• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Derleme

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI EĞİTİMİNDE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: HIFZISSIHHA OKULU VE HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ

 • TWO DIFFERENT APPROACHES TO PUBLIC HEALTH SPECIALIST TRAINING IN TURKEY: SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND HACETTEPE MEDICAL FACULTY”

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 318-320
 • Necati DEDEDOĞLU
two dıfferent approaches to publıc health specıalıst traınıng ın turkey: school of publıc health and hacettepe medıcal faculty” ülkemizde halk sağlığı uzmanlığı eğitiminde iki farklı yaklaşım: hıfzıssıhha okulu ve hacettepe tıp fakültesid384temmuz - ağustos2023318-320necati dededoğlu TWO DIFFERENT APPROACHES TO PUBLIC HEALTH SPECIALIST TRAINING IN TURKEY: SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND HACETTEPE MEDICAL FACULTY” ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI EĞİTİMİNDE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: HIFZISSIHHA OKULU VE HACETTEPE TIP FAKÜLTESİD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023318-320NECATİ DEDEDOĞLU
Araştırma

TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI VE AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • EVALUATION OF WORKING CONDITIONS AND VACCINATION STATUS OF PHYSICIANS DURING THE COVID 19 PANDEMIC PERIOD IN TURKEY

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 305-317
 • Ahmet Alp AKER, Gül GÜLÖRTEN
evaluatıon of workıng condıtıons and vaccınatıon status of physıcıans durıng the covıd 19 pandemıc perıod ın turkey türkiye’de hekimlerin covid 19 pandemisi döneminde çalışma koşulları ve aşılanma durumlarının değerlendirilmesi d384temmuz - ağustos2023305-317ahmet alp aker, gül gülörten EVALUATION OF WORKING CONDITIONS AND VACCINATION STATUS OF PHYSICIANS DURING THE COVID 19 PANDEMIC PERIOD IN TURKEY TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI VE AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D384TEMMUZ - AĞUSTOS2023305-317AHMET ALP AKER, GÜL GÜLÖRTEN
Derleme

COVID-19 İLE İLİŞKİLİ FAZLADAN ÖLÜMLERİN TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYADAKİ DURUMUNA BİR BAKIŞ

 • A VıEW AT THE SıTUATıON OF EXTRA DEATHS RELATED TO COVID-19 IN TURKEY AND IN THE WORL

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 295-304
 • Simge SARI, Meltem ÇÖL
a vıew at the sıtuatıon of extra deaths related to covıd-19 ın turkey and ın the worlcovıd-19 ile ilişkili fazladan ölümlerin türkiye’deki ve dünyadaki durumuna bir bakışd384temmuz - ağustos2023295-304simge sarı, meltem çöl A VIEW AT THE SITUATION OF EXTRA DEATHS RELATED TO COVID-19 IN TURKEY AND IN THE WORLCOVID-19 İLE İLİŞKİLİ FAZLADAN ÖLÜMLERİN TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYADAKİ DURUMUNA BİR BAKIŞD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023295-304SİMGE SARI, MELTEM ÇÖL
Araştırma

NEOLİBERALİZM, PANDEMİ VE YAŞ AYRIMCILIĞI: MEDYA SÖYLEMİ

 • NEOLIBERALISM, PANDEMIC AND AGE DISCRIMINATION: MEDIA DISCOURSE

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 284-294
 • Selda BULUT, Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL
neolıberalısm, pandemıc and age dıscrımınatıon: medıa dıscourseneoliberalizm, pandemi ve yaş ayrımcılığı: medya söylemid384temmuz - ağustos2023284-294selda bulut, nilüfer korkmaz yaylagül NEOLIBERALISM, PANDEMIC AND AGE DISCRIMINATION: MEDIA DISCOURSENEOLİBERALİZM, PANDEMİ VE YAŞ AYRIMCILIĞI: MEDYA SÖYLEMİD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023284-294SELDA BULUT, NİLÜFER KORKMAZ YAYLAGÜL
Dosya Gözlem ve Görüşler

AKP’Lİ YILLARDA TTB

 • TTB IN THE YEARS OF AKP

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 277-283
 • Bülent Nazım YILMAZ
ttb ın the years of akpakp’li yıllarda ttbd384temmuz - ağustos2023277-283bülent nazım yılmaz TTB IN THE YEARS OF AKPAKP’Lİ YILLARDA TTBD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023277-283BÜLENT NAZIM YILMAZ
Dosya-Derleme

SAĞLIK “REFORMU”: KAZANANLAR KAYBEDENLER

 • HEALTH “REFORM” WINNERS AND LOSERS

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 268-276
 • Osman ÖZTÜRK
health “reform” wınners and loserssağlık “reformu”: kazananlar kaybedenlerd384temmuz - ağustos2023268-276osman öztürk HEALTH “REFORM” WINNERS AND LOSERSSAĞLIK “REFORMU”: KAZANANLAR KAYBEDENLERD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023268-276OSMAN ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

UZMANLIK EĞİTİMİNİN 20 YILLIK HAZİN ÖYKÜSÜ

 • 20 YEARS OF TRAINING STORY OF SPECIALIZATION

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 264-267
 • Gülriz ERİŞGEN
20 years of traınıng story of specıalızatıonuzmanlık eğitiminin 20 yıllık hazin öyküsüd384temmuz - ağustos2023264-267gülriz erişgen 20 YEARS OF TRAINING STORY OF SPECIALIZATIONUZMANLIK EĞİTİMİNİN 20 YILLIK HAZİN ÖYKÜSÜD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023264-267GÜLRİZ ERİŞGEN
Dosya-Derleme

SON 20 YILDA MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ

 • UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION IN THE LAST TWENTY YEARS

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 254-263
 • Cavit Işık YAVUZ
undergraduate medıcal educatıon ın the last twenty yearsson 20 yılda mezuniyet öncesi tıp eğitimid384temmuz - ağustos2023254-263cavit ışık yavuz UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION IN THE LAST TWENTY YEARSSON 20 YILDA MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023254-263CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya-Derleme

AKP’NİN 20 YILLIK İLAÇ POLİTİKALARI

 • DRUG POLICY(IES) OF AKP IN THE LAST 20 YEARS

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 249-253
 • Sabih Tekin ÇAĞLAR, Ersin YARIŞ
drug polıcy(ıes) of akp ın the last 20 yearsakp’nin 20 yıllık ilaç politikalarıd384temmuz - ağustos2023249-253sabih tekin çağlar, ersin yarış DRUG POLICY(IES) OF AKP IN THE LAST 20 YEARSAKP’NİN 20 YILLIK İLAÇ POLİTİKALARID384TEMMUZ - AĞUSTOS2023249-253SABİH TEKİN ÇAĞLAR, ERSİN YARIŞ
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

 • UNIVERSITY HOSPITALS IN AKP YEARS

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 243-248
 • Alpaslan TÜRKKAN
unıversıty hospıtals ın akp yearsakp’li yıllarda üniversite hastanelerid384temmuz - ağustos2023243-248alpaslan türkkan UNIVERSITY HOSPITALS IN AKP YEARSAKP’Lİ YILLARDA ÜNİVERSİTE HASTANELERİD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023243-248ALPASLAN TÜRKKAN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 241-242
editör’dend384temmuz - ağustos2023241-242 EDİTÖR’DEND384TEMMUZ - AĞUSTOS2023241-242