŞ, Dilşad SAVE CEBECİ, Osman HAYRAN, Sumru ÖZTÜRK, Burak ÜNAL, Semih AYANOĞLU, Cüneyt AYGÜN, Özcan APAYDIN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 12, Sayı 79, Mayıs-Haziran, 1997, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Kısa Raporlar

SAĞLIKTA İNSANGÜCÜ PAZARI!

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 2-3
 • Sema PİŞKİNSÜT

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Okuyucu Mektupları

OKUYUCU MEKTUPLARI

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 80
 • M. Rahmi DİRİCAN
Okuyucu Mektupları

OKUYUCU MEKTUPLARI

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 79
 • A. Hamdi AYTEKİN
Derleme

İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜK SORUNUNUN PSİKOLOJİK BOYUTLARI

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 66-78
 • Doğan ŞAHİN
Derleme

ÜTOPYA'DA SAĞLIK

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 62-65
 • M. Akif AKALIN
Derleme

SAĞLIĞIN ÖLÇÜLMESİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 54-61
 • Mehtap TATAR, Fahreddin TATAR
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DESANTRALİZASYON

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 44-53
 • Hülya BELEK, İlker BELEK
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

YENİ ÇAĞ İÇİN GENEL PRATİSYENLER

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 40-41
 • Igor SVAB, Kağan YÜCEL
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

İNGİLİZ SAĞLIK SİSTEMİ VE İNGİLTERE'DE GENEL PRATİSYEN HEKİMLİK

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 35-39
 • A.W. MACARA
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

NEDEN GENEL PRATİSYENLİĞE HAYIR

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 33-34
 • Mehmet İYİGÜN
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

GENEL PRATİSYEN HEKİMLİK EĞİTİMİ VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 30-32
 • Kayıhan PALA
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

-GENEL PRATİSYENLİK KURULTAYI'NIN ARDINDAN-* GENEL PRATİSYENLİK UZMANLIK EĞİTİMİ ÇÖZÜM MÜ?

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 28-29
 • M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

BUGÜNDEN GELECEĞE PRATİSYEN HEKİMLİK İÇİN TÜRKİYE'DE NELER YAPILMALI?

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 25-27
 • Mustafa SÜLKÜ
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

NİÇİN AYRI BİR TIP DİSİPLİNİ OLARAK GENEL PRATİSYENLİK?

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 21-24
 • Hüseyin DEMİRDİZEN
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

SAĞLIK HİZMETLERİ VE PRATİSYEN HEKİMİN KONUMU

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 18-20
 • A. Hamdi AYTEKiN
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ MODELİ: "HERKES İÇİN SAĞLIK" PERSPEKTİFLİ BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 8-17
 • İlker BELEK
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

"PRATİSYEN HEKİM HAREKETİ"NİN GELECEĞİ

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 5-7
 • Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

PRATİSYEN HEKİM ÖRGÜTLENMESİ VE KONGRELER (1988-1996)

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 3-4
 • Muharrenı BAYTEMÜR, Gülseren AZAK, Filiz KURTOĞLU, Serpil KESKİN
Dosya•Genel Pratisyen Hekimlik

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SAĞLIK OCAĞINDA BİR HEKİM, HEM ÖKSÜZ HEM YETİM ...

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 2
 • Kayıhan PALA

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 12, Sayı 78, Mart-Nisan, 1997, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 73-77
Derleme

ÇERNOBİL'DEN ON YIL SONRA DÜNYADA NÜKLEER SON DURUM

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 70-72
 • Pınar OKYAY
Derleme

TOPLUMUN YAŞLANMASI: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE EPİDEMİOLOJİK ÖLÇÜTLER

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 63-69
 • Emel YARDIMCI, Yakut Irmak ÖZDEN
Derleme

SAĞLIKTA ÖNCELİKLER

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 59-62
 • Emel İRGİL
Derleme

BİLİM VE ARAŞTIRMA

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 55-58
 • Mehmet AKTEKİN
Derleme

SAĞLIK KURULUŞLARININ STANDARDİZASYONU VE AKREDİTASYONU

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 47-54
 • G. Murat TOKTAMIŞOĞLU
Derleme

ESKİ BİR KAVRAM, YENİ BİR ÖLÇÜT: YAŞAM KALİTESİ

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 40-46
 • Hatice ŞAHİN
Gözlemler ve Görüşler

YENİ KAPİTALİST PARADİGMA VE “KALİTE”Lİ YÖNETİM

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 34-39
 • İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

ESKİ TÖRENE YENİ KILIK: KALİTE

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 26-33
 • Cem TURAMAN
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIĞI NEDEN ÖZLENEN YERDE DEĞİL?*

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 24-25
 • M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
Belge

V. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 12-16 EKİM 1996-İSTANBUL

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 22-23
Araştırma

MALULİYET ALMIŞ KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU VE SİLİKOSİSLİ KİŞİLERDE YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 17-21
 • İbrahim AKKURT, Meltem ALTINÖRS, Cebrail ŞİMŞEK, Emine SEVGİ, Arif KELEŞOĞLU, Sadık ARDIÇ
Araştırma

SAĞLIĞI ÖLÇMENİN KOLAY BİR YOLU: ALGILANAN SAĞLIK

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 11-16
 • K. Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
Araştırma

GÖLBAŞI BÖLGESİNDE DOĞRUDAN SAĞLIK HARCAMALARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 2-10
 • Bülent KILIÇ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 12, Sayı 77, Ocak-Şubat, 1997, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 133-135
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

BELGE: MİNNESOTA PROTOKOLU ÖLÜM SONRASI İŞKENCE ARAŞTIRMASI (MODEL OTOPSİ PROTOKOLU ÖZETİ)*

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 132
 • Birleşmiş Milletler
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

BELGE: WMA-DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ'NİN "SİLAHLI ÇATIŞMA DÖNEMLERİNE İLİŞKİN KURALLAR"I

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 131
 • Dünya Tabipler Birliği
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

BELGE: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NİN "HASTANELERE GETİRİLEN MAHKUMLARA YÖNELİK HEKİM TUTUMU" GENELGESİ (ARALIK 1994)

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 130
 • Türk Tabipleri Birliği
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

BELGE: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN CEZAEVİ HEKİMLERİNE YÖNELİK GENELGESİ (9 KASIM 1994)

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 129
 • Türk Tabipleri Birliği
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

BELGE: HEKİMİN SUÇLUYU VEYA ZANLIYI TEDAVİ ETMESİ NEDENİYLE HUKUKSAL SORUMLULUĞU

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 125-128
 • Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

BELGE: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NİN AÇLIK GREVLERİ İLE İLGİLİ "ACİL ÇAĞRI METNİ" (18 TEMMUZ 1996)

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 123-124
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

BELGE: MALTA BİLDİRGESİ

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 121-122
 • Dünya Tabipler Birliği
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

BELGE: TOKYO BİLDİRGESİ

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 120
 • Dünya Tabipler Birliği
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

MEKTUP: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NE VERİLEN "PHYSİCİANS FOR HUMAN RİGHTS AWARD" İNSAN HAKLARI İÇİN HEKİMLER ÖDÜLÜ

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 119
 • Physicians for Human Rights
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

HALK SAĞLIĞI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 115-118
 • Zuhal AMATO
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

TIP EĞİTİMİ VE İNSAN HAKLARI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 112-114
 • Rachel IZZARD, Özlem AKARSU
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

ÇEVRE HAKKI VE ÖRNEK OLGULAR

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 104-111
 • Murat CİVANER
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇÖZÜM YOLLARI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 97-103
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Feride SAÇAKLIOĞLU
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE KADIN

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 93-96
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

İSTANBUL'DAKİ TUNCELİ GÖÇLE OLUŞMUŞ "ESKİ" BİR YERLEŞİM MERKEZİ OLARAK GAZİ MAHALLESİ

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 88-92
 • Doğan ŞAHİN
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

SON AÇLIK GREVLERİNDE İZMİR

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 80-87
 • Zeki GÜL
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

CEZAEVLERİNDE PSİKO-SOSYAL SAĞLIK ÜZERİNE OLUMSUZ RİSK FAKTÖRLERİ VE CEZAEVİ HEKİMLİĞİNDE ETİK SORUNLAR

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 76-79
 • Murat ÇOBANOĞLU, Nesrin ÇOBANOĞLU
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

CEZAEVLERİNDE İNSAN HAKLARI VE SAĞLIK

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 70-75
 • Yeşim İŞLEGEN
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

ELEKTRİK İŞKENCESİNİN ADLİ TIP TARAFINDAN ANLAŞILMASI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 67-69
 • Lis DANIELSEN, Evren BALTA
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

İZMİR'DE ALTERNATİF RAPOR ÇALIŞMALARI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 61-66
 • Türkcan BAYKAL
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

İNSAN HAKLARI, ADLİ TIP VE HEKİM SORUMLULUĞU

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 59-60
 • R. Şebnem Korur FİNCANCI
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

İŞKENCE VE RUH SAĞLIĞI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 55-58
 • Mark WILLIAMS, Özlem AKARSU
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

İŞKENCE KONUSUNA YAKLAŞIMDA DÜŞÜLEN YANLIŞLAR

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 50-54
 • Emre KAPKIN
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

TÜRKİYE'DE İŞKENCE VE ADLİ TIP

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 43-49
 • Physicians for Human Rights
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

İDEOLOJİ, ÇİFTE STANDART VE İNSAN HAKLARI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 40-42
 • Özcan SAPAN
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

TURŞU FIÇISI YA DA HASTA HAKLARI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 36-39
 • Mehmet Semih GEMALMAZ
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

TIP VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİNİN DİNAMİKLERİ*

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 26-35
 • Ata SOYER
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AF ÖRGÜTÜ PROGRAMI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 22-25
 • James WELSH, Evren BALTA
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

İNGİLİZ TABİPLER BİRLİĞİ (BMA) PERSPEKTİFİNDE İNSAN HAKLARI VE TIP ETİĞİ

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 17-21
 • Ann SOMMERVILLE, Evren BALTA
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

TOPLUM SAĞLIĞI VE İNSAN HAKLARI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 12-16
 • Semih ŞEMİN
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

HEKİMLİK, TIBBİ ETİK VE İNSAN HAKLARI

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 3-11
 • Ata SOYER
Dosya•İnsan Hakları ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRLERİ DOSYA: İNSAN HAKLARI VE SAĞLIK

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 2
 • Ata SOYER, Semih ŞEMİN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 11, Sayı 75-76, Eylül-Aralık, 1996, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 71-77
Okuyucu Mektupları

SİYASİ KİRLENME, NİTELİK SORUNU VE TIP “BENİM SEVGİLİ BAKANLIĞIM”

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 69-70
 • Volkan Asi EĞİLMEZ
Portre

BİR PORTRE; ANILARDAN, DR. ADNAN ADIVAR

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 67-68
 • A. Tolga ERSOY
Çeviri

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYIL İÇİN NASIL BİR GENEL PRATİSYEN HEKİMLİK ?

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 65-66
 • Janice K. FISHER, Kayıhan PALA
Çeviri

PİYASA GARİP BİR YARATIK GENEL PRATİSYENLİK DEĞİŞEN POLİTİK VE SOSYOEKONOMİK YAPININ GEREKLERİ İLE KARŞI KARŞIYA

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 61-64
 • Steinar WESTIN, Dilek GÖREN, Ünal ERTUĞRUL
TTB Raporları

GÜNEYDOĞU'DA İÇ GÖÇ TARTIŞMALARI VE SAĞLIK BOYUTU

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 56-60
 • Necdet İPEKYÜZ
TTB Raporları

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN SORUNLARI: HALK SAĞLIĞI GEZİCİ SEMİNER RAPORU

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 47-55
 • Melikşah ERTEM, Ali CEYLAN, Mansur ÖZCAN
Derleme

TÜRKİYE'DE GIDA KONTROLÜNÜN YASAL DURUMU VE UYGULAMALAR

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 40-46
 • İlhan ÇETİN, Hasan Hüseyin POLAT
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 37-39
 • Kayıhan PALA
Derleme

İNSAN SIKINTI İNDEKSİ (HUMAN SUFFERING INDEX)

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 28-36
 • Sultan Yalçın ESER, Erhan ESER
Gözlemler ve Görüşler

İLAÇ KONTROLUNDA "NEO-LİBERALİZM" YERİNE DEVLETİN SORUMLULUĞU

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 22-27
 • Georges PETERS, Burhan KIRAN
Gözlemler ve Görüşler

ÜLKEMİZDE YAŞANAN SOSYAL GÜVENLİK KRİZİ BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK: ALMAN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 15-21
 • M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
Gözlemler ve Görüşler

ÖZELLEŞTİRME VE SAĞLIK POLİTİKALARI

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 11-14
 • Alpaslan IŞIKLI
Araştırma

GÖLBAŞI BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK BAŞVURULARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 2-10
 • Bülent KILIÇ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 11, Sayı 74, Temmuz-Ağustos, 1996, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 76-79
Düzeltme

DÜZELTME

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 75
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME VE SONUÇLARI*

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 67-74
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Ömür Çınar ELÇİ
Gözlemler ve Görüşler

TUS VE TIP EĞİTİMİNE ETKİLERİ

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 65-66
 • Tacettin İNANDI, Asuman GÜRAKSIN
Gözlemler ve Görüşler

IRK VEYA SINIF YA DA IRK VE SINIF: ABD’DE ARTAN ÖLÜM HIZI FARKLILIKLARI*

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 60-64
 • Vicente NAVARRO, Şahin KAVUNCUBAŞI
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN KESİM

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 57-59
 • Oğuz ENGİZ
Gözlemler ve Görüşler

MESLEK HASTALIKLARI HASTANELERİNE İŞLERLİK KAZANDIRILMASI KONUSUNDA GENEL GÖRÜŞLER

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 50-56
 • İbrahim AKKURT
Gözlemler ve Görüşler

PROMOSYON VE İLAÇLARIN RASYONEL KULLANIMI

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 32-49
 • Kazım TÜRKER, Cengiz YURTOĞLU, Cengiz YURTOĞLU, M. Emin DİNÇÇAĞ, F. Necile ÇOKAY
Gözlemler ve Görüşler

GİESEN JUSTUS LİEBİG ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE SOSYAL TIP ENSTİTÜSÜ VE POLİKLİNİĞİ-IPAS DENEYİMİ İLE ALMANYA'DA İŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARI

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 24-31
 • M. Sarper ERDOĞAN
TTB Raporları

TTB 44. BÜYÜK KONGRESİ'NDE SÖYLEMEDİKLERİM

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 21-23
 • Ahmet SALTIK
TTB Raporları

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU GEZİCİ SEMİNERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 19-20
 • Necati DEDEOĞLU
TTB Raporları

TTB VE SAĞLIK POLİTİKALARI 1994-96'DAN 1996-98'E

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 14-18
 • İlker BELEK
Araştırma

TÜRKİYE'DE BÖLGELERE GÖRE "SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR"; 1990-1994 DÖNEMİ

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 6-13
 • İlker BELEK, Onur HAMZAOĞLU, Hülya BELEK, Süleyman CEYLAN
Araştırma

DOĞANKENT SOLAKLI VE YÜZBAŞI SAĞLIK OCAKLARI BÖLGESİNE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN 1-6 YAŞ ÇOCUKLARLNDA MALNUTRİSYON PREVALANSI*

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 2-5
 • Tacettin İNANDI, Muhsin AKBABA

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 11, Sayı 73, Mayıs-Haziran, 1996, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 77-79
Gözlemler ve Görüşler

"PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK" YAZISINA BİR EK

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 76
 • Mehmet YILDIZ
Gözlemler ve Görüşler

"İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ İLE İLGİLİ FARKLI BİR DEĞERLENDİRME"YE YANIT*

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 75
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET VE ÖĞRETİM BİRİMİNİN PLANLANMA PRENSİPLERİ HAKKINDA BİR ÖNERİ

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 73-74
 • Ayşegül YILDIRIM

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HAKKANİYET ANALİZİ

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 67-72
 • Z. Güldem ÖKEM
Çeviri

BATILI GÖZÜYLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI*

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 58-66
 • Bruno DUJARDİN, Asuman GÜZELANT, Mestan EMEK
Çeviri

BATI AVRUPA'DA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN ORGANİZASYONU VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ *

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 51-57
 • Ö. Faruk TEKBAŞ, Javier ELOLA, Antonio DAPONTE, Vicente NAVARRO
Finansman

SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 42-50
 • Fahreddin TATAR
Finansman

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZEL SEKTÖR/KAMU SEKTÖRÜ TARTIŞMASININ İDEOLOJİK BOYUTLARI

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 32-41
 • Fahreddin TATAR, Mehtap TATAR
Finansman

TÜRKİYE'DE SAĞLIK FİNANSMAN SORUNU VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 22-31
 • Oğuz ENGİZ
Finansman

2000'LERE DOĞRU FRANSIZ İŞÇİLERİ NEO-LİBERALİZME KARŞI

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 18-21
 • Hakan ARSLAN, Oğuz TOPAK
Finansman

SOSYAL-GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER VE SINIFLAR ARASI GÜÇ DENGELERİ

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 12-17
 • Özlem ONARAN
Araştırma

BESLENMEDE DURUMUN SAPTANMASINDA KULLANILAN ÜÇ REFERANS GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI*

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 7-11
 • Necati DEDEOĞLU, Levent DÖNMEZ, K. Hakan ERENGİN
Araştırma

TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA YOKSUNLUKLARIN BÖLGELERE GÖRE FARKLILIĞI*

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 2-6
 • Onur HAMZAOĞLU, Mahir ULUSOY

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 11, Sayı 72, Mart-Nisan, 1996, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

GELİR DAĞILIMI

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 78-79

7. BEŞ YILLIK PLANIN HEKİMLERLE İLGİLİ BÖLÜMLERİ

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 76-77
Tartışma

İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ İLE İLGİLİ FARKLI BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 74-75
 • Fatih ÖZCAN
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK SEKTÖRÜ VE KAMUYA YARARLI KURULUŞLAR

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 69-73
 • M. Hulki UZ
Gözlemler ve Görüşler

ETİK VE HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ÇALIŞMA METNİ

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 67-68
 • Pınar OKYAY
Gözlemler ve Görüşler

UZUN SÜREN AÇLIKLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TEDAVİLERİ

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 65-66
 • Mehmet TUNCA
Gözlemler ve Görüşler

HEKİM ADAYLARININ SÜREKLİ EĞİTİMLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 63-64
 • Muhsin HESAPCIOĞLU, Levent DENİZ
Gözlemler ve Görüşler

PARTİ PROGRAMLARINDA "SAĞLIK" KONUSU II (1923'DEN GÜNÜMÜZE)(*)

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 59-62
 • A. Tolga ERSOY
Gözlemler ve Görüşler

KENT SAĞLIK OCAĞI

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 57-58
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE KENTLERDE SAĞLIK SORUNLARI*

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 54-56
 • Necati DEDEOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

POLİO AŞI KAMPANYASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: KAMPANYALAR SAĞLIK SORUNLARINA BİR ÇÖZÜM MÜ YOKSA TEHDİT Mİ?

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 38-53
 • Mehtap TATAR
Gözlemler ve Görüşler

DİYARBAKIR (UAG) ULUSAL AŞI GÜNLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 35-37
 • Hasan ERGÜN
TTB Raporları

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE SEÇİMLER*

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 31-34
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Araştırma

TÜRKİYE'DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 25-30
 • İlker BELEK, Onur HAMZAOĞLU, Hülya BELEK, Ayla HAMZAOĞLU
Araştırma

İL SAĞLIK MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCILARININ NİTELİKLERİ VE YÖNETİM EĞİTİMİ İHTİYAÇLARI 1

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 20-24
 • Sabri ÖNCEL, Tuba AKSU, Sabahat TEZCAN
Araştırma

YEŞİL KART ALAN KİŞİLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE YEŞİL KART KULLANIMI

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 15-19
 • Işıl MARAL, Sefer AYCAN, Ayşegül SARAÇ, M. AIi BUMİN
Araştırma

ANKARA METROPOLİTAN ALANDA SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN POTANSİYEL VE GERÇEKLEŞEN KULLANILABİLİRLİĞİ

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 2-14
 • Sıdıka KAYA

TOPLUM HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 11, Sayı 71, Ocak-Şubat, 1996, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 188
Okuyucu Mektupları

YENİ GÖRÜŞLER - ESKİ GÖRÜŞLER

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 185-187
 • A. Hamdi AYTEKİN

TTB: ÖRGÜTSEL İŞLEYİŞTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 184
 • Kayıhan PALA

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 182-183
 • M. Akif AKALIN

HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 173-181
 • Işıl MARAL

DİNAR DEPREMİNİN HATIRLATTIKLARI

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 171-172
 • Necati DEDEOĞLU
TTB Raporları

SAĞLIK HİZMETLERİNDE GENEL DEĞERLENDİRME* (EYLÜL 1991)

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 162-170
 • Türk Tabipleri Birliği
TTB Raporları

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖRGÜTSEL ÖNCELİKLER RAPORUNA BAKIŞ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 160-161
 • Kayıhan PALA
TTB Raporları

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖRGÜTSEL ÖNCELİKLER RAPORU

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 154-159
 • Türk Tabipleri Birliği Örgütsel Öncelikler Komisyonu
Dosya•Hastaneler

KAMU HASTANELERİ YÖNETİM SORUNLARI*

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 153
Dosya•Hastaneler

YENİ "SAĞLIK REFORMU" NE GETİRİYOR? NE GÖTÜRÜYOR?

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 151-152
 • Bursa Tabip Odası
Dosya•Hastaneler

DESANTRALİZASYON VE ÖZERKLEŞTİRME*

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 147-150
 • İlker BELEK
Dosya•Hastaneler

HASTANELERDE REFORM(!)

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 142-146
 • Bülent KILIÇ, Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Hastaneler

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA HASTANESİ BEYİN CERRAHİ, DAHİLİYE VE GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONUNUN HASTAYA OLAN EK MALİYETİ KONULU TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 131-141
 • Hacer ÖZGEN, Yusuf ÇELİK, Sabahat TEZCAN
Dosya•Hastaneler

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 129-130
 • Şenay ÖZDEMİR
Dosya•Hastaneler

YEŞİL KART

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 125-128
 • Işıl MARAL
Dosya•Hastaneler

TIP FAKÜLTELERİ VE SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ NÜFUSTA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI KULLANIM DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 117-124
 • Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
Dosya•Hastaneler

ANKARA METROPOLİTAN ALANDA SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN POTANSİYEL VE GERÇEKLEŞEN KULLANILABİLİRLİĞİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 104-116
 • Sıdıka KAYA
Dosya•Hastaneler

TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 102-103
 • Kezban ÇELİK
Dosya•Hastaneler

DOĞUMUN MEDİKALİZASYONU VE KADIN AÇISINDAN HASTANELER

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 99-101
 • Dilek CİNDOĞLU
Dosya•Hastaneler

MODERN HASTANELERİN DOĞUŞU

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 95-98
 • Ata SOYER
Dosya•Hastaneler

KURUM ÖRNEKLERİ: SSK İSTANBUL EĞİTİM HASTANESİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 93-94
 • Mücahit ATMANOĞLU
Dosya•Hastaneler

KURUM ÖRNEKLERİ: BAYINDIR TIP MERKEZİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 89-92
 • Yaman ZORLUTUNA, Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Hastaneler

KURUM ÖRNEKLERİ: ANKARA NUMUNE HASTANESİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 80-88
 • Osman MÜFTÜOĞLU, Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Hastaneler

KURUM ÖRNEKLERİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 75-79
 • Semih BASKAN, Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Hastaneler

ÇUBUK SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ'NDE OCAK-HASTANE (BİRİNCİ-İKİNCİ BASAMAK) İLİŞKİLERİ-KRONİK HASTALIKLARIN KONTROLÜ ÖRNEĞİ-

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 70-74
 • Özen AŞUT
Dosya•Hastaneler

TÜRKİYE'DE ÖZEL HASTANELERE GENEL BİR BAKIŞ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 62-69
 • Kenan KAYA, Sıdıka KAYA
Dosya•Hastaneler

DEVLET HASTANELERİ VE İYİ HEKİMLİK

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 58-61
 • Füsun SAYEK
Dosya•Hastaneler

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HASTANELERİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 54-57
 • M. Şükrü GÜNER
Dosya•Hastaneler

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNDE KALİTE NEDİR? HASTA TATMİNİ BOYUTUYLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 47-53
 • Hacer ÖZGEN
Dosya•Hastaneler

HASTANELERDE MUHASEBE, MALİYETLEME SORUNLARI VE FİNANSAL YÖNETİM

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 32-46
 • Münevver MENDERES
Dosya•Hastaneler

HASTANE YÖNETİMİNDE GELECEKTE ÖNEM KAZANACAK ALAN VE KONULAR İLE BU ALAN VE KONULARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ-BECERİ-YETENEKLER

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 19-31
 • Fahreddin TATAR, Mehtap TATAR, İsmet ŞAHİN, Hacer ÖZGEN, Yusuf ÇELİK, Z. Güldem ÖKEM
Dosya•Hastaneler

HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 10-18
 • Fulya SARVAN
Dosya•Hastaneler

HASTANE YÖNETİMİ: NEREDEN BAŞLAMALI?

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 6-9
 • Korkut ERSOY, Şahin KAVUNCUBAŞI
Dosya•Hastaneler

HASTANELER

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 3-5
 • Eriş BİLALOĞLU, Bülent KILIÇ

DÜZELTME

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 2

TOPLUM HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 10, Sayı 69-70, Eylül-Aralık, 1995, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

1994 TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ DURUM ANALİZİ ARAŞTIRMASI (TÜSDA-1994)

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 87-89
Gözlemler ve Görüşler

DEĞİŞEN DÜNYADA HALK SAĞLIĞI

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 84-86
 • Caner FİDANER
Gözlemler ve Görüşler

SOSYAL PAZARLAMA

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 78-83
 • Sena BEKAR
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI BİR DEĞİL BİN DEFA KAPATILMALI; BU SİSTEM DEĞİŞMELİ!

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 76-77
 • Sema PİŞKİNSÜT
Gözlemler ve Görüşler

2000'E DOĞRU TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN GENEL DURUMU

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 64-75
 • Kayıhan PALA
Gözlemler ve Görüşler

SOSYALLEŞTİRME YASASINDAKİ TEKNİK HATALAR VE 32. MADDE OLAYI

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 60-63
 • Erdem AYDIN
Gözlemler ve Görüşler

KENTLERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 57-59
 • Nevzat EREN
Gözlemler ve Görüşler

PARTİ PROGRAMLARINDA "SAĞLIK" KONUSU I (1908-1923)

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 54-56
 • A. Tolga ERSOY
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK ALANINDA ARTAN SORUNLAR VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN (DSÖ) AZALAN ETKİNLİĞİ

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 45-53
 • Semih ŞEMİN, Gazanfer AKSAKOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK EKONOMİSİNDE YENİ KAVRAMLAR

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 38-44
 • Ahmet SALTIK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI'NCA İZLENEN HEKİM İSTİHDAM POLİTİKALARI

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 36-37
 • Recep AKDUR
Gözlemler ve Görüşler

ÜNİVERSİTELERDE HEKİM İSTİHDAMINDA DİNAMİKLER: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 31-35
 • Osman HAYRAN, Hasan BATlREL
Gözlemler ve Görüşler

BİRİNCİ BASAMAKTA HEKİM İSTİHDAMI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 27-30
 • İlker BELEK, Hülya ERMİŞ
Gözlemler ve Görüşler

BİRİNCİ BASAMAKTA HEKİM İSTİHDAMI

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 25-26
 • Mustafa SÜLKÜ
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 20-24
 • Savaş YILDIRIM
Gözlemler ve Görüşler

HEKİM İSTİHDAMININ DİNAMİĞİ ÜZERİNE BİR ALIŞTIRMA

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 17-19
 • M. Akif AKALIN

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TIBBİ GRUBU RAPORU

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 9-16
 • Ata SOYER
TTB Raporları

IV. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ HALK SAĞLIĞI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU*

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 8
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Grubu
Araştırma

UZMAN HEKİMLERDE MESLEKİ DOYUM

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 2-7
 • Berna MUSAL, Ömür Çınar ELÇİ, Sevin ERGİN

TOPLUM HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 10, Sayı 68, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 108-109
 • The United Nations Children's Fund
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK HİZMETLERİ VERİMLİ VE AYNI ZAMANDA EŞİT OLARAK VERİLEBİLİR Mİ ?

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 103-107
 • M. Hulki UZ
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 92-102
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKA UYGULAMALARI

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 88-91
 • M. Şükrü GÜNER
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA YANIT ARAYAN SORULAR

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 84-87
 • Çağrı KALAÇA
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

ÇAĞDAŞ BİR UZMANLIK: GENEL PRATİSYENLİK YA DA AİLE HEKİMLİĞİ

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 81-83
 • Dilek GÜLDAL
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA PRATİSYEN HEKİMİN YERİ VE SORUNLARI *

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 78-80
 • Gülseren AĞRIDAĞ
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

BİRİNCİ BASAMAK VE AİLE HEKİMLİĞİ (TTB GÖRÜŞÜ)

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 73-77
 • Türk Tabipleri Birliği
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

AYRI BİR TIP DİSİPLİNİ OLARAK GENEL PRATİSYENLİK KURUMSALLAŞMA-MESLEKİ EĞİTİM-UYGULAMA

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 70-72
 • Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

AVRUPA ÜLKELERİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİNİN KİMİ ÖZELLİKLERİ (*)

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 65-69
 • Wienke G. W. BOERMA, İlker BELEK
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞMESİ AÇISINDAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGELERİ

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 62-64
 • Zafer ÖZTEK
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ YAKLAŞIMLNIN VAZGEÇİLMEZ ÖGESİ: TOPLUM KATILIMI

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 52-61
 • Mehtap TATAR
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİDİR

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 48-51
 • Ekrem KUTBAY, Muzaffer ESKİOCAK, Ersin YARIŞ
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

SSK BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ HİZMETLERİ VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 44-47
 • Suat KAPTANER
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

TÜRKİYE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ=DURUM

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 35-43
 • İlker BELEK, Hülya ERMİŞ
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÜRKÜTÜCÜ GELİŞMELER (YA DA: ÜRPERTEN GERİLEMELER)

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 33-34
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: POLİTİK VE İDEOLOJİK BİR YAKLAŞIM

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 26-32
 • Mehtap TATAR
Dosya•Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

BİRİNCİ BASAMAK YAĞMASINDAN ARTA KALANLAR: PEK AZ 224; BİR KAÇ YÜZ AİLE HEKİMİ; AMA DAHA ÇOK DA KÖTÜ YÖNETİM

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 23-25
 • İlker BELEK
TTB Raporları

TABİP BİRLİKLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA FORUMU (EFMA/WHO) LONDRA, 22-25 MART 1995

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 17-22
 • Özen AŞUT
Araştırma

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZININ SAYISAL DURUMUNUN İNCELENMESİ

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 8-16
 • Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
Kısa Raporlar

SAĞLIKLI KENTLER HAREKETİ ÜZERİNE

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 6-7
 • Pınar OKYAY, Türkan GÜNAY
Kısa Raporlar

YABANCI HEKİM SORUNU: AYKIRI BİR BAKIŞ

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 4-5
 • Caner FİDANER
Kısa Raporlar

DEVLET VE SAĞLIK

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 2-3
 • Caner FİDANER

TOPLUM HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 10, Sayı 67, Mayıs-Haziran, 1995, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Çeviri

DESANTRALİZASYON VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ BAZI OLUMSUZ BAĞLANTILAR*

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 114-120
 • Charles COLLINS, Adrew GREEN, İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

MÜLKİYET YAPISI VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 107-113
 • Korkut ERSOY, Şahin KAVUNCUBAŞI
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 101-106
 • Sıdıka KAYA
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAYNAK TAHSİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE BU YAKLAŞIMLARIN TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER*

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 91-100
 • Fahreddin TATAR
Gözlemler ve Görüşler

HALK SAĞLIĞININ VARDIĞI YENİ AŞAMA

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 87-90
 • Caner FİDANER
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK EĞİTİMİNDE ETİK KODLAR

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 82-86
 • Erdem AYDIN, Nermin ERSOY
Dosya•Bilim ve Teknoloji

SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK VE TIP BİLİMİ

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 79-81
 • Osman HAYRAN
Dosya•Bilim ve Teknoloji

SAĞLIK ALANINDA UYGUN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 75-78
 • Füsun SAYEK
Dosya•Bilim ve Teknoloji

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARTAN DIŞA BAĞIMLILIK; TIBBİ İTHALATIN VE İHRACATIN SON DÖNEMLERDEKİ GELİŞİMİ

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 67-74
 • Semih ŞEMİN
Dosya•Bilim ve Teknoloji

ÖZEL MUAYENEHANELERDE ULTRASONOGRAFİ CİHAZI KULLANIMI

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 63-66
 • Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
Dosya•Bilim ve Teknoloji

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINA GENEL BAKIŞ

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 54-62
 • Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
Dosya•Bilim ve Teknoloji

TIBBİ TEKNOLOJİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 44-53
 • Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
Dosya•Bilim ve Teknoloji

TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI* 1993 - 2003

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 31-43
Dosya•Bilim ve Teknoloji

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK DEVRİM TRENİYLE ... EŞİTLİKTEN HAKKANİYETE ! ••• *

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 25-30
 • Raşit KAYA, Eriş BİLALOĞLU
Dosya•Bilim ve Teknoloji

BİLİM VE TEKNOLOJİ DOSYASI'NA "BAŞLARKEN" ...

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 23-24
 • Eriş BİLALOĞLU
TTB Raporları

HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 17-22
 • Dilek ÖZTAŞ
Araştırma

ANTALYA'DA GECEKONDU BÖLGELERİ VE SAĞLIK SORUNLARI*

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 11-16
 • Mehmet AKTEKİN, Necati DEDEOĞLU
Araştırma

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ BAZI HİZMETLER YÖNÜNDEN İL BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 6-10
 • Besim ŞEREF
Kısa Raporlar

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİNİN BAZI ÜLKE SAĞLIK VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 3-5
 • M. Şükrü GÜNER
Kısa Raporlar

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ KURULMALIDIR

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 2
 • Caner FİDANER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 10, Sayı 66, Mart-Nisan, 1995, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Portre

DR. NEJAT YAZICIOĞLU: "55 YILA SIĞAN MÜCADELE DOLU BİR YÜREKTE, DEMOKRATİK HEKİM HAREKETİNE DE, BİZE DE YER VARDI"

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 170-174
 • Ata SOYER
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 165-168
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

SİERRA LEONE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 163-164
 • Louisa GANDA, Bülent KILIÇ
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

GUATEMALA CİTY'DE BİR TOPLUM KATILIMI DENEYİMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 161-162
 • Mirjam POL, Ömür Çınar ELÇİ
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

GUATEMALA'DA SAĞLIK

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 160
 • Sonia ANKERMANN, Mirjam POL, Ömür Çınar ELÇİ
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

SAHRAGÜNEYİ AFRİKA ÜLKELERİNDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINA BAKIŞ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 152-159
 • Nuray YEŞİLDAL
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

ARJANTİN SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 149-151
 • Kayıhan PALA
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

HIRVATİSTAN, GEÇİŞ DÖNEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 145-148
 • Ömür Çınar ELÇİ
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE SAĞLIK: SAĞLIK POLİTİKASI, ÖRGÜTLENME, SAĞLIK GÖSTERGELERİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 138-144
 • Nadi BAKlRCI
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

DÜNDEN BUGÜNE SOSYALİST ÜLKELERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 122-137
 • Ata SOYER
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 113-121
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

İSVEÇ ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 111-112
 • Erik TELL, Yasemin S. Öz AKDÖL
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

İSVEÇ SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 108-110
 • M. Rahmi DİRİCAN
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

İRLANDA’DA SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 107
 • Sean M. LAVELLE, Ömür Çınar ELÇİ
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

İSKOÇYA'DA ULUSAL SAĞLIK HİZMETİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 106
 • David H. STONE, Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

İSKOÇYA'DA ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 102-105
 • David STEVENSON, Pınar OKYAY
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

USH: BK*

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 101
 • Peter COX, Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

İNGİLTERE* SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 96-100
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

SAĞLIKTA EŞİTLİK İÇİN KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ: TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ “MAASTRİCHT ÖRNEĞİ"

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 92-95
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

HOLLANDA'DA “SAĞLIKLI TOPLUM" POLİTİKASINA DOĞRU: “NOTA 2000" VE OLUŞTURULMA SÜRECİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 80-91
 • Erhan ESER
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 76-79
 • Peter ZWEIFEL, Hasan Çetin EKERBİÇER
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 64-75
 • M. Sarper ERDOĞAN, Galip EKUKLU
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

İSPANYA SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 61-63
 • Kayıhan PALA
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

ORTA DOĞU'DA SAĞLIK HİZMETLERİNE DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIM; İSRAİL ÖRNEĞİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 55-60
 • Sencer Ozan TOKER
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

AVUSTRALYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 53-54
 • Aydın OYMAN, Türkan GÜNAY
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

JAPONYA SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 50-52
 • M. Rahmi DİRİCAN
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 41-49
 • Sibel KALAÇA
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

KANADA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 39-40
 • O. Alp ERGÖR
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

ABD'DE SAĞLIK HİZMETLERİ'NİN ORGANİZASYONU

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 36-38
 • John FOWLER, Ömür Çınar ELÇİ
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 30-35
 • Bülent KILIÇ
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

GSMH ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN GÖSTERGESİ OLABİLİR Mİ?

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 26-29
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

SAĞLIK SİSTEMLERİ HANGİ DİNAMİKLERLE GELİŞİYOR VE NASIL GRUPLANIYOR?

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 14-25
 • İlker BELEK
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

SAĞLIK SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 4-13
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ
Dosya•Sağlık Sistemlerinden Örnekler

DOSYA EDİTÖRLERİNDEN: “SAĞLIK SİSTEMLERİNDEN ÖRNEKLER DOSYASI"NIN ÖYKÜSÜ

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 2-3
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 9, Sayı 64-65, Kasım 1994-Şubat 1995, 1994-1995, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 93-94
Portre

1993 ÜNİVERSİTE REFORMU KUŞAĞINDAN BİR BÜYÜK HEKİM: PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK (1914-1990)

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 81-92
 • Mehmet Cemil UĞURLU

KAZA ÜZERİNE BİR DENEME

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 76-80
 • Cem TURAMAN

OTOPSİLER MORTİ DOCENTUS VİVİ: (ÖLÜLER YAŞAYANLARA ÖĞRETİR)

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 71-75
 • Alp USUBÜTÜN

TÜRKİYE'DEN HEKİM ÇİZGİLERİ: 2*

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 66-70
 • A. Tolga ERSOY

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 61-65
 • Hasan Hüseyin POLAT, Erol ŞANLI

ÇEVRE VE SAĞLIK

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 56-60
 • Canan YÜCESOY, Süleyman Can NUMANOĞLU, Bahadır ŞAHİN, Ahmet DEMİRCAN

EĞİTİM VE SAĞLIK: KURAMSAL VE UYGULAMALI TEMELLERİNE BİR BAKIŞ (*)

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 50-55
 • Erkan PEHLİVAN

TEMEL TIP BİLİMLERİNDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İLE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 44-49
 • Cemil ÖZCAN

KENTLERDE SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ *

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 39-43
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK OCAKLARINDAN BEKLENEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE BU HİZMETLERİN SUNUMUNU ETKİLEYEN ETMENLER

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 32-38
 • Kayıhan PALA
Gözlemler ve Görüşler

YARININ HEKİMİ

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 29-31
 • Caner FİDANER
Gözlemler ve Görüşler

SİGARA: DEVLET POLİTİKALARI KULLANIMI ETKİLEYEBİLİR Mİ?

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 21-28
 • Mehtap TATAR

TTB VE SAĞLIK POLİTİKASINDA STRATEJİLER

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 16-20
 • İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA EŞİTLİK

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 12-15
 • Yusuf ÇELİK
TTB Raporları

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HASTANELERİNDE ÖZEL HASTA BAKIMI (SURTİME = “FAZLA ÇALIŞMA" UYGULAMASI)

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 10-11
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TTB Raporları

SAVAŞ VE HEKİMLİK OLMAZ; YA SAVAŞ YA HEKİMLİK HEKİMLİĞİN ÖN KOŞULU “BARIŞ"TIR.

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 7-9
 • Türk Tabipleri Birliği

SAĞLIK YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLEBİLİR Mİ?

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 6
 • Kayıhan PALA

REKLAM VE HEKİMLİK

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 4-5
 • M. Emin DİNÇÇAĞ
Kısa Raporlar

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE AİLE HEKİMLİĞİ DİSİPLİNİNİN YERİ VE ÖNEMİ

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 2-3
 • Can KAYABAL

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 9, Sayı 63, Eylül-Ekim, 1994, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

İNSAN GELİŞME İNDEKSİ

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 124-125
 • United Nations Development Programme
Okuyucu Mektupları

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANIMI VE UYGULAMALARINA TEORİK BİR BAKIŞ: KARMAŞA MI YANILGI MI?

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 122-123
 • Mehtap TATAR
Gözlemler ve Görüşler

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 115-121
 • Tevfik DİNÇER, Şahin KAVUNCUBAŞI, Ersen ALOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 110-114
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Özelleştirme

SAĞLIK HİZMETLERİNİN LİBERALLEŞTİRİLMESİ*

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 106-109
 • Burhan AKDEMİR
Dosya•Özelleştirme

SAĞLIK ALANINDA YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (1980-1992): NE İÇİN, NEREYE, NE KADAR?*

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 94-105
 • Ata SOYER
Dosya•Özelleştirme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME NE İÇİN? KİM ADINA?

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 82-93
 • İlker BELEK
Dosya•Özelleştirme

KİT'LERDE VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 78-81
 • Burhan ŞENATALAR
Dosya•Özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME VE SAĞLIK PANELİ

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 62-77
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME, ÜLKEMİZİN KÜRESEL İŞBÖLÜMÜNDEKİ YERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK POLİTİKALAR BÜTÜNÜDÜR

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 59-61
 • Ahmet ASENA
Dosya•Özelleştirme

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 53-58
 • Hak-İş Sendikası
Dosya•Özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME İLE İLGİLİ TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU KARARI

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 51-52
Dosya•Özelleştirme

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İSTİKRAR VE YAPISAL UYUM PROGRAMLARI VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 44-50
 • Seyhan ERDOĞDU
Dosya•Özelleştirme

ÖZELLEŞTİRMENİN ASIL AMACI

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 41-43
 • Musa ÖZDEMİR
Dosya•Özelleştirme

SÖYLEŞİ: "ÖZELLEŞTİRME SERMAYENİN VERGİ YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYE YÖNELİKTİR"

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 38-40
 • Korkut BORATAV, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Dosya•Özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME NE İÇİN?

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 27-37
 • Alpaslan IŞIKLI
Dosya•Özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME TRENİNE SON BİLET

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 14-26
 • Ersin YARIŞ, Nilgün YARIŞ
Dosya•Özelleştirme

5 NİSAN KARARLARI VE SENDİKALARIN TUTUMLARI

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 12-13
 • Münir CEYLAN
Dosya•Özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 10-11
 • Ata SOYER, Ersin YARIŞ
Araştırma

KAYSERİ İLİNDE I., II. VE III. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURAN 0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN SEVK ZİNCİRİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 6-9
 • F. ÇETİNKAYA, İskender GÜN, Yusuf ÖZTÜRK
Kısa Raporlar

BELEDİYELERİN SAĞLIKLA İLGİLİ OLAN HİZMETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

 • Cilt 9, Sayı 62, Temmuz-Ağustos, 1994, Sayfa 4-5
 • Sencer Ozan TOKER
Sayıların Dili

ULUSAL PERFORMANS FARKLARI *

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 111-112
 • The United Nations Children's Fund
Okuyucu Mektupları

BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİ VE SAĞLIK OCAĞI'NA İLİŞKİN KISA BİR YANIT: TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANIMI VE UYGULAMALARINA TEORİK BİR BAKIŞ*

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 110
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Çeviri

MORTALİTEDE EĞİLİMLER VE EŞİTSİZLİKLER *

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 105-109
 • Tapani VALKONEN, Nuray YEŞİLDAL
Gözlemler ve Görüşler

ETİK KURUL(LAR) VE TIBBİ ETKİNLİK

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 101-104
 • M. Celal MESTÇİOĞLU
Dosya•Sendikalaşma

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE SENDİKALAR*

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 99-100
 • Esat EĞİLMEZ
Dosya•Sendikalaşma

SENDİKACILIK VE HEKİMLER *

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 96-98
 • Cahit TALAS
Dosya•Sendikalaşma

İLK SÖZLER VE İLK ÇAĞRI*

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 94-95
 • Kazım ARAS
Dosya•Sendikalaşma

SENDİKALAŞMA VE SENDİKAL HAREKET

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 92-93
 • M. Şeref ÇİNPOLAT
Dosya•Sendikalaşma

VE DEMOKRASİ, VE ÖRGÜTLENME, VE HEKİMLER ...

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 90-91
 • Kadir DADAN
Dosya•Sendikalaşma

NEDEN SENDİKALAŞAMIYORUZ?

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 88-89
 • Selim BOZKURT
Dosya•Sendikalaşma

KAMU ÇALIŞANLARI VE SENDİKALAŞMA

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 86-87
 • Mustafa ULUSOY
Dosya•Sendikalaşma

HEKİMLER, TTB VE SENDİKALAŞMA

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 84-85
 • Ertuğrul Lütfü ERDEM
Dosya•Sendikalaşma

HEKİMLERİN SENDİKALAŞMASINDA YENİ BİR YOL

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 80-83
 • Reha Çetin YURDAER
Dosya•Sendikalaşma

KİTLE VE SINIF SENDİKACILLĞI VE TÜM SAĞLIK SEN

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 77-79
 • Kemal YILMAZ
Dosya•Sendikalaşma

SAĞLIK İŞKOLU'NDA SENDİKA

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 75-76
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu, Genel Sağlık-İş Sendikası
Dosya•Sendikalaşma

SENDİKALAŞMA VE TTB

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 72-74
 • Kayıhan PALA
Dosya•Sendikalaşma

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTLENMESİ/SENDİKALAŞMASI: “TARZ”LAR, HAKLAR, UYGULAMALAR*

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 56-71
 • Ata SOYER
Dosya•Sendikalaşma

TÜRK HEKİMLERİNİN MESLEKİ PRESTİJLERİNE SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 53-55
 • Dilek CİNDOĞLU
Dosya•Sendikalaşma

YASA TASARISINDAKİ TOPLU PAZARLIK DÜZENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 49-52
 • Mesut GÜLMEZ
Dosya•Sendikalaşma

FRANSA İŞÇİ SINIFI VE ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 45-48
 • M. Şehmus GÜZEL
Dosya•Sendikalaşma

AVRUPA'DA SENDİKAL EĞİLİMLER

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 36-44
 • M. Şehmus GÜZEL
Dosya•Sendikalaşma

ILO İLKELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DE GREV HAKKI

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 31-35
 • Yıldırım KOÇ
Dosya•Sendikalaşma

İŞÇİ SINIFI HAREKETİNİN SİYASALLAŞMA EĞİLİMLERİ

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 27-30
 • Mehmet BEŞELİ
Dosya•Sendikalaşma

SINIF VE SİYASET: SINIF SENDİKACILIĞI

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 20-26
 • Tülin ÖNGEN
Dosya•Sendikalaşma

SENDİKALAR, İKTİSADA HASİPLİK VE KAMU ALANI*

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 12-19
 • Ertuğrul BAŞER
Dosya•Sendikalaşma

SENDİKAL DEMOKRASİ

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 10-11
 • İlyas KÖSTEKLİ
Dosya•Sendikalaşma

SENDİKAL BİRLİK, DAYANIŞMA VE SORUMLULUK

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 8-9
 • Yücel ÖZKÖK
Dosya•Sendikalaşma

SENDİKALAŞMA DOSYASINI AÇARKEN

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 7
 • Ata SOYER, Kayıhan PALA
Araştırma

GÖLBAŞI İLÇESİNDE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞAN GENÇLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 4-6
 • Sefer AYCAN, Hülya ALTINYOLLAR, Çiğdem BUMİN
Kısa Raporlar

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 2-3
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Berna MUSAL, Reyhan UÇKU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 9, Sayı 61, Mayıs-Haziran, 1994, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 92-94
 • Sağlık Bakanlığı
Çeviri

ARKADAŞIM KEN AIDS NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ ZAMAN

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 89-91
 • Margaret McMULLAN, Nazan BİLGEL
Gözlemler ve Görüşler

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANIMI VE UYGULAMALARINA TEORİK BİR BAKIŞ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 78-88
 • Mehtap TATAR
Gözlemler ve Görüşler

ÜNİVERSİTE HASTANESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON MODELİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 73-77
 • M. Sübeyl POZANTI, Joe TAYLOR
Gözlemler ve Görüşler

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE BİR DENEME ÖRNEĞİ THOMAS MORE VE “UTOPİA” *

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 68-72
 • Erdem AYDIN
Gözlemler ve Görüşler

BİR TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI BEKLENTİLERİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 63-67
 • Bilal BAKIR
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

HER İŞİN BAŞI DEMOKRASİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 61-62
 • M. Akif AKALIN
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

BİR YASANIN HİKAYESİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 59-60
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

OTUZÜÇ YIL SONRA SOSYALLEŞTİRME YASASI

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 56-58
 • Caner FİDANER
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

DENENMEYEN MODEL: SOSYALLEŞTİRME

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 52-55
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ VE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 49-51
 • M. Rahmi DiRiCAN
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

1961 ANAYASASINDA “SOSYAL DEVLET VE SAĞLIK HAKKI”

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 46-48
 • Ali YILDIRIM
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

TÜRKİYE'DE “SOSYAL DEVLET" (Mİ ?! ..)

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 44-45
 • Temel DEMİRER, Yücel Demİrer
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

60'LI YILLAR: “KÜÇÜK AMERİKA”DAN “BÜYÜK TÜRKİYE”YE KISA SÜREN BALAYI

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 42-43
 • Metin ÇULHAOĞLU
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

27 MAYIS 1960 HAREKATI İŞÇİ SINIFI VE EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ KARŞILADI MI?

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 37-41
 • Sırrı ÖZTÜRK
Dosya•Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi

SAĞLIK: SOSYAL DEVLETİN YAPISAL BİLEŞENİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 34-36
 • İlker BELEK
TTB Raporları

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI KURULTAY RAPORU VE SONUÇ BİLDİRGESİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 31-33
TTB Raporları

TÜRKİYE'DE HEKİMİSTİHDAMI KURULTAYI-I" “TIP FAKÜLTELERİMİZİN ÖĞRENCİ KONTENJANI VE YENİ TIP FAKÜLTELERİ AÇILMASI" TOPLANTI RAPORU

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 27-30
Araştırma

ÜLKELER SAĞLIK/DEMOGRAFİ DÜZEYLERİ AÇISINDAN HANGİ DEĞİŞKENE GÖRE SIRAYA DİZİLMELİDİR

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 23-26
 • Reha ALPAR
Araştırma

SAĞLIK NEREYE?

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 6-22
 • İlker BELEK, Aşye KIRILMAZ, Handan BİLGİÇ
Kısa Raporlar

ÖTANAZİ

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 4-5
 • Pınar OKYAY
Kısa Raporlar

RADYOAKTİVİTENİN KİRLETTİĞİ BİR POLİTİKA

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 2-3
 • Metin DURAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 9, Sayı 60, Mart-Nisan, 1994, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

DALY KAYIPLARI

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 95
Çeviri

AVRUPA'DA SAĞLIK SÜRVEYANSI: ÇERNOBİL KAZASI VE “EUROCAT”TEN ÇIKARTILMASI GEREKEN DERSLER#

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 94
 • H. DOLK, M. F. LECHAT, Bülent KILIÇ
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİMLİLİK

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 90-92
 • Sema PİŞKİNSÜT
Gözlemler ve Görüşler

FAŞİZMİN SÜREKLİLİĞİNDE, TÜRKİYE'DEN HEKİM ÇİZGİLERİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 86-89
 • A. Tolga ERSOY
Dosya•Tıp Eğitimi

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KREDİLENDİRME YÖNERGESİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 82-85
Dosya•Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİ VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ “TÜM SÜRECE KATKI VE MÜDAHALE"

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 80-81
 • Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitim Kolu
Dosya•Tıp Eğitimi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE AKTİF TIP EĞİTİMİNE ZEMİN ARAŞTIRMASI

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 75-79
 • Coşkun ULUSAL, Ahmet TOPUZOĞLU, Keriman UÇAR, Serpil YAYLACI, Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Tıp Eğitimi

1992-1993 ÖĞRENİM YILI İNTERN DOKTORLARINDA BECK DEPRESYON ENVANTERİNE GÖRE DEPRESYON PREVALANSI

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 68-74
 • Bülent N. TAYŞİ, Fırat AZİZOĞLU, Sibel PERÇİNEL, Hasan Salad HASAN
Dosya•Tıp Eğitimi

TTB VE TEMEL TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 66-67
 • TurkMSIC
Dosya•Tıp Eğitimi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 64-65
 • Gökmen ERCAN
Dosya•Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞAN AMATÖR BİR TOPLULUK AKTİF EĞİTİM GRUBU

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 60-63
 • Dilaver KAYA, M. Sıla AYDIN
Dosya•Tıp Eğitimi

TIP VE HALK

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 58-59
 • Server TANİLLİ
Dosya•Tıp Eğitimi

SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA BÖLGELERİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 51-57
 • Nevzat EREN
Dosya•Tıp Eğitimi

TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNE İLİŞKİN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 44-50
 • Derman BOZTOK
Dosya•Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİCİLERİNİN PEDAGOJİK EĞİTİMİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 42-43
 • Emine DEMİREL
Dosya•Tıp Eğitimi

AKTİF TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 40-41
 • İlgi ŞEMİN
Dosya•Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİNDE YÖNTEM TARTIŞMALARI

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 35-39
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
Dosya•Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİNİN ELEŞTİRİSİ VE YENİ TIP EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM SORUNU

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 31-34
 • Erhan NALÇACI
Dosya•Tıp Eğitimi

EĞİTİMDE ÇOĞULCULUK KAVRAMI

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 25-30
 • Muhsin YILDIZ
Dosya•Tıp Eğitimi

EĞİTİMİN TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 21-24
 • Onur HAMZAOĞLU
Dosya•Tıp Eğitimi

TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 20
 • Erhan NALÇACI, Hamza ONUROĞULLARI
TTB Raporları

AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 16-19
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
TTB Raporları

SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİN SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 13-15
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Araştırma

HEKİMLERDE RUHSAL BELİRTİ DAĞILIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA *

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 6-12
 • R. ÖNEN, Cem KAPTANOĞLU, G. AKSARAY, N. DİLBAZ, G. SEBER, D. TEKİN
Kısa Raporlar

AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KORUNMA

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 4-5
 • Erdal BEŞER
Kısa Raporlar

ÇERNOBİL OLAYI, TÜRKİYE VE BİLİMSEL GERÇEKLER

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 2-3
 • Sabahat TEZCAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 9, Sayı 59, Ocak-Şubat, 1994, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Sayıların Dili

AMERİKALILAR'IN KENDİ SAĞLIK SİSTEMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 98
Çeviri

BİRİNCİL SAĞLIK BAKIMI VE HOSPİTALİZASYON: KALİFORNİYA VE KÜBA

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 96-97
 • Milton I. ROEMER, Bülent KILIÇ
Gözlemler ve Görüşler

ARJANTİN'DE İNSAN HAKLARI*

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 91-95
 • Diana R. WARDON, Lucila EDELMAN, Dario LAGOS, Ayşe GÜNAYSU
Gözlemler ve Görüşler

KAPİTALİZMDE YAŞAMA DENEYİMİ OLARAK: İLAÇ SANAYİİ - II

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 85-90
 • Özen GÜVENİR
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEMOKRATİK “DESANTRALİZASYONU": 4 LATİN AMERİKA ÜLKESİ DENEYİMİNDEN DERSLER

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 78-84
 • Ata SOYER
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SOSYALİST BİR YEREL İNİSİYATİFİN SAĞLIK PROGRAMI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 74-77
 • İlker BELEK
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

ULUSLARARASI DÜZLEMDE OLUŞTURULAN YENİ BİR ÖYKÜDEN FİİLİ GERÇEKLİK DURUMUNA ... DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN “SAĞLIK KENTLER PROJESİ"NDEN “KENT HAREKETİ"NE DOĞRU ...

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 68-73
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLERE BAKIŞ MAMAK YEREL İNİSİYATİFİ ÇALIŞMA TASLAK METNİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 54-67
 • Mamak Yerel İnisiyatifi
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KENTLERDE BİRİNCİL SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 52-53
 • Berna MUSAL, Reyhan UÇKU, Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU: "YEREL YÖNETİMLER" Mİ ? "MERKEZİ YÖNETİM" Mİ?

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 48-51
 • Bülent KILıÇ
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 44-47
 • Mehmet KUŞÇU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLERİN SAĞLIK VE ÇEVRE İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 40-43
 • Nuray YEŞİLDAL
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 38-39
 • Mustafa SÜLKÜ
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

DİKİLİ BELEDİYE'SİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 37
 • Osman ÖZGÜVEN
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

FOÇA BELEDİYESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 34-36
 • Nihat DİRİM
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

ÇAĞDAŞ BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 27-33
 • Cahit GÜRSES
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 24-26
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 21-23
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Sağlık Daire Başkanlığı
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 20
 • Ata SOYER, İlker BELEK, Nuray YEŞİLDAL
TTB Raporları

MESLEK KURULUŞLARI, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE MEDYANIN HALK SAĞLIĞI ALANINDAKİ İŞLEVLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 18-19
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Meslek Kuruluşları, Demokratik Kitle Örgütleri ve Medyanın Halk Sağlığı Alanındaki İşlevleri Çalışma Grubu
TTB Raporları

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME GÜNLERİ (5-6 KASIM 1993) SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU VE ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 16-17
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Özelleştirme Çalışma Grubu
TTB Raporları

MAMAK ESKİ ÇÖPLÜK ALANI İLE İLGİLİ RAPOR

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 15
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
Araştırma

ACİL SERVİSLERE BAŞVURAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ VE ACİL SERVİSLERE YOĞUN BAŞVURULARIN NEDENLERİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 11-14
 • Semih ŞEMİN, Dilek GÜLDAL
Araştırma

ANKARA MERKEZDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN GENEL SAĞLIK SORUNLARINA BAKIŞLARI*

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 7-10
 • Bilal BAKIR, M. Aytül KASAPOĞLU, Levent ERDEM
Kısa Raporlar

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 5-6
 • Engin TONGUÇ
Kısa Raporlar

İSVEÇ'TE SAĞLIK İŞGÜCÜ

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 4
 • Gazanfer AKSAKOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 8, Sayı 58, Aralık, 1993, Sayfa 3
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Mektuplar

KARA LEKE

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 86
 • Nazan BİLGEL
Dosya•İlaç

HEKİMLERİN İLAÇLA İLİGİLİ TERCİHLERİNDE İLAÇ ŞİRKETLERİNİN TANITIM ÇALIŞMALARININ ROLÜ VE DİĞER ETKENLER

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 73-85
 • Semih ŞEMİN, Dilek GÜLDAL
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 65-72
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIRSAL KESİME GÖTÜRÜLEN SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 57-64
 • Kemal SUNER
Gözlemler ve Görüşler

ÇAĞDAŞ BİR UZMANLIK: GENEL PRATİSYENLİK

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 55-56
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Berna MUSAL

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ VE TÜRKİYE'DE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA SUNULAN HİZMETLER

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 52-54
 • Sencer Ozan TOKER
Dosya•Tıbbi Etik

HEKİMLERİN TIBBİ ETİK SORUNLARINA YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 48-51
 • Osman HAYRAN, Orhan ÜLGEN, Seçil AKSAYAN, Fatih AKÇAY, Haluk SAVAŞ
Dosya•Tıbbi Etik

İNSAN SORUNU

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 43-47
 • İlker BELEK
Dosya•Tıbbi Etik

HEKİM ANDININ TARİHSEL KÖKENLERİ *

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 39-42
 • Serap Şahinoğlu PELİN
Dosya•Tıbbi Etik

GÜNÜMÜZ TIBBİ ETİK SORUNLARI VE TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 35-38
 • Levent ERDEM
Dosya•Tıbbi Etik

SAĞLIKTA BAZI KAVRAMLAR VE ETİK DEĞERLENDİRMELER

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 30-34
 • Güner GEDİK
Dosya•Tıbbi Etik

SAĞLIK BİLİMLERİNDE VE UYGULAMALARINDA ETİK SORUNLAR *

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 26-29
 • Ioanna KUÇURADİ
TTB Raporları

HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 18-25
 • K. Hakan ERENGİN
TTB Raporları

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALLARININ ÖNLENEBİLİR ERİYİŞİ

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 16-17
 • Özen AŞUT
Araştırma

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN “TIPTA UZMANLIK SINAVI" HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ İÇEREN BİR ANKET ÇALIŞMASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 12-15
 • Kayıhan PALA, Alpaslan TÜRKKAN
Araştırma

İŞKENCEDEN SAĞ KALANLARDAKİ KULAK ÇINLAMASI*

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 7-11
 • Sepp GRAESSNER, Evin KANTEMİR, Önder ÖZKALIPÇI
Kısa Raporlar

FİNLANDİYA'DA SAĞLIK DÜZEYİNE BAKIŞ

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 6
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Kısa Raporlar

KURUM HEKİMLİĞİNİN SORUNLARI

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 5
 • Handan BOYACIOĞLU
Kısa Raporlar

TÜRKİYE TIP FAKÜLTELERİ TEMSİLCİLERİYLE(*) DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA 5-7 ARALIK 1970 TARİHLERİNDE BURSA' DA YAPILAN TIP FAKÜLTELERİ ARASI TIP EĞİTİMİ SEMİNERİNDE ALINAN KARARLARDAN BAZILARI(**)

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 4
 • M. Rahmi DİRİCAN

YAYIN KURULU’NDAN

 • Cilt 8, Sayı 57, Ekim, 1993, Sayfa 3
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Mektuplar

UYANIŞA ÖZLEM

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 85-87
 • Sema PİŞKİNSÜT
Dosya•İlaç

TIBBİ TEMSİLCİLERİN MESLEKLERİ VE HEKİMLERLE İLİŞKİLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 78-84
 • Dilek GÜLDAL, Semih ŞEMİN
Dosya•İlaç

KAPİTALİZMDE YAŞAMA DENEYİMİ OLARAK: İLAÇ SANAYİSİ - I

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 75-77
 • Özen GÜVENİR
Dosya•İlaç

SSK YÖNETİMİNDE İKİ YIL İLAÇ SORUNU*

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 65-74
 • Engin TONGUÇ
Dosya•İlaç

ÜLKEMİZDE “İLAÇ”TA SORUNLAR VARDIR

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 63-64
 • Cengiz YURTOĞLU
Dosya•İlaç

TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜNDEN İLACIN ÖTEKİ YÜZÜ

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 42-62
 • Semih ŞEMİN
Gözlemler ve Görüşler

İNGİLTERE ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 32-41
 • Bülent KILIÇ, Çiğdem BUMİN
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASA ARAŞTIRMASI

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 25-31
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

KAPİTALİST ÜRETİM YAPISI VE İNSAN

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 18-24
 • İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

TIP EĞİTİMİNDE MAASTRİCHT DENEYİMİ

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 15-17
 • Erhan NALÇACI
Araştırma

ANKARA MERKEZDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SORUNLARI*

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 11-14
 • Bilal BAKIR, M. Aytül KASAPOĞLU, Levent ERDEM
Araştırma

ANKARA'NIN İKİ BÖLGESİNDE GEBELİĞİ ÖNLEMEK İÇİN BİLİNEN HALK İLAÇLARI VE UYGULAMALARI

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 7-10
 • B. Güçiz DOĞAN, Sabahat TEZCAN, E. AKSOYDAN
Kısa Raporlar

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA VERİMLİLİĞİN SAĞLANMASI AÇISINDAN İHMAL EDİLMEMESİ GEREKEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 6
 • Sencer Ozan TOKER
Kısa Raporlar

DİYARBAKIR'DA VEREM SAVAŞI*

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 4-5
 • İsmail VESEK

YAYIN KURULU’NDAN

 • Cilt 8, Sayı 56, Ağustos, 1993, Sayfa 3
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Bugünden Değerlendirme

SAĞLIKTA HERKESE EŞİT FIRSAT! İYİ HEKİMLİK ORTAMI! ÖZLÜK HAKLARI!

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 163-164
 • Ersin YARIŞ
Bugünden Değerlendirme

BUGÜNDEN DEĞERLENDİRME

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 153-163
 • Bülent PİYAL
Bugünden Değerlendirme

"TOPLUM VE HEKİM" DERGİSİNE YANIT

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 151-153
 • Kürşat YILDIZ
Bugünden Değerlendirme

TOPLUM HEKİM DERGİSİNE YANIT

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 150-151
 • M. Şükrü GÜNER
Bugünden Değerlendirme

BUGÜNDEN DEĞERLENDİRME

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 148-150
 • Halil ŞIVGIN
İstanbul’da Beyaz Eylemler

İSTANBUL’DA BEYAZ EYLEMLER

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 130-147
 • M. Şükrü GÜNER
İzmir’de Beyaz Eylemler

İZMİR’DE BEYAZ EYLEMLER

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 116-130
 • Semih ŞEMİN
Ankara’da Beyaz Eylemler

ANKARA’DA BEYAZ EYLEMLER

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 1-116
 • Ata SOYER

GİRİŞ

 • Cilt 8, Sayı 55, Temmuz, 1993, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Okuyucu Raporu

NUSRET HOCA'YA MEKTUP

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 90
 • Nazan BİLGEL

SENDİKALAŞMA, HEKİMLER, ÖZELLEŞTİRME: KÖTÜ GÜNLER UZAK DEĞİL

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 87-89
 • Seçkin Kara

"REVİZYONİZM" VE SİGARA *

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 85-86
 • Yaman ÖRS

TÜM SAĞLIK-SEN ÜYESİ BİR GRUP HEKİME YANIT: HEKİM-SEN BÖLÜCÜLÜK DEĞİLDİR!

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 84
 • Utku ERSÖZLÜ

SAĞLIK EKONOMİSİ * (WHO WORKSHOP RAPORU, 31 AĞUSTOS-4 EYLÜL 1987, MOSKOVA)

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 77-83
 • Dünya Sağlık Örgütü, Bülent KILIÇ
Portre

BİR SAĞLIK BAKANI PORTRESİ YADA GECİKMİŞ BİR OLGU SUNUSU: DOKTOR RIZA NUR

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 72-76
 • A. Tolga ERSOY
Toplum Raporu

HEKİMİN ÖRGÜT ÜYESİNİ TEDAVİ ETMESİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 70-71
 • M. Sezgin TANRIKULU
Dosya•Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu

HASTANELERDE KALİTE KONTROLÜ

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 68-69
 • Korkut ERSOY
Dosya•Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu

BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİNDE İSVEÇ ÖRNEĞİ

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 64-67
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Dosya•Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu

ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI *

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 60-63
 • Necati DEDEOĞLU
Dosya•Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu

SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ VE PROJENİN SUNDUĞU ALTERNATİF DÜŞÜNSEL OLANAKLAR

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 54-59
 • İlker BELEK
Dosya•Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu

TÜRKİYE'DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ VE BİR REORGANİZASYON MODELİ

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 46-53
 • Engin TONGUÇ
Dosya•Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu

SAĞLIK REFORMU VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 44-45
 • H. Avni YAZICI
Dosya•Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu

I. ULUSAL SAĞLIK KONGRESİNDEN II.SİNE, TÜRKİYE SAĞLIKTA ÜÇÜNCÜ BİN YILA NASIL HAZIRLANIYOR?

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 40-43
 • Genel Sağlık İş Sendikası Yönetim Kurulu
Dosya•Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu

SAĞLIK REFORMU YASA TASARILARI ÜZERİNE

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 37-39
 • Ferit KOÇOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

BEKARET MUAYENESİ ÜZERİNE

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 33-36
 • Selma GÜNGÖR

TRAFİK RAPORU*

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 31-32

GAP BÖLGESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL SUNULMALIDIR *

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 26-30
 • Ersen İLÇİN
Araştırma

PRATİSYEN HEKİMLERDE MESLEKİ DOYUM VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 22-25
 • Berna MUSAL, Sevin ERGİN

BİR SEMPOZYUMUN ARDINDAN ...

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 20-21
 • Şahika YÜKSEL, Ata SOYER
Kısa Raporlar

SAĞLIK HİZMETLERİNE TOPLUM KATILIMI

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 18-19
 • M. Akif AKALIN

ÇALIŞMA SÜRECİ VE SAĞLIK: TARİHSEL MADDECİ BİR DEĞERLENDİRME*

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 4-17
 • Vicente NAVARRO, Ata SOYER, Bülent PİYAL

HERKESE EŞİT SAĞLIK

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 2-3
 • Necati DEDEOĞLU

YAYIN KURULU’NDAN

 • Cilt 8, Sayı 54, Mayıs, 1993, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu

BİR "SİGARA" TARTIŞMASI

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 86-88
 • Özen AŞUT, Ertuğrul KÜRKÇÜ
Okuyucu Mektupları

ADANA'LI HEKİMLERİN İSTEĞİ HEKİM SENDİKASI MI?

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 85-86
 • Adana Tüm Sağlık Sen üyesi bir grup hekim
Belge

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ XIV. BÜYÜK KONGRESİ 23-25 HAZİRAN 1965

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 78-84
Toplum Forumu

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARIMIZDA KALİTE VE MALİYET PROBLEMLERİ

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 73-77
 • Necmi TANYOLAÇ
Toplum Forumu

İLAÇTA PATENT'E NEDEN HAYIR?

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 72-73
 • Mehmet DOMAÇ
Toplum Forumu

PATENT YASA TASARISINA İLACIN KATILMASI ÜLKEMİZİN YARARINA DEĞİLDİR

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 70-72
 • Mekin TANKER
Toplum Forumu

MECLİS İŞKENCEYİ ÖNLEDİ(!)

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 68-69
 • Ziynet ÖZÇELİK
Toplum Forumu

87 VE 151 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMELERİ VE GETİRDİKLERİ

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 63-68
 • Boran ÇİÇEKLİ

"NETİCE İTİBARİYLE" HEKİMLER VE TOPLUMSAL MUTASYON

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 60-62
 • Özcan BARİPOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

HEKİM ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 56-59
 • Ahmet BATU
Gözlemler ve Görüşler

TEKRARLANAN VE UZAMIŞ AÇLIK GREVLERİNİN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 52-56
 • İ. Hakan GÜRVİT, Sara BAHAR, Şahika YÜKSEL, Oğuzhan ÇOBAN
Gözlemler ve Görüşler

İNSAN HAKLARI KONUSUNDA GENEL DEĞERLENDİRME VE TTB VE TABİP ODALARI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 47-52
 • Mustafa SÜTLAŞ
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 41-47
 • Bülent KILIÇ, Çiğdem BUMİN
Gözlemler ve Görüşler

"SOSYALİZM Mİ? KAPİTALİZM Mİ?": HALKIN SAĞLIK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA HANGİSİ BAŞARILI?

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 27-40
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

“GENEL SAĞLIK REFORMU" KİME KARŞI?*

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 23-27
 • Nejat YAZICIOĞLU
Kısa Raporlar

TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ ARZ VE TALEPLERİNDE YANLIŞ YÖNLENİM İÇERİSİNDEDİR

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 21-22
 • Yavuz DİZDAR
Kısa Raporlar

BİR ÇALIŞMANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 20-21
 • M. Akif AKALIN
Araştırma

HIZIR ACİL SERVİSİNDE ÇALIŞAN PRATİSYEN HEKİMLERDE STRES DERECESİNİN VE RUHSAL BELİRTİ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 15-19
 • R. ÖNEN, Cem KAPTANOĞLU, G. AKSARAY, N. DİLBAZ, G. SEBER, D. TEKİN
Araştırma

REFAKATÇİ ANNELER ÇOCUKLARINA KONAN TANI VE UYGULANAN TEDAVİ PLANINDAN NE KADAR HABERDAR?

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 11-15
 • Ümit KARTOĞLU, Sunay AKTAŞ, Kamil MALKOÇOĞLU, Ayşen BULUT

ÜLKEMİZ SAĞLIK MEVZUATI VE SAĞLIKLA İLGİLİ POLİTİKALARIN GENEL DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 2-10
 • Semih ŞEMİN

YAYIN KURULU’NDAN

 • Cilt 8, Sayı 53, Şubat, 1993, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Mektuplar

MEKTUPLAR

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 74
 • A. SAĞ
Mektuplar

TTB MERKEZ KONSEYİ, HALK SAĞLIĞI KOLU VE TÜM İLGİLİLERE AÇIK MEKTUP

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 74
 • Leyla KARAOĞLU
Belge

"MİLLİ SAĞLIK HİZMETİ" KONUSUNDA GÖRÜŞLER

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 60-73
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Portre

WOLFGANG AMADEUS MOZART

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 58-59
 • Bülent SAVRAN
Portre

HOCAM NUSRET H. FİŞEK

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 57-58
 • M. Rahmi DİRİCAN
Toplum Forumu

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI: GENEL SAĞLIK SİGORTASI FONLARININ KARAKTERİSTİKLERİNE YÖNELİK SAYISAL BİR ÖRNEK

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 54-56
 • Abdullah KARACIK
Gözlemler ve Görüşler

BİR HEKİM SENDİKASI: UAPD (AMERİKAN HEKİMLER VE DİŞ HEKİMLERİ SENDİKASI)

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 50-53
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI "REFORM PAKETİ" VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN OLMASI GEREKEN TAVRI

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 47-49
 • İlker BELEK
Gözlemler ve Görüşler

ÇOCUK CERRAHININ KARŞILAŞTIĞI ETİK SORUNLAR

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 41-46
 • İ. Haluk GÖKÇORA
Gözlemler ve Görüşler

TIBBİ ETİK ÜZERİNE

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 29-40
 • Semih ŞEMİN
TTB Raporları

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ VE YAKLAŞIMIMIZ

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 26-28
 • İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimler Komisyonu
Araştırma

HEKİM YÖNETİCİLERİN ÖNDERLİK DAVRANIŞLARI

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 20-25
 • Şahin KAVUNCUBAŞI
Araştırma

HEKİMLERİN SORUNLARI

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 18-19
 • Orhan ERDİNÇ
Kısa Raporlar

SSK YIPRATILMAMALIDIR!

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 17
 • Muhteşem ŞENTÜRK
Kısa Raporlar

SAĞLIK SİSTEMİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VEYA ÖZERKLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 16
 • Uğur YILMAZ
Kısa Raporlar

YAŞLILIK VE POLİFARMASİ

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 15
 • Aliye MANDIRACIOĞLU

İŞ, İDEOLOJİ VE BİLİM: TIP OLGUSU

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 2-14
 • Vicente NAVARRO, Bülent PİYAL

YAYIN KURULU’NDAN

 • Cilt 7, Sayı 52, Aralık, 1992, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu

PRİMARY CARE AND HEALTH (TEMEL BAKIM VE SAĞLIK)

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 59-61
 • Barbara STARFIELD, Erhan ESER
Yayın Raporu

TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA ALTERNATİFLER TARTIŞMALARINA BİR KATKI: "SINIFSIZ TOPLUM YOLUNDA TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK TEZİ"

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 56-58
 • Ata SOYER
Toplum Forumu

DR. NUSRET H. FİŞEK: BİZİM DE HOCAMIZDI

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 49-55
 • Mümtaz PEKER

SAĞLIK BİLİMLERİ AÇISINDAN NEDENSELLİK

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 47-48
 • Osman HAYRAN

İNSAN ÜSTÜNDE DENEY VE AYDINLATILMIŞ ONAM

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 45-47
 • Nermin ERSOY

ARJANTİN' DE "KAYBOLAN" İNSAN KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 44-45
 • Bülent SAVRAN

HYMEN'İN DEĞERİ VE PARADOKSLAR

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 38-43
 • Güner GEDİK

PSİKİYATRİDE DİYAGNOZUN ANLAMI

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 33-37
 • Ali Nihat BABAOĞLU

SAĞLIK KONGRESİ HASTANE YÖNETİMİ RAPORU ÜZERİNE

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 31-33
 • M. Celal MESTÇİOĞLU

SSK SAĞLIK HİZMETLERİ TARTIŞMASI

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 24-30
 • M. Şükrü GÜNER

1992'DE TABİP ODALARINDA SENDİKAL PERSPEKTİF

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 23-24
 • Mehmet YALÇIN

ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA RUH SAĞLIĞI VE "YENİ" ENDÜSTRİYEL İLİŞKİ BİÇİMLERİ

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 19-22
 • İlker BELEK, Erhan NALÇACI
TTB Raporları

"ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI TASLAK DÖKÜMANI" HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ (TEMEL NOKTALAR)

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 17-18
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI VE HİZMETTEN YARARLANMADA DEĞİŞİMLER

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 14-16
 • Erdal BEŞER
Araştırma

TIP DOKTORLARI - ENGELLENME VE AGRESYON

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 10-13
 • A. Haldun SOYGÜR, Gülhan COŞAR, Bülent ÇELİKEL, Numan ERMUTLU
Kısa Raporlar

TRAFİK KAZALARINDA İYİYE DOĞRU MU?

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 8-9
 • Hikmet GÜRBÜZ
Kısa Raporlar

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 40. BÜYÜK KONGRESİ ÜZERİNE

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 7
 • Özen AŞUT

"TTB 40. KONGRE RAPORU'NDAN" 1990 - 1992 DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 2-6
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

YAYIN KURULU’NDAN

 • Cilt 7, Sayı 51, Eylül, 1992, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Düzeltme

DÜZELTME

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 61
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Yayın Raporu

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAŞANAN KARMAŞA*

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 55-60
 • Recep AKDUR
Gözlemler ve Görüşler

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ-TUTUM VE DAVRANIŞLARDA DEĞİŞİMLER

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 53-54
 • Erdal BEŞER
Gözlemler ve Görüşler

SAĞIM SOLUM, ÖNÜM ARKAM SOBE

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 51-52
 • Fatih KÖSE
Gözlemler ve Görüşler

ABD' DE SAĞLIK KRİZİ VE ALTERNATİF TARTIŞMALARI

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 47-50
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKLI YAŞAM VE İNSAN HAKLARI

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 45-47
 • Ahmet SALTIK
Gözlemler ve Görüşler

İNSAN, ÇEVRE VE SAĞLIK

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 44
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI MUTLAK MIDIR?

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 38-43
 • Ersin YARIŞ
Kısa Raporlar

HEKİMLER VE SİMSARLIK

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 37
 • Şevket AKSOY
Kısa Raporlar

HEKİMLİK AGONİ'DE

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 36
 • Zafer ŞİŞLİ
Kısa Raporlar

SON SİYASİ GELİŞMELER VE TTB'NİN KONUMU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİMİZ

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 35-36
 • Suat KAPTANER
Kısa Raporlar

PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN PATOLOGLANN ÖNERİSİ

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 33-34
Kısa Raporlar

İNGİLİZCE TIP EĞİTİMİ

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 32
 • Mehmet ÜNAL

1980'DEN GÜNÜMÜZE HEKİMLER VE HEKİM ÖRGÜTLERİ*

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 20-31
 • Semih ŞEMİN

KAPİTALİZMİN EKONOMİ POLİTİĞİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIKTA FİNANSMAN SORUNU

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 12-19
 • İlker BELEK, Erhan NALÇACI, Onur HAMZAOĞLU

SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN GRUBU ÇALIŞMA RAPORU

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 10-11
 • Sağlık Hizmetleri Finansman Grubu

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 8-9
 • Temel Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu

SAĞLIK AKADEMİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 5-7
 • Sağlık Akademisi Çalışma Grubu

I. ULUSAL SAĞLIK KONGRESİ DEĞERLENDİRMESİ*

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 4
 • Selim ÖLÇER

ULUSAL SAĞLIK KONGRESİ VE SAĞLIK REFORMU

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 2-3
 • İrfan GÖKÇAY

YAYIN KURULU’NDAN

 • Cilt 7, Sayı 50, Mayıs, 1992, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Belge

BİR TÜZÜK VE SENDİKALAŞMA

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 65-70
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
Yayın Raporu

MAHMUT ORTAKAYA İLE SÖYLEŞİ: "EVRENSEL BİR FİKİR OLMADIĞI ZAMAN KAYBEDERİZ"

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 62-64
 • Şükrü AKSU, Tanıl BORA, Mahmut ORTAKAYA
Yayın Raporu

XIX. TROMSQ TIP SEMİNERİ İŞKENCE VE TIP MESLEĞİ KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUMRAPORU* “İŞKENCEYE İLİŞKİN TIP MESLEĞİNİN ETİK VE LEGAL SORUMLULUĞU VE İŞKENCEYE DOKTORLARIN HERHANGİ BİR BİÇİMDE KATILIMI"

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 61-62
 • Ole Vedel RASMUSSEN, Knud SMIDT-NIELSEN, Gregorio MARTINERA, June LOPEZ, Yeşim KÜEY
Toplum Forumu

İLAÇ BİLGİSİ ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 60
 • İsmail ÜSTEL
Toplum Forumu

PERSONEL REFORMU GÜNDEMDEYKEN BİRKAÇ ÖNERİ

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 57-60
 • Bülent SERİM
Toplum Forumu

YENİ HÜKÜMET VE SENDİKACILIK HAREKETİNİN SORUNLARI

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 54-57
 • Yıldırım KOÇ
Toplum Forumu

GENEL SAĞLIK-İŞ, TOPLU SÖZLEŞME VE GREV

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 53-54
 • Bülent ILGAZ
Gözlemler ve Görüşler

TIP - SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 52
 • M. Aytül KASAPOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

HALK SAĞLIĞINDA YENİ YÖNELİMLER

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 50-52
 • Caner FİDANER
Gözlemler ve Görüşler

KURUM HEKİMLERİNİN ÇIKMAZI (ÇIKABİLİR MİYİZ DERSİNİZ?)

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 49-50
 • Reyhan OĞAN
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE İÇİN İŞÇİ SAĞLIĞI HİZMET MODELİ*

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 45-48
 • İlker BELEK, Hande GENÇEL, Onur HAMZAOĞLU, Erhan NALÇACI
Gözlemler ve Görüşler

BİR HEKİMİN GEÇİCİ GÖREV GÖZLEMLERİ

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 44-45
 • Zelal Ekinci BİRCAN
Gözlemler ve Görüşler

İTALYA'DA SAĞLIK REFORMU: TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMU TARTIŞMALARINA BİR ÖRNEK

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 37-43
 • Ata SOYER
Gözlemler ve Görüşler

GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

 • Cilt 7, Sayı 49, Mart, 1992, Sayfa 35-36
 • Mehmet ÜNAL