• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN DÖNÜŞÜMÜ: KÜRESELİ YAKALAMAK YA DA ULUSAL VE YERELLE BÜTÜNLEŞEREK TAŞRALAŞMAK

 • TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY: CATCHING UP WITH THE GLOBAL OR PROVINCIALIZATION BY INTEGRATING WITH THE NATIONAL AND THE LOCAL

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 389-400
 • Hülya KENDİR
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNDE POSTMODERN PROFESYONELLİK EĞİTİMİ: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

 • POSTMODERN PROFESSIONALISM EDUCATION IN MEDICAL EDUCATION: PROS AND CONS

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 378-388
 • Özlem MIDIK
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTELERİN PİYASALAŞMA SÜRECİ

 • COMMERCIALIZATION PROCESS OF UNIVERSITIES

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 371-377
 • İzge GÜNAL
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ

 • HISTORY OF MEDICAL EDUCATION

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 352-370
 • Kevser VATANSEVER
Dosya-Derleme

SORUNLU ÜNİVERSİTE GEÇMİŞİMİZ ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZ ÜNİVERSİTELERİNDE BİR İLİM-BİLİM-TIP TARTIŞMASI

 • A DEBATE ON “İLIM”, SCIENCE AND MEDICINE IN CURRENT UNIVERSITIES THROUGH THE PROBLEMATIC HISTORY OF UNIVERSITIES

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 330-351
 • Alâeddin ŞENEL
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTE SINIF KAVGASI VE BİLİM

 • UNIVERSITY CLASS STRUGGLE AND SCIENCE

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 325-329
 • Taner TİMUR
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE

 • UNIVERSITY IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 323-324
 • Aynur ÖZUĞURLU, Onur HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR YAZISI

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 321-322