• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

ZORLA KAYBEDİLENLERİN TUTULAMAYAN YASI

 • UNCOMPLETED MOURNIG OF THE FORCIBLY DISAPPEARED

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 238-240
 • Cem KAPTANOĞLU
Dosya Araştırma

SİVİL ÖLÜM UYGULAMALARININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: BARIŞ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

 • THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF CIVIL DEATH SENTENCES: A STUDY ON ACADEMICS FOR PEACE

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 229.237
 • Banu YILMAZ
Dosya-Derleme

KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİ ŞİDDET VE RUH SAĞLIĞI

 • DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 216-228
 • Leyla GÜLSEREN
Dosya-Derleme

KİTLESEL ŞİDDET OLAYLARI SONRASI YENİ BİR RUH SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI DENEYİMİ

 • A NEW MENTAL HEALTH ORGANIZATION AFTER MASS VIOLENCE PSYCHOSOSCIAL SUPPORT NETWORK EXPERIENCE

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 205-215
 • Zerrin OĞLAĞU, Şahika YÜKSEL
Dosya-Derleme

GÖÇ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: ARAFTA KALAN YAŞAMLAR

 • DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 188-204
 • Okan TAYCAN, Esin UYGUN, Evindar KARABULUT
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE RUHSAL HASTALIKLARIN YAYGINLIĞI VE RUHSAL TEDAVİ İHTİYACI KONUSUNDA NEREDEYİZ?

 • CURRENT STATUS OF PREVALENCE OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND THEIR TREATMENT IN TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 179-187
 • Cengiz KILIÇ
Dosya-Derleme

DÜNDEN BUGÜNE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: NASILDI NASIL OLMALI?

 • COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES FROM PAST TO PRESENT: HOW WAS IT, HOW SHOULD IT BE?

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 165-178
 • Raşit TÜKEL
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TOPLUM RUH SAĞLIĞI

 • COMMUNITY MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 163-164
 • Mevhibe İrem YILDIZ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 161-162