• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ VE 20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMLERİ BİRİNCİ AY RAPORU

 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION 6 FEBRUARY 2023 KAHRAMANMARAş AND 20 FEBRUARY 2023 HATAY EARTHQUAKES FIRST MONTH EVALUATION REPORT

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 400-420
 • Türk Tabipleri Birliği
turkısh medıcal assocıatıon 6 february 2023 kahramanmaraş and 20 february 2023 hatay earthquakes fırst month evaluatıon reporttürk tabipleri birliği 6 şubat 2023 kahramanmaraş ve 20 şubat 2023 hatay depremleri birinci ay raporud385eylül - ekim2023400-420türk tabipleri birliği TURKISH MEDICAL ASSOCIATION 6 FEBRUARY 2023 KAHRAMANMARAŞ AND 20 FEBRUARY 2023 HATAY EARTHQUAKES FIRST MONTH EVALUATION REPORTTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ VE 20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMLERİ BİRİNCİ AY RAPORUD385EYLÜL - EKİM2023400-420TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
Dosya Gözlem ve Görüşler

2023 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TTB ODSH KOLUNUN SAHA ÇALIŞMALARI ÜSTÜNE

 • ON THE EARTHQUAKES OF FEBRUARY 2023 AND THE FIELD STUDIES OF HEALTH SERVICES IN DISASTER SITUATIONS WORKING GROUP

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 393-399
 • İsmail Seçkin KARA
on the earthquakes of february 2023 and the fıeld studıes of health servıces ın dısaster sıtuatıons workıng group2023 şubat depremlerinde ttb odsh kolunun saha çalışmaları üstüned385eylül - ekim2023393-399ismail seçkin kara ON THE EARTHQUAKES OF FEBRUARY 2023 AND THE FIELD STUDIES OF HEALTH SERVICES IN DISASTER SITUATIONS WORKING GROUP2023 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TTB ODSH KOLUNUN SAHA ÇALIŞMALARI ÜSTÜNED385EYLÜL - EKİM2023393-399İSMAİL SEÇKİN KARA
Gözlemler ve Görüşler

TÜRK TORAKS DERNEĞİ DEPREM İZLENİMLERİ

 • TURKISH THORACIC SOCIETY EARTHQUAKE OBSERVATIONS

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 391-392
 • Oya İTİL
turkısh thoracıc socıety earthquake observatıonstürk toraks derneği deprem izlenimlerid385eylül - ekim2023391-392oya itil TURKISH THORACIC SOCIETY EARTHQUAKE OBSERVATIONSTÜRK TORAKS DERNEĞİ DEPREM İZLENİMLERİD385EYLÜL - EKİM2023391-392OYA İTİL
Dosya-Derleme

AFETLER VE UZMANLIK DERNEKLERİ

 • DISASTERS AND SPECIALTIES ASSOCIATION

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 388-390
 • Serkan YILMAZ
dısasters and specıaltıes assocıatıonafetler ve uzmanlık derneklerid385eylül - ekim2023388-390serkan yılmaz DISASTERS AND SPECIALTIES ASSOCIATIONAFETLER VE UZMANLIK DERNEKLERİD385EYLÜL - EKİM2023388-390SERKAN YILMAZ
Dosya-Derleme

ACİL TIP UZMANLARININ DEPREM DENEYİMLERİ

 • EARTHQUAKE EXPERIENCES OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 384-387
 • Funda KARABEK AKARCA
earthquake experıences of emergency medıcıne physıcıansacil tıp uzmanlarının deprem deneyimlerid385eylül - ekim2023384-387funda karabek akarca EARTHQUAKE EXPERIENCES OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANSACİL TIP UZMANLARININ DEPREM DENEYİMLERİD385EYLÜL - EKİM2023384-387FUNDA KARABEK AKARCA
Dosya-Derleme

DEPREMLERDE ACİL SERVİS ORGANİZASYONU

 • EMERGENCY DEPARTMENT ORGANIZATION IN EARTHQUAKES

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 378-383
 • Elif ÖZTÜRK İNCE, Mehmet Ali KARACA
emergency department organızatıon ın earthquakesdepremlerde acil servis organizasyonud385eylül - ekim2023378-383elif öztürk ince, mehmet ali karaca EMERGENCY DEPARTMENT ORGANIZATION IN EARTHQUAKESDEPREMLERDE ACİL SERVİS ORGANİZASYONUD385EYLÜL - EKİM2023378-383ELİF ÖZTÜRK İNCE, MEHMET ALİ KARACA
Dosya-Derleme

AFET ATIKLARI VE DEPREMLERİN ATIK YÜKÜ

 • DISASTER WASTE AND WASTE BURDEN OF EARTHQUAKES

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 371-377
 • Sevilcan Başak ÜNAL, Cavit Işık YAVUZ
dısaster waste and waste burden of earthquakesafet atıkları ve depremlerin atık yüküd385eylül - ekim2023371-377sevilcan başak ünal, cavit ışık yavuz DISASTER WASTE AND WASTE BURDEN OF EARTHQUAKESAFET ATIKLARI VE DEPREMLERİN ATIK YÜKÜD385EYLÜL - EKİM2023371-377SEVİLCAN BAŞAK ÜNAL, CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya-Derleme

ÇEVRE SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA DEPREM

 • EARTHQUAKE FROM ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVE

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 356-370
 • Çağatay GÜLER
earthquake from envıronmental health perspectıveçevre sağlığı bakış açısıyla depremd385eylül - ekim2023356-370çağatay güler EARTHQUAKE FROM ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVEÇEVRE SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA DEPREMD385EYLÜL - EKİM2023356-370ÇAĞATAY GÜLER
Dosya-Derleme

HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMIYLA DEPREMLERE BİR BAKIŞ

 • A LOOK AT EARTHQUAKES WITH A PUBLIC HEALTH APPROACH

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 345-370
 • Necati DEDEOĞLU
a look at earthquakes wıth a publıc health approachhalk sağlığı yaklaşımıyla depremlere bir bakışd385eylül - ekim2023345-370necati dedeoğlu A LOOK AT EARTHQUAKES WITH A PUBLIC HEALTH APPROACHHALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMIYLA DEPREMLERE BİR BAKIŞD385EYLÜL - EKİM2023345-370NECATİ DEDEOĞLU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DEPREM

 • EARTHQUAKE

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 343-344
 • Cavit Işık YAVUZ
earthquakedepremd385eylül - ekim2023343-344cavit ışık yavuz EARTHQUAKEDEPREMD385EYLÜL - EKİM2023343-344CAVİT IŞIK YAVUZ

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 341-342
editör’dend385eylül - ekim2023341-342 EDİTÖR’DEND385EYLÜL - EKİM2023341-342