• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

SAĞLIKTA TOPLUM SÖZLEŞMESİ TEMELLERİNİ KAYBEDİYOR

 • SOCIETAL CONTRACT IN HEALTH IS LOSINGS ITS FOUNDATIONS

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 235-240
 • M. Murat CİVANER
socıetal contract ın health ıs losıngs ıts foundatıonssağlıkta toplum sözleşmesi temellerini kaybediyord383mayıs - haziran2023235-240m. murat civaner SOCIETAL CONTRACT IN HEALTH IS LOSINGS ITS FOUNDATIONSSAĞLIKTA TOPLUM SÖZLEŞMESİ TEMELLERİNİ KAYBEDİYORD383MAYIS - HAZİRAN2023235-240M. MURAT CİVANER
Dosya-Derleme

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN AKP İLE GEÇEN 20 YILI

 • 20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULE

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 216-234
 • Özlem ÖZKAN
20 years of health workers under akp rulesağlık emekçilerinin akp ile geçen 20 yılıd383mayıs - haziran2023216-234özlem özkan 20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULESAĞLIK EMEKÇİLERİNİN AKP İLE GEÇEN 20 YILID383MAYIS - HAZİRAN2023216-234ÖZLEM ÖZKAN
Dosya-Derleme

AKP’Lİ 20 YILDA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDAKİ DÖNÜŞÜM VE SONUÇLARI

 • TRANSFORMATION AND CONSEQUENCES IN THE FIELD OF ORAL HEALTH DURING 20 YEARS OF AKP RULE

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 202-215
 • Ali Rıza İlker CEBECİ, Neslihan SEVİM
transformatıon and consequences ın the fıeld of oral health durıng 20 years of akp ruleakp’li 20 yılda ağız diş sağlığı alanındaki dönüşüm ve sonuçlarıd383mayıs - haziran2023202-215ali rıza ilker cebeci, neslihan sevim TRANSFORMATION AND CONSEQUENCES IN THE FIELD OF ORAL HEALTH DURING 20 YEARS OF AKP RULEAKP’Lİ 20 YILDA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDAKİ DÖNÜŞÜM VE SONUÇLARID383MAYIS - HAZİRAN2023202-215ALİ RIZA İLKER CEBECİ, NESLİHAN SEVİM
Dosya-Derleme

AKP’Lİ 20 YILDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 • 20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULE

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 185-201
 • Metehan AKKBULUT
20 years of health workers under akp ruleakp’li 20 yılda işçi sağlığı ve iş güvenliğid383mayıs - haziran2023185-201metehan akkbulut 20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULEAKP’Lİ 20 YILDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİD383MAYIS - HAZİRAN2023185-201METEHAN AKKBULUT
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: NEOLİBERAL KAMU SAĞLIK SİGORTASI MODELİ

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 174-184
 • Onur HAMZAOĞLU
akp’li yıllarda sağlık hizmetlerinin finasmanı: neoliberal kamu sağlık sigortası modelid383mayıs - haziran2023174-184onur hamzaoğlu AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: NEOLİBERAL KAMU SAĞLIK SİGORTASI MODELİD383MAYIS - HAZİRAN2023174-184ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI VE SOSYAL POLİTİKALAR

 • WORKING LIFE AND SOCIAL POLICIES IN THE YEARS OF AKP

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 163-173
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
workıng lıfe and socıal polıcıes ın the years of akpakp’li yıllarda çalışma yaşamı ve sosyal politikalard383mayıs - haziran2023163-173özgür müftüoğlu WORKING LIFE AND SOCIAL POLICIES IN THE YEARS OF AKPAKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI VE SOSYAL POLİTİKALARD383MAYIS - HAZİRAN2023163-173ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 161-162
editör’dend383mayıs - haziran2023161-162 EDİTÖR’DEND383MAYIS - HAZİRAN2023161-162