• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Araştırma

İSTANBUL’DA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIRILAN KIZ ÇOCUK VE GENÇLERİN FİZİKSEL BÜYÜME VE GELİŞİMLERİ

 • THE PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF FEMALE APPRENTICES LIVING IN ISTANBUL

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 147-160
 • Mevsim DEMİR, İzzet DUYAR
Araştırma

GÖZETLEMEK VE GÖZETMEK ARASINDA: AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE GÖZETİM, MAHREMİYET VE BİYOPOLİTİKA İLİŞKİSİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

 • BETWEEN TAKE CARE AND MONITOR: A SOCIOLOGIC EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVACY, SURVEILLANCE, BIOPOLITICS IN THE FAMILY HEALTH-CARE INFORMATION SYSTEM

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 135-146
 • Tuğçe Zeynep ABALI AKGÜL
Rapor

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE MESLEKİ MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS, ECONOMIC AND SOCIAL STATUS AND PROFESSIONAL CONTENTMENT OF PHYSICIANS IN PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 126-134
 • Emel BAYRAK, Hasan OGAN, Mustafa TURAN
Derleme

COVID-19 İÇİN İŞLE İLİŞKİLİ RİSK VE MESLEKİ COVID-19

 • WORK-RELATED COVID-19 RISK AND OCCUPATIONAL COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 117-125
 • Abdulsamet SANDAL
Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 MARUZİYETLERİNİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ASSESSMENT OF SARS-COV-2 EXPOSURE OF HEALTHCARE WORKERS AS OCCUPATIONAL DISEASE

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 109-116
 • Süleyman AKKAYA
Dosya-Derleme

HALKIN SAĞLIK HAREKETİ VE SİVİL TOPLUM ALTERNATİF ASTANA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLDİRGESİ

 • PEOPLE’S HEALTH MOVEMENT AND CIVIL SOCIETY ALTERNATIVE ASTANA PRIMARY HEALTH CARE DECLARATION

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 97-108
 • Feride AKSU TANIK
Dosya-Derleme

ALMA–ATA BİLDİRGESİ İLE ASTANA BİLDİRGESİ’NİN BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI

 • SIMILARITIES AND DIFF ERENCES BETWEEN DECLARATIONS OF ALMA–ATA AND ASTANA

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 92-96
 • Kayıhan PALA
Dosya-Derleme

ALMA ATA’DA BELİRLENEN HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?

 • HOW FAR HAVE THE GOALS SET IN ALMA ATA BEEN REACHED?

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 83-91
 • Kevser DURGUN, Sera ŞİMŞEK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 81-82